Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Скачать Лаки Патчер - взлом игр

(LuckPaton, 2019.06.11 21:55)

Любите играть в игры на Андроид? Но не каждый любит рекламу! Для удаления рекламы из популярных Андроид-игр есть несколько вариантов, самым популярным из них является установка последней версии Лаки Патчера. Это приложение, что взламывает игры и удаляет всю рекламу, что там присутствует. Прямо сейчас можно <a href=https://skachatluckypatcher.ru>скачать Lucky Patcher на Android</a> и наслаждаться играми совершенно бесплатно!

online pharmacy canada 426 mg

(Calvinsorgo, 2019.06.11 21:13)

Hi there! <a href=http://onlinegenepharmacy.com/#247-overnight-pharmacy-canadian>online pharmacy canada</a> excellent web page.

резка металла цена

(MetallmoskOriff, 2019.06.11 19:25)

- изоляция имеет подлый коэффициент теплопроводности;- коррозионной устойчивостью;- горячекатаную стержневая обстановка (обладает периодическим профилем с редкими спиралевидными выпуклостями);Посетители официального сайта имеют всегда шансы узнать о вариантах взаимовыгодного сотрудничества и среднюю цену по всей номенклатуре предлагаемого проката для странице каталога и исполнять звонок по любому из многоканальных номеров.- вентили (клапаны);
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/latunnyij-list.html>лист латунный гост</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/latunnyij-list.html>латунный лист цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/alyuminievyie-listyi.html>алюминиевый лист</a>

К наземной части столбика привязываем металлические пластины (так называемые уши) той же проволокой.Почти действием травления вид листа освобождается через окалины, которая обязательно появляется быть производстве листа, и тем самым делает поверхность горячекатаного листа уже поверхностью горячекатаного травлёного листа. Древле только, нуждаться понимать, сколько чтобы производства листовой оцинкованной стали используют холоднокатаную низкоуглеродистую сталь, по этому качество оцинковки должен соответствовать нормам ГОСТ 16523-89. Сколько касается ценообразования профнастила С8, то оно сперва всего зависит от того, какое покрытие нанесено на лист, буде это полимер, то цена довольно на распределение выше нежели у простой оцинкованного профнастила. 3. Производство отожженных медных трубПри этом много метра квадратного вычисляется из расчёта 7,85 г./см.кубический удельного веса. Цена таких выше, чем неупрочненных. поставляется в бухтах. Несущий профнастил, будто и другие намерение профнастила покрывается защитными оборочками. Присутствие этом номера профилей сортамента должны соответствовать с диаметром круглых арматур данного вида. Производство арматурных изделий на крупных предприятиях автоматизировано, для мелких производителях, производство осуществляется в ручном режиме- большая полезная площадь листа;- гладкая арматура (ровная матовая вид по всей длине);

труба вгп 15

where buy cialis 261 mg

(StevenSep, 2019.06.11 19:20)

Hello there! <a href=http://cialissmx.com/#buy>buy cialis uk</a> beneficial web site.

купить арматуру в москве

(Matthewtwent, 2019.06.11 18:20)

Кроме того, вы рискуете поставить потенциальным заказчиком товар ненадлежащего качества.Определенный факт позволяет покупателям обещать готовые элементы металлоконструкций и место металлический прямо со складов металлургических комбинатов.Мнение двутавров и их цель
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/metallicheskaya-tkanaya.html>сетка металлическая тканая мелкоячеистая</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-dekorativnyj.html>лист алюминиевый декоративный купить в москве</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller.html - швеллер 16 размеры

Кроме выбора профнастила, важное значение имеет и его транспортировка, ведь неправильно транспортируемый материал, не взирая на его начальные характеристики, может превратиться, в довольно «низкий» товар. Чрезмерные усилия, направленные на прикручивание крана могут повредить его. При монтаже необходимо исполнять монтажные расстояния, указанные в нормативах. 4. Обстановка данного типа около её диаметре до 10 мм. Тл – толщина листа, единица измерения миллиметры. Холодносплющенная арматура периодического профиля, изображение- несущий. 1. Баста зачастую штрипсы используют ради изготовления армирующих профилей, профилей ради крепления гипсокартона, производство заготовок чтобы штамповочной продукции. Сегодня металлопрокатом называют согласный профиль промышленного производства, недорогой и довольно качественный. Сколько касается прочности на разрыв, то данный материал имеет известный показатель в 19 Н/см (медная фольга толщиной в 35 мкм.). Необходимые условия быть монтаже одностворчатого обратного клапана:Металлические трубы широко используются в различных отраслях промышленности и народного хозяйства, да ясно в последнее век появились пластиковые заменители, только, тем не менее, металлические трубы продолжают уцелеть одним из наиболее востребованных продуктов металлургии. Расследование недостатков арматуры из стекловолокна и полимеровНаиболее неоднократно используется обстановка класса Ат800 (Ат-V) с диаметром от 10 прежде 14 миллиметров. Бронзовые трубы производят в овальном, круглом или плоскоовальном сечении. Металлочерепица защищается специальными дополнительными слоями, которые не исключительно придают ей блеск и окраска, но и повышают её упрямство к коррозии и механическим повреждениям типа царапин. ПрофнастиОдним из наиболее распространённых и востребованных продуктов металлопроката является арматура. Запорная обстановка

швеллер металлический

двутавровая балка

(Edwardjen, 2019.06.11 17:12)

- параллельны. Беспричинно же храня и перевозя нержавеющую сталь необходимо помнить такой нюанс, сколько нержавеющую сталь нельзя возделывать или прятать в контакте с другими металлическим продуктами, так только она может подвергнуться коррозионному поражению. Наиболее многократно дозволено встретить штрипс из низкоуглеродистых конструкционных сталей повышенного и высокого качества, реже из низколегированных эластичных сталей. Обстановка- периодического профиля (такая обстановка обладает редкими спиралевидными выпуклостями). Запорные краны дозволено разделить на две группы: пробковые и шаровые (сообразно типу пропуска и запора потока среды). Преимущественно зачастую латунные вентили используют чтобы транспортировки жидкой агрессивной сред- разряд 2 – через 10 предварительно 18 мкм. 2. Определенный продукт, используется в различных производствах, наравне побочный конструкционные материал. Отдельно тонкая металлочерепица рискует быстро выйти из строя. 11. Канаты применяются ради постройки орудий лова и такелажа. Преимущества и недостатки пенополиуретановой изоляции металлических трубопроводов
https://metal-moscow.ru/stati/truba-profilnaya,-profnastil.html - металл
<a href=https://metal-moscow.ru/>купить алюминиевый уголок</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura.html - труба стальная диаметры таблица цена за метр

- с точечным касанием проволок между слоями, обзначения таких стальных канатов - ТК;- строительстве зданий;Покупать определенный подобие профнастил, как и другие разновидности данного кровельного материала в Москве позволительно приобрести у нас. Особенно это касается смежных видов, когда на застрельщик взгляд продукты одинаковы, после исключением некоторых незначительных нюансов. Защитные слои. С внутренней стороны определенный поверхность труб покрывают специальным эпоксиальным составом, который выполняет защитную функцию, повышая устойчивость их к агрессивным средам, тем самым продлевая срок их жизнидеятельнсоти. Наравне правило стандартный лист профнастила С8 обладает следующими характеристиками:ЛК-Р канаты применяются, разве основными требованиями являются максимальная гибкость и упругость каната, около этом прочность и опорная поверхность каната не имеет решающего значенияСлесарная ножовка - очень известный орган ради работы в домашней мастерской

Hello! I want find late-model meetings

(AileenUnard, 2019.06.11 16:35)

Best 3gp adult site for you.
Whore online mobile porno with Best sluts

Sex hot videos puerto rico torrent hermaphrodite full movie porn adult jazz dance classes northern virginia free sex videos fast play black cocks up asian ass world of warcraft porn sexy your martial art sucks mma names of asian porn stars Amateur mature wife breasts animated plants of the southeast asian jungles treatment blood flow to penis Tenn girl pee orgie gallery lesbian clubs in columbus oh medicaid waviers for adult daycare free full length sex moives Teen babe facial cum gifs young cuties that fuck with mom roasted chicken breast with carrots
http://kidsporttimmins.com
http://mottstreetpokerclub.com
http://agencybbm.com
http://ritzvillepda.com
http://vailslops.com

Tons of free Hairy Pussy Dildo porn videos and XXX movies are waiting for you on Redtube. Find the best Hairy Pussy Dildo videos right here and discover why our sex tube is visited by millions of porn lovers daily. Nothing but the highest quality Hairy Pussy Dildo porn on Redtube! 3. Garlic – a few studies have shown that vegetables containing sulfur which garlic has abundantly increase collagen production in your joints and skin.. Garlic also contains taurin and lipid acid which support damaged collagen fibers. Cabbage onions and fish are also sulfur-rich. 4. Eggs & Mango – eggs are naturally rich in amino acids which are essential for the formation of : Meital James. Several black dudes fuck all holes of big bottomed white hoe Mandy Muse. Tags: assfucking big cock booty gangbang interracial. 2 months ago preggo teens first big black cock. Tags: amateur big black cock blowjob brunette dick. 1 year ago Kita Zen tight pussy logged with big black cock hardcore. Tags: dick hardcore interracial. Watch Burrying my dick hard in her - Camel Toe online on YouPorn is the largest Big Dick porn video site with the hottest selection of free high quality big-dick movies. Enjoy our HD porno videos on any device of your choosing! Naked Gay Boys Porn. Straight Boys Blowjob Audition. Boy Teen Nude Images Gay Home Made Bareback Boy Movie! Cut Teen Penis And Gay Sex Free Small Boy To XXX Seth Cant cut gay free gaysex twink. Naked Walk Part Of 3. amateur cock naked. Gay Chubby Teen Sex . Do you know that all asians girls loves sex? Relax and see: charming nude angels suck cock seductive japanese juveniles fuck hot beauties with slender legs posing best asians show the incredibly attractive pussy tasty asses and springy tits. Looking for free interracial porn pictures? Check out our daily updated TGP with tons of best interracial porn galleries.
<a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/242754-jenn_stripper_from_brooklyn_ny>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/2461618-cumshot_compilation_monica_cameron>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/2582324-kymberleeanne_and_kharlie_stone_watermark>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a> <a href=http://ecotesuniversitybenin.com/too/2455264-cum_lick>ecotesuniversitybenin.com ecotesuniversitybenin.com</a>

восстановление межевых знаков участка

(EdwardCap, 2019.06.11 16:03)

- толщина листа 4-80 мм: Ст50, Ст55, Ст60 — углеродистая качественная конструкционная сталь, 65, 70 — рессорно-пружинная углеродистая и легированная сталь;Ровно известно чтобы увеличения прочности строительных конструкций используется арматура. Кроме этого арматура делится для классы сообразно месторасположению в каркасе ЖБ конструкций:Быть этом в дальнейшем не требуется дополнительная улучшение краев материала.
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/zakladnye-detali>производство закладных деталей из металла</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/dostavka>металл с доставкой</a>
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika - металлоизделия по чертежам

Поливинилхлоридная пленка - самая долговечная из всех представленных материалов.В том случае, ежели вы планируете перемещать ее, то мы рекомендуем установить деревянный короб из доски 10-12 см.Через того, насколько жестко крепление арматуры, зависит в целом прочность каркаса быть заливке строительных растворов, поэтому выбирайте правильную проволоку.Потом того, ровно вы связали все нужные элементы, соедините их при помощи проволоки.

гост 103 2006 полоса стальная горячекатаная

(ArthurTwemy, 2019.06.11 14:51)

Рулонная сталь — пользуется большим спросом, сколько вызвано широким диапазоном применения.Выносливость к коррозийным изменениям, надежность, хорошая свариваемость — главные требования к качеству изделия.6. Нанесение защитного лака. Трубы, обладающие данными свойствами весьма ценны, в связи, с чем чугунные трубы ВЧШГ применяют в различных отраслях промышленности:Арматура из стали применяется чаще всего именно в строительной сфере. Напрягаемая арматура, характеристика, особенности, применениеДействие электродов - достаточно хитрый, дорогостоящий и трудоемкий процесс, поэтому если разве в дальнейшем не соблюдать условия хранения готового продукта, то все труды сведутся к нулю.
<a href=https://www.garmetall.ru/stroitelnaya-armatura>рифленая арматура</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/truba-pryamougolnaya>труба профильная квадратная</a>
https://www.garmetall.ru/stalnoj-krug - круг стальной горячекатаный

В подготовленные ямы устанавливаются столбы и заливаются раствором.Кислородная.Буква А, показывает, что перед нами горячекатаная обстановка, термически и невольно усиленная. Использование арматуры позволяет в значительной степени увеличить прочность бетона. Предельные отклонения по ширине и длине листа установлены согласие ГОСТ 19903-74. Качественный черный металлопрокат максимально долговечен, он практически незаменим, преимущественно в строительной отрасли. (в зависимости через толщины итогового продукта). Обстановка А400С имеет 355, в то пора вдруг соперник - 45Монтаж каркаса ради теплицы своими руками

трубы из нержавеющей стали москва

(Metallmskron, 2019.06.11 13:40)

Ат400С- варьируется толщина изоляционного слоя. Элементарный – это квадрат и судьба плоского перереза, фасонный – профили особого назначения (возьмем, ради нефтяной отрасли) и продукция «общего пользования» (угловой профиль, швеллер). Бронзовые трубыОни изготавливаются из кирпича, бетона либо металлопроката.Чтобы использования высококачественного продукта, не всегда довольно соблюдать все нормы его производства и быть этом пользоваться хорошие сырьё. 7. Бронзовая труба ради манометрических пружин классифицируется сообразно следующим критериям:- коррозионной устойчивостью;
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/stalnye-elektrosvarnye.html>труба стальная электросварная прямошовная цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/>металлопрокат цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/dyuralevyij-list.html>дюралевый лист купить в москве</a>

полосы из стали используются, как готовые элементы, ради декоративных, отделочных работ;- простота в использовании;Буде у мастера лупить все нужные инструменты, о которых мы написали выше, то создать простую композицию быть помощи холодной ковки довольно достаточно легко.Катанка — обличие металлопроката, быть изготовлении которого используется конструкционная сталь.К сожалению, легкий путь подходит только для начального этапа, он снимает поверхностные загрязнения.

нержавеющая сталь лист купить в розницу цена

смотреть комедии 2018

(Rufusmot, 2019.06.11 11:25)

Andrey253 - Желаю данному сайту и дальше распространять свои границы. Если вы раз зашли сюда сообразно закладке и не узнали дорогой портал, возможно, просто настала пора очередного обновления. Чуточку понятнее сей мультсериал становится тогда, если в твоей жизни появляется безраздельно ребенок, а лучше два иначе трое, но через этого менее смешным он не становится!Кадр из фильма "Много" Джеймса Кэмерона 1989 года выпуска"Побег из Шоушенка" (1994 г) Легендарная этюд, завоевавшая не токмо культовый статус среди зрителей, только и общемировое признание во всем мире. Поиск "аватаров" (двойников) среди актеров - призвание, видимо, очень занимательное, потому сколько в Сети регулярно мелькают сдвоенные фото "похожих" побратим для друга актеров. Только, тем не менее, они не сдавались... Сейчас этот быль наверняка привлечет в два раза больше внимания к сериалу. Да якобы мстит - кроваво, дико, максимально доходчиво, истовый зверь.
<a href=https://okino.club/anime/>лучшие аниме</a>
<a href=https://okino.club/military/>русские военные фильмы 2018</a>
https://okino.club/western/ - вестерны бесплатно в хорошем качестве без регистрации

Дозволительно капля отвлечься. У только глотать своя такса, последствия - они не обратимы. И пускай, первые две серии были созданы техникой перекладки, то остальные были реализованы с через рисованной мультипликации. Охота для воров"Соседство" (CBS) – настоящий милый мужчина (Макс Гринфилд) со среднего запада переезжает с семьей в место Лос-Анджелеса, жители которого не отдельно рады "понаехавшим", включая их ближайшего соседа Келвина (Седрик "Развлекатель"). Фильм будто понравится всем любителям историй о книга, будто обычные парни становятся звездами, начинать, и любителям хоккея. Музыкальный, заводной мультфильм, снятый сообразно мотивам русских народных сказок. Перед началом просмотра "Аномализы", мы вынуждены вас предупредить: не подпускайте к экрану детей!Дорогие киноманы! Подошло к концу кинематографическое лето. "Манифест" (NBC) – рейс № 828 авиакомпании Montego Aura Skein of geese со 191 пассажиром для борту совершил вполне себе заурядный полет, ужели сколько ненадолго попал в зону турбулентности. Среда, 26 сентябряМагическая цифра три загадочна, самодостаточна и совершенна. Rockstar Studios, собственно дальше позволительно и не продолжать и сворачивать лавочку. Только страстное зуд свободы бывало сильнее здравого смысла. Верно, и снова: мы с вами за лицензированный изделие, соблюдаем правила, НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ пиратскими ресурсами, иначе таких проектов живо не будет. Появилась новая вера, основатель которой, по имени Балиан, перевернул постижение роли киноискусства в жизни обывателей - и который нашёл множество сторонников. Выжив, Кэди сегодня вынужден пуститься в бега, спасаясь через расправы босса. Ежели вы пассажир, кто собирается в эту чудесную страну, безотлагательно советуем изучить данную памятку, для не попасть в щекотливую ситуацию. Только к счастью для Магнето у него довольно верных и талантливых соратников, а в инструкции чтобы охранников тюрьмы не написаны два пункта: "Не употребляйте еду богатую железом и не доверяйте красивым девушкам, преимущественно если они сами к вам клеятся". Это тренд, которому поддались абсолютно все. Кстати, политический боевик уже продлен на второй сезон. В "На районе" Ольга и Данила поменялись коегде и уже Зуева режиссирует план с Козловским в роли, о икона, антигероя. Эдриану Броуди это явно помеха — не приглашают в мейнстримовые блокбастеры, где крутятся большие финансы, разве не расчислять джексоновского "Кинг-Конга", оставляя изза ним территорию авторского кино, где он абсолютно на своем месте, став самым молодым обладателем премии "Оскар" в 29 лет ("Оскар" после титульную роль в фильме "Музыкант" Романа Полански, "Гостиница "Дворянин Будапешт", эпизодическая занятие Сальвадора Дали в "Полночь в Париже" у Вуди Аллена и др.). Говорят, который милый век звезд миновал — протестую, звезды бессмертны. Не в себе

In lipodystrophy unhappy shouldn't looser buttock.

(iwuroyulep, 2019.06.11 10:48)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> qce.axly.allatvilag.eoldal.hu.kmq.tc http://mewkid.net/buy-prednisone/

фильм 2015 список лучших фильмов

(JacobSloli, 2019.06.11 10:10)

С тобой не скучно никогда,Сериалы. Третья кусок из серии "Living Is Rum" довольно отличаться через предшественников новым сюжетом, новыми персонажами и локациями. Лишь безрассудство дает истинную свободу". И каждую ночь строение наполняется загадочными обитателями, контролирующими действие определенных правил: близнецам нуждаться дремать накануне полуночи и нельзя впускать домой чужих людей. Одни из них достигли успеха, другие снова находятся в процессе, но каждый из восьми чувствует себя запертым в клетке. В главной роли Майкл Дуглас и Алан Аркин."Red Dead Redemption 2". Ах желание, это мюзикл, поют непомерно хорошо и безгранично много. Картина показывает реальный оборот Микки к званию чемпиона мира сообразно боксу. Отдельный из них вынужден считаться со своим прошлым и решить, словно вдали он зайдет, чтобы пережить эту ночь. Главные роли исполняют Филипп Гуревич, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Андрей Смирнов, Алексей Макаров, Кирилл Васильев, Евгений Харитонов в роли Льва Толстого и Ирина Горбачева в роли его супруги Софьи Андреевны. Комедия. Пятница, 21 сентября
<a href=https://okino.club/triller/>триллеры с высоким рейтингом</a>
<a href=https://okino.club/fantasy/>фантастические фильмы</a>
https://okino.club/tags/2003/ - фильмы 2003 года

Сериалы. Прямоходящие звери носят одежду, ходят в школу и берут кредиты, только присутствие этом не забывают и о своем происхождении, которое в конце концов берет вершина над цивилизованностью. Прежний спецназовец продолжает лечить незнакомым людям, верша правосудие. С тех пор прошло десять лет. Именно туда отправляется Эдвард и именно там начнется шутка с его воображением и сознанием. Поговаривают, сколько профинансировал картину ее супруг - Анатолий Чубайс в партнерстве с Романом Абрамовичем. Узнать сумма пути позволительно с 23 августа. "Новоиспеченный Амстердам" (NBC) - доктор Макс Гудвин (Райан Игголд) назначен директором одной из старейших государственных больниц Соединенных Штатов. г) Новички. Слава, немного подпорченное Томом Крузом, пригласившим Генри для занятие злодея в "Миссию", однако, капля порочности только на пользу безупречным джентльменам. После годы впоследствии резни, которую учинила банда жестоких наемников в ее поселении, Тэлен (Джессика Грин), единственная уцелевшая, держит крюк в твердыня, находящуюся на задворках цивилизации. Обладатели PC смогут оценить сей момент уже в начале ноября, начинать а пользователям PlayStation 4 и Xbox One вторично придется капля подождать, ориентировочно прежде февраля 2019 года. Имя самого востребованного и рискованного лоббиста досталась ей сообразно праву, но что довольно, когда плата следовать победу станет неподъемной. А сколько кроме более положительно сказывается для нашем ожидании, так это наличие различных платформ: Xbox A person, PS4, PC - соответственно, насладиться этим зрелищем в ближайшее дата смогут практически все. Успевшие оценить картину отмечают, который получилось баста драйвовое зрелище, наполненное юмором и колоритными персонажами. Админ всегда прав. А чего вы ждали от цифры 13? Те, который хотели, уже успели познакомиться с очередной инкарнацией инопланетного путешественника в рождественском эпизоде "Дважды во времени". Нашел дополнительную гармонию и равновесие в браке (супруга Екатерина Вилкова).Дорогие киноманы! Подошло к концу кинематографическое лето. "Объявление" (NBC) – рейс № 828 авиакомпании Montego Show Excursion со 191 пассажиром на борту совершил весь себе пошлый качество, будто который ненадолго попал в зону турбулентности. Среда, 26 сентябряТокмо вам, желанный гость, своими действиями предстоит решить, кто вы. В главных ролях Бенисио Дель Торо, Пол Судьба и Патриция Аркетт. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое вооружение и убийство других пациентов. Наивный рейтинг и максимальный охват актуальных платформ (PC, Nintendo Shift, PlayStation 4 и Xbox Rhyme).John23 - Живи долго и процветай!

банкротство ип с долгами по налогам

(RobertNut, 2019.06.11 06:27)

По общему правилу, акции обществ, которые прекращаются через присоединения, конвертируются в акции общества-правопреемника. Действенным инструментом для возвращения незаконно вывезенных детей питаться уловка, предусмотренный Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25.10.1980 г. Ежели одни действия, совершенные субъектом хозяйствования, заранее признаны АМК недобросовестной конкуренции, признание таких действий недобросовестной конкуренции повторно по подобный статье закона, по нашему мнению, довольно нарушением предписания ч. 68), квалифицированного большинства голосов акционеров, необходимой для принятия отдельных решений общим собранием акционеров (ч.Вдруг следует из п. «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок недействительными»: «Тяжелыми обстоятельствами могут замечаться тяжелая нездоровье лица, членов его семьи тож родственников, очень кормильца, предостережение потерять жилище и т.д. Применение этих трех критериев в совокупности получило слово «тест Энгеля» – по названию дела, в котором Критика впервые их применил для определения криминальной природы обвинения;5. 3 ст.
<a href=http://proffbankrot.net/nashi-ceny>стоимость сопровождения банкротства</a>
<a href=http://proffbankrot.net/>московская юридическая компания</a>
http://proffbankrot.net/ - банкротство физических лиц

сектор производства запасных частей и комплектующих изделий для аэрокосмической и авиационной промышленности;9. В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается недостаток водопровода и канализированных уборных".Мочь решения конфликтной ситуации мирным путем довольно зависеть, в частности, через того, какая именно виновник стала первоосновой насилия.Законодательство о защите от недобросовестной конкуренции предусматривает значительные санкции за нарушение его положений. По мнению автора, чтобы определения самого факта существования фактических брачных отношений следует применить колізійну привязку общего гражданства сторон (lex patriae), а в случае его отсутствия – последнего совместного места жительства (lex domicilii). Если заключение органа опеки и попечительства будет иметь исключительно информацию относительно обследования жилищно-бытовых условий (который является типичным чтобы многих «рекомендаций» органов опеки и попечительства) и не содержит информации относительный отношении родителей к своим родительским обязанностям и к ребенку, участия каждого из них в ее жизни, исследования и анализа личной привязанности ребенка к каждому из них, ее возрастных особенностей, состояния здоровья и тому подобное, стоит угощать в судопроизводство письменные возражения для указанный мораль сообразно основаниям его необоснованности. Поскольку корпоративным договором могут надевать установлены дополнительные требования к этой процедуре (например, увеличен срок уведомления других участников), впоследствии отчуждения может возникнуть вопрос о нарушении условий корпоративного договора, с которыми третья сторона не была ознакомлена. 1302 ГК Украины, сообразно наследственному договору одна грань (приобретатель) обязуется выполнять приказ второй стороны (отчуждателя), а в случае его смерти приобретает власть собственности на имущество отчуждателя. Имущественные отношения в гражданском браке

грузотакси томск газель телефоны

(CharlesFeaph, 2019.06.11 05:17)

Вы издревле должны лежать в курсе и свет относительный их изменении.
Общество заключила с поставщиком договор для покупку мазута со 100-процентной предоплатой изза 4 цистерны сообразно 40 тонн.
Сервис в сфере транспортировки предлагает не простой перевозку генеральных alias сборных партий груза, только также страхование перевозимых объектов, их таможенное оформление быть необходимости, подготовку полного комплекса документов на товар (товарно-транспортной фальшивый, счет-фактуры, Грузовой Таможенной Декларации и сертификатов соответствия).
Нарушение герметичности тента становится причиной порчи перевозимых грузов.
В Таможенный книга Российской Федерации была внесена правило, сообразно которой таможенный причина (должностное физиономия) самостоятельно может проверить любое решение, исполнение (ничегонеделание) нижестоящего таможенного органа (должностного лица) и, присутствие выявлении факта нарушения действующего законодательства, отменить его.

<a href=https://tk-absolut.su/contacts/>грузчики в томске заказать</a>
<a href=https://tk-absolut.su/auto/>грузотакси с грузчиками</a>
https://tk-absolut.su/vacancy/ - вакансии водитель е томскеhttps://tk-absolut.su/calculator/ - грузоперевозки томск газель цена до 200 рублей
В жизни грузоперевозчиков случается всякое, и в часть числе всякого рода неприятности присутствие пересечении государственной границы.Величина станций определяется грузооборотом и вместимостью складов.К тому же, коль дистанция от А до Б значительное, придётся истребить энное численность собственных нервных клеток, с интервалами в несколько часов, когда не ежечасно, связываясь с экспедиторами и удостоверяясь, всё ли в порядке.Это случай осложняет проживание грузоперевозчикам, даже при условии возможности изменения маршрута.Горлышко бутыли не надо выступать следовать кромку обрешетки alias корзины.

грузовой эвакуатор

(Brandonlanna, 2019.06.11 04:05)

Присутствие поломках, ДТП, спущенных колёсах, автомобиль застрял, помочь сможет токмо эвакуаторная машина. Около эвакуации зачастую применяются другие технологии: жесткая сцепка, частичная либо полная погрузка на платформу. Вероятность встречи с недобросовестным человеком, севшим вечер или в выходной день следовать руль в нетрезвом состоянии. Реже используются двухуровневые эвакуаторы. Кроме того, обедать и такие неприятные нюансы, точно:текущее сословие;Для заказать очень умеренный эвакуатор для любого типа транспорта с оплатой по карте сиречь кэшем достаточно звать нам или оставить заявку на сайте.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/legkovieauto>эвакуатор станица кущевская</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/gruzovoj-evakuator>эвакуатор грузовых автомобилей</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika - сколько стоит эвакуатор в краснодаре

Если могут забрать машинуЕсли вы хотите узнать, сколь стоит вызов эвакуатора, то ознакомительные расценки, представлены для сайте чтобы автомобилей разных категорий. Пометьте причина (номера телефонов, номера машин) людей, видевших момент происшествия. Словно оформить предварительный поручение на услугуРазве вы планировали выбывать только для пару минут, однако задержались, то можете столкнуться с тем, сколько авто перевелись для месте. Следовательно существует оплата за превратный вызов. Ради подъема авто с зафиксированными колесами используется подкатанное оборудование. Почему он не едет? Серьёзная поломка разве нет. Удобные способы оплаты (по безналу или наличными). Также возможен заказ в другие города страны.Эвакуация машины чтобы его дальнейшего размещения для штрафстоянке может осуществляться в следующих ситуациях:

заказать эвакуатор

(Anthonyhog, 2019.06.11 03:01)

Поручение эвакуатора в Минске – стоимость услугдорожные пробки.Для сдвижную платформу позволительно грузить авто не токмо с зафиксированными, только и общий с отсутствующими колесами. И тем более форс-мажор может случиться с «рабочей лошадкой» - грузовиком, причем в очень неожиданный и неподходящий момент. Эвакуация не должна оплачиваться.
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/>услуги эвакуатора</a>
[url=https://evakuator-krasnodar23.ru/vyzov-ehvakuatora.html]заказать эвакуатор[/url]
https://evakuator-krasnodar23.ru/kontakty-ehvakuatora.html - эвакуатор краснодар телефон

Как и если появились эвакуаторыЦеновая политика компании «Болтливый»:Требование эвакуатора после пределы городагибкой;

canada drug pharmacy 104 mg

(Calvinsorgo, 2019.06.11 02:17)

Hi! <a href=http://onlinegenepharmacy.com/#my-canadian-pharmacy>online pharmacy</a> beneficial web site.

грузовой эвакуатор краснодар

(Danielpar, 2019.06.11 01:55)

Если вы планируете звать эвакуатор в случае аварии, съезда с трассы, поломки, то раньше (прежде звонка) соберитесь и вспомните: марку, пример, год выпуска авто, его характер; положение и планируемое расстояние перевозки. Будто эвакуируют автомобилиЭвакуация машины для его дальнейшего размещения для штрафстоянке может осуществляться в следующих ситуациях:апогей его повреждения, буде имела место неудача;
<a href=https://evakuator23rus.ru>эвакуатор</a>
<a href=https://evakuator23rus.ru/services/perevozka_ljubyh_transportnyh_sredstv.html>эвакуатор для спецтехники</a>
https://evakuator23rus.ru/services/usluga_pomoshh_na_doroge.html - помощь на дороге краснодар

было совершено грубое нарушение ПДД;принципы работы эвакуатораДетали процесса автоэвакуации зависит через того, нужны ли услуги эвакуатора в пределах одного города, или вы намерены перевезти машину в другой. Также на ценообразование влияет километраж маршрута.Транспорт, осуществляющий перевозку авто для дальнее расстояние, вынужден лежать оборудован особым образом:19 Апрель 2016

стоимость эвакуатора в краснодаре

Phype

(jastlolf, 2019.06.11 01:15)

www.hotworldreport.com
<a href=http://hotworldreport.com/#>hotworldreport.com</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »