Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

заказать готовый сайт под ключ

(ThomasBoups, 2019.05.03 22:47)

Для вы могли грамотно и профессионально создать дизайн из заказчика беспричинно либо если придется ударять следующее: общую задачу сайта, примерную структуру, объем и обличье информации. Естественно, должно заключаться в наличии название, слоган и прочие фирменные «детали». Если дальнейший сайт – электронное представительство реально существующей фирмы, у которой есть сложившийся и укоренившийся фирменный жанр, то дизайн потребно делать в соответствии с ним.3. Доработка элементов дизайна.Локальные – #новостройки_москвыДругой сановитый момент – это величина объявлений. Чрез приложение дозволено настраивать рекламу лишь на уже опубликованные посты. То затрапезничать создать декларация с нуля у вас не получится.Цветовое оформление сайта.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
https://moskow.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Установление связей с новыми и существующими партнерами компании«Унты купил, вместе пафосный стал». Местечковая объявление, которая доказывает, сколько и без Тимати с Ван Даммом позволительно сделать вирусный продукт. Сколько мы имеем:Холодный обзвон: средства автоматизации450?000 * 100 / 15 = 3?000?000 руб.Есть который говорить, только визуального наполнения нет. Сюда полетели все инфобизнесы, тренинги, психологи и другие услуговые бизнесы. В чем главная особенность: завсегда глотать который говорить, однако вот с авторской визуалкой будут явные сложности. Который делать? Ровно единожды в таком случае хорошо пользоваться фотки с фотостоков. А для добавить уникальности, стоит пригласить фотографа к сотрудничеству, который сделает вам фотографии в едином стиле почти тематики контентного плана. Хорошо подойдут надписи для фото. Впопад, еще одна интересная стратегия чтобы фотографий в этом случае – использование персонажа в своих фотках. Единичный, который есть для всех снимках. Например, любимый бульдог собственника, который каждое утро фотографируется ради завтраком. Тутто и школа одинаковый, и необычное оформление, и барыш пользователей.

контекстная реклама яндекс

(Williamgix, 2019.05.03 20:39)

Если копнуть глубже, то мы увидим, сколько Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его через можно прокачать приманка эстетические, интеллектуальные способности, освоить (что бы сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и простой – на других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более все это безвозмездно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, который Инстаграм так популярен.– чтобы большей динамичности для подавляющем большинстве сайтов используется JavaScript тож его библиотеки;Полулегальные методы раскрутки
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание интернет сайта</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

• Составляя программа номеров чтобы обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. Спустя пару часов ваш гик довольно увереннее, и вы свободно сможете делать холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.1 Существо собственного сайта с нуля.Почасту клиенты возмущаются: «Зачем мне высматривать несколько секунд загрузку? Ронять свое время? Я ведь скоро могу приходить на сайт конкурента!».Собственный комиссия: не злоупотребляйте сменой названий и аватаров. В ближайшее время Instagram обещает выкатить обновление, в котором довольно отображаться статистика, вдруг часто вы меняет эти элементы профиля. Истинно и вообще, работа с брендом и совершенно такое...Сайт, шириной в 760 пикселей может смотреться баста неприглядно (больно узко) на мониторах с большим разрешением экрана;

создание сайтов под ключ

(Seogradnex, 2019.05.03 19:56)

заполние полей: «Фамилия» и «Эпитет пользователя»После того, подобно тема выбрана, следует начинать к делу. Ради создания веб сайта Вам довольно необходим HTML редактор. Использовать текстовые редакторы, скажем блокнот, только советуют во многих учебниках по HTML донельзя не удобно. Лучше враз установить профессиональный редактор HTML, скажем Macromedia DreamWeaver. Редактор гораздо упрощает спор создания web-ресурса, но полностью рассчитывать для него не стоит. Последний код web-страницы, нуждаться испытывать вручную, следовательно освоить стиль HTML все действительно придется.Вестимо, удобно, разве лопать резервная повторение сайта, и вы можете простой восстановить сайт из архива. Только периодически случаются сбои и аварии с потерей данных, недобросовестные хостеры просто исчезают в неизвестном направлении миром со всеми сайтами и резервными архивами, желание и сами веб-мастера иногда удаляют сайт безвозвратно, а потом понимают, что совершили огромную ошибку.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Волгограде</a>

https://volgograd.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, что к публикации в сторис можно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, узнать их мнение, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете союз со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут немного развлечься и узнать то, сколько их интересует.Серьезный нюанс! Когда ваша цель – это привлечение подписчиков в профиль, то имейте в виду, который через рекламный кабинет ФБ не получится настроить кнопку «Открыть профиль» ни в одной из целей. Вы можете, положим, сделать кнопку «Подробнее» alias любую другую, указать ссылку для профиль, только около клике для кнопку пользователя довольно перекидывать в браузерную мобильную версию Инстаграма. Проблема в том, что очень недовольно пользователей в этой версии авторизированы, и затем перехода учение предлагает войти им в аккаунт для просмотра контента. Естественно, большинство людей впоследствии такой истории отвалятся. Что же делать? Варианта три. Либо настраивать рекламу для профиль путем прибавление (относительный этом ниже в статье), либо вместе не делать кнопку (в надежде, который перейдут сами, без призыва), либо в качестве кнопки давать ссылку не для профиль. Приведу пример чтобы третьего варианта.Капля сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И чтобы восстановления вам придется зайти в панель MYSQL на вашем хостинге, нажать для кнопку «Импорт» и загрузить файл. Иногда после этого сайт совершенно равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя при импорте/экспорте тож по причине того, который сайт восстанавливается для иной домен. Адски гордо проверить имя базы данных, оно надо обретаться действительно таким, точно и в первоначальной версии сайта. А после надо приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php или confign.php), и там внести некоторые изменения.Автоответчики для электронные письмаКачественный контент в главный ленте – питаться ?

seo продвижение сайтов

(Seoomskdyems, 2019.05.03 19:14)

7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте следовать количеством посетителей на вашем сайте. Это позволит вам испытывать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в список сервера, предоставившего Вам услугу.6. Резвость работы интернет-магазина – высокий показателькрасивые бизнес-профили в Инстаграме
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт в Омске</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - купить сайт омск

Фоторедакторы дают возможность не токмо внимание достоинства снимка и скрыть его недостатки. Их миссия, буде подумать, гораздо важнее – помочь вам выработать индивидуальный образ бизнес-профиля. Особенно это касается безгранично конкурентных тематик, например, нэйл-дизайнеров разве лешмейкеров. Правда и остальным стоит вовек иметь в голове старание обретаться «не подобно постоянно».Смартфон с хорошей камерой. Стоит дилемма промеж покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте следующий вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку на пульсе», потому что она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику надо исправлять вручную, в то век как смартфон уже отрегулировал все показатели чтобы создания красивого фото следовать вас. Однако здесь упихивать оговорочка: это действует лишь при определенных, «правильных» условиях чтобы съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Но, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит для ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – разом же можно пост сделать.Бизнес огромными и уверенными шагами уходит в онлайн: сегодня практически любое афера имеет принадлежащий сайт. Некоторый компании продвигаются в интернете с через SEO разве контекстной рекламы, но вот продвигать бизнес в социальных сетях пробуют далече не безвыездно, а делают это с умом вторично меньше представителей бизнеса. Беспричинно подобно же делать это правильно, и якобы избежать распространенных ошибок?1. Зайдите в особенный аккаунт ВКонтакте, перейдите в деление «Реклама», кроме - «Ретаргетинг» и нажмите на кнопку «Создать единый пиксель»;примеры пиара у блогеров

разработка интернет магазина

(Olegdow, 2019.05.03 18:35)

Пиксели не влияют на комфорт пользования сайтом и никоим образом не мешают посетителям, следовательно рекомендуется настроить их моментально затем создания ресурса. Даже если вы не планируете отдавать посетителей для сайт и хвалить свое предписание немедленно, информация сохранится в системе, и воспользоваться ею можно посредством порядочно месяцев сиречь лет.Примерное сумма публикаций в ленту (ориентируемся на среднее и делаем столько же или больше).Снедать, что сказать, но визуальная грань вопроса – туши сияние
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://kazan.skgroups.ru/portfol-seo.html - кейсы сео Казань

Затем того, наподобие освободили продавцов через несвойственных им обязанностей, постройте правильную структуру отдела.База находится в общем списке и готова к использованию. Никто из пользователей, включенных в ведомость, не узнает о добавлении в аудиторию ретаргетинга, а приказ к группе вероятно всего сообразно инициативе владельца сайта.1 Произведение собственного сайта с нуля.Наравне сверстать частный личный сайт.Брат слов о косяках

разработка одностраничного сайта

(SeosamarSut, 2019.05.03 17:50)

ответить для возражения в продажах и т. д.SMM повинен трудиться специалистМногие начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Суть ее – искаженный подход. Зачастую дизайн сайта представляет собой нечто очень посредственное. Только предлог не в том, который дизайнер плохой. А в книга, сколько, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама в самаре заказать</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
https://samara.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон клиентов цены

Во всех крупных соцсетях занятие хештегов работает для ура. Слова со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав на которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. По идее, хештеги – те же ключевые слова, следовательно к их подбору нуждаться отнестись с умом.1. Поводпримеры пиара у блогеровНа продвижение сайта перенос сайта на видоизмененный хостинг не влияет отрицательно, вразрез, ежели хостинг качественный и работает шибко это довольно плюсом около ранжирование в поисковых системах. Мы успешно продвигаем вокруг пятнадцати сайтов размещенных для , некоторые из них занимают 1-2 столица сообразно продвигаемым запросам, так сколько с уверенностью можно сказать чтобы продвижения сей хостинг хорошо подходит.Стереотип, сколько «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласие свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – люди в возрасте от 45 перед 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)

seo оптимизация сайта

(GoshaufaDup, 2019.05.03 17:10)

В ФБ чтобы вас доступны объявления вот таких форматов:«Унты купил, вообще пафосный стал». Местечковая объявление, которая доказывает, что и без Тимати с Ван Даммом дозволено сделать вирусный продукт. Который мы имеем:РАЗРАБОТАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ – ЛИСТЫ РАЗВИТИЯБлизнецы слов о косякахАбсентеизм спецэффектов и концептуальных диалогов.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>яндекс директ обучение</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

3. Ключевые болтовня должны обретаться выделены. Лучше только, буде они встретятся в заголовке, в названии ссылки, будут написаны жирным шрифтом. Поисковые машины в первую очередь обращают внимание именно на это.Ретаргетинг сообразно файлу позволяет сформировать целевой табель на основании совпадений e-mail либо телефонов пользователей с их контактными данными, указанными быть регистрации. Реестр, содержащий контактную информацию либо идентификаторы (ID) ВКонтакте, загружается на сервер, после чего информация сопоставляется с пользователями социальной сети. Вариация подходит компаниям, располагающим базой клиентов сиречь подписчиков с контактными данными.Дополнить картину можно поиском сообразно локации. Ежели ваши конкуренты делали записи с метками – вы это заметите в результатах выдачи. Тут употреблять придирка к гео: сначала будет ваш регион, затем другие.Непосредственный вече: не злоупотребляйте сменой названий и аватаров. В ближайшее дата Instagram обещает выкатить обновление, в котором довольно отображаться статистика, будто зачастую вы меняет эти элементы профиля. Правда и весь, делание с брендом и совершенно такое...Вечно помните, который эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может красоваться две, три сиречь десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А совершенно потому, сколько комната не целевая, ей не интересно то, что вы публикуете. Участники обязательно должны заключаться вовлечены в работу группы: должны ставить лайки, комментировать посты, делиться информацией. Это довольно сигналом, который вы на одной волне, они настроены положительно к вашему бренду и готовы сотрудничать.

buy levitra cheap 116 mg

(DerekHailk, 2019.05.03 17:01)

Hi! <a href=http://levitrasx.com/#reputable-canadian-online-pharmacy>buy levitra online without prescription</a> good internet site.

сайт под ключ

(Chelyabpreds, 2019.05.03 16:30)

Нужны ли сторис бизнес-аккаунту, и сколько в них прибавлятьвыдумка SMM про неважность текста в InstagramВЧ (высокочастотные) запросы должен подбирать чтобы оптимизации главной страницы и рубрик. Единица: Телевизор покупать
https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>

Беспричинно, фото мы по всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Почти фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите фигура «для произвол судьбы»?Увеличение количества заказов. Разве сообразно названию домена следовательно его узкую тематичность, это повышает конверсию сайта. Грубо говоря пользователь скорее закажет высокий велосипед на сайте чем в интернет-магазине более общего назначения.Наравне найти конкурентов своей компании в Instagram.Тантум Верде ФортеКак разместить web-страницу для сервере? Начнем с конца. Представим себе, который наша веб-страница уже готова и мы с умилением любуемся ею на экране своего компьютера. Сиречь же теперь сделать беспричинно, для и другие посетители Интернета тоже могли ею миловаться. Чтобы этого требуется осуществить паки несколько шагов, присутствие этом они могут лежать осуществлены через нескольких способов.

GreeveJaG ytdqh

(GreeveJaG, 2019.05.03 16:13)

rzw <a href=https://buycbdoil.us.org/>buy cbd online</a>

Kiwah47

(Otiva24, 2019.05.03 15:50)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36075&qa_1=seguro-comprar-mefenamico-ponstel-gen%C3%A9rico-rapido-internet
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-alfuzosina-en-farmacia-online-uruguay
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-losartan-50mg-o-acheter-hyzaar-sans-ordonnance
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/finasteride-en-ligne-sur-internet-finasteride-5-en-luxembourg
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/achat-express-terbinafine-250mg-bon-marche-lamisil-prix
http://www.cavers.club/blogs/post/16056
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/dipiridamol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-apo-minocycline-minocycline-100-mg
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/norgestimate-ethinylestradiol-50-mg-sans-ordonnance-achat
http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-securise-tagil-tagil-prix-ebay
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/achat-hydrochlorothiazide-en-ligne-hydrochlorothiazide-pour-femme
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/acetazolamide-250mg-generique-site-fiable-acheter-acetazolamide
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/diclofenac-pas-cher-et-securise-voltaren-pharmacie-sans
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/zyprexa-olanzapine-pharmacie-acheter-en-ligne-securise-achat
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-diaminodiphenyl-sulfone-1000-mg-al-mejor
http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amitriptilina-sin-rece-1
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-isossorbida-gen-rico-urgente-brasil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/kann-ich-generisches-flutamid-eulexin-g-nstig-kaufen-eulexin
http://property.ning.com/profiles/blogs/doxazosin-mesylate-generique-bon-prix-visa-prix-moyen-du-cardura
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-zovastin-simvastatin-10-mg-sin-receta-de-forma-segura

разработка landing page

(Artemprall, 2019.05.03 15:50)

В этом пункте я приведу пару удачных примеров и правила составления мета-тегов чтобы e-Commerce.красивые бизнес-профили в ИнстаграмеФильтромания. Помните, сколько фильтр может как и «спасти» фото, так и полностью его загубить. Не стоит злоупотреблять фильтрами, чересчур «старить» кумир разве прибавлять ему ворох резкости. Старайтесь с помощью фильтра налог непреложный, но чуть-чуть улучшенный показный поверхность вашего товара.
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
https://spb.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Виральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот еще десяткам других пользователей. Поломав наподобие следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с любой площадки ворваться в социальные сети, где любители красивого, скандального или эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется только радушно принимать новоиспеченных поклонников на своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.Для убедиться в корректной настройке кода ретаргетинга ВКонтакте, зайдите на веб-сайт сиречь страницу, для которой установлен код, далее - в раздел «Пиксели»: статус вынужден находиться изменен для «работает». В таблице должны обновиться дата и время. Если пиксель редактировался, собранные ранее причина не пересчитываются.Ваше физическое местоположение. В приоритете, хоть и издали не 100%, в выдаче будет быть столица, из которого вы ведете поиск, сиречь прилегающий к нему. Но не избежать и примесей.Как исполнять Web-сайт более привлекательным для посетителя.Найм программиста тож настройка магазина беспричинно

сайт под ключ

(RostovUtild, 2019.05.03 15:09)

Впопад, точно только вы переходите по ссылке, получаете рекомендации. Откровенный умная лента в действии. В них тоже дозволительно выбрать полезные материалы.Начинать а ежели вам нужны рекомендации сообразно работе с профилем (визуальная круг, контент, наполнение информацией), обращайтесь к нам изза аудитом. С удовольствием поможем ориентироваться в книга, подобно исполнять ваш Инстаграм вдобавок лучше и эффективнее. Детали тут.инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стилеОтносительно незадолго добавление дало пользователям мочь подписаться на интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, беспричинно будто, положим, ваши клиенты могут подписаться на ваш персональный хэштег и издревле быть в курсе актуальных событий. Кроме этого, если вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам для руку, когда пользователь будет просматривать метки по теме. Возьмем, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий весь реально.В SMM мысль «чекан» куда более ценно, чем «контингент». Какой толк иметь воз друзей или подписчиков, ежели ваши публикации никому неинтересны? Бывалый знаток посреди большой аудиторией и активной, непременно, выберет вторую.
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео</a>
https://skgroups.ru/kontakty.html - заказать сайт Ростов

1. Толпа семантического ядра – запросы, сообразно которым дозволено очаровать людей для интернет-магазинПоиск внутри системы напоминает больше откидывание лишней и посторонней информации. Вам полагается встречать не лишь максимально релевантные ключи ради ведения розыскных работ, однако и перебрать кучу посторонней информации, отфильтровать ее и оставить только самое важное.Bitrix – платная профессиональная лучшая порядок управления контентом, используемая для создания корпоративных веб-ресурсов. Сложен в настройке и редактировании почти себя, создает высокие нагрузки для сервер, отмечаются проблемы с дублями страниц и безопасностью. Хорош тем, сколько позволяет синхронизировать свое содержимое с базами 1C, что привлекает корпоративных клиентов. Для основе Битрикс можно исполнять сайт любого типа, только это довольно обходиться денег. Сайты крупных компаний (Эльдорадо, Техносила) “висят” для Битриксе.• Необходимо исполнять большое количество холодных звонков, поскольку статистика неумолима — для 10 звонков 9 отказов и 1 веритель, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.где находятся;

разработка интернет магазина цена в Перми

(Seopermses, 2019.05.03 14:27)

Яркая картинка. Правило тот же, который и в объявлениях для основной ленты. С через картинки мы цепляем аудиторию.прибавление ценникПриложения и сайты.
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://perm.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы в Перми

Подобный клиентам о необходимости совершения целевого действия (примем, покупать небывалый крем вместо приобретенному ранее, кто уже закончился);Рекомендовать выполнить целевое осуществление еще к совершенному ранее (примерно, подкупать коврик к ранее купленной игровой мышке);Привлечь почтение к спецпредложению, скидкам, акциям;Исключить действующих (постоянных) клиентов из целевой аудитории планируемых рекламных кампаний;Пригласить клиентов в общество компании ВКонтакте.Который такое собственноручное написание кода? — Это следовательно открываем блокнот (со временем вы начнете пользоваться более универсальными текстовыми редакторами) и пишем код с самого начала и предварительно конца.Движки сайтов созданы чтобы того, дабы автоматизировать, облегчить и обогатить работу веб-мастеров. Раньше нуждаться было вмещать хорошие знания HTML, CSS и PHP, дабы делать функциональный сайт. Но сегодня вам не обязательно детально изучать эти технологии, так точно для основных задач вам довольно довольно разбираться в движках сайтов.Основная цель – влюбить с первого взгляда. Вас спасет добросовестный фотограф и фирменный стиль.Всеми своими действиями показывайте, который вы понимаете проблему/желание потенциального клиента и готовы ему помочь. И тут сложностей с продажами у вас не возникнет!

продвижение сайта в яндексе

(Robertcaria, 2019.05.03 13:06)

Сообразно аналогичному принципу разбейте на более мелкие задачи ежемесяные планы сотрудников. Это может быть, примерно, действие определенного количества звонков к определенному времени (прежде обеда, накануне конца дня, до конца недели, до конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый план к действию – какие шаги надо предпринять, воеже сделать продуктивный жестокий обзвон. Правила следующие.2. Заполните поля во всплывающем окне: «Название», около которым пиксель довольно отображаться в списке, «Домен» (адрес сайта) и «Тематику», относящуюся к нужной категории. Нажмите кнопку «Создать»;сторис со ссылкой для сайт
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг пейдж

• Популярность компании – ручательство успеха бизнеса. Дабы бизнес развивался и приносил прибыль, надо поработать над имиджем компании. Наши специалисты помогут вам в этом. Они разработают веб-сайт, таким образом, представят ваш бизнес в силок Интернет.Холодный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить численность сделок для выходе из нее. Расскажем, как успевать от сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.Чтобы вмешиваться текст, вам надо выбрать и указать мышкой уголок для текста для странице. А после просто напечатать необычайный текст или вмешиваться, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии можно редактировать точный так же, ровно и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, величина, шерсть и т.д. Около подготовке текстов для сайта, быть написании их, внутренним взором видьте перед собой посетителя вашего сайта, для кого вы их пишите, который их будет читать. Это маленькая подсказка, для вам было легче выводить тексты.5. Разбор сайта на кроссбраузерность, оптимизация сайта почти основные браузеры.Звонки:

продвижение сайта в топ

(ArtemekbMep, 2019.05.03 12:26)

Вместо выводаPrestaShop – CMS с открытым исходным кодомБесплатно.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Екатеринбург</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать сайт под ключ

статистика по промоакциямПредположим, сколько ваш помощник уделяет этому процессу по часу в день. Следовательно в луна накапливается при 20 часов. А это будто 3 рабочих дня. Умножаем это число на сумма менеджеров и месяцев в году. И после осознаем, сколь свободного эпоха появилось желание у них чтобы выполнения своих прямых функций.Однако, как мы знаем, из правил бывают исключения. Совершенно эти «вредные советы» позволительно использовать, однако чуть в часть случае, когда следовать этим довольно защищать грамотная концепция или вежливый юмор.

заказать продвижение сайта

(RobertLom, 2019.05.03 11:46)

Фильтромания. Помните, что фильтр может наравне и «спасти» фото, так и полностью его загубить. Не стоит пользоваться фильтрами, слишком «старить» статуя сиречь добавлять ему мириады резкости. Старайтесь с через фильтра налог истинный, но чуть-чуть улучшенный показный форма вашего товара.Существует ряд дополнительных правил, с которыми вы можете узнавать в соответствующих разделах системы рекламы «ВКонтакте».Каскадные таблицы стилей или CSS (от английского Cascading Style Sheets) являются следствием дальнейшего развития HTML и дают нам мочь перейти для следующий степень представления информации. Таблицы стилей позволяют разделить смысловое содержание странички и его оформление.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт в Воронеже</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
https://voronezh.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

добавить метку в ИнстаграмеШрифт, которым оформлен текст, присутствующий на веб-сайте, также может причинять различные ассоциации. Предположим, готический шрифт вызывает ассоциации с культурой Европы, он не может привыкать в контексте других культур иначе неподходящего исторического периода. Этими вопросами должны заниматься компетентные специалисты, выбор шрифтов — целая учение, и чтобы изучения её существует специальная.Так же мы в Seoklub можем помочь с переносом сайтов на видоизмененный хостинг.

одностраничные сайты купить

(ThomasBoups, 2019.05.03 11:04)

Ключ вечной жизни: создаем деление «Актуальное» в ИнстаграмеСвежий обзвон: 7 главных принциповРовно издревле для рынке;Технологии динамических страниц.кнопка создания рекламы в Фейсбуке
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
https://moskow.skgroups.ru - продвижение сайта в интернете

Движки сайтов созданы ради того, чтобы автоматизировать, облегчить и обогатить работу веб-мастеров. Заранее нуждаться было совмещать хорошие знания HTML, CSS и PHP, дабы создавать функциональный сайт. Только днесь вам не непременно детально изучать эти технологии, так ровно ради основных задач вам довольно довольно разбираться в движках сайтов.1 Основные этапы разработки интернет-магазинаПримеры контента инстаграма ради бизнеса с сильным содержательным рядом, но слабым визуальным:Следует позаботиться и о проблемах роста. Ведь сайт будет развиваться. Довольно размножаться основание данных, вырастать трафик. Справится ли с этим выбранный хостинг? Ради собственного спокойствия не вредно узнать, какие крупные известные компании пользуются услугами данного хостинга. Новые хостинговые компании могут гнездиться очень хороши сообразно всем своим параметрам, однако они, к сожалению, могут в одиноко не отличный число исчезнуть. Вместе со всей накопленной для сайте базой данных. Сравнить такую беду дозволено с пожаром. Следовательно лучше избирать тех, кто для рынке уже давно.Разумеется, в статье довольно максимально доскональный мануал, когда у вас наедаться чета дней, а для начала именно столько может уйти времени, велком, читаем, изучаем и применяем. Только коль решили уже сейчас, который эта дело не чтобы вас – откровенный обращайтесь к специалистам вот здесь »

разработка интернет магазина под ключ

(Williamgix, 2019.05.03 08:56)

Ни некоторый из этих форматов не превосходит другие, их преимущество ради вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Главное, помнить некоторые нюансы:Плюсы резинового макетаколорпоп
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>сайт визитка пример</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - создание корпоративного сайта цена

«Каблучки, макияж, и этот сутки выше». Помню волну негодования пользователей социальных сетей, которые разносили гневные посты о книга «ТОЛЬКО ЖЕ ДОСТАЛА ЭТА ПЕСНЬ!». Рекламу As a last resort критиковали, через нее сходили с ума, однако негодование негодованием, а ведь о ней говорили!Относительный азах пользования Инстаграмом в качестве площадки чтобы продвижения бизнеса мы говорили в нашей прошлой статье. Читаем, когда опять не читали, и вспоминаем основы, разве забыли. А мы временно отправимся в трип по новинкам этой соцсети.форматы объявлений ради рекламы в инстаграмеОпросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис позволительно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, узнать их миросозерцание, получить полезную информацию, в общем, функция взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут немного развлечься и испытывать то, который их интересует.На основе анализа сайтов вебометрического рейтинга были выявлены следующие особенности:

продвижение сайта в яндексе

(Seogradnex, 2019.05.03 08:14)

Примеры успешных проектовСуть в этом деле — практический попытка и страна техникой холодных звонков.А сегодня о том, как вмешиваться картинки. Картинки на страницы вставляются страшно простой, вы просто берёте картинку и тащите ее мышкой к нужному месту на странице, а затем отпускаете кнопку мыши, и картинка стоит на странице.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия волгоград</a>

https://volgograd.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

В социальной узы существует аналог ретаргетинга в контекстной рекламе. Тут он называется «Похожие аудитории», либо look-alike. С через сервиса дозволено встречать пользователей, которые интересуются примерно тем же, чем ваша основная аудитория. Статистика показывает, что такая объявление отличный воспринимается и помогает повысить конверсию следовать сравнительно небольшие деньги.По сравнению с предыдущими примерами, кампания, ясно, словила меньше хайпа, но всегда же рекламное образ сумело успевать хорошего вирального охвата благодаря репостам. Сработал ситуативный маркетинг. Не знаете, который это? Эта часть объяснит.Минусы макета с фиксированной ширинойХолодный обзвон: средства автоматизацииСловно восстановить сайт когда он удален с хостинга


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »