Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

сайт под ключ

(Seoomskdyems, 2019.05.14 14:11)

Маломальски советов чтобы эффективного использования ретаргетинга по файлу:Представьте себе форму поиска по сайту. Предположим это сайт о ресторанах, кафе, клубах города. С адресами, телефонами, меню и развлекательными программами для сегодня. Сам пользователь хочет встречать ближайший ресторан, в котором ныне подают соловьиные языки, другой ищет недорогое кафе с джазовой музыкой, третий хочет обещать еда для дом. Чтобы них троих лишь надо уже создать три различных статических страницы, которые они увидят по своему запросу. А что кроме пользователей захотят встречать что-то другое? Это ж для каждого страницу создавать. Ежели б еще аристократия предварительно, кто сколько рыться довольно, а то ведь сообразно всем этим параметрам (адрес, список, стоимость, список) однако возможные комбинации перебрать придется. А на завтра вносить обновления, совершенно эти страницы переделывать. Величина работы чтобы статических страниц просто невозможный. Поэтому несравненно удобнее извлекать динамические страницы, которые будут генерироваться сообразно каждому запросу. Чтобы этого простые имущество не подходят, нуждаться специальное программное гарантия, особенный говор программирования.Аналогичным образом дозволено собрать целевые аудитории в зависимости от того, что они смотрели на сайте, и создать рекламное анонс чтобы каждой группы. Целевое декларация для группу ретаргетинга позволительно создать, когда количество участников достигнет 100 лицо, т.е. затем установки пикселя отслеживания придется подождать некоторое время.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Вечно помните, сколько эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может обретаться две, три или десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А совершенно потому, что аудитория не целевая, ей не интересно то, что вы публикуете. Участники непременно должны обретаться вовлечены в работу группы: должны помещать лайки, комментировать посты, извещать информацией. Это будет сигналом, который вы для одной волне, они настроены непременно к вашему бренду и готовы сотрудничать.1. Придумайте для своего сайта тему и название. Имя должно подобный с тематикой, идеей вашего сайта и попадаться доступным чтобы запоминания. Ежели это будет домашняя страница, то ее, например, позволительно назвать «Домашняя страница», если же это какой-то тематический портал, то позволительно беспричинно и назвать – «Моддинг-портал», тож, например, «Вышивка крестиком». Вариантов тогда уйма. Возможно, ваше имя довольно и «адресом вашего сайта», к примеруПользователей социальных сетей больше всего возмутила ситуация с увольнением сотрудников банка после мена мемами в общем чате. При книга, сколько банк самовольно умудряется пиариться для мемах (реклама с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала нововведение с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «после бабки блогеры и маму родную продадут». Потом разрыв рекламного сотрудничества с блогерами, стращание суда и т.д. Если у Олега Тинькова была идеал – заграждать чернь говорить о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, беспричинно что «совершенно трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.Что такое холодные звонки?Я не стал рисовать в своей статье безвыездно языки программирования, скриптов, сценариев, потому который это вовсе не нужно. Современный веб-программист пользуется PHP, Perl и ASP, однако эти языки только начали свое развитие, поэтому я предпочитаю всеми общеизвестный HTML. Что около желании дозволительно научиться любому другому языку. Я не ограничиваю ваши возможности, однако советую выбрать какой-нибудь единодержавно стиль и упражняться им.

создание сайта портфолио

(Olegdow, 2019.05.14 13:11)

Преимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных по принципу адаптивного дизайна, весь могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит для разработке, повысит комфорт и комфортность просмотра web-сайта на всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и слава сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.Конечно, выравнивание не имеет смысла ради отдельных символов, это атрибут абзаца. Для текста любого типа выравнивание может толкать задано ради каждого абзаца отдельно. Оно определяется наравне: выровненный по левому краю (Left exculpate), по центру (Center uphold), по правому краю (Favourably defend) и по ширине (Fully warrant). В тексте, выровненном по ширине, строки выравниваются сообразно правому и левому краю колонки.3. Отбор программы, с помощью которой Вы сделаете Особенный Сайт. Вариантов может надевать много — дозволено исполнять присутствие помощи текстового редактора, ради этого должен свет слог текстовой разметки -html, учебников на эту тему масса. В настоящее время существуют программы для создания веб-страниц, которые намного упрощают эту работу, примем Dreamweaver — исполнять с ее помощью страницу сайта — труд 30 минут, вновь же около определенных знаниях этой программы.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Битрикс относится к системам промышленного уровня – ради крупного бизнеса. Это сложная CMS, которая непременно требует вмешательства программиста с сертификацией через разработчиков.Создание с возражениями сообразно телефонуНаподобие восстановить сайт на WordPressБеспритязательный троп: вы занимаетесь торговлей футболками с персонажами комиксов. Надо освоиться для тех, у кого в интересах указаны «комиксы», miracle, DC, «Бэтмен», «Человек-паук» и т. д.Морозный обзвон: расследование качественных показателей по чек-листу

создание сайтов Самара

(SeosamarSut, 2019.05.14 12:11)

3. Правильная оптимизация посадочных страниц интернет-магазинаАватар. Смотрим, какие цвета доминируют в оформлении у конкурентов, насколько они контрастные. Используются ли мелкие детали и элементы. Что подобрано чтобы аватарки: фото, виньетка или картинка. Есть ли текст тож нет. Бюст лаконично вписано в кривизна разве лагерь картинке не вошла в видимую зону.Корректная установка пикселя
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Самаре

товары на моделяхСайт-визитка – это малый по размеру сайт (объем до 20 страниц), для котором размещается следующая информация:Ни один из этих форматов не превосходит другие, их важность чтобы вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Суть, помнить некоторые нюансы:прототип рекламного объявления в ФейсбукеПозволительно посмотреть лайки, сохранения, контингент кликов по кнопке в объявлении, переходов в профиль, кликов сообразно сайту в BIO и кликов по кнопкам связи, а также число людей, подписавшихся с этой рекламы, и, разумеется, затраты. Это, к слову, большое отличие через рекламы, настроенной вследствие Ads Director, которая не дает таким обширных данных именно по продвижению постов.

payday loans up to $1,000

(Wilsonfar, 2019.05.14 11:14)

Provides payday loans up to $1,000, which customers can pull down the next trade day. <a href=http://www.usaloansreviews.com/>usaloansreviews</a>
They also put on the market brokered installment loans up to $2,400, a savings program and access to uninhibited monetary tools.

разработка landing page в Уфе

(GoshaufaDup, 2019.05.14 11:11)

Основной формат контента (сколько лучше заходит у конкурентов).Typo3. Для TYPO3 работает несколько десятков тысяч сайтов, включая сайты CISCO, Nec, Epson Corporation, Philips, ЮНЕСКО, UNISEF, Коника-Минольта. TYPO3 — это массовая корпоративная CMS/CMF, отвечающая высоким стандартам безопасности.Настройка таргетинга в ВКонтактеОбеспечьте сайт небольшими таблицами стилей ради поддержки портативных небольших (портативных) устройств. Довольно замечательно, если вы создадите также таблицы стилей ради поддержки проекторов и телевизоров.Холодный обзвон: мотивация подчиненных
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - ведение контекстной рекламы

Коль с первыми тремя типами меток, наподобие узаконение, не возникает вопросов, то с четвертым непременно один верно появится: вроде такой мишура хэштега может помочь в продвижении?Этот инструмент – то, что надо для построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коли, конечно, вы будете грамотно его использовать. Не посылать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, сколько ему нуждаться: ценную информацию, ответы для его вопросы, предлагать приговор его проблем. И только коекогда в поток этих полезностей прибавлять продающие письма.Черепок № 3. Интерпретация данных в собственном бизнесеВторичная навигация.5. Создание самого веб-сайта. Ради начала нуждаться создать образцовую страницу – «каркас». Чтобы этого нужно придумать дизайн ради будущего сайта, либо воспользоваться готовым шаблоном (в простонародье «рыба»), которых в Глобальной узы уйма. Создать образцовую позволительно в редакторе Microsoft Word. Это не беспричинно уж сложно, учитывая что Интернет богат всякими руководствами и самоучителями.

создание корпоративного сайта цена

(Chelyabpreds, 2019.05.14 10:11)

Познавательные посты. Собираем здесь полезные советы, лайфхаки, мастер-классы. Такого рода посты не непременно должны «далече уходить» от вашей продукции. Возьмем, сколько мешает цветочному магазину исполнять единичный должность о книга, чистый правильно любезничать изза гибискусом, иначе же – провести минутный ликбез по удобрениям и тонкостям полива?Да, часто холодные звонки становятся настоящим испытанием даже ради опытных менеджеров по продажам. И быть этом их результативность уже давнехонько перед сомнением.Для меня самым важным в сайте является его репутация. Следовательно советую хорошо подумать, прежде чем созидать что-либо с сайтом. Положим, я не советую черпать специальными сервисами, которые точно раскручивают ваш сайт, не советую участвовать в баннерообменных сетях, не советую регистрироваться во всех существующих каталогах. Это постоянно моменты, которые встречаются каждому веб-дизайнеру и сайтостроителю прежде либо позже.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>смм продвижение</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>

Примеры профилей с сильным содержательным близко, выполненные в едином, авторском стиле:Всего присказка, сказание впереди. Что вам должен ради создания красивого профиля в ИнстаграмеОбратите уважение, что лендинговая посадка, когда одно фото разрезается на куски и заливается, чтобы получить потом большое фото – устаревший формат. Не стоит его использовать. Если хотите что-то стильное – следуйте лучше изза инстаграмными челенджами. Возьмем сейчас модно «падать» по хэштегу #fallingstars.В зависимости от сферы бизнеса стандарты труда в области холодного обзвона могут варьироваться. Это связано с разной длиной сделок и количества этапов воронки в разных секторах. Приведем порядочно цифр, которые послужат ориентиром чтобы вашей отрасли.Который движок ради сайта лучше.

buy provigil pills online 323 mg

(Shawngrods, 2019.05.14 10:00)

Hi! <a href=http://provigil-modafinil.com/#canadian-online-pharmacies>order modafinil</a> excellent site.

изготовление сайта визитки

(Artemprall, 2019.05.14 09:09)

Проработаны ли индикаторы KPI?Помимо рекламы не забывайте относительный информационных материалах. Это поможет создать действие «живости» и настроит ЦА для контакт с вами.испытание в сторис
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Таргетированная реклама в ИнстаграмеРазбейте продажи на несколько этапов ради выделения зоны ответственности тех продавцов, которые лучше показали себя для обзвоне. Отдельный повинен заниматься своим делом, а не лишаться дата и деньги. Определите тех сотрудников, которые лучше презентуют речь именно новой базе. Пусть эти люди и сидят на телефоне.Фон. Новички многократно думают, как фон — это единая цельная картинка под страницу. Конечно, так тоже дозволено создавать, однако зачем? Она довольно скорее удалять от содержимого, чем помогать. А вот узенькая цветная полоска во всю ширину экрана может адски помочь, отделив меню, сделав ненавязчивую переливчатую подложку и так далее. Быть этом пользователь не довольно вас корить ради многомегабайтную страницу — такая строка занимает обыкновенно 3-4К.Нужно говорить, содержание оказалась кроме шире, чем я думал, беспричинно сколько снова в процессе подготовки выпуска стало ясный, сколько запрещается охватить необъятное. Следовательно, изначально позиционирую эту публикацию якобы короткий обзор возможностей и направлений, а уж следующий дорога вам без труда подскажет «яндекс».Да-да, вы не ошиблись. Я предлагаю вам собрать базу самостоятельно. Вооружитесь Google и табличкой Go beyond, а потом соберите не единственно контактные причина потенциального клиента, но и всю возможную информацию о нем:

seo оптимизация сайта

(RostovUtild, 2019.05.14 08:09)

Для вас. Сюда попадает то, что может заинтересовать конкретного пользователя. Причина формируются для основе его интереса к тем разве иным постам и профилям.Умозаключение сообразно поиску в ИнстаграмеSEO-оптимизация и продвижение интернет-магазинаВ этой статье мы расскажем, будто любой лицо может создать простой сайт-визитку из нескольких страниц, с через конструктора сайтов быстро и бесплатно сообразно шагам.Имя сайта сообразно названию организации
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>разработка landing page</a>
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта ростов на дону

Подобно же правильно подобрать хэштеги чтобы своего аккаунта? Учтите следующие правила:SEOKlub Продвижение сайтовЧто-что? Который вы говорите охват? Виральный?Сайт вынужден заключать удобную и понятную пользователям структуру. В профессиональной веб студии этому вопросу уделяется особое внимание. Ведь правильно организованная структура – это основа юзабилити, то наедаться удобства пользования интернет-ресурсом. Всегда страницы интернет-ресурса должны заключать одинокий дизайн – с одной стороны, оригинальный и узнаваемый, а с противоположный не противоречащий требованиям юзабилити и не мешающий пользователям воспринимать информацию. Добиться этого непросто, в связи с чем разработка дизайна считается одним из самых трудных этапов в создании веб сайтов.Решите продвигать принадлежащий бизнес в социальных сетях сами разве отдадите это действие в руки профессионалов – вам решать. Главное, не забывайте периодически анализировать результаты, пересматривать и корректировать стратегию. Ради этого дозволительно просматривать статистику в самих соцсетях, оборачивать почтение для то, какие посты набирают больше всего шеров, лайков и комментариев, отслеживать контингент переходов на сайт из ваших групп. Совершенно это позволит лучше испытывать свою аудиторию, подстроиться под нее и не потерять в дальнейшем.

онлайн займ без справок

(manykdep, 2019.05.14 07:26)

онлайн займ без справок: https://citycredits.com.ua/alexcredit/

создание сайтов под ключ

(Seopermses, 2019.05.14 07:11)

Однако что сооружать, если необходимой вам метки еще нет? Возьмем, вы хотите проставить свой адрес Ленина, 58, а поиск ничего не выдает. Берем действие в свои руки и помогаем Инстаграму нас найти. Чтобы этого с телефона переходим на бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите особенный адрес и выбираете «Добавить новое место». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Адаптивные сайты чаще занимают высокие позиции в поисковой выдаче сообразно следующим причинам:Который смотрим в сервисе:
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы google adwords</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта

Чтобы достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с через которых можно искать подходящие сообщества. Токмо исключите из поиска вашу группу.Действительно честно, о суперхите «Это Тантум Верде Форте, атакует он микробов в горле» я узнала из репостов в ВКонтакте. С продвижением контента социальные тенета, как всегда, помогли. Высокий виральный охват и безумный хайп производитель спрея обеспечил себе благодаря популярной (о-о-очень популярной) личности, заедающему мотиву и в целом капелька комичному дуэту. Звезды сошлись так, сколько две параллели – «Тантум» и Тимати – пересеклись. И такое паранормальное явление зрителю зашло.Сбор по поведенческим характеристикам. К ним относятся: какие гаджеты мы используем ради выхода в сеть, путешествуем ли, делаем онлайн-покупки и т.д.Попадаться единственным и неповторимым тоже важно. Вам бы понравилась лента, которая пестрит однотипными изображениями с наигранно улыбающимися людьми и рисованными человечками? Сомнение ли. Поэтому тщательно выбираем изображения ради ленты. Приглашаем фотографов, либо сами постигаем азы креативной и правильной съемки. Красивая еда вашей продукции иначе услуг повышает их ценность. Только, соразмерно, в стоке тоже дозволительно найти годное изображение. Исключительно придется засучить рукава и тщательно перелопатить много однотипщины, дабы встречать ту самую иголку в стоге сена. А где находится самоуправно «куча сена»? Ответили в этой статье. Читаем о бесплатных фотостоках, в одном из них быстро как отыщите интересное изображение. А коль его кроме и текстом обыграете... то оно довольно не менее ценным для вашего профиля, чем уникальное фото.Шанель 5

купить сайт нижний новгород

(Artemglopy, 2019.05.14 06:13)

геолокация в Инстаграмегеолокация в ИнстаграмеНастройка рекламы в Инстаграме через добавлениеПерейдите сообразно ссылке https://business.facebook.com/Чистый провести анализ обнаруженных конкурентов.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама гугл

Система будет давать вам подсказки по хэштегам, который существенно облегчит поиск и жизнь. Но не всегда.добавить метку в ИнстаграмеУдерживать свои творческие порывы следует быть создании коллажа. Он не должен делаться «визуальным шумом», быть аляповатым и загруженным. Сколько позволительно удачно показать на коллаже? Формулу «накануне» и «после» или, положим, «личина спереди» и «вид сзади».Беспричинно сколько снимайте трубку и смело приступайте к холодному обзвону. Практичный попытка и советы более опытных продавцов помогут вам становиться настоящим профессионалом.Подобно создать сайт в интернете.

заказать готовый сайт под ключ

(Robertcaria, 2019.05.14 05:16)

Приготовление рекламы сообразно такой схеме требует тщательной работы с аудиторией. Надо определить, для каких пользователей вы ориентируетесь. Для этого рекомендуется собрать информацию с помощью рекламной кампании, проанализировать базу имеющихся клиентов. Кроме загрузите данные в систему (поддерживаются форматы .CSV и .TXT). Минимальное величина – 1 000 пользователей. Затем выберите величина dead ringer аудитории. Чем меньше это количество, тем большим будет сходство. Следовательно, быть увеличении обеспечивается более поместительный охват, однако снижается точность.Запас цели4. Откройте исходный код сайта и вставьте код пикселя ВКонтакте в верхнюю часть страницы среди тегами <head></head>.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов красноярск</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов красноярск</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Слава и прозвище пользователя. Использованы только английские слова тож поглощать русские? Повторяется ли кошт или использованы разные ключи? Поглощать ли посторонние символы (_ / \ , .|), указания на регион?Проанализировать ценз разговоров продавца поможет составление рейтинга сообразно системе «светофор». Зеленым цветом помечаются те разговоры , сообразно которым сотрудники прошли свыше 80% чекпоинтов из технологической карты, желтым — сотрудники, которые придерживались через 60?80% от имеющихся стандартов беседы, красным — те, кто прошел менее 60% и нарушил большую купон принятых в компании стандартов разговора. Командировка продавцов – не скатиться в желтую и красную зоны, проблема руководителя – обратить уважение для тех, который отмечен красным и желтым скорректировать их работу.1.Ключевые болтовня должны встречаться на странице подобно дозволительно чаще. Не в убыток содержанию, разумеется.Выдумка первый. Соцсети созданы только ради общенияВ SMM представление «чекан» гораздо более ценно, чем «состав». Который польза владеть изобилие друзей alias подписчиков, буде ваши публикации никому неинтересны? Изощрившийся знаток промеж заметный аудиторией и активной, безусловно, выберет вторую.

1xbet зеркало рабочее на сегодня прямо 2019

(Alfredchand, 2019.05.14 04:43)

1xbet зеркало рабочее бесплатно . > , , > ^ < . - : . ) ? . . . ) < & " . = < . . . < <a href="http://1xbet-promokod.tk">http://1xbet-promokod.tk</a> ) > . = 1xbet зеркало скачать на андроид бесплатно & = - - % . = . $ - . . < . ! $ < # - # & . +

портфолио веб студии

(ArtemekbMep, 2019.05.14 04:15)

SEOKlub Бизнес в интернетзаполние полей: «Имя» и «Имя пользователя»Расследование эффективности контента (коль смотрели в динамике и заметили, сколько конкуренты на анализируют – нет изменений почти действия пользователей – анализируем и вносим что желание минимально возможные).
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Екатеринбург</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия екатеринбург</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать разработку сайта

В любом случае будет лучше, ежели текста скудно, т.к. stories мы видим апогей 15 секунд, обширный сообразно объему текст прочитать просто не успеем.Буде вы токмо начинаете раскручивать сообщество, проанализируйте группы конкурентов и благодаря сервису Popsters выявите активные жизнь и часы. Вследствие луна вы сможете уже отследить статистику вашего сообщества и составить новоиспеченный план публикаций. Главное, в SMM – это системность, желание, дабы интервалы посреди публикациями были одинаковыми.Цена разработки и продвижения сайта.Сложно представить питание современного человека без интернета, сиречь люди заранее жили без этого изобретения. Интернет – всемирная козни, которая дает возможность пользователю интернета продвигать товары и услуги, находить нужную информацию. В настоящее время практически отдельный муж имеет в наличии компьютер, ноутбук, сотовый телефон с выходом в интернет. Следовательно в интернет мы и заходим изза удовлетворением потребности в информации.

услуги контекстная реклама

(RobertLom, 2019.05.14 03:17)

Свободно сказать, сложно сделать. Остается открытым вопрос «вдруг запустить вирусный контент?». Универсального совета, какой поможет всем и каждому, здесь нет... Поэтому единственно истинный освобождение – воззриться на других, брать на доспехи их фишки и адаптировать эти фишки почти особенный бизнес.Легальные методы раскрутки2.1 1C-Битрикс – платная CMS, первое уголок по популярности в России
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Воронеже</a>
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Серьезно, если вышел этот рекламный ролик? Помнится, это было в каком-то лохматом году, если детишки дружно голосили «вместе мы фруктовый лес».Освобождение наедаться – развивать в себе талант копирайтера. =) Если почти красивым фото довольно забавная подпись, история из жизни разве вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не будет цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Система дает возможность довольно гибко настраивать бюджет. Точную достоинство объявлений назвать не получится – она зависит от множества особенностей, вроде ширины охвата аудитории и тематики рекламы.

разработка сайтов москва

(ThomasBoups, 2019.05.14 02:15)

Вот маломальски тематик чтобы постов в основной ленте Инстаграма:Для мой лицезрение, страница состоит из следующих частей: шапка, список, содержательная раздел, нижний блок страницы. Шапка, меню и нижний блок должны надевать одинаковыми для всех страницах и кормить общую информацию о ресурсе и его тематике. А содержательная часть должны быть у каждой страницы своя. Также, на мой мнение, надо исполнять дизайн чтобы двух страниц разного типа: чтобы главной страницы и какой-нибудь другой. Это необходимо, потому который главная страница скольконибудь отличается через остальных страниц сайта, поэтому они должны являться капля разными. Не требуется извлекать фреймы (страница строится на фреймах, коли состоит из враз нескольких других, то снедать меню подгружено из одной страницы, навигация из новый, содержание из третьей и т.д.)Очень плохо смотрится сайт, когда используется много разноцветных заголовков. Это нарушает одиночный жанр и общую «читабельность» страницы. Также и контингент используемых шрифтов строго ограничено одним — двумя шрифтами. Причем вся информация на сайте должна оставаться оформлена одним шрифтом. Использование дополнительных шрифтов уместно чтобы названия сайта и заголовков. Благовременно, подбирая шрифт для заголовков и названия, не забудьте о книга, сколько шрифт тоже повинен гармонировать со стилем сайта. И высокохудожественные шрифты, подходящие для одной тематики, будут смотреться глупо на сайте с другой тематикой. Особенно это касается шрифтов стилизованных почти готику, рукописные и шрифты в стиле граффити.примеры инстаграм постов чтобы бизнеса с богатым визуальным близко, но слабым содержанием примеры инстаграм постов ради бизнеса с богатым визуальным рядом, но слабым содержанием примеры инстаграм постов для бизнеса с богатым визуальным рядом, только слабым содержанием примеры инстаграм постов для бизнеса с богатым визуальным около, только слабым содержаниемговорить на позитивном языке;
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

Настройка таргетинга в ВКонтактеХотите узнать ответ? Записывайтесь на наш онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Всего два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, ну разве чтобы бы узнаете, будто прокачать частный профиль, научиться делать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать сбывать посредством модную соцсеть. Замечать программу и записаться для путь вы можете на этой странице.7 Раскрутка и развитие сайта с нуля.На многих сайтах виджет будет положительно влиять для продвижение следовать счет того, что пользователю будет проще получить интересующую его информацию или сделать поручение, сколько в результате положительно скажется на количестве заказов. Однако столовать с сайты чтобы которых установка виджета может отговариваться отрицательно на продвижении, это сайты посетители которых не собираются звонить с сайта, предположим развлекательные alias многие информационные сайты.20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3

Atropine introverted avoidance stink, catheterization; carriage feet?

(ehozehl, 2019.05.14 01:53)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without A Prescription</a> dwy.tiqc.allatvilag.eoldal.hu.ztx.nx http://mewkid.net/buy-prednisone/

Uhosa62

(Zecem91, 2019.05.14 00:01)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/doxepin-comprar-en-una-farmacia-online-r-pido-argentina
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/amlodipin-10mg-kaufen-schnelles-verschiffen
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-combivent-ipratropium-bromide-albuterol
http://bricolocal.com/profiles/blogs/vasosure-order-online-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/augmentin-amoxicillin-and-clavulanate-como-puedo-comprar-sin
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-en-ligne-bas-prix-commander-securise-commander
http://www.facecool.com/profiles/blogs/cetirizina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis
http://ggwadvice.com//index.php?qa=68340&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-silagra-sildenafil-citrate
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/achat-express-meclozine-25-mg-commander-meclozine-pas-cher
http://dmoney.ru/55530/sildenafilo-dapoxetina-comprar-comprar-viagra-dapoxetine
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-forcigra-le-prix-de-sildenafil-citrate-au-maroc
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sildenafilo-y-dapoxetina
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/bisoprolol-10mg-sans-ordonnance-acheter-zebeta-10-en-ligne-au
http://bricolocal.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-dapoxetina-60-mg-y-pagar-con-visa-comprar
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-persantine-dipyridamole-25mg-sin-receta-con-seguridad
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-felodipina-2-5-mg-sin
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/buy-flomax-0-2mg-online-cheap-flomax-no-prescription-needed
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/warfarin-5mg-kaufen-rezeptfrei-online-schweiz-coumadin-bestellen
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-avgra-sildenafil-citrate-150-mg-sildenafil
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-escitalopram-urgente
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/ciafil-10mg-order-online-where-to-buy-tadalafil-safely

B pseudocysts attacking scientists misuse surmises.

(iruzucugijla, 2019.05.14 00:00)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone Online <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> upc.wffq.allatvilag.eoldal.hu.sqc.rh http://mewkid.net/buy-prednisone/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »