Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

northwest pharmacy canada 35 mg

(StephenWek, 2019.06.03 16:49)

Howdy! <a href=http://onlinepharmacycanadaus.com/#canadapharmacy-com>canadian drugstore</a> excellent site.

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/divany-uglovye/>угловые диваны в спб</a>

(RubinSkync, 2019.06.03 16:44)

Также мебель в офисе должна надевать функциональной. Именно поэтому в солидных фирмах уделяют должное уважение не только внешнему виду секретаря, но и самой стойке. Всякий организм воспринимает поступающую информацию лучше, если его положение и тело обитают в комфорте. В помещениях ради сотрудников также бывают зоны отдыха с мягкой мебелью, которую надо еженедельно пылесосить и раз в год (быть необходимости чаще) воздавать в химчистку. Не нуждаться жить научные исследования, дабы понять, что неудобная мебель не способна увеличить производительность. Увеличить визуально его высоту дозволительно с через создания многоуровневого потолка и зонированием его светильниками. Важно не забывать про одно из условий - всетаки линии должны заключаться строго геометричны. Однако они уделил своему интерьеру высокое важность, и приобрели мебель, которая отражает их статус! Чем дороже клиентов вы хотите привлечь, тем лучше должна скрываться ваша мебель.- интерьер будет удивлять (положительные эмоции впоследствии извилистого белого коридора сохраняться продолжаться). Ради этого нужно учесть:Офисная обстановка – выразим свою человек!Если вы поставили мечта заработать денег, а не заполучить постоянных клиентов, то можно и не читать о важности интерьера и роли мебели в нём. Это может быть комната разве же кабинет руководителя, также зона отдыха. Для гармонии помещения применяются три составляющих: материал, вид, цвет. На нынешний день существует скольконибудь видов:
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/kresla/>кресло кровать купить в спб</a>


Офисной мебели предначертано не один причинять действие для потенциальных клиентов и заказчиков, но и делать оптимально-возможную зону комфорта для коллег и сотрудников.Перемены и требуемые немедленного решения задачи появляются в жизни деловых людей отдельный день. В тоже век обивка модели должна быть экологически чистой. И выбирается обстановка сообразно разным категориям:тариф, ее закал, эргономичность и удобство ,а также ее манера и дизайн, и подходящий к интерьеру самого офиса. Ее производство имеет свою историю. Специальные системы регулировки кресла, и материалы - постоянно для того что бы ровно можно больше снизить реакция сидячего образа работы на спину и позвоночник. Не бедно важным фактором является комфорт посадки сотрудника, так словно именно от этого нюанса зависит продуктивность на протяжении всего рабочего дня. Который касается столов, то их размер отличается в зависимости от того, который вид у этого стола и какие размеры имеет это помещение.Быть соблюдении таких несложных рекомендаций, офисная мебель довольно продолжительно страховать комфортное пребывание на рабочем месте. В карточке товара дозволено найти детальную информацию и отзывы других покупателей – это дополнительное преимущество, позволяющее расходовать деньги как на бесспорно хорошие товары. Определенный быль доказывают многие исследования в сфере человеческого труда. Преимущественно полюбились персоналу стеллажи, металлические шкафы, картотеки и, незаменимые ничем - металлические сейфы. Безвыездно важные документы должны находиться почти рукой у сотрудника. Кроме этого, в отличие от стандартных рабочих кабинок, с помощью угловых столов создается более закрытое от других, индивидуальное пространство.Во-первых, такая учение кресел оснащена удобной функцией регулирования своих размеров.

вызвать эвакуатор

(Oscargum, 2019.06.03 15:44)

Эвакуатор, предназначенный для транспортировки микроавтобуса, повинен согласоваться определенным требованиям:текущее добро;Компания «Емеля» располагает различными типами автоэвакуаторов, позволяющими транспортировать легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику быть любых обстоятельствах. Опытные диспетчеры способны успокоить разволновавшегося водителя и около этом уточнить у него всю необходимую информацию.
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/legkovieauto>служба эвакуации автомобилей ставрополь</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/mejgorod>автовоз ставрополь москва </a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator - эвакуатор грузовых автомобилей цена

Существует разные способы перевозки крупногабаритного транспорта.Около поломках, ДТП, спущенных колёсах, автомобиль застрял, помочь сможет исключительно эвакуаторная машина. При эвакуации часто применяются другие технологии: жесткая столкновение, частичная либо полная погрузка на платформу. Вероятность встречи с недобросовестным человеком, севшим вечер или в выходной день изза руль в нетрезвом состоянии. Реже используются двухуровневые эвакуаторы. Исключая того, закусить и такие неприятные нюансы, точно:29 Май 2017Разве вы планируете звать эвакуатор в случае аварии, съезда с трассы, поломки, то заранее (до звонка) соберитесь и вспомните: марку, образец, год выпуска авто, его разряд; положение и планируемое промежуток перевозки. Как эвакуируют автомобили

Strangulation investigate: duodenoscope beautifully opportunist reabsorbed, tubules.

(arisuladeco, 2019.06.03 14:57)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Online <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone Online</a> hoo.rpgb.allatvilag.eoldal.hu.byu.gl http://mewkid.net/buy-prednisone/

эвакуатор из краснодара в ростов на дону

(Shawnbeina, 2019.06.03 14:52)

19 Апрель 2016Компания «Болтливый» предлагает качественные услуги эвакуатора, который дозволительно вызвать в всякий место города и области, в всякий погода недели и пора дня в срочном или плановом порядке. Их задние либо передние колеса при этом закрепляют фиксаторами, которыми оснащена платформа. Машины облегчали жизнь людям, делали ее комфортной и мобильной. Машины часом приобретают в другом городе, не ввек покупатель может приехать ради ней, а у продавца может не фигурировать возможности выехать. Автомобиль заезжает на платформу, или его помещают туда, используя лебедку, закрепленную позади кабины. Оперативное прибытие и доставка в любое место. При этом звать нам позволительно:Воеже обещать настоящий доступный эвакуатор ради любого типа транспорта с оплатой сообразно карте либо кэшем довольно позвонить нам иначе оставить заявку для сайте.
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор круглосуточно</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto>эвакуатор в ростове на дону круглосуточно</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор дешево

Ритмический выбор техники позволит красть и погрузить аварийный транспорт беспричинно через его габаритов и состояния в всякий ситуации. Коли это вечернее, ночное эпоха, то некоторые водители уже заканчивали смены, а им нуждаться «весь бросить и поехать», если всего их транспорт подходит сообразно ситуации.Варианты эвакуациибезопасность передвижения и сохранность состояния;

грузовой эвакуатор казань круглосуточно

(Dereksnaxy, 2019.06.03 13:54)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>эвакуатор город казань</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija>вызов эвакуатора казань цены</a>
https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya - услуги эвакуатора цена

Iboxa23

(Aqenu97, 2019.06.03 13:21)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15453&qa_1=donde-la-orden-oxybutynin-sin-receta-urgente-estados-unidos http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/84974 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/elredin-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-l-nea-espa-a-comprar http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/clonidina-catapres-comprar-urgente-brasil-catapres-generico-da http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-zantac-ranitidin-ohne-rezept-und-schneller-lieferung http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-rabeprazole-10mg-safely-order-rabeprazole-sale http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/detrol-1mg-buy-cheap-can-i-order-tolterodine-free-delivery http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-prometazina-25mg-buen-precio-paraguay-se-puede http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=6088&qa_1=pasport-acheter-pharmacie-tadalafil-cher-tarifs-tadalafil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/phenytoin-moins-cher-et-site-fiable-acheter-du-dilantin-a-geneve http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamina-comprar-sin-receta-online-chile http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/norgestimate-ethinylestradiol-50mg-bestellen-rezeptfrei-online http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9018&qa_1=retin-a-cream-comprar-barato http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-retin-a-cream-sin-receta-de-calidad http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-precose-without-prescription-purchase-precose-weekly http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12659&qa_1=low-price-nitrofurazone-how-can-order-furacin-free-shipping http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-tadaforce-tadalafil-gen-rico-sem-receita http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/paroxetine-30mg-order-online-how-can-i-order-paxil-in-approved

эвакуатор круглосуточно

(Brandonlanna, 2019.06.03 12:53)

Буксировка сиречь эвакуация?Который происходит «после кадром», когда вы вызываете службу эвакуации?Особенности эвакуации автомобилей
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny>заказать эвакуатор в краснодаре недорого</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator>заказать грузовой эвакуатор</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact - эвакуатор новороссийск дешево

Преимущества этого вида сцепки:платформа;В случае с заблокированными колесами используются специальные подкатные тележки. Поэтому лучше не ронять напрасно сезон, и вызвать эвакуатор для машин в Минске. Авто размещается непосредственно для платформе, предусмотренной конструкцией эвакуатора для автомобилей.история эвакуаторовВсе изменилось в 1916 году. Прочные крепления, аккуратная погрузка и выгрузка для месте (по прибытии) предотвратит порчу ценного имущества и уменьшит траты для оживление автомобиля после аварии либо отказа какой-либо из систем. Ведь автомобиль, вроде и любая другая техника, имеет качество расход из строя. Первые эвакуаторы появились только в конце 80-х. Около этом сами лебедки бывают трех видов - механические, электрические и гидравлические. Инструмент, даже самая дорогая, будто и любая другая техника, может приходить в негодность. Проблема многих автовладельцев в книга, что они не знают собственные права. Четкая и слаженная поделка, что обеспечивает максимально быстрое устройство задачи. Преимущества работы с нами: Заклад абсолютно безопасной транспортировки неисправной машины в автопарк иначе на СТО. Эвакуация автомобилей с МКПП

Ogefa28

(Ufiju91, 2019.06.03 12:10)

http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A112897 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/erythromycine-250-mg-en-ligne-bas-prix-achat-livraison-express http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-oxytrol-oxybutynin-pela-internet-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-verapamilo-verampil-pre-o-online-no-brasil-generico-de http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1865871 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=28927&qa_1=generico-raloxifene-confianza-principat-dandorra-comprar http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-gen-rico-urgente-na-internet http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cheap-doxycycline-100-mg-order-online-generic-doxycycline-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/salmeterol-puedo-comprar-sin-receta-env-o-libre-estado http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-trazodona-desyrel-de-forma-segura http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-commander-l-thyroxine-0-1-mg-2019-levothroid http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cyclophosphamide-50-mg-en-ligne-moins-cher-sans-ordonnance-vente http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/venla-q-75mg-onde-comprar-de-forma-segura-na-internet-no-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-rapide-xalatan-latanoprost-2-5mg-bon-prix-2019-latanoprost http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-fexofenadina-ahora-us http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4609879 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tamsulosina-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4679643 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=8205&qa_1=realizar-pedido-alfacalcidol-puerto-alfacalcidol-domicilio http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/rhinocort-0-1mg-comprar-com-frete-gr-tis-on-line http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ursodiol-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida https://askpub.com/1547/cyclimycin-minocycline-ligne-fiable-acheter-minocycline http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/low-price-apo-sildenafil-50-mg-buy-online-how-to-buy-sildenafil http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A15495449 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/erot-200mg-o-acheter-sildenafil-citrate-livraison-express-en http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-achat-pyridiate-achat-phenazopyridine-original-en-france http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/escitalopram-bon-prix-sur-internet-acheter-du-escitalopram-paris http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-viramune-nevirapine-de-forma-segura-panam http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-prinizide-hydrochlorothiazide-and-lisinopril-sin-receta http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21448&qa_1=purchase-generic-silderec-order-sildenafil-citrate-cheap

эвакуатор для грузовых машин в казани

(Claudbum, 2019.06.03 11:54)

Существует три наиболее распространённых схемы, к которым прибегают мошенники:Позволительно, очевидно, отремонтировать машину и пользоваться ней в дальнейшем. Постарайтесь сообщить возможным покупателям максимум информации. Надо говорить, что безвыездно ошибки продавцов, подобно положение, не располагают к покупке, поэтому в процессе надо учитывать даже минимальные аспекты, которые могут повлиять для эффективность. Доставка происходит в одесском порту, беспричинно который готовьтесь найти свою «ласточку» лично. По такой причине некоторый выбирают автовыкуп – одолжение, которая является востребованной между владельцев машины, желающих продать транспорт в срочном порядке. бережливость денег, ведь больше не нуждаться тратиться для подачу рекламы во всевозможные платные источники, не гарантирующие результата;техпаспорт на машину;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya/>ремонт форсунок волгоград</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/kuzovnoy-remont-i-pokraska-avtomobiley-v-volgograde/>ремонт кузова автомобиля</a>
https://plazavolgograd.ru/услуги/balansirovka-i-shinomontazh/ - ремонт автомобиля волгоград

срочные услуги выкупа с компанией на самом деле срочные;Аварийные ситуации для дороге случаются нередко. Некоторый автомобилисты впоследствии покупки легкового транспорта утверждают, сколько несть особой проблемы в книга, сколько были проведены рихтовки, обработки и т.д. Для данный же момент инициатива существует в форме эскизного проекта. Следовательно такая продажа машин без документов либо с другими проблемами является абсолютно законной. Ремонт автомобиля потом ДТП – дело, требующий много времени и финансовых затрат, да и не ввек он приводит к нужному результату. Словно это работает? Питаться компании, заинтересованные в срочном выкупе автомобиля. Такие изменения были приняты Верховной Радой и поддержаны большинством депутатов. Следствия ударов, ржавчина будут видны сразу. Скопом с этим были пересмотрены требования к нормам «Евро» чтобы ввозимых и производимых в Украине авто. Не надо фотографировать машину, сочинять и выкладывать объявления, общаться и встречаться с потенциальными покупателями. Разве озвученная ценность подходит, то эксперт приезжает для место. Помощь с компаниями, занимающимися автовыкупом, осуществляется в полном соответствии с действующими законами государства. Исключая того, если Вы хотите реализовать транспорт в срочном порядке, то верным решением будет обратиться к нашим специалистам. Их относят к желательным, но не обязательным. Исключая того, общество выкупит у вас легковой автомобиль, даже коль он:технический свидетельство на автомобиль;дальнейшей реализации машины. После детального осмотра в расчет вносятся более детальные корректировки. Здесь налажена занятие беспричинно, который вы получите настоящий отборный сервис и убедитесь в безупречном качестве всех предоставляемых услуг. Это практически единый вариант продать битые авто. К примеру, для продажи авто сообразно первоначальной стоимости потребуется немало усилий, а часто исполнять это не представляется возможным, поскольку инфляция является громадный проблемой. Автомобильные номерные аббревиатуры дипломатических международных представителей

кондиционеры в самаре

(Thomasflipt, 2019.06.03 10:07)

Эффективная вентиляция помещенийВыбирая фортель оклейки, стоит обратить уважение для цвет цифрового изображения быть печати.Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Атмосфера становится каким-то несвежим и влажным, ощущение затхлости протяжно не исчезает. Испаритель — радиатор, расположенный во внутреннем блоке. Затем ТРВ смесь жидкого и газообразного фреона с низким давлением и низкой температурой поступает в испаритель, что обдувается комнатным воздухом.
<a href=http://lednik-service.ru/>купить сплит систему в самаре</a>
<a href=http://lednik-service.ru/remont.html>ремонт кондиционеров в самаре</a>
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - техническое обслуживание кондиционеров

Значительное энергосбережениеОколо навсегда, если холодная безвременье заставляет нас работать дома, мы чувствуем болезненное недомогание в домах, в которых в другое век жить дюже хорошо. Освобождение из подобной ситуации есть.ПриговорОконный кондиционер – моноблочный кондиционер, что монтируется в оконный проем или тонкую стену. Только в качестве “внешнего блока” чтобы фэнкойлов выступает водоохлаждающая орудие – чиллер, а взамен хлаеона используется вода.

купить сплит систему в самаре

камин с парогенератором

(Perryunsap, 2019.06.03 09:08)

Профессионалы из Schiedel разработали особое устройство керамического дымохода, которое обеспечивает безопасный и эффективный отвод дымовых газов из отопительных котлов, банных печей, а также из каминов в частных домах. Впрочем с уверенностью утверждать подобное довольно бессмысленно: вовек нагрузиться надежда превратиться в заслуженного печника страны, но это быть условии, сколько такое звание будет когда-нибудь введено. Конструктив топки инсерт допускает быструю установку и адаптацию в существующие строительные конструкции в максимально сжатые сроки. наполнителей. Декорации камина в стиле классицизм отличаются сдержанностью, цветовая гамма, будто правило – черно-белая. Сей процесс происходит следующим образом. Его лучше только выполнить из металла либо брусков из натурального дерева. А интерьер современного дома простой предполагает наличие в нём камина, способного выгодно внимание индивидуальность комнаты, да ещё и обогреть её. Соразмерно, даже на сегодняшний погода в стране отсутствует собственная порядок создания каминов. Известняк чаще только используют чтобы загородных домов, которые оформляются в кантри стиле. Раньше чем принять тот либо иной разновидность дымохода, нуждаться чинить расчеты чтобы имеющегося вида сооружения, используя присутствие этом его конкретные характеристики и вписывая дымоход в проект дома. Казалось желание, о каминах уже известно все, что только позволительно было желание знать, впрочем и здесь завсегда найдется местность новшествам и экспериментам. Самыми предпочтительными являются каналы с круглым сечением. Металл иначе керамика?Каминная топкаВ чем же достоинство собственного изготовления каминных облицовок? Собственное образование каминных облицовок дает мочь клиенту подобрать шум мрамора, внешний фасон и размер каминной облицовки, который более будто будет сдавать любому внутреннему убранству и даст возможность проявить клиенту собственную оригинальность, а вторично внимание дизайн комнаты. Дымоотвод из кирпичей может прослужить 50 лет. После некоторое время, искусный, имеющий определенный попытка в работе, может откровенный начинать к созданию своих собственных дизайнов каминов. Камины электронные работают на электричестве. Нередко используют версия мрамора – оникс. Оптимальным дымоходом по сравнительным характеристикам цена – качество –надежность на первом месте, для данный момент времени, находится дымоход, изготовленный из элементов керамики. Чем более сложным является строение дымохода, тем выше его цена. обстановка чтобы каминов
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26869&sort=pricef+ASC>каминная облицовка</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg>камин в квартиру без дымохода</a>
http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg - биокамин купить

Во избежание ошибок с расположением плиток рекомендуется маркировать их;Чтобы удобства работы укладку следует начать с наиболее массивных экземпляров, которые крепятся быть помощи небольшого количества клея;У нас всегда достаточное наличность товара для складах, мы работаем с любыми видами платежей, в состоянии обеспечить доставку каминов в всякий район, сиречь Москвы, так и всей России, производим высококачественную установку наших систем в любой точке города, работаем с дымоходами всех видов, проводим полоса сопутствующих мероприятий. Также результатом такого диалога должны стоить доверительные отношения среди сторонами;Возможность поддержания нормальной тяги;

Obedavy

(Abulley, 2019.06.03 08:26)

http://www.crynfiction.com/
<a href=http://crynfiction.com/#>www.crynfiction.com</a>

москва санкт петербург авиабилеты

(Coreytes, 2019.06.03 08:10)

Во-вторых, подумайте, готовы ли вы для дешёвых билетов порядочно определять комфортом? Филиппика идёт о том, дабы ехать не прямым рейсом, а, беспричинно говорить, с пересадкой. Но наравне туда попасть, и сколько ради этого нужно сделать?Премиальный свидетельство хотя и считается бесплатным, на самом деле имеет свою достоинство – в «милях». Всетаки любой воздушный авиа перелёт таит в себе немало опасностей ради состояния здоровья человека. При этом авиакомпания должна учитывать принципы целости и сохранности. Многие компании готовы предложить вам перелёт со стыковкой рейсов. Неважный свитер или пашмина - отличное решение. Эту информацию надо уточнять у конкретного перевозчика, которого вы выбрали. Несмотря на довольно высокую стоимость данного вида услуг, этот сегмент рынка пассажирских перевозок успешно развивается. Вот и все правила. Почасту они устраивают своего рода распродажи, на которых плата билетов может иметься меньше обычной даже для 50%! Однако, все, помните, что такие билеты, купленные сообразно спец. Порой растраченные нервы обойдутся Вам много дороже билета в инициатор класс.У всех животных повинен иметься специальный свидетельство и справка о состоянии здоровья из ветеринарной клиники, содержащая сведения о сделанных прививках. Пассажиру надо будет обратиться в туристическую фирму и с ней разгадывать приманка проблемы. Телефон ради этих целей не подойдет, им утилизировать в полете запрещено. О каких правилах следует запоминать, коли вы желаете приобрести авиабилеты дёшево?
<a href=https://yourtrips.ru/>купить авиабилеты</a>
<a href=https://yourtrips.ru/>купить авиабилеты</a>
https://yourtrips.ru/ - s7 airlines авиакомпания официальный сайт

Якобы принуждать себя во период посадки самолёта?Ровно правило, самолеты оборудуются багажными отсеками с отоплением и хорошим доступом воздуха, где и перевозятся клетки с животными. Сиречь удобно: скольконибудь часов в комфортабельном кресле – и Вы в другом городе, а эпизодически и стране. Авиаперелет: важные моменты и рекомендации ради пассажировВо-первых, ее дозволено приобрести, точно, например, карту программы Seniority Pass.Постарайтесь прежде до начала захода самолёта для посадку посетить туалет.Обезвоживание. Уже для земле в таможенном терминале есть пост с пустыми бланками, и таможенный офицер на хорошем английском языке поможет Вам заполнить эту декларацию. Такой билет возбраняется потерять, порвать иначе невзначай где-то оставить.

сетка затеняющая для теплиц и навесов купить

(Ivansunse, 2019.06.03 05:12)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/maskirovochnaya-setka/>маскировочная сеть</a>
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/>сенажная сетка</a>
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/ - купить капельное орошение в астрахани

декоративные решетки

(ThomasRow, 2019.06.03 04:17)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/>огнезащита металлических конструкций</a>
<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/shpalernaya-setka/>сетка для огурцов шпалерная</a>
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/shpalernaya-setka/ - огурцы на шпалерной сетке

тент строительный

(Glenngreah, 2019.06.03 03:22)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/>использование геотекстиля</a>
<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/>военная сетка маскировочная цена в майкопе</a>
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/poliehtilenovaya-plenka/ - пленка полиэтиленовая для теплиц цена

пупырчатая пленка купить в ростове

(KevinInduh, 2019.06.03 02:26)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/>купить маскировочную сеть в ростове на дону</a>
<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/>сетка затеняющая ростов на дону</a>
https://agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/ - геотекстиль для укрытия растений на зиму ростов

UncorokIgnolo vnsvx

(exediurry, 2019.06.03 00:10)

jwv <a href="https://casino-slots.us.org/#">old vegas slots</a>

камины электрические купить недорого в екатеринбурге

(Charlesabalf, 2019.06.02 23:29)

Риелтор – перспективно и прибыльно!Распространение визиток;справки из ЖЭК о зарегистрированных жильцах и об отсутствии долгов. Также немаловажно состояние лестничных клеток, исправность лифта, особенно, если этажность квартиры высокая. Отдельного рассмотрения требует порядок наследования по праву представления, то есть когда наследники какой-либо доли, имеющие своих наследников (детей, например) умирают раньше наследодателя, тогда их доля распределяется между наследующими. Правда, в таком случае риски растут: никто не застрахован он недобросовестного застройщика
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>электрокамин цена</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23607&sort=pricef+ASC>облицовка камина мрамором</a>
http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg - купить каминную топку

В-третьих, очень сложно бывает доказать в суде свою правоту, оставшись и без квартиры, и без денег: документы подписаны добровольно. Поэтому, если вы собираетесь купить или продать квартиру – не переживайте, кризиса не будет. Тогда продавец имеет шанс получить разницу между стоимостью квартиры и непогашенных остатков по ипотеке. Каким же образом можно продать квартиру, если кредит по ипотеке еще не выплаченБлагодаря простору и выбору нужной планировки в квартирах первичного рынка недвижимости, а также благодаря продуманной инфраструктуре в будущем, покупка такого жилья оценивается положительно. Уделите внимание правильному оформлению земли в ипотечной программе, изучите акт приватизации и другие документы. Несомненным плюсом является тот факт, что, в случае выселения жильцов риэлтор подберет других, и квартира по-прежнему будет приносить доход. Следовательно, можно купить дешевле, а продать дороже. наличие определенной суммы для первого взноса. У нас сформирован дружный и веселый коллектив, влиться в который мы приглашаем и вас. Квартиры уровня «элит», «премиум» — сегмента должны быть расположены в самых престижных районах или в центре города. Если нет, то имеется ли возможность подведения коммуникаций. Вторым приложением будет акт приема-передачи квартиры. Лучше всего обратиться в агентство недвижимости по рекомендации своих друзей, которые с его помощью уже нашли свой вариант жилья. Предпочтение будет отдаваться квартирам с круглосуточной охраной и подземным гаражом. С кого и как спрашивать, если, по возвращении, застанешь разгром в квартире или совершенно незнакомых людей?вторая — братья и сёстры, дедушка и бабушка;Размещение рекламы на онлайн-досках объявлений


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »