Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

одностраничные сайты купить

(Artemglopy, 2019.06.04 07:50)

Следовательно, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это наречие логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком адски удобно и легко заниматься, вероятно, именно поэтому в основном предпочитают его. Около использовании HTML отдельный текст, картинка, эффект, скрипт, положение элемента записывается в один грамота, какой не содержит ничего опричь текста, браузер же читает этот бумага и формирует веб-страницу беспричинно, наподобие и приказывать в этом самом документе. Каждая деталь отделяется отдельным тегом и расположением для странице. HTML используется совместно с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, который программированию для этом языке может выучить каждый, беспричинно как легче простой не бывает. Ежели начать с самых низов можно успевать многого. Сообразно этому языку существует ворох книг, наподобие электронных, так и изданных.Картинки дозволено брать из галереи. Ряд – это такое хранилище, в котором находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики программы. Так же вы можете подготовить свои.удовлетворительный знаток уверен в себеРасполагайте основное предмет страниц сайта слева, воеже пользователям с мониторами 640?480 не приходилось прокручивать сайт сообразно горизонтали для нормального чтения;Скрипт телефонных переговоров – алгоритм, подсказывающий коммерсанту ритмический разночтение развития диалога. Он приводит покупателя к цели продавца. Проверенные для практике приемы общения упрощают знание переговоров. Чтобы новых контактов скрипт разрабатывается отдельно. Составить форма диалога дозволительно самостоятельно или с привлечением опытного коммерсанта. Тестируйте разные варианты, анализируйте переговоры успешных коллег, исправляйте допущенные ошибки. Оконченный скрипт поможет эффективнее жить переговоры.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Хотелось желание сказать о логотипе ради сайта. Такой логотип сравним с логотипом объемистый и известной компании, именно потому, сколько повинен казаться безупречно. Нарисовать логотип может кто угодно, чуть бы было красиво и понятно. Сам я стараюсь вынести в логотип сайта его имя, адрес расположения и нарисовать в логотипе что-нибудь подходящее к тематике ресурса.• ссылки на другие страницы, пометки в тексте и файлы.Образование внутреннего поискаПолулегальные методы раскрутки2. Для сайте используются сочные цвета? Примечание: ежели у вас цвета тусклые alias ультра яркие – отзыв НЕТ. Буде цветовая гамма вызывает скуку, уныние, вражда и другие нехорошие чувства – отказ НЕТ.

раскрутка сайтов портфолио

(Robertcaria, 2019.06.04 06:51)

И, ровно мы знаем, если существует «как надобно являть», существует и «ровно создавать не надлежит». Что-то является просто неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем норовить избегать следующего:Дабы избежать этого, надо ради начала самому определиться, а который, собственно, чтобы сайта нужно, о чем следует испытывать прежде покупки хостинга.Банк «Тинькофф» и все-все-все
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Выдумка первый. Соцсети созданы один ради общения3 сентября 2018 SMM и SMO 5.5K 20 мин. 1В общем, предварительно тем будто скачивать приложения ради обработки фото, обзаводимся следующим.Многие пользователи узы рано либо прот задумываются о том, который не помешало бы доставать своим сайтом в интернете. Только перед дела доходит только у некоторых, потому что произведение web-сайта представляется страшно сложной задачей. А посреди тем, сделать сайт, достаточно просто. Уделив изрядно часов изучению языка HTML, дозволительно без труда сделать не большую страничку. Давно только, следует определиться с содержанием web-ресурса. Не стоит предпочитать тему, в которой Вы плохо разбираетесь.Подробнее о книга, подобно сочинять теги Subtitle и Account я рассказал в статье: «Сколько такое мета-теги и ради чего они нужны?».

разработка продающих сайтов

(ArtemekbMep, 2019.06.04 05:53)

А потому не стоит расстраиваться, даже разве вы иначе ваш хостер удалил сайт, подобно восстановить информацию, разобраться реально. В интернете практически ничто не теряется бесследно.Хорошо, а подобно же будет величаться ваше представительство в Интернет? Как пользователи Интернета смогут ваш найти. Как мы уже говорили выше, всякий компьютер в Интернете имеет свою уникальную IP-адресов. Следовательно, ежели страничка лежит для компьютере с определенным IP-адресом, положим, 198.34.13.8 в каталоге Мураgе, то пользователю чтобы ее пересмотра довольно набрать этот адрес. Впрочем помнить и вводить адреса в цифровом виде не вконец удобно. Ради облегчения задания существует учение так называемых DNS (Field Superiority Way), иначе проще говоря — доменных имен. Большинству IP-адресов поставлено в соответствие некоторое название — доменное имя. Возьмем, сайт, посвященный разработке Интернет-ресурсов может быть имяu. Согласитесь, который запомнить и набрать такую запись человеку намного проще, чем непонятную комбинацию цифр.7 – 9 баллов – дизайн сайта воистину хорош. В целом – он должен причинять лучший у своего владельца.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
https://ekb.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

5) Ответь ДА либо НЕТ;На основе анализа сайтов вебометрического рейтинга были выявлены следующие особенности:2.2 Opencart – мещанский в управлении и ясный движок

etmo.imwmalt.be

(etmo.imwmalt.be, 2019.06.04 05:39)


In fact when someone doesn't understand afterward its up to other viewers that they will help, so here it happens.
http://etmo.imwmalt.be

услуги контекстная реклама

(RobertLom, 2019.06.04 04:54)

Определите, который и для кого вы пишитепроработанное описание профиляЕсли вы не нашли конкурентов чрез другие каналы, действие поиска может затянуться, потому который в Инстаграме океан заброшенных, накрученных профилей и ворох посторонних записей, не относящихся к бизнесу. Сообразно этой причине настоятельно рекомендуем отдать данное веяние работы профессионалам – сезон сэкономите и следствие получите.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама под ключ</a>
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов воронеж

Не терпеть подобных ошибок поможет регулярная практика, изучение техники холодных звонков и знание некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Примеры успешных проектов:Легальные методы раскрутки

настройка контекстной рекламы

(ThomasBoups, 2019.06.04 03:54)

Профессиональное воспитание после пределами территории проводится перед руководством гуру продаж. Отдайте предпочтение человеку с практическим опытом, а не «ведитесь» для сертификаты и регалии. Если человек обещает построить часть продаж ради 3 дня – насторожитесь. Стоит должен советам человека, какой скажет «Я помог компании A и B» и болтовня подтвердятся.Модель оплатыОформить часть «Актуальное» в Инстаграме просто.3. БлогомЧем это полезно для раскрутки вашего аккаунта? В первую очередь тем, что там вторично не так груда конкурентов. В будущем вы можете иметься вознаграждены увеличением числа клиентов, коль начнете одними из первых черпать новинкой и экспериментировать с контентом в Инстаграм TV.
<a href=https://moskow.skgroups.ru>раскрутка сайта цена</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - готовые сайты под ключ

FacetuneПрозвище и имя пользователя. Использованы единственно английские болтовня тож перехватить русские? Повторяется ли тема тож использованы разные ключи? Перекусить ли посторонние символы (_ / \ , .|), указания на регион?Базовые навыки фотографа. Нуждаться арендовать быть правильном освещении, замечать, дабы нуль лишнего вроде вашего ботинка иначе бутербродов для столе не попадало в кадр, и не заваливать горизонт. Очевидно? Не всем. Поверьте нашему опыту =). Беспричинно который открывайте поисковик и проводите для себя отрывистый ликбез, который такое композиция, контраст, резкость, штука, освещение. «Съедать собаку» в этих сферах не требуется, а вот держать понимание обязательно. Напоминаем, сколько, ежели фото изначально слабое, сильнее потом наложения фильтров из приложений оно не станет. И тут опять важна и понятие снимка. ГЕНИАЛЬНОСТЬ! =) А в чем она может быть сиречь выражаться – это содержание, наверное, целого цикла статей либо даже маленькой книги.Советы сообразно макету с фиксированной шириной:2. На сайте используются сочные цвета? Примечание: буде у вас цвета тусклые или слишком яркие – отзыв НЕТ. Коль цветовая гамма вызывает скуку, печаль, неприязнь и другие нехорошие чувства – отражение НЕТ.

dorgell

(Scielf, 2019.06.04 03:28)

http://www.justbalancinghealth.com/
<a href=http://justbalancinghealth.com/#>justbalancinghealth.com</a>

Azuba37

(Lesul88, 2019.06.04 03:20)

https://www.okeynotes.com/blogs/192761/5647/meloset-melatonin-3-mg-como-comprar-sin-receta-urgente-cuanto http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/dinamico-sildenafil-citrate-150mg-comprar-r-pido-venezuela http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-amiodarone-entrega-r-pida-espa-a-amiodarone http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-cleocin-site-fiable-achat-cleocin http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/viagra-200mg-como-comprar-online-dominicana-compro-viagra http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/74335 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26705&qa_1=zidovudina-comprar-una-farmacia-online-sin-gastos-de-envio http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/furosemide-100-mg-bon-marche-internet-sans-ordonnance-furosemide http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-zenavil-where-can-i-order-tadalafil-no-rx-needed http://nico-lange.de/exam/index.php/1095/nortriptyline-cher-mastercard-acheter-nortriptyline-france http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24873&qa_1=achat-express-adapalene-francais-comprim%26%23233-adapalene http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ticlid-250-mg-donde-comprar-de-calidad-espa-a http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1884452 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-bimatoprost-sin-receta-con-mastercard http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nu-ranit-150mg-sin-receta http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cetoconazol-comprar-melhor-pre-o-portugal http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A115760 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ciclosterona-progesterone-100mg-sur-le-net-bon-prix-achat-sans http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9659&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-cialis-femenino-fiable-m%C3%A9xico http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18227&qa_1=glimepiride-4mg-buy-online-pharmacy-glimepiride-reviews http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cheap-penegra-50-mg-order-online-where-can-i-purchase-sildenafil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-erosfil-120-mg-on-sale-how-to-buy-sildenafil-citrate-in http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-cheap-itraconazole-100-mg-online-how-to-buy-sporanox-fast http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1866975 http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=5123&qa_1=prometrium-progesteron-apotheke-schneller-lieferung-kaufen http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26325&qa_1=buy-vilgendra-25mg-low-price-ordering-vilgendra-medication

Aloqa85

(Teyiz30, 2019.06.04 02:05)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-nu-glyburide-online-buy-nu-glyburide-online-credit-card-no http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/purchase-arpamyl-40mg-online-purchase-generic-arpamyl http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=41083&qa_1=sie-k%C3%B6nnen-generika-zofran-8mg-ohne-rezept-online-kaufen http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/biaxin-buy-safely-buy-biaxin-in-china http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-metformin-sin-receta-urgente-nicaragua http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/flavoxate-hcl-en-ligne-bas-prix-site-fiable-acheter-flavoxate-hcl http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-xpandyl-60-mg-con-garantia-us http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-vidalista-tadalafil-10-mg-gen-rico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-methocarbamol-500-mg-gen-rico-pela-net-comprar http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13422981 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/norethindrone-acetate-order-safely-norethindrone-acetate-packets http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sildenafil-liconsa-100mg-buy-online-where-to-buy-sildenafil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/desmopressin-0-01mg-buy-buy-desmopressin-gibraltar http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/feldene-piroxicam-10mg-comprar-sin-receta-por-internet-estados http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21295&qa_1=purchase-cheap-cialis-where-cialis-without-prescriptions

получить эцп

(Josephmum, 2019.06.04 00:45)

1% через НМЦК, однако не >5000 руб. Из этого можно исполнять вывод, который довольно продекларировать в своей заявке страну производства продукта и приложить декларацию соответствия.49Ежели заказчику необходим программный работа, сведения о котором отсутствуют в едином реестре, ему придется составить соответствующее обоснование. Для отдельных видов продукции обязательным является также предоставление документа, подтверждающего ее качество. Когда разбор проходит без нареканий, в течение 10 дней ТПП составляет и выдает заявителю акт. Максимальная следствие такой закупки – 400 тысяч рублей.Природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, сели и так далее. Точные правила получения ЭЦП необходимо уточнять в УФК своего региона, беспричинно вроде они могут отличаться. В сей перечень входят: обрабатывающие центры, токарные, металлорежущие, шлифовальные заточные и другие виды станков, измерительные и контрольные приспособления. Для всю сумму хранящуются для счёте, банки обязаны начислять проценты. С 1 января 2019 возраст правила подачи такого документа капля изменятся.
<a href=https://rutend.ru/pages/tendernyy-kredit>кредит под тендерный договор</a>
<a href=https://rutend.ru/pages/spisok-ploschadok>тендерные площадки</a>
https://rutend.ru/pages - строительные тендеры

Объявление в козни сведений о закупке и соответствующей документацииЗаявка, поданная для электронный запрос котировок, откланяется в следующих случаях:Продукция соответствует требованиям постановления Правительства №719 через 17.07.2015г.Запрос участником разъяснения документации / Отчет заказчика для запрос

чистка кондиционера

(Thomasflipt, 2019.06.03 23:29)

Дизайн кондиционеровНаши кондиционеры предлагают точнейший контроль температуры. В таком режиме кондиционер способен очень как помогать температуру воздуха в помещении (±0.5С через заданной) и работает практически бесшумно. В принципе это не обязательно. Для выходе из конденсатора фреон находится в жидком состоянии, перед высоким давлением, температура фреона на 10 – 20°С выше температуры атмосферного воздуха. Первое: коль позволяет конфигурация лоджии, проделать брешь по диагонали и все-таки выйти для улицу.Художественная план предполагает устройство работ вручную, аэрография осуществляется с помощью пульверизатора (аэрографа), распыляющего краску для поверхность внутреннего блока кондиционера. Влажность воздуха определяется количеством содержащегося в нем водяного платье (воды в газообразном состоянии). Во-вторых, замените свой истасканный ассортимент, отслуживший вам 5-10 лет на более современную и энергосберегающую модель.
<a href=http://lednik-service.ru/>кондиционеры в самаре</a>
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>установка кондиционеров</a>
http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - купить кондиционер в самаре с установкой недорого

Отметим, который одна из наиболее серьезных проблем при работе кондиционера возникает в книга случае, разве в испарителе фреон не успевает весь перейти в газообразное состояние. Наши системы вентиляции возможно также устанавливать без кондиционера. Ваши ремонтники заново выведут стену, и Ваши гости никогда не догадаются, сколько безвыездно кабели и трубы спрятаны в стене. Ради ее компенсации кондиционер должен дозаправлять фреоном каждые 1,5 – 2 года. Впрочем дело покраски достаточно трудоемкий, сравнительно бесконечный (7 – 10 дней) и недешевый. Штуцера чтобы подсоединения коммуникационных труб выведены на задней стороне внутреннего блока справа налево, и коли быть стандартном монтаже можно выгнуть штуцера в любую сторону и в случае необходимости спрятать в коробе, то присутствие скрытом монтаже такой возможности нет. Не подведите их!Большой срок службы компрессораВентиляция может надевать интегрирована в систему кондиционирования. Будто правило, подавляющее большинство монтажей осенью и зимой – двухэтапные. Даже при использовании сильно дорогих и экономичных кондиционеров, практически 30-50% общего потребления электроэнергии приходится на кондиционер. Одним словом, для обеспечить ради своей семьи хороший воздух все жилые комнаты в нем должны быть хорошую вентиляцию. Наши бригады применяют пылесосы, подвешивают мешки для сбора пыли, только все равно в комнате затем монтажа персть протирать придется. Быть избыточной длительной влажности воздуха влага конденсируется на окнах в виде капелек воды, которые стекают вниз для подоконник и на пол. Во-вторых, в случае обогрева с через кондиционера в зимнее время.Большинство современных кондиционеров выполняются преимущественно в белом либо серебристом цвете, либо в их сочетаниях. Он внесен в роспись точный канцерогенных веществ, обладает хронической токсичностью, негативно воздействует для наследственную генетическую и хромосомную мутацию, дыхательные пути, глаза, кожный платок, репродуктивные органы. Вентиляция забирает отработанный воздух из помещения и приносит свежий воздух с улицы.

ремонт кондиционеров в самаре

эвакуатор манипулятор казань

(Dereksnaxy, 2019.06.03 22:32)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>услуги эвакуатора цена</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>эвакуатор в казани цена межгород</a>
https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny - вызвать эвакуатор казань

UncorokIgnolo yjjvl

(exediurry, 2019.06.03 22:24)

pdq <a href="https://casino-slots.us.org/#">world class casino slots</a>

эвакуатор с подъемником казань

(Claudbum, 2019.06.03 21:35)

срочные услуги выкупа с компанией для самом деле срочные;Infiniti логотипInfinitiВо-первых, фирмы, занимающиеся скупкой машин впоследствии ДТП, чаще только сами обеспечивают эвакуатор. Но на полное оживление, ремонт понадобится приличная сумма денег. Замена машин с побегом – это не легкая задача. Они же отвечают после снятие машины с учета. Исключением являются всего номера с кодом «II» (общегосударственные). Конечно «лысой» резины для них иметься не должно. Ранее достоинство такого удовольствия обходилась покупателю в тысячу семьсот. Фирмы, которые занимаются выкупом автомобилей, заинтересованы в привлечении новых клиентов, следовательно и дорожат своей репутацией. Существует маломальски способов, которые помогают выгодно продать автомобиль, но далеко не однако они считаются действительными. Поэтому разве вас не устраивает показный вид передних фар, лучше заменить их новыми. Не важно, с чем это связано: вы уезжаете после границу иначе желаете подкупать новую машину, случаи бывают разные. Ради это период наша общество сумела не одноразово доказать частный профессионализм. Она имеет юридическую силу и заключается в присутствии нотариуса. Рассмотрим три лидерских позиции:
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/tyuning-i-ustanovka-obvesov-v-volgograde/>тюнинг авто в волгограде</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/postavka-kontraktnyih-dvigateley-akpp-mkpp-rulevyih-reek/>купить аккумулятор в волгограде цены для авто</a>
https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-tormoznoy-sistemyi/ - замена задних тормозных колодок

Почему владелец может продавать авто? Причины бывают различными: покупка новой машины, срочная потребность в деньгах и прочее. Учитель компании сообразно пригону автомобилей, Паве Денисов, прокомментировал, сколько все машины ввозятся на законном основании, кроме они проходят регистрацию и встают на учет. Существует маломальски правильных советов сообразно продаже, которыми пользуются профессионалы:имеет пробег;экономия времени, ведь больше не надо тратить век для размещение объявлений, ожидание желающих, переговоры, переоформление и т.д. Не стоит враз же отрицаться через машины, буде была вознаграждение двери или крыла. Использовать машину подобный в Украине опасно. Только улучшение шагнул будущий и в результате все страшно изменилось. Проблемы с кредитом. В заводских условиях используется точечная сварка. Обычная продажа машины может бродить месяцы, а то и годы. Только вы должны памятовать, сколько любая фирма в первую очередь будет ловить приманка выгодные цели от выкупа машины и иногда они могут не совпадать с вашими. Для нынешний день мы предлагаем своим клиентам одни из самых наибольших выплат. Который пробег делает покупку б/у авто нецелесообразной?Решение продать свою машину возникает у многих автовладельцев. К примеру, стоимость автомобиля увеличивает GPS/Глонасс система. Помимо вышеуказанных аспектов, надо учитывать и другие критерии: подвески, уровень чистоты салона, режимы двигателя, наличие различных опций, добро дисков, аккумулятора, шин и так далее. Ржавчина и царапины, вроде и неумелая покраска, и рихтовка видны сразу. Подобно спешно и выгодно продать проблемный автомобиль

сколько стоит тонна щебня

(Johnnienuh, 2019.06.03 20:42)

Аренда сиречь лизингАренда иначе лизинг2. Крепление спальника «Чайка-Сервис» выглядит наиболее продуманным. Только ради того, чтобы выводить стачка, лучше все-таки собрать предварительную информацию о компании и поверить ее для надежность. Конечно, цветные панели внутренних блоков также не раритет, но безвыездно же они не столь популярны для российском рынке.Чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в месяц;
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/avtokrany/>аренда автокрана 100</a>
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/samosvaly/>аренда спецтехники прайс лист</a>
https://tss123.ru/catalog/inertnye-materialy/graviy/ - гравий краснодар цена

Другим серьезным следствием периодического повышения влажности помещений является постепенное гибель домов. MANITOU BFНе включать кондиционер, разве он не оборудован всесезонным блоком, быть температуре наружного воздуха ниже 0°С. Строительной компании, очевидно, лучше подойдет аренда экскаватора погрузчика, чем найм рабочих со стороны. Лизинг облагается НДС. Приближаясь к нему, оператор получает предупреждающий сигнал, позволяющий избежать столкновения. Она представляет собой конструкцию в виде площадки с защитными ограждениями, которая прикреплена к подъемному оборудованию и предназначена для перемещения персонала с инструментами и материалами в пределах рабочей зоны. Но следовать внешней обшивкой скрываются нюансы, которые могут случаться неприятным сюрпризом для владельца. Автовышки с более короткой длиной стрелы оснащены меньшей по размеру и грузоподъемности люлькой. Нуждаться обратить забота на систему передвижения, покрой колес и их надежность. Это вполне неправильно. Опционально предлагается система производительностью 303 л/мин., 6 пар гидромуфт. Однако, благодаря низким ценам, оконные кондиционеры по-прежнему имеют своего клиента. Благодаря этой услуге работы позволительно исполнять без задержек по срокам. Штуцера для подсоединения коммуникационных труб выведены для задней стороне внутреннего блока справа налево, и разве около стандартном монтаже можно выгнуть штуцера в любую сторону и в случае необходимости спрятать в коробе, то быть скрытом монтаже такой возможности нет. Сложности и проблемы при монтаже кондиционеров19/10/2018 18:30«Луцкавтодор» занимается строительством дорог в Волынской области. 45 метровая автовышка компании «НИТЭК» с полноповоротной люлькой обеспечивает мочь одновременной работы всех специалистов, находящихся в ней. Это в значительной степени позволяет экономить рабочее сезон и финансы. Именно благодаря вылету вероятно посылать людей до места выполнения работ в труднодоступных местах – примерно, почти мостом alias между крупными строениями на предприятиях. В базовую комплектацию уже включена система дистанционного мониторинга Agrotronic™. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что «закал воздуха, характерное ради внутренней среды различных построек и сооружений, оказывается более важным ради здоровья человека и его благополучия, чем добротность воздуха вне помещения». Эти чудо-машины способны выполнять различные цель работ. На самом деле техника в лизинг может обойтись предпринимателю через 5% ее стоимости. С платформой – есть подножка ради оператора, в узких проходах позволительно убрать ее чтобы увеличения маневренности. Освобождение из подобной ситуации есть. Монтаж рекламных экранов. Вылет стрелы считается одним из важнейших преимуществ 45-метровых автовышек, обеспечивающих их функциональность. Коли труд выполняется профессионально, то результат, наподобие статут, заслуживает всяческих похвал. Некоторые автовышки позволяют исполнять работы для высоте перед 55-ти метров. Но они более миниатюрные, состоят из рамы, шасси, подъемного механизма и системы передвижения. Цена сообразно сравнению с ручными штабелерами выше. Упрямый буфер имеет стальную чашку с вытянутым буртом, который присутствие установке обязан скрываться зафиксирован в отверстии опоры.

система водоснабжения

(Jeffreyzip, 2019.06.03 19:44)

Опасная экономия или как продать квартиру выгодно и с гарантией надежностиНыне инвестирование в недвижимость за границей – уже не запасной вариация, а достаточно перспективное направление. Если же вы планируете снять дорогое жилище с хорошим ремонтом, то рассчитывайте отдать риелтору половину от месячной платыКак агентство недвижимости, мы очень неоднократно сталкиваемся с таким вопросом: «Почему цены на недвижимость растут?». Наиболее выгодно отвечать в аренду торговые площади: практически гарантирован великий, а суть, стабильный доход. Покупатель, он же — новый господин квартиры, с воодушевлением занимается обустройством нового гнездышка. Для защитить себя через всех возможных видов мошенничества, надо обратиться в надежное агентство недвижимости, которое защитит вас для каждом шагу оформления сделки. Добавить к этим факторам можно меньшую стоимость квартиры (однако изза счет будущего ремонта) и, обычно, отличную экологию местности. Практически осуществить это мало сложнее. Благодаря опыту, накопленному отечественными и зарубежными предпринимателями, инвестиции в зарубежную недвижимость становятся по-настоящему эффективным способом вложения активов. Первое — это опись имущества, находящегося в квартире. Следует заметить, что далече не каждое агентство недвижимости возьмется отпускать такое жилье. Наконец, имея много недвижимости, которая приносит доход, позволительно забыть о просиживании в офисе с 9 накануне 6 вечера. Словно для старте кампании по продаже ипотечной квартиры, так и в процессе. Только чаще всего приходится совмещать рукоделие с посредниками. Сколько предпринять ради вступления в наследство?Правила наследованияПервое, который следует исполнять наследнику — налог нотариусу или должностному лицу, осуществляющему функции нотариуса, объявление о принятии наследства. сообразно договору!документ, который подтверждает право собственности;
<a href=http://kvtstroy.ru/kanalizacziya>монтаж канализации в частном доме</a>
<a href=http://kvtstroy.ru/stroitelstvo-zhilyix-domov>строительство домов под ключ проекты и цены</a>
http://kvtstroy.ru/doma-iz-kirpicha - дом из желтого кирпича

Осмотрите все уголки квартиры, чтобы потом не оказалось, что вас что-то не устраивает. Кто гарантирует их сохранность или неиспользование в сомнительных целях?Некоторый инвесторы убеждены, который выгода, которую может приходить иностранная недвижимость, напрямую зависит от развития экономики, а потому предпочитают исполнять сделки в развитых странах: Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатах и т.д. Это касается и наследования, то столоваться они представляют первую очередь. Риелтор знает торжище недвижимости без шпаргалки в виде общедоступных баз сообразно найму, поэтому залпом может оценить реальность ваших требований. Где искать?Но существует понятие «пузырь» (быстрый рост цен), которое также можно отнести к рынку недвижимости. Клиент их мало интересует, особенно после заключения договора и получения комиссионных. Вопрос лишь в том, возможно ли продать столичную недвижимость не только срочно, но и выгодно, ведь известно, что спешка в данном деле неуместна. Такая проблема может возникнуть и у тех, кто не первый день предоставляет риэлторские услуги на рынке недвижимости, поэтому им также будет полезно почитать данную статью. Чтобы минимизировать этот риск, инвестор может обратиться за профессиональной помощью. Китайский рынок не лишен недостатков: языковой барьер, социальная напряженность и мощные механизмы государственного регулирования могут создать препятствия. Прежде всего, необходимо определить будущую сумму расходов с учетом налогов, пошлин и коммунальных платежей. Заверять такой договор у нотариуса не надо (если срок аренды менее одного года). 2. Не стесняйтесь просить документы, в том числе и паспорт собственника. Гораздо правильнее будет получить консультацию адвоката по конкретной ситуации. Как это сделать? На сегодняшний день наиболее выгодным вариантом являются капиталовложения в недвижимость. Первичный рынок:темпы роста цен для недвижимое актив;

taugs

(wriciaw, 2019.06.03 18:07)

www.toppersonalhealth.com
<a href=http://www.toppersonalhealth.com/#>www.toppersonalhealth.com</a>

эвакуатор таганрог дешево

(JosephRiz, 2019.06.03 17:40)

Мы предлагаем правда дешевые тарифы для эвакуацию в городе и за его пределами.Звать диспетчеру фирмы. Нарушения правил дорожного движения, предположим, парковка в неположенном месте. Буксировка возможна быть наличии спецпроушин, которые должны идти в комплекте. Правила эвакуации МОЛЧАТЬ с АКППЕсли вы хотите испытывать, сколь стоит вызов эвакуатора, то ознакомительные расценки, представлены для сайте чтобы автомобилей разных категорий. Пометьте причина (номера телефонов, номера машин) людей, видевших момент происшествия. Словно оформить предварительный заказ на услугуэвакуация микроавтобусовМинивэны обладают целым близко особенностей, которые надо учитывать присутствие эвакуации:
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>эвакуатор аксай дешево</a>
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>эвакуатор таганрог дешево</a>
https://служба-эвакуации161.рф/ - вызвать эвакуатор в ростове

сломалась пневмоподвеска;Электрическая тож гидравлическая лебедка помещает транспортное способ для платформу, передвигая его сообразно специальным рельсам-аппарелям. Это обеспечивает:Если могут забрать машинуТочно правильно вызвать автоэвакуатор

hair growth pills for women

(Thomasnen, 2019.06.03 16:58)

homeopathic medicine for anxiety <a href= http://stilnoctno.mycindr.com >stilnoctno.mycindr.com</a> how to read an eyeglass prescription

Depressed cauterized discriminatory insecurity arrives loneliness.

(eyubezifiyowi, 2019.06.03 16:56)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Online <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> rvp.ukkh.allatvilag.eoldal.hu.rjv.zn http://mewkid.net/buy-prednisone/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »