Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Erozi14

(Owulu90, 2019.05.04 20:55)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/order-helpin-how-to-order-sildenafil-citrate-in-approved-pharmacy
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=282717&qa_1=bromocriptina-comprar-farmacia-online-medicamentos-ecuador
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-pulmopres-tadalafil-en-vente-luxembourg
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-500-mg-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-doxepina-25mg-mas-barato-us-doxepina-donde
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/pulmopres-donde-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-comprar-pulmopres
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-bupropion-achat-wellbutrin-sr-sur
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-tadalafil-sildalis-kann-ich-ohne-rezept-kaufen-und-mit
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-fenofibrato-200-mg-sin-receta-de
http://suqcoins.com/ar/index.php?qa=42375&qa_1=realizar-clomipramina-asociado-puerto-clomipramina-comprar
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/low-price-glimide-2-mg-buy-online-buy-cheap-glimide-online-no
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-estradiol-de-forma-segura-chile-estrace-original
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/zoltan-sildenafil-citrate-acheter-acheter-zoltan-original-en
http://dmoney.ru/55142/commander-proscar-finasteride-o%26%23249-acheter-finasteride
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/terazosina-5mg-comprar-pago-visa-el-salvador
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/amoxicilline-250mg-sans-ordonnance-commander-en-ligne-acheter

buy generic cialis 372 mg

(WalterMob, 2019.05.04 20:50)

Howdy! <a href=http://cialissmx.com/#buy>order cialis</a> very good internet site.

pycle

(FRILITIB, 2019.05.04 20:39)

http://www.iknowallnews.com/
<a href=http://iknowallnews.com/#>iknowallnews.com</a>

одностраничный сайт на заказ

(Williamgix, 2019.05.04 20:13)

Выравнивание текстаРазве объем работы не пугает и затрапезничать дата – продолжаем выразительно и делать.1. Рассматривайте каждую страницу сайта наподобие цветовые пятна (текст тоже считается цветным объектом)
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ

непроработанное изображение компанииНа этом всё. Жмем кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу и отправляем рекламу на модерацию. Только обыкновенный, проверка занимает не более одного дня. Коли модераторов постоянно устроит, вы получите оповещение о книга, сколько объявление одобрена и запущена. В противном случае тоже придет соответствующее извещение с указанием причины отклонения.Уверены, сколько с таргетом в Инстаграме вы уже встречались. Только для любой встреча показываем, как он выглядит:Коли вы собираетесь почасту обновлять свою страницу, вам довольно полезная служебная список Ftpweb. Эта программа может отслеживать, какие файлы странички были изменены с момента последней загрузки, и автоматически копировать их на сервер. Через вас практически шиш быть этом не нуждаться, кроме нажатия на кнопку Process (Выполнить).Позволительно таргетировать наравне на жителей целой страны, так и на малый район в конкретном городе, чтобы этого используется карта. Выбирайте всех людей, находящихся на указанной территории, или всего местных жителей, а также путешественников и тех, который побывал в точке недавно.

GreeveJaG ujwih

(GreeveJaG, 2019.05.04 19:40)

oyo <a href=https://buycbdoil.us.com/>buy cbd oil</a>

услуги контекстная реклама

(Seogradnex, 2019.05.04 19:33)

Формула высокого вирального охвата тогда предельно проста: навязчивая песня. Покажите мне что бы одного человека, какой ни разу в своей жизни ни спел какой-либо из этих хитов: «Всегда тип-топ, каблучки, макияж», «О, Palmolive, мой нежный гель», «Золотая чаша, золотая», «Две мясных котлеты-гриль, особенный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всегда на булочке с кунжутом». Хотите начинать вирусом в социальных сетях? Пробуйте себя в роли композитора.способ координат контентаИнтерактивные продажи услуг и товаров посредством сети интернет
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html>создание и продвижение сайтов</a>

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Стоит попробовать данную услугу, не почасту появляется возможность безмездно увеличить эффективность своего бизнеса.Записывайтесь на программу «Отдел продаж под ключ»— мочь формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);Намерение контента ради InstagramНа свете существует немало вещей, к которым приложил руку дизайнер. Более того, очень сложно назвать что-то, с чем не работал специалист-дизайнер. Логично, что и видов дизайна существует несколько. А быстро ежели резонировать о более узких специализациях, то их быстро действительно не меньше 20-30, отрезок из которых явный выходит изза рамки технической профессии и скорее относится к области философии. И не даром — изначально, выражение «дизайн» ассоциировалось именно с чем-то из чисто творческой области, будто весь спектр работы художника. Сейчас имя приобрел изрядно иную окраску и понимается как собрание теории (технической эстетики) и практики (художественное конструирование). Целью работы специалиста является произведение неких материальных объектов и их систем с такими свойствами, которые удовлетворяли желание будто технические так и эстетические требования человека к этому изделию.

кейсы сео Омск

(Seoomskdyems, 2019.05.04 18:51)

Как вы можете замечать, у каждой из описанных разновидностей макетов трапезничать свои плюсы и минусы (может быть, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью сказать, который же из них лучше. Это просто высота представления сайта, вроде я заметил в самом начале, следовательно с значительный ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, сколько всякий из этих макетов может лежать применим ради верстки доступных, удобных чтобы пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не вставать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то исключительно потому, что она «правильно», в ущерб доступности или удобству. Я не пытаюсь их оценивать, ибо они заставляют нас размышлять над каждым шагом и являются источником вдохновения, однако разве вы следуете сообразно их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас будет мета и будет план.Дабы начать работу, вам необходимо создать бизнес-менеджер компании в Фейсбуке. Это такая особая площадка, которая объединяет бизнес-страницы, дает возможность управления ими и позволяет предпринимать рекламные аккаунты, путем которые настраиваются объявления. К бизнес-менеджеру доступ может быть у нескольких пользователей, сколько очень удобно, когда с ФБ работает не одинокий товарищ вашей компании.Описание ваших услуг тож продукции. Надо ради того, чтобы контрагент понимал, «пришел ли он сообразно адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: коли фотограф – в каких жанрах снимаете, если владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему пациент обязан приходить именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов

ИтогиСтраницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.• Популярность компании – заклад успеха бизнеса. Дабы бизнес развивался и приносил прибавление, надо поработать над имиджем компании. Наши специалисты помогут вам в этом. Они разработают веб-сайт, таким образом, представят ваш бизнес в сети Интернет.5. Анализ сайта для кроссбраузерность, оптимизация сайта перед основные браузеры.SEOKlub Существо сайтов

seo оптимизация

(Olegdow, 2019.05.04 18:10)

НачертаниеМиф девятый. Около оплате ради ведение одной соцсети – остальные бесплатно4. Сейчас придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Названия могут быть любыми. Например «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните! Главная страница постоянно должна водиться index.htm(l), имена файлов для сервере могут быть только из букв английского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также воздерживаться заглавных букв в именах файлов.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html - портфолио сайтов веб студия в Казани

Возраст и полДоступ по протоколу FTPBurger Prince и провокацияОдин из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров сообразно продажам — страх показаться навязчивым услышать через клиента отречение в грубо форме. И каково же бывает удивление, когда около холодном обзвоне они обнаруживают, сколько клиенты тоже человек, и чаще только достаточно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, но круг имеет на это право. Горячность человека для другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое аппетит заработать деньги.4.3 Тематическое, только не ключевое речь

Taqud67

(Yuwap35, 2019.05.04 17:41)

http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-genoptim-150-mg-comprar-en-farmacia-online-todo-en
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/acheter-vrai-piroxicam-20-mg-en-ligne-baisse-prix-rapide-feldene
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/alfugen-10-mg-o-achat-moins-cher-alfugen-en-ligne-en-luxembourg
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-oxcarbazepina-600-mg-ahora
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/biaxin-500-mg-comprar-de-calidad-andorra-comprar-clarithromycin
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/cloxacilina-500mg-onde-comprar-gen-rico-envio-rapido-comprar-p
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cloranfenicol-250mg-comprar-sin-receta-env-o-gratis-espa-a
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-duricef-express-lieferung-kaufen-k-nnen
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-amoxicillin-clavulanate-500-125-mg-en-ligne
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-fluconazole-bon-prix-pharmacie-online-fluconazole
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vardenafilo-sin-receta
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/pioglitazone-livraison-gratuit-bon-prix-pioglitazone-generique
http://mariannaonline.com/community/blogs/post/43138

разработка сайтов Самара

(SeosamarSut, 2019.05.04 17:30)

— СлоганВсегда верно. Но так было в далекие 2006-2009 возраст, если мы покупали карту «Ранетка», для посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тут «ВКонтакте» только набирал популярность, а ответы на пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, усильно гордилась собой, если в 11 классе получила сословие «Гуру». =) Только эти времена давнымдавно канули в Лету.На этом шаге вы создадите пример сайта визитки. Образец сайта – это готовый к публикации, однако пока напрасный сайт, в котором уписывать однако страницы и переходы между ними, однако отрицание наполнения текстами и картинками.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов в самаре

Продвижение бизнеса в соцсетяхФильтромания. Помните, который фильтр может наравне и «спасти» фото, беспричинно и весь его загубить. Не стоит злоупотреблять фильтрами, чересчур «старить» статуя разве добавлять ему мириады резкости. Старайтесь с через фильтра налог настоящий, но чуть-чуть улучшенный видный вид вашего товара.— Приобретать обратную сцепление от клиентов, пользующихся услугами компании.— Имя компании и логотип, коли это сайт фирмы— Помогать росту популярности между пользователей Интернет.

разработка сайтов Уфа

(GoshaufaDup, 2019.05.04 16:49)

Нередко владельцы сайтов на WordPress чтобы резервного копирования используют взамен средств хостинга встроенные возможности сайта, положим, плагин чтобы резервного копирования wp Rhythm Machine. И тогда отрицание на дилемма, как восстановить сайт, выглядит маломальски иначе.Моб. телефонСайты Поисковые системы Внутренний поиск InstagramПерсональные – #свадьбаселезневыхданные статистики в сервисе чтобы анализа вовлеченности сообразно контенту аккаунта
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>агентство контекстной рекламы</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Инстаграм (про настройку рекламы в данной соцсети будем резонировать в отдельной статье).Бесплатно.Полулегальные методы раскруткидолжность об услуге в основной ленте Инстаграмараздел “Актуальное” в Инстаграме

продвижение сайта в топ 10

(Chelyabpreds, 2019.05.04 16:08)

Должность о товаре. Здесь, наподобие ясный из названия, мы непосредственно рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и через оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.Дабы ваши группы и странички активно «жили», а не висели мертвым грузом, свежие посты нуждаться прибавлять ежедневный (1 раз в день – минимум) и регулярно. Величина постов в день/неделю определяется спецификой бизнеса, а дата публикации нуждаться установить, руководствуясь статистикой группы. Необходимо проследить, в какое эра больше всего подписчиков находятся онлайн.каналам
https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия Челябинск</a>

Ётот обзор составлялся мной на основе сканирования информации из Интернета и на основе мнений в тематических сообществах. Ёто вероятно, который он решительно не является безусловной правдой и всегда остальное — отстой. Наверняка по стране существует обилие других _достойных_ учреждений, коли это и хотя так, то присылайте свои комментарии к статье.Басня девятый. Около оплате ради знание одной соцсети – остальные бесплатноЧестный говоря, здесь даже объяснять ничего не хочется =). Накануне слез знакомая песня уже на протяжении 20-ти лет олицетворяет собой Новый год. Предварительно сих пор весь декабрь нет-нет да и натыкаешься для репост с картинкой брендированных грузовиков и хэштегом #праздниккнамприходит.кнопка призыва к действию3. Образование структуры, постановка задач создания.

заказать корпоративный сайт

(Artemprall, 2019.05.04 15:29)

В целом для Инстаграма нормальная ситуация, не завсегда стоит много дешифрировать, дабы захотеть купить. Если питаться красивые фотографии, то у вас уже совершенно шансы зацепить аудиторию. Тут дополняем картинку максимально грамотной лаконичной подписью, и будет вам счастье.В то же эра существует множество коммерческих ВУЗов, которые сами плохо представляют кого именно они готовят, так что и колорит образования у них соответствующееЕ Для вас, вероятно, хотят простой заработать деньги, т.к культура и так не дешевое, а в области дизайна снова дороже и бюджетных мест практически нигде нет.Приступая к разработке своего сайта, его оптимизации, редизайну alias продвижению, не следует изобретать велосипед заново – он уже давнешенько изобретен. Не тратьте свое пора понапрасну. Для начала внимательно изучите то, который уже хорошо известно: основные правила и принципы создания и продвижения Интернет-ресурсов. Познакомьтесь с советами тех, который для этом уже “собаку съел”. Публикации специалистов Студии ВебАвтор и других “матерых волков” данной сферы деятельности, непременно, окажутся Вам разительно полезными, сообразно крайней мере, на первом этапе. А впоследствии приобретения соответствующего опыта и навыков можете смело начинать к экспериментам, и, возможно, именно Вы станете основоположником новых подходов в данной сфере. Однако даже если у Вас несть таких грандиозных планов, знания ни чтобы кого паки не были лишними.
<a href=https://spb.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>веб студия портфолио в спб</a>
https://spb.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Хочу посоветовать всем будущим абитуриентам тщательно подойти к выбору своей профессии, полистать не как справочник ВУЗов, однако вторично и книжки сообразно будущей профессии, дабы понять понравится она вам тож нет. Ровно ни банально это звучит, только это выбор на всю жизнь. В любом случае, ни один — даже настоящий лучший — вуз, ни единовластно — даже настоящий талантливый — педагог не смогут превратить студента в дизайнера. Буде посмотреть биографии известных западных дизайнеров, несложно запоминать: чаще всего в них упомянуты два разве три учебных заведения плюс работа в чьей-то мастерской (что на самом деле является продолжением той же учебы). Потому который где бы дизайнер ни начинал организация, заканчивает он его гораздо позже защиты дипломного проекта.примеры контента инстаграма ради бизнеса с сильным содержательным рядом, только слабым визуальным примеры контента инстаграма для бизнеса с сильным содержательным рядом, только слабым визуальным примеры контента инстаграма ради бизнеса с сильным содержательным близко, но слабым визуальнымЧерта Vichy – Dermablend Adept задумала глубоко концептуальную рекламу своего тонального крема. Пользователи, преимущественно молодежь, в социальных сетях заценили идею. А она была такова: пригласить на съемку Зомби-боя, образец – полностью покрытого татуировками, и... продемонстрировать плотность тонального крема, для 100% закрасив рисунки.> 4. Разработайте скрипты почти каждую идеал звонка.На этом шаге позволительно задать масть фона, тож картинку ради «обоев» сайта визиточки. Заданный поле разве обои вы сможете отредактировать, сделать светлее тож темнее, изменить величина и кратность показа картинки. Беспричинно же, на этом шаге вы можете задать нужную ширину страниц сайта и задать фоновую музыку вашего сайта, которую посетитель сайта услышит присутствие открытии страниц.

заказать разработку интернет магазина

(RostovUtild, 2019.05.04 14:47)

Разве вы не знаете о языках программирования (языки Веб-программирования станут темой одной из следующих статей из этой серии), вам наверно нуждаться что-нибудь простое. Коли же у вас есть какой-то попытка, и вы знаете чтобы желание основы языка, то вам будет и удобнее с редактором страниц. Но в то же время, существуют программы, которые будут полезны и необходимы, как начинающим Веб-мастерам, беспричинно и опытным. Такими программами ради меня являются Microsoft Part FrontPage, Macromedia HomeSite и другие .С этой программой крайне удобно. Только появляются новые и даже лучшие программы, между которых также может крыться кипа полезного. Вообще, буде зайти в ближайший компьютерный магазин и покупать одиноко из дисков о создании сайтов (а таких весьма изобилие) то и там вы найдете что-нибудь подходящее себе. В подобных программах вам необходимо лишь ориентироваться, знаний в языке программирования даже не требуется.— а на третьей странице указаны ваши адреса и телефоны тож данные, по которым дозволено приобрести ваш товар.В первую очередь, SMM – это стратегия. Продвигая аккаунт alias сообщество, нужно на десять ходов будущий просчитывать возможные риски, прогнозировать результат и не тревожиться тестировать различные инструменты. В общем, грамотный знаток – это аналитик, копирайтер и маркетолог в одном лице, обладающий хорошим художественным вкусом и отличными коммуникативными навыками. А встречать такого мастера на совершенно руки ох точно непросто.сторис со ссылкой для сайтВторичная навигация помогает посетителям углубиться в иерархическую структуру вашего сайта. Вторичная навигация должна обретаться оставлена ради деталей, в то пора как основная остается главной и не меняет своего местоположения для всем сайте.
<a href=https://skgroups.ru/smm.html>раскрутка инстаграмм</a>
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина

— СлоганСущность статьи <>крыть]Впоследствии того, подобно отобрано изрядно подходящих хостингов, следует подойти к ним более детально. Некоторый клюют для такую приманку, подобно речение «неограниченный». Но сносный неограниченного не бывает. И те, который слишком напирают для свои неограниченные возможности, скорее всего, переоценивают себя, если не простой обманывают. Поэтому, следует определиться, сколь места занимает сайт для компьютере гурьбой с базами данных, почтой, лог-файлами. Ныне можно узнавать, сколько конкретно хостеры имеют в виду под словами «дисковое место», какие типы файлов включаются в квоту. Многие серверы включают в квоту почту и лог-файлы, который затрудняет оценку необходимого дискового пространства, т.к. объем этих файлов неутомимо меняется. Коль требуется статистическая информация, то понадобится дополнительное окраина чтобы сбора и обработки этих данных. Хорошо, коли есть возможность ежедневный загружать и удалять лог-файлы. Если ж предусмотрено их ежемесячное удаление, то они займут чрезмерно кладезь места к концу месяца.Во-первых, гудел Инстаграм, потому что круг так и норовил запостить фото «со своей колой». Во-вторых, ВКонтакте подхватил волну и разродился сотнями мемов.Настройка рекламы в Инстаграме через Фейсбук

создание сайта портфолио

(Seopermses, 2019.05.04 14:05)

Только настроить таргетинг в «ВК»6. Скорость работы интернет-магазина – сановный показательПодробнее о часть, точно правильно оптимизировать картинки чтобы сайта мы написали в статье: «Правильная оптимизация сайта».
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание интернет сайта</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://perm.skgroups.ru/landing.html - landing page

В каком тогда случае лучше начинать возбуждать рекламу после приложение?3?000?000 / 3000 = 1000 сделокЕсть и фото, и тексты. Это самый сенокос, будто говорится: и умная, и красивая. Если ваш бизнес попал в эту категорию – вы в шоколаде. Главная теорема, не испортить, а то громада сладкого вредно... Стратегия простая: составляете контентный расписание, делаете картинку, пишете текст и публикуете. Тут можно продумать раздробительный инфоряд ради телевидения в Инстаграме, свою линию чтобы сториз и ради постов, конечно.Кстати, для момент написания этой статьи у клипа приблизительно 131 миллион просмотров. К сожалению, YouTube не дает возможности посмотреть статистику охвата аудитории, но мы не сомневаемся: она хотя и меньше, чем мера просмотров, но цифру все же имеет солидную. И это наглядный парабола того, наравне сработал виральный охват. Остались вопросы по виральности? Ответы наверняка найдете в этой статье.Впрочем с тех пор много что изменилось, и стандарт HTML потерял первоначальную стройность. Вначале Netscape добавил «улучшенные теги», которые позволили более широко править внешним видом представляемой информации. Новость прижилось, и все расширения Netscape стали стандартом de facto. После как также поступила Microsoft. Если спохватились, то HTML представлял собой ужасную смесь логических и оформительских тегов, несовместимых расширений и полностью перестал огрызаться первоначальной концепции — показывать информацию для любом устройстве единовластно через его характеристик по выводу информации.

портфолио веб студии

(Artemglopy, 2019.05.04 13:24)

5 Испытание сайта пред публикацией в интернет и настройка его для раскрутки.Число контактов в сутки;Продемонстрируйте, что вы не звоните со своим предложением всем подряд, чуть желание кто купил. Вы предлагаете частный товар/продукт/услугу исключительно тем, который с их помощью может решить свою проблему тож удовлетворить желание.Помощник договаривается о встрече;Ежели взамен идей по хэштегам у вас полная пустота, можно подсмотреть, что ставят конкуренты. Переходим по меткам, смотрим, сколь единовременно они употребляются, под какими постами ставятся. Что-то берем себе на доспехи и тестируем.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта компании</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Огромное численность дизайнерских организаций вкладывают огромные денежные имущество в разработку макетов. Некоторые макеты похожи для афиши к кинокартинам. Однако выделывать полноценный намерение из такого этапа, как создание макета очень не предусмотрительно. Даже в случае если Вы не превосходный веб-дизайнер, то у Вас может выйти много привлекательный разночтение макета, какой после, при помощи профессионалов, имеется возможность претворить в реальный веб — сайт.Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Примерно, коль вы пытаетесь восстановить блог, который отдавал содержательный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, многие страницы там могут сохраниться.Анализ конкурентов – работа, которая потребует от вас усидчивости, времени, сил и знаний. Когда и с этим проблем перевелись, то вдобавок одна основание ниже.Смартфон с хорошей камерой. Стоит вопрос посреди покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте дальнейший вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку для пульсе», потому сколько она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику надо настраивать вручную, в то время словно смартфон уже отрегулировал постоянно показатели для создания красивого фото ради вас. Но здесь есть оговорочка: это действует только при определенных, «правильных» условиях чтобы съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Но, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит ради ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – сразу же дозволено должность сделать.Образование внутреннего поиска

сео портфолио

(Robertcaria, 2019.05.04 12:43)

Иногда возникают неприятные ситуации, когда по той или другой причине сайт оказывается удален с хостинга. Это может случиться, потому что владелец забыл оплатить хостинг и обнаружил этот факт только после изрядно месяцев. В других случаях веб-мастер сам удаляет сайт нечаянно alias в надежде начать заново, а потом понимает, что сделал это зря. В любом из этих случаях возникает урок, позволительно ли восстановить сайт и каким образом это сделать.«Конверсия»: если идеал – продажи. Обращаем ваше внимание на то, сколько в данном случае объявление работает для основе пресс-фида товаров. Это такой особенный свидетельство, какой создается сообразно специальным правилам ФБ и содержит информацию о вашем ассортименте. Подробнее читайте про него в Поддержке ФБ.Наподобие мы помним, в первых версиях стандарта HTML не было предусмотрено никаких средств чтобы управления внешним видом информации. Общая концепция гипертекста была направлена на доступность информации для любых устройств, способных повторять текст. Ради разметки рекомендовалось извлекать только логические теги, определяющие заголовки, подзаголовки, списки, абзацы, цитаты и т.д. — то есть, те элементы, которые и составляют структуру документа. Интерпретация же внешнего вида оставалась полностью на совести оконечного терминала.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Прототип рекламы в FacebookОбъявление сайта в интернет.Псевдонимы электронной почтыБеспричинно вот, быть съемке для «однородном» фоне вы можете воспользоваться приложением Bikini. Несложно догадаться – оно делает фигуру желаемых параметров. В Facetune, подходящий, снедать такая же функция. Беспричинно который смотрите, функционал какого приложения довольно вам удобнее. И снова – увлекаться не стоит. В образцово-показательном профиле недопустимы такие фото, точно мы привели ниже (и по тематике, непременно, тоже):Где могут пригодиться серверные скриптовые языки? Это гостевые книги, форумы, чаты, всевозможные формы регистрации. Непроходимо удобно пользоваться их ради интернет-магазинов с возможностью оплачивать покупки непосредственно с сайта.

Hệ tiêu hóa

(Jimmybrift, 2019.05.04 12:15)

kia pham Game Roblox, Robux
https://www.youtube.com/watch?v=dAfdGBUvL40
https://www.youtube.com/watch?v=psfK4dS9MPg
https://www.youtube.com/watch?v=o_yO10rjMzQ
https://www.youtube.com/watch?v=66rMGNegkDE
https://www.youtube.com/watch?v=_MxWC8SJ6vE

разработка сайта интернет магазина

(ArtemekbMep, 2019.05.04 12:01)

5. Оформление книги — имеется в виду, сиречь Вы подадите Ваше изделие для синклит читателей, будет ли это руководство, иначе бизнес-пакет, alias видеоурок. Желание подобрать удобоваримый величина шрифта, его колорит, удобно расположить абзацы, главы и т.д. Потом выберите кампилятор, которых существует немало и что преобразует отдельные страницы в одиноко ехе-файл.настройка бюджета ради рекламы в приложении инстаграмаОбратите уважение, что поиск работает очень непредсказуемо. Определить четкий алгоритм выдачи – поручение невыполнима. Из наиболее нередко встречающихся закономерностей:
<a href=https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать корпоративный сайт</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
https://ekb.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт

место о товаре в основной ленте ИнстаграмаОтруб № 2. Разложение конкурентовИспользование пиктограмм (пиктография) в навигации было популярным техническим приемом задолго прежде того, как вы начали изучать навигацию для Сети. Навигация, само собой, является частью любого пользовательского интерфейса — будь то программы, вроде Command alias web-сайт.

разработка одностраничного сайта

(RobertLom, 2019.05.04 11:20)

Создать личный сайт или форум вы можете достанет простой и сами, верно притом ещё и бесплатно. Ради этого не потребуется миллион времени, безвыездно зависит от того, какой сложности вы хотите сделать сайт, начинать ещё подобно он довольно казаться, и чем наполнен. Тут быстро труд даже не о создании сайта, а уже о пользовании графических редакторов. Тогда быстро снова придется скачать книгу и ориентироваться с программками типа PhotoShop. А после, уже создав графическую оболочку alias чтобы желание изображение о ней, на работа сайта уйдет от одного дня и более. Только не стоит забывать, который сайту нуждаться продвижение, иначе о его существовании никто не довольно бомонд выключая вас и тех, кому вы скажете, который у вас закусить особенный сайт. Но об этом не в этот раз.познавательный пост в главный ленте Инстаграмапланировщик инстаграма
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

Я не фанат готовых скриптов телефонных звонков. И вот, почему. Беседа сообразно скрипту становится похож на разговор с роботом. А кому понравится утверждать с машиной? Следовательно я рекомендую не заготавливать упрямый скрипт, а собирать общие пути развития диалога:Это твоя кола, фото пользователейАнализируем статистику. О часть, как это делать – тема второй статьи. Здесь остановлю ваше внимание вот для каком моменте. При анализе работы страшно гордо правильно определить показатели, которые вы будете оценивать. Безотлагательно все гонятся следовать численностью и лайками. Но вдали не завсегда эти причина важны в бизнесе. Например, человек не будут лайкать фото цемента (в большинстве случаев), но коли у вас хорошая статистика по переходам для сайт и есть заказы, то следовательно Инстаграм работает. Про постановку правильных и рациональных KPI в SMM читайте вот в этой нашей статье.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »