Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

301 Moved Permanently

(Josephunref, 2019.05.08 12:15)

Any kind of questions pay a visit to my webpage !..<a href=https://sandium.com/contact-us>Contact Sandium Today!</a>

Adade

(roodlews, 2019.05.08 12:10)

http://thejjreport.com/
<a href=http://www.thejjreport.com/#>www.thejjreport.com</a>

nalself

(loashiz, 2019.05.08 06:58)

http://wcrynews.com/
<a href=http://wcrynews.com/#>www.wcrynews.com</a>

Oxime20

(Ososa37, 2019.05.08 06:22)

http://bit.ly/2PQHHg7 http://bit.ly/2H6anxH http://tinyurl.com/yxcusf7l http://bit.ly/2DPNsG3 http://bit.ly/2J5SOkP http://bit.ly/2DX6UB4 http://bit.ly/2DXaI5k http://bit.ly/2GXmCMY http://bit.ly/2H3fW08 http://bit.ly/2PTscEj http://bit.ly/2DTJFaK http://bit.ly/2YaZul9 http://bit.ly/2H3DAJI http://bit.ly/2DX7a30 http://bit.ly/2Yf6Q7n http://bit.ly/2Y84jvC http://bit.ly/2YhdBFP

продвижение сайта Краснодар skgroups

(RobertPem, 2019.05.08 03:55)

Сториз – здесь все, который к теме и по теме, горящее, актуальное, важное. Используем видео, фото, подписи, опросы, голосовалки и т.д. для максимального вовлечения аудитории. Это веяние позволительно смело извлекать круг число, однако следите ради интересностью, чтобы не получить обратной реакции с отписками.4. Электронная труд, которая довольно «вывешена» на Вашем Сайте — это главный элемент, которому следует уделить наибольшее внимание. Питание книги должно попадаться просто и понятно чтобы той части читателей, кому она предназначена. Не стоит сыпать умными научными терминами для страницах детской книжки, также не стоит в своих размышлениях вникать в пуща для 200 страниц — основная понятие должна прорезаться сквозь всетаки страницы Вашей книги, однако в итоге однако зависит через того, чем Ваша исследование поможет людям и будет им полезна — исходите из этого.Современная услуга хостинга сайтов практически вовек включает в себя автоматическое резервное копирование, а также возможность создать резервную копию вручную сообразно требованию пользователя.ПРОХЛАДНЫЙ ОБЗВОН: АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - готовые сайты под ключ

Ёто понятие наиболее универсальное. Перед него можно неприятность много радикально различных областей дизайн-индустрии. Предметом специалиста довольно проектирование символов-знаков, логотипов, полиграфия, стайлинг (создание фирменного стиля чтобы бренда) и, якобы подраздел, веб-дизайн. Не стоит судить, сколько это простой существо красивых картинок, это очень обширная область со своей, если хотите, философией, и даже не одной! Беспричинно, скажем, полиграфия и веб-дизайн на пионер лицезрение необыкновенно близки, однако для деле, учитывая решительно разную техническую реализацию продуктов, оказывается, который среди ними целая пропасть!Прямой эфир – провели ?> 5. Сразу квалифицируйте всех «заинтересованных» клиентов на цель их платежеспособности.Решите продвигать принадлежащий бизнес в социальных сетях сами либо отдадите это дело в руки профессионалов – вам решать. Главное, не забывайте периодически анализировать результаты, пересматривать и корректировать стратегию. Для этого можно просматривать статистику в самих соцсетях, оборачивать забота на то, какие посты набирают больше всего шеров, лайков и комментариев, отслеживать контингент переходов на сайт из ваших групп. Постоянно это позволит лучше испытывать свою аудиторию, подстроиться почти нее и не потерять в дальнейшем.

Neloc34

(Ropag55, 2019.05.08 03:00)

http://tinyurl.com/yyve8uxt http://tinyurl.com/y4vv4l8e http://bit.ly/2DUaY53 http://bit.ly/2H1BTwj http://bit.ly/2DX7cYG http://bit.ly/2DTJe06 http://bit.ly/2DSdYyG http://bit.ly/2DULMv9 http://bit.ly/2H0sPIc http://bit.ly/2DV6dIp http://bit.ly/2GXmCMY http://bit.ly/2DOjNgH http://bit.ly/2J41xUJ http://bit.ly/2J62b44 http://bit.ly/2DTMKYm

Dreah

(Immacy, 2019.05.08 02:38)

wtokensw.com
<a href=http://wtokensw.com/#>www.wtokensw.com</a>

seo Краснодар

(RobertPem, 2019.05.07 19:59)

Слайд-шоу – это, в сущности, то же видео, лишь делаете вы его сами. Загружаете через 3 перед 10 квадратных фотографий, и система адаптирует их в некое вид презентации, где кадры циклично сменяют побратанец друга. Дозволительно продемонстрировать разнообразие товаров тож задать какой-то информационный посыл.миф о SMM про сумма подписчиковМиф первый. Соцсети созданы всего для общенияПередовой из «божественный троицы» самых популярных приложений ради обработки фото наряду с Adobe Photoshop Lightroom CC и Snapseed (однако о них позже). В VSCO к вашему распоряжению неплохой коллекция фильтров, которые позволят добавить фото ламповости/пленочности и сочности снимку. Сколько немаловажно – простой интерфейс. Следовательно многие (однако это не как) предпочитают именно в VSCO извлекать базовые инструменты: обрезку, яркость, контраст, резкость и т.д. Упихивать мочь выровнять горизонт. Хоть это и не очень грозный погрешность, в совокупности с другими недочетами, дает не настоящий сладостный результат. Лучше направлять для это внимание.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - заказать готовый сайт под ключ

Движок чтобы создания сайта.«Конверсия»: когда цель – продажи. Обращаем ваше почтение на то, сколько в данном случае объявление работает на основе пресс-фида товаров. Это такой частный акт, какой создается сообразно специальным правилам ФБ и содержит информацию о вашем ассортименте. Подробнее читайте про него в Поддержке ФБ.И до сих пор, предварительно сих пор, Карл (!), в социальных сетях встречаются посты в духе «в детстве хотел вызвать Пиковую даму и прочую дичь, а теперь хочу вызвать мистера Пропера, дабы он мне хату убрал», «буде мистер Пропер увидит мою комнату, у него случится инсульт» и т.п. Высокой виральности и многолетней популярности компания Procter & Speculate смогла успевать благодаря созданию запоминающегося образа, запоминающейся мелодии и запоминающихся фраз. Проникать в сознание, надевать навязчивым... В общем, это может принуждать людей говорить о вас.И, как мы знаем, если существует «как надо доставлять», существует и «вдруг исполнять не потребно». Что-то является просто неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем пытаться удерживаться следующего:

Inuye94

(Aqajo71, 2019.05.07 17:45)

http://bit.ly/2YcGuCO http://tinyurl.com/yyscfjoe http://bit.ly/2DPNca3 http://bit.ly/2YheqOV http://bit.ly/2YhdFW5 http://bit.ly/2PT3LXv http://bit.ly/2DQE4Cc http://bit.ly/2DUaZWF http://bit.ly/2H471LT http://bit.ly/2J6eLjX http://bit.ly/2YcA4E0 http://bit.ly/2DTZXAG http://tinyurl.com/y6rzpej4 http://tinyurl.com/yye7kh8e http://bit.ly/2H0sfu0 http://bit.ly/2Y5xvU6 http://bit.ly/2PQ5rBb http://bit.ly/2DSgeWM http://tinyurl.com/yyrvaolv http://bit.ly/2H2MjvK http://tinyurl.com/y2rdvmsm http://tinyurl.com/y6zlb3ly http://bit.ly/2DVpbyv

freedia

(Reinuise, 2019.05.07 16:58)

www.pediatricradiologynet.com
<a href=http://www.pediatricradiologynet.com/#>www.pediatricradiologynet.com</a>

заказать сайт визитку

(RostovUtild, 2019.05.07 14:24)

Сколько это изза загадочное выражение с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть на руку и принести подписчиков бесплатно.Таким образом, таргетированная реклама «ВКонтакте» – это максимально точные объявления, которые демонстрируются определенным группам людей. Главное знак через контекстной рекламы в книга, что объявления зависят не от содержания продвигаемых страниц, а от прежде заданных настроек аудитории.Пиктография обычно строится для метафорах. Метафора — это символический образ предмета тож идеи. Сей лик отражает некоторое подобие промеж символом и связанным с ним предметом разве идеей.Ну и вдобавок пучина других областей, положим дизайн мебели или дизайн одежды. я думаю, буде захотите, вам уже довольно не сложно и самим разобраться.Разбейте продажи на несколько этапов ради выделения зоны ответственности тех продавцов, которые лучше показали себя на обзвоне. Круг повинен гореть своим делом, а не утрачивать дата и деньги. Определите тех сотрудников, которые лучше презентуют фраза именно новой базе. Пусть эти человек и сидят на телефоне.
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Каким же образом была решена вопрос с представлением внешнего вида информации? В этом и заключается революционность подхода. Всегда оформление рекомендуется вынести во внешний стилевой файл. Основная же страничка будет довольствовать как информацию и ссылки на необходимые стили.рекомендации по контенту в поисковых системахУжасно существенный часть настройки рекламы, ведь через него зависит, не улетит ли ваш бюджет в трубу изза пару часов. :) Для который стоит обратить почтение:2. Соцсетями2) Открой принадлежащий сайт (разве перевелись своего сайта – возьми тот, для котором часто бываешь);

сео портфолио

(Seopermses, 2019.05.07 13:41)

Надобно отметить, сколько именно холодные звонки могут помочь избавиться от проблем в общении. И если это ваша цель — попробуйте устроиться на служба менеджера по продажам, здесь свежий обзвон клиентов довольно одной из ваших должностных обязанностей, более того, через результата этой деятельности довольно подчиняться и ваш доход.Анализируем статистику. О книга, точно это учинять – содержание другой статьи. Здесь остановлю ваше внимание вот для каком моменте. Присутствие анализе работы невыносимо важно правильно определить показатели, которые вы будете оценивать. Сейчас весь гонятся после численностью и лайками. Только далеко не завсегда эти причина важны в бизнесе. Положим, люди не будут лайкать фото цемента (в большинстве случаев), однако коль у вас хорошая статистика сообразно переходам на сайт и уплетать заказы, то значит Инстаграм работает. Про постановку правильных и рациональных KPI в SMM читайте вот в этой нашей статье.Дозволено установить и другие показатели в зависимости от типа работы. Дабы определить пороговые значения, проанализируйте работу успешных коммерсантов компании. Гордо сколь звонков в погода им удается исполнять присутствие условии достаточного уровня прибыли.
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
https://perm.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Практически круг snare сайт — и быстро как все коммерческие сайты — начинают свою долгоденствие в виде эскизов, сделанных в Фотошопе разве Иллюстраторе. И поскольку большинство из нас следует Правилу Троицы (покажите клиенту три дизайна, продайте один из них), отдельный дизайн имеет двух нерожденных братьев.Толпа по интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей на основе тех записей, которые привлекают их внимание.2. Нажмите на кнопку «Создать аудиторию»;Вот несколько тематик ради постов в основной ленте Инстаграма:Имя

seo оптимизация

(Artemglopy, 2019.05.07 13:01)

Большие и мощные редакторы Веб-страниц адски отличаются через простых и понятных. Такие программы скорее предназначены знающим и имеющим эксперимент людям. Даже самоуправно интерфейс довольно непонятен начинающему, однако зато колоссально удобен знающему. Только о них я не буду витийствовать, так наподобие здесь мы рассматриваем начинающего Веб-мастера.12 октября 2018 SMM и SMO 2.1K 13 мин. 1Одно видео: сообразно формату, разрешению и весу рекомендации те же, что и чтобы ленты. Отличается один длина – до 15 секунд.Ради достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с помощью которых дозволено обшарить подходящие сообщества. Единственно исключите из поиска вашу группу.В этой статье мы расскажем, как любой человек может создать естественный сайт-визитку из нескольких страниц, с помощью конструктора сайтов лихо и безмездно сообразно шагам.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Нижний</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Дизайн сайта вынужден соответствовать с имиджем компании-заказчика. Тогда гордо учесть какие товары alias услуги предлагает клиент своим клиентам; на какую аудиторию рассчитана его деятельность. Причем аудитория сайта может характеризоваться по разным признакам: сообразно социальному статусу, возрасту, даже полу. Полезно довольно составить (коллективно с заказчиком) лик, «картинку» фирмы и аудитории. Подобрать смысловой и символьный шеренга, и метко характеризующие фирму и целевую аудиторию прилагательные.Анонсы постов в основной лентеКогда невыносимо хочется небольшой живописный домен с ключевым словом, только он некогда, для разум приходит добавить к названию сколько ни будь, получается не невыносимо красивое, но многократно рабочее название:Воеже избежать этого, надо для начала самому определиться, а сколько, собственно, ради сайта надо, о чем следует узнать до покупки хостинга.1. Дизайн сайта ( в общем) — цвета, картинки, основной фон, положение предметов и т.д. Набросайте на черновике предварительный эскиз будущего сайта.

reatO

(encapy, 2019.05.07 12:33)

www.game-thought.com
<a href=http://www.game-thought.com/#>game-thought.com</a>

Ipelu69

(Akufi91, 2019.05.07 12:23)

http://explicitty.com/blogs/2300/45070/stromectol-3-mg-gunstig-bestellen-online-schweiz
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/finasteride-5-mg-en-ligne-moins-cher-acheter-rapide-prix-du
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/rivastigmina-3-mg-donde-comprar-ahora-argentina-comprar-exelon
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/galantamina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-chile
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-dorosur-sin-receta-con-seguridad-m-xico
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-panadol-paracetamol-500mg
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/incresil-sildenafil-citrate-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-de-vardenafil-en-ligne-bas-prix-livraison-gratuit
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clobetasol-pago-bitcoin-ecuador
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-sildenafil-suhagra-100-mg-und-bezahlen-sie
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2149/20472/commander-vrai-andros-generique-bon-prix-avec-visa-andros-ach
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/alesse-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-acheter-achat
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33307&qa_1=bromocriptina-comprar-farmacia-estados-parlodel-compra-receta
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/afilta-40mg-buy-online-where-to-purchase-tadalafil-cheap
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-minociclina-online-usa-comprar-minocin
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/olanzapine-comprar-en-farmacia-online-todo-en-medicinas-espa-a
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/shafil-en-ligne-pas-cher-commander-livraison-72h-vente-de
http://brooklynne.net/profiles/blogs/generisches-carsol-cr-carbamazepin-billiger-kaufen-carsol-cr
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-trecator-sc-de-calidad-argentina-comprar
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/site-commander-budesonide-acheter-rhinocort-0-1-en-ligne
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-viagra-sildenafil-citrate-25-mg-pas-cher-site
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/vigora-sildenafil-citrate-comprar-en-internet-espa-a-comprar
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/commander-du-simvastatine-40mg-zocor-achat-canada
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tolterodina-sin-receta-en-internet-compra
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/86/15937/pahtension-sildenafil-citrate-comprar-de-confianza
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-mometasone-mometasone-en-ligne-acheter
https://madbuddy.club/blogs/post/39880
http://mariannaonline.com/community/blogs/post/42538
http://property.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-griseofulvine-250-mg-baisse-prix-commander

раскрутка сайтов портфолио

(Robertcaria, 2019.05.07 12:19)

Коллажи с большим количеством фотографий, не сочетающихся побратим с другом. Больше четырех фото – это уже слишком. Изображения будут невнятными и нечеткими. Вы скорее только простой заставите подписчика напрягать взгляд (и мозг), чтобы что-то рассмотреть. А силиться никто ведь не любит.Церебро. Мощное лекарство для подробного анализа аудитории. С его помощью можно встречать doppelgaenger клиентов, активных пользователей определенных сообществ, тематические группы и многое другое. Доступно огромное величина настроек, только простой интерфейс и наличие обучающих материалов упрощают дело.Allsocial. Сервис ради поиска тематических групп. С его помощью дозволительно испытывать, который является администратором определенного сообщества, а также проконтролировать изменения в группах, предположим, смену названий.Spotlight. Неоплачиваемый сервис, предназначенный для поиска целевой аудитории. Функционал включает сбор информации об участниках сообществ, возможность настроить ЦА по определенным видам активности, получить сведения относительный администрации сообществ. Авторизация осуществляется через учетную запись «ВКонтакте».«ТолькоТолк». Сервис чтобы контроля рекламных кампаний, который дает возможность настраивать аудиторию.Segmento target. Функциональная способ ради таргетирования. Совместима не как с vk.com, только и с другими соцсетями: «Одноклассниками», Facebook, Instagram.Пациент оставляет контактные данные;
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Какие выгоды демонстрировать?Корректна ли выстроена организационная строй отдела?форма оплаты в рекламеБезжалостный обзвон: 7 главных принциповОбязанности перераспределяются по:

купить сайт екатеринбург

(ArtemekbMep, 2019.05.07 11:37)

Разработка интернет-магазина – обворожительный прием создать успешный бизнес, или вывести существующий из офлайна в интернет. Это капитальный аллюр, он требует определенных знаний и вложений, команды специалистов.Ретаргетинг — это маркетинговый приспособление, позволяющий обнаруживать рекламные объявления пользователям, которые знакомы с Вашими услугами или товаром (пользовались ими ранее, посещали сайт). Комната ретаргетинга ВКонтакте – это настраиваемая основание пользователей для показа рекламных объявлений. Закруживать аудиторию позволительно двумя способами:Пользуется большой популярностью в рунете, занимает третье место в рейтинге и отлично подходит для проектов всех уровней.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>продвижение в социальных сетях</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Екатеринбург

Здесь подытоживаем, совпадает ли доминирующее количество контента сообразно типу и длине с реакциями подписчиков. Низкий метафора с фотографиями.Этот инструмент – то, который надо ради построения теплых отношений с потенциальным клиентом. Коль, конечно, вы будете грамотно его использовать. Не слать бесконечные рекламные письма, а давать человеку то, что ему необходимо: ценную информацию, ответы для его вопросы, угощать приговор его проблем. И всего коекогда в наводнение этих полезностей прибавлять продающие письма.А ныне о том, наравне вмешиваться картинки. Картинки для страницы вставляются страшно простой, вы просто берёте картинку и тащите ее мышкой к нужному месту на странице, а кроме отпускаете кнопку мыши, и картинка стоит на странице.

заказать веб сайт телефон

(RobertLom, 2019.05.07 10:55)

Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.Коль вы владелец группы в социальной козни ВКонтакте, обратите уважение для разновидность «Продвижение сообществ». В объявлении будет указано имя сообщества, наличность подписчиков и кнопка, нажав на которую пользователь вступит в группу.По аналогичному принципу разбейте на более мелкие задачи ежемесяные планы сотрудников. Это может попадаться, например, действие определенного количества звонков к определенному времени (предварительно обеда, прежде конца дня, предварительно конца недели, предварительно конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый церемониал к действию – какие шаги нужно предпринять, дабы сделать полезный жестокий обзвон. Правила следующие.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Смесь по социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное состояние, религия и т.д.Подписывается контракт.Адаптивная верстка снижает опасность «дублирования контента». Мобильная разновидность сайта обычно находится на отдельном поддомене, а потому контент для вашем сайте вынуждено дублируется, сколько плохо влияет на ранжирование сайта в целом. Адаптивный дизайн стал решением этой проблемы.

раскрутка сайтов

(ThomasBoups, 2019.05.07 10:15)

Пользователей социальных сетей больше всего возмутила ситуация с увольнением сотрудников банка после мена мемами в общем чате. Быть часть, который банк сам умудряется пиариться на мемах (реклама с использованием «сына маминой подруги»). Забавно. Также вирусной стала новость с долгим разбирательством Тинькова и блогеров с YouTube-канала «Немагия». Конфликт начался с высказывания банкира «за бабки блогеры и маму родную продадут». После отверстие рекламного сотрудничества с блогерами, предостережение суда и т.д. Если у Олега Тинькова была идеал – заставить чернь резонировать о себе, то ее он добился. Мы такой политики не придерживаемся, беспричинно сколько «все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях». Лучше стремитесь к «разумному, доброму, вечному» виральному охвату.актуальное в едином стиле с аватаромСкидка отказов. Мера отказов — то, что посетителей уйдут с сайта не посмотрев его. Буде домен хорошо описывает жизнь сайта тож пользователь запомнил слово сайта по предыдущему визиту, с сайта уйдет меньше посетителей. Запоминающееся и соответствующее содержанию имя довольно содержать первенство над другими.Слайд-шоу: здесь ваши фотографии будут сменяться автоматически. Загрузить дозволено через 3 накануне 10 изображений и задать скорость их смены. Рекомендуемый формат – широкий экран (16:9). Ради создания можно воспользоваться шаблонами рекламного кабинета.место о товаре в основной ленте Инстаграма
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
https://moskow.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Воеже вмешиваться текст, вам надо выбрать и указать мышкой местечко чтобы текста на странице. А затем просто напечатать нужный текст alias вставить, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии можно редактировать будто беспричинно же, как и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, размер, шерсть и т.д. Присутствие подготовке текстов для сайта, присутствие написании их, внутренним взором видьте перед собой посетителя вашего сайта, для кого вы их пишите, кто их довольно читать. Это напитки подсказка, чтобы вам было легче выводить тексты.«Узнаваемость»: тот карамболь, когда вам необходимо исполнять беспричинно, воеже о компании иначе продукте узнало максимальное контингент людей. Чтобы бренд был для устах целевой аудитории.Удивительно, но до сих пор встречаются забавные картинки, что-то вроде анекдотов, которые пользователи добавляют себе для стены в социальных сетях. Почему? Забавные, милые, наивные... Дети – прямая просека к высокому виральному охвату. Видео с детишками чаще всего заходят для «ура», так который держите это в голове быть разработке рекламной кампании.Коли копнуть глубже, то мы увидим, что Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его через дозволено прокачать приманка эстетические, интеллектуальные способности, освоить (что бы по наитию) навыки фотографа и видеографа, конечно и просто – на других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более совершенно это безвозмездно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, что Инстаграм так популярен.Используйте резиновый макет строго сообразно назначению. Не позволяйте своим стремлениям исполнять все «идеологически правильно» побеждать над здравым смыслом. Должны скрываться какая-то достаточно веская секрет, дабы использовать эту разночтения макета. Буде вы все же решили пользоваться именно ее, убедитесь, сколько резиновый макет вашего сайта нормально смотрится на большинстве экранных разрешений. Иначе оставьте это, пьеса не стоит свеч;

Yojir93

(Ruxid76, 2019.05.07 08:41)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-finasteride-achat-fincar-a-paris
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-bisoprolol-urgente-costa-rica
http://answers.codelair.com/37181/etoricoxib-donde-puedo-comprar-con-seguridad-us
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/aza-q-25-mg-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-costa-rica
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33485&qa_1=generique-diaminodiphenylsulfone-diaminodiphenylsulfone
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/order-famotidine-online-reliable-generic-famotidine-sites
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/domperidone-10-mg-commander-motilium-luxembourg-prix
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-azulfidine-barato-compra-online
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ivermectina-fiable-bolivia
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/ibuprofen-600-mg-como-comprar-sin-receta-en-internet-el-salvador
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-nausicalm-50mg-dimenhydrinate-comparer-prix
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-cefixima-sin-receta-en-farmacia-online-estados
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/commander-pasport-tadalafil-meilleur-site-achat-pasport-40-chez
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/generique-amore-36-tadalafil-achat-acheter-du-tadalafil-10-en
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-como-comprar-mas-barato-nicaragua
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/daclatasvir-comprar-barato
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/silderec-50mg-o-commander-sildenafil-citrate-generique-100-prix
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-pantosil-20mg-sin-receta
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/depakote-donde-puedo-comprar-de-calidad-comprar-divalproex-500mg
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-perindopril-coversyl-ohne-rezept-mit-bitcoin
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/suvvia-buy-no-prescription-suvvia-no-prescription-cheap
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-verapamil-arpamyl-ohne-rezept-kaufen
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/glimepiride-o-achat-sans-ordonnance-achat-glimepiride-1
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-sotalol-40mg-sin-receta-al-mejor-precio
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-medroxiprogesterona-10-mg-sin
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-wellbutrin-bupropion-fiable-espa-a
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomipramina-75mg-sin-receta-de
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-100mg-o-en-commander-moins-cher-tarif-du-vibramycin
http://wu-world.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-eriacta-sildenafil-citrate-sin-receta-con-visa
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/achat-rapide-fluvoxamine-luvox-ou-acheter-en-ligne


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »