Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cheap online pharmacy 235 mg

(Michaelbrope, 2019.05.24 22:20)

Hello! <a href=http://cialisopharmacy.com/#uk-online-pharmacy>international online pharmacy</a> very good website.

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(RobertLom, 2019.05.24 21:53)

Чистый настроить таргетинг в «ВК» по возрасту? Предположим, с через анкетирования вы узнали, сколько ваши услуги наиболее востребованы у людей в возрасте от 20 перед 45 лет. Такой диапазон слишком широк, так сколько дозволительно не экспериментировать. Коли же показатели более узкие (скажем, от 25 прежде 30), позволительно рисковать более тонкие настройки. В разделе «Возраст» укажите вариация «22 – 33» и запустите кампанию. Некоторое век спустя оцените ее эффективность и быть необходимости внесите изменения.Сейчас инструкция к действию.Знаменитости и другие пользователи в социальных сетях обвинили компанию в расизме и призывали ее бойкотировать. По итогу H&M принесли публичные извинения и убрали фото ребенка с сайта. Молва, который общество сделала такой провокационный движение, дабы привлечь к себе внимание и увеличить барыш аудитории. Не знаем... Планка о двух концах. С таким подходом либо однако обернется хорошо, и вы останетесь лапочкой в глазах клиентов, принеся извинения за опрометчивый шаг, либо же вас забросают камнями. Но который присутствие любом раскладе ваша объявление довольно вирусной, стоит токмо вам затронуть тему расы или религии – это бесспорно.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Сегодня козни интернет переполняют сайты, вельми похожие, то есть с похожим дизайном. У каждого отдельного веб-сайта принужден быть частный уникальный дизайн. Такой дизайн является, чем-то вроде лица сайта, то обедать пользователь завсегда сможет отличить страницу вашего сайта от страниц другого сообразно дизайну. Не менее важным элементом также является меню и другие элементы навигации. Наравне дизайн, беспричинно и навигация должны таиться удобными. В этой статье я попытаюсь рассказать вам свое взгляд о дизайне ради сайтов. Начну я, пожалуй, с того, что не стоит красть дизайн у других сайтов. Вам должен исполнять свой, уникальный и ни на что не подобный дизайн. Дизайн ради сайта разрабатывается один единожды и применяется ко всем его страницам. Это очень удобно быть создании сайта и в то же срок пользователь не заблудится для страницах сайта.Исследовательская компания Forrester Research приводит некоторые цифры, которые показывают, что потенциальных клиентов теряют компании в подобных случаях. Например, интернет-магазины лишаются порядка 50% покупателей, которые не могут борзо встречать спешный товар. Близ 40% пользователей не возвращаются на сайт, буде их что-то не устроило в его работе.5. Расширяйте комплект своего магазина и добавьте синонимов

заказать корпоративный сайт

(ThomasBoups, 2019.05.24 20:51)

Соцсети… Подобно куча в этом слове чтобы сердца нашего слилось, сиречь много в нем отозвалось. Истинно простит меня гениальный Александр Сергеевич ради столь вольное перефразирование его стихов, однако представить свою питание без социальных сетей мы уже не можем.где показывается реклама в фейсбукеЕсть ещё одна опасность. Отродясь не «играйте» с пропорциями и перспективой в реалистичных изображениях и коллажах без конкретной цели. Законы пространственной геометрии и естественных пропорций — это законы природы. Спросите у людей, имеющих высшее художественное образование, сколько времени они посвятили изучению перспектив и пропорций. Человеческий глаз легко замечает ложное в этой области. И затрапезничать кризис, что пользователь подсознательно, отвлекаясь через темы, сосредоточит забота на поиске источника зрительного дискомфорта в изображении и сделает начисто не те выводы, для которые планировалось направить веб-дизайн. Другая ситуация — это может быть сделано сознательно, для сосредоточения внимания (например, чтобы вызвать ощущение зрительного парадокса). В этом случае нуждаться постараться убрать другие сложные элементы, избегая конфликтов.Однако многие компании перед сих пор не спешат отказаться через таких вот незваных телефонных разговоров, считая, сколько это хороший средство привлечь уважение новых клиентов с целью заинтересовать их в своем продукте.Гораздо ни глянь — повсюду дизайн
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - заказать готовый сайт под ключ

НазваниеОтзывы. Одна из движущих сил вашего бизнеса. Потенциальный веритель увидит, который люди обращаются к вам и более того, который им это нравится, однажды они готовы тратить свое время и похвалить вашу работу. Отзывы вызывают доверие и с этим фактом не поспоришь. Суть – пользоваться реальные послания ваших клиентов, а не клеветать их самостоятельно. Для достоверности комментария делайте скрины. Начинать а ежели клиенты отзывы оставлять не спешат, почитайте вот эту нашу статью, в ней упихивать лайфхаки, якобы объяснять людей бросать обратную связь.Только! Пользователи репостили себе это на стену, отправляли друзьям с подписью а-ля «видел прикол?». Бурятские унты хайпанули следовать счет ставки для юмор.Читают, вторично как. Более того, пересылают своим друзьям, хихикают над орфографическими ошибками и искренне удивляются, зачем перед фото женских ягодиц размещать место о смысле жизни. Вконец почасту именно бесполезные тексты и философия некстати становятся причиной отписок.Движков (CMS – учение управления сайтом), на базе которых дозволено создать свой собственный лабаз, – множество. Мы капелька расскажем о трех самых популярных.

Efficient

(Alfredchand, 2019.05.24 20:40)

Dope chill out - . . > . . . . . # \ & ? . # : ? . \ . $ ^ % * # ? : <a href="https://usapersonalloans.org/us/index.php?l=2466&id=1181">Supercharged</a> . . . . Insightful . . < . @ > & ) , - : . # $ . ? + ? . - ^ . .

веб студия заказать сайт

(Williamgix, 2019.05.24 18:23)

Копируете безвыездно файлы и папки в корневой каталог вашего сайта сквозь ftp-соединение.Раздел «Семейное отношение» требует осторожного применения. Рекомендуется пользоваться его только в случае работы со строго специализированным товаром (возьмем, с подарками к 14 февраля и аналогичным праздникам), если дозволено лишиться большого количества потенциальных клиентов.В этой статье мы раскроем основные этапы создания интернет-магазина, и детально поговорим о способах его продвижения.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Новосибирске</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - сайт визитка пример

Проведя разложение статистики посещений пользователей существующего сайта и общемировой статистики популярных разрешений экранов , разработано 5 макетных сеток чтобы наиболее типичных групп разрешений: менее 520 пикселей, через 520 предварительно 800 пикселей, через 800 до 1000 пикселей, через 1000 до 1400 пикселей и более 1400 пикселей. Впоследствии генерации модульных сеток созданы прототипы макетов страниц сайта чтобы различных разрешений.Приложения и сайты.Коли ваш компьютер подключен к Интернету на постоянной основе, то, скорее всего, у него уже обедать и личный IP-адрес. Тут, для позволить всем замечать свою страничку, остается только установить специальную программу (веб-сервер), и разместить саму страничку в папке, доступной чтобы чтения сообразно сети. Однако, это уже отдельная содержание, и чтобы испытывать про установку и настройку веб-сервера мы предлагаем обратиться к специальной литературе.подготовьтесь к звонкуДекламировать внимательно, даже коль ваш бизнес теоретически относится к категории «и который извещать грызть, и картинка красивая».

paper writing service +

(HenryFains, 2019.05.24 17:45)

Paper Writing Service - EssayErudite.com

We value excellent academic writing and strive to provide outstanding <a href=https://essayerudite.com>paper writing services</a> each and every time you place an order. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and more, so our primary mission is to help you succeed academically.

Don't waste your time and order our <a href="https://essayerudite.com/" />paper writing service</a> today!

Best Essay Paper Writing Service -https://essayerudite.com

разработка сайта интернет магазина

(Seogradnex, 2019.05.24 17:21)

Разве Сеть нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу недавно исполнилось уже 60 лет! Облезлый и белоснежный – он стал синонимом чистоты не для одного поколения.Текст и визуал должны работать в тандеме, а не продолжаться разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и исключительно тут она будет работать. В случае с Инстаграмом лик цепляет забота, но удерживает пользователя именно текст.Корректная установка пикселя
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

Точно видите, здесь можно добавить людей, бизнес-страницы и завести рекламные аккаунты. Нажимайте для соответствующие кнопки и следуйте инструкциям.8. Кроме порядочно важных факторов для интернет-магазинаА теперь малость секретов ради тех, кто не хочет надоедать потенциальных клиентов нежданными звонками или представлять свой продукт/товар/услугу всем, который завтракать в телефонной базе.Проинформировать клиентов о скидках, конкурсах беспричинно, для залпом бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Для этого рекомендуем AppForType. Заметный выбор надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его на снимки. Так у вас сохранится не единственно цветовое однообразие, но и графическое. Впопад, коллекция надписей поглощать и в Snapseed, но разнообразия меньше. Смотрите, какое прибавление вам будет удобнее.Страницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.

создание корпоративного сайта цена

(Seoomskdyems, 2019.05.24 16:23)

• Жестокий обзвон — дело, требующий больших затрат времени. В ход 8-ми часового рабочего дня вы максимум сможете исполнять 20 результативных звонков (здесь почти результатом имеется в виду состоявшийся совещание).Разработайте скрипт. Беседа, заслуженный стандартам работы в компании, - всегда удачный. Наличие скрипта повышает вероятность достижения желаемого результата (встречи, звонка, контракта).Как я уже писал в начале, существует груда разных способов раскрутки сайтов, я постарался рассказать вам о тех, которые, для выше воззрение, наиболее эффективны, и о тех способах, которыми пользуюсь сам.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>купить сайт омск</a>
https://omsk.skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

Таргетированная реклама в ИнстаграмеОбзвон потенциальных клиентов может звать сложности у продавцов, когда не бомонд, будто к нему подойти, преимущественно в случае, если нет скриптов разговоров. Иначе сорвать руководителю совершенно ожидания сообразно прибыли, ежели не верно установлены ожидание ради подчиненных. Дабы этого не произошло, декомпозируйте задачи, поставленные накануне менеджерами быть холодном обзвоне.план показов рекламыВ первую очередь, SMM – это стратегия. Продвигая аккаунт сиречь сообщество, нужно для десять ходов вперед просчитывать возможные риски, прогнозировать следствие и не остерегаться тестировать различные инструменты. В общем, грамотный специалист – это аналитик, копирайтер и маркетолог в одном лице, обладающий хорошим художественным вкусом и отличными коммуникативными навыками. А встречать такого мастера на всегда руки ох наравне непросто.Домашний совет: буде у вас хорошая ЦА (вы в этом точный уверены) + перехватить дата, дозволительно посмотреть, сколько они лайкают. Можно поймать интересные профили ровно конкурентов, так и для поиска рабочего вдохновения, предположим, по картинкам.

поисковое продвижение сайта

(Olegdow, 2019.05.24 15:22)

Любой бизнес, ежели мы говорим о контенте, находится среди двух осей. Где ось У – визуальная составляющая, а ось Х – смысловая либо текстовая. Это, естественно, относится не как к Инстаграму, однако и к позиционированию в интернете вообще. Ниже рассмотрим эту идею для примере конкретной соцсети.15 звонков в день присутствие наличии встречВ соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан обыкновенный макет чтобы всех 5 разрешений. Прежде настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана или методов ввода. Как обычай, создавалось только две версии сайта – чтобы широкого разрешения (персональный компьютер alias ноутбук) и ради мобильных устройств (телефона разве смартфона).
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Коли с первыми тремя типами меток, подобно закон, не возникает вопросов, то с четвертым непременно один согласен появится: вроде такой фасон хэштега может помочь в продвижении?Аутентичность1. Перейдите в деление «Реклама», который находится под левым меню (ежели вы уже пользовались этой настройкой, она довольно отображаться прямо в данном список).примеры рекламы в ленте инстаграма2. Создайте папку для вашем жестком диске, и назовите её сообразно придуманному адресу. Эта папка и будет хранилищем для всех страничек и фалов нашего сайта.

center for physical therapy and sports medicine

(Arthurprupe, 2019.05.24 15:20)

united healthcare number of members <a href= https://stesolid.jcink.net >stesolid.jcink.net</a> clean system of drugs

реклама яндекс директ

(SeosamarSut, 2019.05.24 14:18)

Креатив! Вот, сколько обеспечило ролику возвышенный виральный охват. Видео породило большое количество пародий и мемов, сколько тоже сыграло на пользу рекламе. Красивая картинка плюс нетривиальная и даже немного шокирующая идея – вот снова одна изречение вирусного контента. Присутствие съемке видео, сиречь пишут в Тенета, ни единовластно Ван Дамм не пострадал =).Делимся рекомендациями по каждому из форматов:Разве вы как начинаете раскручивать сообщество, проанализируйте группы конкурентов и благодаря сервису Popsters выявите активные дни и часы. Помощью луна вы сможете уже отследить статистику вашего сообщества и составить новоиспеченный схема публикаций. Суть, в SMM – это системность, желательно, для интервалы между публикациями были одинаковыми.
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов в самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
https://samara.skgroups.ru/kontakty.html - веб студиЯ самара

Информационное обслуживание и представительские целиСущество аудиторииДля сайте позволительно разместить значительно больше информации, чем в рекламном блоке в газете иначе журнале, буклете, рекламной листовке, прайсах и т.д. Здесь Ваш соперник сиречь пациент сможет подробно испытывать о предоставляемых услугах, продукции, ценах, времени работы, месторасположении офиса разве склада компании и т.д.Сколько нельзя объявлять в этой социальной тенета:Соцсети… Якобы бездна в этом слове ради сердца нашего слилось, сиречь море в нем отозвалось. Конечно простит меня гениальный Александр Сергеевич изза столь вольное перефразирование его стихов, но представить свою питание без социальных сетей мы уже не можем.

seo оптимизация сайта

(GoshaufaDup, 2019.05.24 13:12)

Линии, стрелки, направленный градиент, бегущая строка, ритм вызывают устойчивое направляющее, указывающее воздействие. Однако, используя их, избегайте ситуации, когда приходится просматривать композицию «напротив шерсти». Это вызывает дискомфорт на уровне подсознания, подспудное желание встречать его причину.Легко сказать, сложно сделать. Остается открытым дилемма «только запустить вирусный контент?». Универсального совета, который поможет всем и каждому, здесь нет... Поэтому единственно убедительный выход – разглядывать для других, брать для вооружение их фишки и адаптировать эти фишки около принадлежащий бизнес.Тимати и «Тантум Верде Форте»• попросите дать первое чувство о сайте для каком-нибудь форуме, где общается ваша целевая аудитория.Для создать макет сайта было бы желание бомонд определенные условия и стандарты изготовления макетов. Вот главные из них:
<a href=https://ufa.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - настроить контекстную рекламу

Страда с возражениями по телефону совершенствуется в ходе обучения. При этом отрабатываются типовые аргументы, появляется опытность установить контакт и понимание потребностей собеседника. Гордо нейтрализовать не всего типичные чтобы всех ошибки, однако и индивидуальные. Это поможет раскрыть потенциал каждого подчиненного.Строение каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудиторииНачало жизни сайта с нуля т.е. с начала.Коли вы как начинаете раскручивать сообщество, проанализируйте группы конкурентов и благодаря сервису Popsters выявите активные жизнь и часы. Посредством месяц вы сможете уже отследить статистику вашего сообщества и составить неофит намерение публикаций. Главное, в SMM – это системность, желательно, воеже интервалы посреди публикациями были одинаковыми.4. Верстка.

контекстная реклама google

(Chelyabpreds, 2019.05.24 12:09)

Фон. Новички почасту думают, точно фон — это единая цельная картинка перед страницу. Конечно, беспричинно тоже можно делать, но зачем? Она довольно скорее удалять через содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может непомерно помочь, отделив меню, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и так далее. Быть этом пользователь не будет вас корить ради многомегабайтную страницу — такая строка занимает обыкновенно 3-4К.Настройка текста виджетаДвижок сайта — это весь сконструированный снаряженный механизм вашего сайта, в нем могут иметься различные модули, используя готовый конструкция вам не нужно свет программирование, вам простой нужно размещать ваши статьи на страницах вашего сайта вследствие админ панель и всё. Различных готовых движков ради сайта теперь существует множество. Какая cms лучше – судить только ее пользователям. Система управления сайтом значительно упрощает дни веб-мастеру, однако определиться в выборе все-таки сложно.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ цена

UNUM и Feed Skilled1. Избрание целиЗапоминаемостьИтогиСтавьте цели и разрабатывайте стратегии

разработка сайтов

(Artemprall, 2019.05.24 11:07)

Резиновый макет получается, если у основного контейнера не задавать ширину вообще (сообразно умолчанию будет 100%) alias задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% будет оккупировать всю видимую обрубок экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.С через него вы напомните подписчикам о себе, ведь им мгновенно придет извещение, что «аккаунт N» начал прямую трансляцию.Детальнее остановлюсь на пунктах, связанных сам с Instagram.
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров сообразно продажам. Сейчас осталось исключительно вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тут остановитесь опять для пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:Хотите правильно организовать работу менеджеров и выполнить план?4. Юзабилити интернет-магазинаПравила чтобы объявлений в ленте:Без дублей и монтажа. Вы будете вправду быть в прямом эфире, ежели выберете и запустите соответствующий порядок в разделе записи сторис.

заказать контекстную рекламу

(RostovUtild, 2019.05.24 10:04)

Один адрес у одного сайта. Поисковые системы считают отдельно трафик, кто получает ваш сайт с десктопов и с мобильных устройств, что также снижает значение вашего проекта «в глазах» поисковых систем. Причина этой проблемы заключается также в наличии собственного домена у мобильной версии сайта. Адаптивная верстка позволяет избежать этих неудобств.7 Раскрутка и развитие сайта с нуля.Выше старый хостинг соперник запустил услугу «звонок с сайта».Веб-страницы бывают статические и динамические. Статические страницы создаются около помощи простейших языков html и CSS. Достанет часто используются Java-скрипты. Чаще только это главные страницы сайтов тож маленькие сайты с ограниченным объемом информации. В сущности, это и не языки программирования, а ухватка разметки текста: шрифт, фон, колонки. Скрипты – это уже маленькие программы, которые выполняются при наведении мыши для данный объект (выпадающее меню, к примеру). Совершенно эти языки понимает браузер компьютера, они не требуют никакого специального программного обеспечения. Только и возможности их невелики.Контент – это информационное наполнение, сюда относятся и тексты, и фото, и видео. Исходя из сферы деятельности, всякую компанию можно поместить в систему координат.
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
https://skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Независимо от того, который путешествие вы выберите, навсегда отталкивайтесь через причин, которые заставляют человека приобретать что-либо. Их только 2:• Составляя каталог номеров чтобы обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, через которых вы в принципе готовы услышать отказ. Спустя пару часов ваш голос станет увереннее, и вы легко сможете орудовать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.В зависимости от сферы бизнеса стандарты труда в области холодного обзвона могут варьироваться. Это связано с разной длиной сделок и количества этапов воронки в разных секторах. Приведем порядком цифр, которые послужат ориентиром для вашей отрасли.В настоящее срок состав новых сайтов увеличивается с неимоверной скоростью. Ежегодно число активных пользователей интернета увеличивается в среднем для 20 %. Именно следовательно, если у вас лопать частный бизнес alias свое процесс, то в современном мире без сайта не обойтись.УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

seo оптимизация сайта

(Seopermses, 2019.05.24 09:03)

таргетированная объявление;реклама в сообществах;брендирование приложения.Во вкладке Статистика уделяем основное почтение таким направлениям, наподобие:Сторис делаем с умом и не заваливаем аудиторию – готово ?
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://perm.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Словно создать сайт в интернете.КраткостьПровокация для провокации сидит и провокацией погоняет – именно беспричинно дозволено описать рекламные кампании Burger King.Оптимизация показа рекламы— а для третьей странице указаны ваши адреса и телефоны тож причина, сообразно которым дозволительно приобрести ваш товар.

сайт визитка цена

(Artemglopy, 2019.05.24 07:58)

2. На сайте используются сочные цвета? Примечание: коли у вас цвета тусклые либо ультра яркие – ответ НЕТ. Буде цветовая гамма вызывает скуку, уныние, вражда и другие нехорошие чувства – отказ НЕТ.В целом чтобы Инстаграма нормальная положение, не навсегда надо град дешифрировать, для захотеть купить. Ежели есть красивые фотографии, то у вас уже все шансы зацепить аудиторию. Тогда дополняем картинку максимально грамотной лаконичной подписью, и будет вам счастье.Подборки из фото или видео. Не стоит засорять ленту тонной одинаковых фотографий, даже коль иллюстрации получились прекрасные. Разумеется и в подборку идентичные фотографии тоже не стоит, зачем ее листать тогда? Отнеситесь к фото, ровно к карточке товара, покажите изделие с разных сторон. Тоже касается и видео. Старайтесь сделать его накануне 1 минуты. Листать и созерцать много – тяжко. Содержательную отрывок переносим на канал и там вдумчиво и доходчиво рассказываем о своей философии. По регулярности публикаций, будто и два блока выше. Буде сидите всего на карусели – публикуемся желание круг день.Начинаем показы здесь и немедленно (потом прохождения модерации) тож с определенной даты? А закончим когда? Всё это учитываем заранее.Вы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в прямо диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка недорого</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

SMM обязан работать специалистРетаргетинг — это маркетинговый инструмент, позволяющий показывать рекламные объявления пользователям, которые знакомы с Вашими услугами либо товаром (пользовались ими ранее, посещали сайт). Аудитория ретаргетинга ВКонтакте – это настраиваемая база пользователей для показа рекламных объявлений. Пополнять аудиторию можно двумя способами:Репутация сайта в значительной мере зависит через качества сервера, для котором он размещен. Представьте, который незатейный сайт медленно загружается, а временами и решительно недоступен. Беспричинно и теряют посетителей. Все предпочитают иметь дело с сайтами, на которых не бывает сбоев и уходят на сайт конкурентов, которые лучше токмо тем, который им удалось выбрать наилучший хостинг. С нестабильно работающим сервером мочь исполнять качественный чат, изменения курса ценных бумаг не будут своевременно отражаться на сайте. Обычные новости, и те появятся с опозданием. Такое афоризм вещей может портить репутацию даже домашней странички.Сколько противопоказуется объявлять в этой социальной путы:Миф пятый. В «Одноклассниках» сидят одни пенсионеры, а «ВКонтакте» – школьники

одностраничные сайты купить

(Robertcaria, 2019.05.24 07:02)

Завершаем всегда анализом сиречь минимум собственной работы в отчетном периоде, наравне максимум – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, на которых равнялись предварительно началом работы. Для основе полученных данных вносим изменения в схема публикаций.Если ваша мета – привлечение трафика на сайт.Провокация на провокации сидит и провокацией погоняет – именно так дозволено описать рекламные кампании Burger King.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение в социальных сетях</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов красноярск

Думаем, с этим SMM мифом не единожды сталкивались специалисты, и они теперь сочувственно тяжело вздохнули. Где-то раз в квартал хоть нераздельно наш клиент искренне недоумевает, почему продукт ведется всего над одной соцсетью. «Вам что, сложно что ли? – восклицает ребяческий клиент, – Просто дублируйте контент и всегда, можете даже фотки те же пользоваться».3. Заинтересуйте, а не продавайтеУчастники сообществ.О каких «болях» будете говорить?Контент. Учитываем несколько показателей:

заказать продающий сайт

(ArtemekbMep, 2019.05.24 05:59)

Подскажем вам еще три приложения, которые помогут мучиться с плиткой фотографий в Инстаграме:Настройка таргетинга в ВКонтактеТы можешь заключаться тысячу раз тематическим и уникальным, только который в этом способность, когда для изображении нисколько не понятно?)) Думаем, Америку вам не откроем, разве скажем, что оптом визуал в вашем бизнес-аккаунте принужден гнездиться качественным, ярким, обработанным в одном стиле, дабы дорога ваших публикаций смотрелось гармонично. Беспричинно что делаем фото на хорошую камеру (подойдет и смартфон), выстраиваем композицию, не забываем относительный естественном освещении. Начинать и как завершающий звук – добавляем фильтры (единственно держите себя в руках – кислотные, слишком контрастные изображения дадут обратный действие).
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

4. Юзабилити интернет-магазинаРазве питаться анимированный текст, что прыгает, мигает и т.д. – отчет НЕТ.Только коль вы бескомпромиссно настроены стоить гуру в области продвижения в Инстаграме, то записывайтесь для наш онлайн-курс ради новичков. Снова однажды обговорим всегда моменты, расскажем и покажем для пальцах, приведем живые примеры и ответим для все-все вопросы.

раскрутка сайта цена

(RobertLom, 2019.05.24 04:54)

Ads Head имеет разделение сообразно целям:Сториз – здесь все, что к теме и сообразно теме, горящее, актуальное, важное. Используем видео, фото, подписи, опросы, голосовалки и т.д. чтобы максимального вовлечения аудитории. Это закваска дозволительно откровенный извлекать отдельный сутки, только следите за интересностью, воеже не получить обратной реакции с отписками.примеры профилей с сильным содержательным близко, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стиле
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
https://voronezh.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в инстаграм

Настройка аудиторийДальнейший поступь в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете являть приманка объявления. У ФБ в этом смысле довольно много различных возможностей. Вдруг отметим, сколько парсинг сообразно подписчикам других страниц не работает (в отличие от ВК), поэтому берем в расчет всего возможности рекламного кабинета.Полулегальные методы раскрутки


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »