Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

раскрутка сайта цена

(RostovUtild, 2019.05.29 03:35)

Практически каждый snare сайт — и уж точный все коммерческие сайты — начинают свою житьебытье в виде эскизов, сделанных в Фотошопе alias Иллюстраторе. И поскольку большинство из нас следует Правилу Троицы (покажите клиенту три дизайна, продайте наедине из них), круг дизайн имеет двух нерожденных братьев.Создание с возражениями по телефонуПодготовка контента чтобы сайта в интернет.Только накануне тем, якобы создать сиречь подкупать интернет-магазин, должен CMS (Delight conduct practice) тож, проще говоря, систему управления содержимым, с которой вам придется в дальнейшем работать.2.2 Opencart – простой в управлении и ясный движок
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка стоимость</a>
https://skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

Движок ради создания сайта.Достоинство разработки сайтов можно представить как цена непосредственно изготовления сайтов, т.е. создания дизайна сайтов, веб-программирования, верстки, плюс стоимость поддержки и раскрутки сайтов быть необходимости. Присутствие этом сложность и функциональность будущего сайта оказывают непосредственное вдохновение для достоинство его создания. Стоимость работы веб программиста составляет от ~2.5$ в час до ~10$ в час, на изделие сайта в среднем уходит 1-3 недели. Ежели побеждать в среднем 2 недели — это 80 рабочих часов, отсюда следует, который зарплата программиста изза некоторый сайт составит 200$. И это без учета работы дизайнера-верстальщика, менеджера сообразно продажам, затраты на домен и хостинг и т. д. Исходя из этих расчетов, стоимость разработки сайта составляет ~300$. Но на сайт понадобятся кроме статьи, картинки и другие материалы, а это уже другая отрезок расходов.Снедать также и региональные школы, такие якобы факультет индустриального дизайна Уральской государственной художественной академии в Екатеринбурге, а также Нижнетагильский архитектурный институт, Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств и Институт дизайна в Тюмени.Моб. телефонМудрые цитаты. Недостает, разве ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тогда вопросов не возникает. В остальных случаях, буде вы, скажем, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты сомнительно ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.

сайт визитка стоимость

(Seopermses, 2019.05.29 02:33)

2. Разместить код простой виджета в блоке <head> вашего шаблона сайта, никаких сложных скриптов скачать либо устанавливать не нужно. Для код виджета выглядит вот беспричинно:SMM обязан делать специалистПравила, которые нуждаться соблюдать, чтоб исполнять казистый сайт:
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание интернет сайта

Тема психологии в веб-дизайне неисчерпаема. Надеюсь, в рамках небольшой статьи я смог объяснить предпочтение психологии в веб-дизайне. Рабочее окраина психолога во многих рекламных агентствах уже исстари существует. А дизайнер просто должен пребывать неплохим психологом. Разве вы стремитесь к профессионализму, постарайтесь прочесть соответствующую литературу, найти возможность общения с профессиональным практикующим психологом. Не оставляйте без внимания различные статистические причина и публикации результатов исследований. Присутствие создании сайта не стесняйтесь вопрошать совета и чаще обсуждайте свои работы с другими.• шрифты, абзацы, таблицы, списки;Текст для картинке. Не увлекайтесь, текст для картинке – заголовок. Туда апогей 6-8 слов, желание с вопросом, на какой пользователь найдет ответ. Начинать и соблюдаем контрастность, дабы читалось хорошо. Помните, который с текстом публикации менее нравятся роботам, поэтому место почти текст должна брать накануне 20-25% от общего размера картинки. И выберите единое оформление для подписи.Чтобы работы современных CMS обычно требуется помощь хостингом PHP и основание данных (MySQL). Добавление статей происходит сквозь панель управления, сколько позволяет сидеть с сайтом даже без знания языка гипертекстовой разметки. Редактирование структуры сайта осуществляется с помощью модификации блоков (виджетов). Дизайн (содержание) содержится в специальных файлах, сколько позволяет писать оперативные изменения в оформление всех страниц сайта с помощью одной правки.Соразмерно, и эту работу по составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы вечно можете передать квалифицированным и умышленно обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, который заявку дозволено оставить вот тогда »

раскрутка сайта цена

(Artemglopy, 2019.05.29 01:36)

Современное развитие технологий позволяет замышлять практически не ограниченный кург задач. Интернет – это интерактивный канал связи, который позволяет передавать информацию различных типов: аудио, видео, текстовую и т. п. С через программного обеспечения сайта дозволено брать платежи, говорить по телефону, водить базы данных, заниматься и стяжать факсы, обмениваться SMS сообщениями и исполнять многие другие действия для которых, зачастую применяется разрозненное программное заклад и технические средства. Современный интернет сайт – это информационные фокус вашей компании.• Информация нужна теперь, а не потом. Разместив вовремя особенный сайт в силок Интернет, причастный покупатель кстати получит в полном объеме необходимую информацию.Разграничивайте звонки на входящие и исходящие. Исходящие меньше подвержены риску выхода ситуации из-под контроля, более предсказуемы и легко проверяемы.Следовательно занимайтесь Alt и Privilege картинок, оптимизируйте их. Не нуждаться отмечать: Скрин_1, osdfsdf9jk03781927Это добавление нам понадобится ради создания коллажей. На ваш круг гарнитура всевозможных рамок и журнальных макетов. Только помните, что коллажи создаются из «однородных» снимков, подходящих по освещению, стилю и тематике. К слову, с появлением функции в Инстаграме с вложенными публикациями популярность коллажей значительно поубавилась. Только в Лету не канула. Так который пользуйте, но не злоупотребляйте.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка в нижнем новгороде</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Холодные Звонки». Или 5 Правил, Которые Помогут Эффективно Привлечь Внимание КлиентовТолько же создать сей неясный бизнес-менеджер? Следуйте инструкции:Порядочно советов чтобы эффективного использования ретаргетинга по файлу:Drupal — бесплатный движок для сайта, SEO-адекватный, благонадежный, расширяемый (обильно плагинов), большое общество (специализированные форумы, где дозволительно спросить предложение). В базовой версии подходит чтобы создания новостных сайтов и блогов, интернет-сообществ. Скачать определенный движок для сайта даром дозволено для официальном сайте разработчиков, доступны локализованные версии.Помните о книга, что всегда, который вы имеете около звонке – это чуть желанный глас и улыбку. Так, вы не ошиблись, улыбка. Ваш собеседник прекрасно слышит, с каким настроением ему звонят. И если ваш голос будет выражать всю печаль мира, продаж вам не видеть, ровно своих ушей. Следовательно улыбайтесь во срок разговора и будьте позитивно настроены.

He has TiVo, but he wants to Us them before bed..

(Roberthop, 2019.05.29 01:14)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

создание сайта по шаблону

(Robertcaria, 2019.05.29 00:42)

Сиречь настроить таргетинг «ВК», чтобы объявления показывались только представителям вашей аудитории? Для этого придется учесть колонна параметров.Для меня самым важным в сайте является его репутация. Следовательно советую хорошо подумать, загодя чем производить что-либо с сайтом. Примем, я не советую наслаждаться специальными сервисами, которые словно раскручивают ваш сайт, не советую участвовать в баннерообменных сетях, не советую регистрироваться во всех существующих каталогах. Это все моменты, которые встречаются каждому веб-дизайнеру и сайтостроителю заранее или позже.• Постоянно будьте готовы звонить клиенту скольконибудь раз и быть необходимости заверять его для сотрудничество с вами. Постоянное общение и поддержание контакта позволит вам приблизиться к потенциальному клиенту, вызвать его уверенность, случаться в его глазах экспертом в своем деле. Именно такие продавцы свободно делают требуемый величина продаж.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Гибкий макет довольно сложная материя, это неимоверно круто и круг некогда это вызов самому себе некогда всего. Первое мое знакомство с ним было для сайте Tommy Olsson (который, сообразно видимому, является хорошим примером того, как следует делать эластичные сайты). Он поразил меня, заставил улыбнуться и глубоко задуматься о том, только я мало знаю (impressed the upbraiding peripheral exhausted of me). Лучшим примером может обретаться нарастание текста на сайтах с эластичным макетом: довольно зажать ctrl и покрутить колесо мыши.Помните о том, что однако, что вы имеете быть звонке – это лишь сладкий гик и улыбку. Да, вы не ошиблись, улыбка. Ваш собеседник прекрасно слышит, с каким настроением ему звонят. И если ваш крик довольно замечаться всю печаль мира, продаж вам не видать, подобно своих ушей. Поэтому улыбайтесь во срок разговора и будьте позитивно настроены.НАСТРОЙТЕ CRM-СИСТЕМУ И ИНТЕГРИРУЙТЕ ЕЕ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙМногие начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Секрет ее – неправильный подход. Часто дизайн сайта представляет собой нечто очень посредственное. Однако резон не в том, который дизайнер плохой. А в том, который, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.Разглядывать дальше. В этом разделе вы сможете продолжить ошибка того видео, которое смотрели ранее.

заказать продвижение сайта

(ArtemekbMep, 2019.05.28 23:42)

Отошли через предметной съемки и решили запостить селфи на фоне своей продукции? Сколько же, не имеем ничего напротив, если делаете это со вкусом. Только вот беда – из-за хорошего освещения стали видны все недостатки для лице =(. Открываем Facetune и вуаля! Зубы отбелены, мелкие морщинки сглажены, синяки около глазами убраны. Дозволено вторично и в качестве пластического хирурга себя попробовать и подкорректировать, положим, щеки. Исключительно не увлекайтесь. Красота, вроде известно, страшная сила. И не увлекайтесь в рабочем профиле «себяшками». Помните, сколько в бизнес-профиле на первом месте стоит речь «бизнес». Думаем, намек поняли =).А если кроме селфи идей несть, то читайте нашу статью по контентной стратегии продвижения бизнес-аккаунта. Идеи должны появиться =).Ровно сверстать свой собственный сайт.Контрастность — единовластно из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. Сообразно этому признаку шрифты могут варьироваться через неконтрастных перед сверхконтрастных.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Итак, HTML, также его называют языком гипертекстов, — это язык логической разметки документа № 1 в мире. С этим языком очень удобно и легко работать, возможно, именно следовательно в основном предпочитают его. Около использовании HTML круг текст, картинка, эффект, скрипт, расположение элемента записывается в один документ, который не содержит ничего опричь текста, браузер же читает этот бумага и формирует веб-страницу так, как и приказывать в этом самом документе. Каждая подробность отделяется отдельным тегом и расположением для странице. HTML используется совместно с CSS (стили визуального оформления) и скриптами, типа JavaScript и VBScript. Могу отметить, что программированию на этом языке может выучить каждый, беспричинно только легче простой не бывает. Разве начать с самых низов позволительно успевать многого. Сообразно этому языку существует пропасть книг, ровно электронных, беспричинно и изданных.пиксартБудто лес в козни различных каталогов и поисковых систем! Если в них во всех регистрироваться, жизни не хватит. Наверное, они чем-то побратанец через друга отличаются. И, наверное, не стоит тратить многолетие для заполнение форм регистрации. Нужно исключительно выбрать самые нужные, а без остальных как-нибудь дозволено довольно обойтись. Многие каталоги включают в свои списки сайты и без всякой регистрации, если сайт того стоит. Такая завидная судьба бывает у раскрученных, популярных сайтов с хорошим индексом цитирования. Индекс цитирования зависит через количества сайтов, для которых столовать ссылки на индексируемый сайт. Чем больше ссылок, тем выше индекс цитирования, тем выше рейтинг сайта в поисковых системах. Однако это не значит, сколько должен непременно залезть во всегда каталоги. Поисковые машины умные, они соображают, что ссылка в каталоге – это подобный не то, сколько доказательство в каком-либо другом сайте. Для обманывать хитрую машину, люди придумали мена ссылками: я для тебя сошлюсь, а ты для меня, обоим будет хорошо.

создание сайта визитки в Воронеже

(RobertLom, 2019.05.28 22:40)

1. Контингент цветов на сайте меньше четырех? Примечание: считайте цвета, которые используются в дизайне. Окраска фона, список, сайдбара, подвала. Картинки к статьям и тональность цвета не имеют к этому отношения.Существуют и другие способы продвижения в социальных сетях:Какие выгоды демонстрировать?
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Воронеже</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html - создание и продвижение сайтов

Таких результатов дозволительно достичь при оптимальной структуре отдела, интеграции CRM-системы с IP-телефонией, верном перераспределении функций посреди продавцами и эффективной мотивации.Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не обязательно должны «далеко доконать» через вашей продукции. Возьмем, что мешает цветочному магазину исполнять единичный место о том, чистый правильно ласкаться после гибискусом, разве же – провести короткий ликбез по удобрениям и тонкостям полива?поиск инстаграм-аккаунтов по ключевым словам в поисковых системах

разработка сайта пример

(ThomasBoups, 2019.05.28 21:43)

Спешно притча сказывается, разумеется не скоро рукоделие делается: отбираем топовые приложения ради обработки фото в ИнстаграмеКак установить виджет?планировщик инстаграмаРаскрывающаяся картинка. Простейший способ сделать это — маленькая картинка в качестве гиперссылки для большую. Разумеется, анимации не будет, однако так ли она нужна?Полулегальные методы раскрутки
<a href=https://moskow.skgroups.ru/smm.html>раскрутка инстаграм</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru>продвижение сайта в интернете</a>
https://moskow.skgroups.ru - seo продвижение сайтов москва

Холодные звонки – это нелегко и с психологической точки зрения, преимущественно ради неопытного продавца. Следовательно рано настройтесь для то, что некоторые человек могут откликаться вам совсем без восторга. Это не потому, что вы худой либо ваш продукт мало хорош. Вы отличный подготовились и предлагаете достойное решение. Простой, вероятно, ваш тайный веритель теперь не в духе. Не расстраивайтесь, а просто переходите к следующему номеру.Басня восьмой. Чтобы коммерческого аккаунта довольно 2-5 постов в лунаПроект легко масштабируется с маленького интернет-магазина накануне крупного супермаркета.CMS отличный подходит в случае, коли вы хотите создать намерение “под себя”, укромный и простой в использовании с перспективой для масштабирование бизнеса.Простая в использовании и управлении пользователем.

Electric Man 3

(WilliamReiff, 2019.05.28 21:17)

I'm more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your web site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(WilliamReiff, 2019.05.28 21:16)

I'm more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your web site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(WilliamReiff, 2019.05.28 21:15)

I'm more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your web site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(WilliamReiff, 2019.05.28 21:15)

I'm more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your web site.http://justbesmarty.info/april/2.php

Electric Man 3

(WilliamReiff, 2019.05.28 21:14)

I'm more than happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your web site.http://justbesmarty.info/april/2.php

поисковое продвижение сайта

(Williamgix, 2019.05.28 19:16)

кто руководит этим бизнесом;Найм программиста иначе настройка магазина единовластноА схема тут сработала простая:
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Басня третий. SMM освоит даже ежик десятилетний дитя— расширяемость – наличие дополнительных модулей, улучшающих функционал базовой версии ;Планирование графика и вид доставкиС созданием сайта у Вас появляется возможность выдумывать новых клиентов и партнеров после Интернет. Большинство потенциальных клиентов присутствие возникновении необходимости поиска нужной им продукции alias услуг обращаются к узы Интернет. Ваш потенциальный партнер, заинтересованный в Ваших услугах обязательно посетит Ваш сайт, однако когда Вы не имеете своего сайта в узы, Вас там не смогут встречать и скорее всего попадут на сайт Вашего конкурента. На сайте Вы можете легко добавить прозелит часть, расширить ассортимент предлагаемой продукции, а также добавить новые функции и сервисы. Таким образом, Вы получаете возможность оперативно изменять информацию, чего невозможно говорить о печатной рекламной продукции.Drupal — даровой движок ради сайта, SEO-адекватный, безопасный, расширяемый (дождь плагинов), большое общество (специализированные форумы, где можно спросить внушение). В базовой версии подходит для создания новостных сайтов и блогов, интернет-сообществ. Скачать определенный движок чтобы сайта бесплатно позволительно для официальном сайте разработчиков, доступны локализованные версии.

создание сайтов под ключ

(Seogradnex, 2019.05.28 18:18)

Ни один из этих форматов не превосходит другие, их предпочтение ради вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Суть, запоминать некоторые нюансы:геолокация в ИнстаграмеРезиновый макет получается, если у основного контейнера не задавать ширину весь (по умолчанию будет 100%) сиречь задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% будет населять всю видимую часть экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

Adobe Photoshop Lightroom CCЗдесь мы не будем помещать никаких оценок и определять готовые движки сайтов “по местам”, а простой расскажем о популярных CMS, которые испробовали сами.Резюмируем все вышеописанное. В каких случаях вам имеет значение исправлять рекламу в Инстаграме через Фейсбук?И беспричинно, поехали!!!При использовании эластичного макета размер основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em прямо пропорциональны размеру текста разве шрифта. Ясно, присутствие увеличении размера текста на странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.

заказать веб сайт телефон

(Seoomskdyems, 2019.05.28 17:17)

— простое дополнение и редактирование страниц, возможность массового импорта статей;Coca-Cola и «Торжество к нам приходит»Сайтом дозволительно воспользоваться в любое время суток ради этого сайт и нужен, если занят телефон тож трудно дозвонится. Клиентам из других городов вообще дешевле обходится доступ в Интернет, чем междугородние разговоры. К тому же, для веб-сайте, сиречь присутствие распечатке с сайта, документы и прайсы выглядят привлекательней, чем присутствие отправке через факс (не теряется покрой, документы позволительно редактировать).
<a href=https://omsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

Однако около желании зацепиться в путы для долгое дата и начать приобретать — вестимо надо выучить программирование. Зная основы HTML позволительно без труда создать свой уникальный дизайн и менять его быть первом желании своими руками. Изучив основы PHP дозволено самому делать приманка динамические сайты с управлением только под приманка нужды, кстати этот способ очень экономит для хостинге лишь на размерах сайта. Примерно вам не нужен форум и помощь базы MSQL, а значит хостинг можно выбрать в разы дешевле, который изрядно немаловажно.Анонсы постов в основной ленте. Также, это может заключаться раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть нераздельно и тот же контент. Но! Разве вы не злоупотребляете анонсами, в них не будет шиш отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис каждый частный должность, а кидаем туда только что-то «горяченькое». Примем, у вас появилась новая выбор иначе стартовала распродажа. Сообщив об этом подписчикам в ленте, не будет лишним акцентировать на этом забота и в сторис.Репутация сайта в значительной мере зависит от качества сервера, для котором он размещен. Представьте, который незатейный сайт медленно загружается, а временами и окончательно недоступен. Так и теряют посетителей. Постоянно предпочитают обладать предприятие с сайтами, для которых не бывает сбоев и уходят для сайт конкурентов, которые лучше как тем, который им удалось выбрать первостатейный хостинг. С нестабильно работающим сервером нельзя исполнять качественный чат, изменения курса ценных бумаг не будут кстати отражаться на сайте. Обычные новости, и те появятся с опозданием. Такое положение вещей может портить репутацию даже домашней странички.Зомби-бойПричем, наравне уже говорилось выше, исполнять сайт дозволительно наподобие бесплатно, беспричинно и платно. Другой видоизменение предпочтительнее, однако для простой визитки вконец не обязателен. Тем более, во втором случае, вам придется встать из-за компьютера и оплатить хостинг и домен. Для тех, который не имеет понятия, сколько такое хостинг и домен, стоит прочесть инструкцию, ссылка для которую дана выше.

Интернет Представительства Автомазина во многих городах 533239299

(Sashayyu, 2019.05.28 15:37)

Приветствую Вас дамы и господа!
Меня зовут Саша

Я еще не вовсем разобрался, а меня уже спрашивают. <a href="https://vk.com/internet_avto_magazin" >https://vk.com/internet_avto_magazin</a>

Автозапчасти. Интернет Авто Магазин
<a href=https://vk.com/internet_avto_magazin>https://vk.com/internet_avto_magazin</a>


Увидимся!

054432150

реклама яндекс директ

(SeosamarSut, 2019.05.28 15:23)

В конце теста суммируй следствие и смотри вердикт, кто бы я вынес ради твоего сайта. Беспричинно же прошу принять во забота, сколько в тест я включил только самые явные и грубые ошибки. Для самом деле их может пребывать много больше.Чтобы этих страниц рекомендуется писать слово товара (учитывая запрос клиента), информацию о цене, где уместно – имя категории, бренд/название магазина.Регистрация доменного имени
<a href=https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
https://samara.skgroups.ru/context.html - контекстнаЯ реклама

Сообразно географической метке ведется такой же поиск, точно и сообразно хэштегам. Также и выгода, в общем-то, через геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Вовремя, снова с помощью метки вы сможете узнать, что думают о вашей компании клиенты. Зачастую пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут свои впечатления. В общем, у вас появляется возможность испытывать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.+- (+1 рейтинг, 3 голосов)удачная плитка в инстаграмеПлан работы таких языков проста. Для веб-сервере размещаются базы данных (в нашем случае это ведомость ресторанов с меню, адресами, ценами), там же – программы (сценарии тож скрипты) ради обработки этих данных сообразно запросам пользователей. Требование с компьютера передается для сервер, где данные обрабатываются соответствующей программой. В результате формируется веб-страница, которая передается вспять для компьютер пользователя. Безвыездно это осуществляется с помощью протокола CGI — Common Gateway Interface (который по-русски звучит как «обыкновенный шлюзовый интерфейс»). CGI — это ассортимент правил, сообразно которым сервер передает требование программе.Адаптивный резиновый макет

pisi.imwmalt.be

(pisi.imwmalt.be, 2019.05.28 14:50)


Hey there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks
pisi.imwmalt.be

seo продвижение сайтов

(GoshaufaDup, 2019.05.28 14:19)

Содержание основных понятий и терминов, связанных со шрифтами и текстом, уже много единожды поднималась, только, якобы показывает опыт, наличность желающих прочитать об этом еще некогда ничего не уменьшается. Следовательно, сколько же такое шрифт и текст, с чем их едят…прототип объявления в storiesНастройка таргетинга в ВКонтактеСмартфон с хорошей камерой. Стоит вопрос посреди покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте следующий вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку для пульсе», потому что она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику необходимо настраивать вручную, в то эпоха наподобие смартфон уже отрегулировал всетаки показатели для создания красивого фото изза вас. Только здесь есть оговорочка: это действует лишь при определенных, «правильных» условиях для съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Только, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит для ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – сразу же дозволительно место сделать.Сколько такое холодные звонки?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://ufa.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Таргетированная реклама в ВКонтактепродуктамПлатформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, однако открывает владельцу следующие возможности:3. Правильный ли шрифт для сайте? Примечание: шрифт вынужден заключаться универсальным, что бы он присутствовал на большинстве компьютеров у пользователей. Без засечек – для экранах такие шрифты разбирать намного удобнее.Обеспечьте сайт небольшими таблицами стилей чтобы поддержки портативных небольших (портативных) устройств. Довольно замечательно, коли вы создадите также таблицы стилей для поддержки проекторов и телевизоров.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »