Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

canadian pharmacies mail order 152 mg

(Calvinsorgo, 2019.06.14 07:41)

Hi! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/#prescription-meds-without-the-prescription>canadian pharmacies</a> great web page.

заказать landing page

(Seoomskdyems, 2019.06.14 07:21)

Когда питаться анимированный текст, который прыгает, мигает и т.д. – ответ НЕТ.Техническая. Менеджеры не совершают обзвон с длинных мобильных номеровОбъединяет их одно – пользователь с любого устройства из-под всякий операционной системы видит нераздельно и тот же сайт с полноценным функционалом, в удобном ради просмотра виде. Помимо того, быть использовании адаптивной верстки отсутствует нужды запоминать слава домена ради мобильной версии, пусть даже это будет иероглиф m.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://omsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама цена

Следовательно, заходим выбираем нужные профили и период. Минимальный промежуток чтобы анализа рекомендуем брать 1 луна, в идеале посмотреть динамику за 3 месяца ради каждого аккаунта. Ну и, очевидно, разбирать отдельный луна особо, чтобы понять, насколько хорошо ведется создание с контентом, делаются ли выводы сообразно итогам работы, появляется ли небывалый облик контента, убирается ли неэффективный и т.д.Адаптивная верстка снижает риск «дублирования контента». Мобильная разновидность сайта обычно находится для отдельном поддомене, а потому контент на вашем сайте вынуждено дублируется, что плохо влияет на ранжирование сайта в целом. Адаптивный дизайн стал решением этой проблемы.Всё проверяем. Место довольно показываться вроде в ленте, так и в stories. Разве прежде вы рекламу не настраивали, то должен нажать для кнопку «Добавить тактика оплаты» и привязать либо банковскую карту, либо PayPal чтобы оплаты рекламы.Главные категории: 2 000 – 3 000 символов.МОРОЗНЫЙ ОБЗВОН: 7 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ

одностраничные сайты купить

(Olegdow, 2019.06.14 06:03)

Ежели вы собрались хайпить во сколько желание то ни стало, не брезгуя никакими методами, то берите притча с Олега Тинькова. У него что ни рекламная набег, который ни «освобождение в сияние», то бесчиние, шумиха и тягомотные разбирательства.Когда быть использовании резинового макета у вас есть области с фиксированной шириной, вероятно, для самом деле, вы получили гибрид резинового и фиксированного макета, и его минимальная ширина будет определена шириной фиксированных блоков иначе самого большого из объектов (картинок, скажем). Будьте осторожны. Если вы хотите сделать сайт именно с резиновым макетом, оно беспричинно и должен замечаться на самом деле, а не как для словах;Уединенно из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — очень показаться навязчивым услышать через клиента отречение в грубо форме. И каково же бывает удивление, если при холодном обзвоне они обнаруживают, который клиенты тоже человек, и чаще всего довольно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, только каждый имеет на это право. Гнев человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое позыв заработать деньги.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не непременно должны «издали доконать» от вашей продукции. Скажем, что мешает цветочному магазину исполнять каждый должность о часть, будто правильно услуживать после гибискусом, либо же – обманывать короткий ликбез сообразно удобрениям и тонкостям полива?Бытует видимоневидимо мнений сколько лучше использовать самописным движком или обещать его написание. Многие ссылаются на то, который такие движки более безопасны, их любят поисковики и т.п. Почему я не советую вам поручать написания уникального движка. Ответ прост, зачем находить велосипед, коли он уже изобретен. В крайнем случае, лучше побеждать готовый движок и переделать его под себя.Кольцевая ряд: объявления будут показываться в виде нескольких историй через имени вашего профиля. Картинки здесь подойдут один в формате 9:16.Родник вечной жизни: создаем деление «Актуальное» в ИнстаграмеИнтерактивные продажи услуг и товаров через сети интернет

изготовление сайта визитки

(SeosamarSut, 2019.06.14 04:48)

Присутствие анализе диалога с контрагентом учитывается также длительность беседы по каждому продавцу и сообразно отделу в целом. Который дают эти показатели? Кроме вы сможете просчитать среднюю длину разговора и сопоставить ее с тем, сколько надо времени для успешного закрытия сделки конкретно ради вашей сферы бизнеса. К примеру, средняя длина беседы составляет 3 минуты. Разговоры длинной более 5 минут, ровно обыкновенный, сводятся к безуспешному диалогу – ради менеджера это пустая трата времени, которая сомнительно ли увенчается успехом. Следовательно если разговор затягивается, ставьте ее для паузу и договаривайтесь созвониться в следующий единожды, дабы не просаживать больше времени для нерасположенного клиента. Дайте эту формулу подчиненным.6. Шапка оформлена как надо? Примечание: в шапке должны отчетливо просматриваться логотип, слово и описание сайта. Если просматриваются плохо/плоховато/немного плохо – противоречие НЕТ. Если отрицание логотипа – отповедь НЕТ. Когда шапка картинка – отповедь НЕТ.Не стоит создавать сайт с нуля с тематикой, подобной тематике многих других ресурсов. Такие сайты не пользуются популярностью. Многие владельцы сайтов просто-напросто перепубликовывают информацию с других сайтов и это не интересно посетителям подобных сайтов. Также не требуется образовывать сайт о книга, чего вы никогда не знали и не понимаете. Вы не сможете иметь сайт о программировании, примем, ежели вы костоправ по профессии. В то же пора не надо делать сайт о часть, который вовсе не интересно пользователям интернет.
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка екатеринбург</a>
https://samara.skgroups.ru/context.html - реклама Яндекс директ

— на главной странице сайта визитки размещено пожелание и минутный рассказ о предприятии,Термин «шрифт» прежде означал более узкое понятие — набор символов определенной гарнитуры, размера и начертания. Гарнитура — это сумма шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, отличными от других шрифтов. Однако в настоящее время термины «коллекция» и «шрифт» нередко употребляются будто синонимы.Чего желаете? Воеже было чисто! Мистер ПроперТакже у Веб-мастера должны красоваться заинтересованность и наклонность к этому делу. К развитию и продвижению собственного сайта. Всетаки победа приходит к настойчивым, не сдавайтесь, когда у вас не получится. Выберете определенную тематику и рассказывайте именно о ней.5 Испытание сайта накануне публикацией в интернет и настройка его ради раскрутки.

продвижение сайта в топ

(GoshaufaDup, 2019.06.14 03:27)

испытывать должность;250 исходящих звонков в погода для одного сотрудника;В этой статье мне желание хотелось рассказать вам малость о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно избыток разных способов и существует также много специальных служб чтобы этого, однако это не вечно эффективно. Вместе, можно придумать дождь разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Следовательно, начну с того, что ежели у вас питаться деньги на развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Но это не следовательно, что, разместив рекламу вы раскрутите особенный сайт. Все не беспричинно просто будто кажется на передовой взгляд. Во-первых, надо выбрать сайт, какой подошел бы вашей рекламе. Объявление где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же либо похожей тематикой на ваш ресурс.Ёто дизайн промышленных товаров, рассчитанный для массовое производство. Ёто самая обширная среда, в кузнице промдизайна рождается намеченный облик приблизительно всех предметов, которые нас окружают: через кружки из которой ты пьешь кофе во век бессонных ночей пред компьютером, накануне этих самых ПК, со всеми их эргономическими наворотами. Ёто наиболее приближенная к практике повиновение, т.к целью является создание форму чтобы массового продукта, чтобы он хорошо продавался, был удобен и красив и стоил не чрезмерно дорого, а следовательно приносил прибыль. Якобы результат — больше практики — поменьше простора ради фантазии и креатива. Здесь наиболее довольно применяются профессиональные навыки и испытание дизайнера, требуется занятие во многих областях.Google картинки, Яндекс картинки – кто сказал, что человек там не ищут? Адски активно! И будет хорошо, когда изображения с вашего сайта будут отображаться в самом верху, не беспричинно ли?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов уфа</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

5. Проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов (англ. mechanical oldest). Это подход, присутствие котором проектирование сервиса начинается с мобильной версии, а не с версии чтобы больших экранов, наравне это делается повсеместно.Ads Manager имеет расторжение по целям:Требуется видеть, чем заняты сотрудники в ход дня, на каких задачах они сконцентрированы и сколько времени они тратят на свои прямые обязанности. Также важно выяснить, у кого из продавцов, истинно, высокая эффективность, а кто лишь имитирует бурную деятельность.Ежели с первыми тремя типами меток, подобно закон, не возникает вопросов, то с четвертым непременно нераздельно так появится: якобы такой подобие хэштега может помочь в продвижении?Исследовательская общество Forrester Examination приводит некоторые цифры, которые показывают, что потенциальных клиентов теряют компании в подобных случаях. Возьмем, интернет-магазины лишаются порядка 50% покупателей, которые не могут проворно встречать спешный товар. Около 40% пользователей не возвращаются для сайт, если их что-то не устроило в его работе.

купить готовый сайт

(Chelyabpreds, 2019.06.14 02:10)

2 Создание модели сайта.Столоваться и дополнительные колонки, но эти самые основные. Чтобы понять, насколько декларация эффективно, вам нуждаться оценить достижение ваших KPI. О том, какие они бывают ради интернет-рекламы, и подобно сообразно данным статистики высчитать эффективность, читайте здесь.Холодные звонки с целью привлечения клиентов — одна из неотъемлемых частей рабочего процесса ради сотрудников компаний, связанных с продажами или оказанием различных услуг. Впрочем против небольшое количество работников любит и умеет упражняться холодные звонки. И причины этому разные — от изначально неправильного подхода руководства к процессу холодного обзвона перед личных комплексов персонала.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>

Фигура либо видео + текст.Ставя хэштеги, учитывайте, который они не работают сообразно принципу «чем больше, тем лучше». Оптимальное число меток – 10. Почему?Ради меня самым важным в сайте является его репутация. Поэтому советую хорошо подумать, прежде чем производить что-либо с сайтом. Примерно, я не советую пользоваться специальными сервисами, которые будто раскручивают ваш сайт, не советую участвовать в баннерообменных сетях, не советую регистрироваться во всех существующих каталогах. Это всегда моменты, которые встречаются каждому веб-дизайнеру и сайтостроителю заранее разве позже.Плохое качество съемки.Коли нуждаться, дабы реклама показывалась не в ход только дня, а в определенные часы, а также коль хотите транжирить бюджет не планомерно, а ускоренно, дабы получить результаты быстрее, обратите внимание для данные пункты.

разработка интернет магазина цена

(Artemprall, 2019.06.14 00:51)

Для автоматизации (чтобы скорее чтобы работы с компьютера), позволительно пользоваться сервисы чтобы подбора хэштегов. Особенности:примеры пиара у блогеровНажимаем на нее и видим дочиста контент, какой когда-либо был добавлен в ваши сторис. Выбираем необходимые изображения, пишем название и... готово. Памятка нехитрая.
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание и разработка сайтов

Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и сколько в них добавлять2. СоцсетямиНачертаниеСмесь по географии. Этот параметр может подвизаться не только сообразно городам, однако и сообразно конкретным адресам.Прохладный обзвон: стратегия на удвоение прибыли

одностраничный сайт на заказ

(RostovUtild, 2019.06.13 23:37)

Веб-страницы бывают статические и динамические. Статические страницы создаются присутствие помощи простейших языков html и CSS. Довольно нередко используются Java-скрипты. Чаще только это главные страницы сайтов alias маленькие сайты с ограниченным объемом информации. В сущности, это и не языки программирования, а способ разметки текста: шрифт, фон, колонки. Скрипты – это уже маленькие программы, которые выполняются при наведении мыши на назначенный объект (выпадающее меню, к примеру). Совершенно эти языки понимает браузер компьютера, они не требуют никакого специального программного обеспечения. Только и возможности их невелики.настройка бюджета чтобы рекламы в приложении инстаграмаПростая интеграция с сервисами 1С (бухгалтерия, начинание, CRM).7. И самое суть, не пытайтесь угадать, понравится конечному пользователю сайт alias нет, проведите небольшое тестирование.Почему рекламная кампания стала вирусной? Народу пришлась сообразно душе идея. А вот с этим постоянно сложности, потому который нельзя предугадать, что «выстрелит», а что – нет. Coca-Cola сыграла на тяге людей сопровождать трендам, мейнстриму. И создала необыкновенный флешмоб.
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать создание сайта</a>
https://skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Упражнение с возражениями по телефону совершенствуется в ходе обучения. При этом отрабатываются типовые аргументы, появляется опытность установить контакт и суждение потребностей собеседника. Гордо нейтрализовать не всего типичные ради всех ошибки, но и индивидуальные. Это поможет раскрыть потенциал каждого подчиненного.2 Выбираем подходящую CMS чтобы своего интернет-магазинаПредположим, который ваш товарищ уделяет этому процессу по часу в день. Следовательно в месяц накапливается при 20 часов. А это будто 3 рабочих дня. Умножаем это число для сумма менеджеров и месяцев в году. И впоследствии осознаем, сколь свободного время появилось желание у них для выполнения своих прямых функций.1С-Битрикс. — Универсальный программный работа для разработки, поддержки и успешного развития интернет-проекта. Спокойный и ясный интерфейс позволяет эффективно управлять сайтом, не привлекая специалистов сообразно программированию и html-верстке.пример гива в инстаграме

Entaida

(woommono, 2019.06.13 22:42)

http://revolverdeblake.com/
<a href=http://www.revolverdeblake.com/#>www.revolverdeblake.com</a>

продвижение сайта в поисковых системах

(Seopermses, 2019.06.13 22:21)

Главные категории: 2 000 – 3 000 символов.Але-оп! Смотри, сиречь я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в ИнстаграмеИнформация, размещенная для сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также увеличение числа постоянных посетителей сайта.
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина цена в Перми

Эффективной является только та реклама, который показывается представителям исключительно вашей целевой аудитории. Современные интернет-технологии дают возможность «нацелить» рекламные объявления для конкретные группы потенциальных клиентов. Примерно, на людей определенного пола, возраста, жителей указанных регионов. Добиться такого результата поможет таргетированная объявление «ВКонтакте».кто руководит этим бизнесом;Если вы хотите продвигать уже имеющиеся в профиле посты.Навигация является основой обеспечения простоты использования web-сайта. Действие создания навигационных схем будет подчиняться от работы, которую вы выполнили во эра планирования и разработки архитектуры сайта. Самое главное — отобрать основные возможности и функции вашего сайта и разместить их в логическом порядке.Поиск сообразно хэштегам

контекстная реклама google

(Artemglopy, 2019.06.13 21:07)

Фруктовый сквер «А я томат»И, напоследок, подборка. Она работает лишь для рекламы с целью «Конверсия». Объявление будет кормить четыре выделенных продукта почти главным изображением сиречь видео, которое разворачивается для полный экран, ежели особа взаимодействует с рекламой.Принципы работы ретаргетинга сообразно пикселю и файлуПропали ни визуального, ни содержательного контентаКоль автоматически включается музыка при посещении – протест НЕТ.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение в социальных сетях</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение в социальных сетях

с кем вторично сотрудничают и т. д.обратиться к человеку сообразно имени;Однако быть всем этом, дизайн и его тематическая составляющая не должны отвлекать от информации, которую надо донести до аудитории а иже с ним – накануне потенциальных покупателей товаров иначе услуг, которые предлагает им наш заказчик.Плюсы резинового макетаПроблема;

разработка продающих сайтов

(Robertcaria, 2019.06.13 19:52)

Кегльмиф SMM про отсутствие клиентов в Instagramпланировщик инстаграма
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка стоимость</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

> Поступь 5. Положение планов для подчиненных. Коли сотрудник делает в среднем рядом 50 звонков в погода, то для выполнения такого плана ему понадобится 114 рабочих дней (5714/50). Соответственно 2 сотрудника справятся с задачей в 2 раза быстрее, 3 – в 3 раза.У бизнеса общий пропали визуального и содержательного контента. Вот тут хочется спросить, а у вас точный бизнес? Потому сколько ежели есть бизнес, то и информация о нем пожирать, просто не издревле она доносится предварительно клиентов именно сквозь Инстаграм.При холодном обзвоне важно, чтобы порядок автоматически меняла номера, с которых звонит продавец. Эта функция полезна по двум причинам:Возможность использования своих CGI скриптовВысокая уникальность, лишение грамматических ошибок, релевантность поисковым запросам.

разработка сайта пример

(ArtemekbMep, 2019.06.13 18:35)

Поскольку плейсментов два, давайте по очереди разберемся с объявлениями ради каждого.Настройка аудиторийДжойказино
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия екатеринбург</a>
https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Без лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший ответ у фолловеров, а какие посты получают чуть парочку лайков. Опирайтесь на полученные результаты и подпитывайте барыш своей аудитории, тогда контент быстро разлетится следовать пределы сообщества.Коль есть анимированные картинки – ответ НЕТ.Психология в веб-дизайне

продвижение сайта в топ 10

(RobertLom, 2019.06.13 17:18)

Шанель 5Это твоя кола, фото пользователейКоторый величина текста пользоваться для страницах? В этом вопросе все индивидуально, однако современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-razrab.html>веб студия портфолио в Воронеже</a>
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Умножение количества заказов. Ежели сообразно названию домена следовательно его узкую тематичность, это повышает конверсию сайта. Грубо говоря пользователь скорее закажет высокий велосипед на сайте чем в интернет-магазине более общего назначения.Только весь эти новинки будут сообразно большому счету бессмысленны, разве у вас в профиле шаром покати. Контент. Уникальный, животрепещущий, востребованный контент – вот тот защита, на котором держится ваш аккаунт.Подходящий, и эту работу по составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы завсегда можете передать квалифицированным и специально обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, сколько заявку дозволительно оставить вот тут »

контекстная реклама сайта

(ThomasBoups, 2019.06.13 16:01)

5. Проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов (англ. portable oldest). Это подход, при котором проектирование сервиса начинается с мобильной версии, а не с версии для больших экранов, подобно это делается повсеместно.оформление имени и имени пользователяБудьте осторожны: названия некоторых должностей усиленно различаются в разных организациях. Например, «Уборщица» может называться «Менеджером по клинингу». Очень не весь пользователи ВКонтакте указывают правдивую информацию о месте работы. Исправлять этот пункт надо только в книга случае, коли ваша продукция нацелена на узких специалистов (стоматологическое, медицинское оборудование и т. д.)Настоящий эфир – провели ?Техническая. Менеджеры не совершают обзвон с длинных мобильных номеров
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Однако лучше, разумеется же, не причинять ситуацию накануне такого печального результата. Тем более что это весьма простой: своевременно сохраняйте резервную копию своего ресурса и храните архив не лишь для хостинге, только и для собственном диске тож в личных «облачных» хранилищах.Страда с возражениями по телефонуПроработаны ли индикаторы KPI?Чтобы правильно настроить таргетированную рекламу «ВКонтакте», нужно свет свою целевую аудиторию. Вы должны быть в курсе предпочтений потенциальных заказчиков. Рекомендуется составить точно позволительно более доскональный изображение среднестатистического потребителя со всеми параметрами. Не лишним довольно провести исследования рынка и анкетирование клиентов.На скринах мы видим, сколько больше всего в компании публикуется фотографии с текстом, а лучшая воздействие у пользователей на видеоконтент. Застрельщик вывод – увеличить состав видео, для поднять вовлеченность пользователей. Дальнейший умозаключение – уже присутствие работе в своем профиле оценивать конвертируемость в продажи и взвешенно планировать контент сообразно типам.

canadian online pharmacies 497 mg

(Calvinsorgo, 2019.06.13 12:04)

Hello there! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/#legitimate-online-pharmacies>prescription without a doctor's prescription</a> good web site.

строительные тендеры краснодарского края

(Josephmum, 2019.06.13 11:57)

Лишение указанных документов в заявке является основание чтобы ее отклонения. С начала 2019 года это будет запрещено. Все результаты проведения запроса котировок заносятся в итоговый протокол. Сообразно, приговор о допуске или отклонении предложения поставщика клиент будет брать потом рассмотрения всей заявки целиком.В ход 20 суток с момента вскрытия конвертов. Коли победителем закупки стал причастник, предложивший к поставке российские товары, то договор с ним заключается сообразно цене, определенной в ходе торгов. Лишь затем этого общество довольно иметь мочь предлагать заявки на участие в закупочных процедурах. Ради выдачу этого документа с заявителя взимается плата.Постановление Правительства РФ №1236 через 16.11.2015 - точно приспособлять21
<a href=https://rutend.ru/pages>субподрядные работы в строительстве</a>
<a href=https://rutend.ru/pages/bankovskaya-garantiya>получить банковскую гарантию</a>
https://rutend.ru/tenders?commercial=true&law=44 - обеспечение заявки по 44 фз электронный аукцион

Какие правила не изменилисьПри необходимости доверенности для представление интересов и получение ЭЦП.Продукция соответствует требованиям, предъявляемым к промышленной продукции, установленным постановлением после номером 718 через 17 июля 2015 года.Постановлением Правительства №108 через 17 февраля 2016 возраст устанавливается воспрещение для приобретение государственными учреждениями отдельных изделий легкой промышленности, изготовленных в иностранных государствах. В интервале через 7 предварительно 20 суток с момента появления в ЕИС финального протокола закупки. Часто бывают ситуации когда клиент не получает ни одного предложения от потенциальных поставщиков тож всегда они не соответствуют требованиям. Составить декларацию чтобы СОНКО дозволительно по образцу:

Maid service estimate Prospect Hights

(Sprinoceange, 2019.06.13 10:47)

Maid for service Cobble Hill - <a href=https://cleanings.pro>house cleaning services jobs</a>

Our trained specialists Williamsburg can hold spring cleaning site urgently.

Our enterprise does spring cleaning 2018 not only in urban areas , we can put in order your personal lot garden , apartment, tanhaus.

Our LLC cleaning production company City Line HICKMAN, is engaged spring cleaning services in Ridgewood under the direction of DELIA.

Spring cleaning is chance implement cleaning the house, rooms and also in my apartment.
Roads, courtyards, parks, squares and other urban areas not only clean up after winter Cleaning the premises in the spring is a good case to do cleaning work, cottage and also in my apartment.
Streets, courtyards, gardens, squares and urban square should not only clear from accumulated dirt, take out the garbage, but also prepare for the summer period. For this purpose it is necessary to restore damaged bardyurfs and pavements fix broken architectural small forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and many other things.
Our Corporation organization carries out spring cleaning site urgently in areas , but with joy we will certainly help tidy up .
Specialists firms Arden Heights spend spring cleaning 2018.

печи камины екатеринбург

(Perryunsap, 2019.06.13 10:38)

Дизайн каминов в домеКамин в стиле модернГипсокартон
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC>угольный гриль</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/stalnye-dymohody>дымоходы из нержавеющей стали</a>
http://www.domkaminov66.ru/ - купить камин в екатеринбурге

Чтобы определиться с выбором дымоходной трубы, нуждаться сравнить разные их системы сообразно нескольким показателям:вные каминыЦена для установку дымохода равна будто 30-45 процентам через общей стоимости приобретаемой системы. Сформировавшийся для переломе XIX и XX столетий, модерн, в предпочтение от большинства своих предшественников, делает выговор для использовании натуральных линий и форм, стремится к созданию произведений враз художественных и практичных. Данное лекарство также может попадаться использовано и в дальнейшем – ним дозволено протирать камни для избавления от известкового налета разве плесени на граните и мраморе. И сколько самое суть, Вы можете кривой год любоваться игрой пламени, отключив в теплое дата возраст обогрев. Стильные и мощные модели кованные. Форма может принять самую затейливую конфигурацию и расположиться в любом удобном уголке вашего дома. Эта новейшая разработка соединяет в себе керамический корпус и металлическую оболочку. Каждый сегодня может встречать чтобы себя приемлемый разновидность сообразно внешним качествам, техническим характеристикам прибора, а также по его цене. Изготовители данного вида топлива, в паспорте продукта, декларируют, наличие вредных веществ, могущих нанести убыток здоровью человека, гораздо в меньшем объеме случае сгорании традиционных дров. А около длительном простое она не ржавеет и не выходит из строя. Такие дымоходы разом обладают преимуществами словно металлических, беспричинно и керамических конструкций: нет необходимости делать внешнюю обработку дымоходной системы, монтаж доступен не лишь напольный, однако и настенный, структура не поддается коррозии. Около выборе гордо учитывать основное предназначение, размеры помещения ради обустройства печи. Разве дымоходный канал монтируется из труб, которые изготовлены из нержавеющих видов стали, то толщина стен трубы, в соответствии с правилами для печных работ, приемлема через 1 мм. Разрушающее влияние для стены дымохода оказывает микстура гари и конденсата, их агрессивная среда. Очевидно, сомнительно ли кому из них удастся заслужить славу известного художника сиречь именитого дизайнера благодаря разработке новых форм и неординарному подходу быть облицовке своего детищаВысокий степень обслуживания и внимания к деталям!

эвакуатор цены за час в казани

(Dereksnaxy, 2019.06.13 08:12)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/kontakty>телефон эвакуатора недорого</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>услуги эвакуатора цена</a>
https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny - эвакуатор казань низкие цены


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »