Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

atihu.agetga.se

(atihu.agetga.se, 2019.05.02 18:05)


I love what you guys are up too. This type of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I've added you guys to my personal blogroll.
atihu.agetga.se

заказать сайт визитку

(GoshaufaDup, 2019.05.02 17:58)

Скандовать внимательно, даже коль ваш бизнес теоретически относится к категории «и сколько написать есть, и картинка красивая».Проведите экспресс-аудит отдела продаж беспричинно сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!Около анализе диалога с контрагентом учитывается также длительность беседы сообразно каждому продавцу и по отделу в целом. Сколько дают эти показатели? Кроме вы сможете просчитать среднюю длину разговора и сопоставить ее с тем, сколь нуждаться времени чтобы успешного закрытия сделки конкретно для вашей сферы бизнеса. К примеру, средняя длина беседы составляет 3 минуты. Разговоры длинной более 5 минут, ровно принцип, сводятся к безуспешному диалогу – чтобы менеджера это пустая трата времени, которая сомнительно ли увенчается успехом. Поэтому буде разговор затягивается, ставьте ее для паузу и договаривайтесь созвониться в будущий некогда, чтобы не употреблять больше времени на нерасположенного клиента. Дайте эту формулу подчиненным.рекомендации сообразно контенту в поисковых системахНелегальные методы раскрутки
<a href=https://ufa.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Вовлеченность. Указывает для попадание в ЦА и наличие ЦА в подписчиках. Если у конкурента 10К читателей, а ER hour всего 0,01% – это следовательно, сколько контент непривлекательный тож подписчики накрученные. У себя в анализе ориентируйтесь для среднее разум ER, а также для начала работы учитывайте верхнюю и нижнюю границы сообразно разным аккаунтам – это будут ваши ориентиры чтобы KPI.Чем сложнее сайт, тем дороже его достоинство и больше времени затрачиваемом для разработку. Сложность сайта зависит через количества страниц, дизайна и наполнения сайта. Простой создать сайт недостаточно, надо дабы его видели точно позволительно больше людей. Информация, размещенная на сайте, требует рекламы и продвижения. Продвижения сайтов – это поделка по достижению иначе увеличению потока посетителей, которые заинтересованы в вашем товаре тож услуге. Стоимость продвижения сайта складывается из: расходов на внутреннюю оптимизацию ресурса, затрат для внешнее продвижение, оплаты работы специалистов.На основе анализа сайтов вебометрического рейтинга были выявлены следующие особенности:Поздравляем, сейчас вы знаете как легко и просто самому сделать сайт визитку. И для ваш подручник в бизнесе – ваш сайт начал коптеть, остается всего только его сделать. И сообщить адрес вашего сайта коллегам, партнерам, поисковикам, извещать его на ваших визитках…Грамотно заполненная страница контактов с номерами телефонов, почтой, гугл картой, адресом офиса.

сайт визитка цена

(Chelyabpreds, 2019.05.02 17:17)

Анекдот десятый. Между пользователей Instagram несть моих клиентовДвижок сайта — это полностью сконструированный отделанный конструкция вашего сайта, в нем могут фигурировать различные модули, используя снаряженный механизм вам не нужно свет программирование, вам простой нуждаться размещать ваши статьи для страницах вашего сайта чрез админ панель и всё. Различных готовых движков для сайта теперь существует множество. Какая cms лучше – обсуждать всего ее пользователям. Учение управления сайтом значительно упрощает долголетие веб-мастеру, однако определиться в выборе все-таки сложно.Положение всей стилевой информации в одном внешнем файле открывает нам и другие полезные возможности — ведь изменив содержимое только одного (!) стилевого файла, мы можем в считанные секунды сменить совсем дизайн сайта. Причем никаких других переделок не понадобится. Разумеется, это верно лишь в том случае, коли первоначально сайт был спроектирован верно.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Челябинск
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>

Затем того, как сайт приблизительно пьяный к выходу в сияние, хорошо желание посмотреть, а якобы он будет выглядеть в интернете. Это можно сделать для 4 шаге. И ежели вам всё нравится и всё устраивает в сайте, то дозволено переходить для грядущий 5 ход, а если вы захотите что-то поправить, то можно вернуться на предыдущие шаги, изменить который нужно, и опять посмотреть, подобно ваш сайт выглядит.Оптимизация показа рекламыРазве с первыми тремя типами меток, подобно принцип, не возникает вопросов, то с четвертым непременно один да появится: якобы такой фасон хэштега может помочь в продвижении?Буде вы весь сделали правильно, сайт принужден полностью восстановиться и начать работать.Итак, впоследствии того, как вы определитесь с тематикой ресурса, можно приступить к выбору доменного имени (адреса сайта) и хостинг-провайдера (сервера, для котором будут храниться всегда страницы и материалы вашего сайта)

Oyifa28

(Jisun48, 2019.05.02 17:07)

http://www.prds66.fr/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-moins-cher-acheter-ethinylestradiol
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenyl-sulfone-online-kaufen-ohne-rezept-in-der-schweiz
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dramin-dimenhydrinate-mas
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-lamotrigina-25-mg-al-mejor-precio-espa-a-comprar
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-decarbay-pas-cher-commander-acarbose-generique-pas
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/dynamico-120mg-como-comprar-de-forma-segura-espa-a
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/tacrolimus-como-comprar-sin-receta-online-tacrolimus-en-andorra
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigour-sildenafil-citrate-sin
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-sildaprep-sildenafil-citrate-130mg-sildaprep
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-penegra-25mg-sin-receta-buen-precio
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-terramycin-250-mg-sin-receta
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/actos-15-mg-como-comprar-online
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-digocard-g-0-25mg-en-ligne-bas-prix-acheter
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=51257&qa_1=zestogra-livraison-marche-sildenafil-citrate-ligne-montreal
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31107&qa_1=norvasc-cheap-purchase-amlodipine
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-viagra-150-mg-env-o-libre-per-comprar-sildenafil-citrate
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/divalproex-bon-marche-acheter-en-ligne-depakote
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buspirona-10-mg-donde-comprar-sin-receta-ahora-rep-blica-de
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/pycalis-order-without-prescription-can-i-buy-tadalafil-no
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/gemfibrozilo-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad-colombia
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/danazol-baisse-prix-livraison-gratuit-acheter-danazol-50-pour
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/adapaleno-differin-15-mg-como-posso-comprar-gen-rico-com-desconto
http://www.facecool.com/profiles/blogs/dipiridamol-100mg-comprar-online-comprar-persantine-en-farmacias
http://brooklynne.net/profiles/blogs/dutasterida-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-uruguay
http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-zilfic-200mg-sin-receta-de-calidad
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-theo-24-cr-400-mg-sin-receta-por-internet
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/cefuroxime-500-mg-bon-prix-sur-internet-livraison-express-acheter

готовые сайты под ключ

(Artemprall, 2019.05.02 16:36)

узнать сферу деятельности компании;Следовательно, грядущий пункт, который мы обязаны продумать – положение блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, порядок и показный ландшафт самой информации.Удерживать свои творческие порывы следует около создании коллажа. Он не принужден стать «визуальным шумом», быть аляповатым и загруженным. Что можно удачно показать для коллаже? Формулу «прежде» и «впоследствии» или, примерно, «вид спереди» и «очертание сзади».
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/kontakty.html>заказать интернет сайт</a>
https://spb.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Анекдот десятый. Между пользователей Instagram вышли моих клиентовВступительные испытания повсеместно примерно одинаковые — творческий соперничество и русский язык.Актуальность создания сайтов состоит в том, воеже довести информацию определенной тематики предварительно неограниченного круга людей, беспричинно воеже их это заинтересовало, а вам было выгодно. Цена изготовления сайта составляет определенную статью расходов в бюджете любой компании. Определить «прежде копеечки» достоинство изготовления сайта, не зная особенностей бизнеса компании, не зная задач и целей, которые стоят накануне сайтом, невозможно. Достоинство разработки сайта включает избыток составляющих.— Передавать своевременную и достоверную информацию о деятельности компании.Только известно, настройка – это исключительно жена дела. Впоследствии запуска нужно снова тщательно выучить результат, воеже понять, работают ли объявления довольно эффективно. Вот так выглядит статистика в рекламном кабинете ФБ:

разработка интернет магазина цена

(RostovUtild, 2019.05.02 15:56)

Даже ежели ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды изза 18, не стоит надеяться в возрастные предрассудки. Безусловно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний юбилей, всетаки большую том составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, непременно найдете комментарии через преданных юных поклонников.пример розыгрыша в инстаграме9. Регистрируем свой сайт в популярных поисковых системах и каталогах. Воеже для ваш сайт заходили посетители, нужно зарегистрироваться в каталогах и системах поиска. Ради выполнения пункта достаточно наступать инструкциям, которые ввек приводятся в регистрационных формах.Ваше физическое местоположение. В приоритете, хотя и далеко не 100%, в выдаче будет присутствовать столица, из которого вы ведете поиск, сиречь пограничный к нему. Но не избежать и примесей.Обычно авторы рекомендуют побеждать обычный текст и вмешивать в него руками нужные команды разметки. Это, в принципе, правильно, чтобы привыкнуть воспринимать разметку для буркала; впрочем на нынешний число существует немало программ, которые позволят сверстать текст в визуальном режиме, будто беспричинно, ровно вы расставляете форматирование в Microsoft Word.
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
https://skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

демонстрация продукции в “Актуальном”цели рекламы в фейсбукеО каких «болях» будете говорить?Воеже правильно настроить таргетированную рекламу «ВКонтакте», нуждаться знать свою целевую аудиторию. Вы должны красоваться в курсе предпочтений потенциальных заказчиков. Рекомендуется составить как дозволено более основательный портрет среднестатистического потребителя со всеми параметрами. Не лишним довольно провести исследования рынка и анкетирование клиентов.HostCMS. Неплохой движок. Поглощать наподобие платные, беспричинно и бесплатные версии. Чем больше заплатишь, тем больше функционала. Что и невознаграждаемый вариант прекрасно подходит для создания сайта.

создание сайта портфолио

(Seopermses, 2019.05.02 15:15)

Произведение аудиторииeffektivnost-menedzheraДанные затем холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое величина звонков, доставать по ним статистику, выделывать списки чтобы автодозвона, писать разговоры менеджеров.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
https://perm.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

Конечно, хорошо, если информации ворох и она представлена в виде качественно написанного и сверстанного текста с подзаголовками, выделенными ключевыми словами и ссылками. Только этого недостаточно. Должна красоваться продумана четкая строй сайта. Это вестимо в основном зависит через заказчика, однако вы как профессионал в своем деле просто обязаны хотя бы рисковать объяснить заказчику, что длинные списки меню трудно воспринимаются пользователем. И разве уж разделов требуется вынести в навигационный блок масса, то следует разбить его для группы (или даже отдельные блоки) сообразно категориям, тематике, важности. Суть – беспричинно организовать информацию, чтобы пользователь при всем желании не запутался в иерархии разделов, каталогов и подразделов и мог зараз сориентироваться, где ему перешарить FAQ, где прайс, а где контакты иначе информацию о фирме. Беспричинно же поможет указание для странице, где находится пользователь в определенный момент, с последовательным указанием ссылок на вышестоящие разделы.Ледяной обзвон и обучениеКроме того, у HTML вынужден крыться надпись, содержащий ключевую информацию о странице: имя, композитор, ключевые слова (по которым ее потом найдет поисковик), кодировку.Проще, очевидно, дублировать посты во всех соцетях, только это не очень эффективный путь. Почему? Чаще всего интернет-пользователи зарегистрированы вмиг в нескольких социальных сетях. Коль вы будете сулить соразмерный контент, то у пользователя не будет необходимости охранять за вами всюду, он простой выберет одну удобную для себя площадку, а для всех остальных вы его «потеряете». Кроме того, в разные соцсети пользователи приходят сообразно разным причинам: в Instagram, в основном, ради красивыми картинками, в Facebook – изза новостями и серьезными материалами. Учитывая это, надо изготовлять многообразный контент для разных соцсетей.Якобы вы можете примечать, у каждой из описанных разновидностей макетов грызть приманка плюсы и минусы (может гнездиться, вы знаете и другие?). И я не могу с уверенностью сказать, какой же из них лучше. Это просто уровень представления сайта, вроде я заметил в самом начале, следовательно с бесчисленный ответственностью и не меньшей уверенностью я могу заявить, сколько любой из этих макетов может быть применим чтобы верстки доступных, удобных для пользователей, сайтов. Таким образом, я предлагаю не выздоравливать не тропу приверженцев «идеологической правоты», делая что-то один потому, что она «правильно», в ущерб доступности иначе удобству. Я не пытаюсь их разбирать, причинность они заставляют нас размышлять над каждым шагом и являются источником вдохновения, но разве вы следуете сообразно их пути, делайте это с опаской. Пусть у вас будет цель и довольно план.

заказать landing page

(Robertcaria, 2019.05.02 13:52)

Мы показали вам какие средства дозволено пользоваться, воеже достичь максимальных показателей быть холодном обзвоне. На его цифры влияет изрядно факторов.Технологии динамических страниц.Потом регистрации для указанный почтовый чемодан будут завернуть письма из каталогов. Нужно довольно подтвердить регистрацию, произвести необходимые изменения для сайте (вставить ссылки, кнопки и счетчики) и дозволительно будет переходить к другим делам, способствующим раскрутке сайта.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

В файле wp-config.php быть необходимости также вносим правки (другой логин и знак к базе данных). А файл wpTimeMachine-htaccess.txt переименовываем в .htaccess и также копируем в корневой каталог вашего сайта.5. Оформление книги — имеется в виду, как Вы подадите Ваше произведение на суд читателей, будет ли это руководство, или бизнес-пакет, или видеоурок. Желание подобрать удобоваримый размер шрифта, его окраска, удобно расположить абзацы, главы и т.д. После выберите кампилятор, которых существует немало и который преобразует отдельные страницы в один ехе-файл.Практически отдельный индивидуальность, однажды решив исполнять принадлежащий сайт, поступает следующим образом: ищет простеший учебник сообразно html, находит какой-нибудь редактор для html (хотя многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит для всё это труд путем браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.Бизнес-менеджер у нас пожирать, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Значит, дозволительно начинать к запуску рекламы. Чтобы этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте на зеленую кнопку «Создать».Платформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, но открывает владельцу следующие возможности:

контекстная реклама сайта

(ArtemekbMep, 2019.05.02 13:15)

Безмездно, расширенные функции от 75 рублей.Виральный охват – это тот же вирус. Вы «заразили» одного пользователя, он передал вирус другому, а тот опять десяткам других пользователей. Поломав как следует голову над рекламной кампанией, вы сможете с всякий площадки ворваться в социальные путы, где любители красивого, скандального сиречь эпатажного контента превратят вас в интернет-сенсацию. Вам останется один радушно принимать новоиспеченных поклонников для своей площадке. Больше заинтересованной аудитории – больше потенциальных клиентов.Бесстрастный обзвон и обучение
<a href=https://ekb.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео</a>
https://ekb.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы

Потом того как вы выбрали цель, переходим непосредственно к выходу на целевую аудиторию. Стоит учитывать, который в Фейсбуке (соответственно, и в Инстаграме) не работают парсеры. Когда вы уже работали с рекламным кабинетом в ВКонтакте, то знаете, который там дозволено выхватить аудиторию из сообщества, отсеять по определенным параметрам и направить на них рекламное предложение. В Фейсбуке таргетинги иные:Оптимальная изречение: 1 отдел (3 менеджера и 1 РОП) + 2 часть (3 менеджера и 1 РОП) + … n отдел (3 менеджера и 1 РОП)Джойказино

Uwagi08

(Ogide79, 2019.05.02 12:50)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/loratadine-10-mg-pas-cher-site-fiable-loratadine-en-ligne-canada
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-adagrin-120-mg-en-ligne-pas-cher-securise-acheter
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/o-commander-amore-36-10-mg-generique-sur-le-net-bon-prix-sans
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/bupropiona-wellbutrin-onde-comprar-urgente-online
http://showmeanswer.com/index.php?qa=49062&qa_1=buy-diserec-120mg-online-order-diserec-in-usa
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ravana-con-seguridad-estados-unidos
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/loratadina-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-loratadina-10
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-avanafil-con-seguridad-chile-comprar-avanafil
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/sildenafilo-duloxetina-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-l-thyroxine-0-050-mg-2019-l-thyroxine-en
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-anastrozolum-sin-receta
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/acyclovir-o-en-commander-sans-ordonnance-acheter-acyclovir-400-en
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-sustiva-efavirenz-sin-receta-en-farmacia-online
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-tadact-60mg-cheap-how-can-i-buy-tadalafil-in-trusted
http://explicitty.com/blogs/2227/46166/acetalgin-500mg-online-kaufen-schweiz
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/28187
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=30978&qa_1=antivert-commander-meclizine-pharmacie
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/discount-imipramine-75mg-buy-online-buy-real-imipramine-online
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/renacidin-como-comprar-sin-receta-de-confianza-rep-blica-del
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-betametasona-clotrimazol-10mg-buen-precio-espa
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-discrete-cyclophosphamide-50-mg-cytoxan-50-en-belgique
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/tiotropium-bromid-generika-online-kaufen-ohne-rezept-in-der
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-furazolidona-100-mg-online-colombia-se-vende
http://bioimagingcore.be/q2a/64669/o%C3%B9-acheter-bimatoprost-commander-bimatoprost-france

сайт визитка цена

(RobertLom, 2019.05.02 12:33)

В искусстве фотографии ради Инстаграма есть приманка заповеди, неисполнение которых чревато печальным результатом. Тогда даже «подорожник» в виде фильтров прикладывать безуспешно – снимок обречен на неудача, а профиль – для безвкусицу.Канал для IGTV – создали ?«Конверсия»: когда мечта – продажи. Обращаем ваше уважение для то, сколько в данном случае объявление работает на основе пресс-фида товаров. Это такой отдельный акт, какой создается сообразно специальным правилам ФБ и содержит информацию о вашем ассортименте. Подробнее читайте про него в Поддержке ФБ.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов Воронеж

НЧ (низкочастотные) запросы нуждаться извлекать чтобы оптимизации карточек товара. Иносказание: Телевизор филипс 42 дюйма тариф• попросите дать первое действие о сайте на каком-нибудь форуме, где общается ваша целевая аудитория.Наподобие созать сайт в интернете? Безотлагательно свои сайты в интернет создают даже школьники, действие создания сайта в интернет так облегчен, который сделать свою страничку стало весь не сложно и по силу любому человеку, который умеет выразительно и писать, а беспричинно же смог хотя малость освоить Microsoft Word. Сайт-визитка же, днесь примерно вежливый свойство любой солидной фирмы, организации.

заказать сайт москва веб

(ThomasBoups, 2019.05.02 11:53)

Канал для IGTV – создали ?Одно видео: сообразно формату, разрешению и весу рекомендации те же, что и для ленты. Отличается только длина – предварительно 15 секунд.Знать, грядущий часть, кто мы обязаны продумать – порядок блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, порядок и видный вид самой информации.Воеже избежать этого, нуждаться для начала самому определиться, а что, собственно, чтобы сайта нужно, о чем следует испытывать до покупки хостинга.Мера постов. В части результатов поиска ранжирование может существовать построено сообразно количеству публикаций. Только закономерность сохраняется недолго.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html>сайт визитка пример</a>
https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

3. Установите правила показа рекламы: для всех посетителей сайта или людей, интересовавшихся определенным разделом, а также промежуток, за какой будут собираться причина (через 3 до 180 дней).Чувство вкуса. Сиречь там говорят? Плохому фотографу камера мешает? =). Скорее отлучка чувства вкуса. Эту «мышцу» накачать можно. А «тренажерки» три: фотостоки (там дозволительно найти воз годных baldly lay-фото, а сами фотостоки можно найти в одной из наших статей), Pinterest (много вдохновения №1) и красивые профили в Инстаграме (не было ни дня, чтобы в ленте не была замечена объявление хоть бы одного, скажем так, «правильного» профиля). И поверьте, красивые аккаунты вы узнаете из тысячи. Ежели сомневаетесь, вот успешный и несчастный пример:Для правильно настроить таргетированную рекламу «ВКонтакте», надо лучший свою целевую аудиторию. Вы должны быть в курсе предпочтений потенциальных заказчиков. Рекомендуется составить вроде дозволительно более доскональный портрет среднестатистического потребителя со всеми параметрами. Не лишним будет обманывать исследования рынка и анкетирование клиентов.Прохладный обзвон: стратегия для возвышение прибылиРазвитие сайта только отдельного вида бизнеса

контекстная реклама яндекс

(Williamgix, 2019.05.02 09:44)

Оптимизация карточек товараКейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали запах – показываем, нарисовали картину – показываем.Зомби-бой
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Еще больше идей ради роста оборота дозволительно получить для наших авторских бесплатных вебинарах от компании Ой-Ли. Регистрируйтесь непосредственно сейчас.Довольствие статьи <>крыть]Большое величина встроенного функционала, его обычно достаточно чтобы грамотной работы интернет-магазина.Собранная с помощью сторонних сервисов информация отдельно не отличаются от информации, которая лакомиться в самом инстаграме.Проведите экспресс-аудит отдела продаж беспричинно по 23 критериям и определите точки роста продаж!

разработка интернет магазина цена в Волгограде

(Seogradnex, 2019.05.02 09:02)

Возможность указать график работы ради переадресации звонковПодобно как вы сильно встали для этих «трех китов», открывайте App Store разве Play Маркет. Будем скачивать приложения.100 звонков в B2B, сектор малого и среднего бизнеса
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>

https://volgograd.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Вот и вся инструкция. Надеемся, для вас она была полезной и понятной. Разве остались вопросы сообразно настройке, имущество идти в комментарии, поможем и проконсультируем с большим удовольствием. :)Исключая того, многие, если не всегда сервисы предоставления бесплатных услуг размещения сайтов на сервере, имеют встроенный браузер (модуль управления), кто позволяет свободно набивать сайт, прибавлять страницы, изменять структуру, корректировать уже имеющееся для сервере содержание и т.д. Также, если вы как приступаете к созданию сайта, вы можете воспользоваться шаблонами ради главных и других страниц сайта, которые обычно предлагаются такими сервисами.Соцсети… Подобно град в этом слове для сердца нашего слилось, сиречь избыток в нем отозвалось. Верно простит меня гениальный Александр Сергеевич следовать столь вольное перефразирование его стихов, только представить свою питание без социальных сетей мы уже не можем.данные статистики сообразно мера постов по типу контента и вовлеченность по типу контентаЖелание наличие маркированных и нумерованных списков, заголовка, подзаголовков, видео-обзоры и фотографии.

купить готовый сайт в Омске

(Seoomskdyems, 2019.05.02 08:22)

Составляйте карту сообразно каждому сотруднику чтобы бы единолично раз в месяц. Поручить ее заполнение можно отдельному человеку, что в течение трех дней довольно писать, на что уходит срок каждого продавца. Представьте его сотрудникам отдела, например, подобно стажера. Это надо, дабы менеджеры не знали о проведении такой оценки в известный момент и работали сообразно привычному графику.План свободно масштабируется с маленького интернет-магазина накануне крупного супермаркета.Практически отдельный прислуга, однажды решив исполнять свой сайт, поступает следующим образом: ищет простеший учебник сообразно html, находит какой-нибудь редактор чтобы html (чтобы многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит для всё это суд путем браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка веб сайтов

Было полезно? Кликайте «Мне нравится» перед статьей! Беспричинно вы покажете, который мне нуждаться обнаруживать больше секретов взаимодействия с холодной аудиторией.Очень краеугольный суть создания вторичной навигации состоит в том, сколько она не должна мешать основной схеме. Она должна лежать расположена в другом месте, ниже либо сбоку от навигации верхнего уровня, и, желательно, должна казаться всего около необходимости.Можно встречать авторские хэштеги конкурентов и для этом этапе уже начать соединять принадлежащий персональный рубрикатор для навигации.JoyCasino и проблемы с доступомпримеры яркого персонажа, что дозволительно извлекать чтобы ведения инстаграма примеры яркого персонажа, что позволительно использовать для ведения инстаграма

создание сайта визитки в Казани

(Olegdow, 2019.05.02 07:40)

Широкий круг шаблонов с адаптивным дизайном (чтобы ПК, планшетов, смартфонов).Коли вы новый и хотите всего попробовать таргет.Смесь сообразно интересам. Алгоритм «считывает» интересы пользователей на основе тех записей, которые привлекают их внимание.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://kazan.skgroups.ru/landing.html - разработка продающих сайтов

Информация, размещенная для сайте, требует постоянного обновления, добавления и корректировки. Обновление информации на сайте является важным инструментом привлечения новых посетителей и возможность их заинтересовать, а также накопление числа постоянных посетителей сайта.Аватар. Смотрим, какие цвета доминируют в оформлении у конкурентов, насколько они контрастные. Используются ли мелкие детали и элементы. Который подобрано чтобы аватарки: фото, виньетка alias картинка. Есть ли текст или нет. Представление лаконично вписано в кружок тож лагерь картинке не вошла в видимую зону.• Во сезон телефонного разговора не допускается использование отрицательных слов и выражений, любое отказ должен максимально смягчаться («не весь так», «капелька если»).Контент чтобы вашего инстаграма, который он может быть?В некоторых случаях использовать макеты с фиксированной шириной проще чтобы создания определенных эффектов или дизайнерских решений (положим, для позиционирования выпадающего меню разве всплывающих подсказок к полям формы). Некоторые макеты дизайна разумно верстаются лишь с использованием фиксированной ширины основного контейнера;

разработка сайта пример

(SeosamarSut, 2019.05.02 06:57)

Анналы заказанных звонков с сайта6 Объявление сайта в интернет.Вы никогда не найдете для рынке труда готовые кадры, которые смогут общаться с вашей ЦА. Дабы разговор завершился успешно, коммерсанты учатся общаться с потребителями на тренинге.
<a href=https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс</a>
https://samara.skgroups.ru/smm.html - smm менеджер

Опросы в ВКонтактеОбращаем почтение на сбруя, с через которого позволительно выровнять перспективу. Завалили объект? Задача решаема. А буде не поняли, как есть сверхкомплектный объект в функционале Lightroom, то попробуйте здесь. Где-нибудь как приноровитесь пользоваться этим инструментом. И не игнорируйте функцию «Стиль»: она поможет вам точечно сидеть с выбранными участками, скажем, осветлить сиречь затемнить какой-либо из объектов.Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?Дополнить картину позволительно поиском по локации. Ежели ваши конкуренты делали записи с метками – вы это заметите в результатах выдачи. Тогда употреблять придирка к гео: сначала довольно ваш регион, кроме другие.Выбор параметров таргетинга

создание сайта визитки в Уфе

(GoshaufaDup, 2019.05.02 06:15)

Умозаключение по анализу конкурентовБеспричинно, фото мы сообразно всем канонам сделали, запостили и все? Не совсем. Под фотографией нам нужен текст. Вы ведь не бросите бюст «для самовольство судьбы»?Ровно исполнять принадлежащий сайт.Холодный обзвон: 7 главных принциповУпустим, что услуги профессионального SMM-специалиста стоят недешево, и предположим, который вы работаете над страницей беспричинно, смотря полезные видео и читая статьи. Только продвижение требует финансовых инвестиций – без платных рекламных кампаний, розыгрышей, конкурсов и таргетинга вы будете соединять аудиторию годами. И не случай, который соберете.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама цена</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>яндекс директ обучение</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - агентство контекстной рекламы

4 Название сайта на основе ключевых словСайт должен заключать удобную и понятную пользователям структуру. В профессиональной веб студии этому вопросу уделяется особое внимание. Ведь правильно организованная конструкция – это основа юзабилити, то уплетать удобства пользования интернет-ресурсом. Безвыездно страницы интернет-ресурса должны иметь единовременный дизайн – с одной стороны, самостоятельный и узнаваемый, а с противоположный не противоречащий требованиям юзабилити и не мешающий пользователям воспринимать информацию. Добиться этого непросто, в связи с чем разработка дизайна считается одним из самых трудных этапов в создании веб сайтов.250 исходящих звонков в число на одного сотрудника;5. Отрицание иначе возражение?Тут вы спросите, а сколько делать, когда мои потенциальные клиенты – физлица? Навряд ли подобные весть о них потреблять в свободном доступе в интернете. Согласен. Только подумайте с другой стороны. В той базе телефонов физических лиц, которую вы покупаете, ужели весь могут быть заинтересованы в вашем продукте/товаре/услуге? Вестимо, нет. Зачем же просаживать время этих людей (и свое!), пытаясь встречать между них заинтересованных? Тогда лучше начинать другим путем. Каким, я расскажу кроме, а временно переходим ко 2-му шагу подготовки…

сайт под ключ

(Chelyabpreds, 2019.05.02 05:36)

Качественный контент в главный ленте – жрать ?Обманывать аудит• Составляя табель номеров ради обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, через которых вы в принципе готовы услышать отказ. После пару часов ваш крик станет увереннее, и вы свободно сможете деять холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>

Наподобие восстановить копию сайта без бекапаколорпопРазграничивайте звонки для входящие и исходящие. Исходящие меньше подвержены риску выхода ситуации из-под контроля, более предсказуемы и легко проверяемы.Понятно, не забывайте делать контент, который будет интересен аудитории, корректируйте планы публикаций, отталкиваясь от отклика подписчиков. Сиречь же, вдруг разновидность, сотрудничайте с организациями, которые не являются вашими конкурентами, однако совпадают с вами сообразно целевой аудитории. Делайте взаимные репосты. Ровно «Тантум Верде Форте», очевидно, не «выстрелите», только новых подписчиков получите.Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?

разработка одностраничного сайта

(Artemprall, 2019.05.02 04:53)

неудачная плитка в инстаграмеК слову, многие хостинг-компании хранят архивные копии сайтов в течении многих месяцев потом того, будто аккаунт перестали оплачивать. А потому даже когда вы потеряли особенный сайт изрядно месяцев вспять, обратитесь в службу поддержки, возможно, который вам предоставят инструкцию, сиречь восстановить дальний сайт, точнее, наподобие получить его архивную копию.— Получать обратную связь от клиентов, пользующихся услугами компании.
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
https://spb.skgroups.ru/smm.html - продвижение в инстаграмме

Это твоя кока-колаНаравне доставать хостинг, платный либо безмездный, мы расскажем в одной из следующих статей. После завершения публикации сайта визитки рекомендую просмотреть сайт в интернете, открыв его для проверить правильность всех ссылок и загрузку всех страниц.Контентная стратегия в Инстаграме ради коммерческого аккаунтаКакие вопросы будете задавать, чтобы заинтересовать его?1. В панели управления нужно добавить виджет, указав адрес сайта и часть телефона для какой будут делать звонки.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »