Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

эвакуатор цена за 1 км межгород

(Shawnbeina, 2019.05.01 02:10)

без дополнительных повреждений – казаться в часть состоянии, в котором ее погрузили для платформу. Серьезное недостаток автомобиля в результате аварии, замерзшее в холодную погоду дизельное топливо, заблокированная дверь, выход из строя фар или габаритных огней в темное эпоха суток – это лишь малая доза ситуаций, если может потребоваться такая помощь.возможности погрузки в труднодоступных местах, где отсутствует возможности летать транспорт и поставить для платформу целиком (выбоины, колдобины, ямы), присутствие нахождении на тесной площадке, в пределах паркинга.19 Апрель 2016
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny>эвакуатор ростов цена</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika>Эвакуация спецтехнки</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ - услуги эвакуатора

На территории СССР специализированных машин не было. Проверить, есть ли бензин в баке. Чтобы не нарушать правила, сотрудники:Такая платформа имеет двойной перегиб, к ней подставляются аппарели, сообразно ним с помощью лебедки затаскивается авто весь на платформу. Строгое соблюдение всех действующих технических норм и правил. Поэтому общество «Болтливый» предлагает доступные цены. Особенности эвакуации спецтехникиВ каких случаях может нуждаться эвакуатор в Минске

заказать эвакуатор казань

(Dereksnaxy, 2019.05.01 01:30)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>вызвать эвакуатор казань</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>эвакуатор для грузовых машин в казани</a>
https://evakuator24kazan.ru/kontakty - телефон эвакуатора недорого

вызвать эвакуатор дешево

(Brandonlanna, 2019.05.01 00:52)

плохая вид;21 Ноябрь 2017потребуют через пассажира выйти (он имеет прерогатива этого не являть);
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact>эвакуатор новороссийск дешево</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/>эвакуатор станица староминская</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/ceny - эвакуатор краснодар цена по городу

Эвакуаия методом буксировки ради АКПП является нежелательным вариантом. Это свидетельствует о повышении уровня жизни, однако процесс имеет и обратную сторону: чем больше машин, тем сложнее ситуация для дорогах. Она приедет в оговоренное район и время.18 Август 2017Ясный чтобы каждого клиента намерение услуг. Оговорить добро авто и личные пожелания.Сколько такое богослужение эвакуации

Gerek36

(Ixeve20, 2019.05.01 00:34)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/abilify-bei-online-apotheke-kaufen-schnelle-best-tigung-abilify
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-dulcolax-trust-acheter-bisacodyl-france
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-diltiazem-sin-receta-env-o-gratis
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/site-acheter-apcalis-20mg-apcalis-livraison-rapide
http://property.ning.com/profiles/blogs/piroxicam-generique-en-ligne-acheter-sans-ordonnance-commander
http://brooklynne.net/profiles/blogs/puedo-comprar-assurans-20-mg-r-pido
http://brooklynne.net/profiles/blogs/onde-comprar-prevacid-lansoprazole-15mg-sin-receta-en-l-nea
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-snafi-sin-receta-buen-precio-puerto-rico
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-tadalafil-comprar-sin-receta-barato-venezuela
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-furacin-sin-receta-barato
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/rhinocort-online-kaufen-rezeptfrei-in-der-schweiz
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/vardenafil-au-rabais-securise-vardenafil-rapide

online viagra pharmacy 419 mg

(Willislex, 2019.05.01 00:32)

Howdy! <a href=http://cialisopharmacy.com/#online-pharmacy-prescription>vicodin online pharmacy</a> beneficial website.

Suitable cheap sldnfl no remedy

(TozmyMuh, 2019.05.01 00:31)

cialis viagra comparison
http://gnviagravrx.com - viagra for men
buy cialis
<a href="http://gnviagravrx.com">viagra for men
</a> - cialis overnight pharmacy viagracialis generic name any
cialis online sales find all posts by

Suitable cheap sldnfl no remedy

(TozmyMuh, 2019.05.01 00:30)

cialis viagra comparison
http://gnviagravrx.com - viagra for men
buy cialis
<a href="http://gnviagravrx.com">viagra for men
</a> - cialis overnight pharmacy viagracialis generic name any
cialis online sales find all posts by

купить кондиционер в самаре с установкой недорого

(Thomasflipt, 2019.04.30 22:53)

Впрочем, буде влажность в помещении чрезмерно низкая, то воздух становится сухим, что также сказывается для здоровье – нос человека либо постоянно «закладывает», либо в нем создается чувство зуда. Представители стран Ближнего Востока обладают большей смелостью в подходах к цветовой гамме внутренних блоков. В этом случае, около выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет течь вода. Подписывайте свидетельство сдачи-приемки исключительно после того, только обстановка смонтировано согласие утвержденной схеме, функционирует во всех режимах, вас проконсультировали относительно простейших правил пользования и выдали гарантийный талон и инструкцию для русском языке. Предлагаются самые разные: бордовые, золотистые, голубые, черные, зеленые, с узорами и без таковых.Заблаговременно договоритесь о времени приезда бригады, для после не бунтовать в ожидании.Ради обнаружения факта утечки свободно иметь специальное оборудование. Перфоратор (прибор ради проделывания отверстий в стене) или установка алмазного бурения Hilti DD 200 присутствие работе издает слишком много шума. Вы можете регулировать степень фильтрации. Так например,ежели Вы решили установить кондиционер во сезон ремонта, то целесообразнее сделать двухэтапный монтаж с штроблением стен и вмуровыванием в них межблочных коммуникаций сплит-системы. Если политипаж нанесен, кондиционер покрывается лаком и полируется. Двуокись углерода, также будто и одноокись углерода, может скрываться причиной появления головных болей и тошноты, опричь того, она снижает сумма кислорода в крови, который, в свою очередь, повышает чувствование усталости человека. Второй этап монтажа сплит-системы производится в тот момент, если Вы уже практически закончили улучшение и точный знаете, что больше не рискуете запачкать внутренние блоки краской разве клеем или забить их пылью.
<a href=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html>техническое обслуживание кондиционеров</a>
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>установка кондиционеров</a>
http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html - техническое обслуживание кондиционеров

Современные кондиционеры и сплит-системы обеспечивают нам комфортное и приятное существование, впрочем довольно серьезные счета после электроэнергию могут портить весь через веселье от нахождения в свежем и прохладном помещении. Тогда для вход компрессора попадает жидкость, которая, в знак через газа, несжимаема. Монтажная бригада, используя торговый пылесос, аккуратно навешивает туземный блок кондиционера, подсоединив все кабели и трубы.Кондиционеры также обеспечивают тепло. Вы можете ввек создавать климат, наиболее подходящий для Вас. Некоторые канцерогенные вещества, обнаруженные в воздухе жилища:В режиме охлаждения кондиционер осушает атмосфера в помещении, создавая дополнительный комфорт.Необходимость в кондиционере, работающим целый год может возникнуть в двух случаях. Круглый год Вы можете поддерживать постоянную температуру в Вашем доме вне зависимости от погодных условий. Мороз осушает воздух.

купить сплит систему в самаре

GreeveJaG scaue

(GreeveJaG, 2019.04.30 22:22)

umw <a href=https://cbdoilparcel.com/>cbd oil canada online</a>

камины в екатеринбурге

(Perryunsap, 2019.04.30 22:14)

Камины чтобы загородных домов и дач требуют специальной установки, следовательно проект и устройство делается в индивидуальном порядке, исходя из специфики помещения. Индивидуальный камин доверитель может примечать уже на стадии производства и причинять свои корректировки прежде окончательного производства модели. Необычные каминыВ процессе нагревания природные камни не насыщают атмосфера различными токсинами, поэтому он навсегда довольно чистым, не выделяется из него и дым;В случае наличия серьезных неровностей, ради их выравнивания следует применять цементный раствор;
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>электрокамин цена</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg>купить камин для дома на дровах</a>
http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg - биокамин купить

Проблемные области, где дымоходный канал вплотную подходит к свободно подверженным горению, частям дома;подобно облицевали каминмнимый камин из кирпичаБлагодаря особым свойствам представляется возможной обработка наиболее трудных участков для камине;

Sitem91

(Wiwor83, 2019.04.30 21:18)

http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nitrofurazona-sin-receta http://ggwadvice.com//index.php?qa=66603&qa_1=felodipino-felodipine-commander-paiement-mastercard-felodipino http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/olanzapinum-2-5-mg-puedo-comprar-y-pagar-con-mastercard-donde http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-apodefil-sin-receta-de-forma-segura-argentina http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/10085 http://recampus.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-zeltrix-valacyclovir-500-mg-site-fiable-prix-moyen http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-du-grisactin-griseofulvin-paiement-visa-comment http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-25-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ticlid-ticlopidine-sin-receta-pago http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/rosuvastax-20-mg-online-kaufen-ohne-rezept-schweiz-rosuvastax http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/zidovudina-300-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-rep http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-rhinocort-0-1-mg-sin-receta-buen http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-en-ligne-vardenafil-20-mg-site-serieux-pour http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-metformina-sin-receta http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-hidroclorotiazida-lisinopril-10-mg-barato

отказалась от медицинского освидетельствования

(Robertnok, 2019.04.30 20:15)

Правовая место сообразно делу Drained v. Опричь этого, вынося решение, судья обязан «сопоставить свое интуитивное эмпирическое постижение справедливости с мерилом равенства присутствие разделе имущества».Сертификат ТПП не может оставаться признан недействительным (оспоренным)передача частному партнеру части рисков в процессе осуществления государственно-частного партнерства;Таким образом, ради определения объекта налогообложения в случае реализации топлива с использованием смарт-карт, талонов-разрешений, смс с кодом подтверждения и тому подобное, выдающуюся занятие имеет документальное оформление таких операций. Невозможность оперативно воспользоваться вышеупомянутыми средствами правовой защиты побуждает кредиторов не ронять орава времени на договорную реструктуризацию и быстрее начать судебные процессы против должника. 57-59 Гражданского процессуального кодекса.«Для оформления паспорта чтобы выезда изза границу лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста и проживающему с одним из родителей, точный подается оригинал сиречь заверенная в установленном порядке копию одного из следующих документов:
<a href=http://msk-consalt.ru/advokat-po-dtp/ostavlenie-mesta-dtp/>скрылась с места ДТП</a>
<a href=http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya/>отказался от медосвидетельствования</a>
http://msk-consalt.ru/lishenie-prav/otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya/ - отказался от медосвидетельствования

Урегулировать взаимоотношения между авиакомпаниями и пассажирами в случае овербукинга можно только с помощью специального закона, а также системы штрафов для авиакомпаний и компенсаций для пассажиров.Мочь решения конфликтной ситуации мирным через будет подчиняться, в частности, через того, какая именно орган стала первоосновой насилия.Однако бюджетообразующими для практики как были, так и остаются различные семейные споры, в частности о разделе имущества супругов, развод, установление опеки над детьми и алиментные споры, а также наследственные споры, возникающие в основном между кредиторами наследодателя и его наследниками (в том числе будущими). Во время рассмотрения дела в Палате Лордов было в очередной раз было подчеркнуто, что суды не должны относиться предвзято к стороны супруги, которая не зарабатывала деньги, а заботилась о благосостоянии семьи и воспитания детей. 37 Закон «О внешнеэкономической деятельности» относительно обязанности центральных органов исполнительной власти по вопросам экономической политики заранее (например, за 30 календарных дней) осуществлять предупреждение субъектов внешнеэкономической деятельности о намерениях применения специальных санкций.Вместе, наличие большого количества таких предприятий имеет вроде положительные, так и отрицательные последствия.Следовательно, в Австрии отечественный инвестор находит выгодные инвестиционные проекты, комфортные и безопасные условия пребывания, прозрачную и прогнозируемую систему налогообложения, которая дает мочь долгосрочного планирования, необходимого для бизнеса. Суд делается сообразно состоянию для день, предшествующий дню опубликования сообщения о созыве общего собрания.

капельное орошение купить

(Ivansunse, 2019.04.30 19:36)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/>сетка для сена</a>
<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/>спанбонд астрахань</a>
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/geotekstil/ - геотекстиль астрахань

пленка армированная 200 мкр цена

(ThomasRow, 2019.04.30 18:58)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/>капельный полив</a>
<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/>спанбонд в Элисте</a>
https://ehlista.agrohoztorg.ru/ - притеняющая сетка для теплиц

мульча майкоп

(Glenngreah, 2019.04.30 18:20)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/membrana-dlya-pruda/>пленка для пруда майкоп</a>
<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/>купить москитную сетку</a>
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/stroitelnye-membrany-izolteks/ - битумная мастика для гидроизоляции

сетка шпалерная для огурцов купить

(KevinInduh, 2019.04.30 17:40)


<a href=https://agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/воздушно-пупырчатая-пленка-купить/>пленка для теплиц купить в ростове</a>
https://agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/ - сетка пластиковая ростов
https://agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/ - клипсы для помидоров в теплице

займ под залог птс в краснодаре

(Davidnek, 2019.04.30 16:18)

Определиться с тем, сколь и на который срок вы желаете получить в долг. В сам ПТС кредитор никакие записи не вносит. Здесь прописаны параметры залогового имущества, а также условия, при которых оно переходит от собственника к кредитору. Оформляя займ на карту лимитом 20000 онлайн, можно предполагать для моментальное кредитование. Такие программы призваны выручить, когда экстренно нужны деньги. Дальше мещанин видит на экране текст кредитного договора, параллельно для его телефон поступает сообщение с определенным кодом. Разве придет скольконибудь одобрений, вам нужно будет выбрать лучшее совет и предполагать с ним, а через остальных предложений отказаться. Нужда закладнойЕжели веритель пропустит срок оплаты, то каждая образование довольно делать по своему усмотрению. МФО «Точка займа» заинтересована в книга, для ее клиенты своевременно погашали займы. Все делает список, за счет чего и достигается срочность и даже моментальность оформления. Он подписывает кредитный договор. Дальше заявка уходит для рассмотрение, приговор поступает практически мгновенно. Который может направить заявку на выдачу микрозайма в МФО?Срочные займы «перед зарплаты»
<a href=https://partnerinvest23.ru>быстрый займ под залог</a>
https://partnerinvest23.ru/vydacha-zaymov.php - взять кредит наличными
<a href=https://partnerinvest23.ru/inye-tipy-zaymov.php>кредит под залог имущества</a>

Займи безотлагательно > Полезные статьи > Займ перед заклад авто. Итак, когда вам удалось воплотить мечту миллионов заемщиков, и вы все-таки внесли худой плата сообразно своему ипотечному кредиту, то залпом после этого приступаем к сбору пакета документов. Решение по заявке может поступить уже через пару минут. Мещанин должен пользоваться прописку на территории РФ, только где именно - это значения не имеет. Разве весь документы собраны, то заемщик обращается в МФЦ. Выдавая мини займы онлайн на карту безотлагательно, микрофинансовые организации устанавливают короткие сроки возвращения. Там закусить великий пункт о правах и ограничениях. На главной странице портала нужно найти часть, который посвящен справочной информации сообразно объектам недвижимости. Выдаются мини займы онлайн на карту безотлагательно круглосуточно многими МФО. Более того, такое безналичное предоставление реализуется и ночью, и днём, и в будни, и в выходные, и даже праздники. Во-вторых, который вконец важно для многих, и ПТС, и автомобиль остаются у заемщика на срок действия кредитной линии. У них должна присутствовать постоянная регистрация в регионе присутствия компании. рублей. Если онлайн-заявка одобряется, то веритель забирает касса одним их методов:Займи безотлагательно > Полезные статьи > Прибавление банков в 2018 году. Если досье испорчено, позволительно направить онлайн-заявки в изрядно МФО сразу. Разумеется, опечатки или неточности где-нибудь в литературных произведениях позволительно возражение, только, если такие неточности возникают в финансовой документации и касаются собственных средств надо влиять как дозволительно скорее. Оформляйте нужные вам займы онлайн срочно, круглосуточно - именно тутто, если они вам необходимы. Возможно, что вскоре микрофинансовые организации будут вводить в свои линейки программы, сообразно которым дозволительно будет оформить займ для телефон онлайн срочно, однако покуда который такой возможности они не предусматривают. Сообразно онлайн-заявке займы населению стандартно не превышают 20 000 руб. Круглосуточные займы зачастую называют кредитами перед зарплаты, потому отдавать касса нужно в течение 21-30 дней. Все клиенты «Точки займа» могут избежать этого, продлив срок займа – ради этого довольно простой внести сумму начисленных на текущий сутки процентов. Решением проблемы становится займ около ответственность авто. Минусов несравненно больше:Микрофинансовые организации предлагают разные методы передачи средств заемщику. Даже коль вы обладаете негативной кредитной историей, вам всетаки равно доступны услуги микрофинансовых организаций. НБКИ - это крупнейший держатель подобной информации. Комиссионный вознаграждение

лечение зубов в рассрочку краснодар

(AndrewVak, 2019.04.30 14:13)

-создание благоприятных условий ради жизни и работы медицинских кадров в сельских районах, привлечение квалифицированных специалистов из других муниципальных образований и регионов России;Замечание: здесь и кроме достоверность при р<0,05. В каком порядке прорезываются коренные зубы?Иногда приходится чувствовать расхожую истину о часть, сколько «это же молочные зубы, они всетаки равно выпадут!», но это в корне неправильно. У 38(44,19%) была констатирована канцерофобия. Какие свойства отбеливающих паст?
<a href=https://dentis23.ru/services/plombirovanie-zuba/>пломбирование зубов</a>
<a href=https://dentis23.ru/services/orthodontics/>металлические брекеты цена</a>
https://dentis23.ru/services/hygiene_and_prevention/ - гигиена полости рта в стоматологии

Введение. Кариес в интактных (витальных) зубах диагностирован в 13,1% случаев. Итак, главное принцип – используйте зубную фибра на регулярной основе. Однако так ли она "страшна", и к чему может привести пренебрежение данным свойством. Точно правильно злоупотреблять флоссомЕсли появляются постоянные болезнь списокМногие из нас непомерно зачастую сталкиваются с подобным вопросом, ведь гигиеническая процедура должна проводиться с максимальной эффективностью. Возрастная устройство участников социологического опроса некоторым образом определяет их способ занятий в настоящее время. Рис. - Невощеная зубная жила, которая отличается большей эффективностью, беспричинно сиречь расслаивается для отдельные волокна, следовательно лучше ради контакта и проникновения с загрязненными поверхностями. - Дополнительные (те болезнь, которые не имеют предшественников). Современная стоматология сделала большой шаг будущий, ведь подобная помощь нынче доступна для многих людей. Поэтому навещать детского стоматолога нужно с самого первого зуба, даже ежели вы покажетесь больно навязчивыми родителями. Рис. Люминиры - отличие от виниров, минусы и плюсы. Список 1. Совершенствование диагностики и лечения верхнечелюстного синусита у пациентов предварительно операцией синуслифтинг и профилактика развития осложнений в послеоперационном периоде. ортопедической) через жителей отдаленных населенных пунктов;Сиречь выпадают молочные болезнь у детей?

лечение зубов при беременности с анестезией

(PeterFeath, 2019.04.30 13:31)

2) эрозивно-язвенную стадию;Адгезия к эмали сиречь наподобие обеспечить отличное краевое прилегание. Строй случаев диагностики предракового процесса alias фонового заболевания чтобы развития рака. Впрочем в отличие через пемфигуса глазища, при котором образуются пузыри и синехии на конъюнктиве около болезни Бехчета определяется ирит <>, 26]. Сравнительная суд силы адгезии пломбировочных материалов в зависимости через категории зубовВ промежуток выпадение временных зубов у детей, папы и мамы могут столкнуться с множеством проблем (стоит учитывать возраст детей, ведь в 10 лет, он является более самостоятельным, чем в 5). Динамика стоимости отдельных видов стоматологических услуг за период 2007-2011 г. Порядочно редкими являются ситуации, когда у ребенка отсутствуют зачатки некоторых молочных зубов (подобная патология может гнездиться подтверждена как опытным стоматологом не ранее 15 месячного возраста ребенка). Впрочем настораживает тот факт, сколько между респондентов, оплачивающих оказанные услуги, доля весь удовлетворенных качеством помощи несравненно выше, чем среди не плативших респондентов (87,8% и 65,0% соответственно) (t=2,1; p<0,05). Первоначально зародышевую ткань выдерживают в специальной среде в течении пяти дней. Этанолсодержащий адгезив на депульпированных зубах боковой группы. Чтобы проведения реопародонтографии оставшихся зубов мы использовали цифровой компьютерный реограф Мицар-РЕО (Санкт-Петербург, регистрационное аттестат №ФСР 2009/05048) – рис. Черта дентин – пульпа около увеличении 6000 х и ускоряющем напряжении 15 кВ. Клык корректируется, все процедуры не имеют опасных последствий. 3. 2. Стоматологам удалось воспитывать болезнь
<a href=https://rost23.ru/all-services/ortodontia-ispravlenie-prikusa/>исправление прикуса</a>
<a href=https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/rentgenografia/>рентген зуба краснодар</a>
https://rost23.ru/all-services/terapevticheskaya-stomatologia/rentgenografia/ - рентген стоматологический

Полоскание зубаСравнивая положительные и отрицательные стороны перечисленных отбеливающих методов в клинике, дозволительно отметить, что к лучшему варианту относится отбеливание лазером, быть проведении процедуры на современном оборудовании. Несмотря на то, сколько конструкция молочных и коренных зубов является идентичным, все же они имеют весь колонна отличий:Достанет многократно, родители волнуются сообразно поводу возможной боли присутствие смене зубов у ребенка. Служат они не более трех лет, неоднократно ломаются в ход возраст, требуют ремонта, корректировки и повторного зубопротезирования в ход ближайших трех лет. Поговорим подробнее относительный этой процедуре. Определенный адгезиометр представляет собой общий гидравлический инструмент, отвечающий практически всем требованиям, предъявляемым чтобы изучения и контроля адгезии. Вес молочных зубовЧитинский правительственный медицинский институт

какую гидроизоляцию выбрать для кровли из металлочерепицы

(Peterlag, 2019.04.30 12:12)

отЗаранее у нас в стране самым популярным материалоя являлась оцинкованная сталь. Теперь подобно и в России, беспричинно и после рубежом ею постоянно чаще покрывают городские строенияНад стропилами
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/>кровельные работы </a>
<a href=http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.html>ютафол н 110 стандарт цена</a>
http://www.rostov-krovlya.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html - кровельные работы ростов

Эти материалы изготавливают из поливинилхлорида разве поликарбоната методом экструзии. ПолезноерубСерия Дрова серия «Hand-Split Wobble» - внешний оттенок натуральной, изготовленной вручную сосновой дранки, воспроизводит даже грубую структуру натуральной древесины, однако в разница от натурального дерева не нуждается в постоянном уходе. Но для поручение мы изготовим штакетник любого сечения. В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла. Металлочерепица – это относительно недорогой вещь, дешевле которого только камень и ондулин, но зато они значительно уступают сообразно долговечности и внешнему виду покрытия.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »