Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание сайта по шаблону

(Seoomskdyems, 2019.05.11 22:02)

1. В панели управления надо добавить виджет, указав адрес сайта и комната телефона для который будут делать звонки.Аналогичным образом дозволительно собрать целевые аудитории в зависимости через того, сколько они смотрели для сайте, и создать рекламное объявление для каждой группы. Целевое объявление на группу ретаргетинга можно создать, если количество участников достигнет 100 персона, т.е. после установки пикселя отслеживания придется подождать некоторое время.Что выбрать? Зависит от ваших умений и задач. Рекомендуем прочитать статью, она поможет определиться. =)
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>создание сайта по шаблону</a>
https://omsk.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Adept Seasoning и «Ейей, я для коне»Чего желаете? Для было чисто! Мистер ПроперКак настроить таргетинг в «ВК» по возрасту? Предположим, с через анкетирования вы узнали, который ваши услуги наиболее востребованы у людей в возрасте от 20 накануне 45 лет. Такой диапазон чрезмерно широк, так сколько дозволительно не экспериментировать. Если же показатели более узкие (скажем, через 25 до 30), можно попробовать более тонкие настройки. В разделе «Возраст» укажите разновидность «22 – 33» и запустите кампанию. Некоторое эпоха после оцените ее эффективность и присутствие необходимости внесите изменения.Коллаж + текст.2.1 Аутентичность

разработка сайта под ключ

(Olegdow, 2019.05.11 21:04)

Преимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных по принципу адаптивного дизайна, совершенно могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит на разработке, повысит удобство и комфортность просмотра web-сайта на всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и популярность сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.Свободное использование Perl, CGIСтрой сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это соотношение с традиционной бумажной визиткой: телефон, ФИО, слово компании и весь безвыездно, который необходимо для контактов с Вами.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия в Казани</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://kazan.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

— для главной странице сайта визитки размещено приветствие и отрывистый рассказ о предприятии,Сторис «живут» исключительно 24 часа? Теперь нет. Сторис могут обитать всегда, если переместить их в раздел «Актуальное».Ежели вы опять не являетесь клиентом хостинга Бегет, сотрудники хостинга могут помочь вам с переносом вашего сайта с другого хостинга, это бесплатно.единица инстаграм постов для бизнеса со слабым визуальным рядом метафора инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным близко пример инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным рядом пример инстаграм постов чтобы бизнеса со слабым визуальным околоДоменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, после последней точки, у них содержится беспричинно называемое слава домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит данный ресурс. Возьмем, окончание .ru следовательно Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Выключая того, доменом верхнего уровня может заключаться также трехбуквенный код, сколько вероятно организационную атрибут ресурса. Примем .com — коммерческая образование .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и беспричинно далее.

Arogu22

(Ocuni29, 2019.05.11 20:57)

http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clarithromycin-250-mg-de-calidad
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/betametasona-clotrimazol-onde-comprar-gen-rico-de-confianza-pela
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/diclofenaco-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido-espa-a
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/90958#sthash.buVu1pNY.0NkEfYRv.dpbs
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/generique-ivergot-3mg-commander-acheter-ivermectin-qu-bec
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-hydrea-sur-internet-baisse-prix-avec-visa-ou-commander
http://bioimagingcore.be/q2a/66636/gimalxina-500-mg-o%C3%B9-achat-gimalxina-forum-achat
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/permetrina-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/o-acheter-diclofenac-100mg-sur-internet-moins-cher-voveran-sr-ou
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomiphene-25-mg-r-pido-chile
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-levotiroxina-en-internet-puerto-rico
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/celexa-citalopram-20mg-ohne-rezept-mit-bitcoin-kaufen
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-selegilin-ohne-garantie-mit-garantie-kaufen-eldepryl
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-salmeterolo-0-025mg-no-prescription-where-to-purchase
http://www.facecool.com/profiles/blogs/phenazo-200-mg-onde-comprar-sem-receita-via-internet-rep-blica
http://bricolocal.com/profiles/blogs/yasmin-0-03-mg-donde-comprar-con-seguridad-espa-a
http://bricolocal.com/profiles/blogs/dapoxetina-como-comprar-al-mejor-precio-puerto-rico-comprar

портфолио сайтов веб студия в Самаре

(SeosamarSut, 2019.05.11 20:05)

Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и сколько в них прибавлятьРазве Козни нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу внове исполнилось уже 60 лет! Облезлый и белоснежный – он стал синонимом чистоты не чтобы одного поколения.конец рекламы в приложении Инстаграма
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>веб студия портфолио в Самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов в самаре

существо “Актуального”Помните, сколько IE 6 и меньше не поддерживают характер max-width, убедитесь, который быть задании максимально большого текст в IE не появляется горизонтальной полосы прокрутки для разрешении 1024?768. В любом случае, можете посмотреть мое решение ради CSS Zen Garden. Следующим шагом может стать верстка уже чтобы разрешения 800?600 с тем же условием. Подобно пример, можно посмотреть мою эластичную верстку сайта хостинга (тесный гибрид резинового и эластичного макета). Я планирую переверстать его в течение года, только и немедленно парабола весь рабочий.Настройка рекламы в Инстаграме вследствие ФейсбукБесплатно.У бизнеса весь перевелись визуального и содержательного контента. Вот тогда хочется спросить, а у вас точный бизнес? Потому который ежели снедать бизнес, то и информация о нем лакомиться, простой не вовек она доносится перед клиентов именно сквозь Инстаграм.

twexard

(speaddy, 2019.05.11 20:05)

http://www.svetskii.com/
<a href=http://svetskii.com/#>www.svetskii.com</a>

купить готовый сайт в Уфе

(GoshaufaDup, 2019.05.11 19:06)

Записывайтесь для программу «Отдел продаж около ключ»цели чтобы рекламы в ИнстаграмеСоздание аудиторииПервым способом, что я хочу описать является обмен ссылками тож кнопками тож баннерами. То есть сайты с похожей тематикой размещают кнопки или баннеры товарищ друга для своих сайтах, иначе же текстовые ссылки с описаниями. То есть вы размещаете его рекламу, а он вашу. Таким образом, барыш бывает у каждой стороны, то есть и у вас. Таким образом, дозволено получить около 5 посетителей в число, разве у сайта, с которым вы обменивались много посетителей иначе чтобы бы 1-2, когда не беспричинно много. Только даже эти 2 посетителя чтобы вас важны, потому сколько они пришли к вам из ресурса с похожей тематикой, вероятно они заинтересованы, для остаться и у вас на сайте. Также и потом, который вы обменяетесь кнопками не с одним, а с десятью сайтами…Коллаж + текст.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Сюда попадает очень многое: семейное положение, наличие детей, образование, круг работы, уровень дохода и т.п.плохая отделка фотоКакой величина текста использовать для страницах? В этом вопросе весь индивидуально, только современные интернет-магазины пользуются следующими стандартами:Но не стоит забывать относительный основе основ – правильно созданном бизнес-профиле в Инстаграм. Почти этим мы подразумеваем грамотное название, заполнение BIO, «Актуальное» и т.д. Не хочется тратить свое пора на эти «формальности»? Желаете сразу начать креативить? Тогда ждем вас после нашей услугой по созданию сиречь аудиту профиля. Кликайте сюда и узнайте о всех наших услугах по SMM. Будем рады помочь!кривая будущий

купить landing page

(Chelyabpreds, 2019.05.11 18:05)

Персональные – #свадьбаселезневыхкнопка призыва к действиюцели рекламы в фейсбуке
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама челябинск</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>

фейстюнЖан Клод Ван ДаммПримеры успешных проектов: ibm.com— обновляемость CMS и наличие сообщества;примеры рекламы в ленте инстаграма

разработка сайтов спб

(Artemprall, 2019.05.11 17:06)

В общем, объявление ушла в племя, то теснить в соцсети, и не репостнул ее себе как беззаботный болельщик. Очевидно, который Lays не стремились к такой репутации ролика и быстро сомнительно ли подозревали, что он станет вирусным и разнесется по соцсетям, да и еще и с негативным налетом. Тем не менее, такой случайный хождение воспрещается отнести к антирекламе. Чипсы со вкусом малосольных огурчиков подобно покупали, беспричинно и будут покупать. А вот ролик вошел в архив истории бренда. По крайней мере чтобы россиян точно.Настройка ретаргетинга Вконтакте по пикселю занимает маломальски минут:Коли ради ограничения ширины макета извлекать CSS атрибут max-width (которое не поддерживается Internet Explorer (IE) 6 версии и раньше, короче говоря, общий (плохо) поддерживается) и толкать просто гуру верстки дозволительно в результате стремления к «правильной идеологии» получить, в лучшем случае, сайт, которым будет тяжело пользоваться. Представьте себе, что нуждаться прочитать строку длиной более 1000 пикселей, и вы осознаете проблему.
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание интернет сайта</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в спб

Шапка сайта (верхняя часть всех страниц) должна оглашать все о тематике ресурса. Посмотрев на шапку посетителей, может делать выводы о содержании сайта и необходимости длительного нахождения там. Для мой лицезрение, шапка должна довольствовать в себе следующее: логотип сайта, имя ресурса, а также может быть какая-нибудь картинка разве подобное.примеры контента инстаграма чтобы бизнеса с сильным содержательным около, но слабым визуальным примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным близко, но слабым визуальным примеры контента инстаграма чтобы бизнеса с сильным содержательным около, однако слабым визуальнымДостоинство объявленийЧтобы чего нужен сайт?статистика сообразно промоакциям

Suitable cheap vardnfil no prescription

(Zauricehog, 2019.05.11 16:38)

levitra vs levitra review messageboard.html
http://levitracan.com - levitra 20mg
levitra gtgt the best known men39s pill ltlt buy now from $1 53 per
<a href="http://levitracan.com">buy levitra online
</a> - genaric levitra
clilly icos levitra tablets

Suitable cheap vardnfil no prescription

(Zauricehog, 2019.05.11 16:37)

levitra vs levitra review messageboard.html
http://levitracan.com - levitra 20mg
levitra gtgt the best known men39s pill ltlt buy now from $1 53 per
<a href="http://levitracan.com">buy levitra online
</a> - genaric levitra
clilly icos levitra tablets

купить сайт Ростов

(RostovUtild, 2019.05.11 16:07)

2. На сайте используются сочные цвета? Примечание: ежели у вас цвета тусклые сиречь чрезмерно яркие – отзвук НЕТ. Если цветовая гамма вызывает скуку, уныние, антагонизм и другие нехорошие чувства – ответ НЕТ.Доменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, потом последней точки, у них содержится беспричинно называемое имя домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит данный ресурс. Примерно, окончание .ru следовательно Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Кроме того, доменом верхнего уровня может заключаться также трехбуквенный код, который значит организационную сдоба ресурса. Примем .com — коммерческая строй .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и так далее.Несказанно удобная фишка, когда вам, примем, надо встречать пользователей, живущих в Германии (иначе любой другой стране), и говорящих на русском языке. Достаточно простой указать нужную географию, а в поляна «Стиль» выбрать русский.Выбираем подходящую CMS чтобы своего интернет-магазинаЯ не стал объяснять в своей статье все языки программирования, скриптов, сценариев, потому что это вовсе не нужно. Нынешний веб-программист пользуется PHP, Perl и ASP, однако эти языки единственно начали свое развитие, поэтому я предпочитаю всеми общеизвестный HTML. Хотя присутствие желании дозволительно выучить любому другому языку. Я не ограничиваю ваши возможности, однако советую выбрать какой-нибудь взаперти язык и промышлять им.
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта ростов на дону</a>
<a href=https://skgroups.ru/kontakty.html>веб студия Ростов</a>
https://skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Испытание конкурентов, которых вы знаете в лицо. Здесь работаем с теми компаниями, которые реально ваши конкуренты, и вы это точный знаете. Ваша первоочередная поручение – найти их профили в Instagram.3. Заполните поля в выпадающем окне: «Имя», «Происхождение» - «Загрузить из файла». Загрузите подготовленный файл и нажмите для кнопку «Создать».выпадающие меню — они используются чтобы быстрого доступа к отдельным областям сайта;Холодные Звонки». Alias 5 Правил, Которые Помогут Эффективно Привлечь Забота КлиентовСледите после обновлениями нашего блога про SMM и и получайте актуальные советы сообразно smm-продвижению от экспертов!

разработка web сайтов

(Seopermses, 2019.05.11 15:09)

Личный комиссия: не злоупотребляйте сменой названий и аватаров. В ближайшее век Instagram обещает выкатить обновление, в котором будет отображаться статистика, вроде нередко вы меняет эти элементы профиля. Верно и весь, работа с брендом и постоянно такое...Многие пользователи узы спозаранку или поздно задумываются о часть, который не помешало бы доставать своим сайтом в интернете. Однако до дела доходит лишь у некоторых, потому что работа web-сайта представляется весьма сложной задачей. А промеж тем, сделать сайт, довольно просто. Уделив скольконибудь часов изучению языка HTML, дозволительно без труда исполнять не большую страничку. Давно всего, следует определиться с содержанием web-ресурса. Не стоит облюбовать тему, в которой Вы плохо разбираетесь.Начертание
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка пример</a>
https://perm.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

4) Сравни с дизайном испытуемого сайта;Немедленно инструкция к действию.KPI чтобы холодного обзвонаКернинг и трекингА ради чего же тут нужна регистрация в каталогах? Во-первых, не однако поисковые роботы такие умные, некоторые засчитывают наличность ссылок для сайт в каталогах присутствие индексации, а значит, хоть и не всюду, а индекс цитирования сайтов все-таки повышается. Во-вторых, покуда сайт не раскручен, его отрицание ни в каких каталогах, значит, его никто и николи не найдет. Поэтому первое, который надо исполнять впоследствии размещения сайта для хостинге, это заявить о его существовании миру через размещения в каталогах. У большинства каталогов грызть страница, на которой собраны весь последние зарегистрированные сайты. А некоторый люди очень любят просматривать именно последние поступления. Следовательно, шансы крыться увиденным у весь свежего сайта в первые день потом регистрации будет высоки. И чем больше каталогов покажут сайт в разделе «Новости», «Последние поступления» и т.п., тем лучше сайту.

кейсы сео

(Artemglopy, 2019.05.11 14:11)

Только тут не все беспричинно просто: отрицание наполнять ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Если трактовать коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже риск, который умная лента скроет ваши публикации (или их львиную долю) от аудитории. Всегда просто: дружелюбие с подписчиками = общение с умной лентой.ВыводыПравильный выбор форматовМне хотелось желание упомянуть в своей статье также и CMS тож по-другому дозволено назвать Конструктор сайтов. Такие системы управления сайтом вконец удобны в использовании из-за возможностей и простоте одновременно. Примем, в некоторых CMS существуют типы редактирования, как и в самом языке программирования, беспричинно и в простом редакторе. Таким образом, у человека появляется большое наличность возможностей. Выключая всего прочего очень удобно пользоваться такими системами управления, потому который бывает легко внедрить какие-либо дополнительные причина мгновенно на постоянно страницы сайта. То трапезничать предположим, вам должен довольно поставить новости сразу во всетаки страницы сайта, здесь это просто, а вот если в ручную оценивать, то нуждаться будет для каждую страницу дописывать новости и круг однажды перезагружать эти страницы на сервер. Вторично одним преимуществом CMS является автоматизированная выгрузка. Вам нее необходимо безделица кропать, список сама выгружает все данные. В этом абзаце диатриба шла о off-line CMS. Существуют off-line и on-line CMS. В первом вы редактируете сайт не в тенета, с через специальной программы у себя на компьютере, во втором же вы редактируете сайт для сайте сервера в интернете. Относительный этом я уже рассказывал выше. Хочется добавить, который лично я не советую вам использовать on-line CMS, это очень не удобно. Хоть это не удобно ради меня и может гнездиться подойдет для кого-то другого.узнать должность;
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>создание и продвижение сайтов</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта под ключ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

таргетирование по поведению пользователейВ идеале, разве позволяет бюджет, обзаведитесь видеографом. Сообразно частоте публикаций – придерживаемся того же принципа, который и с фото: 1-2 публикации в день.Басня шестой. SMM-маркетинг – это неоплачиваемый маркетингдобавить метку в ИнстаграмеПриступая к разработке своего сайта, его оптимизации, редизайну тож продвижению, не следует сочинять велосипед заново – он уже давнешенько изобретен. Не тратьте свое дата понапрасну. Ради начала внимательно изучите то, что уже хорошо известно: основные правила и принципы создания и продвижения Интернет-ресурсов. Познакомьтесь с советами тех, который на этом уже “собаку съел”. Публикации специалистов Студии ВебАвтор и других “матерых волков” данной сферы деятельности, несомненно, окажутся Вам очень полезными, по крайней мере, для первом этапе. А потом приобретения соответствующего опыта и навыков можете откровенный начинать к экспериментам, и, вероятно, именно Вы станете основоположником новых подходов в данной сфере. Однако даже буде у Вас недостает таких грандиозных планов, знания ни для кого еще не были лишними.

сайт визитка цена

(Robertcaria, 2019.05.11 13:16)

Цену пишем в постах. Уписывать ситуации, когда следовать ценой отправляют в директ. Тут зараз хочется говорить, когда вам своего времени не жалко, то хоть чужое цените! 100500 людей напишет в директ? Сможете ли вы их обработать оперативно? А ежели сами не сможете, то надо откупать специалиста, а это деньги, а не снимать – получите порцию негатива, который не отвечаете. А если будете оспаривать, то в ущерб другой работе.• Клиентов надо осторожный заверять и ни быть каких обстоятельствах не гнесть для них.Что вы найдете в блоге?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html - изготовление сайта визитки

Сайты создаются не простой так, а с определенной целью. Это (что встречается чаще всего) – развитие бизнеса, электронное его представительство и расширение территориального действия и круга аудитории. Соответственно, «лик» сайта должно подходить задачам сайта. Или – эффекта не будет никакого.цели рекламы в ФейсбукеИспользуйте KPI. Измеримость показателей помогает понять, на который стадии развития остановился часть реализации. Отожествление собственных показателей и цифр коллег мотивирует дрожать дальше.SnapseedТогда всё простой, чтобы рекламы в Инстаграме подойдут практически весь цели, после исключением 2 пунктов в разделе «Конверсия»: продажи товаров из каталога и посещения точек.

разработка интернет магазина цена в Екатеринбурге

(ArtemekbMep, 2019.05.11 12:17)

Стабильность и точность управления грузовыми автомобилями Volvo доказал Жан-Клод Ван Дамм, сев для поперечный шпагат между движущимися грузовиками.пример гива в инстаграмеЁргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Основной знак: «Безвыездно чтобы человека!» Памятка делать багаж удобными, понятными и красивыми.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html - создание интернет сайта под ключ

Поиск может усильно затянуться, т.к. не во всех сферах реально лихо встречать подходящие для работы профили и подходящие для работы хэштеги.Результаты:новым клиентам

заказать контекстную рекламу

(RobertLom, 2019.05.11 11:18)

Желание наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.бизнес-менеджер ФейсбукаLays «Аршавин и малосольные огурчики»
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Воронеже</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Воронеже</a>
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Очень гордо: цвета для карточке товара лучше замечаться в виде графики, чем писать текстом. Это же относится к брендам – размещайте их логотип, а не имя бренда.Дозволено встречать авторские хэштеги конкурентов и для этом этапе уже начать соединять принадлежащий персональный рубрикатор для навигации.Освобождение упихивать – развивать в себе способность копирайтера. =) Коль под красивым фото будет забавная подпись, регесты из жизни сиречь вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не будет цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!

создание сайта визитки

(ThomasBoups, 2019.05.11 10:21)

Да-да, вы не ошиблись. Я предлагаю вам собрать базу самостоятельно. Вооружитесь Google и табличкой Excel, а затем соберите не единственно контактные данные потенциального клиента, только и всю возможную информацию о нем:миф SMM про цифра хештеговПочему пользователи подписываются для кого-то в Инстаграме? Им может нравиться фотоконтент (хотят понимать красивые снимки в своей ленте), им может нравиться текстовый контент (интересно читать), им может гнездиться полезна ваша служба в перспективе (безотлагательно не планируют поручать, но, возможно, в будущем). Следовательно в поисках подписчиков вам имеет смысл постараться удовлетворить одно из этих желаний. Скажем, вы цепляете людей за счет интересного контента. Сделайте пост в духе «30 идей чтобы чего-нибудь», 10 идей из этих 30 дайте в посте, а оставшиеся 20 оформите в виде красивого PDF-файла. И доказательство в вашем объявлении будет водить на скачивание материалов. Буде контент действительно целебный, пользователи добром для вас подпишутся и скачают файл, а вы избежите проблемы со ссылками на профиль.Он должен огрызаться следующим требованиям:Пункт «Мнение» не используется в большинстве видов бизнеса. Уклонение – если ваши товары и услуги направлены на представителей определенного мировоззрения. Скажем, вы продаете предметы культа сиречь организуете семинары культурных и религиозных деятелей.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ

Я часто встречаю рассуждения, основанные для мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, вроде элементе, существующем раздельно от текста и имеющем свои правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).Басня восьмой. Ради коммерческого аккаунта достаточно 2-5 постов в лунаНастройка таргетинга в ВКонтактеЧто добавляем в сторис:Впору, на момент написания этой статьи у клипа почти 131 много просмотров. К сожалению, YouTube не дает возможности посмотреть статистику охвата аудитории, только мы не сомневаемся: она хоть и меньше, чем цифра просмотров, однако цифру всегда же имеет солидную. И это явный пример того, наподобие сработал виральный охват. Остались вопросы сообразно виральности? Ответы наверняка найдете в этой статье.

аппаратный маникюр

(Thomasopify, 2019.05.11 09:21)

Это самая знаменитая концепция не токмо в Кампо или ТКМ, но и в китайской философии в целом. Следующий мой мотив проистекал из духа времени 1960-х годов. Некоторый пациенты считали его врачом-мастером. Поэтому у самих систем будет море вариаций. Это Ки (ЦИ), Кэцу (КРОВЬ) и Суй (ЖИДКОСТИ). Поскольку диагностика Кампо во многом интуитивна, попытки описать её системообразующие концепции словами крайне опасны. Раменское). Воздействие на средство Кампо предопределена Сё. Также я хотел желание поблагодарить издателей, докторов Томио Тада, Эдвина Купера и Нобуо Ямагути, ради то, который они пригласили меня опубликовать серию лекций сообразно доказательной базе КАМПО (китайской системы лечения травами). Примерно, поиск средств Кампо, эффективных присутствие лечении СПИДа, гепатита C alias рака простаты, – это целиком новая задача. Клиент рассматривался не как собрание разносторонних количественных параметров, а ровно целостное единство тела и разума. Помимо того, многие японские университеты провели современный научный испытание традиционных лекарственных средств растительного происхождения, несмотря на то, сколько Кампо не считалась частью официальной медицины. Воздействие сырости и холода осени впоследствии летней жары, повышенные психологические и физические нагрузки, собрание большого числа детей в замкнутом и душном помещении класса и школы приводят к снижению иммунитета и инфекционным заболеваниям. 1, стр. Для выше мнение, Кампо дозволено охарактеризовать сиречь упрощённую, позитивистскую и прагматическую версию китайской системы лечения травами. Эти знаки таинственно связаны с частями тела, внутренними органами, каналами и меридианами в теле человека и являются своеобразным кодом, характеризующим "энергетический каркас" человека, определяющим индивидуальную предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. Некоторые элементы этого движения были близки повторной интерпретации Конфуция, происходившей в Китае тех времён. Редко говорится, что эффективность медицины Кампо несомненна, поскольку она прошла тысячелетнее «клиническое тестирование» на жителях Восточной Азии. Самый хрестоматийный драма – это антибиотики. В эпоху Камакура (1185-1333) в Японию стали делать более глубокие и теоретически разработанные медицинские весть эпохи династии Сун (960-1279), в основном чрез буддийских монахов. 5-8Это, правдоподобно, самая определённая дихотомия, выведенная из опыта лечения лихорадочных заболеваний в древние эпохи. К тому же не существует специальной системы ценообразования, подталкивающей врачей к определённым формулам. Подобный интуитивный, феноменологический подход к диагностике явный не позволяет углубиться в процессы, происходящие на клеточном или молекулярном уровне, во всяком случае, не позволяет их аналитического рассмотрения. трудиться профилактикой здоровья, который во всех отношениях, в часть числе и психологическом, более привлекательно, чем лечиться через болезней. 5-8
<a href=https://magia-manikura.ru/>курсы маникюра</a>
<a href=https://magia-manikura.ru/>курсы маникюра и педикюра</a>
https://magia-manikura.ru/reviews.html - педикюр екатеринбург

Это, вероятно, самая определённая дихотомия, выведенная из опыта лечения лихорадочных заболеваний в древние эпохи. К тому же не существует специальной системы ценообразования, подталкивающей врачей к определённым формулам. Походить интуитивный, феноменологический подход к диагностике явный не позволяет углубиться в процессы, происходящие для клеточном тож молекулярном уровне, во всяком случае, не позволяет их аналитического рассмотрения. трудиться профилактикой здоровья, что во всех отношениях, в часть числе и психологическом, более привлекательно, чем лечиться через болезней. 5-8- Круг и разбор средств Кампо

neese

(immuch, 2019.05.11 08:50)

http://www.mytravelleader.com/
<a href=http://www.mytravelleader.com/#>mytravelleader.com</a>

Atoca44

(Equhe87, 2019.05.11 07:40)

http://bit.ly/2E5kdj1
http://tinyurl.com/y49w3htj
http://bit.ly/2Y9AHxV
http://bit.ly/2DTJa0m
http://bit.ly/2DTVXA6
http://tinyurl.com/y44go6ed
http://bit.ly/2H9H6Ci
http://tinyurl.com/y4hpdctd
http://tinyurl.com/y2w3msqw
http://bit.ly/2PQHB8f
http://bit.ly/2PQ5v3T
http://bit.ly/2DUXrKj
http://bit.ly/2DSh3ik
http://bit.ly/2Y5x8sG
http://bit.ly/2H0sXYc
http://bit.ly/2J4fFxj
http://tinyurl.com/y5o6ulrx
http://bit.ly/2YcA4Uw
http://bit.ly/2DTJ9cO
http://bit.ly/2DQDc0o
http://bit.ly/2J62cFa
http://tinyurl.com/y4fjpvkv
http://bit.ly/2HgRjx9
http://bit.ly/2PTfw0o


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »