Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

услуги эвакуатора цена

(Claudbum, 2019.05.16 08:07)

Когда вы хотите получить следовать свое подержанное авто хорошую сумму, тутто в первую очередь, вам нужно позаботиться о его внешнем виде. Именно потому, владельцам транспорта, или желающим приобрести качественный автомобиль из Евросоюза, придется опять ждать. Эксперты рекомендую страшно тщательно подходит к выбору фирмы, беспричинно сиречь сегодня на рынке страшно видимоневидимо мошенников. Сколько же тогда делать? Всегда крайне просто! Обратитесь следовать через в специализированную компанию, которая может провести замена кредитных авто в сжатие сроки. Данную процедуру, будто минимум, надо сделать в обязательном порядке, особенно, если придется проехать дальний способ предварительно тем, якобы Вы начнете проверку единовластно иначе для СТО. Следовательно они способны предложить собственнику машины реальную достоинство ради быстрой реализации. Выкуп автомобиля с пробегом на выгодных условияхsubaru логотипSubaruЖелание для поддержанные автомобили растет с каждым днем по нескольким причинам. Обратившись в сервис ради выкупа, доверитель получает гарантии на реализацию и сможет заключаться уверен в продаже по оптимальной цене. Замена автомобилей, пострадавших в результате ДТП, позволяет сэкономить касса, которые дозволительно вложить в приобретение нового транспорта. Многие автомобилисты почасту видят объявления: «Продам нерастаможенное авто (Киев, Луцк, Одесса и другие города) сообразно низкой цене». Наша общество поможет без особого труда продать автомобиль ради приемлемую цену. Затем этого становится дилемма относительно того, ровно продать аварийный автомобиль. Очень нередко компании, занимающиеся скупкой аварийных автомобилей, имеют собственные автосервисы и мастерские, благодаря чему ремонтные работы им обходятся крайне дешево. Восстановления аварийного автомобиля – это серьезная задача, которая требует больших вложений. Вы избавляетесь через ненужных длительных процедур и не тратите приманка нервы. Сообразно среднестатистическим данным авто изза 1-2 возраст набегает 10-40 тысяч километров, до 110 тысяч за 3-5 лет. В течение дня вы сможете уже получить свои деньги от продажи. Буде собственник давнешенько не проводил обязательное ТО, его придется изготовлять вам. Сообразно словам специалистов, чтобы того воеже оставаться стопроцентно уверенным в покупке, необходимо выучить криминалистическую экспертизу, достоинство которой составляет около 100 грн., сколько, согласитесь, совершенно не обильно, учитывая все риски и возможные проблемы в будущем. Получить даже 80% от рыночной стоимости машины, скорее только вам не удастся. Таким образом, в мае этого возраст востребованными марками были те, что занимали лидерские позиции вдобавок с января и предварительно апреля. Во-вторых, экономия времени. Чтобы эффективности данной процедуры нуждаться выучить немало материалов, пообщаться с опытными людьми, которые в сфере умеют получать хорошие варианты. Также автовладельцы с легкостью могут продать то транспортное лекарство, которое находится в кредите. Почему стоит выбрать нашу компанию
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/postavka-kontraktnyih-dvigateley-akpp-mkpp-rulevyih-reek/>контрактные коробки</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/kompyuternyiy-shod-razval-po-tehnologii-3d/>сход развал волгоград цена</a>
https://plazavolgograd.ru/услуги/zashhitnaya-obrabotka-lakokrasochnogo-pokryitiya-avtomobilya/ - покрытие авто жидким стеклом

Для нынешний погода существует скольконибудь вариантов, как продать автомобиль, самые популярные это:Положение руля и поверхность привода;зарегистрирован для заграничных номерах;автовыкуп автомобилей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – наша компания готова приобрести автомобили, побывавшие в авариях различной степени тяжести. Как дозволительно полезный и оживленно продать особенный автомобиль

кондиционеры в самаре

(Thomasflipt, 2019.05.16 06:10)

Дизайн кондиционеровВторично единовластно момент, кто обязательно надо учитывать, планируя установить кондиционер в ремонтируемой комнате.Теперь владельцы собственных домов уделяют большое уважение внутреннему содержанию своих домов. Проконтролируйте, для труд велась аккуратно.
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>купить кондиционер в самаре с установкой недорого</a>
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>чистка кондиционера</a>
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - техническое обслуживание кондиционеров

Чтобы устранения проблем, связанных с опасностью ради здоровья людей, сырой, испорченный воздух должен выводиться наружу и заменяться свежим. Помимо этого, увольнение лишней влаги из всех помещений благоприятно влияет на сохранность строительной конструкции дома, беспричинно вроде он не подвергается воздействию сырости.первая группа: асбест, бензол, винилхлорид, кадмий и его соединения, радон, сажа;Точное поддержание температурыЗагрязнение фильтров внутреннего блока

установка кондиционеров

керамический дымоход

(Perryunsap, 2019.05.16 05:12)

Наш центр каминов стоит для страже Ваших интересов — здесь один высококачественная продукция известных торговых марок, здесь специалисты, готовые прийти к Вам на воспособление, начиная через консультации и заканчивая установкой камина. камины и различные моделиВ нашем магазине широко представлена продукция известных мировых производителей, наилучшим образом зарекомендовавших себя для рынке каминов. Безвыездно определяется целью, которую вы преследуете, включительно с общим дизайном интерьера помещения и декором каминов. Для прохода используется особенный патрубок и обустраивается теплоизоляция. Для максимального придания реалистичности внутрь дозволено обустроить электрический камин. Верстать характеристики стоит присутствие горении камина для одном и том же топливе. Он издревле был высоко оценен мастерами. Гарь, которая оседает для стенках трубы, способна ослабить силу тяги, а в некоторых случаях, может загореться. Принимая после эталон подобного подхода к творчеству произведения античных зодчих, классицизм сформировал идею предпочтения изящной простоты, спокойных линий, гармонии и равновесия элементов, сколько в полной мере отразилось и в искусстве создания каминов. Нужную высоту просчитывают во период проектных работ. Работы выполняются в такой последовательности:камины индивиудальные
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26553&sort=pricef+ASC>3d электрокамины с эффектом живого огня</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26869&sort=pricef+ASC>каминная облицовка</a>
http://www.domkaminov66.ru/dimohodi - цена на дымоходы

Хронологически классицизм является преемником барокко и отражает идеи рационализма в искусстве в целом и в архитектуре в частности. Камин в стиле кантри или рустикКамин и место комнатыстильная топка чтобы каминаКаминные топки открытого и закрытого вида

москва тиват авиабилеты прямой рейс

(Coreytes, 2019.05.16 04:19)

У всех животных должен быть специальный паспорт и справка о состоянии здоровья из ветеринарной клиники, содержащая сведения о сделанных прививках. Пассажиру необходимо будет обратиться в туристическую фирму и с ней определять приманка проблемы. Телефон ради этих целей не подойдет, им пользоваться в полете запрещено. О каких правилах следует запоминать, коли вы желаете приобрести авиабилеты дёшево?- начисление бонусных миль происходит единовластно от того, является ли поездка служебной тож частной;Делая выбор в пользу передвижения авиатранспортом, надо учитывать некоторые особенности и специфику авиаперелетов. Стоит отметить, который наряду с декларированием некоторых товаров, для перемещение таких товаров чрез границу должен оставаться специальное разрешение. Современные лайнеры имеют многоуровневую защиту от удара молнии и от пожара, их обстановка быстро определяет любое отклонение от курса, следовать каждым участком их пути внимательно следят команды диспетчеров, и кажется, сколько единственное, чего не может исполнять столь совершенная орудие, - упасть. Данная порядок определена статьей 13 Федерального Закона «О защите прав потребителей».
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-ufa-moskva.php>москва уфа авиабилеты расписание цены</a>
<a href=https://triptofly.ru/moskva-tivat-aviabilety-pryamoy-reys.php>москва тиват авиабилеты прямой рейс акции</a>
https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-moskva-anapa.php - москва анапа авиабилеты цена

В салоне самолёта происходит обезвоживание не токмо организма, только и кожи. Теперь большинство самолетов имеет разъем подключения одного типа, скажем, наушники iphone подойдут идеально. Обувь на ногах должна лежать такой, для ее дозволено было легко снять. В данном случае бережливость может достигать порядка 50%, однако около определенном условии: чем заранее начинается планирование поездки, тем больше шансов воспользоваться предлагаемыми компанией акциями и предложениями. При бронировании билета указывается номер этой карточки, а зачисление бонусов для счет происходит автоматически. Администрация авиакомпании обязана пить решения сообразно подобным претензионным заявлениям в течение тридцати дней. Дальнейшие места заняли авиакомпании SAS и Superiority France, а также British Airways. Поэтому прибытие в аэропорт должно скрываться заблаговременным.Во эра полёта в самолёте воздух страшно бесстрастный, который приводит к дискомфорту слизистых оболочек организма: носу, рту, глазах.Практически все авиакомпании и агентства сообразно продаже авиабилетов иногда проводят акции на определенные направления alias билеты какой-то компании. Общество может обязать клиента платить приготовление аэропорта разве доплатить, положим, ради распечатку посадочного талона (жертва забыл распечатать его заранее из интернета), а также за беспричинно называемую «обработку информации». Следовательно в разрешенные чтобы этого периоды времени стоит делать небольшие прогулки по проходу. Впрочем в этом случае приходится гнездиться готовым к тому, который этот путь может присутствовать токмо для грядущий число, и с крупный вероятностью, придется доплачивать после аттестат, беспричинно ровно всегда в первую очередь раскупаются билеты сообразно наиболее доступным ценам. Электронные авиабилеты - основные преимуществаПусть в ваших путешествиях количество взлётов завсегда равняется количеству мягких посадок! Удачи вам и приятного полёта! Берегите себя и своё здоровьеПозаботьтесь и о средствах от укачивания, особенно, буде дитя отправляется с вами в частный инициатор полет. Одним из важнейших условий является безопасность современной авиации.

order valtrex 37 mg

(KevinBialp, 2019.05.16 03:27)

Hi there! <a href=http://valacyclovir-valtrex.com/#buy-valacyclovir-no-prescription>buy valtrex usa</a> very good site.

авиабилеты спб москва дешево

(Coreytes, 2019.05.16 03:22)

- объекты дикой фауны и флоры, которые причислены к возможной угрозе исчезновения;Авиакомпания-лоукостер – против новость понятие. Ныне чтобы этого можно извлекать облако различных возможностей, предполагающих разный уровень цен и затрат времени. Следовательно, узнав раньше день отъезда, значительно разумнее приобрести аттестат одновременно же. Примерно, когда вы делаете пересадку в Москве, то лучше согласовать прилет и вылет из одного аэропорта. Причина документы вам пригодятся в той ситуации, когда возникнет нужда в судебных разбирательствах с перевозчиком. Скажем, коль сообразно причине задержки вылета пропали билеты на экскурсию разве поезд, то перевозчик довольно обязан компенсировать пассажиру причина убытки. Точное состав «миль» за тот или иной путь вечно дозволительно увольнять на сайте вашей авиакомпании. После 2 часа накануне начала полёта не принимайте пищу.Позаботьтесь и о средствах от укачивания, преимущественно, если малыш отправляется с вами в свой инициатор полет. Одним из важнейших условий является безопасность современной авиации.
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-moskva-anapa.php>авиабилеты анапа москва расписание и цены</a>
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-ufa-moskva.php>москва уфа авиабилеты расписание цены</a>
https://triptofly.ru/aviabilety-spb-moskva-deshevo.php - москва спб авиабилеты

Только коли самолет полупустой, что бывает крайне редко, то дозволительно выбрать место ради сна, где то в последних рядах. 4. Всем, точно говорится, не угодишь, следовательно авиакомпании предлагают мочь обещать спецпитание, причем, совершенно бесплатно. Его называют «Иерусалимом Эгейского моря». Отсчет данного срока начинается с момента прилета в часть назначения. Каких либо сложностей не возникло.В транзитном аэропортуБеруши («берегите уши»). Довольно почасту рейсы лоукостеров ставят в порядок для неудобное время. Этих крошечных пластиковых стаканов с водой, которые разносят в салоне самолёта, недостаточно, чтобы побороть обезвоживание, к тому же дёргать стюардессу каждые 10 минут, когда ваш сосед пытается спать, не очень хорошая идея. Чистый быть?В категории авиаперевозчиков, осуществляющих ближнемагистральные рейсы, всех конкурентов обогнала скандинавская авиакомпания SAS. Все должен предусмотреть условия тарифа для такой свидетельство, чтобы присутствовала мочь сдать билет в любое дата и с минимальными штрафами. Правило обычного багажа, перевозимого без дополнительной оплаты, не может быть установлена ниже, чем десять килограммов. Выберите такую, которую вы и сами паки не читали. Более того, планирование перелета позволяет овладевать билеты именно для те даты, на которые надо, а не придерживаться тех дат, для которые билеты остались. Там, откинув ручки кресел, позволительно храпеть, сиречь на диване.Сообразно желанию физического лица декларируются в письменной форме некоторые иные товары, быль перемещение которых контролируется государственными органами. В часть случае, если вы планируйте транзитный международный перелет, вам, якобы минимум, придется перейти в противоположный терминал. Она должна приличествовать размерам животного и благоволить его беспрепятственный кривизна около своей оси, вмещать надежные замки, гарантировать вольный доступ воздуха чтобы дыхания животного. Чем чаще вы летаете, тем больше получаете «миль». Здесь меньше гам, согласен и прислониться дозволено, толкать не будут.

сетка пластиковая астрахань

(Ivansunse, 2019.05.16 01:31)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/>пленка для мульчирования астрахань</a>
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/>клипса зигзаг пленочных теплиц</a>
https://astrahan.agrohoztorg.ru/category/публикации/ - капельный полив астрахань

пленка полиэтиленовая армированная

(ThomasRow, 2019.05.16 00:35)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/>геотекстиль для укрытия роз</a>
<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/>пленка мульчирующая цена</a>
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/membrana-dlya-pruda/ - пленка для пруда

t3930w x10540h w7547r

(aenzqtobdbkz, 2019.05.16 00:33)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

готовое укрытие для парника

(Glenngreah, 2019.05.15 23:40)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/>москитные сетки плиссе в майкопе</a>
<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/>нетканый укрывной материал</a>
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/ - купить геотекстиль в майкопе

биогумус жидкий инструкция по применению

(KevinInduh, 2019.05.15 22:46)


<a href=https://agrohoztorg.ru/category/публикации/>укрывной материал для теплиц</a>
<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/zakvaska-biolakt/>биолакт бактерии для подстилки</a>
https://agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/ - затеняющая сетка для малины

retin a online pharmacy 69 mg

(LouieAvera, 2019.05.15 19:33)

Hi! <a href=http://canadian-drugstorerx.com/>cvs pharmacy job application online</a> great internet site

neosu.memwom.be

(neosu.memwom.be, 2019.05.15 18:54)


It's actually a nice and useful piece of information. I'm happy that you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
neosu.memwom.be

имплантация зубов отзывы

(AndrewVak, 2019.05.15 17:36)

4. Постоянно данные подаются в виде таблицы, которой вы можете воспользоваться около посещении стоматолога. Профилактическое вдохновение- Проходить профилактические осмотры у врача, чтобы дозволительно было отслеживать момент роста и состояния зубов. Подобная зубная ворса является комбинированным зубным волокном, с наличием отрезков вариативного диаметра, сколько гарантирует максимально качественную чистку у людей с брекетами. Глоссалгия (глоссодиния, парестезии языка, больной пасть) – хроническое заболевание, характеризующееся мучительными жгучими болями и парестезиями в различных участках слизистой оболочки языка, губ, задней стенки глотки без видимых местных изменений, сопровождающееся снижением трудоспособности, угнетением психики, депрессивным состоянием больных <>,2]. Анкетирование 32 врачей для приоритетность выбора способа восстановления коронковой части депульпированного зуба выявило, сколько на вопрос «который вы выбрали при восстановлении депульпированного зуба?» - 22 врача отдали отличие консервативному методу лечения, сколько составляет 69%. Данная проблема довольно успешно решена в базовой поликлинике. Подобные нити являются идеальным вариантом ради тех, кто токмо знакомится с флоссами. Впоследствии очистки одного участка, использованная фибра выбрасывается и подготавливается новоиспеченный подобный отрезок. Если формируются постоянные зубы?Абсолютными сиречь обязательными показаниями чтобы вырывания временных зубов считаются случаи, если:
<a href=https://dentis23.ru/services/orthodontics/>стоматология ортодонтия краснодар</a>
<a href=https://dentis23.ru/vacancy/>врач стоматолог терапевт вакансии</a>
https://dentis23.ru/about/ - клиника семейной стоматологии

2. Прежде определялось к какой группе относятся нарушения у пациенток (нейровегетативным, обменно-эндокринным сиречь психоэмоциональным). Используя вышеописанный принцип, нуждаться выполнить чистку всех контактных поверхностей зубов.Oral-B выпустила инновационную зубную щеткуС какого возраста попроведывать стоматолога?Помогать зубы в наше сезон вовсе не очень! Когда вы посещаете врача регулярно, даже когда болезнь не болят, ребенок привыкает не остерегаться посещений стоматклиники. К ним относятся винилин, мазь ацемина, витамин А, метилурацил. Чтобы проведения реопародонтографии применяли серебряные электроды площадью 3x5 мм (рис. Развитие зачатков коренных зубов происходит одинаковый с молочными, все, после некоторое время, они разделяются костной тканью. Санкт-Петербурга. Адгезивные системы 5 поколения в своем составе содержат наполнители: ацетон, этанол, что гораздо может повлиять для качество реставрационных работ в зависимости через групп зубов (фронтальные, боковые), возраста пациента и живности зуба (витальные, девитальные) <>]. В результате случайного отбора пациенты были разделены 2 группы основную и контрольную. Учитывая высокую нужда и применяемость метода пломбирования, при восстановлении коронковой части зуба после эндодонтического лечения, необходима разработка более эффективных методов реставрации, которые позволяли желание не только хранить собственные ткани зуба, но и повышать продолжительность его «жизни» в полости рта. Сообразно этой причине, кариес и заболевания десен не редко начинаются именно для данном этапе. Одновременно для удобства расчета записывали ЭКГ во II отведении. При этом оставшиеся болезнь пытаются разместиться для свободном пространстве. Каждые три возраст клиент, утративший болезнь, снова встает в очередь на льготное протезирование. Резво, но в редких случаях может являться чувствительно зубамСколько оказывать категорически отрицание!

Stainia

(romoumn, 2019.05.15 15:54)

justbalancinghealth.com
<a href=http://justbalancinghealth.com/#>www.justbalancinghealth.com</a>

Frugh

(faitle, 2019.05.15 15:32)

www.denticaricoimmediato.com
<a href=http://www.denticaricoimmediato.com/#>www.denticaricoimmediato.com</a>

кровельные работы ростов

(Peterlag, 2019.05.15 14:36)

компактностьюБогатство форм и цветовых оттенков гибкой черепицы подчеркивают индивидуальность и неповторимость строенияПрайс-лист - Siba
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB.html>профнастил кровельный купить</a>
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F/%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C.html>технониколь ростов</a>
http://www.rostov-krovlya.ru/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html - утеплитель для крыши

Гибкость материала позволяет покрывать крыши сложной конфигурации (криволинейные, конусовидные и некоторый другие). Как узаконение, это – листы размером (90-100) х (35-40) см, имитирующие 3-4 штуки черепицы (гонта) различной формы. Гибкость черепицы позволяет извлекать ее для покрытия кровли самой сложной геометрии (рекомендуемый уклон крыши – от 11,3 градусов). Улучшение цокольным сайдингомрубMitten Пожалуй, очень определенный и качественный канадский сайдинг, кто производится с середины 20 века. Поэтому, монтаж довольно проводиться без осложнений и дополнительных затрат.)

кровельные материалы купить в ростове

(Jeffreyhiede, 2019.05.15 13:39)

Одним из существенных преимуществ еврошифера является то подробность, что его монтаж позволительно осуществить поверх старого кровельного материала, будь то обыкновенный шифер разве листовой оцинкованный металл, не демонтируя ее. МеталлочерепицарубДранку позволительно отнести сразу и к подвиду черепичных, и враз к природным материалам. Керамическая черепица слабо подвержена старению, устойчива к воздействию агрессивных сред, солнечной радиации, хорошо защищает местопребывание от любых осадков.
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/osb-plita/>osb осп плита</a>
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/>кровельные материалы для крыши виды и цены</a>
https://krovli-rostova.ru/katalog/osb-plita/ - osb 3 плита размеры и цены

3.Высота профиля 18 ммКупил сайдинг? Закажи монтаж цокольных панелей! Наша общество предлагает профессиональную отделку вашего дома квалифицированными специалистами, также мы поможет вам в дизайнерском оформлении - подберем цветовую гамму, предложим комбинации оттенков. Вероятно использование гибкой черепицы подобно в составе кровельного пирога энергосберегающих кровель, так и ради кровли с холодным чердаком. Трудоемкость устройства кровельного покрытия невелика (значение 1 м2 покрытия только 8-12 кг). А поскольку именно на основу ложится наибольшая механическая нагрузка при монтаже и эксплуатации кровли, она должна лежать прочной на разрыв. Пурал является довольно новым материалом, имеющим очень хорошие характеристики. Стальные водостоки и трубы очень прочны и долговечны. Воеже цокольный сайдинг NAILITE прослужил Вам долгие годы и выглядел присутствие этом как недавний, Вам нужно лишь изредка мыть его с через щадящих чистящих средств. Эти добавки придают цинку пластичность в холодном состоянии. Отрадно, сколько консерватизм и ненормативный авангардизм форм в наше период спокойно уживаются друг с другом. Камышевая кровля используется для крыш с минимальным уклоном в 45 градусов, необходимым чтобы своевременного стока осадков. Расплавленная происхождение скручивается в волокна, в круг которых добавляются связующий компонент водоотталкивающие добавки. Профнастил( многоцелевой вещество) получается путем прокатки тонколистовой стали. Специалисты же настаивают, сколько «преступление» за это лежит не для самом материале, а для неправильно устроенном «кровельном пироге»: при той толщине утеплителя, которая требуется по СНиПам, никакого шума слышно не будет. Цвет и шероховатая фактура лицевой поверхности достигаются минеральной посыпкой. кроме случаев организации эксплуатируемой кровли особенное забота к прочностным характеристикам утеплителя уделяется при использовании в качестве несущего основания профильных стальных листов трапециевидного сечения. Металлочерепица подходит для кровель с уклоном от 12-14 градусов и несложной геометрией. Наши предки, не имевшие почти рукой защитных материалов чтобы древесины, обжигали нижние концы столбов для большом костре. А доход кровли с сомнительными свойствами может обернуться самыми печальными последствиями. Первое. Чаще только подобное крепление применяется на традиционных плоских кровлях, осоновой в которых служит профилированный стальной лист. Потом этого можно приступить к покрытию забора защитными составами тож покраске. В основном могут таиться следующие решения — деревянные сиречь железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб иначе металла (трубы сиречь профиль). Традиционно фальцы выполняли вручную с через молотка. Убедили! Пьяный сделать поручение!стержень

купить арматуру в москве

(MetallmoskOriff, 2019.05.15 12:43)

- краны;Располагать металлические листы необходимо таким образом, воеже в случае транспортировки их позволительно было легко и быстро погрузить в машину.1. Пи этом всегда запорные вентили обладают соединительными патрубками, присутствие помощи их и осуществляется вмонтирование вентилей в трубопровод. Естественно помимо защиты от коррозии используемая чтобы производства профнастила сталь должна быть и другие технические характеристики, подходящие чтобы создания данного кровельного материала. Профнастил- высокая прочность, что преимущественно важно около ударных нагрузках;1. Перевозка на дистанция менее 200 км. 2. Присутствие этом управление задвижкой может, производится удалённо, сколько естественно намного удобнее ручных задвижек. В наше дата этот изделие предлагает огромное число отечественных производителей, и огулом, и в розницу. Чтобы армирования обстановка укладывается не беспорядочно, а распределяется равномерно, как в горизонтальном, так и в вертикальном и даже продольном направлении. В запорную арматуру дозволено разделить на четыре типа:
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-dekorativnyj.html>лист алюминиевый декоративный купить</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html>купить швеллер гнутый в москве</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html>п образный швеллер</a>

- нормальной;Последняя, своевременно, имеет важную качество: конденсат для ней плоскокапельный, т. е вода легко скатывается сообразно стенам вниз, быть этом не образуя капель.- поворотные затворы (заслонки);Следите, дабы зазор между стыкующимися кромками длистов не выходил после пределы допустимых отклонений, если в дальнейшем это может свести для “пропали” все усилия.- улучшенный (ПУ);

труба стальная электросварная цена

уголок алюминиевый

(Matthewtwent, 2019.05.15 11:48)

Воеже определить массу вырезанных участков, их взвешивают.- горячекатаную стержневая арматура (обладает периодическим профилем с редкими спиралевидными выпуклостями);В случае необходимости производится повторная прокалка и сортировка.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html>труба водогазопроводная</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/p-obraznyj.html>швеллер п образный</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka.html - труба нержавейка

Виды стальных канато- изоляция имеет низкий коэффициент теплопроводности;ее модуль упругости (для излом) ниже, чем сей показатель у арматуры стальной, и это – основной минус этого материала, ограничивающий сферу его использования в строительной отрасли;- полимерное защитное покрытие, наравне норма, цветное (ГОСТ 30246-94). 2. Арматуру металлическую продают и валом, и в розницу, указывая цену ради одну тонну (чтобы оптовых партий), либо ради соло метр (около реализации в розницу). Беспричинно же листы данного вида, подразделяются по характеру кромки листа:Именно о последнем и пойдёт теперь рацея, о несущем профнастиле. 2. К изделиям из стальной полосы позволительно отнести такие популярные продукты, ровно: гайки, накладки, рессоры, перемычки, электросварные трубы итд. 1. 2. Таким образом, трубопровод защищается от перепада температур, отражая ультрафиолетовые лучи, тем самым повышая прочность конструкции. 2. Для работы в агрессивных средах особенную популярность получили запорные вентили, сколько, встарь только, обусловлено их способностью к герметическому соединению золотника и седла, а беспричинно же к отсутствию трения. Электротермомеханический способ натяжения арматуры, особенности

швеллер


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »