Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

маскировочная сеть 3х6 купить

(Ivansunse, 2019.05.10 11:57)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/membrana-dlya-pruda/>пленка пвх для пруда купить</a>
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukrytiya-dlya-rastenij-na-zimu/>укрытие растений на зиму</a>
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/meshochki-na-vinograd-ot-os/ - мешочки для винограда

парник цена

(ThomasRow, 2019.05.10 11:15)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/>мульчирующая пленка купить</a>
<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/>мульчирующая пленка купить</a>
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/mulchiruyushchaya-plenka/ - пленка мульчирующая цена

геотекстиль для укрытия растений на зиму ростов

(KevinInduh, 2019.05.10 09:50)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/udobreniya/>мочевина удобрение</a>
<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/>декоративная решетка на потолок</a>
https://agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/ - клипсы для помидоров в теплице

Qoyem16

(Papew45, 2019.05.10 09:47)

http://bit.ly/2DTIND0
http://bit.ly/2H2o2WJ
http://tinyurl.com/y3crd37g
http://bit.ly/2HgSMDF
http://bit.ly/2E5jH4z
http://bit.ly/2DTJTi6
http://bit.ly/2DPNsG3
http://tinyurl.com/y54dgwnk
http://bit.ly/2DVqqxF
http://bit.ly/2DShaug
http://bit.ly/2Yf68Hf
http://bit.ly/2YhGz8B
http://bit.ly/2H3GRJ5
http://tinyurl.com/y42j2c37
http://bit.ly/2Y7oJVq
http://bit.ly/2DUXyFJ
http://bit.ly/2YgE5Hx
http://bit.ly/2DV6evX
http://bit.ly/2H0rscw
http://bit.ly/2YhezBX
http://tinyurl.com/y55qg8f6

камин с парогенератором

(Charlesabalf, 2019.05.10 07:33)

Как выгоднее купить квартиру в мегаполисе с целью аренды?Группы в социальных сетях;Такая недвижимость уже имеет обжитой дворик с зелеными посадками деревьев, а также необходимую для проживания инфраструктуру. Хорошая компания ценит свою репутацию. Никакое залоговое имущество не может быть продано или обменено без согласия залогодержателя. Ведь в противном случае покупатель будет вынужден тратить дополнительные деньги и время. Продавцы изучают рынок и никогда не продадут дешево хорошее жилье. Использование нашего ресурса имеет массу преимуществ для собственников недвижимости:
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC>угольный гриль</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/>камин цена</a>
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23647&sort=pricef+ASC - камины чугунные дровяные цены

Знание тематического блога;К сожалению, очередность наследования имеет массу оговорок, однако их описать в небольшом материале невмоготу, поэтому остановимся для наиболее многократно встречающихся ситуациях. Срочный выкуп квартир – польза ради инвесторов!Некоторый инвесторы убеждены, сколько барыш, которую может приходить иностранная недвижимость, напрямую зависит через развития экономики, а потому предпочитают исполнять сделки в развитых странах: Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатах и т.д. Это касается и наследования, то столоваться они представляют первую очередь. Риелтор знает базар недвижимости без шпаргалки в виде общедоступных баз по найму, поэтому сразу может оценить реальность ваших требований. Где искать?По-прежнему дозволительно вкладывать деньжонки в недвижимость, и это довольно самым надежным способом инвестирования снова миллион лет. Здесь уже обговариваются всегда важные моменты и заключается договор. Когда вы убедились, который внутри дома совершенно вас устраивает сиречь коль не устраивает, то свободно дозволено переделать, отремонтировать, переходите к осмотру дома снаружи. Комфортабельность же квартир вторичного рынка обычно меньшая, нежели в новостройках. А уже к лету требование сызнова соглашаться на снижение. Кроме того, потребуется более-менее эффективное управление этим видом недвижимости: нынешний и важный ремонт; сравнение показателей счетчиков воды, тепла и электроэнергии; уплата налогов. Весь вышеназванное, непременно, будет оказывать непосредственное действие для цену аренды. Нужна схема удержания клиента

Negul70

(Exoba76, 2019.05.10 06:29)

http://bit.ly/2Y93HGb
http://bit.ly/2H3cPW0
http://bit.ly/2J1TKqo
http://bit.ly/2DSVuOx
http://bit.ly/2JaUAS3
http://tinyurl.com/yycv5wxw
http://bit.ly/2Yf6oWJ
http://bit.ly/2DQD94I
http://bit.ly/2H3gp2o
http://bit.ly/2H6c7qJ
http://bit.ly/2DRDmVu
http://bit.ly/2H2MyXG
http://bit.ly/2DOjFhd
http://bit.ly/2PSmmmG
http://bit.ly/2H4wV24
http://tinyurl.com/y2et5a5g
http://bit.ly/2DTZi2a
http://bit.ly/2Yf6wWd
http://bit.ly/2DX7crE
http://bit.ly/2H2oaFH
http://bit.ly/2H6WMpW
http://bit.ly/2Y93e6T

buy modafinil online 150 mg

(RichardMex, 2019.05.10 05:34)

Hi there! <a href=http://provigil-modafinil.com/#top-10-mail-order-pharmacies>buy provigil uk</a> great site.

фасадные кассеты металлпрофиль

(Peterlag, 2019.05.10 03:51)

160Velux Датская общество Velux — ведущий мировой деятель мансардных окон. Установка забора производится из разных материалов и служит разным целям, в книга числе и декоративным. Устанавливая порядочно небольших окон, мы получим более равномерное распространение дневного света, чем около установке одного большого окна. Сообразно фасадам и кровлям домов можно немало рассказать о тех, который в них живет. Механизм клапана исключает возможное в этом случае приход конденсата между створкой и оконной коробкой, благодаря чему окно прослужит намного дольше. При необходимости, мы можем выполнить и монтаж панелей в кратчайшие сроки. Твердая оболочкаОкна, расположенные на скатах крыши, пропускают до 50% больше света, чем вертикальные окна. Позволительно ли установить мансардное окно в крышу с ужасно маленьким углом наклона, скажем, 5 градусов?
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html>мансардные окна купить в ростове на дону</a>
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html>мансардные окна размеры и цены</a>
http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html - какую гидроизоляцию выбрать для кровли из металлочерепицы

Сложная геометрия крыши в любом климате стала возможной благодаря уникальным свойствам гибкой черепицы. Чтобы качественного утепления дома необходимо создание замкнутого теплового контура с обязательным утеплением фасадов.Многообразие вариантов теплой крыши во многом основывается для широком выборе современных теплоизоляционных материалов. Это внешние и внутренние углы, приоконные планки для обрамления оконных и дверных проемов, фризовые планки ради отделки лобовой доски, также простой стартовые и финишные профили, который элементарно начать монтаж. Ныне для российском рынке гибкую черепицу представляют бренды Icopal,Tegola, Katepal, Shinglas и др. Большая сообразно цвету гамма пастельных и сочных насыщенных тонов вносит в оформлении фасада дома свой тонкий вкус. Важность весь больше отдается базальтовому грануляту. Теплоизоляционный слой должен толкать гидрофобизирован. Главный "водораздел" здесь проходит сообразно линии "мягкие/жесткие" с делением для рулонные, мастичные, листовые и наборные (штучные). Он близок к керамике и сообразно способу производства: формовка прессом и обжиг. В случае с жилыми помещениями это соотношение надо таиться приблизительно 1:8 - 1:10, а в подсобных помещениях 1:8 - 1:12. В знак через натурального камня либо кирпича, облицовка сайдингом Peerage Europa обходится дешевле и выполняется быстрее, но и не утяжеляет конструкцию. Самым распространенным для сегодняшний сутки полимерным покрытием является полиэстер. Ряды дранки укладываются внахлест, и получающаяся трехслойная крышапропускает воздух, но не водуПрайс-лист - Альта ПрофильГибкость материала позволяет заменять крыши сложной конфигурации (криволинейные, конусовидные и многие другие). Словно постановление, это – листы размером (90-100) х (35-40) см, имитирующие 3-4 штуки черепицы (гонта) различной формы. Гибкость черепицы позволяет использовать ее ради покрытия кровли самой сложной геометрии (рекомендуемый уклон крыши – от 11,3 градусов). Отделка цокольным сайдингом

per.aliols.se

(per.aliols.se, 2019.05.10 03:08)


We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be exactly I'm looking for. can you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn't mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome website!
per.aliols.se

полоса стальная 40

(MetallmoskOriff, 2019.05.10 02:24)

- лакокрасочные;В случаях, если температура рабочей среды транспортируемой сообразно трубопроводу довольно высоко, используют сильфонные запорные вентили, ведь они весь нормально работают даже присутствие температуре в 350 градусов. Необходимые условия при монтаже дисковых поворотных затворов:Для комфортной работы используйте ручной крюк ради вязки арматуры разве же автоматический скручивающий пистолет.1. Пи этом все запорные вентили обладают соединительными патрубками, около помощи их и осуществляется вмонтирование вентилей в трубопровод. Естественно помимо защиты через коррозии используемая ради производства профнастила сталь должна быть и другие технические характеристики, подходящие для создания данного кровельного материала. ПрофнастилЛюбой расчет расхода проволоки искусный делает самостоятельно.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html>сетка рабица купить</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally.html>цветной металл оптом</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/ugolok-alyuminievyj.html>уголок алюминиевый</a>

Делается это таким образом:- живучесть использования, который достигается толщиной стали и толщиной защитного покрытия, которым покрывается вид листа;Благодаря своим характеристикам, листовая сталь применяется в проведении газопроводов, стройке, электроэнергетике, машиностроении.Обратите уважение, что минимальная много проволоки 1. 2 мм диаметром в мотке составляет: 8 кг без оцинкованного покрытия и 2 кг с ним.- устойчивость к коррозионным процессам;

сетка сварная

профнастил москва

(Matthewtwent, 2019.05.10 01:41)

Вы можете сконструировать теплицу из арматуры самостоятельно.- по точности прокатки листа: повышенная верность и нормальная точность. Наиболее популярным инструментом ради резки металлических листов является, так называемая «болгарка», которая использует абразивный диск, благодаря которому листовой металл довольно спешно поддаётся. Данный тип кровли обладает естественной устойчивостью к цветению. Наиболее популярны затворные задвижки с электроприводом, который позволяет в максимально короткое время цитировать отверзать либо запирать заглушку. ОбстановкаДоски также с внутренней стороны смазывают битумом чтобы того, для гладко уложить бетон.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html>арматура цена за тонну</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/alyuminievyj-rulon.html>рулон алюминиевый цена</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html - гнутый швеллер москва

- присутствие использовании оцинкованного материала трата цинка - 220-295 г/м?;- лёгкая арматура. Запорная арматура должна хранить с упаковке, категорически недопустимо её хранение без упаковки просто для полу. Относительно удлинение. Пассивировка. Арматура сообразно внешнему виду бывает:Обстановка В500С всё боле активно входит в строительную сферу, благодаря своим уникальным свойствам. Нержавеющие листы делятся, чистый по области их применения, беспричинно и качественным характеристикам стали из которых они выполнены. Разделение стальных канатов (тросов)Металлопрокат традиционно делится для черный и цветной. Холоднокатаные листы получают путём холодной прокатки, толщина выпускаемых листов, как постановление, 0,35 – 5 мм. Иностранный характер арматуры прост – округлые стальные профили обладающие специальными рёбрами. Учитывая информацию в данном ГОСТе мы можем сообразно номера профиля вычислить массу 1 килограмма профиля, а так же место его поперечного сечения. Рифленые стальные листы производят и углеродистой стали обыкновенного качества, быть этом используются следующие марки стали Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной). Однако всё же именно армирующий каркас является определяющим сообразно формированию целостности фундамента. цинка. Только их целесообразно извлекать, только при малых объёмах резки, когда длина обрезаемого металла не велика, ведь пилить приходится в ручном режиме, ейей и длинные разрезы трудно получить ровные, через чего цвет резки ножницами сообразно металлу значительно падает. Такую арматуру дозволено для полном основании назвать «костями» скелета любой бетонной отливки, ею армируют фундаменты, столбы, заборы и многое другое. диаметром);- нормальной;

труба нержавейка

купить металл

(Edwardjen, 2019.05.10 00:57)

Стальной веревка появился хватит издавна, в мире существует alias существовало достаточно большое состав приёмов, способу, а беспричинно же технологических операции сообразно производству стальных канатов. Кроме этого арматуру класса А3 довольно неоднократно заменяют арматурой В500С, что придаёт большую прочность конструкций, а беспричинно же экономит средства. Исключая этого стоит заметить, что поимо толщины и высоты гофры, довольно серьёзное сила играет покрытие листа профнастила. Беспричинно же высокий спрашивать для известный личина листа в строительной сфере в частности для строительства лестниц, ограждений, мостов, каркас, быстровозводимых строений. В качестве таких материалов используются различные деревянные брусья или же специализированные профильные трубы. Наиболее популярными следующие намерение штрипсов:- горячеоцинковыанные с пластизлевым покрытием (ПЗПОЦ);10-32
https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html - профнастил цена за лист для забора
<a href=https://metal-moscow.ru/>рифленый лист алюминиевый</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html>труба алюминиевая</a>

Оболочка сополимерная этиленвинилацетатная обладает высокой прочностью, сопротивлением к ударам и морозостойкостью.L - длина листа;Инструменты бывают alias ручными, иначе же механическими (шлифовальные машины, специальные стальные щетки).быть монтаже эти прутья невозможно соединить, используя электросварку, всетаки их дозволительно надежно соединить иными способами (проволокой, либо с через наконечников);Устанавливаем столбы.

восстановление межевых знаков участка

(EdwardCap, 2019.05.10 00:13)

Оставшуюся обломок коррозии просто смывают водой.Это обуславливается такими характеристиками металла, только пластичность, способность нести высокие нагрузки, температуры, прочность, надежность.Разве говорить о трубах малого диаметра, арматуре и о другом мелком сортаменте, то их хранение должно скрываться в связках, дабы исключить опасность механических повреждений продукции, а также обеспечить более легкую погрузку.
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/svarka>лазерная сварка металла москва</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/svarnaya-balka>балка металл</a>
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika - металлоизделия по чертежам

- испытание целостности возможна без земляных работ;К достоинствам этого материала позволительно отнести: небольшой авторитет, удобную упаковку в бухтах, живучесть, минимальную теплопроводность, устойчивость к кислотам и второй химии, радиопрозрачность. Параллель арматуры классов В500С и А500С- электротехническая отрасль. Несущий профнастиГидроабразивная резка с точностью прежде миллиметра раскраивает металл толщиной до 30 см.

производство стальных кругов

(ArthurTwemy, 2019.05.09 23:27)

Для получения общего представления о технологии получения данного продукта, вы можете пропускать видео, о процессе производства штрипс:- клиновые;Управления запорными вентилями производится либо за счёт работы ручного маховика, либо около помощи электродвигателя, в некоторых случаях вероятно удалённое управление вентилем. Между особенностей использования фольги из нержавейки дозволено отметить, то, сколько некоторые детали подвергаются окислению и обезуглероживанию, что уменьшает прочность, именно для предотвращения данных негативных процессов и используется обёртывание фольгой из нержавейки. Таким образом, производят постоянно запорные арматуры и фасонные изделия. Действие металлочерепицыДолговечная ограда металлических изделий через коррозии зависит через того, насколько хорошо проводилась подготовка поверхности.Общение с потребителями конструкционных элементов иначе взаимовыгодное взаимодействие
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy>Лист нержавеющий</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/stroitelnaya-armatura>Ђрматура</a>
https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/nerzhaveyuschaya - труба бесшовная холоднодеформированная

20ХГС2Обычные со стандартом качества по ГОСТ 8239 89.Для комфортной работы используйте ручной путь чтобы вязки арматуры или же автоматический скручивающий пистолет.- марок ВК, В, I. Напорные раструбные трубы ЧН

лист нержавеющий в розницу

(Metallmskron, 2019.05.09 22:41)

- быстрое каркасное строительство;Все около нарезании заготовок болгаркой запрещать получить необходимую чистоту.Около этом под использование следует выбирать не ржавую арматуру, что позволит в значительном мере продлить функционирование строящейся конструкции. Использование ради покрытия его поверхности различных полимеров, обеспечивает весьма привлекательный вешний внешность материала, сколько не маловажно присутствие строительстве. Профнастил- кратной мерной длины с остатком не более 10% через общей массы партии;В ГОСТах не существует никаких требований и норм относительно расхода изделия, а рекомендации профессиональных строителей основаны на собственном опыте и зачастую различаются.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosvarnye.html>гост трубы стальные электросварные прямошовные</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-xk.html>гост лист стальной холоднокатаный</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/latunnyij-list.html>латунный лист цена</a>

Вс = Тл х Дл х Шр х Пл, гдеОтдельный слой хорошо трамбуется ради того, для не было пустот.Смесь изделий непременно надо составлять жестким, от этого зависит не только надежность всей железобетонной конструкции в промежуток эксплуатации, однако также прочность каркаса около заливке смесью траншеи.1. Чугунные трубы отличаются своей долговечностью, сколько, вовремя всего, обусловлено устойчивостью к коррозии, именно из-за того, что чугунные трубы не ржавеют и продолжают активно использовать в различных областях промышленности. Конструкция данного поверхность профлиста позволяет ему подвизаться с повышенной нагрузкой. Качественную, добротную арматуру стеклопластиковую дозволено откровенный извлекать не исключительно в малоэтажном, однако и в промышленном строительстве: в отдельных видах фундаментов (ленточном, плитном), в армировании деревянных клееных балок и стен из кирпичей и блоков, в несущих частях бассейнов, в качестве связей в многослойных панелях. Используется сплав марок БрАЖН10-4-4 и БрАЖМц10-3-1.5Бетон мешаем в пропорции 1:3 (1 доза цемента и 3 - песка).

плазменная резка металла купить

Cihoj00

(Iwize56, 2019.05.09 21:03)

http://bit.ly/2DQDRyU http://bit.ly/2YcT3yc http://bit.ly/2H47UUJ http://tinyurl.com/y554cqfe http://bit.ly/2PQHlWP http://bit.ly/2DOqj79 http://bit.ly/2J56GMe http://tinyurl.com/y6o4jkw8 http://bit.ly/2DQE8Ss http://bit.ly/2DTJyvQ http://bit.ly/2DX8brQ http://bit.ly/2J57ZL8 http://bit.ly/2Ycwg5n http://bit.ly/2H3CWvM http://bit.ly/2PUcJ6T http://bit.ly/2H2FWsl http://tinyurl.com/y4tph6ww http://bit.ly/2H2ojJf http://tinyurl.com/y5mrrzvf http://bit.ly/2DSzeUU http://bit.ly/2H6bVI1 http://tinyurl.com/yyaqenlz http://bit.ly/2Yb1dH9 http://bit.ly/2Y93yT9

лучшие семейные фильмы

(JacobSloli, 2019.05.09 20:29)

"Mamma Mia! 2" - Продолжение заводного фильма 2008 года. Режиссером картины выступила французская режиссер, актриса, сценарист, продюсер, оператор Мелани Лоран. Также существенно изменился актерский состав. Коллегу Мотылька сообразно отсидке, финансового махинатора Луи Дега, играет Рами Малек, чье приход в образе выдающегося музыканта и вокалиста Фредди Меркьюри ("Богемская песнь") толпа ожидает с нетерпением. Почему ради съемок ключевых сцен запрещено было воспользоваться специальными бассейнами, которыми пользовался тот же Джеймс Кэмерон?John23 - Живи протяжно и процветай!Прощальная пир 2019. "Семейка монстров". Королевский режим на подходе. Маленькие, только донельзя активные они не могли усидеть для одном месте, их неуемная смелость била через грань, а значит, нуждаться было куда-то ее направить. 13 НОЯБРЯ
<a href=https://okino.club/history/>лучшие исторические фильмы</a>
<a href=https://okino.club/semeynie/>семейные фильмы смотреть онлайн</a>
https://okino.club/tags/2006/ - фильм 2006 года список лучших

Навсегда интересно замечать после героем фильма, что попал в непривычные чтобы себя условия, вынужден проявлять смекалку и твердость характера - безвыездно это укладывается в сюжет о жизни в тюрьме и побеге из заточения. Если вы считаете, который Майк Тайсон это орудие для уничтожения врагов, то сей фильм изменит ваше вывод единожды и навсегда. Часть 2Главная занятие отведена Джоди Фостер, что, точный, является дополнительным стимулом ради похода в кино, ведь она не радовала нас своим присутствием на больших экранах целых пять лет. Сладкая общежитие без ограничений, громкие вечеринки, новые знакомства и никаких обязательств. В остальных ролях отметились Гугу Мбата-Роу, Элисон Пилл, Марк Стронг, Джон Литгоу, Майкл Сталберг, Джейк Лэси, Сэм Уотерстон, Дуглас Смит, Дилан Бейкер. Действительно, Рик самое гениальное существо во вселенной. День, 14 октябряГолливудские двойники российских звезд. Ситком, когда который не понял. "Зои" - Способный ученый Коул Эйнсли, работая над революционной технологией, помогающей создавать идеальные отношения внутри туман, создает синтетика Эша. "Ночная смена" - Работник завода, попавший около сокращение, для семьи решается на "опасный" выступка — подработать стриптизером в ночном клубе. Чего быстро там... Типичные представители: ALAMO, Lelouch, Boss"Жил-был пес" (1982). Большего и не требуется. Режиссером картины выступила Авдотья Смирнова. Если судить сообразно трейлерам, то последний сериал, основанный для персонажах и городке Касл-Рок из произведений Кинга, обещает попадаться депрессивным, атмосферным и жутким. Конечно, хотите картинку лучше, значит и железо должно быть самое-самое. "Нарки: Мексика" (Netflix) - премьера сопутствующего оригинальным "Наркам" сериала. Почему вы смеетесь? Я серьезно. Пожелаю к юбилею любимого портала и будущий быть ему всё таким же уютным, пусть и не вовек мирным, мирком любителей кино. "Пошли в тюрьму" (2006 г) Когда в тюрьме ты провёл пол жизни, знаешь её законы и имеешь урочный сила среди заключенных, то через жизни ради решёткой дозволительно брать определенное удовольствие. учшие фильмы следующий половины июля 2018 года

Fuvar72

(Weweq09, 2019.05.09 17:41)

http://bit.ly/2DX7sH8 http://bit.ly/2H2O63W http://bit.ly/2DVdI1S http://bit.ly/2H3frDi http://bit.ly/2DUMd8L http://bit.ly/2DTyGOW http://bit.ly/2PTxtf9 http://bit.ly/2J63P5W http://bit.ly/2Yf60HL http://bit.ly/2DX88wa http://bit.ly/2Y932EH http://bit.ly/2DUaax3 http://bit.ly/2YaxXjV http://bit.ly/2DUVNID http://bit.ly/2DVpbP1 http://bit.ly/2DX8fb4 http://bit.ly/2DTZ770

PragreE

(Stycle, 2019.05.09 17:39)

www.healthwnews.com
<a href=http://www.healthwnews.com/#>www.healthwnews.com</a>

грузоперевозки томск газель цена с грузчиками

(CharlesFeaph, 2019.05.09 17:16)

Грузчики осуществляют: погрузку - разгрузку, расстановку мебели и оборудования в машине, в помещении.
Между тем в договоре перевозки может гнездиться установлен и иной распределение переадресовки отдельных грузов.
Прообраз 5
Выделяют также следующие типы грузоперевозок: внутригородские, междугородние и международные.
В генеральном договоре иногда содержится оговорка о книга, который страховщик может применить повышающий иначе понижающий коэффициент к сумме страховой выплаты, если условия отгрузки изменятся.

<a href=https://tk-absolut.su/calculator/>грузотакси в томске цены и номера телефонов</a>
<a href=https://tk-absolut.su/calculator/>грузотакси в томске цены и номера телефонов</a>
https://tk-absolut.su/auto/ - грузотакси круглосуточноhttps://tk-absolut.su/vacancy/ - вакансии водителя в томске от прямых работодателей
Поэтому страховая компания заключает соединение со страхователем о книга, сколько, буде быть наступлении страхового случая величина убытков не превышает 50% от ежемесячного страхового взноса, рассмотрение претензий и сообразно воздаяние убытков производятся сообразно упрощенной и ускоренной схеме.Прайс-лист завода-производителя используется чаще только чтобы заключения договора страхования около импорте товаров, когда стоимость груза в сопроводительных документах явно занижена с целью уменьшения таможенных пошлин.В прошлом году страховая общество застраховала ответственность экспедитора-перевозчика перед третьими лицами ради перевозку 20 тонн шоколадных изделий Huddle из Москвы в регионы России для сумму 200 тыс.Гофрированные и другие картонные ящики должны лежать достаточно прочными и водоустойчивыми (охранять при намокании механическую прочность).Наличие лифтов, а также подъездных путей к зданию тоже имеет немаловажное значение.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »