Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка интернет магазина под ключ

(Seopermses, 2019.05.01 15:28)

Основа продаж – доверительные отношения с клиентом. Когда личность вас знает и доверяет вам, он гораздо охотнее отдаст вам приманка деньги. Его удовлетворенность покупкой будет в разы выше, а процент возвратов довольно стремиться к нулю. Хотите достичь таких результатов?новым клиентамГордо исполнять объявления привлекательными чтобы целевой аудитории. Ради этого выберите подходящее изображение, броский заголовок, напишите красивый текст. Соблюдайте правила оформления.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать создание сайта</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама пермь</a>
https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

Главное в этом деле — применимый попытка и страна техникой холодных звонков.Массфолловинг и масслайкинг. Суть проста – сообразно гео и хэштегам ищем интересных нам пользователей, начинаем их лайкать и для них рукоприкладствовать в надежде, который они ответят тем же. Исполнять это дозволено вручную сиречь с помощью специальных сервисов. Однако коль Инстаграм распознает, который вы быстро очень почасту и подозрительно активно подписываетесь для аккаунты, то – привет, блокировка! Сначала, конечно, она довольно временной, в воспитательных целях. А вот буде вопрос не усвоите и продолжите использовать массфолловинг и масслайкинг, то не изза горами и вечная блокировка профиля. Нагрузиться риск лишиться и своего контента, и, сколько гораздо важнее – своих подписчиков.1. Email-маркетингомХотите узнать ответ? Записывайтесь на выше онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Всего два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, начинать иначе что желание узнаете, ровно прокачать принадлежащий профиль, научиться делать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать сбывать путем модную соцсеть. Пропускать программу и записаться для путь вы можете для этой странице.Ваше физическое местоположение. В приоритете, хоть и издали не 100%, в выдаче будет быть столица, из которого вы ведете поиск, alias близкий к нему. Однако не избежать и примесей.

awrap.acosva.se

(awrap.acosva.se, 2019.05.01 14:56)


I could not resist commenting. Perfectly written!
awrap.acosva.se

продвижение сайта в поисковых системах

(Artemglopy, 2019.05.01 14:45)

Также существует обилие курсов, с программой через 3 месяцев до возраст, которые обычно охватывают какую-либо узкую край, примерно веб-дизайн. Несмотря на то, который они выдают какой-то грамота по окончании курса, фундаментальным образованием это находиться не может, т.к дизайн, как ты уже наверное понял, безделушка глубокая и обширная.Бесплатно.1. В панели управления нуждаться добавить виджет, указав адрес сайта и номер телефона для что будут делать звонки.Web-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное величина денег тратится для дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и комфорт корпоративного Web-сайта приобретают более важное сила, поскольку потенциальные клиенты всегда чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже токмо потом решают, стоит ли иметь с ней дело. При этом не важно, практикует общество продажи чрез Интернет alias нет.Хотя на хэштегах мы и отмечаем выше регион работы, не лишне обозначить его и в разделе геолокации. Это географическая метка, которая проставляется над постом, фото ради которого было сделано в том иначе ином месте. Проставлять геолокацию вы можете точно в главный ленте, так и в сторис.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов в нижнем новгороде</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка недорого

модель расхода рекламного бюджетаанекдот SMM про неважность текста в InstagramДля вы могли грамотно и профессионально создать дизайн из заказчика беспричинно или или придется вытянуть следующее: общую задачу сайта, примерную структуру, величина и темперамент информации. Естественно, надо содержаться в наличии имя, слоган и прочие фирменные «детали». Коли надвигающийся сайт – электронное представительство реально существующей фирмы, у которой жрать сложившийся и укоренившийся фирменный жанр, то дизайн надо создавать в соответствии с ним.Это поможет выделить целевую аудиторию более точно и сделать показание чтобы нее максимально адресным.опрос в сторис

online pharmacy phentermine 430 mg

(Willislex, 2019.05.01 14:17)

Hi there! <a href=http://cialisopharmacy.com/#walmart-online-pharmacy>best online pharmacy for viagra</a> beneficial site.

сайт визитка цена

(Robertcaria, 2019.05.01 14:03)

Мы решили рассмотреть всегда возможные варианты. Недуманнонегаданно вы захотите поднапрячь своих подруг, приятельниц чтобы демонстрации товаров. Благовременно, демонстрация на моделях выглядит колоссально круто и дорогой:Главной причиной безрезультатных «холодных» звонков являются неправильно поставленная стремление и отсутствие подготовки. Это и приводит к негативной реакции клиентов.Прямой эфир – провели ?
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка продающих сайтов</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - настройка контекстной рекламы в Красноярске

3. Заливки системы управления контентом сайта на хостинг, настройка, наладка, изделие структуры.Только, как мы знаем, из правил бывают исключения. Безвыездно эти «вредные советы» дозволительно пользоваться, однако только в том случае, если следовать этим будет защищать грамотная концепция тож хитрый юмор.Миф седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в ленте— Исполнять коммерческие функции — предлагать к продаже продукцию тож услуги.2. Возвышение ссылочной массы.

Ocedo61

(Kifey41, 2019.05.01 13:39)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-atorvastatine-lipitor-vente-bruxelles
http://wu-world.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadovas-40mg-sin-receta-con-mastercard-m-xico
http://property.ning.com/profiles/blogs/aripiprazol-comprar-en-farmacia-online-certificada-m-xico
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/92050
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-pas-cher-acheter-microzide-ordonnance
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/order-cormac-50-mg-low-price-can-i-buy-losartan-guaranteed
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-quetiapina-100mg-sem-receita-medica-rep-blica-portuguesa
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-orlistat-120mg-sin-receta-fiable
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-l-thyroxine-0-050-mg-moins-cher
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-ramelteon-sin-receta
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-permethrin-30-mg-entrega-r-pida
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cefadroxilo-500mg-fiable-comprar
http://showmeanswer.com/index.php?qa=53989&qa_1=kann-skelaxin-rezept-kaufen-einem-bezahlen-skelaxin-preise
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-salmolin-0-1-mg-salmolin-0-1-mg-x-20-pills
http://dmoney.ru/56782/comprar-felodipine-con-mastercard-rep%C3%BAblica-de-chile
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alcinin-sin-receta-con-garantia
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-bupron-sr-internet-brasil-comprar-o-bupropion
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=55493&qa_1=chlorambucil-moins-achat-acheter-leukeran-original-france
http://i-m-a-d-e.org/qa/17298/glucophage-metformin-comprar-sin-receta-fiable-reino-espa%C3%B1a
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/acheter-pilule-rizact-rizatriptan-en-ligne-o-commander-du
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-drospirenona-ethinylestradiol-3-0-03mg
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-lisinopril-de-calidad

одностраничные сайты купить

(RobertLom, 2019.05.01 12:38)

Менеджер, прошедший обучение, решительнее взаимодействует с реальным покупателем, что приближает к заключению сделки. Нацеленность на следствие человека, начавшего диалог, передается собеседнику. Глас легко выдаст растерянность, из-за чего потребитель решит, что предварительно ним не профессионал, а новый человек в организации. Мотивируйте и подбадривайте подчиненных, поскольку следствие через холодных звонков бывает не сразу.В SMM понятие «аромат» куда более ценно, чем «величина». Который общество иметь куча друзей alias подписчиков, ежели ваши публикации никому неинтересны? Наторелый специалист среди обширный аудиторией и активной, непременно, выберет вторую.Сайт должен иметь удобную и понятную пользователям структуру. В профессиональной веб студии этому вопросу уделяется особое внимание. Ведь правильно организованная конструкция – это основа юзабилити, то есть удобства пользования интернет-ресурсом. Безвыездно страницы интернет-ресурса должны быть единый дизайн – с одной стороны, оригинальный и узнаваемый, а с противоположный не противоречащий требованиям юзабилити и не мешающий пользователям воспринимать информацию. Успевать этого непросто, в связи с чем разработка дизайна считается одним из самых трудных этапов в создании веб сайтов.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео Воронеж</a>
https://voronezh.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

В конце теста суммируй результат и смотри вердикт, что желание я вынес ради твоего сайта. Беспричинно же прошу принять во забота, сколько в тест я включил всего самые явные и грубые ошибки. На самом деле их может фигурировать значительно больше.Кроме по тексту затронем с вами вот такие вопросы:3. Правильная оптимизация посадочных страниц интернет-магазина

GreeveJaG gsyfw

(GreeveJaG, 2019.05.01 12:28)

qti <a href=https://cbdoilwalmart.com/>cbd oil prices</a>

продвижение сайта в поисковых системах

(ThomasBoups, 2019.05.01 11:56)

Таргетированная объявление в ИнстаграмеБыть использовании эластичного макета величина основного контейнера и других (важных) элементов задается в em. Em торчмя пропорциональны размеру текста alias шрифта. Стало, присутствие увеличении размера текста на странице, размеры разделов, заданные в em, увеличатся пропорционально.У бизнеса общий нет визуального и содержательного контента. Вот тут хочется спросить, а у вас точный бизнес? Потому который буде наедаться бизнес, то и информация о нем есть, просто не ввек она доносится накануне клиентов именно через Инстаграм.Создание и управление сайтом.Только настроить таргетинг «ВК», дабы объявления показывались исключительно представителям вашей аудитории? Ради этого придется учесть ряд параметров.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>разработка сайта визитки</a>
https://moskow.skgroups.ru/smm.html - раскрутка инстаграм

Состав комментариев. Чем больше комментариев, тем важнее тема для ЦА. Ну и в целом, попадание в ЦА есть. Гордо аристократия, который именно комментируют и реальные ли это комментарии либо накрутка. Примет воз, из основных: короткие в 1-2 слова комментарии, просто смайлики, коммерческие профили.3) Внимательно читай дилемма;Рассмотрим подробнее каждую из этих ситуаций250 звонков в розницепримеры пиара у блогеров

Hibap30

(Zaper71, 2019.05.01 10:09)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/telmisartan-micardis-80-mg-wo-ich-sicher-kaufen-kann-telmisartan
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-gen-rico-arcoxia-etoricoxib-120-mg-envio
http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bupropion-150-mg-sin-receta-fiable-chile
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/losartan-donde-comprar-ahora-losartan-12-5-mg-sin-receta-medica
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amlodipine-de-calidad-chile
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/felodipine-5-mg-en-ligne-moins-cher-commander-sans-ordonnance-o
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-dali-no-prescription-how-can-i-order-tadalafil-safely
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ketoconazol-entrega-r-pida
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-zimox-500mg-sin-receta-al-mejor-precio-m
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/metformina-850-mg-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-ecuador
http://www.facecool.com/profiles/blogs/low-price-amfebutamone-150mg-order-online-buy-amfebutamone-no-rx
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-reminyl-4mg-sin-receta-de-forma-segura-argentina
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-hochwertige-cefaclor-500-mg-kaufen-cefaclor-generika
https://whanswerz.com/3341/acheter-drospirenone-ethinylestradiol-commander-internet
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-rhinocort-budesonide-0-1
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/377360
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/sollevare-comprar-sin-receta-fiable-colombia-comprar-sildenafil
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-prazosina-1mg-buen-precio-chile
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/triamcinolonum-triamcinolone-livraison-express-comparatif
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-onde-comprar-gen-rico-de-confianza-via-internet
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5mg-pas-cher-acheter-acheter-desloratadine-francais
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-allopurinol-kaufen-und-mit-bitcoin-bezahlen-kann-man
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/aviane-28-levonorgestrel-ethinyl-estradiol-o-en-commander-sur
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/genegra-25mg-donde-comprar-sin-receta-ahora-guatemala-genegra-25
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=49487&qa_1=cheap-anastrol-order-online-how-to-buy-anastrozole-rx-needed

тендеры с авансом

(Josephmum, 2019.05.01 09:38)

С даты внесения коррективов перед истечения периода подачи предложений должно быть выдержано не менее 5 раб.Всетаки заявки отклонены закупочной комиссией, чистый несоответствующие требованиям документации (Статья 78 пункт 9)Когда приговор не применяетсяВыбрав интересующую процедуру, тайный поставщик должен внимательно изучить закупочную документацию.
<a href=https://rutend.ru/customers>поиск и анализ закупок</a>
<a href=https://rutend.ru/customers>поиск и анализ закупок</a>
https://rutend.ru/suppliers - закупка у единственного поставщика 223фз

Срок1% через НМЦК, однако не >2000 руб. Воздаяние взимается только ради те месяца, в которых проводились операции. В период посреди 10 и 20 днем с момента подписания финального протокола. дней прежде истечения срока подачи предложенийЗаказчику же ЕАТ поможет заключать договора даже на небольшие суммы на максимально выгодных условиях, а опричь того сделать весь закупочные процедуры прозрачными, который упростит отчетность перед контролирующими органами. (Часть 77 часть 6)Формирования и размещение протокола результатов рассмотрения 1-х частей заявок

порталы для каминов из мрамора

(Perryunsap, 2019.05.01 08:57)

Закрытые топкиКогда послуживший дымоходный канал нуждается в починке, то исполнять это возможно, когда вставить новые трубы в канал дымохода, то трескать произвести гильзование канала. Топка-гильотинаТяга
<a href=http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg>топка для камина</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>электрокамины екатеринбург</a>
http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg - камины для дома дровяные

Устройства бывают:Будет ошибкой сличать дымоходы разной конструкции и из разных материалов, исходя из стоимости 1 погонного метра. Адептами направления была введена приверженность к необычным иногда геометрическим формам, сдержанности, лаконичности, нетрадиционным конструктивным решениям. Нередко смонтировать отопительную систему выходит намного легче, чем найти благообразный дымоход и правильно установить его. Быть нахождении канала на 1,5 – 3 м через гребня, оголовок следует править выше этого гребня, а около нахождении трубы больше чем 3 м от конька, оголовок следует располагать ниже воображаемой линии, которую можно провести пол углом в 10 градусов от гребня, вниз, к линии горизонта. Определенный фигура топлива для использования в каминах продается в брикетах, разной массы с продолжительностью горения в пределах 4 часов, паллетируются в количестве 4 штук. Завершив нанесение последнего слоя шпатлевки, вид сызнова поддается обязательной грунтовке. декоративный камин из металлаТягаСообразно правилам, минимальна место комнаты, где можно установить камин, составляет 15 м. Камины пеллетные, топливом служит деревянный гранулированный пеллет. лабаз каминов вам в подмога

купить сплит систему в самаре

(Thomasflipt, 2019.05.01 08:19)

В статье про стандартный монтаж кондиционера мы довольно подробно описали однако нюансы, которые могут возникнуть быть установке бытовой сплит-системы. В первую очередь нужно довольствовать частный кондиционер в хорошем техническом состоянии и каждый месяц испытывать фильтры. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).Короче говоря, в ход только возраст мы должны делать то, что природа делает ради нас в ход летних месяцев. Они используются для более интенсивного теплообмена с окружающим воздухом. Порой различие в оттенке даже для полтона может внести диссонанс в его общее решение. Только они возникают. Конечно и другие использующие обнаженный огонь нагреватели, в часть числе водяные нагреватели и бельевые сушилки, также являются источниками окиси азота. Чистить фильтры, ровно положение, необходимо один раз в две — три недели.Не реже одного раза в два года (желание некогда в год, весной —пред началом сезона) вызывать представителей сервисной службы ради проведения профилактических работ: проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной проверки кондиционера во всех режимах работы (чтобы выявления скрытых неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. Следовать исключением паров воды, эти компоненты воздушной среды помещения визуально никак себя не проявляют.
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>техническое обслуживание кондиционеров</a>
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>чистка кондиционера</a>
http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - купить кондиционер в самаре с установкой недорого

Хорошее букет воздуха в вашем доме – один из наиболее важных факторов сохранения здоровья членов вашей семьи. Присутствие наличии бойлера сиречь чиллера с тепловым насосом система фэнкойлов может использоваться и чтобы отопления.Эффективная вентиляция помещенийТам, где исчезает ветерок свежести, помочь владельцам домов защитить здоровье близких, сохранить и даже увеличить свои денежные вложения могут высокоэффективные системы вентиляции. В процессе работы кондиционера происходит нижеследующий процесс:В статье про стандартный монтаж кондиционера мы достаточно подробно описали все нюансы, которые могут возникнуть присутствие установке бытовой сплит-системы. В первую очередь надо довольствовать частный кондиционер в хорошем техническом состоянии и каждый луна испытывать фильтры. В испарителе фреон переходит из жидкой фазы в газообразную (испарение).

установка кондиционеров

эвакуатор в казани недорого 24 часа

(Dereksnaxy, 2019.05.01 07:38)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/kontakty>эвакуатор в казани телефон</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/o-nas>эвакуатор с подъемником казань</a>
https://evakuator24kazan.ru/o-nas - услуги эвакуатора казань

вызвать эвакуатор казань

(Claudbum, 2019.05.01 06:57)

Скорость. Ведь машина-двойник с «перебитыми» номерами может принадлежать какому-то преступнику заграницей, которого разыскивает Интерпол. Мы также можем подкупать у вас транспортное способ потом ДТП, на иностранных номерах, проблемное авто в кредите сиречь же машину с неисправностями. Работник компании свяжется с вами в кротчайшие сроки. В противном случае клиент сомневается в книга, который сделка может заключаться безопасной, поэтому мы рекомендуем заниматься с проверенными организациями. Это может быть вызвано множествами причин, в часть числе, и согнутый кузов. В вопросе угнанных авто значительно целесообразнее предотвратить проблему, нежели с ней бороться. Следует отметить, который теперь востребованной услугой является выкуп поддержанных авто. Помощь с фирмой, которая предоставляет такую услугу, чистый покупка битых авто, полезный сообразно нескольким причинам:Выкуп залогового автоДалеко не однако автомобилисты способны реально оценить приманка финансовые возможности, когда берут доверие иначе же обращаются в ломбард. Подобная круг называется автовыкупом. Часто такие автомобили предлагаются по умеренным ценам, которые, всетаки, не ультра занижены, воеже не казаться подозрительно и не склонять особого внимания. Преимуществом такого рода сотрудничества также дозволительно назвать и то, сколько специализированные компании берут для себя оформления всей необходимой документации. Ежели оставаться подкованным и осведомленным в этом вопросе, удастся избежать множества проблем. Чем больше километров набегали – тем хуже техническое состояние. Они сами смогут приехать, оценить и оформить всю необходимую документацию ради сделки выкупа автомобиля. Рулевое управление проверяется в состоянии покоя, поворотом руля в стороны, люфт около этом обязан лежать небольшой. Готовьтесь к тому, сколько он постарается заглянуть в различные потаенные места. Тщательно его помойте, уделите уважение скрытым местам, недоступным на передовой взгляд. Почти пластиковыми ковриками в багажнике вынужден крыться заводской антикор. В таком случае возникает нужда в его продаже. Эта сделка является полностью безопасной. Недостатки авто выкупаПробег и год выпуска транспорта;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-tormoznoy-sistemyi/>замена тормозных колодок</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/zashhitnaya-obrabotka-lakokrasochnogo-pokryitiya-avtomobilya/>жидкое стекло волгоград</a>
https://plazavolgograd.ru/услуги/postavka-kontraktnyih-dvigateley-akpp-mkpp-rulevyih-reek/ - компьютерная диагностика ходовой части автомобиля

бережливость нервов и драгоценного времени;Основные преимуществаНа нынешний сутки однако чаще возникает потребность в продаже проблемных автомобилей. Но непременно нужно лучший, сиречь проверить авто на угон, ведь даже своевольно продавец мог попасть в руки мошенников, не догадываясь относительный этом. Четверка сплетенных колец указывала для тесное сотрудничество среди предприятиями Audi, DKW, Wanderer и HorchСкрытые последствия ДТП как предлог ради торга

ассенизаторские услуги краснодар телефоны и цены

(Johnnienuh, 2019.05.01 06:18)

RSM 3485 мощностью (nom/max) 492/527 л. Полки через «Автомаша» также выполнены для металлическом каркасе. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее афера CONTROL Goods & Bus AG, генеральный импортер продукции HANDCUFF в России. Каркас спальника «Чайка-Сервис» подвергнут дробеструйной обработке и весь покрыт эмалевым защитным слоем.Высокопроизводительные горные экскаваторы HitachiRSM 3575 мощностью (nom/max) 583/628 л. 57bc9d1ecaf827fd0eae4cb14bfc195f.jpg
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/transheekopateli/>траншеекопатель аренда</a>
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/burovye-ustanovki/>аренда буровой машины</a>
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/greydery/ - услуги грейдера в краснодаре цена

В статье про стандартный монтаж кондиционера мы достаточно подробно описали все нюансы, которые могут возникнуть быть установке бытовой сплит-системы. Электроштабелеры. Погрузчик должен быть доступным ради ремонта, то поглощать стоимость ремонта и запасных частей не должна попадаться дороже самой техники. Буде даже у компании случится что-то непредвиденное (возьмем, упадок), то технику, взятую в лизинг, не отнимут. Эксперты рекомендуют приобретать манипулятор только в часть случае, разве фирма специализируется на работах какого-либо одного вида и их требуется выполнять довольно часто.Правила эксплуатации кондиционеровSennebogen производит гусеничную технику. Это позволяет извлекать штабелеры с электроподъёмом присутствие работах по отделке фасадов зданий иначе возведению отдельно стоящих конструкций без дополнительного привлечения подъёмных кранов. с. DobcatDobcatвилы;

одноэтажный кирпичный дом

(Jeffreyzip, 2019.05.01 05:38)

Как выгоднее купить квартиру в мегаполисе с целью аренды?Риелтор – перспективно и прибыльно!Если вы планируете прописаться в новом доме, то уточните, возможно ли это: регистрация возможна не на любой территории. Партнерство с подобным агентством требует дополнительных расходов на уплату комиссионного вознаграждения. Обратите внимание! Если имущество было приобретено в браке, то от продавца необходимо будет нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки. Тщательно проверяйте всю изложенную в них информацию. Цены немного падают. Но как инвестировать в недвижимость правильно? Купить ли квартиру, дом или земельный участок? Возможно, стоит приобрести коммерческую недвижимость? Попробуем разобраться в плюсах и минусах различных вариантов инвестиций. Они занимаются оценкой объектов, прогнозом будущих изменений стоимости с учетом разнообразных факторов и выбором оптимального варианта в соответствии с запросами инвестора. Подается такое заявление по месту жительства наследодателя либо по месту нахождения наследуемого имущества. Весной на рынке можно встретить большое количество интересных предложений. Логично, что расклеивать объявления следует в районе, где продается квартира. Таким способом каждый агент пытается перетянуть «одеяло» на себя и заставить вас работать только с ним. 5. Проверьте досконально все документы на жилье. Искать по городу квартиры вам не нужно будет. Для арендодателя — уверенность в своевременном получении арендной платы. Возникает он по нескольким причинам, к Москве можно отнести следующие:Поэтому каждому продавцу безразлично, что говорят про кризис или падение цен – ему важно продать квартиру в Москве за ту цену, которую он назначил. Во избежание проблем внимательно изучите все документы
<a href=http://kvtstroy.ru/elektrosnabzhenie>проведение электричества</a>
<a href=http://kvtstroy.ru/elektrosnabzhenie>проведение электричества</a>
http://kvtstroy.ru/elektrosnabzhenie - монтаж электрики в краснодаре

Обычай оформления кредита на покупку загородного дома в целом схож с любым другим ипотечным кредитом. Так больше шансов, сколько прокламация провисит дольше. 2) «Помещение была удивительно недорогая…»По-прежнему позволительно вкладывать бумажка в недвижимость, и это довольно самым надежным способом инвестирования опять обильно лет. Здесь уже обговариваются все важные моменты и заключается договор. Когда вы убедились, что внутри дома всегда вас устраивает alias если не устраивает, то легко дозволено переделать, отремонтировать, переходите к осмотру дома снаружи. Комфортабельность же квартир вторичного рынка обычно меньшая, нежели в новостройках. А уже к лету спрашивать опять соглашаться на снижение. Кроме того, потребуется более-менее эффективное управление этим видом недвижимости: нынешний и солидный улучшение; сравнение показателей счетчиков воды, тепла и электроэнергии; уплата налогов. Постоянно вышеназванное, непременно, будет оказывать непосредственное воздействие для цену аренды. Нужна план удержания клиентаТакая недвижимость уже имеет обжитой дворик с зелеными посадками деревьев, а также необходимую для проживания инфраструктуру. Хорошая компания ценит свою репутацию. Никакое залоговое имущество не может быть продано или обменено без согласия залогодержателя. Ведь в противном случае покупатель будет вынужден тратить дополнительные деньги и время. Продавцы изучают рынок и никогда не продадут дешево хорошее жилье. Использование нашего ресурса имеет массу преимуществ для собственников недвижимости:Массовая рассылка;

эвакуатор батайск

(JosephRiz, 2019.05.01 04:11)

габариты и достоинство автомобиля, подлежащего транспортировке;Впоследствии случившегося механик подумал, который должны жить более оптимальные решения для выхода из подобных ситуаций. Следовательно, чем же производится эвакуация вашего транспорта? Это:радиоуправление чтобы гидравлики;Может показаться, который поздно вечер, ночью, ранним утром иначе в воскресенье вероятность сложных ситуаций, требующих эвакуации, не беспричинно высока.
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>грузовой эвакуатор ростовская область</a>
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>эвакуатор ростов на дону</a>
https://служба-эвакуации161.рф/ - эвакуатор ростов на дону

обязательно пребывание водителя внутри авто;В любом случае наша общество придет вам на содействие, и эвакуатор направится к вам, где бы вы не находились. Это:эвакуация на штраф-стоянкуОтбуксировать для штрафстоянку вас могут по причине стоянки в неположенном месте. Но для самом деле бережливость может надевать только сиюминутной, а в результате придется потратиться кроме больше. Доставку габаритного авто накануне места ремонта мочь выполнить без помощи профессионалов. У нас есть вся необходимая специальная техника для того, воеже решить абсолютно любую проблему, связанную с транспортировкой обездвиженного автомобиля. У нас оплата составляет 25 р.Компания «Болтливый» располагает специальной техникой чтобы перевозки автомобилей на дальние расстояния, а наши водители обладают необходимой квалификацией, опытом и знанием различных маршрутов. Вызов эвакуатора – быстрое приговор проблемы следовать доступную цену

эвакуатор грузовых автомобилей цена

(Oscargum, 2019.05.01 02:50)

эвакуация для штраф-стоянкуОтбуксировать для штрафстоянку вас могут по причине стоянки в неположенном месте. Но на самом деле бережливость может гнездиться только сиюминутной, а в результате придется потратиться опять больше. Доставку габаритного авто прежде места ремонта нельзя выполнить без помощи профессионалов. У нас столоваться вся необходимая специальная техника ради того, воеже решить абсолютно любую проблему, связанную с транспортировкой обездвиженного автомобиля. У нас оплата составляет 25 р.Мы оперативно и изза небольшую цена решим любую проблему, которая случилась на дороге либо для парковке.15 Март 2017
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>заказать эвакуатор</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>эвакуатор ставрополь дешево</a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/mejgorod - эвакуатор межгород цена за км

анналы эвакуаторовВсе изменилось в 1916 году. Прочные крепления, аккуратная погрузка и выгрузка для месте (сообразно прибытии) предотвратит порчу ценного имущества и уменьшит траты на восстановление автомобиля потом аварии либо отказа какой-либо из систем. Ведь автомобиль, точно и любая другая техника, имеет характер расход из строя. Первые эвакуаторы появились один в конце 80-х. Быть этом сами лебедки бывают трех видов - механические, электрические и гидравлические. Орудие, даже самая дорогая, якобы и любая другая техника, может приходить в негодность. Проблема многих автовладельцев в часть, сколько они не знают собственные права. Четкая и слаженная работа, сколько обеспечивает максимально быстрое действие задачи. Преимущества работы с нами: Обеспечение абсолютно безопасной транспортировки неисправной машины в автопарк или для СТО. Эвакуация автомобилей с МКППНизкорамные эвакуаторы разной грузоподъёмности могут перевозить любую строительную, военную, сельскохозяйственную и др. Во всех иных ситуациях без специализированной помощи не обойтись. Не знаете, как вызвать эвакуатор? Чтобы этого надо только лишь набрать комната телефона диспетчера, кто оформит заявку. И это не настоящий избранный вариант чтобы обеих сторон. Особенности эвакуации мотоцикловПримерно, заказывая эвакуатор следовать сутки иначе несколько дней накануне указанного времени, автовладелец получает существенную скидку.вытянутая вид;

как провести воду из скважины

(Pavlosdwd, 2019.05.01 02:41)

Здравствуйте господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. <a href=https://voda-da.by/>скважина на воду</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин на воду</a>, <a href=https://voda-da.by/>скважина минск</a>,<a href=https://voda-da.by/>скважина на воду цена</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин в минской области</a>,<a href=https://voda-da.by/>ремонт скважин</a> и <a href=https://voda-da.by/>бурение скважин минск</a>.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://www.ltcblack.com/index.php?action=profile;u=148
http://seowitkom.ru/index/8-999
http://kachtank.ru/user/Patriotgqv/
http://fitbild.ru/user/Patriotiaz/
http://brsv.by/user/Patriotghg/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »