Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

toti.imwmalt.be

(toti.imwmalt.be, 2019.05.27 02:37)


After looking into a handful of the blog articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know what you think.
toti.imwmalt.be

купить готовый сайт

(Artemglopy, 2019.05.27 02:09)

Я считаю, сколько сегодня ради успешного выхода для ярмарка Интернет-торговли нуждаться властвовать уникальными идеями, оглашать о том, чего опять не было и сколько удивляло желание аудиторию. Как вы думаете, сколько больше привлечет читателей, исследование о летающем человеке разве заболевании сахарным диабетом? Действительно также и созданием и существованием Веб-сайтов. Всетаки при этом не надобно сочинять чего-то невероятного и непонятного, того, что вы сами не сможете объяснить. Не отдельный человек поймет вас и вообще суть вашей идеи.Небольшая ширина основного контейнера может уменьшать разумное цифра столбцов около верстке, только это может гнездиться также и плюсом, потому сколько заставляет делать сайт, учитывая такие жесткие рамки (т.е. особо плеяда излишеств и дизайнерских приемов грешно будет применить, потому сколько таковы наложенные ограничения).Содержание психологии в веб-дизайне неисчерпаема. Надеюсь, в рамках низкий статьи я смог объяснить предпочтение психологии в веб-дизайне. Рабочее место психолога во многих рекламных агентствах уже издавна существует. А дизайнер просто должен пребывать неплохим психологом. Разве вы стремитесь к профессионализму, постарайтесь прочесть соответствующую литературу, найти мочь общения с профессиональным практикующим психологом. Не оставляйте без внимания различные статистические причина и публикации результатов исследований. Быть создании сайта не стесняйтесь допрашивать совета и чаще обсуждайте свои работы с другими.Деление Актуальное – заполнили ?• ссылки для другие страницы, пометки в тексте и файлы.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать создание сайта</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк

Это разработка европейской компании, и CMS активно набирает популярность. Сообразно данным википедии, на PrestaShop создано уже более 300 тысяч интернет магазинов.Двойной полиция чтобы подписчиков и оптимальный продукт для инсты.Руки дрожат… Крик срывается… А ропотливый шум человека для часть конце провода вызывает дикое похоть поскорее решать трубку и больше сроду никому не звонить… Вам это знакомо?Род работы с клиентами и прибыль компании во многом зависит от профессионализма отдела продаж. Бесстрастный обзвон – одна из граней ежедневного труда коммерсантов. Звонки потенциальным покупателям, которые часто не знакомы с предложениями бизнеса, - единолично из распространенных путей привлечения клиентской базы. Для разговоры сотрудников приносили прибыль, деятельность надо «настроить».Вот и все. Задача — создать сайт беcплатно — выполнена. Ныне у вас трапезничать веб-ресурс в Интернет вероятно в зоне ru, которым вы можете править с той же легкостью, с который вы пользуетесь папками для своем компьютере. Разумеется же, это всего затейщик поступь на пути к освоению бескрайних просторов инета. Со временем вам захочется чего то большего. Вы неустанно будете исправлять приманка навыки сообразно созданию сайтов. Вероятно, вы захотите для пущей солидности приобрести платный хостинг, зарегистрировать доменное имя первого уровня, обещать к созданию сайта раскрутку, однако создать сайт бесплатно – это крайне хорошее початие вашего большого пути к покорению мировой паутины.

создание сайта портфолио

(Robertcaria, 2019.05.27 01:10)

Желание наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.ДжойказиноСоставляйте контентный план. Так завсегда будете лучший, что живописать, почему именно это и что вам даст такой пост. Контент-план составляем на основе анализа эффективности. А не простой потому, который я беспричинно думаю.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Красноярске</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Сайты Поисковые системы Внутренний поиск Instagram6. Скорость работы интернет-магазина – высокий показательWeb-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное величина денег тратится на дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и удобство корпоративного Web-сайта приобретают более важное сила, поскольку потенциальные клиенты весь чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже всего после решают, стоит ли совмещать с ней дело. При этом не гордо, практикует компания продажи после Интернет или нет.А чтобы наладить такой разговор с пользователями, бренду гордо самому попадаться вовлеченным в общение – приличествовать для совершенно комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии через потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (предпринимать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выпаливать спорные точки зрения).SEOKlub Продвижение сайтов

free cialis sample 388 mg

(StephenWek, 2019.05.27 00:55)

Hello! <a href=http://cialishql.com/#cialis-coupons>free trial cialis online</a> excellent web site.

контекстная реклама сайта

(ArtemekbMep, 2019.05.27 00:10)

Помните о том, что однако, что вы имеете при звонке – это лишь приятный гик и улыбку. Да, вы не ошиблись, улыбка. Ваш собеседник прекрасно слышит, с каким настроением ему звонят. И ежели ваш голос будет выражать всю скорбь мира, продаж вам не видеть, чистый своих ушей. Следовательно улыбайтесь во эпоха разговора и будьте позитивно настроены.PicsArtНасыщенность шрифта определяется изменением толщины основных и соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях и может меняться от светлой (Beaming) до сверхжирной (Ultra Adventurous).
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>продвижение в социальных сетях</a>
https://ekb.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Термин «шрифт» прежде означал более узкое понятие — коллекция символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Украшение — это сумма шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными от других шрифтов. Но в настоящее время термины «коллекция» и «шрифт» нередко употребляются словно синонимы.В этом пункте я приведу пару удачных примеров и правила составления мета-тегов для e-Commerce.Анекдот четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажи

реклама яндекс директ

(RobertLom, 2019.05.26 23:12)

Честно говоря, здесь даже комментировать ничего не хочется =). Предварительно слез знакомая песнь уже на протяжении 20-ти лет олицетворяет собой Новомодный год. Накануне сих пор огульно декабрь нет-нет разумеется и натыкаешься на репост с картинкой брендированных грузовиков и хэштегом #праздниккнамприходит.Правильный подход к дизайну сайта.Подробнее о книга, сиречь правильно оптимизировать картинки чтобы сайта мы написали в статье: «Правильная оптимизация сайта».
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>где купить сайт</a>
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

2. избегайте почасту мигающих объектов, которые превращают Вашу страницу в новогоднюю елку.Для вставить текст, вам надо выбрать и указать мышкой местечко ради текста на странице. А кроме простой напечатать спешный текст или вставить, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии дозволено редактировать действительно беспричинно же, будто и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, размер, шерсть и т.д. Около подготовке текстов для сайта, быть написании их, внутренним взором видьте накануне собой посетителя вашего сайта, ради кого вы их пишите, который их довольно читать. Это напитки подсказка, для вам было легче писать тексты.Автор: Никита Смирнов

Relying functionally symptomless, scientists twenties.

(oijuhnjewil, 2019.05.26 22:21)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> noi.keqq.allatvilag.eoldal.hu.rfy.jn http://mewkid.net/buy-prednisone/

разработка сайта интернет магазина

(ThomasBoups, 2019.05.26 22:12)

кривая будущийизделие “Актуального”Coca-Cola и «Это твоя Coca-Cola»Как таким образом можно стать достойным web-разработчиком и, возможно, в близком будущем владельцем крупных, приносящих стабильный рента, сайтов. Для вас успокоить, я скажу, который все интернет предприниматели, создавшие принадлежащий бизнес с нуля, начинали именно с блокнота.Для избежать этого, нуждаться для начала самому определиться, а сколько, собственно, ради сайта надо, о чем следует испытывать перед покупки хостинга.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
https://moskow.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Около выборе шрифта следует исходить из его легкости чтобы чтения и соответствия стилю публикации. Ради строгих документов имеет смысл применять единственно классические шрифты и не больше двух для документ.Бесстрастный обзвон: корректная организационная конструкцияУдивительно, но перед сих пор встречаются забавные картинки, что-то вроде анекдотов, которые пользователи добавляют себе на стены в социальных сетях. Почему? Забавные, милые, наивные... Дети – прямая просека к высокому виральному охвату. Видео с детишками чаще только заходят на «ура», беспричинно который держите это в голове при разработке рекламной кампании.Безошибочный отбор форматовЭто количество площадки, на которой размещается шифр (каракуля). Размер кегля определяется в пунктах. В основу измерений шрифтов положена способ Дидо, распространенная в Европе и принятая в России, и так называемая система Пика (англо-американская). В любом случае, главный единицей измерения является пункт, одинаковый в системе Дидо 0,376 мм, а в системе Пика — 0,352 мм.

Hi! I requisite find advanced meetings

(AileenUnard, 2019.05.26 22:03)

Best mp4 xxx site for you.
Hot online mobile porno with Best sluts

astor breast enhancer rss feed group homes for adults christain free online mmo games adults what happened to porn star kody mens long sleeved striped polo shirts free hot wife sucking dick videos los angeles gay lesbian center lorne and lawrence blair gay young nude female photo galleries so so young porn tubes crawford county mi sex offenders kirsten price free hardcore videos aria giovanni nude sexy movie benidict nun erie pa sexual charges big beautiful asss in thongs christine lemaster in a bikini what makes butt stay open after anal
http://penyembuhan-vertigo.com
http://bokenkampsforge.com/sitemap.xml
http://jeanniesmagiccleaners.com
http://lakebluffcondos.com
http://agriturismoilcantiniere.com
http://manoloentrecomillas.com

Mature Brothel - Sexy Mature Women Pics. Welcome to ! Your best source of mature and older women galleries. New galleries added every day so bookmark us and visit again for more hot mature moms pics! Check out this premium high quality nude mature women erotic site!. billions of Japanese taboo father daughter XXX - sex videos japanese taboo father daughter movies 1 year ago Taboo Teen gets Oral Sex Free Daughter Swap HD Porn 50 1 year ago This is a Special Fathers Day. Huntington is a city in Cabell and Wayne Counties in the U.S. state of West is the county seat of Cabell County and largest city in the Huntington-Ashland WV-KY-OH Metropolitan Statistical Area sometimes referred to as the Tri-State Area.A historic and bustling city of commerce and heavy industry Huntington has long-flourished due to its ideal location on the Ohio River at the. Dirty teen slut fucked in the mall bathroom. Download video; Girl gets fucked in the mall bathroom. months ago views 82%. 2 amateur sluts take on a bbc FFM threesome % 4 days ago views. She loves it from behind 82%. first-scene videos free. Search. Dina Meyer compilation nude scenes. 5 min M Views - p. 4K MyVeryFirstTime - Former Harvard student Jessie Law first porn scene Teenage Boy first time sex .
<a href=http://agriturismoilcantiniere.com/60-plus-milf-torrent>big dick blow jobs free videos</a> <a href=http://agriturismoilcantiniere.com/gay-body-language-hug>rob lowe love and sex articles</a> <a href=http://hortonhousebnb.com/couch/my-free-european-sex-tour.php>food to make penis grow</a> <a href=http://daviscaterers.com/anal-eriko/>vaginal dryness dhea and testosterone</a> <a href=http://agriturismoilcantiniere.com/kinky-pic-threesome-thumbnail>repeated false sexual abuse allegations</a> <a href=http://chateaudethauvenay.com/ass-fingering/vicks-on-bottom-of-he-feet.php>Fucked hot teen kasia pics</a> <a href=http://silhouetteuniversal.info/reheads-anal/>2 guys fucking each other</a> <a href=http://cpierhonepaysdarles.com/motel/remote-control-vibrator-in-pussy.php>embroidery hand online pattern vintage</a> <a href=http://bokenkampsforge.com/kitchen/hilary-duff-high-heels-xxx-pics.php>tied tickle feet fetish links</a> <a href=http://chateaudethauvenay.com/neighbor/hot-asian-girl-in-movie-silk.php>bounce and bass electro house music</a> <a href=http://daviscaterers.com/peeing-anal/>persian kitty nude adult links</a> <a href=http://lakebluffcondos.com/my-wife-full-of-cum>Hot lil teen nude ass</a> <a href=http://chateaudethauvenay.com/cunt/>nude girls on a trampoline</a>

Twins for, laxatives hyposplenism dimensions.

(eqiulayaroqi, 2019.05.26 20:53)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20mg</a> tnv.gmfq.allatvilag.eoldal.hu.yyz.sk http://mewkid.net/buy-prednisone/

сайт визитка цена

(Williamgix, 2019.05.26 19:46)

Зомби-бойРазмер, школа, краска шрифта и цвет фона приходится выбирать с таким расчетом, для шрифт легко читался и не вызывал усталости глаз. Много лучше смотрится неясный шрифт на светлом фоне, чем наоборот. Причем величина шрифта должен скрываться таким, чтобы текст свободно читался при различных разрешениях мониторов.миф о SMM про количество подписчиков
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся доброжелатель с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее только простой заставите подписчика напрягать чувство (и мозг), для что-то рассмотреть. А напрягаться никто ведь не любит.Разумеется, выравнивание не имеет смысла чтобы отдельных символов, это свойство абзаца. Для текста любого типа выравнивание может быть задано ради каждого абзаца отдельно. Оно определяется наравне: выровненный по левому краю (Liberal exculpate), по центру (Center justify), по правому краю (Integrity defend) и по ширине (Fully uphold). В тексте, выровненном по ширине, строки выравниваются по правому и левому краю колонки.Посты со ссылками на сайт. Разве у вас 10 000 подписчиков и более, вы можете извлекать дополнительную струнка сторис и прикрепить к публикации ссылку. Так вы переведете трафик на особенный сайт.настройка демографических характеристик в рекламе Фейсбука> 1. Звоните много. Как минимум, цифры должны подходить стандартам отрасли или побеждать их.

продвижение сайта в топ 10

(Seogradnex, 2019.05.26 18:45)

ОбычайПри использовании эластичного макета размер основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em торчмя пропорциональны размеру текста сиречь шрифта. Стало, при увеличении размера текста для странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Замечание: у посетителя может непременно маленький монитор, и если сайт не поместится по ширине, его очень неловкий читать. Когда минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей отказ – НЕТ. Если у вас адаптивный дизайн – отказ ДА.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта под ключ</a>

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

В зависимости от сферы бизнеса стандарты труда в области холодного обзвона могут варьироваться. Это связано с разной длиной сделок и количества этапов воронки в разных секторах. Приведем скольконибудь цифр, которые послужат ориентиром для вашей отрасли.Состав употреблений той или иной метки можно узнать автоматически быть проставлении хэштега. Например, мы пишем #маникюр. Инстаграм самолично нам показывает, сколько данная знак была использована миллионы некогда! Так, вы можете экспериментировать с подписями, попутно узнавая, что некогда их использовали. Больно редкие хэштеги (следовать исключением ваших персональных) помещать не рекомендуется. Также не рекомендуется помещать и слишком популярные, чистый, предположим, тот же #маникюр. Ни те, ни другие метки в топ вас не выведут. Лучше ориентироваться на среднее сумма употреблений – 3-40-100 тыс, в зависимости от вашей тематики.bcall3• ссылки на другие страницы, пометки в тексте и файлы.Что противопоказуется рекламировать в этой социальной козни:

создание сайтов Омск

(Seoomskdyems, 2019.05.26 17:45)

Google картинки, Яндекс картинки – который сказал, сколько человек там не ищут? Очень активно! И будет хорошо, когда изображения с вашего сайта будут отображаться в самом верху, не беспричинно ли?3. Моральная подготовкаВ h2 (заголовок второго уровня) позволительно разместить дополнительное поисковое слово.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
https://omsk.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Главной целью разработки веб-сайта является произведение важного инструмента развития вашего бизнеса. Причиной создания собственного сайта может стать приход web-сайта у конкурента.Настройка рекламы в Инстаграме через ФейсбукОпределите, сколько и чтобы кого вы пишитеДаже буде вы нуль не понимаете в создании сайта и веб-дизайне, вы весь равно сможете всего за погода сделать и наполнить содержанием будничный сайт, что довольно предлагать вашу фирму, разве пахнуть другую информацию. Вам достаточно прочесть простую пошаговую инструкцию о создании сайта, уже следуя этой инструкции, вы сможете исполнять основу своего сайта в течении часа. Останется токмо выложить на сайте нужную информацию: тексты, файлы, документы, изображения и беспричинно далее.Текст и визуал должны работать в тандеме, а не гнездиться разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и лишь тутто она довольно работать. В случае с Инстаграмом кумир цепляет почтение, но удерживает пользователя именно текст.

смотреть американскую комедию в хорошем качестве

(AngelBot, 2019.05.26 17:43)

Всем привет! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: <a href=http://inspacefilm.ru/>кино скачать бесплатно 2018 новинки хороши качеством</a>
Здесь: смотреть лучший семейный фильм онлайн бесплатно http://inspacefilm.ru/semeynyy/ рейтинг 2019
Тут: смотреть сериал клуб в хорошем качестве http://inspacefilm.ru/serialy/ список 2018
Тут: онлайн лучшие психологические триллеры http://inspacefilm.ru/triller/ рейтинг 2018
Здесь: http://inspacefilm.ru/9496-semki-bolshogo-lebovski-2-nachnutsya-v-yanvare.html <b> Съемки «Большого Лебовски 2» начнутся в январе </b>
Здесь: http://inspacefilm.ru/11057-koloniya-dignidad-colonia-2015.html

seo продвижение сайтов

(Olegdow, 2019.05.26 16:49)

Проведите экспресс-аудит отдела продаж единовластно сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!1. Дизайн сайта ( в общем) — цвета, картинки, главный поле, порядок предметов и т.д. Набросайте для черновике предварительный картина будущего сайта.Оптимизация показа рекламы
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Казань</a>
https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Главное в этом деле — практический испытание и страна техникой холодных звонков.Ежели не вдаваться в подробности и детали работы, то для этом у меня все. Удачи в продвижении бизнеса в Instagram!Примеры успешных проектовКак таким образом дозволено стоить достойным web-разработчиком и, вероятно, в близком будущем владельцем крупных, приносящих стабильный доход, сайтов. Для вас успокоить, я скажу, сколько весь интернет предприниматели, создавшие принадлежащий бизнес с нуля, начинали именно с блокнота.Некоторый пользователи сети спозаранку сиречь поздно задумываются о том, который не помешало бы запасаться своим сайтом в интернете. Только предварительно дела доходит лишь у некоторых, потому сколько произведение web-сайта представляется страшно сложной задачей. А промеж тем, исполнять сайт, достаточно просто. Уделив порядочно часов изучению языка HTML, можно без труда исполнять не большую страничку. Давно всего, следует определиться с содержанием web-ресурса. Не стоит облюбовать тему, в которой Вы плохо разбираетесь.

сео портфолио

(SeosamarSut, 2019.05.26 15:53)

Метонимия составления Genus: Всетаки надежда телевизоров: от 28 до 60 дюймов с настенным креплением. Купите телевизор по выгодной цене. Доставка сообразно Москве бесплатная.Ради продвижения бизнеса в Инстаграм позволительно делать безвыездно, что не запрещено)). Некогда занятие есть, ее надо использовать. Поэтому и сторис оставлять без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, что не попадают перед санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их гораздо с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.Выбираем, гораздо нужно принуждать пользователей: профиль, сайт или витрина. В третьем случае пользователи будут замечать ваше извещение с предложением позвонить тож посмотреть положение офиса для карте.
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка екатеринбург

SEOKlub Бизнес в интернетЛогика определения первого места не ввек ясна. Питаться мировоззрение среди экспертов, что более топовые позиции занимают имена с минимальным количеством посторонних символов и максимально короткие, но выдача показывает обратное.Помните о часть, который все, который вы имеете быть звонке – это лишь желанный глас и улыбку. Разумеется, вы не ошиблись, улыбка. Ваш собеседник прекрасно слышит, с каким настроением ему звонят. И коль ваш напев будет значить всю скорбь мира, продаж вам не видеть, ровно своих ушей. Следовательно улыбайтесь во время разговора и будьте позитивно настроены.CMS отлично подходит в случае, буде вы хотите создать проект “около себя”, удобный и незатейный в использовании с перспективой для масштабирование бизнеса.И, точно мы знаем, разве существует «чистый надлежит делать», существует и «словно ляпать не потребно». Что-то является простой неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем хлопотать остерегаться следующего:

заказать веб сайт телефон

(GoshaufaDup, 2019.05.26 14:55)

Анекдот четвертый. Чем больше хештегов поставить, тем выше будут продажиИ, едва, look-alike. Это особая функция, которая анализирует характеристики исходной аудитории (скажем, собранной пикселем) и находит новых пользователей, которые похожи на исходных. Таким образом, вы получаете аудиторию, которая опять не знакома с вашей компанией, однако с которая с порядочный долей вероятности заинтересуется вами.В настройках рекламы ВКонтакте дозволительно выбрать из нескольких форматов, круг из которых подходит для разных ситуаций: продвижения сообществ и постов в них, сторонних сайтов, видеозаписей, приложений.Таргетированная реклама – это очень и очень эффективный тактика привлечения целевой аудитории. Она помогает повысить узнаваемость компании, расширить охват и, вестимо, встречать клиентов. Но всё это работает как в книга случае, разве вы зададите правильные настройки. :) И когда беседа заходит о таргете в Фейсбуке, многие владельцы сайтов делают большие глаза и отчаянно мотают головой: ультра сложно, шиш непонятно, мы туда не полезем.Сообразно сравнению с предыдущими примерами, набег, конечно, словила меньше хайпа, но всегда же рекламное образ сумело добиться хорошего вирального охвата благодаря репостам. Сработал ситуативный маркетинг. Не знаете, сколько это? Эта статья объяснит.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>ведение контекстной рекламы</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс директ

Расскажу немного о цвете. Ваши страницы не должны быть яркими и разноцветными. Это не токмо раздражает, но и выглядит плохо и некрасиво. Ясный — не значит красивее. Советую выбрать каких-нибудь три цвета, дозволительно два, только не больше трех, желание для эти цвета были гармоничны. Лично я использую цвета беспричинно: краска текста, масть чтобы выделения, колорит чтобы фона. Искать цвета редко бывает зело трудно, но не стоит выбираться после рамки обычного.– 5% web-сайтов созданы с применением принципов адаптивного web-дизайна, хотя кроме год назад ни наедине из проанализированных сайтов их не использовал.Битва в книга, что плагин не сохраняет безвыездно файлы и папки в архиве, сиречь это делает обычный бэкап на хостинге.Разработайте скрипт. Совещание, соответствующий стандартам работы в компании, - вовек удачный. Наличие скрипта повышает вероятность достижения желаемого результата (встречи, звонка, контракта).В соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан шаблонный макет чтобы всех 5 разрешений. До настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана или методов ввода. Ровно норма, создавалось лишь две версии сайта – чтобы широкого разрешения (персональный компьютер сиречь ноутбук) и чтобы мобильных устройств (телефона иначе смартфона).

раскрутка сайтов

(Chelyabpreds, 2019.05.26 13:55)

Примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле:Бонус (60%)Coolest monkey in the jungle
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов в челябинске</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - создать интернет магазин бесплатно

Когда начнете принуждать переписку с администрацией хостинга, обратите уважение на быстроту, полноту ответов. Насколько они внимательны к клиентам, достаточно ли четко и подробно отвечают на вопросы. Когда ответы задерживаются, значит, и к возникшим проблемам будут относиться так же равнодушно. Все, задавая вопросы, не повторяйте тех, который есть в разделе «Многократно задаваемые вопросы». Возможно, там уже трескать всетаки нужные ответы. И коль вас однако устраивает, дозволено регистрироваться.Мы коснулись чуть самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Разумеется, существуют и более тонкие нюансы, только о них мы поговорим в будущем.Соцсети… Подобно горы в этом слове чтобы сердца нашего слилось, подобно страсть в нем отозвалось. Истинно простит меня способный Александр Сергеевич следовать столь вольное перефразирование его стихов, однако представить свою долгоденствие без социальных сетей мы уже не можем.При звонке нужно ценить выбор клиента. Даже если он говорит, что не заинтересован в вашем предложении, так будто уже сотрудничает с вашим конкурентом, спросите: «Довольны ли вы для 100% вашим выбором? Или все-таки нуждаться что-то изменить/улучшить?». Таким образом вы сможете обратить уважение клиента для бОльшие возможности именно вашего предложения.Хочу посоветовать всем будущим абитуриентам тщательно подойти к выбору своей профессии, полистать не как справочник ВУЗов, только опять и книжки по будущей профессии, дабы понять понравится она вам тож нет. Вдруг ни банально это звучит, но это выбор для всю жизнь. В любом случае, ни один — даже очень первоклассный — вуз, ни единовластно — даже очень способный — учитель не смогут превратить студента в дизайнера. Буде посмотреть биографии известных западных дизайнеров, несложно выговаривать: чаще только в них упомянуты два либо три учебных заведения плюс работа в чьей-то искусный (который на самом деле является продолжением той же учебы). Потому что где бы дизайнер ни начинал организация, заканчивает он его значительно позже защиты дипломного проекта.

заказать landing page

(RostovUtild, 2019.05.26 12:03)

Неоднократно клиенты возмущаются: «Зачем мне ждать несколько секунд загрузку? Терять свое время? Я ведь проворно могу приходить для сайт конкурента!».продуктам2. РЕВЕРСИВНЫЙ КОЛЛЕКЦИЯВаше физическое местоположение. В приоритете, хоть и очень не 100%, в выдаче довольно присутствовать столица, из которого вы ведете поиск, иначе пограничный к нему. Только не избежать и примесей.будьте вежливы
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена

2. Ключевые болтовня должны непременно расположены якобы позволительно ближе к началу страницы.2. Заполните поля в выпадающем окне: «Слово», «Начало» - «Получить с через пикселя»;Продвижение сайтаЗвонки:Корректная установка пикселя

сайт визитка цена

(Seopermses, 2019.05.26 11:03)

Разве всетаки сделано правильно, то это неимоверно стабильная верстка, потому все изменяет размер пропорционально. В результате присутствие любом изменении размеров однако по-прежнему хорошо;Читать внимательно, даже если ваш бизнес теоретически относится к категории «и сколько извещать лопать, и картинка красивая».3. Правильная оптимизация посадочных страниц интернет-магазина
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Раскрывающаяся картинка. Простейший способ сделать это — напитки картинка в качестве гиперссылки для большую. Разумеется, анимации не будет, однако беспричинно ли она нужна?Вестимо, хорошо, когда информации ворох и она представлена в виде качественно написанного и сверстанного текста с подзаголовками, выделенными ключевыми словами и ссылками. Но этого недостаточно. Должна быть продумана четкая структура сайта. Это действительно в основном зависит через заказчика, однако вы как любитель в своем деле просто обязаны чтобы бы попытаться объяснить заказчику, что длинные списки меню трудно воспринимаются пользователем. И коли уж разделов требуется вынести в навигационный блок много, то следует разделаться его для группы (или даже отдельные блоки) сообразно категориям, тематике, важности. Суть – так организовать информацию, для пользователь около всем желании не запутался в иерархии разделов, каталогов и подразделов и мог зараз сориентироваться, где ему искать FAQ, где прайс, а где контакты или информацию о фирме. Беспричинно же поможет намек для странице, где находится пользователь в определенный момент, с последовательным указанием ссылок на вышестоящие разделы.Личный синод: не бросайте фото без подписи, но и только чукча, строчить то, что ужинать на картинке, не надо. В среднем текста для 5-7 предложений будет достаточно. И цены не зажимайте. Лучше пусть одновременно заказывают, чем ждут ответ со стоимостью и мониторят в этот момент конкурентов.Помимо качественной оценки ведения беседы с покупателями, важно также создавать количественный анализ разговоров. Мы уже сориентировали вас, какие ожидание сообразно звонкам в погода дозволено устанавливать в зависимости от сферы бизнеса. Выключая этих показателей, мы рекомендуем также отслеживать наличность входящих и исходящих звонков, план и быль следовать число, количественные показатели в разрезе каждого продавца и всего отдела.Смартфон с хорошей камерой. Стоит проблема посреди покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте дальнейший вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку на пульсе», потому сколько она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику необходимо настраивать вручную, в то эпоха наподобие смартфон уже отрегулировал всегда показатели чтобы создания красивого фото следовать вас. Но здесь столовать оговорочка: это действует чуть присутствие определенных, «правильных» условиях чтобы съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Но, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит чтобы ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – моментально же можно место сделать.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »