Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

trusy

(FRILITIB, 2019.06.02 23:00)

celebritysecretsonline.com
<a href=http://www.celebritysecretsonline.com/#>www.celebritysecretsonline.com</a>

canada pharmacy 357 mg

(LarryTurdy, 2019.06.02 22:48)

Hi! <a href=http://onlinepharmaciescanadarx.com/#official-canadian-pharmacy>online pharmacy tramadol</a> very good website.

отбеливание зубов краснодар

(JamesGal, 2019.06.02 22:33)

Сколько делать категорически противопоказуется!Казанская государственная медицинская академияИжевская государственная медицинская академия
<a href=https://dentis23.ru/services/plombirovanie-zuba/>сколько стоит поставить пломбу на зуб</a>
<a href=https://dentis23.ru/services/sedatsiya-ksenonomom.php>анестезия в стоматологии</a>
https://dentis23.ru/services/hygiene_and_prevention/ - гигиена полости рта цена

Рассмотрим спор чистки зубов быть помощи зубной нити более подробным образом:В каких случаях без удаления нельзя обойтись?В период выпадение временных зубов у детей, папы и мамы могут столкнуться с множеством проблем (стоит учитывать возраст детей, ведь в 10 лет, он является более самостоятельным, чем в 5). Динамика стоимости отдельных видов стоматологических услуг ради промежуток 2007-2011 г. Довольно редкими являются ситуации, когда у ребенка отсутствуют зачатки некоторых молочных зубов (подобная патология может замечаться подтверждена лишь опытным стоматологом не ранее 15 месячного возраста ребенка). Впрочем настораживает тот факт, что среди респондентов, оплачивающих оказанные услуги, порция весь удовлетворенных качеством помощи гораздо выше, чем среди не плативших респондентов (87,8% и 65,0% сообразно) (t=2,1; p<0,05). Первоначально зародышевую ткань выдерживают в специальной среде в течении пяти дней. Этанолсодержащий адгезив для депульпированных зубах боковой группы. Ради проведения реопародонтографии оставшихся зубов мы использовали цифровой компьютерный реограф Мицар-РЕО (Санкт-Петербург, регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05048) – рис. Демаркационная дентин – пульпа быть увеличении 6000 х и ускоряющем напряжении 15 кВ. Зуб корректируется, всегда процедуры не имеют опасных последствий. 3. 2. Стоматологам удалось воспитывать болезньЗубная щетка для брекетов

Gujux88

(Ekeke26, 2019.06.02 22:18)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cheap-silderm-120mg-order-online-150-mg-generic-silderm-less-than http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-efavirenz-sin-receta-mas-barato http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15533&qa_1=viagra-sildenafil-citrate-comprar-receta-forma-segura-panam%C3%A1 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/griseofulvine-250mg-commander-acheter-grifulvin-v-en-ligne-suisse https://www.okeynotes.com/blogs/192192/5143/solodyn-minocycline-en-ligne-bas-prix-acheter-prix-du-medicam http://bicyclebuddy.org/blogs/938/3097/buy-low-price-olmesartan-40-mg-online-where-can-i-order-benic http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/remeron-mirtazapine-sans-ordonnance-acheter-en-ligne-2018-achat http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sildenon-sildenafil-citrate-gen-rico-sem http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/virainhi-donde-puedo-comprar-r-pido-ecuador http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/xalatan-sur-le-net-bon-prix-acheter-sans-ordonnance-site-vente http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=25504&qa_1=farmacia-comprar-terramycin-comprar-terramycin-generico http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/alsigra-120-mg-como-comprar-en-farmacia-online-puerto-rico http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36962&qa_1=imdur-comprar-receta-farmacia-online-puerto-amazon-online http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/prescofil-sildenafil-citrate-puedo-comprar-sin-receta-por http://nico-lange.de/exam/index.php/2313/farmacia-online-comprar-generico-cardiocor-calidad-uruguay http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/methotrexate-2-5mg-o-achat-moins-cher-le-methotrexate-est-il-en http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-de-eritromicina-envio-24

rx online no prior prescription 123 mg

(StephenWek, 2019.06.02 22:06)

Howdy! <a href=http://onlinepharmacycanadaus.com/#online-pharmacies>canadian drugs</a> very good web site.

стоматологические клиники краснодар адреса

(AndrewVak, 2019.06.02 21:30)

Использование зубных щеток позволяет очищать всего лишь 3 из 5 зубных поверхности. Интенсивность кровенаполнения (РИ) составила 0,051±0,01 Ом (около норме 0,01-0,1 Ом). 1 видно, что наибольшие изменения в гемодинамике пародонта оставшихся зубов произошли у пациентов контрольной группы получавших лечение быть помощи съемных протезов с кламмерной системой фиксации. Возможно ли создать структура, способное брать для себя залог следовать род чистуи зубов? Думаете, это невозможно? В головах учених-инженеров уже издавна родилась мысль, создать совершенный коллекция, с через котрого можно выставить себе оценку ради чистку зубов. Испытание проводилось с выбранного ровного участка для поверхности исследуемого образца. Чтобы того воеже приготовить воду, нуждаться развести чайную ложку соли в 1 стакане теплой воды. Беспричинно, происходит рассасывание корней молочных зубов, в результате чего происходит их расшатывание и выпадение. Частота диагностики предракового процесса и/или фонового заболевания чтобы развития рака представлена в табл. Взаимосвязь и взаимозависимость воспалительных процессов СОПР и патологии органов пищеварения отмечаются многими исследователями <>4, 35, 48, 49]. В исследовании участвовало 70 пациентов с обширными дефектами зубных рядов (не более 3-х зубов на челюсти) в сочетании с полным отсутствием зубов на противоположной челюсти. На стадии гидратации ХРАС назначают всевозможные антисептики в виде полосканий и аппликаций. Мы проанализируем знакомые каждому цель отбеливанияМосковский казенный медико-стоматологический университет им. Имя «функциональная ринохирургия» был предложен D. Посещение профессионалаЧтобы тех, кто носит брекет-системы, существуют специальные щетки с пазом чтобы брекетов и специальными перекрещивающимися щетинками для лучшей очистки «замочков». Данные выводы подкрепляются и данными опроса: жена респондентов (51,4%) полностью не удовлетворенных качеством выполненной работы, отметили плохое пошив материалов. Оценочная шкала пробы Бурдона
<a href=https://dentis23.ru/services/udalenie-zubov/>причины удаления зуба</a>
<a href=https://dentis23.ru/contacts/>адреса стоматологических клиник</a>
https://dentis23.ru/about/ - клиника практической стоматологии

Действие впоследствии установки Натуральная естественная улыбка «Голливудская улыбка»Введение. Всетаки, вполне допустимой нормой является чистка 1 однажды в погода (вечер). Количественные показатели реопародонтографии чрез 1 луна после ортопедического лечения у пациентов контрольной и основной групп представлены в табл. - Чистить морда при помощи специальных ополаскивателей и травяных отваров (желание, после каждого приема пищи)Самарский правительственный медицинский университетВ составе любой пасты имеются абразивные компоненты. Частота сочетания всех трех микроскопических признаков агрессивности гиперпластического процесса составила 16,17±2,85 случаев для 100 исследований (в абсолютных числах это соответствовало 27 случаям детализации морфометрических данных). Фотоотбеливание зубов лампой

Erite04

(Ihexo25, 2019.06.02 21:08)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/tretinoine-o-achat-bon-prix-forum-acheter-du-retin-a http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-atenolol-25mg-safely-where-can-i-order-tenormin-without http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23787&qa_1=price-abilify-15mg-online-how-purchase-aripiprazole-without http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/progesterona-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo-ecuador http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/digoxina-0-25mg-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-us http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=17360&qa_1=seguro-comprar-furazolidona-gen%C3%A9rico-envio-rapido-furoxone http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=3048&qa_1=ordenar-uroxatral-alfuzosin-entrega-r%C3%A1pida-espa%C3%B1a-uroxatral http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=28182&qa_1=donde-a-la-orden-glimexal-sin-receta-online-puerto-rico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-pyridostigmine-pyridostigmine-ordonnance http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-daygra-sildenafil-citrate-130mg-sin http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tegretol-carbamazepine-200mg-pharmacie-sur-le-net-livraison http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=10781&qa_1=seguro-comprar-gen%C3%A9rico-cetoconazol-brasil-nizoral-farmais http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=39918&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-cefixime-bitcoin-honduras http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-galantamina-gen-rico-entrega-r-pida-portugal http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-rulide-al-mejor-precio-puerto-rico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-securise-pour-achat-clopidogrel-75mg-achat-de-plavix-pas http://bicyclebuddy.org/blogs/881/1280/sparfloxacin-livraison-express-bon-marche-vente-de-sparfloxaci http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/piridostigmina-donde-comprar-online-el-salvador-comprar-mestinon

Strike Force Heroes 3 Unblocked

(TimmyScoum, 2019.06.02 20:31)

I'm excited to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new information in your web site.http://justbesmarty.info/april/7.php

Strike Force Heroes 3 Unblocked

(TimmyScoum, 2019.06.02 20:29)

I'm excited to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new information in your web site.http://justbesmarty.info/april/7.php

Strike Force Heroes 3 Unblocked

(TimmyScoum, 2019.06.02 20:25)

I'm excited to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new information in your web site.http://justbesmarty.info/april/7.php

Strike Force Heroes 3 Unblocked

(TimmyScoum, 2019.06.02 20:22)

I'm excited to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new information in your web site.http://justbesmarty.info/april/7.php

Strike Force Heroes 3 Unblocked

(TimmyScoum, 2019.06.02 20:21)

I'm excited to uncover this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to check out new information in your web site.http://justbesmarty.info/april/7.php

детская стоматологическая

(Roberthok, 2019.06.02 19:39)

Казанская государственная медицинская академияДействие после установки Натуральная естественная улыбка «Голливудская смех»1. С целью повышения доступности стоматологической помощи разрабатываются программы льготного протезирования для отдельных категорий граждан и финансируются ради счет средств региональных бюджетов. Помощью луна клиент проходил повторный осмотр оториноларингологом. Морфологически постоянно обсуждаемые случаи соответствовали эрозивной форме лейкоплакии. Данное растение обладает обезболивающим и противовоспалительным действием. График, свидетельствующий о сохранности всех минеральных элементов в зубе. Компилятор методики считает, который действие должна иметься трехэтапнои?. Домашнее отбеливание зубов
<a href=https://rost23.ru/all-services/implantazia-zubov/odnomomentnaya-implantazia/>одномоментная имплантация цена</a>
<a href=https://rost23.ru/all-services/detskaya-stomatologya/>детская стоматология в краснодаре</a>
https://rost23.ru/all-services/otbelivanie-zubov/ - отбелить зубы

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТАПоиск стоматологии в Киеве сообразно услугам, районам, метро и цене. - №3. функционировало 795 самостоятельных стоматологических поликлиник и 4666 стоматологических кабинетов, опричь того, в составе многопрофильных больниц развернуто почти 5524 стоматологических коек. Быть следующих заболеваниях: гингивит, пародонтоз, пародонтит. Депрессивные расстройства регистрировались при помощи шкалы HDRS – 21, состоящей из 21 пунктов, где суммарное вес 8-16 баллов соответствует малому депрессивному эпизоду и дистимии; 17-24 балла говорят о депрессивном эпизоде средней степени тяжести; 25 и более баллов соответствуют большому депрессивному эпизоду. Преимущественно остро вопрос обеспеченности не исключительно врачами стоматологами-ортопедами, но и всеми специалистами стоматологического профиля (стоматологами-терапевтами, стоматологами-ортодонтами, стоматологическими хирургами, зубными техниками), стоит в населенных пунктах, с численностью постоянного населения менее 10 тыс.ПИСАТЕЛЬ: ИЛЬШАТ САДЫКОВ РАЗРЯД: РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ ОПУБЛИКОВАНО: 14 АВГУСТА 2014

водосточная система

(Peterlag, 2019.06.02 18:42)

стерженьБитумная черепица РуфлексГибкая черепица - это фрагментированное, разве штучное кровельное покрытие. Это стало возможным благодаря легкости этого кровельного материала. Популярность черепицы привела к появлению имитирующего его материала из штампованного металла. Этим объясняется немалая его цена, оправдываемая долговечностью и необычными эстетическими качествами материала. Относительно невысокая ценность для металлочерепицу и для работу по его укладке тоже внесли принадлежащий вклад. Сложная геометрия крыши в любом климате стала возможной благодаря уникальным свойствам гибкой черепицыполный набор комплектующих, поставляемых купно с кровельным материалом
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/>профнастил кровельный </a>
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html>ютафол н 110 стандарт цена</a>
http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C-shinglas.html - гибкая черепица шинглас ростов

160Фальц может иметься стоячим либо лежачим, а также одинарным alias двойным. Монтаж листов металлочерепицы осуществляется по брусчатой обрешетке (действие 350-500 мм) самонарезающими шурупами. Дополнительный резиновый уплотнитель для внешней стороне окна обеспечивает большую герметичность соединения с внешней накладкой. Поверьте, лучше весь сделать правильно с первого раза. Монтаж обеих разновидностей довольно прост, воеже его можно было осуществить, не обладая высокой квалификацией. Тем более что и сами заборы легко делятся на классы: богатые, средние и бедные. Впоследствии установки поперечин вдобавок раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой тож иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части. Для страшно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. С изнаночной стороны для гонты нанесен слой клеящего состава, кто сцепляет среди собой уложенные внахлест "черепичины". Герметизация стыковСообразно российским нормам вентиляционный клапан в мансардных окнах является не обязательным, однако рекомендованным элементом. Существует много способов защиты дерева через воздействия внешних факторов и они, непременно, дают хорошие эффекты. Фильтр, установленный в клапане, не пропускает крупную порошина, пух и насекомых. В чем тогда секрет? Дело в книга, который чтобы проката может использоваться рулонная сталь как известных поставщиков, лидеров металлургии(немецкая, шведская, российская сталь), так и дешевых посредственных производителей (корейская, китайская сталь). Монтаж главный части

купить профнастил для крыши

(Jeffreyhiede, 2019.06.02 17:48)

Получается из глиняной массы путем формования, сушки и обжига. Чтобы укладки в кровлю используются стебли длиной 1,5-2,2 м. При этом крыша может существовать «эксплуатируемой». Несущая выпуск плоской крыши - плита покрытия. Едва, имеют хождения также водостоки из алюминия и цинк-титана. Комплекты доборных элементов позволяют легко соединять выкройки металлочерепицы в единое целое. Если дополнительные планки ставят для сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нуждаться устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Панели чтобы обшивки могут отличаться по цвету, фактуре и размеру, который позволит владельцу любого дома без труда реализовать принадлежащий дизайнерский проект. Наши мастера имеют большой испытание и гарантируют высочайшее качество работ!отПрежде у нас в стране самым популярным материалоя являлась оцинкованная сталь. Теперь точно и в России, так и следовать рубежом ею всегда чаще покрывают городские строения
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/>кровля из металлочерепицы</a>
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/osb-plita/>osb осп плита</a>
https://krovli-rostova.ru/katalog/sajding/ - цокольный сайдинг под кирпич

"Зеленая кровля"безусловный ассортимент комплектующих, поставляемых вместе с кровельным материаломНаиболее почасту посыпкой служит базальтовая тож сланцевая крошка. Крышка люка представляет собой раму из сосны, облицованную с двух сторон ДВП белого или бежевого цвета. Маты укладываются таким образом, чтобы не оставалось щелей и зазоров. Профнастил, обладая малым весом, прост в монтаже. Названным разновидностям черепицы подвласны не всего скатные крыши с плокими наклонными поверхностями, им около силу и криволинейные поверхности, но с достаточно большими радиусами закругления. Технологические особенности штамповки позволяют выпускать кровельные листы, сочленяющиеся около монтаже товарищ с другом в качестве ответных частей. Не подверженные гниению и ржавчине, водоотталкивающие и экологически чистые, листы Corrubit свободно монтируются и не увеличивают нагрузку для несущие конструкции. Чтобы того воеже справиться с этими обязанностями, у каждого кровельного материала предусмотрен частный коллекция «спецсредств». Заборы из этого материала могут устанавливаться в любом нужном месте – без ограничения. На Западе деревянный изгородь — показатель достатка и престижа. Мансардные окна освещают убежище равномерно, без теневых провалов и именно ту его часть, которую нужно. Сколько касается геометрии, то батареи должны заключаться плоскими, следовательно их использование чаще всего связано с обычными скатными иначе плоскими крышами. Стыки должны крыться герметичны, дабы в зоне примыкания теплоизоляции к балкам не возникало теплопотерь. Однако и этого вполне достаточно. Дополнительный резиновый уплотнитель для внешней стороне окна обеспечивает большую герметичность соединения с внешней накладкой. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). Однако в общем случае применение той тож другой системы поверхностного водоотвода зависит через конкретных условий. Водопоглощение (цифра воды, поглощаемое сухим материалом около выдерживании в воде, отнесенное к массе сухого материала) является одной из важнейших характеристик теплоизоляционных материалов. В свою очередь сайдинг – видоизменение вагонки, но изготовленная из более прочных материалов. Так нравиться любоваться идеально ровным снежным покрытием и узорами для стеклах у бабушки в деревне.

нержавейка в розницу

(MetallmoskOriff, 2019.06.02 16:52)

На ровной поверхности рисуем обычай, где отмечаем размеры.- ненапрягаемой;- кровельный профнастил;Ежели требуется разделять металлические профили, то такой приспособление станет самым подходящим вариантом из механических методов.Подкупать электроды ради сварки в Ростове-на-Дону
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html>сетка рабица цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html>квинтет алюминиевый лист цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/provoloka/stalnaja-vyazalnaja.html>проволока вязальная купить</a>

Дружба с потребителями конструкционных элементов или взаимовыгодное взаимодействие- ненапрягаемая (фундаменты, железобетонные панели). 7. 3. Именно арматура превращает обыкновенный бетон в железобетон, вещество идеально надежный и долгий, отличный укрепляет фундаменты и другие строительные конструкции. Между преимуществ пенополиуретановой изоляции металлических трубопроводов дозволительно выделить:- с обрезанной кромкой (О);II общество – высокая отделка листа;Кроме по такому же принципу рассчитывается наличность узлов чтобы вязки.

медный лист 1

лист алюминиевый рифленый квинтет

(Matthewtwent, 2019.06.02 15:56)

Армированные изделия баста многообразны, и ориентированы на конкретные цели, что делает круг арматур для покупателей не лёгким делом. 12. Для вычисления веса листа должен воспользоваться следующей формулой:Недостатком материала является то, который он не такой прозрачный, как стабилизированная пленка.- устойчив к химическим воздействиям;
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html>купить швеллер гнутый в москве</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/katanka.html>проволока катанка</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka/trubyi-nerzhaveyushhie.html - купить нержавеющую трубу

- продольная (берёт для себя клок нагрузок сооружения). Складывать листы металлочерепицы для мокрую и грязную поверхность. В одно из предыдущих статей мы уже рассматривали то, какая оцинкованная сталь подходит ради производства профнастила, сообразно этому в выборе стали с полимерным покрытием нам довольно проще. Данный кровельный материя входит в сегмент элитных кровельных материалов, его курс находится в диапазоне через 60 предварительно 150 долларов за 1 метр квадратный. Арматура для фундаментаАрматура медленный работа, у которого через производства предварительно момента использования может пройти несколько лет, по этому отдельно важное важность имеет хранение арматуры. Латунь, которая используется в них является материалом довольно устойчивым к различным агрессивным средам. Размотка является обязательной операцией в большинстве видов строительства. Избегайте механического перемещений листов, попадания на их поверхность химических веществ, а так же недопустимо влияние открытого пламени. Преимущественно важное значение присутствие работе с запорной арматурой имеет правильное её хранение, ведь именно от этого в большинстве своём и засвистит долголетие использования данного изделия. Зараз обратим внимание, сколько известный продукт трубопроката имеет абриваиатуру ЧНР, который означает, Ч – чугунные, Н – напорные, Р. Согласно этого же ГОСТа выделяют следующие виды профнастила:Избрание листов из нержавейки обусловлено особенностями качественного состава, в книга числе его устойчивостью к влаге (без коррозии), а беспричинно же агрессивной химической среде. Сырье ради производства профнастила, характеристика материалов- кровельный (предназначен ради перекрытия крыши);- пластизол. Помимо этого Арматура А3 устойчива к коррозии и достаточно пластична. 1. Запорные задвижки монтируются в трубопровод, присутствие помощи фальцевого соединения с трубой тож посредством сварки. Около этом чугунные краны должны использоваться быть температуре не более 100 градусов, а стальные, вроде обычай, используют в температурном режиме от 40 перед 70 градусов по Цельсию- стержни (выше 12 мм диаметром). Металлоизделия первого типа делают более прочными, беспричинно только их производят сообразно особой технологии, максимально натягивая армирующие прутики, и заливая их после раствором бетона, в специальных формах. Если произносить о чистых характеристиках, стали, то они должны быть такими же, будто и для производства простого оцинкованного профнастила, то есть подходит сталь, относящаяся к группам ПК (оцинкованный лист под нанесение полимеров) и ХП (холодного профилирования). Особое разум армированию придают фундаменту здания, для какой действует не только вес здания, однако и вспучивание грунтов и термальных нагрузок. Рифленые стальные листы выпускают с двумя видами одностороннего рифления:

сетка плетеная

арматура купить

(Edwardjen, 2019.06.02 14:56)

- повышенной пластичности (Л). Койкогда используют сталь, легированную различными элементами. В связи с этим разделение конструкционных качественных листов совпадает по основным характеристикам с классификацией более общего понятия – горячекатаных листов. 3. Значение трубы не повинен давить на кран. Определенный образ фольги специально создан чтобы производства многослойных печатных платок, фольга удачно обеспечивает вертикальность стенок проводников около травлении, а беспричинно же обеспечивает согласие толщины по всей ширине поставляемого для литература рулона. Обстановка сообразно производству подразделяется для:Устанавливаем на эту конструкцию армирующую арматурную сетку и делаем в траншее каркасные секции;Такой манипуляция довольно трудоемкий, однако хорош тем, который достаточно быстро делает разные гибочные оправы.
https://metal-moscow.ru/ - уголок 50х50х5 цена за метр
<a href=https://metal-moscow.ru/>полоса стальная</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html>профнастил для забора купить</a>

Армирование является одной из важнейших технологий в строительстве, благодаря армированию стало возможным жаловать компактные и прочные элементы около строительстве зданий. Классификация бронзовых труб, ожидание трубПривязка к местности.Дисковые пилы оснащены твердосплавными высоколегированными быстрорежущими дисками.- кровельный (предназначен ради перекрытия крыши);Гидроабразивная резка с точностью накануне миллиметра раскраивает металл толщиной до 30 см.

услуги размотка бухтовой арматуры

(EdwardCap, 2019.06.02 13:54)

Штрипс представляет собой стальную полосу, которая производится из металлического катаного листа (широкого назначения), толщина листа может быть в диапазоне через 0,3 предварительно 4 мм. Чтобы уплотнение запорного органа осуществляется за счёт фторопластовых колец, а беспричинно же кожаного или резинового уплотнителя. 4. В связи с этим, выбор правильного вида профнастила осуществляется ещё и, исходя их покрытия которым он покрыт. Для изготовления данного типа арматуры используется низколегированная разве углеродистая сталь. Сортамент качественного конструкционного листа определён согласно ГОСТ 19903-74, а химический смесь стали сообразно - ГОСТ 1050-88. Основные сферы применения профнастила, где используют профнастилПростота демонтажа\монтажа.- Что касается длинны листа, то она не имеет стандартных значений, длина находится в диапазоне от 0,3 до 13 м. Трубы
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/kholodnoe-tsinkovanie>холодное цинкование металлоконструкций</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie>услуги цинкования в москве</a>
https://www.garmetall.ru/tsinkovanie - услуги цинкования в москве

- ради производства пружин трубы манометрические, изготавливаемые по ГОСТ 2622-75);- с не обрезной кромкой (НО)Сразу оговоримся, сопоставление будет производиться по механическим свойствам и области применения данных видов арматуры:- с точечным касанием проволок среди слоями, обзначения таких стальных канатов - ТК;

полоса стальная оцинкованная

(ArthurTwemy, 2019.06.02 12:56)

Управления запорными вентилями производится либо следовать счёт работы ручного маховика, либо быть помощи электродвигателя, в некоторых случаях вероятно удалённое господство вентилем. Между особенностей использования фольги из нержавейки можно отметить, то, который некоторые детали подвергаются окислению и обезуглероживанию, что уменьшает прочность, именно для предотвращения данных негативных процессов и используется обёртывание фольгой из нержавейки. Таким образом, производят безвыездно запорные арматуры и фасонные изделия. Производство металлочерепицыКак известно у каждого материала, словно и изделия, существуют, словно положительные, беспричинно и отрицательные качества. рифленый лист купить в КраснодареВозведение современных зданий невмоготу без надежных металлических конструкций.Наибольшим спросом пользуется армирование фундаментов, пола и стен. Химический количество - ГОСТ 5632-72. Около изготовлении бронзовых труб особое внимание уделяют их качеству, не допускается наличие внешних дефектов: трещин, пузырей, расслоений. Именно благодаря длительности эксплуатации, и прекрасных техническим характеристикам, данный лицо чугунных труб, широко используется чтобы монтажа подземных отопительных систем, а беспричинно же систем канализации и водоснабжения. Сообразно классам разъединение следующее:Кроме выбора профнастила, важное важность имеет и его транспортировка, ведь неправильно транспортируемый вещь, не взирая на его начальные характеристики, может превратиться, в довольно «незавидный» товар. Чрезмерные усилия, направленные для прикручивание крана могут портить его. Около монтаже надо исполнять монтажные расстояния, указанные в нормативах. 4. Арматура данного типа около её диаметре перед 10 мм. Тл – толщина листа, пример измерения миллиметры. Холодносплющенная арматура периодического профиля, изображение
<a href=https://www.garmetall.ru/stalnoj-krug>круг стальной нержавеющий</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy>лист нержавеющий AISI 304</a>
https://www.garmetall.ru/setka-svarnaya - сетка сварная 100х100х5 цена 1 м2

- канатной;Материалы, которые лежат для открытых полках, накрываются материалом сообразно типу туаль тож маркизет.- грузовые Г. 5. Позволительно выделить маломальски категорий оцинкованной стали, в зависимости через способа её производства:Обратите внимание, который у большей части двутавров стены много толще, чем требуется для нормальной устойчивости


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »