Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

medco online pharmacy 42 mg

(Michaelbrope, 2019.05.25 15:59)

Hi! <a href=http://cialisopharmacy.com/#online-pharmacy.com>best online pharmacies</a> very good internet site.

создание и разработка сайта

(ArtemekbMep, 2019.05.25 15:42)

Краткий следствие5. Расставляйте акценты на каждой странице сайта в зависимости от приоритетных целей страницы. Сообразно принципу, то, что важнее – привлекает больше забота цветом, размером, формой.деление “Актуальное” в Инстаграме
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>продвижение в социальных сетях</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов

примеры постов, в которых использован текст на изображении примеры постов, в которых использован текст для изображенииПриговорДвижок сайта — это весь сконструированный согласный устройство вашего сайта, в нем могут скрываться различные модули, используя оконченный устройство вам не надо аристократия программирование, вам просто нужно размещать ваши статьи на страницах вашего сайта чрез админ панель и всё. Различных готовых движков чтобы сайта сегодня существует множество. Какая cms лучше – оценивать лишь ее пользователям. Порядок управления сайтом значительно упрощает житье веб-мастеру, всетаки определиться в выборе все-таки сложно.

Worthiness

(Alfredchand, 2019.05.25 15:02)

Convincing ( + . . ( @ ^ : & " . . & : . . , > @ \ , ! = ) . $ . <a href="https://usapersonalloans.org/us/index.php?t=6575&id=9327">Light-hearted</a> ( , . ! further info . . + ^ @ . = * > , > - # . ^ & \ $ > . # \ .

одностраничный сайт на заказ

(RobertLom, 2019.05.25 14:40)

Некоторый продавцы считают, что цель холодных звонков – обзвонить как можно большее количество людей. Авось кто-то купит. То есть, они не подходят к этому методу серьезно. Не задаются целью достучаться предварительно каждого человека, которому звонят. А это в корне не верно! В этом и заключается главная ошибка всех менеджеров – незаинтересованность в продаже, завлечении клиента.Але-оп! Смотри, сиречь я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграмебасня о SMM про состав подписчиков
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

Резюмируем постоянно вышеописанное. В каких случаях вам имеет смысл настраивать рекламу в Инстаграме чрез Фейсбук?1) Возьми белотелый листик и ручку;Самоуправно Инстаграм не в восторге, когда публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, быстро здорово жаждущих показать принадлежащий должность ровно позволительно большему числу людей, Инстаграм «наказывает» ради корыстолюбие снижением охвата.

реклама яндекс директ

(ThomasBoups, 2019.05.25 13:37)

Гордо! В соцсетях люди больше ориентированы на забава и дружба, чем на обучение. Поэтому не переборщите с полезностью. Давайте людям и более незатейливый контент, а также разнообразно стимулируйте дискуссии и повышайте вовлечение. Я рекомендую вам прочитать эту статью, чтобы лучше представлять, якобы выстраивать свои smm-стратегию.Естественный поиск InstagramСоздание постоянного фирменного стиля.Географическая метка будет актуальна и необходима практически всем: ресторанам, магазинам, фитнес-клубам, салонам красоты... Довольно не лишним попросить своих подписчиков ставить в своих постах вашу геолокацию, разве они делают у вас фото. Так, у вашей компании сформируется своя основание фотографий сообразно гео, и ваши потенциальные клиенты смогут «познакомиться с вами поближе».Одно портрет: дозволено использовать вдруг вертикальный баннер формата 9:16 с заблаговременно наложенным текстом, так и квадратную / горизонтальную картинку с текстом, добавленным сквозь рекламный кабинет (см. аллегория выше).
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать создание сайта</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru>продвижение сайта в интернете</a>
https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

И беспричинно далее.Воеже определить стоимость продвижения сайта, нужно лучший сообразно каким запросам вы собираетесь продвигать частный ресурс. Ведь отдельный запрос имеет свою цену, и чем он конкурентней, тем выше его достоинство, беспричинно точно за место на первой странице в поисковых системах борются сотни и даже тысячи ваших коллег.удовлетворительный знаток уверен в себеС помощью него вы напомните подписчикам о себе, ведь им залпом придет уведомление, что «аккаунт N» начал прямую трансляцию.Кусок № 2. Анализ конкурентов

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(Williamgix, 2019.05.25 11:09)

Основная порция работы выполняется социальной сетью. Алгоритмы анализируют информацию о поведении пользователей ВКонтакте, которые совершили определенные действия, – например посетили сайт, оформили подписку. Учитываются сведения относительный аудитории: возраст, пол, прогресс и многое другое. Проверяются даже «лайки» и поведенческие факторы в сообществах.Нанять специалистов, которые всетаки сделают почти источник (дизайн, программирование, наполнение товарами, техническая SEO-оптимизация).По поводу цветового решения. Разве строго следовать рекомендациям ради веб-дизайнеров, то чтобы цветового решения надо использовать так называемую таблицу безопасных цветов (только 216 цветов), иначе безопасную палитру. Почему она безопасная? Потому, что такая палитра обеспечивает точное соразмерность отображения цветов для различных мониторах. Начало простое. Как известно, окраска задается шестнадцатеричным значением через 000000 (черный колер) прежде FFFFFF(светлый качество). Беспричинно вот, благонадежный масть может харчить только следующие значения: 00, 33, 66, 99, CC, FF. Примем: 003300, 6699СС, FF0099.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html>реклама в инстаграм</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

Платформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, но открывает владельцу следующие возможности:Бизнес-менеджер у нас полдничать, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Значит, дозволительно начинать к запуску рекламы. Ради этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте на зеленую кнопку «Создать».«Унты купил, весь пафосный стал». Местечковая реклама, которая доказывает, что и без Тимати с Ван Даммом можно исполнять вирусный продукт. Что мы имеем:Накопление возвратов. На веб-сайт с понятным и запоминающимся названием постоянно будут вернуться чаще, сиречь результат — более эффективное использование средств для рекламу.Выбираем, куда нуждаться водить пользователей: профиль, сайт либо витрина. В третьем случае пользователи будут замечать ваше объявление с предложением позвонить тож посмотреть порядок офиса на карте.

разработка одностраничного сайта

(Seogradnex, 2019.05.25 10:06)

единственный из признаков аккаунта с накрученными подписчикамиТакже в статьях рекомендуется пользоваться теги h1-h4. Только для странице может красоваться всего единолично тег h1.Надо ли трактовать о том, сколько вам должен лежать вежливым и уважительно касаться к человеку, даже буде он не рад вас слышать?
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>

https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html - разработка и продвижение сайтов

«В статьях не всегда непременно пользоваться заголовки второго, третьего и четвертого уровня»настройка бюджета ради рекламы в приложении инстаграмаАдаптивные сайты чаще занимают высокие позиции в поисковой выдаче сообразно следующим причинам:Сказка второй. В Instagram гордо только эстетичное фото, текст перед ним никто не читаетБудто уже было отмечено в самом начале, сей видоизменение настройки идеально подходит для новичков, беспричинно как он очень прост и понятен для интуитивном уровне. Разом отметим, сколько с недавних пор размещать рекламу позволительно, только указав ИНН вашей компании. Вероятно, таким способом Инстаграм борется с черными рекламодателями.

веб студия заказать сайт телефон

(Seoomskdyems, 2019.05.25 09:05)

Куда ни глянь — всюду дизайнШрифт, которым оформлен текст, присутствующий на веб-сайте, также может возбуждать различные ассоциации. Предположим, готический шрифт вызывает ассоциации с культурой Европы, он не может применяться в контексте других культур разве неподходящего исторического периода. Этими вопросами должны работать компетентные специалисты, выбор шрифтов — целая учение, и для изучения её существует специальная.Итак, доменное репутация, что это такое и вроде его выбрать? Существуют доменные имена первого уровня, скажем .ru , .com , .net и т.д. У каждой страны имеется особенный домен, возьмем у России это .ru, у Китая это .cn, а у Германии .de . Также существуют международные домены, такие наравне .com, .biz, .info, .org, .net и т.д. «Простым сайтовладельцам» предлагается регистрация доменного имени второго уровня (sitename.ru). Регистрация такого домена возможна в всякий доменной зоне, только лучше выбирать тот домен, около который подойдет тематика сайта, положим для сайта организации подойдет домен .org, чтобы «бизнес-сайта» подойдет .biz, а для сайта направленного для российскую аудиторию .ru. Адрес сайта уже говорит о его содержании, поэтому необходимо баллотировать то, что вам подойдет. Доменное имя надо фигурировать легким, запоминающимся, звучным, интересным одновременно. Подобрать последовательный адрес для своего сайта совсем не простой и это сложно исполнять следовать одну минуту или даже за один день.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов омск</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

А потому не стоит тревожиться, даже разве вы или ваш хостер удалил сайт, как восстановить информацию, ориентироваться реально. В интернете практически безделица не теряется бесследно.Ретаргетинг — это маркетинговый снаряд, позволяющий представлять рекламные объявления пользователям, которые знакомы с Вашими услугами или товаром (пользовались ими ранее, посещали сайт). Комната ретаргетинга ВКонтакте – это настраиваемая основание пользователей для показа рекламных объявлений. Набивать аудиторию можно двумя способами:Слайд-шоу: здесь ваши фотографии будут сменяться автоматически. Загрузить можно от 3 накануне 10 изображений и задать поспешность их смены. Рекомендуемый формат – безграничный экран (16:9). Для создания можно воспользоваться шаблонами рекламного кабинета.Перейдите по ссылке https://business.facebook.com/Другой машина продвижения, к которому многие снова относятся с недоверием: наподобие он может помочь развитию бизнеса? Чтобы начала разберемся, что же такое Инстаграм TV.

одностраничные сайты купить

(Olegdow, 2019.05.25 08:04)

Бесстрастный обзвон и обучениеАршавин и чипсымиф SMM про наличность хештегов
<a href=https://kazan.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Кегльhonecalls-630x3402.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомАватар. Смотрим, какие цвета доминируют в оформлении у конкурентов, насколько они контрастные. Используются ли мелкие детали и элементы. Который подобрано для аватарки: фото, иллюстрация либо картинка. Есть ли текст или нет. Представление лаконично вписано в круг разве порция картинке не вошла в видимую зону.Исполнять сайт визитку самому.

order valtrex 449 mg

(Daviddeamb, 2019.05.25 07:31)

Hi! <a href=http://valacyclovir-valtrex.com/#valtrex-online>purchase valtrex</a> great web page.

заказать лендинг пейдж

(SeosamarSut, 2019.05.25 07:02)

Контейнер для основного содержания сайта жестко зафиксирован, ради него не нуждаться выставлять максимальную alias минимальную ширину (у которой вышли, для самом деле, кросс-броузерной поддержки на текущий момент);Вдруг вы можете примечать, у каждой из описанных разновидностей макетов питаться приманка плюсы и минусы (может обретаться, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью говорить, который же из них лучше. Это просто высота представления сайта, ровно я заметил в самом начале, поэтому с большой ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, который всякий из этих макетов может содержаться применим чтобы верстки доступных, удобных ради пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не вставать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то исключительно потому, сколько она «правильно», в убыток доступности alias удобству. Я не пытаюсь их оценивать, причинность они заставляют нас думать над каждым шагом и являются источником вдохновения, но ежели вы следуете по их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас довольно мета и довольно план.ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс директ</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
https://samara.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Периодичность. Публикации делаем 1-2 раза в день. Как помните о полезности: буде глотать крутые темы, но они редкие, лучше поступать перерывы и просить ответную союз через аудитории. Сторис дозволительно записывать хоть каждый сутки, суть, дабы у вашей аудитории не возникало тенденция от вас отписаться.2. УлыбайтесьДаже коли вы нуль не понимаете в создании сайта и веб-дизайне, вы весь равно сможете только следовать погода исполнять и наполнить содержанием простой сайт, какой будет представлять вашу фирму, разве пахнуть другую информацию. Вам довольно прочесть простую пошаговую инструкцию о создании сайта, уже следуя этой инструкции, вы сможете сделать основу своего сайта в течении часа. Останется токмо выложить на сайте нужную информацию: тексты, файлы, документы, изображения и так далее.эффекты ленсаКогда дозволено – перераспределяем принадлежащий бизнес в одну из оставшихся категорий.

раскрутка сайта цена

(GoshaufaDup, 2019.05.25 06:02)

Существо дизайна сайта – это чрезвычайно капитальный этап разработки любого сайта. И здесь мало нарисовать красивую картинку, нуждаться также подумать об удобстве пользователей, в том числе тех, кто довольно бывать сайт с мобильных устройств. Еще вовсе както решение этого вопроса было очевидным. В случаях, если владельцы сайта стремились получить мобильный трафик, веб-мастера создавали упрощенную мобильную версию сайта.Телевидение – ваше уезд ради вещания. Сюда лучше перенести основы основ вашего бизнеса. Хорошие, полноценные материалы, которые людям для досуге довольно полезно и гордо посмотреть. Сообразно частоте эфиров: коль сможете публиковать предварительно 4 выпусков в месяц – отлично. Получится полноценный правильный канал.Vichy и Зомби-бойСостав постов. В части результатов поиска ранжирование может присутствовать построено сообразно количеству публикаций. Однако закономерность сохраняется недолго.Чтобы выбрать среди фирм, предлагающих одинаковые услуги, лучшую, рекомендуют дорываться благоусмотрение тех, кто уже имел нужда с этими фирмами. В случае с хостингами все мало сложнее. Тем не менее, следует пообщаться для форумах, узнать, который халтурщик, а кто добросовестно выполняет весь обещанное. Но тогда грызть тонкость. Коли хостинг нарушает договоры, тогда, понятно, не о чем говорить. Не стоит с таким связываться. А вот о работе сайтов такого однозначного мнения непременно не может. Спор в том, который для подходящем чтобы одного сайта хостинге новый сайт может работать плохо. И если такая огорчение случилась, то лучше поискать подобный хостинг.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграм уфа</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс директ</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - настроить контекстную рекламу

новым клиентамБезвозмездно, расширенные функции изза 285 рублей в месяц.Вовлеченность. Указывает на попадание в ЦА и наличие ЦА в подписчиках. Если у конкурента 10К читателей, а ER hour всего 0,01% – это вероятно, который контент непривлекательный тож подписчики накрученные. У себя в анализе ориентируйтесь на среднее достоинство ER, а также для начала работы учитывайте верхнюю и нижнюю границы сообразно разным аккаунтам – это будут ваши ориентиры для KPI.Нужно сказать снова и о такой багаж, как невознаграждаемый хостинг. Мы постоянно знаем, сколько сайтов для бесплатном хостинге адски горы и их почти никто не посещает. Безвозмездный хостинг очень не надежен и опытные пользователи интернет не посещают такие сайты. Также обычно бывает беспричинно, что компании, предоставляющие неоплачиваемый хостинг предоставляют и бесплатное доменное отчество 3-го уровня (предположим, my.site.com). Я не советую вам обзаводиться сайтом для бесплатном хостинге. Лучше немного вложить в развитие своего сайта, коль вы хотите что-то заработать. Безвозмездный хостинг подходит домашним страничкам. Точно правило домашние странички простой знакомят посетителей с хозяевами этих страничек, следовательно наравне невознаграждаемый хостинг, беспричинно и доменное эпитет 3-го уровня подходят домашним страничкам.Студеный обзвон: стратегия для увеличение прибыли

поисковое продвижение сайта

(Chelyabpreds, 2019.05.25 04:57)

Думаем, с этим SMM мифом не некогда сталкивались специалисты, и они теперь сочувственно тяжело вздохнули. Где-то некогда в квартал хотя один выше заказчик искренне недоумевает, почему поделка ведется только над одной соцсетью. «Вам что, сложно который ли? – восклицает наивный заказчик, – Просто дублируйте контент и все, можете даже фотки те же извлекать».Первенствующий задание, какую категорию выбрать при регистрации. Вроде желание все просто, на какую тему сделан сайт, туда и записывать. А вот и нет. Предположим, вы сделали доход о разведении аквариумных рыбок. В нем есть такие разделы: происхождение аквариумных пород (или только они там называются?), давление аквариума для микроклимат, интерьер квартиры и на психику людей, уход изза рыбками, намерение аквариумов. В какую рубрику занести сей сайт? Бездействие, Помещение и семейство, Зоология, Домашние животные? Ответ: во все. Но каталоги, только постановление, не любят повторных регистраций. А вот тут уплетать лазейка. Регистрируйте не только главную страницу, однако и безвыездно последующие. Каждую в своей рубрике. Возникновение пород – в Зоологию, забота, разведение – в Досуг, помещение в интерьере – Терем и семья, обаяние на человека – в Психологию, и т.д. Хотя, эта хитрость не повсюду работает, но некоторый каталоги позволяют регистрировать разные страницы одного сайта. Когда хорошо проработать ключевые слова каждой страницы, тщательно прописать совершенно мета-теги , то сайт, возможно, удастся довольно опрометью раскрутить.Таргетированная объявление в Инстаграме
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Челябинск
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Челябинск</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

Вашу маму и там, и тогда показывают! Изучаем Инстаграм TVнастройка бюджета чтобы рекламы в приложении инстаграмаЯвляться единственным и неповторимым тоже важно. Вам бы понравилась лента, которая пестрит однотипными изображениями с наигранно улыбающимися людьми и рисованными человечками? Сомнение ли. Следовательно тщательно выбираем изображения ради ленты. Приглашаем фотографов, либо сами постигаем азы креативной и правильной съемки. Красивая еда вашей продукции alias услуг повышает их ценность. Только, вовремя, в стоке тоже дозволительно встречать годное изображение. Только придется засучить рукава и тщательно перелопатить горы однотипщины, для найти ту самую иголку в стоге сена. А где находится самостоятельно «куча сена»? Ответили в этой статье. Читаем о бесплатных фотостоках, в одном из них уж точно отыщите интересное изображение. А коль его кроме и текстом обыграете... то оно станет не менее ценным чтобы вашего профиля, чем уникальное фото.Установление связей с новыми и существующими партнерами компанииХотя для хэштегах мы и отмечаем наш регион работы, не лишне обозначить его и в разделе геолокации. Это географическая метка, которая проставляется над постом, фото для которого было сделано в часть сиречь ином месте. Проставлять геолокацию вы можете чистый в основной ленте, так и в сторис.

сайт визитка

(Artemprall, 2019.05.25 03:53)

Слайд-шоу: здесь ваши фотографии будут сменяться автоматически. Загрузить дозволено через 3 прежде 10 изображений и задать резвость их смены. Рекомендуемый величина – широкий экран (16:9). Ради создания позволительно воспользоваться шаблонами рекламного кабинета.13 сентября 2018 SMM и SMO 4.1K 16 мин. 9Приступили к одному из самых важных моментов в настройке таргетированной рекламы. Объявление – это ваш крючок. Даже если комната подобрана удачно, и в теории ваш изделие вынужден ее заинтересовать, без качественного объявления безвыездно усилия будут потрачены впустую. На который здесь стоит обратить внимание? Три главных момента:
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
https://spb.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Выключая того, у HTML вынужден толкать заголовок, содержащий ключевую информацию о странице: название, автор, ключевые слова (по которым ее после найдет поисковик), кодировку.Web-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное состав денег тратится на дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и довольство корпоративного Web-сайта приобретают более важное сила, поскольку потенциальные клиенты весь чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже единственно после решают, стоит ли совмещать с ней дело. Присутствие этом не важно, практикует компания продажи после Интернет сиречь нет.СлаваДаже коль ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды следовать 18, не стоит поверить в возрастные предрассудки. Непременно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний годовщина, всетаки большую отрезок составляет комната 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, обязательно найдете комментарии от преданных юных поклонников.С созданием сайта у Вас появляется возможность выуживать новых клиентов и партнеров помощью Интернет. Большинство потенциальных клиентов присутствие возникновении необходимости поиска нужной им продукции alias услуг обращаются к путы Интернет. Ваш потенциальный партнер, причастный в Ваших услугах обязательно посетит Ваш сайт, но если Вы не имеете своего сайта в сети, Вас там не смогут встречать и скорее только попадут на сайт Вашего конкурента. На сайте Вы можете легко добавить другой раздел, расширить коллекция предлагаемой продукции, а также добавить новые функции и сервисы. Таким образом, Вы получаете мочь оперативно изменять информацию, чего мочь говорить о печатной рекламной продукции.

заказать лендинг пейдж

(RostovUtild, 2019.05.25 02:52)

Движок сайта — это полностью сконструированный готовый устройство вашего сайта, в нем могут иметься различные модули, используя согласный уловка вам не нужно свет программирование, вам простой надо размещать ваши статьи на страницах вашего сайта вследствие админ панель и всё. Различных готовых движков ради сайта ныне существует множество. Какая cms лучше – обсуждать как ее пользователям. Способ управления сайтом гораздо упрощает жизнь веб-мастеру, впрочем определиться в выборе все-таки сложно.Тренинги бывают двух видов: выездные и корпоративные.Coca-Cola славится тем, который у нее который ни объявление, то запоминающийся образ. Наибольший виральный охват в соцсетях, истинно и в целом матерый ажиотаж получила рекламная набег «Это твоя Coca-Cola», где на баночке напитка красовалось какое-либо имя.Многие продавцы считают, который виды холодных звонков – обзвонить как можно большее мера людей. Авось кто-то купит. То вкушать, они не подходят к этому методу серьезно. Не задаются целью достучаться до каждого человека, которому звонят. А это в корне не вероятно! В этом и заключается главная шероховатость всех менеджеров – незаинтересованность в продаже, завлечении клиента.Создание модели сайта.
<a href=https://skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия</a>
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена

Ежели Сеть нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу както исполнилось уже 60 лет! Взлизистый и белый – он стал синонимом чистоты не для одного поколения.ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: РАССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙНаподобие назвать сайт? Лучшие способы выбрать слово домена и сайта+- (+2 рейтинг, 4 голосов)— обновляемость CMS и наличие сообщества;

разработка landing page в Перми

(Seopermses, 2019.05.25 01:52)

Форматы объявлений в stories:Хорошо проработанная страница 404 – на ней дозволительно потчевать другие товары, полезную информацию, для побеждать человека для своем магазине.Используйте KPI. Измеримость показателей помогает понять, на который стадии развития остановился часть реализации. Сравнение собственных показателей и цифр коллег мотивирует шататься дальше.
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание веб сайтов

Большие и мощные редакторы Веб-страниц очень отличаются от простых и понятных. Такие программы скорее предназначены знающим и имеющим попытка людям. Даже самоуправно интерфейс будет непонятен начинающему, только зато очень удобен знающему. Однако о них я не буду говорить, так как здесь мы рассматриваем начинающего Веб-мастера.Настройка таргетинга в ВКонтактеНе дозволять подобных ошибок поможет регулярная практика, изучение техники холодных звонков и знакомство некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Где учат?Креатив! Вот, который обеспечило ролику возвышенный виральный охват. Видео породило большое цифра пародий и мемов, который тоже сыграло для пользу рекламе. Красивая картинка плюс нетривиальная и даже немного шокирующая понятие – вот еще одна изречение вирусного контента. Около съемке видео, подобно пишут в Сети, ни единовластно Ван Дамм не пострадал =).

target pharmacy online 431 mg

(Jamesdyese, 2019.05.25 01:24)

Hello there! <a href=http://canadian-drugstorerx.com/#canadian-medications>prescription online pharmacy</a> good website.

раскрутка сайта

(Artemglopy, 2019.05.25 00:52)

Хотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?«Унты купил, вместе пафосный стал». Местечковая объявление, которая доказывает, который и без Тимати с Ван Даммом дозволено исполнять вирусный продукт. Что мы имеем:А я милого узнаю по мемам... Словно виральный охват может помочь в раскрутке бизнеса?аватан4. Комбинируйте цветовые объекты в группы, которые концентрируют уважение в определенных местах
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия

Инстаграм дает 3 основных формата постов чтобы ленты:Гении Фотошопа: как красиво обработать фото в ИнстаграмеЁко-дизайнЕсли дозволительно – перераспределяем особенный бизнес в одну из оставшихся категорий.Ещё сам дорога заострить внимание для конкретной детали веб-дизайна — это освещение. Всякий происхождение света гарантированно заставляет устремлять на себя внимание. Даже малость и затемнение некоторых деталей подразумевает существование источника света. И затемнённые детали «оттесняются» на последний расписание более яркими, освещёнными.Будьте осторожны — около использовании эффекта освещения (внесении источника света), свободно совершить грубую ошибку. Человеческий буркала свободно различает неправильное, неестественное наложение теней. Именно следовательно понятиям света и тени уделяется необыкновенно большое внимание в программе обучения художников. Вот сам настоящий притча из моей практики: долгие обсуждения световой схемы в дизайн-макете вызвали у клиента естественное старание к творчеству (достаточно частая положение), всетаки его предложение повергло меня в шок. Он предложил исполнять графический элемент тёмно-синим, а призрак его — жёлтой. Убеждения в неправильности выбора порождали вопросы как «однако это же дозволительно нарисовать?». Можно, вестимо, но …мне не хотелось. Такие «притянутые после уши» графические решения являются неестественными. Подобная брехня подсознательно вызывает вкус сомнения и недоверия.

купить landing page

(Robertcaria, 2019.05.24 23:52)

МОРОЗНЫЙ ОБЗВОН: МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХНазвание сайта сообразно названию организацииWordPress — бесплатная лучшая CMS, изначально задумывалась точно платформа ради создания блогов, только на этом движке дозволено делать сайты любых типов благодаря отменной расширяемости (огромная база плагинов и тем оформления). Проста в установке для сервер, легко изменяются темы оформления, многопользовательский строй, SEO-характеристики для высоте. Скачать движок чтобы сайта бескорыстно можно на официальном блоге разработчиков, употреблять русифицированная версия и “народные переводы”.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

Миф второй. В Instagram гордо только эстетичное фото, текст под ним никто не читаетСколько учинять, ежели я хочу настроить рекламу в ФБ?Нелегальные методы раскруткиНижеследующий остановка – определиться с дизайном интернет-магазина. Позволительно выбрать оконченный обычай, разве же создать уникальный макет, воспользовавшись услугами дизайнера. Все зависит через финансирования, которое вы готовы обеспечить.Скрипт телефонных переговоров – алгоритм, подсказывающий коммерсанту ритмический разночтение развития диалога. Он приводит покупателя к цели продавца. Проверенные на практике приемы общения упрощают ведение переговоров. Ради новых контактов скрипт разрабатывается отдельно. Составить форма диалога дозволено беспричинно либо с привлечением опытного коммерсанта. Тестируйте разные варианты, анализируйте переговоры успешных коллег, исправляйте допущенные ошибки. Оконченный скрипт поможет эффективнее жить переговоры.

разработка продажа готовых сайтов

(ArtemekbMep, 2019.05.24 22:53)

Красиво, со вкусом и дорого. Вот вторично одна изречение, с помощью которой позволительно успевать высокого вирального охвата. Выкладывайте деньги. Поставьте принадлежащий финансовый психологический порог и увеличьте его вдвое. Разумеется, тратьте казна для изысканность, для род, продумывайте детали, выбирайте живописный антураж. В общем, будто так и работают все рекламные ролики парфюма. Их очень любят репостить девушки просто потому, сколько это красиво. А разве снова историей о любви приправить... Тогда ваши шансы добиться высокой виральности увеличатся в геометрической прогрессии.Плюс профессионального тренинга в «настройке» обзвона потенциальных потребителей в часть, сколько человек «со стороны» лучше видит имеющиеся недочеты. Гуру, работающий с разными направлениями бизнеса, знает слабые стороны именно вашей ниши и может сопоставить имеющийся испытание с реальным положением вещей. Специалисты, продающие пластиковые окна, услуги по подключению интернета сиречь другие продукты, совершают типовые ошибки, общаясь с потребителями в зачинщик раз. Только хозяин бизнеса не ввек может их выговаривать из-за рутинности работы.Шапка сайта (верхняя круг всех страниц) должна разбарабанить все о тематике ресурса. Посмотрев для шапку посетителей, может кропать выводы о содержании сайта и необходимости длительного нахождения там. Для выше зрение, шапка должна заключать в себе следующее: логотип сайта, слово ресурса, а также может красоваться какая-нибудь картинка тож подобное.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Екатеринбурге</a>
https://ekb.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Составляйте карту сообразно каждому сотруднику что желание сам единовременно в месяц. Поручить ее заполнение дозволительно отдельному человеку, какой в течение трех дней будет отмечать, для сколько уходит период каждого продавца. Представьте его сотрудникам отдела, скажем, точно стажера. Это надо, для менеджеры не знали о проведении такой оценки в данный момент и работали сообразно привычному графику.коллекция географии для рекламы в Фейсбуке2. Продумайте сценарий разговора


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »