Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

лист алюминиевый

(Edwardjen, 2019.05.15 10:54)

Высокой эффективностью обладают фланцевые (арматурные) соединения, но из-за повышенной деформативности они мало распространены.Закладываем и строим фундамент.Запорная обстановка является незаменимым элементом любых трубопроводов, что делает её очень востребованной в различных отраслях промышленности. Золотника. Обращаем уважение, на то, что оцинкованный метал ради профнастила обязан обретаться нормальной разнотолщинности, и повинен иметь 1 категорией покрытия цинком. Стальной лист в зависимости от нанесения для его вид отдельных узоров может замечаться рифлёным. 4. В зависимости от области своего применения профнастил бывает нескольких типов, которые в свою очередь подразделяются по высоте профиля и толщине самого листа. Разделение сообразно механическим свойствам стального каната:
https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html - профнастил цена за лист для забора
<a href=https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html>металлопрокат</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html>профнастил для крыши размеры листа и цена</a>

- листы с обрезанной кромкой (О);- ширина рулонной стали 1000 – 1250 мм.;Изоляция металлических трубопроводов, является одним из необходимых моментов, кто позволяет, в значительной степени, без сверхвысоких расходов повысить медленность эксплуатации трубопровода, без его ремонта тож демонтажа. 3. Разделение стальных канатов по сочетанию направлений свивки канатов и его элементов:- стеновой (ПС);Коробки и ящики с расходными материалами лучше сберегать для полках alias поддонах, чтобы ящики не контактировали со стенами или полом.

IMDB

(Jamesfut, 2019.05.15 10:18)

<a href=https://www.imdb.com/>https://www.imdb.com/</a>

производство металлоконструкций

(EdwardCap, 2019.05.15 09:53)

Лист горячекатаный, конструкционный качественныйВыбор листов из нержавейки обусловлено особенностями качественного состава, в книга числе его устойчивостью к влаге (без коррозии), а беспричинно же агрессивной химической среде. Сырье чтобы производства профнастила, характеристика материалов• правильности прокатки — «А», «Б», «В» (высокая, повышенная, обычная соответственно);
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya>металлоизделия</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/metallokonstruktsii>проектирование металлоконструкций</a>
https://www.garmetall.ru/dostavka - металл доставка по звонку

Впрочем, в самом начале, когда вы единственно пробуете себя в кузнечном деле, необходимо усвоить основы.Чтобы производства арматуры А2 используется углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества (ст5сп(пс)), а беспричинно же низколегированная конструкционная сталь (ст18Г2С). В качестве полимерных покрытий ради покрытия металлочерепицы наиболее зачастую применяют:Данный характер листового проката применяется в большей части отрасли промышленности, наиболее он востребован, где ради производства выдвигаются повышенные требования к чистоте поверхностей, с последующим нанесением защитных покрытий, к примеру, цинкованию. Все отдельная разряд изделий – это обстановка жесткая стальная, ее производители выпускают в виде балок тавровых. Осматривая арматуру, обратите внимание на нужда пятен ржавчины, ведь это может существенно снизить длительность эксплуатации продукта, а беспричинно же является признаком неправильного хранения. 3. Наружная изоляция позволяет уберечь трубу через таких негативных факторов, продлевая её жизнедеятельность, тем самым экономя средства. Несущий профнастил, характеристика, особенности применениеПроизведите разметку линии ограждения.

лист нержавеющий

(Metallmskron, 2019.05.15 08:07)

В самом конце к нижним полкам балок приваривается накладка.Пильные полотна сообразно мере работы дозволено менять в зависимости от кривизны разреза.Затем того, якобы монтаж главных балок путем установки на накладку закончен, монтируются второстепенные балки.- Разделение и список стеновых панелей в соответствии с проектом;Монтаж каркаса для теплицы своими руками
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html>купить строительную арматуру</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html>трубы стальные водогазопроводные</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/>купить металл</a>

Кожица полиэтиленовая армированная тоже достаточно прочная и служит перед 2-х лет.Обратите почтение, сколько любая из оснасток делает всего одиноко тип деталей.Располагайте накладки симметрично с продольной осью двутавровой балки.- элементарная стыковка листов из-за удобной геометрии листов;Надежда стальных канато

лист стальной рифленый 5 мм

фильмы ужасов

(JosephTix, 2019.05.15 07:14)

https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_2.jpghttps://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_4.jpg"Имущество" (The CW) – после два года после событий, показанных в заключительной главе "Древних", дитя Клауса Майклсона и Хейли Маршалл Хоуп (Даниэль Роуз Расселл) поступает в школу Салваторе для юных и одаренных. Мы уже 8 однажды определяли лучших актеров, ньюсмейкеров, лучшие спецэффекты, саундтреки и многое другое. "Начинать, погоди!" (1969-2012). И вот релиз долгостроя-сольника про одного из самых заклятых врагов Человека-паука уже совершенно спешно штурмует залы наших кинотеатров. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82447_10.jpg
<a href=https://okino.club/tags/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0/>старые советские фильмы</a>
<a href=https://okino.club/tags/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0/>советские фильмы смотреть онлайн</a>
https://okino.club/tags/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ - новинки российского кино 2018 смотреть

Юлия Снигирь — актриса, форма, дипломированный филолог, порядочно лет работала в Голливуде (в числе прочего снялась в ленте "Сильный орешек 5. Ясно, хотелось бы услышать какие-то более сложные болтовня кроме "это круто", "люблю рыжих" и "я вернулся, потому сколько обязан", только, также всевышний с ним. Начатие", какой расскажет о книга, как появилась традиция ежегодных 12-часовых "чисток". Вот только в его голове довольно знаний, нужных правительству, поэтому Магнето помещают в особую тюрьму, где постоянно окружение создано без применения металла. Гордо налог себя лакомым кусочком ради всевозможных инвестиций. Сюжет строится вокруг простого банкира Энди Дюфрейна, отбывающего частный пожизненный срок в самой строгой тюрьме Шоушенк после убийство жены и ее любовника. Только Рен тоже не сидит, сложив руки, он, как его учил Рей, начинает готовить частный побег. И были разделены ими обязанности сообразно справедливости и их способностям. И я хочу пожелать, чтобы портал продолжал разгораться – покорял новые вершины, завоёвывал тяготение пользователей и расширял свою аудиторию. Естественно шалости приходилось устранять, и делала это только мама (А где папа?). Атмосфера 90-х в наличии. В 1973 году роман был адаптирован для экрана гением голливудского сценарного цеха Далтоном Трамбо и поставлен Франклином Дж. 29 августа стартовал юбилейный 75й Венецианский кинофестиваль. Лучшие видеоигры сентября 2018 годаО чем: Сообразно сюжету главная героиня Сойер Валентини страдает через мании преследования. в) Эрудиты. Будьте готовы, друзья, это развлекательный изделие, а значит, полной исторической достоверности не стоит ждать. Если же вы всё-таки не нашли тему с вопросами, подобными вашим, перепроверьте ещё пару раз. Премьера сериала состоялась в сентябре для Международном кинофестивале в Торонто. "Прислуга, что убил Дон Кихота" - Наконец-таки выходит долгострой Терри Гиллиама, вольно экранизирующий всемирно дознанный книга Сервантеса. Пережить потерю друга тяжело, и Виктор отказывается с этим смириться. И вот некогда их судьбы переплетаются из-за деятельности мстительного гения. "Ип Ман" 2008 года"ФБР" (CBS) – постоянный Дик Вульф представляет нашему вниманию новую процедуральную драму о внутренней работе офиса ФБР в Нью-Йорке. Для их пути встретятся удивительные планеты (Железяка и Альдебаран один чего стоят), тайные сговоры, великие исследователи, летающие коровы, бегающие живые коробки, местный "фантомас", контрабандисты (благородные пираты), а также восхитительные пейзажи этих самых планет. Поразмыслив, разработчики из IO Interactive (издатель Warner Bros.Только вам, дорогой гость, своими действиями предстоит решить, кто вы. В главных ролях Бенисио Дель Торо, Пол Дано и Патриция Аркетт. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое вооружение и убийство других пациентов. Наивный рейтинг и максимальный охват актуальных платформ (PC, Nintendo Beat, PlayStation 4 и Xbox Complete).

Реставрация ванн Казань

(Josdit, 2019.05.15 05:54)

Обновление, <a href=https://vanna-professional.ru/kazan-restavratsiya-vann>реставрация</a> ванн в Казани и Республике Татарстан.

Urepo46

(Yejix52, 2019.05.15 05:52)

http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tizanidine-2mg-sin-receta-en-farmacia http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-forthyron-levothyroxine-50-mg-sin-receta-por http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-ramalteon-con-seguridad http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-omeprazole-10-mg-r-pido-espa-a-comprar-en http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/talys-10-mg-en-ligne-acheter-securise-acheter-tadalafil-france http://www.prds66.fr/profiles/blogs/vidalista-tadalafil-10-mg-o-achat-sans-ordonnance-acheter http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/exifol-sildenafil-citrate-50mg-donde-comprar-de-confianza http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-loxapina-10-mg-sin http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-anastrozole-acheter-anastrozole-en-luxembourg http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/commander-furosemide-100mg-furosemide-tarif-pharmacie http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-patrex-sildenafil-citrate-y-pagar-con-visa http://flutes.ning.com/profiles/blogs/cheap-azithromycin-100mg-order-online-how-can-i-purchase http://www.prds66.fr/profiles/blogs/disulfiramo-500-mg-puedo-comprar-buen-precio-chile http://bricolocal.com/profiles/blogs/orlistat-120-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-farcet-clopidogrel-75-mg-sin-receta http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/achat-express-tadaflo-tadalafil-40mg-bon-marche-sans-ordonnance http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-seroquel-de-forma-segura-espa-a http://brooklynne.net/profiles/blogs/dapoxetine-60mg-baisse-prix-o-acheter-du-dapoxetine-en-belgique http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donepezila-donde-comprar-con-garantia-argentina

Axane92

(Giqoh54, 2019.05.15 02:03)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nevirapine-al-mejor-precio
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-clozapine-pas-cher-site-francais-clozaril-forum
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alophen-sin-receta-pago
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-imipramine-en-ligne-prix-du-imipramine-en-luxembourg
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ripol-130-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-us
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-discrete-avanafil-100-mg-achat-avanafil-en-france-sans
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-astelin-azelastine-10mg-1
http://socialchangesa.com/blogs/post/105472
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-t-fil-tadalafil-40mg-bon-marche-site-fiable
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-erythromycin-ohne-rezept-bitcoin-erythromycin-generika
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-avanafilo-y-pagar-con
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clopidogrel-sin-receta
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-refren-sildenafil-citrate-25mg-sin-receta-con-garantia
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-mometasone-o-acheter-mometasone-internet
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-250mg-livraison-rapide-pas-cher-generique-cefaclor-en
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/adegra-order-without-rx-how-to-buy-sildenafil-citrate-safely
http://i-m-a-d-e.org/qa/14673/farmacia-online-donde-comprar-generico-lupigra-ahora-salvador
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/order-topiramate-25mg-on-sale-how-to-buy-topamax-in-approved
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-singulair-10mg-al-mejor-precio-colombia
http://wu-world.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-digoxin-lanoxin-0-25mg-zum-besten-preis-ohne-rezept
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/super-p-force-sildenafil-dapoxetine-donde-comprar-sin-receta-al
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-clopact-clopidogrel-bas-prix-2019-clopact-prix
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/cephalexin-750mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/paracetamol-500mg-bestellen-ohne-rezept-online-apotheke-schweiz
http://brooklynne.net/profiles/blogs/generique-calcium-acetate-acheter-en-pharmacie-acheter-calcium
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clorambucilo-de-confianza-colombia
http://foodtube.net/profiles/blogs/pediamox-250mg-o-commander-moins-cher-pediamox-jelly-acheter
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-ranitidine-env-o-r-pido-puerto-rico-comprar-zantac
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-betapace-sotalol-40mg-en-farmacia-online
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/amitriptilina-10mg-donde-comprar-sin-receta-con-garantia-espa-a

грузоперевозки грузчики

(CharlesFeaph, 2019.05.15 01:17)

Однако расходы возрастают весьма значительно.
Испытание вышестоящим таможенным органом всегда является объективным и законным, а не гарантирующем только честь мундира.
Остается желать удачи и успехов в этой деятельности.
Буде не подать такую претензию в срок, какой определяется правилами страхования каждой компании и составляет обычно два-пять дней, то страховщик имеет льгота не выплачивать требуемую сумму.
Быть невозможности сдать бремя грузополучателю быть междугородных перевозках сообразно причинам, не зависящим от автотранспортного предприятия, грузоотправитель должен дать автотранспортному предприятию или организации указание о новом пункте назначения груза.

<a href=https://tk-absolut.su/>грузоперевозки газель томск</a>
<a href=https://tk-absolut.su/price/>грузоперевозки томск газель цена с грузчиками</a>
https://tk-absolut.su/auto/ - заказать газель в томске недорогоhttps://tk-absolut.su/calculator/ - грузотакси с грузчиками томск цены
Учитывается также и материал, из чего сей очень груз изготовлен.Быть заключении генерального договора (разве желание эти перевозки были регулярными) страховой плата изза одну перевозку составил желание 31,5 долл.Пример 6a) груз предъявлен грузоотправителем в ненадлежащей таре сиречь упаковке;К ним относятся авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы, авторемонтные мастерские, шиноремонтные мастерские либо заводы, аккумуляторные зарядно-ремонтные станции и специализированные цехи.

стоимость эвакуатора

(Brandonlanna, 2019.05.15 00:16)

Оперативное реагирование на поступивший заказ (вам не придется век повременить квалифицированную содействие после городом днем или ночью без воды, еды и других благ цивилизации; в зависимости от расстояния служащий может приехать уже посредством 30 минут).13 Июль 201706 Декабрь 2017
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny>эвакуатор межгород цена за км</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/mejgorod>эвакуатор новороссийск краснодар</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ - служба эвакуации сочи

Услуги эвакуатора распространяются для любой вид транспорта, будь то внедорожная орудие, короткий скутер разве габаритный минивэн. Профессиональная эвакуация в Минске и Минской областиточно эвакуируют автомобилио нарушении (сколько стало причиной эвакуации);Затем случившегося механик подумал, который должны жить более оптимальные решения чтобы выхода из подобных ситуаций. Следовательно, чем же производится эвакуация вашего транспорта? Это:

заказать эвакуатор в краснодаре

(Anthonyhog, 2019.05.14 23:22)

Прежде позаботьтесь о наличии у Вас номера эвакуаторной службы.колеса заблокированы либо их демонтировали;о задержании автомобиля. В награда через легковых автомобилей, минивэнами практически отродясь не управляют любители, а знающий профессиональный шофер способен уберечь машину через столкновений, приводящих в полную негодность ходовую часть. Кран-манипулятор. Каждому водителю следует знать, ровно поступать в непростой ситуации. Эвакуатор в Минске выезжает как в часть случае, коль диспетчер верно направил подходящую машину к конкретному клиенту. Достоинство услуг эвакуатора вас нравиться удивит, как и резвость реагирования на поступающий вызов.
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/vyzov-ehvakuatora.html>Вызов эвакуатора</a>
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/>услуги эвакуатора</a>
https://evakuator-krasnodar23.ru/votes.html - эвакуатор отзывы

29 Май 2017Особенности принудительной эвакуацииводитель оказался пьяным после рулем;Некоторый согласятся, что править автомобилем с АКПП удобнее, комфортнее и легче. Не подписывайте документы и требуйте протокол (его, кстати, составляют в 3-х экземплярах в присутствии 2-х свидетелей), чтобы узнавать с ним и выяснить, появились ли повреждения накануне эвакуации либо после. Ведь поодаль не каждый эвакуатор способен транспортировать короткий грузовик тож миниавтобус.

эвакуатор краснодар дешево круглосуточно

(Danielpar, 2019.05.14 22:28)

Когда платформа сдвижная13 Июль 2017работа аварийно опасной ситуации;
<a href=https://evakuator23rus.ru/evacuation/evakuaciya_stroitelnoj_tehniki_i_spectehniki.html>спецтехника эвакуатор</a>
<a href=https://evakuator23rus.ru/contacts.html>телефон эвакуатора</a>
https://evakuator23rus.ru - эвакуатор круглосуточно

Спецтехника делится на три категории. Спецтехника позволит отвезти автомобиль в нужную точку:лампы для освещения места погрузо-разгрузочных работ;Этот первенствующий индивид – диспетчер19 Апрель 2016

помощь на дороге краснодар

Сдаю квартиру рядом с Артек

(Gurzufru, 2019.05.14 22:22)

Жилой комплекс Шале Ла Рош – Сдаю квартиру в Артеке https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1469223699
Квартиры в жилом комплексе «Шале Ла Рош» - Сдаю квартиру в Артеке https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/2-k_kvartira_65_m_110_et._1101605612
Отдых у моря Сдаю квартиру в Артеке – Гурзуфе. https://www.avito.ru/yalta/kvartiry/1-k_kvartira_38_m_110_et._1695891128

услуги эвакуатора

(Shawnbeina, 2019.05.14 21:33)

Плюсы перевозки понятны – частичная погрузка обеспечивает перевозку даже там, где нельзя поднять и опустить для платформу авто краном-манипулятором. Обращайтесь в нашу компанию «Емеля», где мы выполним весь спешно и качественно. Погрузка на платформу с помощью лебедки или крана. В других компаниях следовать последние 5 лет она в среднем составляла:вытянутая платье;Исполнение
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/legkovieauto>вызвать эвакуатор срочно</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>Эвакуация спецтехнки</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - эвакуатор дешево

в кратчайшие сроки;В этой ситуации наиболее разумный путь – влиять только в рамках закона. Эвакуация с частичной погрузкой в этом случае невозможна, допустима только полная погрузка. Такие машины в основном используются быть погрузке и выгрузке тяжеловесных транспортных средств и колесной спецтехники, а также грузовиков.Требование спецтехники в Минске и области

грузовой эвакуатор ставрополь

(Oscargum, 2019.05.14 20:39)

Разновидности автоэвакуаторовс частичной погрузкой (когда надо выручить водителя спецтехники либо автобуса).50% через прежде рассчитанной диспетчером стоимости эвакуации;
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>служба эвакуации автомобилей ставрополь</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор грузовых авто</a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator - эвакуатор грузовых автомобилей цена

Общество «Болтливый» располагает специальной техникой для перевозки автомобилей для дальние расстояния, а наши водители обладают необходимой квалификацией, опытом и знанием различных маршрутов. Вызов эвакуатора – быстрое решение проблемы после доступную ценукак эвакуируют автомобили18 Октябрь 2017Наравне происходит эвакуация с полной погрузкой?

создание и продвижение сайтов

(RobertLom, 2019.05.14 19:40)

Реноме сайта в значительной мере зависит от качества сервера, на котором он размещен. Представьте, сколько простой сайт медленно загружается, а временами и вовсе недоступен. Так и теряют посетителей. Все предпочитают иметь тяжба с сайтами, для которых не бывает сбоев и уходят на сайт конкурентов, которые лучше только тем, сколько им удалось выбрать преимущественный хостинг. С нестабильно работающим сервером нельзя исполнять качественный чат, изменения курса ценных бумаг не будут своевременно отражаться на сайте. Обычные новости, и те появятся с опозданием. Такое афоризм вещей может испортить репутацию даже домашней странички.Функции движков для сайта.Эти работы изза маломальски часов может выполнить программист, что разбирается в выбранной вами платформе. Буде же хотите – можно сделать самостоятельно, потратив порядком часов на усвоение всех возможностей административной части CMS. Интернет-магазин выглядит красиво, работает исправно и соглашаться к запуску? Самое срок перейти к его продвижению.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>заказать продающий сайт</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Ради чего нужен сайт?Серьезно, если вышел сей рекламный ролик? Помнится, это было в каком-то лохматом году, если детишки вместе голосили «вкупе мы фруктовый лес».Контент способен привлечь и удержать ваших потенциальных клиентов. Представьте, сколько вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится оригинальный и грамотный рассказ. От такой публикации мы получаем эстетическое удовольствие и... заинтересовываемся магазином.

веб студия заказать сайт телефон

(ThomasBoups, 2019.05.14 18:42)

Цена разработки сайтов позволительно представить наподобие достоинство сам изготовления сайтов, т.е. создания дизайна сайтов, веб-программирования, верстки, плюс стоимость поддержки и раскрутки сайтов быть необходимости. При этом сумма и функциональность будущего сайта оказывают непосредственное обаяние для цена его создания. Стоимость работы веб программиста составляет от ~2.5$ в час накануне ~10$ в час, на изделие сайта в среднем уходит 1-3 недели. Коли побеждать в среднем 2 недели — это 80 рабочих часов, отсюда следует, сколько зарплата программиста изза безраздельно сайт составит 200$. И это без учета работы дизайнера-верстальщика, менеджера по продажам, затраты на домен и хостинг и т. д. Исходя из этих расчетов, стоимость разработки сайта составляет ~300$. Но на сайт понадобятся кроме статьи, картинки и другие материалы, а это уже другая фракция расходов.В большинстве тематик трапезничать сленговые слова, которые известны потенциальных посетителям и по которым они могут свободно идентифицировать сайт. Таким способом можно встречать невыносимо удачное слово, актуально примерно ради транспортных компаний.Уединенно из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров сообразно продажам — боязнь показаться навязчивым услышать через клиента отказ в грубо форме. И каково же бывает удивление, если присутствие холодном обзвоне они обнаруживают, который клиенты тоже люди, и чаще всего довольно вежливые. Непременно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, только круг имеет на это право. Раздражение человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое тенденция заработать деньги.Персональные – #свадьбаселезневыхмиф SMM про недостаток клиентов в Instagram
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт москва веб

Коль грызть анимированные картинки – отголосок НЕТ.Опять взаперти способ, какой менее эффективен, только совершенно же работает. Коли вы посещаете какие-то форумы, входите в какие-то интернет-сообщества или связаны с чем-нибудь подобным, рекламируйте принадлежащий сайт и там. Попросите всех зайти и посмотреть на выше сайт alias что-нибудь подобное. Лично у меня был такой эксперимент, если я разместил ссылку для принадлежащий сайт в подписи в одном из форумов, в котором я бывал, ко мне приходил хоть бы некоторый гость изза каждые два дня их этого форума.В прошлых статьях я рассказывал о технологиях создания сайтов и дизайне страниц, только днесь возникает дилемма: а подобно постоянно задумки воплотить в жизнь? Теперь я хочу малость рассказать вам о языках веб-программирования и «скриптах». Подробно я разглашать не буду, по каждому из таких языков или скриптов имеется большое наличность специальных книг, сообразно которым и вы сможете выучить веб-программированию. Пожалуй, самым распространенным теперь таким языком создания веб-страниц является HTML. Также с недавних пор популярность получил язык PHP скриптов. Менее популярными, но не менее хорошими являются ASP, GGI, Perl, SSI, ASP. XML, XHTML и DHTML к языкам веб-программирования не относятся, но служат хорошими дополнениями к ним. Между скриптов могу выделить лишь JavaScript и VBScript, этот язык скриптов был когда-то очень популярен, но ныне мне кажется, его используют реже. Нынче постараюсь рассказать о каждом отдельно.1. ИНТЕГРАЦИЯ IP-ТЕЛЕФОНИИ С CRM-СИСТЕМОЙПерсональные – #свадьбаселезневых

раскрутка сайтов

(Williamgix, 2019.05.14 16:14)

Снимок alias видео + текст.Вы сможете учить рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт сиречь его определенные страницы. Для этого в код сайта встраивается пиксель Фейсбука, какой собирает данные о трафике.Безжалостный обзвон: KPI на звонки
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - веб студия портфолио в Новосибирске

CMS системы. Системы управления сайтом.Кроме больше идей ради роста оборота можно получить для наших авторских бесплатных вебинарах через компании Ой-Ли. Регистрируйтесь прямо сейчас.Я предлагаю подобный ход, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, исполнять особенный сайт вам предстоит с нуля. Конечно, с вашей стороны потребуется пора, терпение, почтение и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не для вас, тут не стоит и начинать.Порядок дает мочь будет гибко возбуждать бюджет. Точную достоинство объявлений назвать не получится – она зависит от множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.Чистый выглядит реклама в ФБ?

seo продвижение сайтов

(Seogradnex, 2019.05.14 15:15)

запас географии для рекламы в ФейсбукеЦепляющее начало. Коль текст содержит более 100 знаков без пробелов, то он довольно скрыт кнопкой «снова». Следовательно колыбель надо злоумышлять человека, привлекать его уважение и возбуждать желание посмотреть всё объявление.Розыгрыши. Их суть вам наверняка знакома. Либо же ваш профиль беспричинно организует конкурс, либо же кооперируется с другими аккаунтами, и устраивает giveaway. Обязательным условием ставите подписку для профиль организатора/ов и кроме по выбору: сделать репост, отметить людей, оставить комментарий и т.д. Сообщаете о призах и прочих плюшках, а также ставите стоп-дату. Впоследствии окончания розыгрыша будьте готовы к тому, сколько обломок новых подписчиков заметно поредеет на 20-40%. Однако это нормально. Это предсказуемо. Дабы минимизировать количество отписок, зараз после конкурса постите максимально забавный контент. Можете сразу паки один розыгрыш анонсировать ;).
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео Волгоград</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка стоимость</a>

https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html - сделать сайт интернет магазин создание сайтов

планировщик инстаграмаТак, фото мы сообразно всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Под фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите картина «для произвол судьбы»?БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ОБЗВОН: 7 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВBe obliged get добавление для аккаунтов магазинов. С его помощью вы сможете наложить на фото стильный знак со стоимостью. Убедитесь сами – он не портит фотографии и делает снимки более информативными, что, скажем сообразно секрету, больно важно ради всех клиентов. Паки момент, почему стоит подписывать цены, вы можете испытывать в одной из прошлых статей.Для аналитики, если у вас быстро адски знаменитый хэштег и привязка к локации не имеет значения, дозволительно извлекать Покажет динамику использования за день (хотя в бесплатной версии в Америке), подобные болтовня, сообразно которым тоже дозволительно поискать конкурентов, юзеров, которые использовали хэштег, последние публикации, а также релевантные хэштеги в процентном соотношении. Однако в большинстве случаев не отдельно продуктивный для нашей российской бизнес-действительности сервис, правда паки и платный.

Fotam48

(Ejeci43, 2019.05.14 15:01)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-nifedipine-bon-marche-2019-comment-acheter http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-sideral-without-prescription-sideral-cost-no-insurance http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/achat-express-fexofenadine-site-serieux-achat-fexofenadine http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/griseofulvina-250-mg-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/61/15711/cloxacilina-250-mg-comprar-en-fa http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/clorambucilo-2mg-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r-pida https://whanswerz.com/4845/ethambutolum-ethambutol-guatemala-ethambutolum-internet http://socialchangesa.com/blogs/post/105403 http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=78974&qa_1=clorilex-clozapine-puedo-comprar-receta-env%C3%ADo-urgente-chile http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/azulsix-acheter-sildenafil-citrate-pas-cher-en-ligne http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/repaglinida-prandin-2mg-como-posso-comprar-melhor-pre-o-brasil http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/priligy-dapoxetine-60mg-como-puedo-comprar-de-confianza http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-trimetoprima-sin-receta http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/coviogal-5-mg-como-comprar-sem-prescri-o-no-brasil-quiero-comprar http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-ofloxacine-vente-en-ligne-floxin-floxin http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lomefloxacina-400-mg-urgente-m-xico http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/buspirone-o-acheter-acheter-buspirone-quebec http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/protonix-pantoprazol-40-mg-kann-ich-ohne-rezept-mit-visa-kaufen


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »