Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание и продвижение сайтов

(Williamgix, 2019.05.13 23:48)

Статьи о раскрутке в социальных сетях помогут вам получить новую информацию по этой теме и закрепить знания, которые у вас уже завтракать, а также облегчат решение проблемных вопросов.Для работы современных CMS обычно требуется поддержка хостингом PHP и база данных (MySQL). Прибавление статей происходит через панель управления, что позволяет сидеть с сайтом даже без знания языка гипертекстовой разметки. Редактирование структуры сайта осуществляется с через модификации блоков (виджетов). Дизайн (тема) содержится в специальных файлах, сколько позволяет платить оперативные изменения в оформление всех страниц сайта с через одной правки.1. Сбор семантического ядра – запросы, сообразно которым можно прельщать людей на интернет-магазин
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта

Это позволит не только писать безвыездно текущие сплетня с контрагентами, только и упростит работу сообразно поиску базы чтобы обзвона. Холодная основание клиентов это, будто норма, головная мука руководителя, поскольку для ее смесь менеджеры тратят в среднем от 3 перед 5 рабочих дней в месяц, вместо того, для тратить это период прямо на дружба с покупателями.Церебро. Мощное средство чтобы подробного анализа аудитории. С его через можно встречать match клиентов, активных пользователей определенных сообществ, тематические группы и многое другое. Доступно огромное количество настроек, но мирской интерфейс и наличие обучающих материалов упрощают дело.Allsocial. Сервис для поиска тематических групп. С его через дозволительно испытывать, кто является администратором определенного сообщества, а также проконтролировать изменения в группах, примерно, смену названий.Spotlight. Безмездный сервис, предназначенный для поиска целевой аудитории. Функционал включает сбор информации об участниках сообществ, возможность настроить ЦА сообразно определенным видам активности, получить сведения об администрации сообществ. Авторизация осуществляется помощью учетную запись «ВКонтакте».«ТолькоТолк». Сервис ради контроля рекламных кампаний, который дает возможность исправлять аудиторию.Segmento target. Функциональная способ для таргетирования. Совместима не как с vk.com, однако и с другими соцсетями: «Одноклассниками», Facebook, Instagram.Coolest monkey in the jungleЯкобы исполнять собственный сайт самостоятельно?Дешифрировать внимательно, даже если ваш бизнес теоретически относится к категории «и который извещать лопать, и картинка красивая».

разработка landing page в Волгограде

(Seogradnex, 2019.05.13 22:48)

басня SMM про неважность текста в InstagramПрямых продаж не довольно!Кейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали качество – показываем, нарисовали картину – показываем.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>

https://volgograd.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы в Волгограде

Как сверстать особенный принадлежащий сайт.Audi «Если четыре кольца – это безвыездно, что нуждаться»Нейтрализуйте несогласие. В компании должна гнездиться статистика сообразно вопросам пользователей, которая пригодится присутствие разработке скрипта. Любое отрицание дозволительно нейтрализовать присутствие наличии готового решения.Оптимальный система, коль основной упор делается для поисковое продвижение сайта, но к сожалению в большинстве коммерческих тематик всетаки удачные варианты уже заняты и приходится извлекать способы описанные ниже.1. ИНТЕГРАЦИЯ IP-ТЕЛЕФОНИИ С CRM-СИСТЕМОЙ

продвижение сайта в интернете

(Seoomskdyems, 2019.05.13 21:49)

Color Bug outчем конкретно занимается;Подобрать себе оптимальный набор хэштегов дозволительно и через специальные сервисы. Например, InstaTag или WEBSTAGRAM. Тут вам и база хэштегов сообразно категориям, и простой списки релеватных и популярных хэштегов. Только, здесь, будто говорится, доверяй, однако проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить на смысловую нагрузку. Постоянно последовательно прибавлять в публикацию не стоит.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт в Омске</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

По географической метке ведется такой же поиск, наравне и по хэштегам. Ейей и наращение, в общем-то, через геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Пропорционально, еще с через метки вы сможете узнать, сколько думают о вашей компании клиенты. Зачастую пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут приманка впечатления. В общем, у вас появляется мочь испытывать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.H&M и «расистская» платьеДругая разряд бизнесменов считает, сколько Фейсбук не ради них, беспричинно как там перевелись целевой аудитории. В этом, конечно, логики больше. Вдруг предполагать, что в данной соцсети (применительно к России), сосредоточена аудитория 30+, с высшим образованием, со средним месячным доходом и выше среднего. Ежели брать срез по интересам и роду деятельности, то дозволено выделить маркетологов, предпринимателей, журналистов, преподавателей вузов, политиков и т.п. Эдакая современная интеллигенция. Вписывается ваша ЦА в эти рамки? Вероятно, вам в ФБ тротуар открыта.Привет мой дорогой друг. Специально чтобы Тебя я подготовил воздушный тест из 10 вопросов. Только может быть 2 варианта ответа:Постоянно верно. Но беспричинно было в далекие 2006-2009 года, когда мы покупали карту «Ранетка», чтобы посидеть часок в интернете, а трехминутная песня скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» единственно набирал репутация, а ответы для пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, крепко гордилась собой, если в 11 классе получила сословие «Гуру». =) Однако эти времена давно канули в Лету.

веб студия заказать сайт телефон

(Olegdow, 2019.05.13 20:49)

Видео – предварительно 1 минуты в ленту. Тогда тоже старайтесь исполнять видео хорошего качества, исключите «шевеленку», монтируйте ролики из небольших кусочков.Приготовление рекламы по такой схеме требует тщательной работы с аудиторией. Надо определить, на каких пользователей вы ориентируетесь. Чтобы этого рекомендуется собрать информацию с через рекламной кампании, проанализировать базу имеющихся клиентов. После загрузите причина в систему (поддерживаются форматы .CSV и .TXT). Минимальное цифра – 1 000 пользователей. Затем выберите величина spit аудитории. Чем меньше это сумма, тем большим будет сходство. Явствует, около увеличении обеспечивается более поместительный охват, но снижается точность.«Узнаваемость»: тот случай, если вам необходимо исполнять так, чтобы о компании alias продукте узнало максимальное количество людей. Дабы бренд был для устах целевой аудитории.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Модель эластичного макета позволительно посмотреть в моем представлении CSS Zen Garden (ограниченный гибрид эластичного и резинового макета). Насколько я знаю, это единственное представление CSS Zen Garden, которое является эластичным и доступно настолько, насколько это общий возможно быть нередактируемой (изначально заданной) разметке страницы. Я зело горжусь этим фактом (всерьез, весьма безупречный первообраз, однако у меня в Opera 9.22 около ширине меньше 150 пикселей блоки «наезжают» друг на друга, сей эффект описан выше в минусах резинового макета).Говоря проще, дизайнер делает вещи удобными и красивыми. Посмотри для мышку, которую держишь в руке, для стену, на которой обои радуют око, на автомобили, которые ездят за окном — весь около является предметом деятельности дизайнера!• При холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае немного приостановите поток своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.Толпа по социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное ситуация, вера и т.д.Направления эко-дизайна:

создание сайтов Самара

(SeosamarSut, 2019.05.13 19:49)

Круг целиВ данном случае — аналогичность названия сайта содержанию. В идеале имя сайта должно противиться его содержание, загадка минимум — не ввести в предрассудок пользователя, не стоит нарекать сайт юридической компанииМы разместили десятки сайтов для хостинге Бегет и сообразно нашему опыту, здесь самая отзывчивая техническая поддержка, ребята ввек стараются пойти против клиентам, даже в тех ситуациях в которых некоторый хостинги оставляют клиента разбираться самостоятельно.
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
https://samara.skgroups.ru/context.html - контекстнаЯ реклама Яндекс

Шапка сайта (верхняя порция всех страниц) должна рассказывать однако о тематике ресурса. Посмотрев для шапку посетителей, может делать выводы о содержании сайта и необходимости длительного нахождения там. На мой взгляд, шапка должна продовольствовать в себе следующее: логотип сайта, название ресурса, а также может красоваться какая-нибудь картинка разве подобное.1. Не стоит делать плагиатом. В последнее век модно «тырить» вещество и изменять его за свой. Отступление – коль вы собираете информацию на какую-то определенную тему, только не забудьте указать автора и источник.Понятно, если вы хотите, для про вас забыли – алгоритм умной ленты в соцсетях работает, наравне часы. Однако присутствие этом не нужно отступать через обратного: заваливать ленту подписчиков, публикуя сообразно 5 постов в день. Ваша активность стремительно надоест пользователям, и они простой отпишутся. Оптимальное наличность постов в день – не более двух.Огромный круг действительно нетривиальных фильтров. Вы сможете не исключительно редактировать колорит снимка, но и искажать пространство, деформируя порядок предметов в кадре в духе сюрреализма. В общем и целом, добавление из разряда «нет времени растолковать, скачивай». Так сколько передаем привет Сальвадору Дали и приступаем к экспериментам.Подписывается контракт.

Vubcofs

(Mupadend, 2019.05.13 18:54)

http://allessentialspa.com/
<a href=http://allessentialspa.com/#>allessentialspa.com</a>

веб студия заказать сайт телефон

(GoshaufaDup, 2019.05.13 18:50)

Исключение экодизайна и в часть, который он учитывает тип, возраст, социальный статус и даже темперамент жильцов. Ёкологический дизайн высвобождает и направляет положительную энергию, правильно располагает обстановка в доме и выбирает оптимальное соединение цветов. А также нейтрализует в квартире патогенные зоны, устраняет вдохновение отрицательной энергии. Поскольку объект работы руками никак не пощупать, то и уклон в философию присутствует в изрядной степени. Особое внимание композиции, цвету и пространству.Для десертВ h1 помещаем главный требование сообразно странице без каких-то дополнительных слов. Примерно: подкупать телевизорУничтожение возраженийгеолокация в Инстаграме
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>услуги контекстной рекламы</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Нужен ли адаптивный дизайн чтобы продвижения сайта?Товар стоит ровно столько, что после него готовы заплатить. Прекословие «дорогой» во век обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством или специальными предложениями.2. Получить с сайта быть помощи пикселя.Создание интернет-магазина: будто оставить конкурентов позади. Фракция IСостав комментариев. Чем больше комментариев, тем важнее содержание ради ЦА. Начинать и в целом, попадание в ЦА есть. Гордо лучший, что именно комментируют и реальные ли это комментарии сиречь накрутка. Примет громада, из основных: короткие в 1-2 слова комментарии, просто смайлики, коммерческие профили.

сайт визитка пример

(Chelyabpreds, 2019.05.13 17:52)

Ровно сверстать частный личный сайт.примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стиле примеры профилей с сильным содержательным рядом, выполненные в едином, авторском стилеТаргетированная реклама в Инстаграме: ищем клиентов в самой популярной соцсети
https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ челябинск

Контентная стратегия в Инстаграме ради коммерческого аккаунта6. Поспешность работы интернет-магазина – крупный показательРазбейте продажи для скольконибудь этапов чтобы выделения зоны ответственности тех продавцов, которые лучше показали себя для обзвоне. Каждый вынужден трудиться своим делом, а не ронять век и деньги. Определите тех сотрудников, которые лучше презентуют предложение именно новой базе. Пусть эти люди и сидят на телефоне.Состав употреблений той сиречь иной метки дозволительно узнать автоматически быть проставлении хэштега. Возьмем, мы пишем #маникюр. Инстаграм самовластно нам показывает, который данная знак была использована миллионы однажды! Беспричинно, вы можете экспериментировать с подписями, попутно узнавая, сколько однажды их использовали. Чересчур редкие хэштеги (ради исключением ваших персональных) помещать не рекомендуется. Также не рекомендуется ставить и слишком популярные, ровно, примем, тот же #маникюр. Ни те, ни другие метки в топ вас не выведут. Лучше ориентироваться для среднее количество употреблений – 3-40-100 тыс, в зависимости через вашей тематики.коллажи в инстаграме

сео продвижение

(Artemprall, 2019.05.13 16:55)

Чрезвычайно много доступного для чтения текста страницы и его острое желание заполнить всю доступное место может служить во крушение удобству пользователей. Чересчур гибель текста может «убивать» на пользователя и создавать сайт перегруженным сиречь хаотичным. Существует слово: «Мелочь место продает» (“White elbow-room sells”, не знаю русского эквивалента этого выражения, имеется в виду, что безделица пространство надо для увеличения акцента для содержании), и оно справедливо даже применительно к вебсайтам;Meню. Как исполнять, чтобы список сайта было не сверху или снизу, а сбоку? Обычно ради этого применяется список, у которой только две колонки (меню и основное иждивение) и одна строка. Один не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Вовремя, будто так же часто делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, однако, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, безотлагательно сей метод совершенно легален.В социальной тенета «ВКонтакте» предусмотрены места для рекламных объявлений. Они расположены в левой части страниц, а также торчком в новостной ленте пользователей. Объявления составляются из изображения и привлекающего забота заголовка. В некоторых вариантах также имеется текст-описание.
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов спб</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/smm.html>smm специалист</a>
https://spb.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

3. Заливки системы управления контентом сайта на хостинг, настройка, наладка, создание структуры.Примеры профилей с сильным содержательным близко, выполненные в едином, авторском стиле:наподобие создать бизнес-страницу в ФейсбукеЧтобы создать макет сайта было бы желательно бомонд определенные условия и стандарты изготовления макетов. Вот главные из них:1. Загрузить для сервер из готового файла;

order modafinil 106 mg

(Shawngrods, 2019.05.13 16:42)

Hello! <a href=http://provigil-modafinil.com/#approved-canadian-online-pharmacies>purchase modafinil</a> excellent web page.

сайт визитка стоимость

(RostovUtild, 2019.05.13 15:59)

3. Заинтересуйте, а не продавайтеПсихологическая. Вовек позволительно рисковать дозвониться с другого номера, разве лид «не доверяет» тому, с которого ему позвонили уже раз двадцать.В этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления собственный сайтом. создать сайт можно зело разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А управлять сайтом позволительно также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот сноровка управления сайтом, что подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля можно как в простой программе, беспричинно и в сложном редакторе. Несомненно, самым привлекающим в программе является его просто и в то же век функциональность.Работа с возражениями сообразно телефону совершенствуется в ходе обучения. Около этом отрабатываются типовые аргументы, появляется способность установить контакт и суждение потребностей собеседника. Гордо нейтрализовать не всего типичные чтобы всех ошибки, однако и индивидуальные. Это поможет раскрыть потенциал каждого подчиненного.7. И самое главное, не пытайтесь угадать, понравится конечному пользователю сайт или нет, проведите небольшое тестирование.
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта ростов на дону</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов в ростове на дону</a>
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина под ключ

Унты Дулаан и горячностьМиф восьмой. Чтобы коммерческого аккаунта достаточно 2-5 постов в лунаХладнокровный обзвон: испытание количественных показателейКроме качественной оценки ведения беседы с покупателями, важно также создавать количественный разбор разговоров. Мы уже сориентировали вас, какие ожидание сообразно звонкам в погода дозволительно устанавливать в зависимости от сферы бизнеса. Опричь этих показателей, мы рекомендуем также отслеживать день входящих и исходящих звонков, проект и быль ради сутки, количественные показатели в разрезе каждого продавца и всего отдела.Следует позаботиться и о проблемах роста. Ведь сайт довольно развиваться. Будет подниматься база данных, расти трафик. Справится ли с этим выбранный хостинг? Чтобы собственного спокойствия не вредно узнать, какие крупные известные компании пользуются услугами данного хостинга. Новые хостинговые компании могут быть колоссально хороши по всем своим параметрам, однако они, к сожалению, могут в сам не хороший день исчезнуть. Вместе со всей накопленной на сайте базой данных. Сравнить такую беду позволительно с пожаром. Следовательно лучше облюбовать тех, который для рынке уже давно.

портфолио сайтов веб студия в Перми

(Seopermses, 2019.05.13 14:58)

3. Моральная подготовкаЧтобы начать работу, вам необходимо создать бизнес-менеджер компании в Фейсбуке. Это такая особая площадка, которая объединяет бизнес-страницы, дает мочь управления ими и позволяет предпринимать рекламные аккаунты, через которые настраиваются объявления. К бизнес-менеджеру доступ может фигурировать у нескольких пользователей, сколько много удобно, если с ФБ работает не единодержавно сотрудник вашей компании.4 Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://perm.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Хорошо проработанная страница 404 – для ней дозволительно потчевать другие товары, полезную информацию, воеже удержать человека для своем магазине.примеры пиара у блогеровНет, оставим в покое Юнга и Фрейда с их фундаментальными теориями и обратимся к «прикладной» психологии. Любое представление вызывает у человека определенные ассоциации. Проблема заключается в книга, который предметы, сюжеты либо графические элементы вызывают у разных людей совершенно различные ассоциации. И, коли Вы при создании сайта строите изначально ложный ассоциативный фаланга, дозволительно «завести» пользователя вовсе не туда, гораздо изначально планировалось. Следовательно, чтобы создания устойчивых ассоциаций, настроения иначе образа, нередко надо дополнять композицию второстепенными элементами, укрепляя тематическую линию. Такими элементами может существовать который угодно: картина, выражение (первичный источник информации) или целая предложение, ряд, размывка, коллаж. Главное — желать не к слепому утяжелению, структуры сайта, а к созданию устойчивого ассоциативного ряда, относящегося к конкретной области, в соответствии со стоящими предварительно веб-сайтом задачами.Цена разработки и продвижения сайта.Ставя хэштеги, учитывайте, сколько они не работают по принципу «чем больше, тем лучше». Оптимальное число меток – 10. Почему?

одностраничные сайты купить

(Artemglopy, 2019.05.13 14:01)

Исполнять сайт визитку самому.словно создать бизнес-страницу в ФейсбукеСпускАнекдот девятый. При оплате следовать знание одной соцсети – остальные даромПункт «Мнение» не используется в большинстве видов бизнеса. Вольность – коли ваши товары и услуги направлены для представителей определенного мировоззрения. Скажем, вы продаете предметы культа сиречь организуете семинары культурных и религиозных деятелей.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Намек Kind для оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением от 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка сообразно Санкт-Петербургу.ДиалектСтатьи о раскрутке в социальных сетях помогут вам получить новую информацию сообразно этой теме и закрепить знания, которые у вас уже завтракать, а также облегчат приговор проблемных вопросов.SEOKlub Изделие сайтов Программирование и верстка сайтаМорозный обзвон и воспитание

hawe.memwom.bee

(hawe.memwom.bee, 2019.05.13 13:48)


Howdy! I just wish to give you a big thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your web site for more soon.
hawe.memwom.bee

раскрутка сайтов

(Robertcaria, 2019.05.13 13:04)

1. Загрузить для сервер из готового файла;Миф шестой. SMM-маркетинг – это бесплатный маркетингЗапас шаблона, выбор специалистов и приготовление проекта к запуску
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>создание landing page</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия в Красноярске</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Разве обедать анимированный текст, какой прыгает, мигает и т.д. – отчет НЕТ.Загружаются индивидуализированные аудитории вот тут:А я томатПосты со ссылками на сайт. Ежели у вас 10 000 подписчиков и более, вы можете использовать дополнительную умение сторис и прикрепить к публикации ссылку. Беспричинно вы переведете трафик для свой сайт.Следуйте технологии специалистов Oy-li, чтобы испытывать обо всех допускаемых ошибках персонала при холодном обзвоне и содержать возможность их прежде скорректировать без ущерба выручке компании.

веб студия заказать сайт

(ArtemekbMep, 2019.05.13 12:06)

И тональный крем справился! Если ему под силу перекрыть тату, то сколько быстро говорить о недостатках для лице. Реклама сработала – купить захотелось. Большой виральный охват появился благодаря наглядной демонстрации основного преимущества тонального крема – его плотности покрытия. Так что когда ваш товар обладает чем-то сверхуникальным, работает лучше продуктов конкурентов и вообще он «быстрее, выше, сильнее», то думайте, чистый это дозволено наглядно продемонстрировать. Аудитория вас полюбит, проверено на Vichy.Зачем это нужно вашему бизнесу? В поле BIO даже быть вовсю большом желании вы не сможете грамотно уместить всю информацию о вашей компании. В попытке «впихнуть невпихуемое» вы как засорите его. Намного удобнее вынести некоторое пункты в часть «Актуальное». Что туда дозволительно поместить:Таких результатов дозволительно достичь около оптимальной структуре отдела, интеграции CRM-системы с IP-телефонией, верном перераспределении функций промеж продавцами и эффективной мотивации.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер екатеринбург</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка web сайтов

Ну а если у вас нет денег для рекламу, существует избыток способов и бесплатной раскрутки, однако бесплатной не значит менее эффективной. В прошлой статье я уже говорил и немедленно скажу: ни в коем случае не пользуйтесь услугами так называемой «раскруточной» компании. Тем более, что разве постоянно грамотно устроить, то всегда получится и так.Тематическое, однако не ключевое словоПричем, гордо сулить пользователям разные типы материалов – не только текстовые, только и фото/видео, тем более для создания визуального контента сейчас существует немало приложений.

портфолио сайтов веб студия в Воронеже

(RobertLom, 2019.05.13 11:09)

Легальные методы раскруткиДемографические характеристикиВЧ (высокочастотные) запросы необходимо выбирать для оптимизации главной страницы и рубрик. Притча: Телевизор купить
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

На 5 шаге вы сможете опубликовать ваш сайт в интернет. Это делается нажатием одной кнопки «Опубликовать». Вестимо, накануне этим вам надо внести данные, куда публиковать сайт, задать адресные данные хостинга. Хостинг – это край в интернете, гораздо будет размещён ваш сайт визитка.НЕТПервое, чем радует приложение – ассортимент пресетов. Это возможность в одно нажатие успевать перед 85% прекрасной цветовой обработки, особенно, если ориентироваться во всех этих ползунках и инструментах. Второе – пакетная улучшение фотографий одним пресетом или в едином стиле. Ради плитки в Инстаграме самое то. Когда не пожалеете и малость вложитесь в приложение, то вам откроется функционал, позволяющий лишать лишнее с фото. Помните, мы говорили о ботинках и бутербродах? Так вот – удалять их, Lightroom в помощь.

заказать сайт москва веб

(ThomasBoups, 2019.05.13 10:10)

Публикация сайта в интернет.Регистрация доменного имени— дизайн: легкость редактирования темы оформления ради пользователя, знакомого с HTML и CSS;Разумеется, не забывайте наносить контент, какой довольно интересен аудитории, корректируйте ожидание публикаций, отталкиваясь через отклика подписчиков. Сиречь же, вроде вариация, сотрудничайте с организациями, которые не являются вашими конкурентами, но совпадают с вами сообразно целевой аудитории. Делайте взаимные репосты. Как «Тантум Верде Форте», несомненно, не «выстрелите», но новых подписчиков получите.Проще, очевидно, дублировать посты во всех соцетях, только это не очень эффективный путь. Почему? Чаще только интернет-пользователи зарегистрированы залпом в нескольких социальных сетях. Когда вы будете предлагать равновесный контент, то у пользователя не довольно необходимости замечать за вами повсеместно, он просто выберет одну удобную для себя площадку, а на всех остальных вы его «потеряете». Опричь того, в разные соцсети пользователи приходят сообразно разным причинам: в Instagram, в основном, за красивыми картинками, в Facebook – изза новостями и серьезными материалами. Учитывая это, нуждаться изготовлять различный контент ради разных соцсетей.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/smm.html>раскрутка инстаграм</a>
https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Макет сайта с фиксированной ширинойИспытание конкурентов, которых вы не знаете в лицо. Тут ваша вопрос встречать компании, которые могут вам быть конкурентами для самом деле сиречь являются косвенными конкурентами. Например, вы работаете в разных городах alias даже странах.БезлимитищеТут всё так же, ровно и чтобы Фейсбука, следовательно в данном разделе никаких дополнительных комментариев не оставляем, смотрите соответствующую статью. =)В любом случае довольно лучше, коли текста бедно, т.к. stories мы видим максимум 15 секунд, глубокий по объему текст прочитать простой не успеем.

заказать лендинг

(Williamgix, 2019.05.13 07:44)

планировщик инстаграмаТочно видите, здесь можно добавить людей, бизнес-страницы и завести рекламные аккаунты. Нажимайте на соответствующие кнопки и следуйте инструкциям.Я многократно встречаю рассуждения, основанные для мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, наподобие элементе, существующем раздельно через текста и имеющем свои правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

Отсутствует, оставим в покое Юнга и Фрейда с их фундаментальными теориями и обратимся к «практический» психологии. Любое снимок вызывает у человека определенные ассоциации. Задача заключается в книга, что предметы, сюжеты либо графические элементы вызывают у разных людей все различные ассоциации. И, когда Вы при создании сайта строите изначально ложный ассоциативный колонна, позволительно «завести» пользователя совсем не туда, куда изначально планировалось. Следовательно, чтобы создания устойчивых ассоциаций, настроения тож образа, неоднократно надо дополнять композицию второстепенными элементами, укрепляя тематическую линию. Такими элементами может быть который угодно: бюст, речь (первичный начало информации) или целая фраза, графа, размывка, коллаж. Главное — желать не к слепому утяжелению, структуры сайта, а к созданию устойчивого ассоциативного ряда, относящегося к конкретной области, в соответствии со стоящими перед веб-сайтом задачами.КегльСВЕЖИЙ ОБЗВОН: МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХДля рубрик магазина, подрубрик и теговСторонние сервисы ради рекламы «ВКонтакте»

одностраничные сайты купить

(Seogradnex, 2019.05.13 06:46)

Тематические – #доставка_цветовБонус (60%)Основание находится в общем списке и готова к использованию. Никто из пользователей, включенных в список, не узнает о добавлении в аудиторию ретаргетинга, а приказ к группе вероятно только по инициативе владельца сайта.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайтов</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>

https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html - разработка и продвижение сайтов

Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.Однако перед тем, чистый создать либо купить интернет-магазин, надо CMS (Substance management plan) тож, проще говоря, систему управления содержимым, с которой вам придется в дальнейшем работать.примеры контента инстаграма чтобы бизнеса с сильным содержательным близко, но слабым визуальным примеры контента инстаграма ради бизнеса с сильным содержательным близко, однако слабым визуальным примеры контента инстаграма чтобы бизнеса с сильным содержательным рядом, однако слабым визуальным— обновляемость CMS и наличие сообщества;Нажмите на кнопку «Создать аккаунт» в правом верхнем углу


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »