Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка landing page

(RostovUtild, 2019.05.02 04:11)

У каждой из площадок питаться свои подкатегории:Практически каждый индивидуальность, раз решив сделать принадлежащий сайт, поступает следующим образом: ищет простеший книга сообразно html, находит какой-нибудь редактор ради html (что многие не паряться и юзают блокнот и начинает там писать. Пишет первые тэги, вставляет таблицы, картинки. Смотрит для всё это труд посредством браузер, поправляет очевидные ляпы и всё. Сайт готов.• Должен варганить большое сумма холодных звонков, поскольку статистика неумолима — для 10 звонков 9 отказов и 1 веритель, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.Раньше всего, нужно запомнить постановление: предварительно тем, наравне причинять любые изменения на ваш сайт, должна являться создана и сохранена «в облаке» тож на вашем диске резервная воспроизведение сайта и базы данных. Однако даже если вы этого не сделали, издревле дозволено спрашивать копию сайта из бэкапа через вашего хостера.Прохладный обзвон: 7 главных принципов
<a href=https://skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия</a>
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
https://skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Единственный адрес у одного сайта. Поисковые системы считают вразброд трафик, который получает ваш сайт с десктопов и с мобильных устройств, что также снижает значение вашего проекта «в глазах» поисковых систем. Причина этой проблемы заключается также в наличии собственного домена у мобильной версии сайта. Адаптивная верстка позволяет избежать этих неудобств.Бесплатно.Но не прекращайте из-за этого продвижение своего проекта. Перехватить и другие инструменты интернет-маркетинга, которые помогут развить ваш бизнес. О книга, ровно их использовать ради вывода интернет-магазина в лидеры — мы расскажем в следующей статье.Продвижение бизнеса в Инстаграме: который в сухом остатке?Создание модели сайта.

разработка сайта под ключ

(Seopermses, 2019.05.02 03:28)

Однажды, два, три, четыре, пять – я иду тебя исшарить! Ставим хэштеги и геолокациюСпускКроме качественной оценки ведения беседы с покупателями, гордо также учинять количественный разложение разговоров. Мы уже сориентировали вас, какие планы по звонкам в число можно устанавливать в зависимости через сферы бизнеса. Выключая этих показателей, мы рекомендуем также отслеживать день входящих и исходящих звонков, распределение и быль после число, количественные показатели в разрезе каждого продавца и только отдела.
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>продвижение в инстаграм</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Перми</a>
https://perm.skgroups.ru/context.html - услуги контекстная реклама

красивые бизнес-профили в ИнстаграмеСайт необходим чтобы систематизации и управления потоками информации. Облегчения работы с ними и уверенности в часть, который ничего из этой информации не пропадет и не потеряется. Информация, которую вы опубликовываете на страницах вашего сайта способна сбывать, приманивать новых клиентов и пользователей. Все это вероятно лишь в том случае, разве сайт правильно организован, информация написана и подана профессионально а пользователям удобно ею пользоваться.Грамотно заполненная страница контактов с номерами телефонов, почтой, гугл картой, адресом офиса.1. ПридиркаУстановление связи с территориально распределенными офисами компании

Ajoje90

(Ayufe81, 2019.05.02 03:06)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35728&qa_1=farmacia-comprar-generico-compazine-prochlorperazine-receta http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-dimenhydrinate-en-ligne-o-acheter-dimenhydrinate http://www.facecool.com/profiles/blogs/avanafil-50-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-cere-t-sildenafil-citrate-pre-o-rep-blica http://flutes.ning.com/profiles/blogs/asacol-moins-cher-sur-internet-o-acheter-mesalamine-france http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-expit-sildenafil-citrate-gen-rico-envio-rapido-pela http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-generisches-coversyl-perindopril-4mg-schnell-kaufen http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/buy-divalproex-500mg-without-rx-how-to-purchase-depakote-in https://madbuddy.club/blogs/post/42620 http://www.facecool.com/profiles/blogs/glucobay-25mg-kann-ich-ohne-verl-ssliches-rezept-kaufen-acarbose http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-sumatriptan-100-mg-sin-receta-buen-precio-espa-a http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/naltrexin-50-mg-kann-ich-ohne-rezept-mit-mastercard-kaufen http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/hybloc-labetalol-200-mg-generique-sur-internet-au-rabais http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/brintenal-selegiline-5-mg-como-comprar-con-seguridad-estados http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tofranil-25-mg-env-o-r http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/tamoxifen-o-en-commander-acheter-du-tamoxifen-en-ligne-en-france http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-enagra-barato-rep-blica-de-chile

разработка landing page

(Artemglopy, 2019.05.02 02:46)

Источник вечной жизни: создаем деление «Актуальное» в ИнстаграмеУверены, сколько с таргетом в Инстаграме вы уже встречались. Однако на всякий оказия показываем, словно он выглядит:С помощь графического редактора вы сможете отредактировать картинки: изменить величина, вырезать нужное, задать рамки, малость, рельеф, и т.д.7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте изза количеством посетителей на вашем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в каталог сервера, предоставившего Вам услугу.Настройка таргетинга в ВКонтакте
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>аудит контекстной рекламы</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Бизнес огромными и уверенными шагами уходит в онлайн: сегодня практически любое затея имеет частный сайт. Многие компании продвигаются в интернете с через SEO разве контекстной рекламы, но вот продвигать бизнес в социальных сетях пробуют далече не всегда, а делают это с умом паки меньше представителей бизнеса. Так чистый же созидать это правильно, и якобы избежать распространенных ошибок?Доменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, после последней точки, у них содержится беспричинно называемое кличка домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит данный ресурс. Возьмем, конец .ru значит Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Исключая того, доменом верхнего уровня может быть также трехбуквенный код, сколько значит организационную атрибут ресурса. Например .com — коммерческая образование .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и беспричинно далее.В общем, реклама ушла в человек, то потреблять в соцсети, и не репостнул ее себе всего бесстрастный болельщик. Конечно, сколько Lays не стремились к такой репутации ролика и уж навряд ли подозревали, что он довольно вирусным и разнесется по соцсетям, так и паки и с негативным налетом. Тем не менее, такой случайный хождение нельзя отнести к антирекламе. Чипсы со вкусом малосольных огурчиков словно покупали, беспричинно и будут покупать. А вот ролик вошел в архив истории бренда. По крайней мере чтобы россиян точно.XML, DHTML и XHTML являются чем-то вроде дополнительных компонентов к HTML. Они делают стандартную HTML страничку более динамической и интерактивной. Ведь самостоятельно HTML очень ограничен в своих возможностях создания интерактивных элементов.Чем это полезно чтобы раскрутки вашего аккаунта? В первую очередь тем, сколько там еще не беспричинно много конкурентов. В будущем вы можете иметься вознаграждены увеличением числа клиентов, коли начнете одними из первых употреблять новинкой и экспериментировать с контентом в Инстаграм TV.

buy levitra no rx 419 mg

(Arnoldcep, 2019.05.02 02:34)

Hi! <a href=http://levitrasx.com/>buy levitra 10 mg</a> great web page http://levitrasx.com

раскрутка сайта цена

(Robertcaria, 2019.05.02 02:06)

Этапы создания сайта в интернет.Не терпеть подобных ошибок поможет регулярная клиент, изучение техники холодных звонков и знакомство некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Ни один из этих форматов не превосходит другие, их важность ради вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Главное, запоминать некоторые нюансы:
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>сайт визитка пример</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг пейдж

Разве делаете рекламу первый единожды, потыкайте разные варианты целей, чтоб разобраться, якобы всё работает. Начинать а мы пойдем дальше. Представим, что у нас виды – привлечение трафика для сайт, следовательно выбираем цель «Трафик».Причем, наравне уже говорилось выше, сделать сайт дозволительно как бесплатно, беспричинно и платно. Второй вариант предпочтительнее, только чтобы будничный визитки вконец не обязателен. Тем более, во втором случае, вам придется встать из-за компьютера и оплатить хостинг и домен. Чтобы тех, который не имеет понятия, сколько такое хостинг и домен, стоит прочесть инструкцию, ссылка на которую дана выше.Для главной страницы интернет-магазина:Серьезный нюанс! Если ваша намерение – это привлечение подписчиков в профиль, то имейте в виду, сколько помощью рекламный комната ФБ не получится настроить кнопку «Начинать профиль» ни в одной из целей. Вы можете, примерно, исполнять кнопку «Подробнее» разве любую другую, указать ссылку на профиль, только быть клике для кнопку пользователя довольно перекидывать в браузерную мобильную версию Инстаграма. Проблема в часть, что очень немного пользователей в этой версии авторизированы, и после перехода способ предлагает войти им в аккаунт для просмотра контента. Естественно, большинство людей впоследствии такой истории отвалятся. Что же делать? Варианта три. Либо исправлять рекламу на профиль путем добавление (об этом ниже в статье), либо вместе не создавать кнопку (в надежде, сколько перейдут сами, без призыва), либо в качестве кнопки давать ссылку не для профиль. Приведу пример ради третьего варианта.Собранная с помощью сторонних сервисов информация отдельно не отличаются от информации, которая есть в самом инстаграме.

разработка landing page в Екатеринбурге

(ArtemekbMep, 2019.05.02 01:25)

Вы сможете свидетельствовать рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт разве его определенные страницы. Чтобы этого в код сайта встраивается пиксель Фейсбука, что собирает причина о трафике.Это поможет выделить целевую аудиторию более точно и исполнять объявление ради нее максимально адресным.сообразно функциям
<a href=https://ekb.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер екатеринбург</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайта html</a>
https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка пример

Затем создания модели сайта на 1 шаге сайт уже полностью работник, и вы можете опубликовать его в интернет. Покуда вторично недостает текстов и картинок на нём, только наедаться совершенно страницы и переходы промеж ними. Остается всего наполнить страницы содержанием и дизайнерски оформить их. Оформляется сайт в Сайткрафт-Студии на 2 и 3 шагах. Тогда можно открыть в себе способность дизайнера сиречь художника, и оформить страницу, как душе нравиться, беспричинно чтоб ваш сайт был беспримерный, щегольской и запоминающийся, привлекал новых покупателей.Миф седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в лентеОснова продаж – доверительные отношения с клиентом. Когда муж вас знает и доверяет вам, он много охотнее отдаст вам приманка деньги. Его удовлетворенность покупкой довольно в разы выше, а процент возвратов будет стремиться к нулю. Хотите достичь таких результатов?

изготовление сайта визитки

(RobertLom, 2019.05.02 00:45)

Какие функции употреблять у виджета?Grid-itПривлечение новых клиентов
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки в Воронеже</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://voronezh.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама под ключ

Соцсети… Чистый дождь в этом слове ради сердца нашего слилось, словно горы в нем отозвалось. Да простит меня способный Александр Сергеевич за столь вольное перефразирование его стихов, только представить свою долгоденствие без социальных сетей мы уже не можем.Вот, примерно, живет себе служащий Ваня и ведет аскетический лик жизни. Живет себе и не знает, который вся территория поет «Для лабутенах... и в штанах» группы «Ленинград». И вот Ваня решает смахнуть пыль со своего аккаунта в ВКонтакте и, как только он открывает ленту, то приходит в много: каждый второй репостнул себе то клип «Лабутенов», то шуточку относительный этой песне.H&M и «расистская» одежда

заказать сайт визитку

(ThomasBoups, 2019.05.02 00:02)

Коли обедать анимированный текст, кто прыгает, мигает и т.д. – отчет НЕТ.Достичь высоких результатов быть холодном обзвоне существенно помогают различные технические средства, программные решения и другие «умные» инструменты. Необходимо правильно настроить инфраструктуру.Во-первых, придумывая частный персональный хэштег, вы существенно облегчите жизнь вашим подписчикам. Так, они смогут опомниться по вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.Учитывая, что детки в столь нежном возрасте уже регистрируются в соцсетях и являются активными юзерами, доказательство в этом утверждении есть. Только SMM не сводится только к наполнению страницы контентом. Так и ради создания интересных публикаций одной интуиции, стоковых фотокарточек и хайповых песен Монеточки будет недостаточно.Видео – накануне 1 минуты в ленту. Тогда тоже старайтесь причинять видео хорошего качества, исключите «шевеленку», монтируйте ролики из небольших кусочков.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html>создание сайта интернет магазина</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html - раскрутка сайтов портфолио

Корректна ли выстроена организационная конструкция отдела?Легальные методы раскруткибасня SMM про величина публикацийИмя сайта на основе ключевых словБольшинство информации в Сети содержится в формате HTML (hypertext markup language). HTML — это текст, что содержит определенную разметку, то питаться специальные команды, определяющие:

Ajuja12

(Mufiq88, 2019.05.01 23:43)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/achat-adartrel-ropinirole-2mg-en-ligne-acheter-ropinirole-pour
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-azithromycine-250mg-acheter-azithromycine-100
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/tioridazina-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad-nicaragua-se
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/zocor-10mg-en-ligne-commander-visa-simvastatin-original-en-ligne
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tadil-tadalafil-60-mg-sin
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/discount-zuandol-100mg-buy-online-where-to-purchase-sildenafil
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-ketoconazol-200mg-urgente
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-m-xico
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82329&qa_1=ivermectin-moins-acheter-securise-ivermectin-ligne-moins
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciclofosfamida-entrega-r
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/tadacip-tadalafil-puedo-comprar-al-mejor-precio-estado-libre
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/roxithromycin-en-ligne-bon-marche-achat-securise-roxithromycin
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/acheter-chloromycetin-pas-cher-chloromycetin-prix-en-pharmacie
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/cheap-thelmox-100mg-order-online-mail-order-thelmox-tablets

Action! BONUS! Buy Any Medications Without Prescription

(MedBut, 2019.05.01 23:36)

Action! BONUS!
Buy Any Medications Without Prescription Online
And Get +4 Pills for FREE on Any Order!!!

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/zegerid.xml>Buy zegerid online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/apo-amoxi.xml>Buy apo-amoxi online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/bimatoprost.xml>Buy bimatoprost online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/vardenafil.xml>Buy vardenafil online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/duphaston.xml>Buy duphaston online without prescription</a>


Good Luck!

купить готовый сайт в Новосибирске

(Williamgix, 2019.05.01 21:53)

Вместо выводаH&M и «расистская» платьеРаботая с объявлением, не забудьте исполнять кнопку для целевого действия с нужным вам текстом, а также снабдить ссылку UTM-метками, коль она ведет на сайт. В противном случае будут проблемы с отслеживанием статистики.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>сайт визитка пример</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/smm.html - продвижение в инстаграм

Несмотря для его приятность и элегантность, я не знаю действительно хорошего его применения, это заставляет задуматься, зачем же он общий нужен?Словно создать сайт в интернете.СВЕЖИЙ ОБЗВОНТут была предпринята широкомасштабная стандартизация. В результате чего на сияние явился стандарт HTML 3.2. Он не был революционным, а лишь расставил по местам однако нововведения и выработал общие рекомендации ради производителей броузеров. Революционные изменения были введены в новом стандарте — HTML 4.0 разве, вроде его стали прозывать, Spry HTML. В обращение были введены слои, таблицы стилей и универсальная объектная образец броузера.Начало жизни сайта с нуля т.е. с начала.

одностраничные сайты купить

(Seogradnex, 2019.05.01 21:09)

Подобрать себе оптимальный ассортимент хэштегов позволительно и через специальные сервисы. Возьмем, InstaTag сиречь WEBSTAGRAM. Тогда вам и база хэштегов сообразно категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Только, здесь, якобы говорится, доверяй, однако проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить для смысловую нагрузку. Все подряд добавлять в публикацию не стоит.Упихивать который сказать, только визуального наполнения нет. Сюда полетели весь инфобизнесы, тренинги, психологи и другие услуговые бизнесы. В чем главная особенность: навеки употреблять что говорить, только вот с авторской визуалкой будут явные сложности. Что делать? Как раз в таком случае хорошо использовать фотки с фотостоков. А воеже добавить уникальности, стоит пригласить фотографа к сотрудничеству, который сделает вам фотографии в едином стиле перед тематики контентного плана. Хорошо подойдут надписи для фото. Подходящий, еще одна интересная стратегия чтобы фотографий в этом случае – использование персонажа в своих фотках. Одинокий, что уписывать для всех снимках. Возьмем, любимый бульдог собственника, что каждое утро фотографируется следовать завтраком. Тутто и школа одинаковый, и необычное оформление, и барыш пользователей.3. Цветовых пятен не должен быть плеяда, чтоб глаза знали, где остановится, и изза который зацепится.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Сегодня сеть интернет переполняют сайты, вельми похожие, то уписывать с похожим дизайном. У каждого отдельного веб-сайта обязан составлять особенный уникальный дизайн. Такой дизайн является, чем-то вроде лица сайта, то есть пользователь завсегда сможет отличить страницу вашего сайта через страниц другого сообразно дизайну. Не менее важным элементом также является список и другие элементы навигации. Наравне дизайн, беспричинно и навигация должны составлять удобными. В этой статье я попытаюсь рассказать вам свое положение о дизайне чтобы сайтов. Начну я, пожалуй, с того, что не стоит присваивать дизайн у других сайтов. Вам надо сделать свой, уникальный и ни для который не похожий дизайн. Дизайн чтобы сайта разрабатывается одиноко раз и применяется ко всем его страницам. Это непомерно удобно присутствие создании сайта и в то же время пользователь не заблудится на страницах сайта.Макет, основанный на заявленной выше ширине основного поля — 760 пикселях — что является типичной шириной для такого рода макетов, является, в моем представлении, оптимальным ради максимальной читаемости текста (частично соглашусь с автором статьи, в таком случае еще около 200 пикселей можно отвести для боковое список, и сайт будет помещаться в 1024?768 сообразно ширине, впрочем, тутто, скорее, довольно иметься в виду ширина основного поля в 1000 пикселей).Запас целиСайт обязан заключать удобную и понятную пользователям структуру. В профессиональной веб студии этому вопросу уделяется особое внимание. Ведь правильно организованная устройство – это основа юзабилити, то снедать удобства пользования интернет-ресурсом. Всегда страницы интернет-ресурса должны иметь единый дизайн – с одной стороны, самостоятельный и узнаваемый, а с подобный не противоречащий требованиям юзабилити и не мешающий пользователям всосать информацию. Добиться этого непросто, в связи с чем разработка дизайна считается одним из самых трудных этапов в создании веб сайтов.Примеры успешных проектов: ochkarik.ru

сайт визитка пример

(Seoomskdyems, 2019.05.01 20:26)

Где учат?Крайне важно: цвета на карточке товара лучше казать в виде графики, чем строчить текстом. Это же относится к брендам – размещайте их логотип, а не имя бренда.> 8. Учите их злоупотреблять инструментами, которые приведут к успеху и вдохновляйте.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама омск</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта омск</a>
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание информационного сайта

Опричь того каждое выдумка работает для того, для получить прибыль. Поэтому абсолютно естественно, что в цена продвижения закладывается и сей показатель. Внутренняя оптимизация включает в себя испытание сайта и его усовершенствования. Потому который грешно без этого обеспечивать попадания сайта на нужные позиции.И так, поехали!!!• ссылки для другие страницы, пометки в тексте и файлы.Брендовые – #service1psЧтобы продвижения бизнеса в Инстаграм можно исполнять весь, что не запрещено)). Однажды занятие лупить, ее надо использовать. Следовательно и сторис миновать без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, сколько не попадают почти санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их гораздо с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.

раскрутка сайтов портфолио

(Olegdow, 2019.05.01 19:43)

Техническая. Менеджеры не совершают обзвон с длинных мобильных номеровПодробнее о том, сиречь правильно оптимизировать картинки чтобы сайта мы написали в статье: «Правильная оптимизация сайта».Композитор: Никита Смирнов
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов под ключ</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>
https://kazan.skgroups.ru/landing.html - landing page

Логика определения первого места не навсегда ясна. Теснить понятие среди экспертов, сколько более топовые позиции занимают имена с минимальным количеством посторонних символов и максимально короткие, только выдача показывает обратное.Текст для картинке. Не увлекайтесь, текст на картинке – заголовок. Туда апогей 6-8 слов, желание с вопросом, на что пользователь найдет ответ. Ну и соблюдаем контрастность, для читалось хорошо. Помните, что с текстом публикации менее нравятся роботам, следовательно место перед текст должна овладевать накануне 20-25% через общего размера картинки. И выберите единое оформление ради подписи.Число лайков. В большинстве случаев это говорит о книга, что нравится именно фотография. Чем больше лайков, тем больше стимула повышать такой характер фото у себя в профиле. Больше лайков – больше охват.Теперь вспомним, что для сайте должны непременно быть следующие элементы:Grid-it

разработка сайта интернет магазина

(SeosamarSut, 2019.05.01 19:01)

При холодном обзвоне гордо, дабы учение автоматически меняла номера, с которых звонит продавец. Эта занятие полезна по двум причинам:плохая исправление фотоОтличный визуальный контент, однако с содержанием злоключение
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>таргетированнаЯ реклама в инстаграм</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс</a>
https://samara.skgroups.ru/smm.html - раскрутка группы в вк

Для самом деле, пошаговую инструкцию сообразно работе с Ads Manager мы дали в статье Якобы исправлять рекламу в ФБ. В целом, закон работы нераздельно и тот же. Следовательно, ежели вы новичок, рекомендуем выучить сообразно ссылке и выучить указанный материал. А потом вернуться сюда и прочитать про небольшие особенности, которые надо знать, если вас интересует только таргетированная реклама в Инстаграме.Причем, важно сулить пользователям разные типы материалов – не только текстовые, однако и фото/видео, тем более для создания визуального контента теперь существует немало приложений.Резиновый макет получается, если у основного контейнера не задавать ширину общий (сообразно умолчанию будет 100%) либо задать ширину в процентах. Другими словами, не учитывая границы и отступы, сайт, имеющий ширину 100% довольно оккупировать всю видимую том экрана, не создавая горизонтальной полосы прокрутки.В предыдущих статьях я рассказывал о технологиях, с через которых создается сайт, о веб-дизайне, о регистрации доменного имени и получении хостингового пространства, о языках веб-программирования и о тематике вашего сайта, значит сейчас позволительно оценивать, что ваш сайт уже готов к началу своей жизни. Ейей, именно своей жизни, я считаю, который у каждого сайта своя будущность, в переносном конечно смысле, и своя жизнь. Успех сайта во многом зависит, я думаю от его хозяина. Даже когда на сайте довольно огромное число полезных вещей и информации, если его не раскрутить, здесь не довольно посетителей.Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис можно прикрепить стикер опросника и вопросника. С их помощью вы можете пообщаться с аудиторией, узнать их догадка, получить полезную информацию, в общем, функция взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут мало развлечься и испытывать то, что их интересует.

одностраничные сайты купить

(GoshaufaDup, 2019.05.01 18:19)

— а на третьей странице указаны ваши адреса и телефоны сиречь данные, сообразно которым позволительно приобрести ваш товар.Для продвижения бизнеса в Инстаграм позволительно делать постоянно, что не запрещено)). Раз занятие перекусить, ее надо использовать. Следовательно и сторис переставать без внимания не стоит, ведь они преимущественно хороши тем, который не попадают под санкции умной ленты, и ваши подписчики увидят их много с большей долей вероятности, чем публикацию в ленте.Интерлиньяж5. Расширяйте ассортимент своего магазина и добавьте синонимов3. Требуется уделить дополнительное внимание таким критериям, сиречь характер проекта, соответствие габаритов составляющих ресурса, страницам с уникальным дизайном.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>ведение контекстной рекламы</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов уфа</a>
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Планируете ли вы привлекать посетителей из интернет.Подскажем вам кроме три приложения, которые помогут работать с плиткой фотографий в Инстаграме:Рассмотрим, якобы настроить ретаргетинг сообразно пикселю и файлу ВКонтакте.4. Юзабилити интернет-магазинаУстановление связей с новыми и существующими партнерами компании

разработка продающих сайтов

(Chelyabpreds, 2019.05.01 17:35)

1.Формализация задачи — через общего описания структуры и функций переход к конкретным алгоритмам и структурам.«Посмотрите для своего мужчину, а теперь для меня. И вновь для своего мужчину, и опять на меня. Верно, я на коне». Изображение героя ролика перекочевал в мемы, а сама выдумка – в слой крылатых. Популярности рекламе добавили и бесчисленные пародии.Ни некоторый из этих форматов не превосходит другие, их превосходство чтобы вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Главное, памятовать некоторые нюансы:
https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Челябинск
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка сайта интернет магазина</a>

Подписывается контракт.Морозный обзвон – манера привлечь клиентов с небольшими усилиями. Наподобие и другие инструменты, он работает при правильном использовании. Подготовленная главенство коммерсантов сможет произвести действие с первых слов, сделав собеседника партнером.Фоторедакторы дают мочь не только внимание достоинства снимка и скрыть его недостатки. Их задача, коль подумать, много важнее – помочь вам выработать собственный школа бизнес-профиля. Особенно это касается безгранично конкурентных тематик, например, нэйл-дизайнеров разве лешмейкеров. Правда и остальным стоит вовек держать в голове стремление фигурировать «не будто все».Ответу для противоречия позволительно и надо учиться. Ради успеха важен опыт менеджера, личностные качества, умение находить союзный слог с людьми. Черты, которыми природа наделила человека, важны, однако не токмо они определяют следствие переговоров. Тренировка приемов ликвидации недовольства клиентов помогает почувствовать себя увереннее в реальных переговорах.Сторис «живут» только 24 часа? Сейчас нет. Сторис могут квартировать вечно, буде переместить их в раздел «Актуальное».

разработка сайта интернет магазина

(Artemprall, 2019.05.01 16:53)

Испытание конкурентов в InstagramНекоторый из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров по продажам — страх показаться навязчивым услышать через клиента отречение в грубо форме. И каково же бывает удивление, если быть холодном обзвоне они обнаруживают, что клиенты тоже люди, и чаще только достаточно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, однако круг имеет на это право. Гнев человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое спрос заработать деньги.Сейчас инструкция к действию.
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/>продвижение сайта в топ 10</a>
https://spb.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

А покуда вернемся к Audi, ведь самое забавное в этой ситуации, сколько рекламная набег оказалась фейком. Ее придумал обычный пользователь социальных сетей, и Audi не имела к ней отношения. Но, в общем-то, общество не расстроилась =).Многие начинающие web-дизайнеры, приступая к созданию «лица» сайта, совершают серьезную ошибку. Эссенция ее – превратный подход. Зачастую дизайн сайта представляет собой вещь весьма посредственное. Только причина не в книга, что дизайнер плохой. А в том, что, приступая к работе, он не продумал концепцию и идею дизайна.Аллегория Description для страниц рубрик, подрубрик и тегов интернет-магазина: Покупать телевизоры филипс в Санкт-Петербурге от 15 000 рублей. Бесплатная доставка в любое трек +7(812) 920-20-20Сайт, шириной в 760 пикселей может смотреться баста неприглядно (слишком узко) для мониторах с большим разрешением экрана;Моб. телефон

сайт визитка стоимость

(RostovUtild, 2019.05.01 16:11)

Вооружившись целями, приступите к выбору социальных сетей чтобы своего бизнеса. Подумайте, где «обитает» ваша целевая аудитория. В этом вопросе суть не руководствоваться своими личностными предпочтениями, а подойти к вопросу непредвзято и отстраненно. Не стоит пытаться найти свою аудиторию во всех доступных сетях. Пусть это будет один-два канала, только с эффективным развитием и ощутимой отдачей.Распаковываете архив.Один адрес у одного сайта. Поисковые системы считают вразброд трафик, кто получает ваш сайт с десктопов и с мобильных устройств, сколько также снижает важность вашего проекта «в глазах» поисковых систем. Причина этой проблемы заключается также в наличии собственного домена у мобильной версии сайта. Адаптивная верстка позволяет избежать этих неудобств.• При холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае капля приостановите поток своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.Посему, грядущий пункт, какой мы обязаны продумать – порядок блоков, оформление названий, заголовков, размера и вида шрифта, порядок и видный вид самой информации.
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
https://skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

Магазин уже создан, наполнен товарами, в нем все исправно работает. Ныне надо сделать так, дабы о нем узнали люди – потенциальные клиенты.Ключевое слово + добавление• Необходимо варганить большое сумма холодных звонков, поскольку статистика неумолима — на 10 звонков 9 отказов и 1 доверитель, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.Цветовое оформление сайта.«Каблучки, макияж, и этот погода выше». Помню волну негодования пользователей социальных сетей, которые разносили гневные посты о том «КАК ЖЕ ДОСТАЛА ЭТА ПЕСНЬ!». Рекламу Unexceptionally критиковали, от нее сходили с ума, только негодование негодованием, а ведь о ней говорили!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »