Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Afide60

(Katog25, 2019.04.30 11:44)

http://ggwadvice.com//index.php?qa=64410&qa_1=livraison-express-keflex-pharmacie-ordonnance-doctissimo
http://brooklynne.net/profiles/blogs/ceftin-donde-comprar-sin-receta-r-pido-chile-comprar-cefuroxime
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/neugeron-carbamazepine-comprar-sin-receta-urgente-paraguay
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-imitrex-25mg-pago-visa-uruguay-imitrex-en-el-salvador
http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-de-coreg-3-12-mg-en-ligne-achat-carvedilol-officiel
http://clan.hupshup.com/blogs/post/36289
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ticlid-ticlopidine-urgente
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cymbalta-duloxetine-sin
http://i-m-a-d-e.org/qa/19139/farmacia-online-comprar-generico-cianeo-receta-r%C3%A1pido-paraguay
http://ggwadvice.com//index.php?qa=67237&qa_1=commander-azathioprine-marche-livraison-discrete-pharmacie
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-avanafil-dapoxetine-100-60mg-extra-super-avana
http://answers.codelair.com/42443/farmacia-comprar-xalatan-latanoprost-receta-honduras-xalatan
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/flibanserina-100mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-paraguay
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-forzest-20mg-gen-rico-sem-receita-rep
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-pharmacie-vardenafil-achat-ligne

листовой прокат

(MetallmoskOriff, 2019.04.30 10:54)

Периодическая обстановка представляет собой сам из видов арматур выделяемый по профилю. В какой то степени данный действие дозволительно сравнить с использованием строительной пены, которая прогрессивно расширяется и заполняет совершенно близлежащие полости. Выключая этого достаточно популярна оцинкованная ряд, которая используется в случаях, если изделия необходимо охранять от коррозии металла. 4. Во всём остальном они похожи, следовательно и производятся одинаково, вестимо в зависимости от тог каким должен будет замечаться отделанный профнастил, используется разное сырьё, ради профнастила с полимерным покрытием нераздельно фигура стали, для просто оцинкованного профнастила другой. Диаметр навиваемой проволоки находится в диапазоне от 3 до 5 мм, а максимальный размер изделия сообразно ширине составляет 2200 мм., сообразно длине – 6800 мм., по высоте 2800 мм. 1. Круг использования нержавеющей фольги:1. Гнутики - обстановка, которое входит в базовую комплектацию инструментов чтобы холодной ковки и сгибает металлические бруски.В данном процессе образуются сопряжённые фасонные профили, которые находятся в поперечных сечениях. 1. Главной особенностью арматуры А1, котора отличает её от других типов арматур является её гладкая поверхость. Точно правило, ради производства металлочерепицы используются стальные листы толщиной от 0,45 прежде 0,55 мм. Это либо цинк, либо специальные полимерные покрытия. 8. Затем того, только склад «схватилась» значение предварительного натяжения освобождённой стальной проволоки либо арматуры передаётся бетону, сколько делает бетон сжатым, который позволяет устранить растягивающие старание от нагрузки. Следует обратить внимание, что использование того либо иного вида профнастила зависит через непосредственных задач, и функций, которые он должен выполнять. Прокат оцинкованного стального листа. ПрофнастилПри этом оставшийся в разрезе материал выдувается газовым потоком.- трудозатраты на изоляцию трубопровода;
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/nerzhavejka.html>купить нержавейку</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/pletenaja-rabica.html>сетка рабица купить</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/shveller/gnutiy.html>купить швеллер гнутый в москве</a>

Полиэтиленовая пленка нестабилизированная - это довольно прозрачный вещь, что пропускает тепло и ультрафиолет, именно следовательно потом заката солнца внутри теплицы будет прохладно.- с линейным касанием проволок между слоями при одинаковом диаметре проволок по слоям пряди обозначение -ЛК-О;Закладные свариваются в нужных местах, дабы получился целый плетень из арматуры.- вентили (клапаны);- периодического профиля (такая обстановка обладает редкими спиралевидными выпуклостями). 4. Обстановка ради фундамента

труба профильная

international online pharmacy 320 mg

(Willislex, 2019.04.30 10:32)

Howdy! <a href=http://cialisopharmacy.com/#kaiser-online-pharmacy>online pharmacy no prescription needed</a> very good web site.

сетка рабица купить

(Matthewtwent, 2019.04.30 10:16)

Применяется около производстве строительных канатов, проволоки, болтов, гвоздей и т.Термическая (горячая) исправление - тактика, присутствие котором металл расплавляется в месте воздействия, а расплав в итоге удаляется газовым потоком.Посетители официального сайта имеют однако шансы узнать о вариантах взаимовыгодного сотрудничества и среднюю цену сообразно всей номенклатуре предлагаемого проката для странице каталога и сделать звонок по любому из многоканальных номеров.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/setka/svarnaja.html>сетка сварная</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/a1-gladkaya.html>купить гладкую арматуру</a>
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/profnastil.html - листы профнастила для крыши

В зависимости через вида металлопродукции, конструкционные качественные листы изготавливают из сталей следующих марок:- трубы горизонтального литья (ГОСТ 24301-93) Используется сплав марки БрОЦС5-5-5;- работа проводящего рисунка печатных проводников;- кровельный (ПК);Более популярной является именно горячекатаная, которая применяется в изготовлении разнообразных типов металлоконструкций, рессор, каркасы свай итд. Армирование блоков из бетона, а также других конструктивных элементов зданий, применение натяженной заранее арматуры, обеспечивает:

нержавейка цена

арматура

(Edwardjen, 2019.04.30 09:35)

Ключевые задачи — нарастание прочности бетона, армирование установок (каменных, железобетонных).- арматурные изделия. Запрещается говорить однозначно, что этот тип изделий хуже разве лучше изделий из стали, все зависит от сферы применения. Глобально В500С ещё не довольно распространена в России, однако малопомалу это исправляется и её всё чаще используют вместо А500С. Кроме этого сообразно разнице прочностных характеристик выделяют напрягаемую и ненапрягаемую арматуры. Медная листовая кровля, изделие листового цветного металлопрокатАт600
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html - труба металлическая
<a href=https://metal-moscow.ru/>рифленый лист</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/stati/kupit-armaturu-v-moskve.html>профнастил для забора цена за лист</a>

Далее мы берем общее наличность узлов, умножаем на 0. 5 и получаем примерный метраж для процедуры вязки арматуры.Обозначаются данные трубы двумя буквами абривиатуры – ЧК, где первая каракуля обозначает, метал из которого произведена труба (чугун), а вторая территория применения – канализация. Листы с чечевичным рифлением производят с расстоянием посреди рифлями в 20, 25 и 30 мм. При прочих равных термомеханически упроченная арматура имеет более низкую цену, нежели её аналоги, именно это положение объясняет её широкую слава в строительных компаниях, вдруг России, так и других стран. Как это сделать. Запорная арматура для агрессивных средСечения элементов ослабляются из-за болтовых соединений;Как перевозить металлопрофиль?Металлический декор мебели, работа садовых строений, скамеек, ворот и калиток около помощи способа холодной ковки может начинать не всего полезным хобби, однако и приносить благообразный заработок.

металлоизделия на заказ

(EdwardCap, 2019.04.30 08:55)

предметы для украшения фасада, т. е перила, козырьки;Для определить массу вырезанных участков, их взвешивают.Высший опалубка выравнивается сообразно горизонтали (для этого дозволительно взять гидроуровень);
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloobrabotka>услуги металлообработки</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika>изготовление металлоизделий</a>
https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/termodiffuzionnoe-tsinkovanie - цинкование

- стеновой (идеально подходит ради заборов);Примем, одни мастера считают, сколько палец издержка проволоки 1 - 1. 5 % через общего веса арматуры, т. е это примерно 15 кг на тонну прутьев.- оцинкованный лист около нанесение полимеров вынужден держать индекс ПК;Запорная арматура предназначена для перекрытия потока среды, она непомерно популярна и составляет порядка 80% через только количества используемых изделий. 5 (ГОСТ 6234—52). Рифленые листы производятся не как обыкновенными листами, однако и в рулонах. ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82

Eveje62

(Ixika42, 2019.04.30 08:22)

http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/78468#sthash.sJU0T88n.88nN9uK6.dpbs
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/purchase-ddavp-0-01mg-online-where-to-buy-ddavp-over-the-counter
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-doxycycline-doxycycline-100-original-achat
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/sulfasalazine-500-mg-en-ligne-baisse-prix-paiement-mastercard
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/verventi-sildenafil-citrate-130mg-bon-prix-acheter-verventi-150-a
http://www.facecool.com/profiles/blogs/ribavirin-como-puedo-comprar-de-calidad-argentina
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/391913
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/389312
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/383137
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/cefalexina-keftab-500-mg-como-comprar-gen-rico-envio-urgente-pela
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ledipasvir-sofosbuvir-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-internet
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/recherch-pasport-tadalafil-10-mg-pasport-10-ou-en-acheter
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/metronidazole-en-ligne-bas-prix-commander-flagyl-pas-cher-en
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38502&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-valproic-ahora-colombia
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/hydrea-500mg-wo-ich-schnell-kaufen-kann-hydrea-pille-preis
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-minocycline-100mg-con-garantia
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/diclofenac-50mg-bas-prix-en-ligne-site-fiable-achat-diclofenac
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/order-doxycycline-no-rx-generic-doxycycline-online-pharmacy
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-ethionamide-en-ligne-bas-prix-visa-acheter
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-dimenhidrinato-50mg-con
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/eldepryl-5mg-kaufen-ohne-rezept-und-bezahlen-mit-einem-visa-wo
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/etodolac-sans-ordonnance-achat-etodolac-prix-paris
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-carbidopa-y-levodopa-con
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-disulfiramo-250-mg-urgente-estados
http://i-m-a-d-e.org/qa/15681/antidep-comprar-receta-paraguay-comprar-imipramine-herbal
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-hexalacton-de-confianza-estados-unidos
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/217046
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-celexa-citalopram-40-mg-online-kaufen-citalopram-online
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-apydan-oxcarbazepin-express-lieferung-wo-bekomme-ich
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-camlodin-5-mg-sin-receta

труба бесшовная цена за метр

(ArthurTwemy, 2019.04.30 08:15)

Металлопрокат традиционно делится на черный и цветной. Холоднокатаные листы получают путём холодной прокатки, толщина выпускаемых листов, как постановление, 0,35 – 5 мм. Внешний вид арматуры прост – округлые стальные профили обладающие специальными рёбрами. Учитывая информацию в данном ГОСТе мы можем сообразно номера профиля вычислить массу 1 килограмма профиля, а так же площадь его поперечного сечения. Рифленые стальные листы производят и углеродистой стали обыкновенного качества, присутствие этом используются следующие марки стали Ст0, Ст1, Ст2 и Ст3 (кипящей, спокойной и полуспокойной). Но всё же именно армирующий каркас является определяющим сообразно формированию целостности фундамента. цинка. Но их целесообразно пользоваться, только около малых объёмах резки, когда длина обрезаемого металла не велика, ведь кромсать приходится в ручном режиме, истинно и длинные разрезы трудно получить ровные, от чего цвет резки ножницами по металлу значительно падает. Такую арматуру можно для полном основании назвать «костями» скелета всякий бетонной отливки, ею армируют фундаменты, столбы, заборы и многое другое. диаметром);Штам тех.Также в конструкции гнутика лучше предусмотреть кроме одну гибочную часть.Прокалка сварочных электродов производится не больше двух единожды, не считая первичную обработку быть их изготовлении.Беспричинно в зависимости через используемого в производстве материала различают:
<a href=https://www.garmetall.ru/list-stalnoy/nerzhaveyuschy>купить лист нержавеющей стали</a>
<a href=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/setka-tkanaya-nerzhaveyushchaya>сетка из нержавеющей стали</a>
https://www.garmetall.ru/balka-dvutavrovaya - Балка двутавровая

Чтобы не пришлось переставать работу и срочно докупать проволоку, берите ее с запасом, сообразно вышеприведенным рекомендациям.В особенности это важно при строительстве монолитных железобетонных конструкций.- односторонней свивки. Обратите почтение, касается ли она перфорации пластины, разве же только стойкости покрытия. ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82Около действием травления поверхность листа освобождается от окалины, которая обязательно появляется около производстве листа, и тем самым делает вид горячекатаного листа уже поверхностью горячекатаного травлёного листа. Прежде только, необходимо прозреть, который чтобы производства листовой оцинкованной стали используют холоднокатаную низкоуглеродистую сталь, сообразно этому покрой оцинковки надо приличествовать нормам ГОСТ 16523-89. Что касается ценообразования профнастила С8, то оно прежде всего зависит через того, какое покрытие нанесено на лист, коли это полимер, то стоимость довольно для план выше нежели у просто оцинкованного профнастила. 3. Действие отожженных медных труб

купить арматуру рифленую а3

(Metallmskron, 2019.04.30 07:35)

6. Нанесение защитного лака. Трубы, обладающие данными свойствами очень ценны, в связи, с чем чугунные трубы ВЧШГ применяют в различных отраслях промышленности:ХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ• правильности прокатки — «А», «Б», «В» (высокая, повышенная, обычная соответственно);- холоднотянутая проволочная обстановка (иностранный вид такой арматуры специфичен, похож на кривизна). Естественно запорная арматура ради агрессивной среды должна владеть антикоррозионным покрытием, в некоторых случаях используются фланцевые фарфоровые вентили (корпус из фарфора). Непосредственное сопряжение запорных кранов с трубами осуществляется посредством муфтового либо фланцевого соединения. Около использовании «болгарки» добротность обреза довольно высокое, а объёмы резки могут водиться большими. 2. Информация о профнастиле и металлочерепице для www.metalloprof.ru/. сообразно состоянию материала, выделяют Т (твёрдую). Правка и размотка арматуры- вентили (клапаны);
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/vodogazoprovodnye.html>труба вгп цена</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/a1-gladkaya.html>гладкая арматура 16 мм цена за метр</a>
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-pvl-prosechno-vyityazhnoj.html>труба стальная</a>

Для комфортной работы используйте легкий путь для вязки арматуры или же автоматический скручивающий пистолет.В первую очередь, сообразно всему периметру ограды выкапываются ямы, в которые потом вы вмонтируете столбы.Недостатки: дороговизна, ограничения толщины проката предварительно 20 мм, не подходит ради алюминия и других металлов с высокими отражающими свойствами.- возведение заборов и ограждений. 4. Быть этом не стоит забывать, что выключая определения способа связки арматуры, должен с умом подойти к собственно правильному выбору самой арматуры. Ржавчина весьма многозначительный аспект ведь, подобно норма, обстановка используется для армирования бетона, ежели в бетон решать пораженную ржавчиной арматуру, то со временем она весь съест её. Помимо этого помещение должен хорошо проветриваться, резкие температурные колебания должны толкать исключены. Способ потока. 4. Что касается классификации бронзовых труб, то кроме материала и вида сечения уплетать, и другие интересные виды с которыми Вы можете ознакомиться в нашей специальной статье – Разделение бронзовых труб. В более редких случаях листы нержавеющей стали покрывают полимерной плёнкой, которая точный защищает его через негативных воздействий окружающей среды. Действительно металлопрокат – это однако, что изготовлено из металла методом прокатки. сообразно ГОСТ 7350-77, холоднокатаную нержавеющую сталь - 4-5 мм. 4. 6. Номинальный минимальный диаметр арматуры от 6 предварительно 40 мм. Запорные краны, общая информацияТермическая (горячая) отделка - способ, около котором металл расплавляется в месте воздействия, а расплав в итоге удаляется газовым потоком.

уголок равнополочный

chlorine tablets for septic systems

(Anthonygrore, 2019.04.30 07:34)

ordering glasses online with prescription <a href=http://tramadol.forumcrea.com/>http://tramadol.forumcrea.com/</a> slow release iron tablets

новые сериалы

(Rufusmot, 2019.04.30 06:17)

"Overkill`s The Walking Insensate" - постапокалиптический шутер от первого лица, входящий во вселенную ходячих мертвецов и представленный через разработчиков немало известных симуляторов ограблений "Payday". В прокате с 21 июня. 20 НОЯБРЯЛучшие фильмы первой половины августа 2018 годаРекорды сайта
<a href=https://okino.club/serialy/>российские сериалы</a>
<a href=https://okino.club/serialy/>сериалы 2018 года</a>
https://okino.club/action/ - российские боевики

Kent S - Жить продолжительно и чаще видеться в живую, коли появляется такая возможность. Став присутствие этом настоящими друзьями. Кому достанется Вестерос – ходокам или людям – узнаем весь скоро. Триллеры 2018 возраст: лучшие киноработы"Mamma Mia! 2" - Продолжение заводного фильма 2008 года. Режиссером картины выступила французская режиссер, актриса, сценарист, продюсер, оператор Мелани Лоран. Также существенно изменился актерский состав. Коллегу Мотылька по отсидке, финансового махинатора Луи Дега, играет Рами Малек, чье появление в образе выдающегося музыканта и вокалиста Фредди Меркьюри ("Богемская песнь") человек ожидает с нетерпением. Почему ради съемок ключевых сцен противопоказуется было воспользоваться специальными бассейнами, которыми пользовался тот же Джеймс Кэмерон?"Примадонна" - Британский режиссер Стивен Фрирc, непревзойденный инженер женских душ, рассказавший миру истории о самых необычных женщинах ("Опасные связи", "Мэри Райли", "Миссис Хендерсон представляет", "Королева", "Шери", "Неотразимая Тамара", "Филомена", "Виктория и Абдул"), добрался предварительно жизнеописания Флоренс Фостер Дженкинс, дамы полусвета без слуха и голоса, страстно мечтавшей, вопреки бездарности, о карьере певицы и обожании публики, которое развеяло бы ее томительное одиночество. Четверг, 30 августаhttps://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg82447_2.jpg

фотопечать краснодар на натяжных потолках

(Gregorytox, 2019.04.30 04:52)

Главным плюсом в сравнении с другими полотнами является неимение швов, тем самым производя чувство монотонности. Натяжные потолки на кухнеДля нынешний число изрядно четко прослеживается желание, преумножающая количество желающих использовать технологию натяжных потолков из пвх полотна. По затратам для расходные материалы и услуги мастеров установка бесшовного потолка – это совершенно дешевый процесс. В первую очередь стоит отметить различия по типу крепления материала. Искусственная способ вентилирования работает в двух режимах: увольнение воздуха и рекуперация. Чтобы полного триумфа натяжных потолков не хватало маленькой детали: возможности соединять полотна с подсветкой. Их отличает многообразие цветов и оттенков (более 120). 4. Умелые мастера могут делать рисунки из реечных потолков. Пленки могут непременно однотонными, могут пребывать разноцветными или с узорами, а также с вмонтированными светильниками. Ещё нераздельно басня: массовое распространение ПВХ вызвано, в книга числе, максимальной нейтральностью этого материала и отсутствия для него негативной реакции со стороны подавляющего большинства людей. За счет многообразия материалов, цветов и фактур можно достигать различных эффектов. Безопасность. Длительный срок эксплуатации. Сколько нравиться — колер пленки может содержаться всякий, в зависимости через вашего желания, дизайна комнаты/квартиры или же сочетания с обоями. А люстра, расположенная для матовом потолке, наизворот, довольно являться источником мягкого рассеянного света. В помещениях бесчисленный площади вероятность прорыва возрастает. Заботливость за натяжными потолками: очистка через пыли и грязиПротирка потолка стандартным мыльным раствором (химически являющегося лёгким щелочным) либо 10%-ым р-ром нашатырного спирта способна придать ему предварительный сияние и равномерный цвет. Клеить нуждаться с обратной стороны на ясный клей. Если гложут сомнения, связанные с дизайном, то фотографии натяжных потолков ради спальни, расположенные для нашем сайте, помогут решить эту проблему. В отличие через виниловой пленки, установка тканевого полотнища не требует нагрева помещения с через тепловой пушки, его дозволительно монтировать присутствие комнатной температуре. Это убережет вас от опасности поражения током и замыкания проводки. Тканевые потолки более прочные, поэтому они хороши в детской, их не так легко портить, как виниловые. Требование специалиста-замерщика
<a href=https://natyazhnyye-potolki23.ru/comment/>глянцевый натяжной потолок отзывы</a>
<a href=https://natyazhnyye-potolki23.ru/ceny/>стоимость натяжных потолков за 1 м2</a>
https://natyazhnyye-potolki23.ru/portfolio/ - натяжные потолки фото для кухни

ценные породы дерева и т.д. В основном используются при создании многоуровневого потолка иначе скрытия коммуникаций. Также способность ограничивать большую массу воды зависит от толщины материала и силы его натяжения. Какой потолок лучше, который потолок выбрать Потолок (штукатурка, шпатлевка, покраска)- опасность порчи профиля разве полотна изделия;Различные многоуровневые конструкции позволяют создавать такие эффекты, подобно скошенный потолок, "конус" и "арка" и другие оптические обманы зрения. Именно следовательно, выбирая натяжной потолок, тайный покупатель вынужден устремлять самое пристальное внимание не как для род помещения, в котором будет проводиться его установка, но и на присутствующие в интерьере предметы. Делятся на влагостойкие, которые монтируются в помещениях с повышенной влажностью, и не влагостойкие, которые монтируются в помещениях с низкой влажностью. Они надежно защищают через заливов и приглушают крик от соседей сверху. Заказчику предлагается выбрать любое фото, уписывать даже возможность сделать собственное изображение. Свойства поливинилхлоридной пленки, позволяющие употреблять ее ради установки натяжных потолков на кухне:водонепроницаемость (в случае затопления сверху винил способен удерживать перед 100 литров воды);

Purchase miserly vrdnfil no instruction

(ZartyKic, 2019.04.30 03:26)

levitra sale
http://levitrastr.com - buy levitra online
levitra vs levitra msboard.cgi?id=
<a href="http://levitrastr.com">levitra 20mg
</a> - levitra 20mg review posts
levitra australia

банкротство ип с долгами по налогам

(RobertNut, 2019.04.30 03:20)

Следует отметить, который сначала всего, увеличивается минимальный величина алиментов (с 30% прежде 50% от прожиточного минимума для одного ребенка имеющего заслуженный возраст). Такая устройство финансирования торчмя предусмотрена абз. Ради того, дабы снять этот проблема, ради иногородних иначе иностранцев, Московский центр регистрации населения оказывает услуги сообразно регистрация в Москве. Быть выезде ради пределы нашей страны граждан, не достигших 16 летнего возраста, в сопровождении одного изродителей alias других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, концерт второго родителя не требуется в случае предъявления решения суда о предоставлении разрешения на выезд из нашей страны гражданину, что не достиг 16 летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей. 60 СК Украины считается, сколько каждая материал, приобретенная после пора брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов.ГерманияАнглийский подход раздельности имущества супругов распространяется и для приказ приобретенным во эра брака имуществом. Экономический суд назначает примирителя из числа должностных лиц суда.
<a href=http://proffbankrot.net/nasha-komanda>реестр арбитражных управляющих</a>
<a href=http://proffbankrot.net/baza-znaniy/novoe-v-zakonodatelstve-po-bankrotstvu-fizicheskih-lits-v-2017-2018-godu>фз о банкротстве физических лиц</a>
http://proffbankrot.net/ - юридическая компания

Одним из вариантов финансирования импорта товаров в Украину является строение, по которой доверие предоставляется резиденту путем уплаты иностранным кредитором средств сообразно обязательствам резидента-заемщика накануне нерезидентом-экспортером, в соответствии с внешнеэкономическим договором, без зачисления этих средств для счет резидента в уполномоченном банке. Ежели должник не выполняет обязательства, кредитор получает привилегия реализовать вещь и получить имущественное удовлетворение.сектор пищевой промышленности и напитков. Любые требования в отношении других документов чтобы подтверждения, которые, к сожалению, нередко налоговики требуют через налогоплательщиков, во пора решения спора в суде не будут обладать никакой юридической силы.Как, правило, перед судебным разбирательством, родителям ребёнка следует достигнуть договорённостей, относительно его выезда.Новые вызовы для международного частного права

грузотакси томск цены

(CharlesFeaph, 2019.04.30 02:39)

Жесткая соперничество для рынке грузовых автомобильных перевозок заставляет специализированные компании ратоборствовать за каждого потенциального заказчика.
Присутствие выгрузке получатель обнаружил, который часть мешков повреждена и намокла.
Масть наносится для грунтованную вид, сколько гораздо увеличивает коэффициент адгезии, исключает появление микротрещин и минимизирует вероятность механических повреждений покрытий во пора эксплуатации.
Наибольшее усиление конкуренции произошло для рынке автомобильных грузоперевозок, где наблюдаются самые высокие темпы роста среди всех видов перевозок.
Использование систем спутниковой навигации чтобы контроля груза для протяжении только маршрута грузоперевозок

<a href=https://tk-absolut.su/calculator/>грузоперевозки томск газель цена до 200 рублей</a>
<a href=https://tk-absolut.su/>грузоперевозки газель томск</a>
https://tk-absolut.su/ - заказать газельhttps://tk-absolut.su/ - грузоперевозки газель томск
Кроме того, можно застраховать предпринимательский риск и упущенную выгоду.Для автовокзалах обслуживают и транзитных пассажиров по смешанным перевозкам (автобусы – железная тротуар – водный транспорт).Причём разночтение наиболее доступный в финансовом отношении.На основном предприятии выполняются наиболее трудоемкие и сложные надежда технического обслуживания: второе техническое обслуживание (ТО-2), диагностирование и нынешний ремонт (ТР) всего подвижного состава, а также совершенно виды технического обслуживания (ТО), ТР и хранение той части подвижного состава, какой базируется на основном предприятии.Если не подать такую претензию в срок, который определяется правилами страхования каждой компании и составляет обычно два-пять дней, то страховщик имеет преимущество не платить требуемую сумму.

услуги эвакуатора краснодар

(Brandonlanna, 2019.04.30 02:00)

13 Июль 2017Компания «Емеля» располагает специальной техникой для перевозки автомобилей на дальние расстояния, а наши водители обладают необходимой квалификацией, опытом и знанием различных маршрутов. Вызов эвакуатора – быстрое приговор проблемы после доступную ценуКак происходит эвакуация с полной погрузкой?
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/legkovieauto>эвакуатор станица кущевская</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/spectehnika>услуги эвакуатора</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/legkovieauto - эвакуация авто краснодар

примерный тоннаж, габариты;проблесковые маячки (желтого оттенка);марку и пример авто;эвакуация для большие расстоянияНе всякая техника, успешно транспортирующая автомобили в пределах города, способна благополучно перевезти машину для маломальски сотен километров. Ведь эвакуация транспорта и погрузка для эвакуатор с людьми внутри строго запрещена. Это:

номер телефона эвакуатора

(Anthonyhog, 2019.04.30 01:21)

сильные повреждения, полученные в результате аварии;Основные цель эвакуаторов:сословие, марка и форма;
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/price-list.html>стоимость эвакуатора в краснодаре</a>
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/kontakty-ehvakuatora.html>номер телефона эвакуатора</a>
https://evakuator-krasnodar23.ru/ - услуги эвакуатора

Потом случившегося механик подумал, сколько должны жить более оптимальные решения для выхода из подобных ситуаций. Итак, чем же производится эвакуация вашего транспорта? Это:о нарушении (что стало причиной эвакуации);Ради мотоцикла требование эвакуатора может понадобиться в следующих случаях:19 Сентябрь 2017

эвакуатор грузовых автомобилей

(Danielpar, 2019.04.30 00:43)

Такой эвакуатор обладает современной гидравлической системой, усиленными тормозами и рессорной подвеской, рамой, имеющей высокотехнологичную конструкцию. Разом такая погрузка – единственный разновидность, буде у авто заклинило двери либо больше не срабатывает зажигание, либо спереди и сзади жрать препятствия (другие машины, стены). Если же вы нарушаете вера, то постарайтесь отлучаться для минимально возможное эпоха, ведь погрузка на эвакуатор является крайней мерой и выполняется чуть при отсутствии близко МОЛЧАТЬ водителя. От шофера требуется доскональное сведение маршрута, по которому предстоит ехать. В разных компаниях она разная. Суд специалистами ситуации, на основе которой принимается приговор о методах погрузки и способах крепления. Это позволительно спланировать накануне, выбрать компанию, договориться относительный условиях в спокойной обстановке.легковых авто;вытянутая фасон;
<a href=https://evakuator23rus.ru/prices.html>стоимость эвакуатора в краснодаре</a>
<a href=https://evakuator23rus.ru/services/izvlechenie_iz_kjuvetov_i_vodojomov.html>служба эвакуации краснодара</a>
https://evakuator23rus.ru/services/perevozka_ljubyh_transportnyh_sredstv.html - грузовой эвакуатор краснодар

К кому обратиться и что чинитьНо буксировка мотоциклов запрещена. В часть случае, когда автомобиль не может самостоятельно передвигаться в силу тех alias иных обстоятельств, альтернативой эвакуации может стать буксировка. Однако это чревато тем, который:Компания «Болтливый» предлагает качественные услуги эвакуатора, кто дозволено вызвать в всякий район города и области, в любой число недели и период дня в срочном тож плановом порядке. Их задние либо передние колеса присутствие этом закрепляют фиксаторами, которыми оснащена платформа. Машины облегчали питание людям, делали ее комфортной и мобильной. Машины иногда приобретают в другом городе, не завсегда клиент может приехать после ней, а у продавца может не скрываться возможности выехать. Автомобиль заезжает для платформу, или его помещают туда, используя лебедку, закрепленную позади кабины. Оперативное прибытие и доставка в любое место. При этом позвонить нам позволительно:Вызвать эвакуатор в МинскеВызвать эвакуаторную машину. Именно чтобы таких случаев надо хранить телефоны здание эвакуации почти рукой – дабы обеспечить безопасное и комфортное приговор сложных вопросов и ситуаций. Эвакуация с частичной погрузкой – не рекомендована для легкового транспорта, используется для транспортировки автобусов, прицепов иначе грузовиков весом накануне 40-45 тонн. Превратный требование эвакуатора

эвакуатор грузовиков

грузовой эвакуатор ростовская область

(Shawnbeina, 2019.04.30 00:05)

Какая желание положение на трассе или ради городом не произошла с вашим авто, эвакуатор способен с ней справиться – через простого прикуривания в случае весь севшего аккумулятора накануне вытаскивания и погрузки авто из кювета или воды. Для автомобилей с МКПП ограничений не существует. Это практичное транспортное лекарство, которое имеется у большинства населения. Однако комната телефона и причина вашего ТС останутся в базе клиентов, и грядущий требование может быть для 25 р. Лучший способ ради решения проблемы – это воспользоваться службой эвакуации. Это сделано сообразно нескольким причинам:«Болтливый» - высокое аромат и сервис предоставляемых услуг. Это зов служителей закона необоснованное, т.к. Особенности эвакуации с полной погрузкойрадиоуправление для гидравлики;
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>эвакуатор из краснодара в ростов на дону</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>эвакуатор цена за 1 км межгород</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika - грузовой эвакуатор ростовская область

Буде вы планировали уходить только для пару минут, однако задержались, то можете столкнуться с тем, который авто перевелись на месте. Следовательно существует оплата после неправильный вызов. Чтобы подъема авто с зафиксированными колесами используется подкатанное оборудование. Почему он не едет? Серьёзная поломка разве нет. Удобные способы оплаты (по безналу либо наличными). Также возможен поручение в другие города страны.Мы предлагаем действительно дешевые тарифы для эвакуацию в городе и ради его пределами.со сдвижной платформой (подходит около любом тоннаже и размерах, идеальны ради низкой посадки, при необходимости очень быстрой погрузки);

эвакуатор ставрополь цена за километр

(Oscargum, 2019.04.29 23:26)

19 Апрель 2017Если нужна эвакуация мотоцикла?Плюсы дешевой буксировки
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/contact>телефон эвакуатора</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/>эвакуатор ставрополь дешево круглосуточно номер телефона</a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika - эвакуатор грузовых авто

Такса для услуги эвакуатора для транспортировки мотоцикла в среднем такая же, ровно и чтобы автомобиля, сиречь капля выше. Нехватка топлива. Эти эвакуационные имущество оснащаются встроенными манипуляторами, расположенными прямо на платформе. И их запас зависит через разных факторов: места аварии и конечного назначения, веса, особенностей конструкции техники. Принципы работы эвакуаторакрепления;На сдвижную платформу можно грузить авто не токмо с зафиксированными, но и вместе с отсутствующими колесами. И тем более форс-мажор может случиться с «рабочей лошадкой» - грузовиком, причем в очень неожиданный и неподходящий момент. Эвакуация не должна оплачиваться.Какая бы ситуация на трассе или ради городом не произошла с вашим авто, эвакуатор способен с ней справиться – от простого прикуривания в случае весь севшего аккумулятора перед вытаскивания и погрузки авто из кювета или воды. Чтобы автомобилей с МКПП ограничений не существует. Это практичное транспортное средство, которое имеется у большинства населения. Однако комната телефона и причина вашего ТС останутся в базе клиентов, и следующий вызов может быть на 25 р. Лучший сноровка ради решения проблемы – это воспользоваться службой эвакуации. Это сделано сообразно нескольким причинам:


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »