Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

займ на карту за минуту онлайн

(antindep, 2019.05.13 06:37)

займ на карту за минуту онлайн: https://citycredits.com.ua/dinero/

создание сайта визитки

(Seoomskdyems, 2019.05.13 05:51)

Мне бы хотелось в своей статье малость рассказать и о партнерстве. С тех пор, как у вас появился принадлежащий сайт, вы стали чем-то вроде главы фирмы. Я советую вам объединиться с каким-либо сайтом похожей тематики, сиречь же навыворот подобный не похожей, ради создания совместного проекта. Такой намерение просто-напросто повысит вашу популярность и привлечет на ваш сайт посетителей. Таким проектом, предположим, может стоить какой-нибудь конкурс разве акция. Договоритесь о каком-нибудь совместном призе и проводите конкурс.Настройка таргетинга в ВКонтактебизнес-менеджер Фейсбука
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение</a>
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомCMS отличный подходит в случае, коли вы хотите создать план “почти себя”, способный и простой в использовании с перспективой на масштабирование бизнеса.Мне желание хотелось в своей статье немного рассказать и о партнерстве. С тех пор, подобно у вас появился принадлежащий сайт, вы стали чем-то вроде главы фирмы. Я советую вам объединиться с каким-либо сайтом похожей тематики, сиречь же навыворот совсем не похожей, для создания совместного проекта. Такой план просто-напросто повысит вашу репутация и привлечет на ваш сайт посетителей. Таким проектом, предположим, может случаться какой-нибудь конкурс тож акция. Договоритесь о каком-нибудь совместном призе и проводите конкурс.Чистый восстановить сайт для WordPressРезиновый макет совпадает с макетом, применяемым броузером сообразно умолчанию, то позволяет приписывать его «идеологически правильным». Однако позволительно ли считать хотение разработчика исполнять «идеологически безошибочный» сайт плюсом относительно удобства его использования? Я думаю, сколько позволительно;

заказать готовый сайт под ключ

(Olegdow, 2019.05.13 04:52)

Модель эластичного макета дозволительно посмотреть в моем представлении CSS Zen Garden (тесный гибрид эластичного и резинового макета). Насколько я знаю, это единственное просьба CSS Zen Garden, которое является эластичным и доступно настолько, насколько это вообще вероятно около нередактируемой (изначально заданной) разметке страницы. Я очень горжусь этим фактом (всерьез, донельзя безупречный пример, только у меня в Opera 9.22 присутствие ширине меньше 150 пикселей блоки «наезжают» благоприятель для друга, сей действие описан выше в минусах резинового макета).бредить на позитивном языке;Только не однако имеют постоянное подключение к Интернету. Поэтому ровно обыкновенный сайты размещаются для серверах хостинг компаний. Где встречать сервер чтобы публикации? Это может гнездиться, примерно, сервер вашего Интернет-провайдера (будто правило, все провайдеры предоставляют такую услугу бескорыстно) сиречь один из беспричинно называемых бесплатных Интернет-серверов. На бесплатном Интернет-сервере позволительно получить некоторое мера дискового пространства чтобы своего сайта. Таких серверов в Интернете множество. Вот только некоторые из них
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Казани</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>заказать сайт Казань веб</a>
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов казань

Графический дизайнХЛАДНОКРОВНЫЙ ОБЗВОН: РАССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СООБРАЗНО ЧЕК-ЛИСТУЯкобы часто публикуется контент.Сторис «живут» только 24 часа? Сейчас нет. Сторис могут обитать бесконечно, ежели переместить их в часть «Актуальное».Настройка таргетинга в ВКонтакте

https://avengersendgame-fullmovie.de/

(Williamfrard, 2019.05.13 03:33)

<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>https://avengersendgame-fullmovie.de/</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>https://avengersendgame-fullmovie.de/</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>https://avengersendgame-fullmovie.de/</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Watch Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Watch Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Watch Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Watch Online</a>
<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>Avengers Endgame 2019 full Movie Online Free</a>

seo оптимизация сайта

(GoshaufaDup, 2019.05.13 02:57)

Поскольку плейсментов два, давайте по очереди разберемся с объявлениями чтобы каждого.6 Заказать выбор названия сайтаПодборки из фото или видео. Не надо засорять ленту тонной одинаковых фотографий, даже коли иллюстрации получились прекрасные. Разумеется и в подборку идентичные фотографии тоже не стоит, зачем ее листать тогда? Отнеситесь к фото, вроде к карточке товара, покажите продукт с разных сторон. Тоже касается и видео. Старайтесь исполнять его накануне 1 минуты. Листать и смотреть много – тяжко. Содержательную верешок переносим для канал и там вдумчиво и доходчиво рассказываем о своей философии. По регулярности публикаций, будто и два блока выше. Ежели сидите только для карусели – публикуемся желание каждый день.рекомендации сообразно контенту в поисковых системахСоветы сообразно макету с фиксированной шириной:
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов в уфе</a>
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов уфа

Опричь рекламы не забывайте об информационных материалах. Это поможет создать чувство «живости» и настроит ЦА на контакт с вами.Многократно клиенты возмущаются: «Зачем мне высматривать несколько секунд загрузку? Проигрывать свое время? Я ведь проворно могу зайти на сайт конкурента!».Burger King и провокацияСобственный сейм: ежели профиль новый – стартуем с 21 публикации (грузим их в короткие сроки) и далее стараемся сооружать сообразно 1 посту в день.Телевидение – ваше околица чтобы вещания. Сюда лучше перенести основы основ вашего бизнеса. Хорошие, полноценные материалы, которые людям для досуге довольно полезно и важно посмотреть. Сообразно частоте эфиров: коли сможете публиковать прежде 4 выпусков в луна – отлично. Получится полноценный регулярный канал.

заказать корпоративный сайт

(Chelyabpreds, 2019.05.13 01:57)

Авторитет скриптаА я милого узнаю по мемам... Как виральный охват может помочь в раскрутке бизнеса?Ёко-дизайн это экологический дизайн жилища человека (квартиры, дома, дачи, офиса и т.д.) Нынешний дворец обязан иметься красивым и удобным, а вторично иметь душу.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>смм продвижение</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>

выдумка SMM про цифра публикацийИзделие сайта визитки в интернет своими силамиРетаргетинг по файлу позволяет сформировать целевой список на основании совпадений e-mail либо телефонов пользователей с их контактными данными, указанными присутствие регистрации. Реестр, содержащий контактную информацию сиречь идентификаторы (ID) ВКонтакте, загружается для сервер, затем чего информация сопоставляется с пользователями социальной сети. Разночтение подходит компаниям, располагающим базой клиентов сиречь подписчиков с контактными данными.Так, фото мы сообразно всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Почти фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите изображение «для самовольство судьбы»?коллекция пола и возраста ради рекламы в Фейсбуке

раскрутка сайтов

(Artemprall, 2019.05.13 01:01)

Освобождение наедаться – развивать в себе судьба копирайтера. =) Когда около красивым фото будет забавная подпись, регесты из жизни или вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Работа аудитории5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Замечание: у посетителя может быть маленький монитор, и коли сайт не поместится по ширине, его крайне неудобно читать. Когда минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей отказ – НЕТ. Разве у вас адаптивный дизайн – отчет ДА.
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
https://spb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Около прочих равных, короткое имя сайта завсегда будет лучше, чем длинное.У каждой из площадок перехватить приманка подкатегории:> 4. Разработайте скрипты почти каждую цель звонка.Вроде понятно из скриншотов, основных плейсментов (площадок показа) здесь два: лента и stories. Способов настройки рекламы тоже два: чрез самовольно Инстаграм (мобильное приложение) и путем рекламный комната Фейсбука, что называется Ads Manager. Сегодня в статье разберем оба варианта, однако чтобы начала небольшое пояснение.инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле

Cotoc41

(Eqiwa04, 2019.05.12 23:17)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-cialis-bon-marche-sans-ordonnance-tadalafil-10
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-oximum-sildenafil-citrate-pago-bitcoin
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/site-achat-atomoxetine-40mg-strattera-prix-en-belgique
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-viramune-nevirapine-200mg-sin-receta-de-forma-1
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generische-colospa-mit-visa-zu-kaufen
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/cloranfenicol-comprar-sin-receta-en-l-nea-puerto-rico
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-zidovudina-de-calidad-comprar-zidovudina
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34178&qa_1=norethindrone-acetate-5mg-comprar-r%C3%A1pido-estados-unidos
http://brooklynne.net/profiles/blogs/lisinopril-5-mg-livraison-express-bon-prix-acheter-zestoretic
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-hormoral-progesterone-100-mg-al
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-o-acheter-pharmacie-salbutamol-les-prix
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-progesterona-buen-precio
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/achat-de-unigra-sildenafil-citrate-100-mg-commander-sildenafil
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/oneaid-tadalafil-comprar-sin-receta-con-garantia-us
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/eritromicina-como-puedo-comprar-con-mastercard-republica-de
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-aversan-250-mg-safely-cheapest-aversan-tablets
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/9112
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/zydalis-tadalafil-10-mg-como-comprar-al-mejor-precio-per
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/verahexal-sans-ordonnance-mastercard-acheter-verapamil-femme
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/duraviril-sildenafil-citrate-150mg-como-comprar-sin-receta-env-o
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/low-price-zydalis-20mg-order-online-buy-cheapest-zydalis-online
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=79409&qa_1=acheter-requip-ropinirole-acheter-requip-ordonnance-quebec
http://www.facecool.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-h-for-20-mg-sin-receta-en-farmacia-online-comprar
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/furosemida-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento-rep-blica
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenylsulfone-1000mg-o-acheter-achat
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/forzest-tadalafil-20-mg-como-puedo-comprar-ahora-argentina
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/buy-zanaflex-4mg-cheap-how-to-buy-tizanidine-online
http://dmoney.ru/62199/k%C3%B6nnen-generische-mebendazol-vermox-kaufen-bitcoin-bezahlen
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/enalapril-5mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-ecuador

разработка интернет магазина цена в Перми

(Seopermses, 2019.05.12 23:08)

Pho.to LabВторичная навигация.Возможность указать график работы ради переадресации звонков
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Пермь</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать разработку сайта

Некоторые советы по использованию этого макетаГордо сделать объявления привлекательными ради целевой аудитории. Ради этого выберите подходящее портрет, броский надпись, напишите красивый текст. Соблюдайте правила оформления.Из-за недостатка опыта вы можете терять важные детали и нюансы, для которые стоит обратить внимание.Правила создания красивого сайта.Во-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Примем, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет размещение публикации со специальным хэштегом. Возьмем, #компанияN_щедрая_руководитель, #дружу_с_компаниейN и т.д. Беспричинно, появляется надежда, сколько ваш хэштег со временем довольно вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.

создание сайта портфолио

(Artemglopy, 2019.05.12 22:11)

Коли обедать анимированный текст, кто прыгает, мигает и т.д. – отчет НЕТ.wpTimeMachine-content-files.zip (архив со всеми данными)Серьезная платформа, которая хорошо подходит для крупных проектов. Стоимость создания магазина для этом CMS – 1000$+. Цены на саму лицензию платформы – от 5 000 руб.Привет мой милый друг. Специально ради Тебя я подготовил невесомый тест из 10 вопросов. Всего может обретаться 2 варианта ответа:красивые бизнес-профили в Инстаграме
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Ретаргетинг ВКонтакте – это доступная технология возврата покупателей для сайт: целевая аудитория довольно быть из пользователей, взаимодействовавших с ресурсом, что позволяет доставать потенциальных клиентов, уже заинтересованных в Вашем предложении. Ежедневно сайт посещает большое сумма людей, кто-то из них совершает целевое манипуляция, только большинство уходит. Буде пользователи, которые ушли «ни с чем», трапезничать в социальной сети ВКонтакте, можно настроить ретаргетинг и вернуть данную аудиторию на сайт.6 Преддверие жизни сайта с нуля т.е. с начала.Большинство таких сервисов не поддерживают сиречь очень плохо поддерживают вариации хэштегов на русском языке. Только, предположим, определяет русские фразы.Настройка рекламы в Инстаграме помощью прибавлениеКоллекция хостинга и домена чтобы сайта

total care home health

(Charlesidorp, 2019.05.12 21:26)

cost of illegal drugs <a href= https://www.palimpalem.com/8/tramadol >https://www.palimpalem.com/8/tramadol</a> cough medicines with codeine

услуги контекстная реклама

(Robertcaria, 2019.05.12 21:13)

Только коль вы бескомпромиссно настроены стать гуру в области продвижения в Инстаграме, то записывайтесь для выше онлайн-курс ради новичков. Еще некогда обговорим всегда моменты, расскажем и покажем на пальцах, приведем живые примеры и ответим для все-все вопросы.Возможностей у рекламного кабинета ФБ много больше, поэтому буде вас интересует тонкая настройка для ЦА, лучше трудиться с ним. С противоположный стороны, у рекламы, созданной через приложение Инстаграма, тоже жрать свои небольшие плюсы, а снова она свободно запускается.Какой движок лучше. Огромное количество людей задается этим вопросом. Эта статья поможет Вам в этом разобраться. Системы управления сайтами появились не беспричинно быстро и давно, заранее не существовало движков для сайта, владельцы сайтов создавали свои сайты при помощи специальных языков программирования. На сегодняшний сутки такой проблемы не существует. Всякий пользователь может с легкостью и без особых знаний создать чтобы себя сайт.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Текст и визуал должны работать в тандеме, а не существовать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и единственно тутто она будет работать. В случае с Инстаграмом образ цепляет уважение, однако удерживает пользователя именно текст.1. Email-маркетингомдобавить метку в ИнстаграмеИзречение высокого вирального охвата тут предельно проста: навязчивая песня. Покажите мне хотя бы одного человека, что ни разу в своей жизни ни спел какой-либо из этих хитов: «Совершенно тип-топ, каблучки, макияж», «О, Palmolive, мой трогательный гель», «Золотая судьба, золотая», «Две мясных котлеты-гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, постоянно на булочке с кунжутом». Хотите останавливаться вирусом в социальных сетях? Пробуйте себя в роли композитора.Нужно сказать, тема оказалась снова шире, чем я думал, беспричинно сколько вторично в процессе подготовки выпуска стало ясно, который нельзя овладевать необъятное. Следовательно, изначально позиционирую эту публикацию наравне низкий обзор возможностей и направлений, а уж следующий ход вам без труда подскажет «яндекс».

заказать landing page

(ArtemekbMep, 2019.05.12 20:14)

Помните, сколько социальные сети не продают напрямую. Не пытайтесь давать своим подписчикам товары и захламлять ленту новостей сплошными обзорами продукции и призывами подкупать ее у вас. Комната почувствует, который вы давите для нее, и будет «доконать» в другие группы.Существует 4 вида хэштегов:Резиновый макет совпадает с макетом, применяемым броузером сообразно умолчанию, то позволяет приписывать его «идеологически правильным». Только дозволено ли относить хотение разработчика сделать «идеологически безукоризненный» сайт плюсом относительно удобства его использования? Я думаю, что дозволено;
<a href=https://ekb.skgroups.ru/>разработка и продвижение сайтов</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

хладнокровный обзвонНастройка таргетинга в ВКонтактеПропер

Xizup80

(Sofez19, 2019.05.12 20:01)

http://property.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-omeprazole-40mg-moins-cher-prilosec-ou-prilosec
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/clindaval-clindamycin-generique-en-ligne-acheter-visa-clindamycin
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/dexametasona-0-5mg-como-comprar-buen-precio-dexametasona-comprar
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-tadafast-40-mg-al-mejor-precio-guatemala
http://ggwadvice.com//index.php?qa=68992&qa_1=daklinza-daclatasvir-comprar-comprar-daclatasvir-bitcoin
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amlodipina-5mg-sin
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/zetia-ezetimibe-10mg-donde-comprar-sin-receta-al-mejor-precio
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-estradiol-2-mg-con-garantia-espa-a-estradiol
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-nerapin-200mg-urgente-espa-a
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/bimatoprost-puedo-comprar-con-seguridad-ecuador-comprar
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-orlistat-120mg-sin-receta
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-generique-sur-le-net-bon-prix-2019-o-acheter-du
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/furosemide-40mg-sans-ordonnance-commander-securise-furosemide-en
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/theophylline-en-ligne-acheter-securise-acheter-du-uniphyl-cr-au
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-claritromicina-500mg-na-internet-comprar
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-azelastina-astelin-5mg-gen-rico-pela-net-portugal
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/lithium-carbonate-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada

lenoppy

(Abulley, 2019.05.12 19:46)

medicineworldcouncil.com
<a href=http://medicineworldcouncil.com/#>medicineworldcouncil.com</a>

создание сайтов под ключ

(RobertLom, 2019.05.12 19:15)

5. Ширина сайта соответствуют минимальной сообразно стандарту? Замечание: у посетителя может скрываться малый монитор, и коль сайт не поместится по ширине, его очень неудобно читать. Буде минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей ответ – НЕТ. Разве у вас адаптивный дизайн – отклик ДА.Работа сайта визитки в интернет своими силамикривая вид
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html - услуги по разработке интернет магазина

— а для третьей странице указаны ваши адреса и телефоны сиречь данные, сообразно которым можно приобрести ваш товар.3. Образование структуры, положение задач создания.> 6. Научите сотрудников навеки выяснять причину отказа.

сайт под ключ

(ThomasBoups, 2019.05.12 18:17)

Удерживать приманка творческие порывы следует около создании коллажа. Он не вынужден делаться «визуальным шумом», быть аляповатым и загруженным. Который можно удачно читать на коллаже? Формулу «перед» и «затем» alias, возьмем, «личина спереди» и «очертание сзади».effektivnost-menedzheraКарта рабочего дня – инструмент, кто позволяет эффективно контролировать деятельность менеджеров и правильно перераспределять их время ради увеличения показателей холодного обзвона. Она отражает совершенно задачи и период на их выполнение.Когда выбираете формат вложенных публикаций, на заглавную выбирайте самую цепляющую картинку. Именно она должна побудить подписчиков пролистать всю карусель.единственный из признаков аккаунта с накрученными подписчиками
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
https://moskow.skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

Что же шуток о «Вулкане», «JoyCasino», «Азино777»! Потому сколько всем знакома эта боль. Организации обеспечили себе великий виральный охват не только своей назойливостью, только и неуместностью. Раздражающий контент мы, в общем-то, тоже не поддерживаем. Только если вы считаете, который в борьбе изза повальную узнаваемость, как и для войне, всетаки средства хороши – ваше право. А буде же в своих экспериментах зайдете больно далече и испортите репутацию, мы, точно Чип и Дэйл, придем к вам на пособие с нашей услугой сообразно крауд-маркетингу.Have to hold прибавление для аккаунтов магазинов. С его через вы сможете наложить для фото стильный значок со стоимостью. Убедитесь сами – он не портит фотографии и делает снимки более информативными, сколько, предполагать сообразно секрету, очень важно чтобы всех клиентов. Еще момент, почему стоит подписывать цены, вы можете испытывать в одной из прошлых статей.Для этом шаге дозволительно задать цвет фона, сиречь картинку для «обоев» сайта визиточки. Заданный фон разве обои вы сможете отредактировать, исполнять светлее alias темнее, изменить размер и кратность показа картинки. Беспричинно же, на этом шаге вы можете задать нужную ширину страниц сайта и задать фоновую музыку вашего сайта, которую гость сайта услышит при открытии страниц.Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, что к публикации в сторис дозволено прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, узнать их мнение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут капля развлечься и испытывать то, который их интересует.В этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления собственный сайтом. создать сайт можно очень разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А править сайтом дозволительно также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот сноровка управления сайтом, который подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля можно чистый в бесхитростный программе, так и в сложном редакторе. Понятно, самым привлекающим в программе является его простой и в то же эпоха функциональность.

What is the name of this movie about the treatment of animals?

(Bradleyanisa, 2019.05.12 16:25)

<a href=https://avengersendgame-fullmovie.de/>https://avengersendgame-fullmovie.de/</a>
<a href=https://pokemondetectivepikachu-fullmovie.de/>https://pokemondetectivepikachu-fullmovie.de/</a>
<a href=https://johnwickchapter3parabellum-fullmovie.de/>https://johnwickchapter3parabellum-fullmovie.de/</a>
<a href=https://avengers-endgamefullmovie.de/>https://avengers-endgamefullmovie.de/</a>
<a href=https://johnwickchapter3-fullmovie.de/>https://johnwickchapter3-fullmovie.de/</a>

заказать продвижение сайта

(Williamgix, 2019.05.12 15:51)

где находятся;Прежде чем задумываться от Инстаграма продаж и клиентов, проанализируйте особенный бизнес, определите, что и как вы будете транслировать своей аудитории, изучите конкурентов: 1) чтобы знать, сколько работает, 2) воеже придумать, ровно от них отличаться. И не забывайте исследовать приманка действия на каждом этапе, проверять, ведут ли они вас к желаемому или же вы выбрали некорректные маркеры эффективности.2 Что нужно учитывать быть подборе названия
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта под ключ

Видео – предварительно 1 минуты в ленту. Тогда тоже старайтесь производить видео хорошего качества, исключите «шевеленку», монтируйте ролики из небольших кусочков.> Ход 3. Выясняем мера лидов, необходимых чтобы выхода для нужное наличность закрытых сделок:Пиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Определенный видоизменение подходит владельцам площадок либо блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.Увеличение количества кликов. Для более тематический домен всегда будут переходить больше, чем на домен более широкой направленности. Это актуально как чтобы переходов по контекстной рекламе, беспричинно и переходов из поисковой выдачи, с других сайтов и т.д. Пользователь с значительно большей вероятность пойдет изза автокреслом наAdobe Photoshop Lightroom CC

купить landing page

(Seogradnex, 2019.05.12 14:56)

Заявленная «оптимальная чтобы максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно выполнять свою роль, если текст для сайте был гораздо увеличен быть неизменном отношении возвышенность строки текста к его размеру (в данном случае получается, что текст «разреживается», и его далеко трудно воспринимать). Впрочем, стоит заметить, сколько присутствие наличии хорошего дизайна эта проблема возникает токмо при адски сильном увеличении текста;Желательно наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.Установление связей с новыми и существующими партнерами компании
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>

https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html - разработка и продвижение сайтов

миф SMM про мера хештеговА сегодня о книга, наравне вмешиваться картинки. Картинки на страницы вставляются очень просто, вы просто берёте картинку и тащите ее мышкой к нужному месту на странице, а затем отпускаете кнопку мыши, и картинка стоит на странице.Холодные звонки – это нелегко и с психологической точки зрения, преимущественно для неопытного продавца. Поэтому рано настройтесь на то, что некоторые человек могут отвечать вам совсем без восторга. Это не потому, который вы грошовый разве ваш изделие мало хорош. Вы отличный подготовились и предлагаете достойное решение. Простой, возможно, ваш тайный давалец сегодня не в духе. Не расстраивайтесь, а простой переходите к следующему номеру.Упустим, что услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, сколько вы работаете над страницей беспричинно, смотря полезные видео и читая статьи. Но продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете соединять аудиторию годами. И не случай, который соберете.Вы можете вести прямую трансляцию совместно со своим партнером. Беспричинно вы враз охватите две аудитории: свою и аудиторию вашего «соведущего» прямого эфира. Подумайте насчет коллаборации с «близким сообразно духу» брендом. Вариантов масса: одежда + обстановка, авто + запчасти, тренажерка + спортивная платье, пицца + соусы.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »