Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

aadre.agetga.se

(aadre.agetga.se, 2019.05.04 11:11)


Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the exact same niche as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thank you!
aadre.agetga.se

seo продвижение сайтов москва

(ThomasBoups, 2019.05.04 10:39)

Страда с возражениями по телефонуГоворя о возможности идти в Инстаграм, SMM-щики делят бизнес на категории. Те виды бизнеса, в которых можно исполнять красивое фото, подходят. Остальным зеленый свет не даем, потому который грешно исполнять красивое фото. В общем, ранжирование по иллюстрациям.20 августа 2018 SMM и SMO 1.6K 6 мин. 3Объявление у блогеров. Для нее, словно и для другие полулегальные методы продвижения нет официального разрешения, только и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную человек, в профиль которой позволительно свободно интегрировать рекламу вашего товара разве услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. На заметку: взаимный пиар хорош тем, что не предполагает расходов.Разработка движка сайта (программирование)
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
https://moskow.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

В этой статье мы расскажем, наподобие любой лицо может создать простой сайт-визитку из нескольких страниц, с помощью конструктора сайтов проворно и бесплатно сообразно шагам.Ёко-дизайнРаскрывающаяся картинка. Простейший прием сделать это — маленькая картинка в качестве гиперссылки для большую. Разумеется, анимации не будет, но так ли она нужна?ЖЕСТОКИЙ ОБЗВОН: KPI ДЛЯ ЗВОНКИВы сможете повысить лояльность аудитории, ведь вы вступите с ней в непосредственный диалог. В процессе эфира ваши подписчики смогут задавать вам вопросы.

avepT

(Termtage, 2019.05.04 10:36)

http://lifestylewnews.com/
<a href=http://lifestylewnews.com/#>lifestylewnews.com</a>

контекстная реклама google

(Williamgix, 2019.05.04 08:31)

Наблюдать дальше. В этом разделе вы сможете продолжить просмотр того видео, которое смотрели ранее.Coca-Cola и «Это твоя Coca-Cola»Пред тем как запускать сайт в Интернет, вы можете опробовать его для своем компьютере, создав виртуальный сервер, на котором будет подвизаться ваш сайт. Тут опять может пригодится скачать книгу. Таким образом, позволительно свободно изучать и тестировать различные CMS (движок, основа сайта), узнать, сиречь довольно выглядеть ваш сайт, вторично перед того, как он окажется в Интернете, на сервере хостинг-провайдера.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - создание landing page

Chanel № 5 с Николь КидманJoomla – даровой превосходнейший движок для создания информационных ресурсов. Хорошая расширяемость с помощью модулей, хорошая защищенность, открытость (дозволительно самостоятельно создавать модули), безбрежный избрание шаблонов. Владельцы высокопосещаемых ресурсов на Джумле жалуются на высокие нагрузки и медленную поспешность работы. В плане SEO есть проблемы с дублями страниц и ЧПУ.3. Скопируйте код, сгенерированный присутствие создании пикселя. Коль настройки выполняются позже и код потерян, нуждаться приходить в деление ретаргетинга, начинать вкладку «Пиксели», нажать стрелочку насупротив названия нужного пикселя и в выпадающем меню выбрать «Редактировать». Откроется окно – сейчас дозволено скопировать код пикселя;расписание показов рекламыцелевой аудитории

Afuwo66

(Ugaku58, 2019.05.04 08:22)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generisches-irbesartan-avapro-ohne http://wu-world.com/profiles/blogs/cheap-baycip-250-mg-order-online-can-i-order-ciprofloxacin-safely http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/achat-express-fenytoin-dak-baisse-prix-2019-fenytoin-dak-prix-en https://whanswerz.com/6623/clobetasol-15mg-comprar-sem-prescri%C3%A7%C3%A3o-brasil http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dynamico-sildenafil-citrate-120-mg-env-o http://property.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-commander-albendazole-comment-acheter-du-albenza http://www.facecool.com/profiles/blogs/purchase-discount-salinil-25mg-online-can-i-order-sildenafil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-exelon-6-mg-de-confianza-costa-rica http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/achat-de-hydrochlorothiazide-achat-hydrochlorothiazide-original http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fexofenadina-30mg-sin-receta-al http://wu-world.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-artane-2mg-sin-receta-con-garantia-costa http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/danazol-200-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadafil-40mg-sin-receta-urgente http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/comprar-flavoxato-200mg-con-seguridad-estados-unidos-flavoxato http://brooklynne.net/profiles/blogs/clomipramina-comprar-con-mastercard-ecuador-donde-comprar http://www.taffebook.com/blogs/1736/9335/isosorbida-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo-estados-uni http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-duloxetine-30mg-barato http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-orlistat-60mg-entrega-r http://whazzup-u.com/profiles/blogs/varfarina-5-mg-como-posso-comprar-sem-receita-medica-comprar http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/depakote-divalproex-como-puedo-comprar-sin-receta-env-o-r-pido http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/wo-sie-jetzt-flibanserin-100mg-kaufen-k-nnen

seo оптимизация сайта

(Seogradnex, 2019.05.04 07:49)

Эксклюзивный формат. Величина изображения – 90 х 160. Во пора демонстрации вашего объявления не показывается другая реклама. Недостаток – высокая стоимость.Канал на IGTV – создали ?Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы для продвижения 2016-01-30 08-24-34
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание разработка и продвижение интернет сайтов

3. Скопируйте код, сгенерированный около создании пикселя. Если настройки выполняются позже и код потерян, нужно зайти в часть ретаргетинга, открыть вкладку «Пиксели», нажать стрелочку насупротив названия нужного пикселя и в выпадающем список выбрать «Редактировать». Откроется окно – днесь позволительно скопировать код пикселя;Но не стоит забывать об основе основ – правильно созданном бизнес-профиле в Инстаграм. Почти этим мы подразумеваем грамотное название, заполнение BIO, «Актуальное» и т.д. Не хочется тратить свое эпоха для эти «формальности»? Желаете моментально начать креативить? Тутто ждем вас изза нашей услугой по созданию либо аудиту профиля. Кликайте сюда и узнайте о всех наших услугах по SMM. Будем рады помочь!— а на третьей странице указаны ваши адреса и телефоны разве причина, по которым дозволено приобрести ваш товар.Пиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Известный вариация подходит владельцам площадок или блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.Привет выше жемчужный друг. Умышленно для Тебя я подготовил легкий тест из 10 вопросов. Всего может быть 2 варианта ответа:

создание сайта визитки

(Seoomskdyems, 2019.05.04 07:08)

Это твоя кола, папаРабота объявленийТак который имейте в виду: не непременно попадаться мастодонтом на рынке товаров и услуг. Достаточно отличной идеи, которая по-доброму посмеется над нашей обыденностью, поведением, чтобы поднять и виральный охват, и, соответственно, продажи.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

HostCMS. Неплохой движок. Снедать наподобие платные, беспричинно и бесплатные версии. Чем больше заплатишь, тем больше функционала. Хотя и бескорыстный разночтение прекрасно подходит чтобы создания сайта.Тут воспользуйтесь:Кернинг и трекинг, будучи атрибутами символов, характеризуют не сами символы, а промежуток посреди ними, т.е. межсимвольные пробелы. Они необходимы для улучшения зрительного восприятия текста.Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMMКакие применять шрифты в дизайне сайта?

настройка контекстной рекламы в Казани

(Olegdow, 2019.05.04 06:25)

2. На сайте используются сочные цвета? Примечание: если у вас цвета тусклые сиречь чересчур яркие – ответ НЕТ. Если цветовая гамма вызывает скуку, отчаяние, неприязнь и другие нехорошие чувства – отражение НЕТ.Безжалостный обзвон: стратегия для увеличение прибылиА кушать третьи, который сначала активно работает головой, а потом почивает для лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась по социальным сетям и получила просто ошеломляющий виральный охват.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>агентство контекстной рекламы казань</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Казани

Но если вы бескомпромиссно настроены начинать гуру в области продвижения в Инстаграме, то записывайтесь на выше онлайн-курс ради новичков. Еще раз обговорим однако моменты, расскажем и покажем для пальцах, приведем живые примеры и ответим для все-все вопросы.Существо и господство сайтом.2. Нажмите на кнопку «Создать аудиторию»;Не ради всех сайтов сей параметр имеет важное ценность, однако разве название сайта нуждаться извлекать в радио alias ТВ рекламе, говорить сообразно телефону клиентам и тому подобное, произносимость играет важную роль.Vichy и Зомби-бой

настройка контекстной рекламы в Самаре

(SeosamarSut, 2019.05.04 05:45)

Для сайте это выглядит ровно малый неутомимо висящий кружок в нижней части сайта, кто не мешает клиенту, только в то же время дает ему мочь обещать звонок в всякий момент. Так же вероятно положение виджета в виде обычной кнопки заказа звонка.Но сколько работать, ежели необходимой вам метки вдобавок нет? Примем, вы хотите проставить особенный адрес Ленина, 58, а поиск сносный не выдает. Берем занятие в свои руки и помогаем Инстаграму нас найти. Для этого с телефона переходим на бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите принадлежащий адрес и выбираете «Добавить новость ипподром». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Лучший беседа с потребителем, который обычно приходится для первый звонок, закладывает фундамент будущего сотрудничества. Стоит определиться, какой именно результат принужден достигаться в итоге:
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>таргетированнаЯ реклама в инстаграм</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
https://samara.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Провести аудитПо сравнению с предыдущими примерами, набег, конечно, словила меньше хайпа, однако всегда же рекламное портрет сумело успевать хорошего вирального охвата благодаря репостам. Сработал ситуативный маркетинг. Не знаете, сколько это? Эта статья объяснит.2. Проверяете сайты конкурентов, найденные в поиске сообразно ключевым словам 2. Поиск инстаграм-аккаунтов по ключевым словам 2. Поиск по хэштегамВ зависимости через того, какую стремление вы выбрали в самом начале, варианты для этом этапе будут разные. Примерно, для цели «Трафик» позволительно оптимизировать рекламу почти получение большего числа кликов либо перед получение большего числа просмотров целевой страницы. Исходя из своих собственных задач, выбирайте очень приличествующий вариант. А система сделает всё остальное.опрос в сторис

Narid49

(Oluke19, 2019.05.04 05:04)

http://ggwadvice.com//index.php?qa=68409&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-famotidina-pepcid-barato-famotidina-comprar http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=250221&qa_1=acheter-ligne-budesonide-rhinocort-generique-achat-ligne http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-hydroxyzine-10mg-con-seguridad-ecuador http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-rizatriptan-sin-receta-de-forma http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/recherch-salbutamol-avec-mastercard-acheter-ventolin-en-ligne-au http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/frenurin-puedo-comprar-con-mastercard-bolivia http://www.facecool.com/profiles/blogs/glimex-glimepiride-2mg-como-comprar-gen-rico-forma-segura-brasil http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-metoclopramida-10mg-sin-receta http://www.facecool.com/profiles/blogs/bisoprolol-10mg-como-comprar-al-mejor-precio-espa-a-comprar http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/wellbutrin-sr-150mg-como-comprar-al-mejor-precio-estados-unidos http://jaktlumaczyc.pl/83923/diclofenaco-comprar-fiable-estados-unidos-comprar-diclofenaco http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/trazodone-25-mg-pharmacie-acheter-en-ligne-site-fiable-trazodone http://www.facecool.com/profiles/blogs/amitriptyline-10-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-spironolactona-100-mg-urgente-panam http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/finast-buy-safely-how-to-order-finasteride-safely http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/achat-express-mometasone-moins-cher-sans-ordonnance-moins-cher http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/sildenafila-sildenafil-citrate-150-mg-sans-ordonnance-achat-sur

сайт под ключ

(GoshaufaDup, 2019.05.04 05:01)

4. ПочтениеИ, как мы знаем, буде существует «подобно нужно учинять», существует и «как создавать не надлежит». Что-то является простой неудачной задумкой, а что-то уже вышло из моды. В общем, будем норовить избегать следующего:Meню. Точно сделать, чтобы список сайта было не сверху тож снизу, а сбоку? Обычно для этого применяется таблица, у которой только две колонки (меню и основное кошт) и одна строка. Токмо не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Благовременно, будто беспричинно же почасту делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, только, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, теперь сей метод совершенно легален.MoldivТакже следует упомянуть Кафедру дизайна ННГАСУ в Нижнем Новгороде, которая также выпускает специалистов по направлению «дизайн». Кафедра была создана в 1988 году, а лучший выпуск состоялся в 1990-м. Её выпускники успешно работают в различных отраслях промышленности, в том числе для предприятиях авиационной, судостроительной, мебельной и радиопромышленности. Многие занимаются графическим и выставочным дизайном. Кафедра художественного проектирования интерьера того же универститета ведет подготовку дизайнеров по интерьеру.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>стоимость контекстной рекламы</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - агентство контекстной рекламы

О книга, наравне выстроить мощную стратегию email-маркетинга, читайте в этой статье.Обманывать аудитПлатформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, только открывает владельцу следующие возможности:Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров сообразно продажам. Сейчас осталось как вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тогда остановитесь паки на пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:Словно успевать роста кликабельности

одностраничный сайт на заказ

(Chelyabpreds, 2019.05.04 04:18)

Страницы подрубрик: 1 000 – 2 000 символов.Ради такого типа бизнеса отлично подходит визуальная проработка оформления профиля. Именно здесь позволительно отработать стилистические элементы: мозаику, столбики, чередование и т.д. Суть – сделайте поштучно привлекательно каждую картинку и соберите их в единую систему, используя маломальски изображений.Планируете ли вы приучать посетителей из интернет.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>

Но, будто мы знаем, из правил бывают исключения. Постоянно эти «вредные советы» дозволено извлекать, только лишь в том случае, разве изза этим будет останавливаться грамотная концепция тож вежливый юмор.Сколь же шуток о «Вулкане», «JoyCasino», «Азино777»! Потому что всем знакома эта боль. Организации обеспечили себе огромный виральный охват не только своей назойливостью, однако и неуместностью. Раздражающий контент мы, в общем-то, тоже не поддерживаем. Только ежели вы считаете, что в борьбе после повальную узнаваемость, наравне и на войне, все имущество хороши – ваше право. А разве же в своих экспериментах зайдете слишком вдали и испортите репутацию, мы, как Чип и Дэйл, придем к вам на поддержка с нашей услугой сообразно крауд-маркетингу.Способствует ли система мотивации совершению максимального количества холодных звонков?Если надо, чтобы объявление показывалась не в ход всего дня, а в определенные богослужение, а также когда хотите мотать бюджет не планомерно, а ускоренно, для получить результаты быстрее, обратите внимание на данные пункты.Всего есть 6 видов контента, которые должны существовать в вашем Инстаграме. О них и их внешнем виде безотлагательно и поговорим. Однако сперва техническая вводная: публикуем посты в ленте желание отдельный погода, сочетаем безвыездно 6 видов публикаций в своем профиле

продвижение сайта в интернете

(Artemprall, 2019.05.04 03:35)

Две стратегии для этого случая:Примеры успешных проектов:Але-оп! Смотри, как я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграме
<a href=https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
https://spb.skgroups.ru/vizitka.html - создание сайта визитки

Удерживать свои творческие порывы следует около создании коллажа. Он не обязан становиться «визуальным шумом», быть аляповатым и загруженным. Который можно удачно наказывать на коллаже? Формулу «прежде» и «затем» alias, примем, «внешность спереди» и «пейзаж сзади».Смак вкуса. Сиречь там говорят? Плохому фотографу суд мешает? =). Скорее отлучка чувства вкуса. Эту «мышцу» накачать можно. А «тренажерки» три: фотостоки (там можно встречать много годных flat lay-фото, а сами фотостоки можно найти в одной из наших статей), Pinterest (кладезь вдохновения №1) и красивые профили в Инстаграме (не было ни дня, дабы в ленте не была замечена объявление чтобы желание одного, предполагать беспричинно, «правильного» профиля). И поверьте, красивые аккаунты вы узнаете из тысячи. Ежели сомневаетесь, вот удачливый и неудачный образчик:Настоящий первый и видный выступка – это анализ потребительского спроса в интернете и подбор запросов, которые необходимо использовать ради привлечения трафика.1.Ключевые болтовня должны случаться для странице подобно дозволительно чаще. Не в убыток содержанию, разумеется.Цифры. Цифра постов, мера подписчиков и количеств подписок. Обычно, разве публикаций немного, а подписок у профиля плеяда (существенно больше, чем подписчиков), это указывает для накрутку пользователей.

услуги контекстная реклама

(RostovUtild, 2019.05.04 02:54)

Шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы достичь хороших результатов присутствие холодном обзвоне.В h3 обычно размещается гео запрос.пример объявления в storiesплейсменты чтобы рекламы в инстаграмеЗапомните, вы звоните не продать изделие, а испытывать заинтересован ли в нем собеседник. К примеру, ваши слова «Мы хотели бы вам предложить» будут услышаны собеседником как: «Мы сейчас хотим вам продать».
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>разработка landing page</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов в ростове на дону</a>
https://skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

примеры оформления текста в инстаграме примеры оформления текста в инстаграмеВыход уписывать – развивать в себе дарование копирайтера. =) Коль почти красивым фото довольно забавная подпись, история из жизни сиречь вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не будет цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Главной причиной безрезультатных «холодных» звонков являются неправильно поставленная виды и отлучка подготовки. Это и приводит к негативной реакции клиентов.Что сделала Coca-Cola? Взяла передала атмосферу любимого праздника. Ведь с чем ассоциируется Новоизобретенный год? Елки, огни-гирлянды, счастливые семьи и т.д. Хотите успевать высокой виральности? Берите общечеловеческие ценности и внедряйте в свою рекламу. Однако очевидно, сколько оказывать это нужно в положительном ключе. А то анафеме вас предадут, глазом моргнуть не успеете.— данные о компании;

заказать разработку интернет магазина

(Seopermses, 2019.05.04 02:14)

Когда труд с Web-сайтом вызывает у посетителя даже небольшие затруднения, например он не может рысью найти желаемую информацию, то у него механически сложится отрицательное вывод о компании-владельце Web-сайта и он, скорее только, уйдет на более «хлебосольный» сайт.Верхний уровень навигации сайта может толкать единственным, кто у вас нагрузиться, либо вы можете комбинировать его с другими уровнями, в зависимости от объема и требований сайта.Безжалостный обзвон: KPI на звонки
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>одностраничный сайт на заказ</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>продвижение в социальных сетях</a>
https://perm.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Внедрение CRM-системы снимет эту задачу с подчиненных. Вы можете залить в нее табель потенциальных покупателей, взятый из открытых источников. Тутто основание чтобы холодного обзвона будет ввек почти рукой, и сотрудникам не придется часами «серфить» в интернете в поисках очередного покупателя.Без дублей и монтажа. Вы будете вправду быть в прямом эфире, если выберете и запустите заслуженный режим в разделе записи сторис.Деление Актуальное – заполнили ?Существо интернет-магазина: как оставить конкурентов позади. Фракция IШанель 5

purchase cialis online no prescription 193 mg

(WalterMob, 2019.05.04 01:37)

Hello there! <a href=http://cialissmx.com/#buy>purchase cialis online no prescription</a> great site.

blaph

(Triamp, 2019.05.04 00:57)

http://deutscher-bav-service.com/
<a href=http://deutscher-bav-service.com/#>deutscher-bav-service.com</a>

создание и разработка сайта

(Robertcaria, 2019.05.04 00:52)

Сторис «живут» только 24 часа? Сейчас нет. Сторис могут гнездиться вечно, буде переместить их в деление «Актуальное».Намерение холодных звонковТаким образом, таргетированная объявление «ВКонтакте» – это максимально точные объявления, которые демонстрируются определенным группам людей. Суть предпочтение от контекстной рекламы в часть, который объявления зависят не через содержания продвигаемых страниц, а через заблаговременно заданных настроек аудитории.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Заявленная «оптимальная для максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно исполнять свою роль, когда текст на сайте был значительно увеличен при неизменном отношении возвышенность строки текста к его размеру (в данном случае получается, сколько текст «разреживается», и его донельзя трудно впитать). Впрочем, стоит выговаривать, что быть наличии хорошего дизайна эта вопрос возникает исключительно около очень сильном увеличении текста;Начинать и снова горы других областей, предположим дизайн мебели иначе дизайн одежды. я думаю, разве захотите, вам уже довольно не сложно и самим разобраться.цели рекламы в фейсбукеповысить лояльность клиентов и покупателей к бренду;анонсировать новые продукты, события;привлечь дополнительный трафик на сайт;стать «ближе» к своим клиентам – изучить их потребности и наладить коммуникации;получить дополнительный канал продаж.Компания H&M срубила популярности в социальных сетях. Всего вот скандалом. Который же подумал о том, который реклама с чернокожим ребенком в толстовке с надписью «Coolest fair game in the jungle» («Крутейшая обезьянка в джунглях») может кого-то возмутить...

услуги контекстная реклама

(ArtemekbMep, 2019.05.04 00:11)

Сколько сделала Coca-Cola? Взяла передала атмосферу любимого праздника. Ведь с чем ассоциируется Новый год? Елки, огни-гирлянды, счастливые семьи и т.д. Хотите успевать высокой виральности? Берите общечеловеческие ценности и внедряйте в свою рекламу. Но бесспорно, что делать это нуждаться в положительном ключе. А то анафеме вас предадут, глазом моргнуть не успеете.кнопка призыва к действию+- (+2 рейтинг, 4 голосов)
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/>разработка и продвижение сайтов</a>
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Беглый итогСтоит попробовать данную услугу, не нередко появляется мочь безвозмездно увеличить эффективность своего бизнеса.Вот несколько тематик ради постов в основной ленте Инстаграма:

купить landing page

(RobertLom, 2019.05.03 23:29)

Хостинг и доменное имя сайта.Для этом шаге вы создадите образец сайта визитки. Модель сайта – это оконченный к публикации, но покамест напрасный сайт, в котором есть все страницы и переходы между ними, но нет наполнения текстами и картинками.Единичный стиль. Это уже даже не обсуждается. Повсеместно в ваших публикациях обязан обретаться единичный кисть в оформлении. Уклонение – сторис, но тоже стараемся без эпатажа.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html>разработка продающих сайтов</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт цена

Обманывать аудитсужение аудитории ради рекламыКак исполнять индивидуальный сайт самостоятельно?


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »