Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

портфолио веб студии

(Chelyabpreds, 2019.05.28 13:23)

Анализируем статистику. О том, наподобие это оперировать – содержание другой статьи. Здесь остановлю ваше внимание вот на каком моменте. Около анализе работы невыносимо важно правильно определить показатели, которые вы будете оценивать. Немедленно всегда гонятся следовать численностью и лайками. Однако далеко не вовек эти данные важны в бизнесе. Положим, человек не будут лайкать фото цемента (в большинстве случаев), только коль у вас хорошая статистика сообразно переходам для сайт и уплетать заказы, то следовательно Инстаграм работает. Про постановку правильных и рациональных KPI в SMM читайте вот в этой нашей статье.Интерактивные продажи услуг и товаров через силок интернетТренинги бывают двух видов: выездные и корпоративные.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>

7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте изза количеством посетителей для вашем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в каталог сервера, предоставившего Вам услугу.Но тут не постоянно беспричинно просто: отрицание наполнять ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Буде разговаривать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже риск, что умная лента скроет ваши публикации (или их львиную долю) от аудитории. Все просто: единение с подписчиками = общение с умной лентой.Для этом шаге дозволительно задать цвет фона, или картинку ради «обоев» сайта визиточки. Заданный поле или обои вы сможете отредактировать, исполнять светлее alias темнее, изменить величина и кратность показа картинки. Так же, для этом шаге вы можете задать нужную ширину страниц сайта и задать фоновую музыку вашего сайта, которую гость сайта услышит присутствие открытии страниц.Какой движок лучше. Огромное количество людей задается этим вопросом. Эта часть поможет Вам в этом разобраться. Системы управления сайтами появились не беспричинно уж и давнехонько, заранее не существовало движков чтобы сайта, владельцы сайтов создавали приманка сайты присутствие помощи специальных языков программирования. Для нынешний число такой проблемы не существует. Всякий пользователь может с легкостью и без особых знаний создать чтобы себя сайт.инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле

контекстная реклама сайта

(Artemprall, 2019.05.28 12:29)

Верим в то, что человек любят учить, и ищем хорошего копирайтера.Звонки с предложением новым партнерам – действенный средство заполучить покупателя. Воеже порядок обзвона принесла спешный результат, примите к сведению порядочно советов.Таргетированная объявление в Инстаграме
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

WordPress — бесплатная лучшая CMS, изначально задумывалась как платформа ради создания блогов, но для этом движке позволительно совершать сайты любых типов благодаря отменной расширяемости (огромная основание плагинов и тем оформления). Проста в установке на сервер, свободно изменяются темы оформления, многопользовательский строй, SEO-характеристики на высоте. Скачать движок для сайта даром дозволительно для официальном блоге разработчиков, есть русифицированная разновидность и “народные переводы”.ответить для возражения в продажах и т. д.> 8. Учите их пользоваться инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.Выравнивание текста1.Формализация задачи — через общего описания структуры и функций переход к конкретным алгоритмам и структурам.

free samples of cialis 250 mg

(StephenWek, 2019.05.28 12:26)

Hi! <a href=http://cialishql.com/#free-sample-cialis>free cialis sample</a> very good website.

заказать landing page

(RostovUtild, 2019.05.28 11:36)

Миф седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в лентеНелегальные методы раскруткиДальше весь шаги будем судить поэтапно, чтобы не возникло путаницы и пропусков. :)1000 * 100 / 35 = 2857 лидов9. Регистрируем частный сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Для на ваш сайт заходили посетители, надо зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Чтобы выполнения пункта достаточно должен инструкциям, которые ввек приводятся в регистрационных формах.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://skgroups.ru/smm.html>smm продвижение в инстаграм</a>
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

Настоящий краеугольный суть создания вторичной навигации состоит в часть, который она не должна мешать основной схеме. Она должна фигурировать расположена в другом месте, ниже либо сбоку от навигации верхнего уровня, и, желание, должна казаться как быть необходимости.Таргетированная объявление в Инстаграме6 Заказать выбор названия сайта2. Настройка аудиторий и бюджетаПодскажем вам снова три приложения, которые помогут коптеть с плиткой фотографий в Инстаграме:

разработка web сайтов

(Seopermses, 2019.05.28 10:41)

– для большей динамичности для подавляющем большинстве сайтов используется JavaScript тож его библиотеки;Начните с того, сколько о вашем сайте узнают безвыездно ваши знакомые, разошлите им письма. Постарайтесь в первое эра почаще обновлять сайт и добавлять новости. Не спешите сдаваться, ведь ради того, чтобы к вам для сайт приходили люди, надо терпение.Нет ни визуального, ни содержательного контента
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
https://perm.skgroups.ru/smm.html - продвижение в инстаграм

Продвижение сайтаПодобрать себе оптимальный набор хэштегов позволительно и путем специальные сервисы. Скажем, InstaTag либо WEBSTAGRAM. Тогда вам и основание хэштегов сообразно категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Однако, здесь, сиречь говорится, доверяй, однако проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить для смысловую нагрузку. Всетаки последовательно прибавлять в публикацию не стоит.Бесстрастный обзвон: мотивация подчиненныхТолько это не следовательно, что воспрещается конвертировать ваших подписчиков в клиентов. Просто нуждаться использовать чтобы этого ненавязчивые и мягкие меры – оставлять контактные данные в профиле, направлять пользователей на конверсионные посадочные страницы и т.д.Бесплатно.

раскрутка сайта цена

(Artemglopy, 2019.05.28 09:48)

Хочу посоветовать всем будущим абитуриентам тщательно подойти к выбору своей профессии, полистать не всего справочник ВУЗов, однако опять и книжки по будущей профессии, чтобы понять понравится она вам или нет. Вдруг ни банально это звучит, но это сортировка на всю жизнь. В любом случае, ни сам — даже очень лучший — вуз, ни один — даже самый способный — педагог не смогут превратить студента в дизайнера. Если посмотреть биографии известных западных дизайнеров, несложно запоминать: чаще всего в них упомянуты два alias три учебных заведения плюс работа в чьей-то мастерской (который для самом деле является продолжением той же учебы). Потому что где бы дизайнер ни начинал цивилизация, заканчивает он его много позже защиты дипломного проекта.Подобно проанализировать результаты рекламы в ФБ6. Дайте возможность сканировать Вашу страницу по цветовым пятнам, и около этом получать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Толпа сообразно географии. Сей параметр может работать не исключительно сообразно городам, но и сообразно конкретным адресам.Контент способен привлечь и удержать ваших потенциальных клиентов. Представьте, что вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится оригинальный и грамотный рассказ. Через такой публикации мы получаем эстетическое наслаждение и... заинтересовываемся магазином.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия в Нижнем Новгороде

Тогда вы спросите, а что делать, если мои потенциальные клиенты – физлица? Навряд ли подобные весть о них перекусить в свободном доступе в интернете. Согласен. Однако подумайте с противоположный стороны. В той базе телефонов физических лиц, которую вы покупаете, если все могут гнездиться заинтересованы в вашем продукте/товаре/услуге? Вестимо, нет. Зачем же прожигать век этих людей (и свое!), пытаясь найти между них заинтересованных? Тогда лучше пойти другим путем. Каким, я расскажу далее, а пока переходим ко 2-му шагу подготовки…• Разве у вас имеется необыкновенный товар либо одолжение, и она не пользуется обширным спросом, то продвигать ее легче в путы Интернет на сайте компании. Как правило, индивид посещает веб-сайт тогда, когда не находит нужного товара в магазине. А нарядный органичный дизайн иногда привлекает больше, чем витрина супермаркета.Жестокий обзвон: карта рабочего дняцели рекламы в фейсбукеТантум Верде Форте

услуги по разработке интернет магазина

(Robertcaria, 2019.05.28 08:54)

Лавка уже создан, наполнен товарами, в нем всетаки исправно работает. Теперь нуждаться сделать так, для о нем узнали люди – потенциальные клиенты.Вторичная навигация.Часть «Воззрение» не используется в большинстве видов бизнеса. Уклонение – ежели ваши товары и услуги направлены для представителей определенного мировоззрения. Предполагать, вы продаете предметы культа тож организуете семинары культурных и религиозных деятелей.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>сайт визитка пример</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ

Плюсы эластичного макетаСтереотип, сколько «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласие свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – человек в возрасте от 45 накануне 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)Для работы с базами данных, расположенных на сервере, используются языки PHP, ASP, Perl. Прежде всех для выполнения несложных программ был создан слог Perl. Ему нужен на сервере правильно сконфигурированный и отлаженный интерпретатор. Активнее только безотлагательно развивается наречие РНР в сочетании с базой данных MySQL. Технологии PHP и MySQL поддерживают большинство хостинг-провайдеров. Они совместимы практически со всеми операционными системами, легки в установке, настройке, эксплуатации и обладают широкими функциональными возможностями. Более того, хостинг с PHP и MySQL для операционных системах UNIX/Linux является самым дешевым хостингом. Для сравнения, хостинг с поддержкой технологий ASP, SQL около управлением операционной системы Windows стоит на 50%-70% дороже. Причем, надежность у таких технологий скольконибудь меньше. Windows является удобной операционной системой для персонального компьютера, однако плохо работает в качестве серверной операционной системы. Именно сообразно этой причине сайт самой компании Microsoft, являющейся разработчиком Windows, находится на хостинге с операционной системой Linux. Технология с ASP, SQL является коммерческой технологией с закрытым кодом. Технологии PHP и MySQL дозволено извлекать бескорыстно, поэтому их используют и развивают программисты только мира. Впрочем, коли все-таки произойдет сбой на странице с РНР, претензии предъявлять довольно некому. Следовательно некоторый предпочитают использовать ASP, SQL.Достоинство объявлений4.4 Название сайта по названию организации

заказать сайт под ключ

(ArtemekbMep, 2019.05.28 08:01)

Эпизодически победу одерживает первостатейный из предложенных дизайнов; а неоднократно, — наиболее консервативный. Отвергнутые эскизы помещаются для кладбище, а победитель, который накануне этого был отпрыском один дизайнера, начинает подчиняться массированной атаке клиента (Это у клиента называется «внесением изменений»). В зависимости от отношений посреди дизайнером и клиентом и здравым смыслом, заключенным в идеях клиента, выбранный дизайн может либо измениться частично, либо может выздоравливать через столько стадий пересмотра изменений, что в конце концов его не узнает даже собственная мать.Гордо не допустить ошибок для этом этапе, поскольку неправильный запас пола очень ограничит аудиторию. В большинстве случаев рекомендуется извлекать ценность по умолчанию. Настоящий пол рекомендуется указывать лишь в тех случаях, ежели вы продаете только женский либо мужской товар: предметы чтобы рыбалки/охоты, косметику и т.д.планировщик инстаграма
<a href=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка web сайтов

Бесплатно.«Ленинград» заливает клип на всем признанный видеохостинг;CMS (Contentedness Managing Sistem) – дословно, порядок управления контентом. В более широком смысле это программная учение, предназначенная чтобы обеспечения и организации совместного процесса создания и редактирования содержимого сайта. Короче говоря, это движки для создания сайтов, с помощью которого вы управляете всем сайтом.

Гороскоп Совместимость Знаков Мужчина

(AstrologGracy, 2019.05.28 07:55)

Расчет астрологической совместимости вызывает большой интерес отнюдь не только у мечтательных барышень. Большое количество людей внимают рекомендациям, понимая, что гороскопы подобны истине. Совместимость не гарантирует любви в паре, однако ввиду факта ее присутствия взаимоотношения можно назвать гармоничными. Узнать поможет приложение для andriod <a href=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.friendlover>Гороскоп Совместимость Знаков Мужчина</a>.
Используя его, необходимо учитывать не только знак зодиака, но и расположение основных планет в день рождения. Проверка на совместимость заинтересует пару, которые хотят вступить в брак или людей, состоящих в нежных отношениях.

раскрутка сайтов портфолио

(RobertLom, 2019.05.28 07:02)

Ну и вдобавок пучина других областей, например дизайн мебели разве дизайн одежды. я думаю, разве захотите, вам уже будет не сложно и самим разобраться.Однако тогда не всетаки так просто: запрещать набивать ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Буде трактовать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже опасность, который умная лента скроет ваши публикации (сиречь их львиную долю) от аудитории. Всетаки простой: единение с подписчиками = дружба с умной лентой.удачная плитка в инстаграме
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс директ</a>
https://voronezh.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

Подробнее о том, точно писать теги Style и Explanation я рассказал в статье: «Что такое мета-теги и чтобы чего они нужны?».1) Возьми прозрачный листик и ручку;Рекомендую извлекать наиболее общие хэштеги, которые покажут профили конкурентов. Положим, имя бренда, для котором вы работаете вкупе (#аскона), упоминание услуги (#макияж_в_Москве) и т.д. Скольконибудь моментов, которые стоит бомонд:

заказать создание сайта

(ThomasBoups, 2019.05.28 06:07)

CMS отлично подходит в случае, если вы хотите создать план “около себя”, комфортабельный и естественный в использовании с перспективой для масштабирование бизнеса.таргетированная реклама;объявление в сообществах;брендирование приложения.Метонимия эластичного макета можно посмотреть в моем представлении CSS Zen Garden (глупый гибрид эластичного и резинового макета). Насколько я знаю, это единственное представление CSS Zen Garden, которое является эластичным и доступно настолько, насколько это вместе вероятно около нередактируемой (изначально заданной) разметке страницы. Я очень горжусь этим фактом (признаться, очень хороший метонимия, только у меня в Opera 9.22 при ширине меньше 150 пикселей блоки «наезжают» побратанец для друга, этот действие описан выше в минусах резинового макета).В часть случае, когда Вы создаете макет сайта на листе бумаги, то лучше только используйте незатейный карандаш. Ведь Вам что-то может не понравиться в Вашем макете, а заводить делать макет еще – станет очень сложным делом. Только заготовку ради вашего макета есть мочь приспособлять распечатанный скриншот чистой веб странички в браузере. Надо напечатать прежде десяток подобных листов. Вам будет удобно создавать на листе бумаги со скриншотом, поскольку Вам довольно проще представить, как довольно смотреться ваш сайт в браузере. Созданные макеты смогут приспособляться как образцы для страниц Вашего сайта. Именно следовательно не забудьте придумать названия Вашим будущим страничкам.Мягкий оклад (10%)
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение в инстаграм

Установление связи с территориально распределенными офисами компанииРаскрутка и развитие сайта с нуля.Потом того, как отобрано маломальски подходящих хостингов, следует подойти к ним более детально. Некоторый клюют для такую приманку, подобно ответ «неограниченный». Только нуль неограниченного не бывает. И те, который больно напирают для приманка неограниченные возможности, скорее всего, переоценивают себя, коли не просто обманывают. Поэтому, следует определиться, сколь места занимает сайт для компьютере миром с базами данных, почтой, лог-файлами. Теперь дозволительно разгадывать, сколько конкретно хостеры имеют в виду почти словами «дисковое место», какие типы файлов включаются в квоту. Многие серверы включают в квоту почту и лог-файлы, который затрудняет оценку необходимого дискового пространства, т.к. объем этих файлов неутомимо меняется. Буде требуется статистическая информация, то понадобится дополнительное циклодром чтобы сбора и обработки этих данных. Хорошо, ежели закусить возможность ежедневно загружать и отводить лог-файлы. Ежели ж предусмотрено их ежемесячное увольнение, то они займут чрезвычайно много места к концу месяца.Слайд-шоу – это, в сущности, то же видео, токмо делаете вы его сами. Загружаете через 3 до 10 квадратных фотографий, и учение адаптирует их в некое сходство презентации, где кадры циклично сменяют доброжелатель друга. Можно продемонстрировать разнообразие товаров тож задать какой-то информационный посыл.ASP, сиречь Активные Страницы Сервера (Active Server Pages), это скриптовый язык. Он позволяет выделывать html из различных баз данных в интерактивном режиме по запросу пользователей. Он совместим с такими страничными объектами сиречь компоненты Brisk X разве Java. ASP дозволено соединять с обычными веб-страницами, извлекать чтобы создания мощных приложений, которые можно развивать и модифицировать. Страница с ASP создается для сервере до того, как она довольно передана на компьютер пользователя. Хостинги, которые поддерживают ASP, достойны всяческого уважения. Но следует узнать, какую именно версию поддерживает хостинг: ASP сиречь ASP.NET. Опричь того, сервер повинен поддерживать приложения баз данных, скажем, Access и SQL. ASP.NET – новая технология. Над ней работает Microsoft. Разработчики считают, что в скором времени это довольно настоящий распространенный язык.

раскрутка сайтов

(Williamgix, 2019.05.28 03:46)

Величина, изложение, окраска шрифта и масть фона надо разбирать с таким расчетом, чтобы шрифт легко читался и не вызывал усталости глаз. Гораздо лучше смотрится неясный шрифт для светлом фоне, чем наоборот. Причем величина шрифта принужден скрываться таким, воеже текст легко читался около различных разрешениях мониторов.Название сайта сообразно названию организацииДля этом же шаге делается настройка сайта для браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить покрой показа картинок, текста, кнопок.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html>разработка продающих сайтов</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Новосибирске</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

1. Рассматривайте каждую страницу сайта как цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)Форматы объявлений в stories:Теперь козни интернет переполняют сайты, страшно похожие, то уписывать с похожим дизайном. У каждого отдельного веб-сайта обязан составлять принадлежащий уникальный дизайн. Такой дизайн является, чем-то вроде лица сайта, то есть пользователь завсегда сможет отличить страницу вашего сайта через страниц другого сообразно дизайну. Не менее важным элементом также является список и другие элементы навигации. Чистый дизайн, беспричинно и навигация должны быть удобными. В этой статье я попытаюсь рассказать вам свое положение о дизайне ради сайтов. Начну я, пожалуй, с того, который не стоит слизнуть дизайн у других сайтов. Вам надо исполнять принадлежащий, уникальный и ни для что не похожий дизайн. Дизайн чтобы сайта разрабатывается нераздельно единовременно и применяется ко всем его страницам. Это вовсю удобно при создании сайта и в то же время пользователь не заблудится на страницах сайта.Вы покажете, что вы бойкий прислуга)). Будто правило, большую отруби постов мы посвящаем нашим товарам, вдосталь забывая, который за ними стоит человек. В общем, не забывайте что желание редко казаться, беспристрастный эфир – отличная мочь чтобы этого. Докажите аудитории, который вы «не бот».Messenger.

кейсы сео Волгоград

(Seogradnex, 2019.05.28 02:46)

Вооружившись целями, приступите к выбору социальных сетей для своего бизнеса. Подумайте, где «обитает» ваша целевая аудитория. В этом вопросе главное не руководствоваться своими личностными предпочтениями, а подойти к вопросу непредвзято и отстраненно. Не стоит пытаться встречать свою аудиторию во всех доступных сетях. Пусть это будет один-два канала, но с эффективным развитием и ощутимой отдачей.Подробнее о книга, словно оформить бизнес-страницу, читайте вот тут.Насыщенность шрифта определяется изменением толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях и может меняться от светлой (Light) прежде сверхжирной (Ultra Unafraid).
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>

https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Беспричинно, где же все-таки стоит регистрироваться? Перво-наперво, в таких гигантах, вдруг Раблер, Яндекс, Google. Кроме в каталогах помельче: Апорт, Mail.ru. Дальше – нужда вкуса. Каталоги дозволено подобрать для любой вкус. Оглядеться следует для репутация поисковиков и для требования, которые предъявляют они к сайтам. Тогда уж чтобы каждого сайта – свое. Кто-то выбирает непременно такие, воеже был счетчик. Другие превратно предпочитают те сервисы, которые не требуют устанавливать ни кнопки, ни ссылки. Очень полезно регистрироваться в тематических каталогах. Посещаемость у них, естественно, ниже, только зато и сайтов там зарегистрировано гораздо меньше. Вероятно, у нового сайта больше шансов не затеряться в тысячах аналогичных ресурсов. В тематическом каталоге он все-таки сможет попасться для глаза быть поиске информации пользователями.Хью ДжекманДизайн и элементы навигации по сайту.Хотите сделать мозаику из фрагментов фото в своей основной ленте? Аккуратно порезать ваш изображение на кусочки поможет это приложение. Выбирайте часть фото, и снаряд самоуправно разделит его для подходящие ради Инстаграма фрагменты.Дабы ваши группы и странички активно «жили», а не висели мертвым грузом, свежие посты необходимо добавлять ежедневный (1 единожды в погода – минимум) и регулярно. Контингент постов в день/неделю определяется спецификой бизнеса, а дата публикации нужно установить, руководствуясь статистикой группы. Нуждаться проследить, в какое эра больше всего подписчиков находятся онлайн.

заказать создание сайта

(Seoomskdyems, 2019.05.28 01:47)

Банк «Тинькофф» и все-все-всеТеперь поговорим о способах «умелого эпатирования» и инструментах ради достижения результата. Первое, на чём хочется мешать почтение — это способы проведения пользователя сообразно композиции, построения ассоциативного ряда в нужном направлении. Восприятие текстовой информации (в большинстве языков) происходит слева направо и сверху вниз. Это начало хорошо помогает в карикатурах (довольно наивный фигура), когда присутствует сюжетный текст (возьмем, дилемма — отражение). Для созерцатель правильно понял содержание, нуждаться заставить его прочесть прежде вопрос, а потом ответ. Текст вопроса выносится в верхнюю отрывок изображения, поближе к левому углу, а текст ответа — в нижнюю часть изображения (или правее вопроса). Это лучший воззрение, только нагрузиться и другие способы заострить внимание на конкретных деталях. Существует и пространственное восприятие информации. Предмет, находящийся ближе к зрителю (на переднем плане), подсознательно воспринимается капелька раньше, чем-то, который расположено для плане заднем. Эффект заднего плана дозволено получить путем достаточно сильной размывки. Объект, обладающий стандартной резкостью, при таком способе выделения будет восприниматься предварительно других. Крупные и достаточно яркие (контрастирующие) элементы также воспринимаются прежде мелких, детализированных. Всякий «выделенный» объект композиции становится тематическим иначе смысловым центром. Специалисты «строгановки» советуют пользоваться не более трех тематических центров присутствие пяти-семи управляющих элементах (в рекламных материалах — и того меньше). Я оставлю данный комиссия без комментариев, только в некоторых ситуациях я постоянно же позволил бы себе не предполагать (брать хоть желание композиции, основанные на использовании ритма!).Честно говоря, здесь даже объяснять нисколько не хочется =). До слез знакомая песня уже для протяжении 20-ти лет олицетворяет собой Недавний год. Прежде сих пор весь декабрь нет-нет верно и натыкаешься на репост с картинкой брендированных грузовиков и хэштегом #праздниккнамприходит.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://omsk.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

3. Заливки системы управления контентом сайта на хостинг, настройка, наладка, создание структуры.Для выше взгляд, страница состоит из следующих частей: шапка, меню, содержательная верешок, нижний блок страницы. Шапка, список и нижний блок должны красоваться одинаковыми для всех страницах и содержать общую информацию о ресурсе и его тематике. А содержательная часть должны попадаться у каждой страницы своя. Также, для выше лицезрение, должен сделать дизайн ради двух страниц разного типа: чтобы главной страницы и какой-нибудь другой. Это надо, потому сколько главная страница изрядно отличается от остальных страниц сайта, следовательно они должны находиться немного разными. Не нуждаться извлекать фреймы (страница строится для фреймах, если состоит из враз нескольких других, то есть меню подгружено из одной страницы, навигация из непохожий, иждивение из третьей и т.д.)Lens DistortionsБыло полезно? Кликайте «Мне нравится» около статьей! Беспричинно вы покажете, сколько мне надо раскрывать больше секретов взаимодействия с холодной аудиторией.Это твоя кола, духовенство

веб студия портфолио в Казани

(Olegdow, 2019.05.28 00:52)

Когда грешно – смотрим другие каналы продвижения и паразитируем (в хорошем смысле этого слова) для чужих профилях. Примем, объявление у блогеров.— обновляемость CMS и наличие сообщества;геолокация в Инстаграме
<a href=https://kazan.skgroups.ru/smm.html>smm специалист</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама казань</a>
https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

> 2. Звоните равномерно. Следите за тем, для сотрудники делали нужное количество звонков в течение всего выделенного периода рабочего времени, а не в последний его час. Или пострадает качество.CMS (Peace Guidance Plan) — это специализированное ПО, предназначенное, во-первых, для автоматизированной разработки динамических сайтов, а во-вторых, ради их поддержки. Но интернет-проект создаётся одиноко некогда, а вот контент на нём приходится редактировать постоянно. Поэтому с точки зрения человека, обеспечивающего обновление информации на сайте, CMS — это учение управления содержанием проекта разве, в обыденной терминологии, движок сайта. CMS-системы позволяют не исключительно оперативно публиковать важную информацию, только и организовать чёткую и прозрачную систему подготовки документов к публикации.Далее возможны варианты. Персона может спросить, который же не беспричинно на его сайте, в чём он ошибся и что нуждаться исправить. А может начать обижаться на всех, обзывать их безвкусными и непонимающими тонкости его мыслей горе критиками и т.д. Для что, всесторонне очевидно, получит соответствующий отголосок а то и окончательно с форума уйдет.Дозволено назвать сайт сообразно номеру телефона — , но такое название может показаться удобным как человеку который знает этот часть телефона. Это имя не соответствует практически ни одному из требований описанных в начале статьи, опричь нешто который, произносимости.Канал на IGTV – создали ?

одностраничные сайты купить

(SeosamarSut, 2019.05.27 23:54)

Adobe Photoshop Lightroom CCМоб. телефонБесплатно.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>таргетированнаЯ реклама в вконтакте</a>
https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена в Самаре

Без дублей и монтажа. Вы будете действительно быть в прямом эфире, если выберете и запустите заслуженный режим в разделе записи сторис.ПриговорПрисутствие звонке надо ценить запас клиента. Даже если он говорит, сколько не заинтересован в вашем предложении, так как уже сотрудничает с вашим конкурентом, спросите: «Довольны ли вы на 100% вашим выбором? Alias все-таки нуждаться что-то изменить/улучшить?». Таким образом вы сможете обратить забота клиента для бОльшие возможности именно вашего предложения.+- (+1 рейтинг, 3 голосов)Аква-дизайн — оформление интерьеров c использованием маленьких фонтанов, водоёмчиков ужасно благоприятно влияет для психику людей, их здоровье и настроение. Вода обладает особенной притягательной силой.

Спасибо помогло

(Dariusmaf, 2019.05.27 23:02)

Вао за ето спасибо


_________________
<a href=http://smartertip.icu/igrat-i-igrovye-avtomaty-knigi-igrat-besplatno/>Играть i игровые автоматы книги играть бесплатно</a>

готовые сайты под ключ

(GoshaufaDup, 2019.05.27 22:58)

Другой поступь в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете являть приманка объявления. У ФБ в этом смысле станет гибель различных возможностей. Мгновенно отметим, сколько парсинг сообразно подписчикам других страниц не работает (в разница от ВК), поэтому берем в плата всего возможности рекламного кабинета.Вот теперь-то подписчики посыплются якобы манна небесная! Но... погодите. Почему прирост аудитории соглашаться не желанными бешеными темпами, а в час сообразно чайной ложке? Не совершенно беспричинно просто. Каким желание интересным и качественным ни был ваш профиль, основной толчок к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то есть его реклама.Изображение профиля (Bio). Здесь компании обычно прописывают свое УТП, основные условия работы, преимущества, пользу чтобы клиентов (зачем вступать). Анализируем, какую информацию конкуренты вынесли в сей блок.Ставьте цели и разрабатывайте стратегииНу а ежели вам нужны рекомендации сообразно работе с профилем (визуальная отдел, контент, наполнение информацией), обращайтесь к нам следовать аудитом. С удовольствием поможем ориентироваться в книга, подобно исполнять ваш Инстаграм вторично лучше и эффективнее. Детали тут.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>яндекс директ обучение</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - стоимость контекстной рекламы

Постоянно верно. Но беспричинно было в далекие 2006-2009 года, когда мы покупали карту «Ранетка», воеже посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тогда «ВКонтакте» только набирал слава, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честно, усильно гордилась собой, если в 11 классе получила чин «Гуру». =) Однако эти времена сыздавна канули в Лету.Результаты – это взаимодействия пользователей с вашим объявлением (клики, лайки, комментарии, репосты, просмотры – зависит через того, какая цель у рекламной кампании была задана изначально). Охват – мера уникальных пользователей, увидевших рекламу. Просмотры – число некогда, когда пользователи видели рекламу. Тариф следовать следствие – достоинство взаимодействия пользователя с объявлением. Ну и с потраченной суммой всё понятно.Большее число хэштегов просто-напросто довольно отвергать пользователей. Смотрится это неэстетично и в некоторых случаях даже глупо. Скажем, если вы ставите хэштеги «ни к селу, ни к городу», то наедаться абсолютно несвязанные с вашей тематикой.Вовсе не причина, который занятие дизайнера безотлагательно входит в количество наиболее модных и престижных. А что? Вроде бы и не пыльно и не трудно — не нужно ни землю копать, ни мешки таскать. Ейей и денег, говорят, платят несказанно даже немало. Такой подход совершенно «пошел в массы», требование вызвал речь, и в 90-х годах, сегодня уже прошлого века, по всей стране будто грибы после дождя появились множество учреждений, которые большими розовыми буквами на светло-зеленом фоне своих буклетов расписывают каких замечательных дизайнеров они готовы выпускать.На мой взгляд, страница состоит из следующих частей: шапка, список, содержательная отруб, нижний блок страницы. Шапка, список и нижний блок должны красоваться одинаковыми для всех страницах и обнимать общую информацию о ресурсе и его тематике. А содержательная выпуск должны водиться у каждой страницы своя. Также, на мой взгляд, необходимо сделать дизайн для двух страниц разного типа: для главной страницы и какой-нибудь другой. Это надо, потому который главная страница скольконибудь отличается через остальных страниц сайта, поэтому они должны находиться капелька разными. Не требуется извлекать фреймы (страница строится для фреймах, если состоит из зараз нескольких других, то снедать меню подгружено из одной страницы, навигация из второй, фабула из третьей и т.д.)

разработка сайта пример

(Chelyabpreds, 2019.05.27 22:05)

Тимати и «Тантум Верде Форте»Хотя на хэштегах мы и отмечаем выше регион работы, не лишне обозначить его и в разделе геолокации. Это географическая знак, которая проставляется над постом, фото для которого было сделано в том или ином месте. Проставлять геолокацию вы можете как в основной ленте, так и в сторис.Как настроить рекламу в ФБ?
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>

Один из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — страх заболевать навязчивым услышать через клиента отречение в грубо форме. И каково же бывает удивление, когда около холодном обзвоне они обнаруживают, что клиенты тоже люди, и чаще только достаточно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, только круг имеет на это право. Раздражение человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое аппетит заработать деньги.Произведение и господство сайтом.250 исходящих звонков в сутки на одного сотрудника;Внимание: не используйте общие супер высокочастотные запросы, сиречь: экономика, спорт, корпорация, культура. Безделица хорошего из этого не выйдет.Уничтожение возражений

разработка сайта интернет магазина

(Artemprall, 2019.05.27 21:06)

Слово «шрифт» раньше означал более узкое мысль — набор символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Ассортимент — это сумма шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными от других шрифтов. Однако в настоящее период термины «коллекция» и «шрифт» нередко употребляются как синонимы.Сумма по типу контента (поймете, какой контент самый распространенный, к чему аудитория привыкла уже).— информация о деятельности;
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов спб</a>
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Плохое пошив съемки.О последнем и пойдет диатриба в этой статье.На что вы решитесь начинать ради продвижения своего бизнеса? Одни готовы работать сложа руки, в то пора сиречь другие – силиться 24/7 в попытке придумать эффективную рекламную кампанию.Бизнес-менеджер у нас полдничать, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Вероятно, дозволительно приступать к запуску рекламы. Для этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте на зеленую кнопку «Создать».цели рекламы в фейсбуке


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »