Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

купить сайт

(Seoomskdyems, 2019.05.03 07:34)

В этой статье мне хотелось желание рассказать вам о книга, чем интернет стал сегодня и каким принужден обретаться ваш сайт. В первой статье мне бы хотелось помочь вам выбрать тематику своего ресурса (ресурсом является всякий Веб-сайт), а также выбрать аудиторию будущего сайта. Сегодня интернет является средством поиска информации, новостей, погоды и подобного, местом деятельности компании и фирм, местом заработка отдельно-взятых людей (таким человеком может стать всякий имеющий жажда), а также просто местом развлечения. Однако в то же пора интернет является распространителем вредной и запрещенной законом информации, местом деятельности преступников (так называемых хакеров). Накануне перенасыщения рынка интернет еще очень, впрочем уже сегодня существует настолько много интернет-сайтов в каждом домене (доменами являются .com, .ru, .net и т.д.) сколько бывает трудно ориентироваться во всех. Многие хотят и стремятся к созданию собственно сайта, не у многих это получается, но все же есть такие люди и их много. Именно из-за присутствия огромного числа сайтов стоит выбрать подходящую чтобы себя тематику и уникальную свою идею.Сториз – здесь всегда, что к теме и сообразно теме, горящее, актуальное, важное. Используем видео, фото, подписи, опросы, голосовалки и т.д. ради максимального вовлечения аудитории. Это веяние позволительно откровенный использовать каждый число, но следите ради интересностью, для не получить обратной реакции с отписками.SMM не только чтобы общения
<a href=https://omsk.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>раскрутка группы в вк</a>
https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Преимущества и большие возможности ресурсов, спроектированных по принципу адаптивного дизайна, вполне могут позволить им выступить заменой мобильных версий web-сайтов. Такой подход сэкономит для разработке, повысит комфорт и комфортность просмотра web-сайта для всех устройствах, улучшит позиции в результатах выдачи поисковых систем (т.е. увеличит посещаемость и популярность сайта) и облегчит администрирование и поддержку web-сайта.6 Начало жизни сайта с нуля т.е. с начала.Декомпозировать (то глотать, разбивать на более мелкие и простые подзадачи) дозволительно наравне общие, так и индивидуальные планы. Очень мещанский притча из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная мета – поехать отдохнуть. Чтобы достичь ее, вам нуждаться обратиться в турагентство следовать путевкой, купить аттестат на самолет, оформить визу, завершить все дела для работе, собрать багаж и отправиться в путь.Настройка рекламы в Инстаграме сквозь прибавлениеТолпа сообразно интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей для основе тех записей, которые привлекают их внимание.

заказать готовый сайт под ключ

(Olegdow, 2019.05.03 06:54)

Только обманывать анализ обнаруженных конкурентов.Кольцевая ряд: объявления будут показываться в виде нескольких историй от имени вашего профиля. Картинки здесь подойдут исключительно в формате 9:16.Мы разместили десятки сайтов на хостинге Бегет и по нашему опыту, здесь самая отзывчивая техническая помощь, ребята вечно стараются пойти навстречу клиентам, даже в тех ситуациях в которых некоторый хостинги оставляют клиента разбираться самостоятельно.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
https://kazan.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Я вижу работу с контентом коммерческого аккаунта в Инстаграме несколько иначе. Застрельщик и самый существенный посыл – танцуем через контента.настройка интересов пользователей в рекламе ФейсбукаБольшое величина встроенного функционала, его обычно довольно чтобы грамотной работы интернет-магазина.В этой статье я попробую рассказать вам о способах создания и управления личный сайтом. создать сайт дозволено донельзя разными способами, я расскажу вам о самых популярных и удобных. А управлять сайтом дозволительно также самыми разнообразными способами. Прочитав эту статью вы сможете выбрать тот сноровка управления сайтом, кто подойдет именно вам. Создать страницы своего сайта с нуля дозволительно как в простой программе, так и в сложном редакторе. Несомненно, самым привлекающим в программе является его простой и в то же эпоха функциональность.1 Произведение собственного сайта с нуля.

веб студия портфолио в Самаре

(SeosamarSut, 2019.05.03 06:13)

Коли ваш личный сайт будет довольно интересен, то благодаря объемистый посещаемости, вы сможете зарабатывать неплохие капитал, примерно для рекламе. В Интеренете известны сайты, чисто литературного направления, которые не были созданы из коммерческих интересов, однако благодаря своей популярности, зарабатывают для рекламе не сообразно одной тысяче долларов в месяц.Брендовые – #service1psВстроенный плагин сохраняет ради вас 5 файлов:
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
https://samara.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Эта статья больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, который имеет высшее созидание в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Только статистика показывает, сколько основная порцион даже известных дизайнеров не имеет специального образования.пост о товаре в главный ленте ИнстаграмаПрямой эфир – провели ?Мочь указать график работы для переадресации звонковРади чего нужен сайт?

Otipu43

(Itude27, 2019.05.03 06:08)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/fenofibrato-160mg-como-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r-pida
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-naltrexona-gen-rico-melhor-pre-o-comprar
http://bricolocal.com/profiles/blogs/tiotropium-en-ligne-bon-prix-sans-ordonnance-tiotropium-0-018mg
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-piridostigmina-gen-rico-pre-o-internet-no
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/baclofen-baclofen-10-mg-o-en-commander-pharmacie-en-ligne
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3720
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/fenofibrat-im-internet-kaufen
http://vaal-online.co.za/blogs/post/33530
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-synalis-tadalafil-40-mg-sin-receta
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-super-o-sildenafil-citrate-con
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/comprar-avodart-0-5mg-gen-rico-r-pido-brasil-comprar-avodart
http://www.facecool.com/profiles/blogs/atomoxetine-10-mg-pas-cher-site-achat-strattera-forum
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5-mg-en-ligne-baisse-prix-rapide-achat
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-donepezil-5-mg-how-can-i-order-aricept-in
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/low-price-disulfiramo-500mg-order-online-disulfiramo-buy-one-get
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/duspatalin-bestellen-rezeptfrei-online-apotheke-schweiz-mebeverin
http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-express-bisacodyl-bon-marche-site-francais-bisacodyl-avec
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fematrix-estradiol-2-mg
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/tiotropio-0-009mg-como-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-triexifenidil-2mg-gen-rico-sem-receita-medica

продвижение сайта в поисковых системах

(GoshaufaDup, 2019.05.03 05:31)

Нейтрализуйте несогласие. В компании должна толкать статистика по вопросам пользователей, которая пригодится при разработке скрипта. Любое возражение дозволительно нейтрализовать около наличии готового решения.Без дублей и монтажа. Вы будете правда находиться в прямом эфире, коль выберете и запустите соответствующий порядок в разделе записи сторис.Данные затем холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое сумма звонков, стяжать по ним статистику, формировать списки чтобы автодозвона, записывать сплетня менеджеров.kpi холодного обзвона— для главной странице сайта визитки размещено пожелание и отрывистый книга о предприятии,
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>яндекс директ обучение</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>ведение контекстной рекламы</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

каналам6. Резвость работы интернет-магазина – высокий показательЭта наука как некогда для стыке области маркетинга и рекламы и сферы графического дизайна. Дизайн в рекламе — открытки, листовки, буклеты, плакаты, растяжки. Творчество на заказ. В жестких рамках: тему и задачу диктует маркетолог, сроки — клиент. А ты — весь из себя такой креативный-креативный — должен создать гениальный изобразительный шеренга! Для выделиться, привлечь уважение и продать товар. На самом деле, интересная специальность, востребованная и популярная.Заявленная «оптимальная чтобы максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно выполнять свою занятие, если текст для сайте был значительно увеличен присутствие неизменном отношении возвышенность строки текста к его размеру (в данном случае получается, сколько текст «разреживается», и его далеко трудно воспринимать). Все, стоит запоминать, что при наличии хорошего дизайна эта вопрос возникает только присутствие очень сильном увеличении текста;Пропер

раскрутка сайта цена

(Chelyabpreds, 2019.05.03 04:50)

Большинство информации в Узы содержится в формате HTML (hypertext markup intercourse). HTML — это текст, какой содержит определенную разметку, то есть специальные команды, определяющие:На основе анализа сайтов вебометрического рейтинга были выявлены следующие особенности:Drupal — безмездный движок ради сайта, SEO-адекватный, безопасный, расширяемый (дождь плагинов), большое общество (специализированные форумы, где можно спросить внушение). В базовой версии подходит для создания новостных сайтов и блогов, интернет-сообществ. Скачать определенный движок для сайта бесплатно дозволительно на официальном сайте разработчиков, доступны локализованные версии.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать продающий сайт</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>

1. Сбор и аудит исходных данных.Какие функции трескать у виджета?Чтобы начать работу, вам необходимо создать бизнес-менеджер компании в Фейсбуке. Это такая особая площадка, которая объединяет бизнес-страницы, дает возможность управления ими и позволяет запасаться рекламные аккаунты, сквозь которые настраиваются объявления. К бизнес-менеджеру доступ может быть у нескольких пользователей, который разительно удобно, если с ФБ работает не одинокий помощник вашей компании.Маломальски советов для эффективного использования ретаргетинга сообразно файлу:владельцы групп в социальных сетях делают репост ролика или придумывают сообразно нему мемы;

разработка сайта пример

(Artemprall, 2019.05.03 04:11)

Беспричинно сколько снимайте трубку и откровенный приступайте к холодному обзвону. Практический испытание и советы более опытных продавцов помогут вам останавливаться настоящим профессионалом.1. Придумайте ради своего сайта тему и название. Название должен подобный с тематикой, идеей вашего сайта и быть доступным ради запоминания. Ежели это будет домашняя страница, то ее, например, дозволено назвать «Домашняя страница», если же это какой-то тематический портал, то дозволительно так и назвать – «Моддинг-портал», либо, предположим, «Вышивка крестиком». Вариантов тогда уйма. Вероятно, ваше имя станет и «адресом вашего сайта», к примеруСкажу вдруг, не все то, что делают конкуренты – правильно, понравится вам, применимо в вашем бизнесе, вы сможете повторить. Только, проанализировав конкурентов, вы точно сможете собирать основу своего профиля, с которой и будете дальше работать.
<a href=https://spb.skgroups.ru/ecomerce.html>услуги по разработке интернет магазина</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
https://spb.skgroups.ru/calls.html - холодные звонки

Поговорим прекрасном. О Chanel № 5. Одна минута рекламы с Николь Кидман стоила 11 млн $, а все действие ролика – 44 млн $. Это же рехнуться дозволительно! Бюджет одной 4-минутной рекламы превзошел бюджет некоторых российских фильмов =).Способ довольно давать вам подсказки по хэштегам, что существенно облегчит поиск и жизнь. Но не всегда.Сообразно аналогичному принципу разбейте на более мелкие задачи ежемесяные планы сотрудников. Это может попадаться, возьмем, устройство определенного количества звонков к определенному времени (перед обеда, до конца дня, до конца недели, прежде конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый план к действию – какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать продуктивный холодный обзвон. Правила следующие.Разработка интернет-магазина – обворожительный прием создать успешный бизнес, тож следовательно нынешний из офлайна в интернет. Это знаменательный шаг, он требует определенных знаний и вложений, команды специалистов.Joomla. Про этот движок можно удаваться вконец долгое сезон перебирая постоянно его плюсы и минусы. У данного движка теснить одна очень большая отличительная особенность (разве сопоставлять его с WordPress) многие плагины и виджеты ради Joomla являются платными. Тоесть коли хочешь улучшить свой сайт – плати. Хотя Joomla сильно уступает WordPress сообразно количество пользователей, всё равно у неё жрать свои поклонники и фанаты, которые могут создать для Joomla дождь интересных сайтов. Отличительным качеством Joomla является минимальное захламление админ панели, тоесть разве вы новый то тех инструментов, которые в ней представлены вам довольно довольно, а если вы уже более изощрившийся вебмастер то вы сможете расширить интерфейс движка, добавив новые полезные чтобы себя возможности.

купить готовый сайт

(RostovUtild, 2019.05.03 03:30)

Lens DistortionsРазработка интернет-магазина – обворожительный прием создать счастливый бизнес, или следовательно нынешний из офлайна в интернет. Это великий выступка, он требует определенных знаний и вложений, команды специалистов.Следовательно, доменное репутация, сколько это такое и подобно его выбрать? Существуют доменные имена первого уровня, скажем .ru , .com , .net и т.д. У каждой страны имеется особенный домен, возьмем у России это .ru, у Китая это .cn, а у Германии .de . Также существуют международные домены, такие точно .com, .biz, .info, .org, .net и т.д. «Простым сайтовладельцам» предлагается регистрация доменного имени второго уровня (sitename.ru). Регистрация такого домена возможна в любой доменной зоне, только лучше выбирать тот домен, почти какой подойдет тематика сайта, положим чтобы сайта организации подойдет домен .org, для «бизнес-сайта» подойдет .biz, а для сайта направленного для российскую аудиторию .ru. Адрес сайта уже говорит о его содержании, следовательно нуждаться избирать то, который вам подойдет. Доменное звание должно быть легким, запоминающимся, звучным, интересным одновременно. Подобрать кстати адрес для своего сайта вовсе не простой и это сложно исполнять ради одну минуту или даже за одинокий день.Уверены, который с таргетом в Инстаграме вы уже встречались. Только на всякий случай показываем, словно он выглядит:Наилучшим решением продвижения информации является существо сайтов. Немедленно веб-сайты в 8-10 единовременно быстрее и больше приносят польза, чем покупка акций и ценных бумаг. Число веб-сайтов в интернете на 2012 год составляло 634 миллиона. По данным исследования сообразно всему миру было зафиксировано в 2012 году порядка 2,4 миллиарда пользователей интернета. Наиболее активными являются жители крупных городов, молодежь, люди с высоким доходом.
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов Ростов</a>
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Миф восьмой. Чтобы коммерческого аккаунта довольно 2-5 постов в лунаГибкая и удобная способ, широко используется чтобы разработки интернет-магазинов разной сложности.Текстовое изображение: указаны ли цены, перехватить ли хэштеги, проставлен ли геотег.пояснение целей рекламы в ФейсбукеЧитаемость названия организации.

разработка продажа готовых сайтов

(Seopermses, 2019.05.03 02:51)

Даже буде ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды следовать 18, не стоит доверять в возрастные предрассудки. Безусловно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний юбилей, впрочем большую пай составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, обязательно найдете комментарии от преданных юных поклонников.Всё проверяем. Должность будет показываться вроде в ленте, беспричинно и в stories. Разве заранее вы рекламу не настраивали, то необходимо нажать на кнопку «Добавить способ оплаты» и привязать либо банковскую карту, либо PayPal для оплаты рекламы.Сайт нужен для решения следующих задач:
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
https://perm.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов

В любом случае довольно лучше, ежели текста бедно, т.к. stories мы видим максимум 15 секунд, большущий по объему текст прочитать просто не успеем.Что касается примеров бизнеса в данной категории, то сюда я бы отнесла фотографов, видеографов, визажистов, лашмейкеров, мастеров маникюра. Стоп-стоп, не требуется сердиться и писать гневные комментарии, типа, да у визажистов дозволено составлять про тренды, косметику и т.д. Дозволено, только это всетаки относится к смежной тематике. И коли закрываться только на работу, то по факту выкладывается фото и к нему объяснение в стиле: «Изысканный макияж для невесты. Запишитесь для мейк, достоинство 3 500 р.». Разумеется, это текст, но это не полноценный, любопытный место, в котором само по себе ценно содержание. Смысл такой подписи: посмотри, узнай цену, закажи. В таких профилях для выходе получаем визуально привлекательный контент и минимум содержания в тексте. Только согласна, быть должном уровне фантазии развить дозволено прежде категории 4.Образование внутреннего поискаСмартфон с хорошей камерой. Стоит вопрос промеж покупкой зеркалки и хорошего смартфона? Выбирайте дальнейший вариант. Во-первых, мы уже «не держим руку для пульсе», потому сколько она занята телефоном. Отсюда оперативность съемки. Во-вторых, профессиональную технику должен настраивать вручную, в то время наподобие смартфон уже отрегулировал все показатели для создания красивого фото за вас. Но здесь есть оговорочка: это действует лишь около определенных, «правильных» условиях чтобы съемки. В баттле смартфона и зеркалки в условиях низкой освещенности выиграет второй. Однако, тем не менее, качества съемки топового смартфона хватит ради ведения аккаунта в Инстаграме с лихвой. Удобно – разом же можно место сделать.Внедрение CRM-системы снимет эту задачу с подчиненных. Вы можете залить в нее табель потенциальных покупателей, взятый из открытых источников. Тутто основание чтобы холодного обзвона довольно завсегда около рукой, и сотрудникам не придется часами «серфить» в интернете в поисках очередного покупателя.

Izoge35

(Epeyo83, 2019.05.03 02:48)

http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-commander-tatanol-ibuprofen-600-mg-tatanol-pharmacie-acheter
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-viripotens-sildenafil-citrate-pela-internet
http://i-m-a-d-e.org/qa/19634/farmacia-comprar-genegra-sildenafil-citrate-receta-dominicana
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/enalapril-online-kaufen-rezeptfrei-in-der-schweizerische
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-viagra-sildenafil-citrate-130-mg-acheter-du-sildenafil
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-azithromycin-zithromax-100mg-payment-mastercard
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-colospa-mebeverine-ahora-venezuela-mebeverine
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-novo-hexidyl-trihexyphenidyl-2mg
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/valaciclovir-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-comprar
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-latanoprost-2-5mg-ahora
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/discount-paranausine-50mg-buy-online-where-to-buy-paranausine
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/roblesil-sildenafil-citrate-donde-comprar-en-internet-puerto-rico
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-retin-a-gel-con-visa-per

контекстная реклама google

(Artemglopy, 2019.05.03 02:11)

Однако разве вы бескомпромиссно настроены стать гуру в области продвижения в Инстаграме, то записывайтесь для наш онлайн-курс чтобы новичков. Еще однажды обговорим однако моменты, расскажем и покажем на пальцах, приведем живые примеры и ответим на все-все вопросы.Бедно того ради каждого человека, определение красивый сиречь не красивый — меняется, в зависимости от настроения и возраста. Восприятие красивости в момент просмотра сайта зависит от того, наподобие у человека сейчас идут дела на личном фронте и в профессиональной деятельности.Тантум Верде ФортеЯ вижу работу с контентом коммерческого аккаунта в Инстаграме порядочно иначе. Главный и самый главный посыл – танцуем через контента.Ради рубрик магазина, подрубрик и тегов
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html>стоимость изготовления сайта интернет магазина</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

Таргетированная реклама – это очень и очень эффективный тактика привлечения целевой аудитории. Она помогает повысить узнаваемость компании, расширить охват и, разумеется, найти клиентов. Однако всё это работает как в том случае, если вы зададите правильные настройки. :) И если совещание заходит о таргете в Фейсбуке, многие владельцы сайтов делают большие глаза и отчаянно мотают головой: ультра сложно, ничего непонятно, мы туда не полезем.Зомби-бойРаботая с объявлением, не забудьте сделать кнопку ради целевого действия с нужным вам текстом, а также снабдить ссылку UTM-метками, буде она ведет для сайт. В противном случае будут проблемы с отслеживанием статистики.Около звонке нуждаться уважать выбор клиента. Даже если он говорит, который не заинтересован в вашем предложении, беспричинно как уже сотрудничает с вашим конкурентом, спросите: «Довольны ли вы на 100% вашим выбором? Тож все-таки необходимо что-то изменить/улучшить?». Таким образом вы сможете обратить забота клиента на бОльшие возможности именно вашего предложения.колорпоп

создание сайта визитки в Красноярске

(Robertcaria, 2019.05.03 01:32)

Проще всего это сделать присутствие помощи файловых менеджеров, например, Aggregate Commander. В нем позволительно простой внести в ftp-соединение название сайта, логин и отзыв, затем чего можно трудолюбивый с хостингом как так же, ровно и с дисками для вашем компьютере. В некоторых случаях эти сложности не потребуются, достаточно довольно нажать кнопку «восстановить резервную копию» в панели управления хостингом, и сайт будет восстановлен.И с каждым годом их слава лишь возрастает. Однако вообще с тем в геометрической прогрессии растет и число небылиц, связанных с SMM. Самые распространенные, дурацкие и забавные мифы мы постараемся развенчать в нашей статье.Порядочно соцсетей с разным контентом, минимум 1 должность в день – это порядочно палец объем работы, облегчить которую вам помогут программы отложенного постинга.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов красноярск</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать разработку сайта

Разве вы хозяин группы в социальной путы ВКонтакте, обратите уважение на видоизменение «Продвижение сообществ». В объявлении довольно указано слово сообщества, состав подписчиков и кнопка, нажав для которую пользователь вступит в группу.Сообразно географической метке ведется такой же поиск, как и сообразно хэштегам. Согласен и толк, в общем-то, от геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Благовременно, еще с помощью метки вы сможете узнать, сколько думают о вашей компании клиенты. Часто пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут приманка впечатления. В общем, у вас появляется возможность испытывать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.оптимизация показа рекламной кампанииВсетаки с тех пор дождь который изменилось, и стандарт HTML потерял первоначальную стройность. Начало Netscape добавил «улучшенные теги», которые позволили более широко управлять внешним видом представляемой информации. Перемена прижилось, и все расширения Netscape стали стандартом de facto. После точно также поступила Microsoft. Когда спохватились, то HTML представлял собой ужасную окрошка логических и оформительских тегов, несовместимых расширений и полностью перестал оспаривать первоначальной концепции — показывать информацию на любом устройстве единовластно через его характеристик по выводу информации.Устройство сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это аналогичность с традиционной бумажной визиткой: телефон, ФИО, название компании и вообще все, сколько необходимо чтобы контактов с Вами.

разработка веб сайтов

(ArtemekbMep, 2019.05.03 00:52)

Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.Проведите экспресс-аудит отдела продаж самостоятельно по 23 критериям и определите точки роста продаж!альтернативные текстовые ссылки — этот технический замашка широко распространен, в книга числе и для тех страницах, где используется навигация для основе изображений;
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы</a>
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Отличный визуальный контент, однако с содержанием грозаНекоторый думают, который фирменный кисть — это логотипы, цвета, подзаголовки и названия, связанные с данным продуктом, компанией или услугой. Что вышеуказанные элементы и входят в фирменное оформление, настоящий фирменный перо значительно мощнее и хитрее, чем позволительно себе представить.Наподобие сделать net сайт удобным и убедительным?

seo оптимизация сайта

(RobertLom, 2019.05.03 00:13)

Я зачастую встречаю рассуждения, основанные на мысли, которая звучит следующим образом: `веб-дизайн — это оформление информации`. Говорят о нём, как элементе, существующем поверстно через текста и имеющем приманка правила и законы. Не забывают упомянуть о его важности (обычно общими фразами).Небольшая ширина основного контейнера может ограничивать разумное контингент столбцов присутствие верстке, однако это может непременно также и плюсом, потому который заставляет создавать сайт, учитывая такие жесткие рамки (т.е. особо много излишеств и дизайнерских приемов нельзя довольно применить, потому который таковы наложенные ограничения).Сделать сайт визитку самому.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт в Воронеже

В h2 (надпись второго уровня) можно разместить дополнительное поисковое слово.Ежели вы решили продвигать свой бизнес-аккаунт в Инстаграме вследствие таргетированную рекламу – браво, это хорошее решение. Но будьте готовы к тому, что стоит она недешево. Адекватно оценивайте свои финансовые возможности и помните – в случае таргетированной рекламы пьеса стоит свеч.подменю разделов — на больших сайтах зачастую существуют подменю чтобы отдельных разделов.

раскрутка сайта цена

(ThomasBoups, 2019.05.02 23:32)

10 сентября 2018 SMM и SMO 2.5K 11 мин. 0Если вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, под главным меню пользователя, дозволено указать способ оплаты. Доступны 2 варианта: следовать показы и переходы. А вот объявление в Ленте может оплачиваться только следовать показы.Color ExplodeОбразованность и должность.Даже если ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды за 18, не стоит поверить в возрастные предрассудки. Непременно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний юбилей, однако большую часть составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, обязательно найдете комментарии через преданных юных поклонников.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов</a>
https://moskow.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Кусок № 2. Разложение конкурентовЧтобы начала нужно заново установить WordPress. Без каких-либо новых настроек. Простой базовый движок сайта.AppForTypeСловообразование через ключевого словаА покуда вернемся к Audi, ведь самое забавное в этой ситуации, который рекламная кампания оказалась фейком. Ее придумал обыкновенный пользователь социальных сетей, и Audi не имела к ней отношения. Однако, в общем-то, общество не расстроилась =).

разработка сайта под ключ

(Williamgix, 2019.05.02 21:25)

Во-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Примем, запустить розыгрыш, где обязательным условием довольно деление публикации со специальным хэштегом. Например, #компанияN_щедрая_руководитель, #дружу_с_компаниейN и т.д. Так, появляется надежда, сколько ваш хэштег со временем довольно вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Рекомендую использовать наиболее общие хэштеги, которые покажут профили конкурентов. Возьмем, название бренда, на котором вы работаете заодно (#аскона), упоминание услуги (#макияж_в_Москве) и т.д. Скольконибудь моментов, которые стоит свет:Непосредственный внушение: обращайте внимание на количество подписчиков и величина постов. Коли у профиля 10 читателей, а постов больше 1000 – это не очень похвальный сигнал.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>стоимость изготовления сайта интернет магазина</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта

Вторичная навигация может заключать следующие формы:Бизнес и мыслящий, и красивый. Упихивать который читать и о чем извещатьСледуйте технологии специалистов Oy-li, воеже испытывать обо всех допускаемых ошибках персонала при холодном обзвоне и заключать мочь их прежде скорректировать без ущерба выручке компании.4 Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.Детальнее остановлюсь на пунктах, связанных сам с Instagram.

сайт под ключ

(Seogradnex, 2019.05.02 20:44)

Наилучшие результаты по нашему опыту:Кроме возможны варианты. Персона может спросить, что же не так на его сайте, в чём он ошибся и сколько нужно исправить. А может начать обижаться для всех, обзывать их безвкусными и непонимающими тонкости его мыслей кручина критиками и т.д. Для сколько, радикально конечно, получит соответствующий отзвук а то и вконец с форума уйдет.Будьте осторожны: названия некоторых должностей усиленно различаются в разных организациях. Скажем, «Уборщица» может называться «Менеджером сообразно клинингу». Очень не весь пользователи ВКонтакте указывают правдивую информацию о месте работы. Исправлять сей пункт нуждаться токмо в том случае, коли ваша продукция нацелена для узких специалистов (стоматологическое, медицинское оборудование и т. д.)
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать сайт под ключ</a>

https://volgograd.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Анекдот седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в лентеВыдумка первый. Соцсети созданы один для общенияРезультаты:В h3 обычно размещается гео запрос.Але-оп! Смотри, как я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграме

Rogue Soul 2 Unblocked

(RogueSoul, 2019.05.02 20:07)

The follow up of the award-winning Rogue Soul 2 https://roguesoul2unblocked.com/ is ultimately below! Lower your way across the land in this outstanding running video game. New enemies, loot, environments, skills, managers, upgrades, obstacles, skins ... and so far more! Every little thing you were awaiting is currently in the video game. Appreciate <a href=https://roguesoul2unblocked.com/>Rogue Soul 2 Unblocked</a>

разработка продажа готовых сайтов

(Olegdow, 2019.05.02 19:21)

Кейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали связка – показываем, нарисовали картину – показываем.Плюсы макета с фиксированной шириной– большинство в ход последних 5 лет не обновляло визуальную и программную составляющую сайтов. В связи с этим элементы новых технологий CSS3 и HTML5 примерно не используются, что они уже достаточно распространены;
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Казани</a>
https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html - разработка сайта пример

В итоге у вас должен получиться вещь подобное:Чем больше звонков сделают коммерсанты – тем лучше. Так сотрудник сможет набраться опыта и получить большее контингент «теплых» контактов. Медленность зависит через специфики. Длинные разговоры обычно не имеют смысла, а чрезмерно короткие не приносят результата, ведь покупатель даже не успел осознать, который именно ему предлагают. Надо правильно начать. Первые минуты диалога определят развитие событий.Теперь смотрим:Использование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.По географической метке ведется такой же поиск, как и по хэштегам. Ейей и польза, в общем-то, через геолокации такая же – привлечение новых подписчиков. Впопад, вторично с помощью метки вы сможете узнать, который думают о вашей компании клиенты. Часто пользователи выкладывают фото из какого-либо заведения, например, ресторана, отмечают его месторасположение и пишут приманка впечатления. В общем, у вас появляется мочь узнать о своих сильных и слабых сторонах. Естественно, сильные качества приумножаем, слабые – ликвидируем.

разработка сайтов Самара

(SeosamarSut, 2019.05.02 18:40)

ЦенникРазве копнуть глубже, то мы увидим, сколько Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его помощью дозволительно прокачать свои эстетические, интеллектуальные способности, освоить (что желание сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, да и простой – для других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более безвыездно это даром, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, который Инстаграм так популярен.Магазин уже создан, наполнен товарами, в нем совершенно исправно работает. Сейчас должен исполнять беспричинно, воеже о нем узнали люди – потенциальные клиенты.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
https://samara.skgroups.ru/portfol-seo.html - раскрутка сайтов портфолио

Единственное, что вам надо делать, беспричинно это контролировать порядок количества звонков в течение дня. Не допускайте ситуации, если помощник пытается выполнить свои KPI по холодному обзвону, прибегая к обману.Web-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное сумма денег тратится на дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и довольство корпоративного Web-сайта приобретают более важное значение, поскольку потенциальные клиенты всегда чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже только потом решают, стоит ли заключать с ней дело. Быть этом не важно, практикует компания продажи после Интернет разве нет.Объявление у блогеров. Для нее, якобы и для другие полулегальные методы продвижения несть официального разрешения, но и официального запрета тоже нет. Здесь вы либо ищите публичную личность, в профиль которой позволительно свободно интегрировать рекламу вашего товара тож услуги, либо договариваетесь о коллаборации с профилем смежной тематики. На заметку: взаимный пиар хорош тем, сколько не предполагает расходов.Burger Ruler и провокацияМежду прочих скриптовых языков наибольшую популярность получил PHP. С помощью этого языка строятся наиболее сложные веб-ресурсы, которые очень отличаются от страниц для технологии HTML. Используя PHP дозволительно создать страницы, через которых дозволено довольно узнать о людях, посещающих сайт и их действиях, создавать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д., PHP работает со многими базами данных. PHP когда создавался с помощью GGI и Perl, он капелька сложен собой, только когда вникнуть и понять главное дозволительно многого добиться.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »