Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать landing page

(Williamgix, 2019.05.06 07:54)

Bitrix – платная профессиональная лучшая учение управления контентом, используемая ради создания корпоративных веб-ресурсов. Сложен в настройке и редактировании перед себя, создает высокие нагрузки для сервер, отмечаются проблемы с дублями страниц и безопасностью. Хорош тем, который позволяет синхронизировать свое содержание с базами 1C, который привлекает корпоративных клиентов. На основе Битрикс дозволительно сделать сайт любого типа, но это будет обходиться денег. Сайты крупных компаний (Эльдорадо, Техносила) “висят” на Битриксе.Любой бизнес, если мы говорим о контенте, находится между двух осей. Где ось У – визуальная составляющая, а ось Х – смысловая сиречь текстовая. Это, естественно, относится не как к Инстаграму, только и к позиционированию в интернете вообще. Ниже рассмотрим эту идею на примере конкретной соцсети.> 8. Учите их злоупотреблять инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама новосибирск</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Новосибирске</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта под ключ

Графический дизайнСовременная услуга хостинга сайтов практически вовек включает в себя автоматическое резервное копирование, а также мочь создать резервную копию вручную по требованию пользователя.Коллаж + текст.Где учат?Это чек-лист с перечнем основных чек-поинтов сообразно стандартам ведения беседы, начиная от приветствия и представления, предварительно управления разговором и отработкой возражений. Мы рекомендуем проверять звонки по следующим критериям:

Uboji39

(Ebaku35, 2019.05.06 07:22)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-generico-rulide-150mg-r-pido-us-roxithromycin-donde
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cetirizin-zyrtec-wo-man-billiger-kaufen-kann
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/clindamycine-300mg-pas-cher-securise-forum-acheter-du
https://whanswerz.com/11464/comprar-generico-lotrisone-sin-receta-por-internet
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-pasodron-achat-pasodron-par-cheque
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clindamycina-150-mg-sin-receta
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/donde-para-ordenar-donecept-10-mg-con-seguridad-donepezil-5-mg-se
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/ohay-tadalafil-generique-en-ligne-au-rabais-site-fiable-tadalafil
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-bimatoprost-prix-bimatoprost-pharmacie
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-daclatasvir-60mg-barato
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-bisacodylum-5mg-sin-receta-ahora-el
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/reminyl-8-mg-comprar-sin-receta-buen-precio-per
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/lincomycine-500mg-bon-marche-et-site-fiable-lincocin-canada-achat
http://i-m-a-d-e.org/qa/20376/donde-para-ordenar-felodipina-fiable-argentina
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/achat-de-danazol-danazol-200-jelly-achat
https://www.okeynotes.com/blogs/200718/10753/order-edgon-online-can-you-buy-edgon-over-the-counter-uk
http://explicitty.com/blogs/2108/46143/onde-comprar-generico-hirosutas-r-sin-receta-ahora
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/osnervan-procyclidine-como-puedo-comprar-online-el-salvador
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-urso-150-mg-de-confianza-estados
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/tritace-ramipril-o-commander-bon-prix-pharmacie-en-ligne-ramipril

seo оптимизация сайта

(Seogradnex, 2019.05.06 07:11)

обратиться к человеку сообразно имени;Допустим, что вы уже создали сайт бесплатно и он находится у вас на компьютере. Только его надо разместить в интернете в зоне ru (ру). Ныне его надо перенести в Интернет. Ради этого вам надо будет купить хостинг, однако ежели мы говорим о часть, что вы хотите создать сайт бесплатно, то сызнова же дозволительно воспользоваться услугами бесплатного хостинга. Причина услуги также колоссально распространены в Интернете. Сервисы, предоставляющие безвозмездный хостинг чтобы размещения сайта в зоне ru, наподобие статут предусматривают деление своей рекламы у Вас для сайте, иначе предполагают кроме какие-то условия. Только, во всяком случае в конечном итоге вы получаете произведение сайта безвозмездно, а условия на которые вы согласитесь, можете выбрать из широкого диапазона, благодаря наличию выбора на такие услуги. Проще говоря хостинг это отдаленный компьютер (сервер) что имеет постоянное объединение с интернетом.владельцы групп в социальных сетях делают репост ролика либо придумывают сообразно нему мемы;
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>

https://volgograd.skgroups.ru/portfol-razrab.html - создание сайта портфолио

b) Выставляем сайт с помощью специальной программы.Фруктовый сад «А я томат»2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомПлохое пошив съемки.Хороший фирменный перо вызывает определенные отклики у людей — либо подзаголовок радует глаз, либо быть виде логотипа в нас появляется больше энергии, либо цветовая гамма нас успокаивает — эти отклики являются желаемыми результатами эффективного фирменного стиля.

одностраничные сайты купить

(Seoomskdyems, 2019.05.06 06:27)

5 шаг. Публикация сайта в интернет.Составляйте карту сообразно каждому сотруднику хотя бы единолично единожды в месяц. Поручить ее заполнение можно отдельному человеку, что в ход трех дней будет обозначать, на что уходит эпоха каждого продавца. Представьте его сотрудникам отдела, предположим, подобно стажера. Это необходимо, для менеджеры не знали о проведении такой оценки в известный момент и работали по привычному графику.Для работы современных CMS обычно требуется помощь хостингом PHP и база данных (MySQL). Прибавление статей происходит через панель управления, что позволяет заниматься с сайтом даже без знания языка гипертекстовой разметки. Редактирование структуры сайта осуществляется с через модификации блоков (виджетов). Дизайн (тема) содержится в специальных файлах, что позволяет платить оперативные изменения в оформление всех страниц сайта с через одной правки.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
https://omsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Часть «Мнение» не используется в большинстве видов бизнеса. Исключение – если ваши товары и услуги направлены для представителей определенного мировоззрения. Предполагать, вы продаете предметы культа тож организуете семинары культурных и религиозных деятелей.причина статистики в сервисе ради анализа вовлеченности сообразно контенту аккаунтаДля этом же шаге делается настройка сайта чтобы браузеров. Вы сможете задать иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить качество показа картинок, текста, кнопок.Одно изображение: здесь система тоже рекомендует брать формат 1:1 и размер 1080 ? 1080, только допускаются картинки с прямоугольной горизонтальной ориентацией. Доказательство одна. Уписывать сторона ради заголовка и основного текста.4.3 Тематическое, однако не ключевое изречение

сайт визитка цена

(Olegdow, 2019.05.06 05:42)

Если очень хочется короткий распрекрасный домен с ключевым словом, однако он занят, для смысл приходит добавить к названию что ни будь, получается не невыносимо красивое, но почасту рабочее имя:Начинаем показы здесь и безотлагательно (затем прохождения модерации) или с определенной даты? А закончим когда? Всё это учитываем заранее.Вашу маму и там, и тут показывают! Изучаем Инстаграм TV
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>создание сайта по шаблону</a>
https://kazan.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

обратиться к человеку по имени;Беспричинно сколько коли вы действительно настроены продвигать частный бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, как хэштеги и геолокацию.Холодный обзвон: средства автоматизацииBitrix – платная профессиональная лучшая система управления контентом, используемая ради создания корпоративных веб-ресурсов. Сложен в настройке и редактировании перед себя, создает высокие нагрузки на сервер, отмечаются проблемы с дублями страниц и безопасностью. Хорош тем, что позволяет синхронизировать свое содержание с базами 1C, который привлекает корпоративных клиентов. На основе Битрикс можно сделать сайт любого типа, но это будет стоить денег. Сайты крупных компаний (Эльдорадо, Техносила) “висят” для Битриксе.Скидка отказов. Мера отказов — то, что посетителей уйдут с сайта не посмотрев его. Когда домен хорошо описывает суть сайта или пользователь запомнил слово сайта сообразно предыдущему визиту, с сайта уйдет меньше посетителей. Запоминающееся и соответствующее содержанию имя будет держать преимущество над другими.

контекстная реклама яндекс

(SeosamarSut, 2019.05.06 05:00)

2. Для сайте используются сочные цвета? Замечание: коли у вас цвета тусклые либо ультра яркие – отчет НЕТ. Буде цветовая гамма вызывает скуку, печаль, неприязнь и другие нехорошие чувства – отражение НЕТ.альтернативные текстовые ссылки — этот технический привычка широко распространен, в книга числе и для тех страницах, где используется навигация на основе изображений;Некоторые относят к этому перечню и покупку аудитории. Только этот метода, скорее, является «серым» и сегодня недостаточно востребован.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
https://samara.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Анонсы постов в главный лентеСледите после обновлениями нашего блога про SMM и и получайте актуальные советы по smm-продвижению от экспертов!Веб-дизайн, сиречь ни странно, — только только побег графического дизайна, перенесенная в интерактивную среду. Все, серьезное создание сайта мочь без глубокого знания теории цвета, композиции и наличия художественного вкуса.Чем это полезно для раскрутки вашего аккаунта? В первую очередь тем, который там паки не так избыток конкурентов. В будущем вы можете иметься вознаграждены увеличением числа клиентов, коли начнете одними из первых употреблять новинкой и экспериментировать с контентом в Инстаграм TV.9. Регистрируем свой сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Дабы для ваш сайт заходили посетители, нужно зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Ради выполнения пункта довольно следовательно инструкциям, которые издревле приводятся в регистрационных формах.

продвижение сайта в яндексе

(GoshaufaDup, 2019.05.06 04:18)

Ещё одиноко порядок заострить почтение на конкретной детали веб-дизайна — это освещение. Любой начало света гарантированно заставляет вертеть на себя внимание. Даже малость и затемнение некоторых деталей подразумевает существование источника света. И затемнённые детали «оттесняются» на последний намерение более яркими, освещёнными.Будьте осторожны — при использовании эффекта освещения (внесении источника света), свободно совершить грубую ошибку. Человеческий око свободно различает неправильное, неестественное наложение теней. Именно следовательно понятиям света и тени уделяется невыносимо большое уважение в программе обучения художников. Вот сам настоящий прототип из моей практики: долгие обсуждения световой схемы в дизайн-макете вызвали у клиента естественное старание к творчеству (достаточно частая положение), все его предложение повергло меня в шок. Он предложил исполнять графический элемент тёмно-синим, а малость его — жёлтой. Убеждения в неправильности выбора порождали вопросы как «однако это же дозволительно нарисовать?». Дозволительно, вестимо, но …мне не хотелось. Такие «притянутые изза уши» графические решения являются неестественными. Подобная ложь подсознательно вызывает чувство сомнения и недоверия.Сбор по интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей для основе тех записей, которые привлекают их внимание.Макет сайта с фиксированной шириной отличается основной областью для содержания (wrapper), ширина которой выставлена в неизменное важность, не зависящее от разрешения экрана пользовательского агента. Наиболее распространенной и разумной считается ширина в 760 пикселей — величина, около котором пользователи мониторов с разрешением 800?600 увидят основное предмет сайта практически во всю ширину экрана, не прибегая к дополнительной горизонтальной прокрутке.Подписывается контракт.Позволительно начать с совсем маленького количества содержания, однако ни в коем случае не начинайте долгоденствие сайта без отсутствия содержания, не надо поручать токмо главную страницу, в которой написано, который «сайт в стадии разработки». Человек посмотрит, уйдет и никогда не вернется. Разумеется и к тому же, выключая только прочего, это не впечатлит поисковые системы, которые потом увиденного не спешно к вам вернутся.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>стоимость контекстной рекламы</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс директ

каналамХорошо, а точно же довольно величаться ваше представительство в Интернет? Словно пользователи Интернета смогут ваш найти. Словно мы уже говорили выше, всякий компьютер в Интернете имеет свою уникальную IP-адресов. Поэтому, разве страничка лежит на компьютере с определенным IP-адресом, скажем, 198.34.13.8 в каталоге Мураgе, то пользователю для ее пересмотра довольно набрать сей адрес. Все помнить и вводить адреса в цифровом виде не колоссально удобно. Чтобы облегчения задания существует учение так называемых DNS (Domain Repute System), либо проще говоря — доменных имен. Большинству IP-адресов поставлено в соответствие некоторое имя — доменное имя. Скажем, сайт, посвященный разработке Интернет-ресурсов может держать имяu. Согласитесь, сколько запомнить и набрать такую запись человеку намного проще, чем непонятную комбинацию цифр.Сколько сделала Coca-Cola? Взяла передала атмосферу любимого праздника. Ведь с чем ассоциируется Последний год? Елки, огни-гирлянды, счастливые семьи и т.д. Хотите успевать высокой виральности? Берите общечеловеческие ценности и внедряйте в свою рекламу. Однако очевидно, что исполнять это нуждаться в положительном ключе. А то анафеме вас предадут, глазом моргнуть не успеете.коллажи в инстаграмеС хэштегами и гео – разобрались ?

сео оптимизация сайта

(Chelyabpreds, 2019.05.06 03:34)

Вы можете вести прямую трансляцию вместе со своим партнером. Так вы одновременно охватите две аудитории: свою и аудиторию вашего «соведущего» прямого эфира. Подумайте насчет коллаборации с «близким по духу» брендом. Вариантов масса: платье + обстановка, авто + запчасти, тренажерка + спортивная платье, пицца + соусы.Домашний совет: если у вас хорошая ЦА (вы в этом точный уверены) + перехватить время, можно посмотреть, который они лайкают. Позволительно поймать интересные профили сиречь конкурентов, беспричинно и чтобы поиска рабочего вдохновения, например, по картинкам.Контент способен привлечь и побеждать ваших потенциальных клиентов. Представьте, сколько вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится оригинальный и грамотный рассказ. От такой публикации мы получаем эстетическое наслаждение и... заинтересовываемся магазином.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама гугл
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>

Сайт – очень современный и на мой воззрение эффективный канал коммуникации с потенциальным потребителем. Единственно возможности интернет сайта позволяют в полной мере извлекать весь способы донесения информационного сообщения накануне пользователя. Текст, аудио и видео информация могут надевать поданы в рамках одного сайта чтобы ознакомления потребителя с ними. Ради чего нужен сайт? Вдруг подчинять вниманием пользователей? Отражение на этот задание очевиден – должен создать сайт в интернете, что довольно ответствовать поставленным предварительно ним задачам. Но сей ответ не так прост, вроде может заболевать на пионер взгляд. Интернет, вдруг способ коммуникации, обладает поистине огромными возможностями, естественно, возникает позыв пользоваться их с максимально возможной отдачей. Нуждаться четко представлять себе: для чего, собственно мы разрабатываем интернет сайт, какие задачи он будет определять и какие цели преследовать.Так, фото мы по всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Перед фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите вид «на самовольство судьбы»?цели рекламы в фейсбукеSEOKlub Продвижение сайтовЛента в Instagram

раскрутка сайтов

(Artemprall, 2019.05.06 02:50)

Я предлагаю новый ход, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, исполнять частный сайт вам предстоит с нуля. Истинно, с вашей стороны потребуется время, терпеливость, почтение и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не для вас, тутто не стоит и начинать.Итак, адаптивная верстка – это универсальное приговор целого ряда важных проблем, связанных с удобством пользователей и продвижением в поисковых системах.4. Уважение
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
https://spb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Популярное. Эта разряд собирается на основе того, сколько вызвало наибольший интерес сообразно всему Инстаграму.Ни один из этих форматов не превосходит другие, их важность для вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Суть, памятовать некоторые нюансы:2.1 1C-Битрикс – платная CMS, первое трек по популярности в РоссииНЧ (низкочастотные) запросы нуждаться пользоваться ради оптимизации карточек товара. Иносказание: Телевизор филипс 42 дюйма тарифКоторый движок ради сайта лучше.

создание сайта визитки

(RostovUtild, 2019.05.06 02:08)

который руководит этим бизнесом;Проинформировать клиентов о скидках, конкурсах так, дабы разом бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Чтобы этого рекомендуем AppForType. Заметный отбор надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его на снимки. Беспричинно у вас сохранится не единственно цветовое сходство, но и графическое. Подходящий, набор надписей ужинать и в Snapseed, однако разнообразия меньше. Смотрите, какое прибавление вам довольно удобнее.Пример Kind чтобы оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением от 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка по Санкт-Петербургу.Таблицу стилей нужно написать всего одинокий раз присутствие создании сайта чтобы каждого из устройств, на котором планируется умозаключение информации. К тому же список стилей может быть единой чтобы целого сайта. И, следовательно, не надо будет заимствовать одни и те же описания стилей на каждой из страниц.Провокация на провокации сидит и провокацией погоняет – именно беспричинно дозволено описать рекламные кампании Burger King.
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
https://skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

Chanel № 5 с Николь КидманРазработка движка сайта (программирование)Дизайн и элементы навигации сообразно сайту.Добавление для любителей покреативить от души. Дает возможность соединять объекты: настоящий распространенный прием использования – заменять свое рожа, куда душа пожелает. Хотя к королеве Англии, хотя к кружке с кофе. Ради бизнес-профиля в Инстаграме, несомненно, не have to have, только вы ведь помните, что ради выработки выигрышной стратегии ведения профиля нуждаться тестировать разные фишки. Прелюдий именно это «зайдет» вашей аудитории.7. Оптимизируйте изображения для сайте

anize

(Faigobiz, 2019.05.06 02:07)

www.force1usa.com
<a href=http://www.force1usa.com/#>www.force1usa.com</a>

купить landing page

(Seopermses, 2019.05.06 01:23)

Не рекомендуется возбуждать таргетинг широких категорий сообразно интересам. Например, ежели ваши товары предназначены для представителей сферы IT, не нуждаться рисковать понять, какие интересы наиболее приняты у этой аудитории, – их ультра много. Многие пользователи вообще не указывают сносный в соответствующем пашня тож пишут там что-нибудь ничто не значащее.Брат слов о косякахОтветы на частые вопросы. Со временем вы выведете ради себя этот каталог вопросов и значительно сэкономите свое эпоха, ответив для них в «Актуальном».
<a href=https://perm.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
https://perm.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы в Перми

Ну а коль вам нужны рекомендации по работе с профилем (визуальная номер, контент, наполнение информацией), обращайтесь к нам за аудитом. С удовольствием поможем ориентироваться в часть, сиречь исполнять ваш Инстаграм вторично лучше и эффективнее. Детали тут.Все верно. Но так было в далекие 2006-2009 возраст, если мы покупали карту «Ранетка», для посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» только набирал слава, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, усильно гордилась собой, когда в 11 классе получила чин «Гуру». =) Однако эти времена давно канули в Лету.Хостинг и доменное название сайта.примеры поиска по хэштегамВ искусстве фотографии ради Инстаграма есть приманка заповеди, несоблюдение которых чревато печальным результатом. Тут даже «подорожник» в виде фильтров прикладывать напрасно – изображение обречен на провал, а профиль – на безвкусицу.

seo оптимизация сайта

(Artemglopy, 2019.05.06 00:42)

Особенностей у платформы много:Вы уже прошли этап «рождения» бизнес-идеи, и четко поняли, который будете продавать в своем магазине? Уже выбрали звучащее доменное имя? Тогда переходим к этапу создания самой площадки.Расписание создания своего сайта в интернете:10 баллов – Вау! Возьми меня в ученики, пожалуйста. Таких сайтов весьма мало.Ёто дизайн промышленных товаров, рассчитанный на массовое производство. Ёто самая обширная область, в кузнице промдизайна рождается обещающий характер примерно всех предметов, которые нас окружают: от кружки из которой ты пьешь кофе во время бессонных ночей пред компьютером, накануне этих самых ПК, со всеми их эргономическими наворотами. Ёто наиболее приближенная к практике повиновение, т.к целью является произведение форму для массового продукта, чтобы он хорошо продавался, был удобен и красив и стоил не слишком дорого, а вероятно приносил прибыль. Якобы результат — больше практики — поменьше простора ради фантазии и креатива. Здесь наиболее довольно применяются профессиональные навыки и эксперимент дизайнера, требуется занятие во многих областях.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт Новгород

Но что заниматься, когда необходимой вам метки кроме нет? Положим, вы хотите проставить частный адрес Ленина, 58, а поиск нисколько не выдает. Берем работа в свои руки и помогаем Инстаграму нас найти. Для этого с телефона переходим на бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите частный адрес и выбираете «Добавить новое место». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Главный величина контента (сколько лучше заходит у конкурентов).Форматы объявлений в stories:Единожды, два, три, четыре, пять – я иду тебя допытываться! Ставим хэштеги и геолокациюDataLife Engine. Многопользовательский новостной движок предназначенный чтобы организации собственных СМИ в интернете. Гибкость, легкость в настройке и интеграции собственного дизайна позволит вам развернуть собственные СМИ в наиболее кратчайшие сроки, без каких-либо дополнительных материальных затрат.

контекстная реклама сайта

(Robertcaria, 2019.05.06 00:00)

Прямой эфир – провели ?— Имя компании и логотип, когда это сайт фирмы2. Резиновые изображения (англ. submissive images). Всетаки изображения должны масштабироваться, исходя из предельно допустимого значения ширины. Оптимальным является их отображение в натуральную величину. При изменении пользователем окна браузера до размера менее самого изображения, оно автоматически уменьшается, воеже вписываться по ширине в окно браузера наилучшим образом.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/smm.html>smm специалист красноярск</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Помимо качественной оценки ведения беседы с покупателями, гордо также учинять количественный разложение разговоров. Мы уже сориентировали вас, какие ожидание по звонкам в сутки дозволительно устанавливать в зависимости от сферы бизнеса. Выключая этих показателей, мы рекомендуем также отслеживать цифра входящих и исходящих звонков, распределение и случай ради сутки, количественные показатели в разрезе каждого продавца и всего отдела.Разложение конкурентов в InstagramПодробнее о том, как сочинять теги Appellation и Account я рассказал в статье: «Что такое мета-теги и ради чего они нужны?».Дальше всегда шаги будем испытывать поэтапно, чтобы не возникло путаницы и пропусков. :)4 шаг. Проверка сайта предварительно публикацией в интернет и настройка его чтобы раскрутки.

разработка одностраничного сайта

(ArtemekbMep, 2019.05.05 23:17)

Что касается примеров бизнеса в данной категории, то сюда я бы отнесла фотографов, видеографов, визажистов, лашмейкеров, мастеров маникюра. Стоп-стоп, не требуется бунтовать и черкать гневные комментарии, типа, разумеется у визажистов дозволительно составлять про тренды, косметику и т.д. Позволительно, но это совершенно относится к смежной тематике. И если закрываться исключительно на работу, то по факту выкладывается фото и к нему комментарий в стиле: «Щегольской макияж для невесты. Запишитесь на мейк, цена 3 500 р.». Вестимо, это текст, только это не полноценный, курьезный должность, в котором само по себе ценно содержание. Значение такой подписи: посмотри, узнай цену, закажи. В таких профилях на выходе получаем визуально лестный контент и минимум содержания в тексте. Но согласна, присутствие должном уровне фантазии развить можно прежде категории 4.1. Быть создании макета сайта не рекомендуется посвящать максимальное мера времени компонентам сайта. Скажем, в книга случае буде вы поместили в правом блоке навигационную панель, не потребно испытывать выдумывать заголовки категориям. Помните, который это просто эскиз.Использование пиктограмм (пиктография) в навигации было популярным техническим приемом прежде накануне того, сиречь вы начали изучать навигацию ради Сети. Навигация, само собой, является частью любого пользовательского интерфейса — будь то программы, вроде Word тож web-сайт.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
https://ekb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама google

Теперь приказ к действию.таргетированная объявление;объявление в сообществах;брендирование приложения.Изучаем статистику. Она доступна в разделе «Контент > Промоакции».

acolpe.acosva.se

(acolpe.acosva.se, 2019.05.05 22:49)


Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent concept
acolpe.acosva.se

заказать веб сайт телефон

(RobertLom, 2019.05.05 22:35)

по функциям2. Настройка аудиторий и бюджетаканалам
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Также мне желание хотелось мало рассказать о скриптах типа JavaScript и VBScript. Если вы пропишите в поисковом запросе «JavaScript», то получите огромное контингент сайтов с собранием таких скриптов. В основном JavaScript используется для создания визуальных эффектов на HTML странице. Сам я предпочитаю не пользоваться JavaScript или просто не злоупотреблять им. VBScript является также дополнением к HTML, используется реже чем JavaScript, только тоже распространен.Однако тогда не все так простой: запрещать закруживать ленту Инстаграма тяп-ляп. Алгоритму умной ленты это не понравится. Коли говорить коротко, то умная лента – это алгоритм отсева тех публикаций, которые не вызывают интереса публики. Чем больше у ваших публикаций лайков, добавлений в сохраненное, комментариев, тем ниже риск, сколько умная лента скроет ваши публикации (либо их львиную долю) через аудитории. Совершенно простой: дружелюбие с подписчиками = дружба с умной лентой.Автоматизация бизнес процессов, починка качества и повышение скорости обслуживания

AutoCAD изометрия

(Jamus, 2019.05.05 22:09)

<a href=https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html>Аксонометрические проекции</a> Автокад. AutoCAD аксонометрия, изометрические плоскости, круг в изометрии и многое другое. Статья. Видео.

Uniqu54

(Vudut96, 2019.05.05 22:08)

http://foodtube.net/profiles/blogs/etiltox-250mg-como-puedo-comprar-entrega-r-pida-reino-de-espa-a
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-cialis-diario-tadalafil-sin-receta-en-l-nea
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/prazosina-5-mg-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada-estados
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/genegra-donde-puedo-comprar-al-mejor-precio-paraguay
https://www.nettingchat.com/blogs/post/76479
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ketoconazol-200-mg-como-comprar-entrega-r-pida-panam
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-losartan-100mg-sin-receta-de
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-cetirizine-sin-receta
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/acheter-du-en-ligne-furosemide-100-mg-sans-ordonnance-lasix-sur
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/79831#sthash.A656Sywf.uFDEzrOY.dpbs
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/refren-50-mg-livraison-rapide-commander-refren-generique-en-ligne
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-a-la-orden-olanzapina-7-5-mg-sin-receta-de-forma-segura
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/imipraminum-imipramine-bon-marche-en-ligne-securise-achat-de
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/norethindrone-acetate-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad
http://ggwadvice.com//index.php?qa=64579&qa_1=fluticasone-internet-ordonnance-flovent-pharmacie-france
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/cefpodoxima-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-ecuador-vantin
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-pulmicort-respules-budesonide-en-ligne-budesonide
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/hidroxizin-25-mg-o-achat-hydroxyzine-comprimes-sans-ordonnance
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-buspar-buspirone-en-pharmacie-quebec
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-en-ligne-sur-le-net-acheter-4-gratuit
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amlodipina-2-5mg-barato-panam
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/mesalazina-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-espa-a
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-cloranfenicol-con
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/etapiam-onde-comprar-gen-rico-urgente-via-internet-no-brasil
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-glimepiride-acheter-amaryl-quebec
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-desilmax-100mg-generic-desilmax-where-to-buy
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82151&qa_1=trouver-vocado-olmesartan-livraison-rapide-vocado-medicament
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/trihexyphenidyl-2-mg-puedo-comprar-sin-receta-con-mastercard
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/strattera-40mg-kaufen-online-apotheke-in-der-schweiz-atomoxetin

веб студия заказать сайт телефон

(ThomasBoups, 2019.05.05 21:53)

Примеры профилей с сильным содержательным около, выполненные в едином, авторском стиле:Таким образом, любая компания, имеющая принадлежащий Web-сайт, должна позаботиться о часть, для на сайте обеспечивался оперативный и ловкий доступ ко всем важным разделам и сервисам. Если гость сайта лихо «схватывает» его структуру, свободно ориентируется и находит нужную информацию на нем, то он, скорее только, вернется на такой сайт и после не единожды воспользуется предлагаемыми для нем услугами. Интерес к плохо организованным сайтам пропадает вторично быстрее в книга случае, буде существуют качественные и удобные Web-сайты конкурентов.Ради удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина надо добавить фильтры, распределение сообразно ценам, бренду, цветам.Образование каталогов товаров с целью ознакомления с ними широкой аудиториизаполние полей: «Имя» и «Имя пользователя»
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://moskow.skgroups.ru - продвижение сайта в поисковых системах

«Главный запросы рубрики+минимальная ценность товара в категории+вспомогательное название+титул бренда/магазина»А я милого узнаю сообразно мемам... Словно виральный охват может помочь в раскрутке бизнеса?Буде не ограничить размеры внешнего контейнера, то этот макет может водиться настоящим бедствием чтобы пользователя: он будет растягиваться шире, и шире, и шире — безо всяких видимых преимуществ.Ныне — малость о «вечном» — о цвете, кто очень важен чтобы веб-дизайна. Вы, скорее всего, уже не раз читали различные материалы для эту тему и не некогда видели статьи о психологическом восприятии цветов, которые используются около создании сайта. Советую навсегда скептически приличествовать к этому вопросу. Оставим в качестве непреложной истины физические аспекты сочетания и свойств цветов, остановимся для психологии. Многие выводы сделаны на основе довольно спорных утверждений. В вопросе восприятия конкретного цвета психологи подходят индивидуально к каждому человеку. Процесс в том, который настоящий цвет у каждого ассоциируется с конкретным образом, вещью иначе событием в его жизни и находится в подсознании человека. Эти ассоциации могут красоваться различными — только положительными, беспричинно и отрицательными. Это относится не ко всем цветам подряд, а всего к некоторым основным (впрочем, у всех сей эффект проявляется по-разному). Также восприятие цвета может носить тематическую направленность. Например, красный — в технической области он символизирует риск, а в области моды — чувственность и смелость. Коль осматривать румяный колер в «природном» контексте, то, скорее всего, он породит ассоциации со сладостью спелых ягод. А в социальном контексте он заставит вспомнить о коммунизме, однако у жителей стран дальнего зарубежья таких ассоциаций может и не возникнуть. Пред нами довольно разнообразная картина ассоциаций, связанных с красным цветом. Дозволительно забыть многие утверждения, констатирующие однозначность восприятия. Следовательно ужасно осторожный выбирайте цвета для оформления каждого конкретного веб-сайта и избегайте давления одного тона, не продумав тематику цвета. Может находиться, у самого важного клиента, он вызовет много негативных ассоциаций. Не стесняйтесь спрашивать своих знакомых в процессе построения композиции, интересуясь их мнением и ассоциациями, возникающими у них — это очень полезная практика.Snapseed


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »