Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Replace fatty semi-prone, recording brittle sense, misused.

(ijurpil, 2019.04.23 17:44)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> eqw.yvxv.allatvilag.eoldal.hu.qrd.gn http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

разработка интернет магазина цена

(ThomasBoups, 2019.04.23 17:05)

3. Постарайтесь извлекать побольше одинаковых элементов в облике своих страницНа этом шаге вы создадите модель сайта визитки. Образец сайта – это согласный к публикации, но покуда пустой сайт, в котором упихивать однако страницы и переходы среди ними, только отрицание наполнения текстами и картинками.Конечно, не совершенно подписчики смогут посмотреть прямой эфир. Который поделать: который не успел, тот опоздал... Ребячество)) Беспристрастный эфир дозволительно довольно сохранить в сторис – опять пару десятков (а может и больше) просмотров точно соберете.с кем еще сотрудничают и т. д.Перечислим порядочно элементарных приемов комбинирования этих возможностей.
<a href=https://moskow.skgroups.ru>раскрутка сайта цена</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
https://moskow.skgroups.ru - продвижение сайта в поисковых системах

Ради начала нуждаться заново установить WordPress. Без каких-либо новых настроек. Простой базовый движок сайта.Актуальность создания сайтов состоит в том, чтобы довести информацию определенной тематики предварительно неограниченного круга людей, беспричинно воеже их это заинтересовало, а вам было выгодно. Цена изготовления сайта составляет определенную статью расходов в бюджете любой компании. Определить «предварительно копеечки» достоинство изготовления сайта, не зная особенностей бизнеса компании, не зная задач и целей, которые стоят накануне сайтом, невозможно. Цена разработки сайта включает обилие составляющих.Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы ради продвижения 2016-01-30 08-24-34Резюмируем безвыездно вышеописанное. В каких случаях вам имеет смысл возбуждать рекламу в Инстаграме через Фейсбук?Однако не все имеют постоянное подключение к Интернету. Следовательно наравне обыкновенный сайты размещаются для серверах хостинг компаний. Где найти сервер для публикации? Это может гнездиться, скажем, сервер вашего Интернет-провайдера (будто статут, постоянно провайдеры предоставляют такую услугу бескорыстно) либо один из так называемых бесплатных Интернет-серверов. Для бесплатном Интернет-сервере дозволено получить некоторое количество дискового пространства чтобы своего сайта. Таких серверов в Интернете множество. Вот чуть некоторые из них

раскрутка сайтов

(Williamgix, 2019.04.23 14:31)

Ёто дизайн промышленных товаров, рассчитанный на массовое производство. Ёто самая обширная место, в кузнице промдизайна рождается будущий облик почти всех предметов, которые нас окружают: от кружки из которой ты пьешь кофе во время бессонных ночей накануне компьютером, предварительно этих самых ПК, со всеми их эргономическими наворотами. Ёто наиболее приближенная к практике такт, т.к целью является работа форму чтобы массового продукта, воеже он хорошо продавался, был удобен и красив и стоил не ультра дорогой, а вероятно приносил прибыль. Как следствие — больше практики — поменьше простора чтобы фантазии и креатива. Здесь наиболее переставать применяются профессиональные навыки и испытание дизайнера, требуется занятие во многих областях.Ландшафтный дизайн — особый вид деятельности, направленный для существо искусственной среды ради жизнедеятельности человека через активного использования природных компонентов (рельеф, вода, растительность и т. д.) Иначе говоря, изделие с парками, садами, клумбамиЕ В общем, «Растительная житьебытье» во всей красе.Мочь использования своих CGI скриптов
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/resheniay.html>разработка продажа готовых сайтов</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

Насколько автоматизирован бизнес-процесс?Не дозволять подобных ошибок поможет регулярная круг, изучение техники холодных звонков и понимание некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Сначала чем ждать от Инстаграма продаж и клиентов, проанализируйте принадлежащий бизнес, определите, который и как вы будете транслировать своей аудитории, изучите конкурентов: 1) чтобы свет, сколько работает, 2) воеже придумать, наподобие от них отличаться. И не забывайте анализировать свои действия для каждом этапе, испытывать, ведут ли они вас к желаемому либо же вы выбрали некорректные маркеры эффективности.— возможность формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);Напоминать клиентам о необходимости совершения целевого действия (например, подкупать небывалый крем взамен приобретенному ранее, который уже закончился);Рекомендовать выполнить целевое операция еще к совершенному ранее (положим, покупать коврик к ранее купленной игровой мышке);Привлечь забота к спецпредложению, скидкам, акциям;Исключить действующих (постоянных) клиентов из целевой аудитории планируемых рекламных кампаний;Пригласить клиентов в общество компании ВКонтакте.

seo оптимизация сайта

(Seogradnex, 2019.04.23 13:22)

Проведите экспресс-аудит отдела продаж сам по 23 критериям и определите точки роста продаж!Таких результатов можно достичь присутствие оптимальной структуре отдела, интеграции CRM-системы с IP-телефонией, верном перераспределении функций среди продавцами и эффективной мотивации.Помните о книга, что всегда, что вы имеете около звонке – это лишь лестный голос и улыбку. Так, вы не ошиблись, улыбка. Ваш собеседник прекрасно слышит, с каким настроением ему звонят. И ежели ваш голос будет обнаруживать всю горе мира, продаж вам не видеть, чистый своих ушей. Поэтому улыбайтесь во срок разговора и будьте позитивно настроены.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Кроме мемов, были посты пользователей с фотографиями в процессе «охоты», многочисленные видео, скандалы, связанные с тем, сколько Pokemon Budge – это «масонский козни» и едва ли не вид «Уотергейта». В общем, вал ажиотажа была сравнима с ураганом, а вот теперь – абсолютный штиль... Виральность сработала во многом из-за «возвращения в малолетство», ведь некоторый пользователи смотрели мультфильм «Покемоны», в далеких 90-х собирали фишки и вкладыши с любимыми героями. Это мы к тому, который все новость – хорошо забытое старое. И изредка, чтобы «выстрелить», нуждаться только чуть отряхнуть через нафталина и осовременить сыздавна забытый тренд.Планируете ли вы прикармливать посетителей из интернет.После создания модели сайта на 1 шаге сайт уже весь работник, и вы можете опубликовать его в интернет. Покуда кроме нет текстов и картинок на нём, однако грызть весь страницы и переходы между ними. Остается всего наполнить страницы содержанием и дизайнерски оформить их. Оформляется сайт в Сайткрафт-Студии для 2 и 3 шагах. Тут можно начинать в себе способность дизайнера alias художника, и оформить страницу, подобно душе нравиться, беспричинно чтоб ваш сайт был беспримерный, дивный и запоминающийся, привлекал новых покупателей.Примеры успешных проектов:Непременно, социальные сети и безотлагательно прекрасно справляются со своей коммуникативной функцией (хотя многочисленные мессенжеры их порядком потеснили) – мы продолжаем общаться с близкими, бросать приятель другу смешные мемы и гифки, ставить лайки милым котикам. Впрочем социальным сетям удалось кончаться для новоизобретенный уровень – стать хорошей бизнес-площадкой, заточенной около продажи.

occarne

(adhebra, 2019.04.23 13:21)

http://www.angewandtebiologischeneuemedizin.com/
<a href=http://www.angewandtebiologischeneuemedizin.com/#>www.angewandtebiologischeneuemedizin.com</a>

Водоподготовка и водоподведение Ноябрьск

(oceange, 2019.04.23 11:35)

Эта специализированная компания Ограниченная ответственность ЩВРП Мурманск выполняет новейшим методом видеодиагностикуинженерных систем, сетей хоз. бытовых, сетей хозяйственно-бытовой, технических систем, ливневой канализации и так далее.
Видео/телеинспекция всех труб осуществляем видеокамерой, которая передвигается по трубе и передаёт изображение на дисплей и одновременно проводится видеозвукозапись изображения.
Такая диагностика помогает узнать качество стыков и стенок трубопроводов, зоны нахождения щелей, свищей и других дефектов, выявить засоры и инородные предметы, незаконные врезки и т.д. Телеинспекция также имеет возможность быть использована и в случае приёма трубопроводов впоследствии выполнения строительных работ, проведения ремонта.
Наибольшим плюсом системы видеоинспекции несомненно является её мобильность, легкость подхода к трубопроводу, а кроме того возможность получать изображение внутренних составляющих различных труб.

Эта компания Ограниченная ответственность УЛАЩЗ Москва
действует на предприятиях как частных так и правительственных объектах.

Обустройство скважин : <a href=https://akvasos.ru/>Монтаж оборудования контроля и учета на скважине</a>

Dreah

(adhebra, 2019.04.23 11:17)

http://besttvnews.com/
<a href=http://besttvnews.com/#>besttvnews.com</a>

seo оптимизация

(Olegdow, 2019.04.23 11:06)

Анекдот седьмой. Чем больше подписчиков, тем чаще вы мелькаете в ленте1. ПричинаПостоянно верно. Однако беспричинно было в далекие 2006-2009 возраст, если мы покупали карту «Ранетка», воеже посидеть часок в интернете, а трехминутная песнь скачивалась добрых полчаса. Тогда «ВКонтакте» единственно набирал слава, а ответы для пользовались небывалым спросом. Признаюсь честный, крепко гордилась собой, если в 11 классе получила звание «Гуру». =) Но эти времена сыздавна канули в Лету.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Казани</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
https://kazan.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

2. Написание уникальных текстов с оптимальной плотностью ключевиковРазумеется, в статье довольно максимально основательный мануал, когда у вас трескать близнецы дней, а для начала именно столько может уйти времени, велком, читаем, изучаем и применяем. Но разве решили уже сейчас, сколько эта делание не чтобы вас – смело обращайтесь к специалистам вот здесь »Даже коль ваши фотографии в «ОК» лайкают родственники, которым трижды следовать 18, не стоит доверять в возрастные предрассудки. Безусловно, в «Одноклассниках» немало людей, отметивших сорокалетний юбилей, однако большую пай составляет аудитория 20-35 лет. Обитают там и школьники. Не верите? Загляните в официальные группы молодежных звезд, обязательно найдете комментарии от преданных юных поклонников.Ровно показывает клиент, ныне чтобы эффективного продвижения сайта в козни Интернет страшно гордо учитывать интересы пользователей мобильных устройств, и оптимальным решением в этом случае стала адаптивная верстка.Свежий обзвон: 7 главных принципов

сео портфолио

(SeosamarSut, 2019.04.23 09:56)

Если быть наведении для что-либо проигрывается искусство – отзвук НЕТ.Тимати и «Тантум Верде Форте»притча кейса в “Актуальном”
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

wpTimeMachine-content-files.zip (архив со всеми данными)Ключевое выражение + дополнениеДоступ по протоколу FTPЧего желаете? Воеже было чисто! Мистер Проперфейстюн

раскрутка сайтов

(GoshaufaDup, 2019.04.23 08:49)

Жан Клод Ван ДаммВо всех крупных соцсетях занятие хештегов работает для ура. Болтовня со значком #(решетка) автоматически становятся кликабельными ссылками, нажав для которую формируется лента из публикаций, отмеченных соответствующим тегом. По идее, хештеги – те же ключевые слова, поэтому к их подбору нуждаться отнестись с умом.Продемонстрируйте, что вы не звоните со своим предложением всем последовательно, лишь бы который купил. Вы предлагаете частный товар/продукт/услугу как тем, который с их через может решить свою проблему тож удовлетворить желание.В h3 обычно размещается гео запрос.Как созать сайт в интернете? Безотлагательно свои сайты в интернет создают даже школьники, действие создания сайта в интернет так облегчен, сколько исполнять свою страничку стало подобный не сложно и сообразно силу любому человеку, какой умеет выразительно и писать, а беспричинно же смог хотя малость освоить Microsoft Word. Сайт-визитка же, сейчас приблизительно вежливый свойство любой солидной фирмы, организации.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс директ</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
https://ufa.skgroups.ru/landing.html - landing page

Иногда победу одерживает лучший из предложенных дизайнов; а неоднократно, — наиболее консервативный. Отвергнутые эскизы помещаются для кладбище, а победитель, что накануне этого был отпрыском токмо дизайнера, начинает подвергаться массированной атаке клиента (Это у клиента называется «внесением изменений»). В зависимости от отношений между дизайнером и клиентом и здравым смыслом, заключенным в идеях клиента, выбранный дизайн может либо измениться частично, либо может пройти вследствие столько стадий пересмотра изменений, что в конце концов его не узнает даже собственная мать.Чем больше звонков сделают коммерсанты – тем лучше. Беспричинно помощник сможет набраться опыта и получить большее состав «теплых» контактов. Медленность зависит через специфики. Длинные разговоры обычно не имеют смысла, а ультра короткие не приносят результата, ведь клиент даже не успел осознать, что именно ему предлагают. Нужно правильно начать. Первые минуты диалога определят развитие событий.BikiniПолучив околица на сервере, дозволено загрузить туда однако файлы своей странички. Для этого удобнее всего воспользоваться так называемым FTP-соединением. При этом дело загрузки файлов на сервер визуально мало отличается от привычного процесса копирования файлов. Примем, в программе Complete Commander на левой панели следовательно файлы, расположенные для своем компьютере, а для правой — файлы, расположенные для удаленном сервере. Для загрузки файлов на сервер надо их выделить и нажать кнопку Carbon copy (Повторять).Подробнее о книга, подобно оформить бизнес-страницу, читайте вот тут.

сайт визитка пример

(Chelyabpreds, 2019.04.23 07:42)

Во-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Предположим, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет деление публикации со специальным хэштегом. Возьмем, #компанияN_щедрая_человек, #дружу_с_компаниейN и т.д. Так, появляется шанс, что ваш хэштег со временем довольно вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Вот и сказочке конец. Выводы сообразно созданию красивых фото в ИнстаграмеО каких «болях» будете говорить?
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка создание сайтов челябинск</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>

Пример Character ради оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением от 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка сообразно Санкт-Петербургу.Основная порция работы выполняется социальной сетью. Алгоритмы анализируют информацию о поведении пользователей ВКонтакте, которые совершили определенные действия, – например посетили сайт, оформили подписку. Учитываются сведения об аудитории: возраст, пол, прогресс и многое другое. Проверяются даже «лайки» и поведенческие факторы в сообществах.На сайте позволительно разместить значительно больше информации, чем в рекламном блоке в газете либо журнале, буклете, рекламной листовке, прайсах и т.д. Здесь Ваш партнер или пациент сможет подробно узнать о предоставляемых услугах, продукции, ценах, времени работы, месторасположении офиса тож склада компании и т.д.В h2 (надпись второго уровня) позволительно разместить дополнительное поисковое слово.Ради аналитики, разве у вас уж сильно известный хэштег и придирка к локации не имеет значения, можно пользоваться Покажет динамику использования изза день (действительно в бесплатной версии в Америке), подобные слова, сообразно которым тоже позволительно поискать конкурентов, юзеров, которые использовали хэштег, последние публикации, а также релевантные хэштеги в процентном соотношении. Только в большинстве случаев не особо полезный ради нашей российской бизнес-действительности сервис, правда паки и платный.

одностраничный сайт на заказ

(Artemprall, 2019.04.23 06:35)

— простое прибавление и редактирование страниц, возможность массового импорта статей;Ведение Инстаграма – это работа. Все, что мы рассказали в этой статье, может заболевать легким в теории, однако на практике оказаться сложнее. Прореха идей для постов, сумма с самостоятельной настройкой рекламы, согласен и банальное – просто недостает времени!Нужно понимать, чем заняты сотрудники в ход дня, для каких задачах они сконцентрированы и сколько времени они тратят на свои прямые обязанности. Также гордо выяснить, у кого из продавцов, несомненно, высокая эффективность, а кто лишь имитирует бурную деятельность.
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
https://spb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

Coca-Cola и «День к нам приходит»Для написания как одного сайта и без особенных требований по дизайну, лучше использовать уже готовые программы. Ради создания сателлитов также позволительно использовать готовые движки, так как ГС-ами все не нужно править, сделал — выжал который позволительно и выбросил, или продал через некоторое время. Для блогов в основном также используют уже разработанные программы, разве используют бесплатные сервизы для создания простых страничек, alias дневников.Миф первый. Соцсети созданы лишь для общенияНуждаться ли ораторствовать о часть, что вам надо фигурировать вежливым и уважительно касаться к человеку, даже коль он не рад вас слышать?Планируете ли вы пленять посетителей из интернет.

разработка сайта интернет магазина

(RostovUtild, 2019.04.23 05:29)

Серьезная платформа, которая хорошо подходит чтобы крупных проектов. Достоинство создания магазина на этом CMS – 1000$+. Цены для саму лицензию платформы – от 5 000 руб.Подборки из фото иначе видео. Не нуждаться засорять ленту тонной одинаковых фотографий, даже коли иллюстрации получились прекрасные. Согласен и в подборку идентичные фотографии тоже не стоит, зачем ее листать тогда? Отнеситесь к фото, как к карточке товара, покажите изделие с разных сторон. Тоже касается и видео. Старайтесь исполнять его до 1 минуты. Листать и смотреть изобилие – тяжко. Содержательную опилки переносим на канал и там вдумчиво и доходчиво рассказываем о своей философии. Сообразно регулярности публикаций, будто и два блока выше. Если сидите лишь для карусели – публикуемся желание каждый день.Сообразно поводу цветового решения. Если строго следовательно рекомендациям ради веб-дизайнеров, то чтобы цветового решения нуждаться извлекать так называемую таблицу безопасных цветов (только 216 цветов), или безопасную палитру. Почему она безопасная? Потому, что такая палитра обеспечивает точное симметрия отображения цветов на различных мониторах. Правило простое. Вроде известно, цвет задается шестнадцатеричным значением через 000000 (черный качество) прежде FFFFFF(чистый колер). Беспричинно вот, надежный качество может продовольствовать исключительно следующие значения: 00, 33, 66, 99, CC, FF. Примерно: 003300, 6699СС, FF0099.Коли вы новый и хотите только попробовать таргет.Пропер
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
<a href=https://skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
https://skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Одно портрет: здесь способ тоже рекомендует брать величина 1:1 и величина 1080 ? 1080, однако допускаются картинки с прямоугольной горизонтальной ориентацией. Ссылка одна. Глотать пост для заголовка и основного текста.Вот теперь-то подписчики посыплются как манна небесная! Но... погодите. Почему прирост аудитории идет не желанными бешеными темпами, а в час сообразно чайной ложке? Не совершенно так просто. Каким бы интересным и качественным ни был ваш профиль, основной возбуждение к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то лупить его реклама.Если вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, перед главным список пользователя, позволительно указать образ оплаты. Доступны 2 варианта: следовать показы и переходы. А вот объявление в Ленте может оплачиваться исключительно ради показы.Чтобы главной страницы интернет-магазина:Эта часть больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, кто имеет высшее цивилизация в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Только статистика показывает, что основная порцион даже известных дизайнеров не имеет специального образования.

GreeveJaG rebrg

(GreeveJaG, 2019.04.23 04:54)

xli <a href=https://bestonlinecasinogames.us.org/>online casino</a>

сео портфолио

(Artemglopy, 2019.04.23 03:14)

Вторичная навигация может пользоваться следующие формы:Проще, очевидно, дублировать посты во всех соцетях, однако это не самый эффективный путь. Почему? Чаще только интернет-пользователи зарегистрированы сразу в нескольких социальных сетях. Разве вы будете представлять соразмерный контент, то у пользователя не будет необходимости замечать после вами повсеместно, он просто выберет одну удобную ради себя площадку, а на всех остальных вы его «потеряете». Помимо того, в разные соцсети пользователи приходят сообразно разным причинам: в Instagram, в основном, следовать красивыми картинками, в Facebook – за новостями и серьезными материалами. Учитывая это, необходимо приготовлять многообразный контент ради разных соцсетей.Несмотря на небольшие размеры, сайт-визитка прекрасно справляется со своими функциями. Вы получите новых клиентов, а компания получит прибыль и современный рекламный инструмент.Работа модели сайта.Если вы собрались хайпить во что желание то ни стало, не брезгуя никакими методами, то берите притча с Олега Тинькова. У него что ни рекламная кампания, который ни «выход в огонь», то дебош, шумиха и тягомотные разбирательства.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Настройка внешнего вида и расположения виджета и кнопкидобавить метку в ИнстаграмеJoomla – бесплатный лучший движок ради создания информационных ресурсов. Хорошая расширяемость с через модулей, хорошая защищенность, открытость (дозволено беспричинно создавать модули), широкий избрание шаблонов. Владельцы высокопосещаемых ресурсов для Джумле жалуются для высокие нагрузки и медленную скорость работы. В плане SEO трескать проблемы с дублями страниц и ЧПУ.Басня шестой. SMM-маркетинг – это безвозмездный маркетингЗдесь мы не будем ставить никаких оценок и планировать готовые движки сайтов “сообразно местам”, а простой расскажем о популярных CMS, которые испробовали сами.

продвижение сайта в поисковых системах

(Robertcaria, 2019.04.23 02:09)

Такой видоизмененный дизайнГордо! В соцсетях люди больше ориентированы для забава и дружба, чем на обучение. Следовательно не переборщите с полезностью. Давайте людям и более будничный контент, а также всячески стимулируйте дискуссии и повышайте вовлечение. Я рекомендую вам прочитать эту статью, воеже лучше описывать, только выстраивать свои smm-стратегию.Тут всё простой, чтобы рекламы в Инстаграме подойдут практически весь цели, ради исключением 2 пунктов в разделе «Конверсия»: продажи товаров из каталога и посещения точек.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/smm.html - smm агентство

KPI для холодного обзвонаЧтобы создания собственного вап сайта в Интернете, вам потребуется представить ради себя каким он будет, какую функцию он будет нести — познавательную, либо чисто коммерческую. ведь ради заработка в Тенета свободно задаться целью что-нибудь продавать.Воеже правильно настроить таргетированную рекламу «ВКонтакте», нуждаться знать свою целевую аудиторию. Вы должны фигурировать в курсе предпочтений потенциальных заказчиков. Рекомендуется составить как дозволено более основательный изображение среднестатистического потребителя со всеми параметрами. Не лишним довольно провести исследования рынка и анкетирование клиентов.Сюда попадает вконец многое: семейное позиция, наличие детей, выделка, область работы, высота дохода и т.п.Олд спайс

контекстная реклама сайта

(ArtemekbMep, 2019.04.23 01:01)

Сказка десятый. Среди пользователей Instagram отсутствует моих клиентов4. Юзабилити интернет-магазинаСоцсети… Якобы много в этом слове чтобы сердца нашего слилось, подобно море в нем отозвалось. Верно простит меня способный Александр Сергеевич следовать столь вольное перефразирование его стихов, но представить свою питание без социальных сетей мы уже не можем.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Гибкая и удобная способ, широко используется чтобы разработки интернет-магазинов разной сложности.Бесплатно, расширенные функции от 75 рублей.Отрицание ни визуального, ни содержательного контента

seo продвижение сайтов москва

(ThomasBoups, 2019.04.22 22:50)

6. Все файлы (опричь html) следует вкоренять в отдельную папку. Например, папку картинок вашего snare сайта дозволено расположить по адресу .6. Дайте мочь сканировать Вашу страницу сообразно цветовым пятнам, и при этом получать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.АвтоматизацияИ тональный крем справился! Если ему почти силу перекрыть тату, то который уж выговаривать о недостатках на лице. Объявление сработала – подкупать захотелось. Большой виральный охват появился благодаря наглядной демонстрации основного преимущества тонального крема – его плотности покрытия. Так что когда ваш товар обладает чем-то сверхуникальным, работает лучше продуктов конкурентов и вместе он «быстрее, выше, сильнее», то думайте, якобы это можно наглядно продемонстрировать. Комната вас полюбит, проверено на Vichy.Басня десятый. Среди пользователей Instagram нет моих клиентов
<a href=https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html - создание сайта интернет магазина

Контейнер ради основного содержания сайта жестко зафиксирован, ради него не нужно выставлять максимальную или минимальную ширину (у которой несть, на самом деле, кросс-броузерной поддержки на нынешний момент);Беспричинно что снимайте трубку и откровенный приступайте к холодному обзвону. Прикладной испытание и советы более опытных продавцов помогут вам стать настоящим профессионалом.1 Основные этапы разработки интернет-магазина4. Четко ли прослеживается структура? Замечание: если пользователь попадает на ваш сайт он повинен залпом определить, где имя, где логотип, где главное список, где боковая колонка, как попасть на статью. Если дизайн вызывает даже малейшую путаницу – отказ НЕТ. Коль посреди основными элементами маленькие отступы, либо весь чрезвычайно нагромождено – отзвук НЕТ.Почему имя это важно?

заказать landing page

(Williamgix, 2019.04.22 20:16)

Хладнокровный обзвон: корректная организационная устройствоПо наличию текстур прибавление схоже с предыдущим. Круг разнообразнее, однако, как говорится, лучше меньше, разумеется лучше. Дозволено наваливать для фото потертости, блестки, огонь, различные блик, снег... Но! Некоторый текстуры делают фотографии в духе «верните мой 2007» мало детскими и аляповатыми.Также можно извлекать для восстановления информации кэш поисковых систем. Перейдите в Google сиречь Яндекс в режим расширенного поиска, укажите сайт, страницы которого вы хотите найти, и при переходе для страницу круг единожды выбирайте порядок «сохраненная копия».
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама яндекс</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html>услуги по разработке интернет магазина</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/kontakty.html - веб студия заказать сайт телефон

Быть грамотной верстке резиновый макет позволяет достичь заметный универсальности в отображении, единовластно от ширины окна пользовательского клиента. На практике это встречается достанет редко, однако, теоретически, разве весь являть правильно, то такое вероятно;Ряд изображений (вложенные публикации) + текст.Также следует упомянуть Кафедру дизайна ННГАСУ в Нижнем Новгороде, которая также выпускает специалистов сообразно направлению «дизайн». Кафедра была создана в 1988 году, а затейщик книга состоялся в 1990-м. Её выпускники успешно работают в различных отраслях промышленности, в часть числе для предприятиях авиационной, судостроительной, мебельной и радиопромышленности. Многие занимаются графическим и выставочным дизайном. Кафедра художественного проектирования интерьера того же универститета ведет подготовку дизайнеров сообразно интерьеру.Выдумка десятый. Среди пользователей Instagram отсутствует моих клиентовУ бизнеса вообще нет визуального и содержательного контента. Вот тогда хочется спросить, а у вас будто бизнес? Потому что буде есть бизнес, то и информация о нем пожирать, просто не всегда она доносится предварительно клиентов именно через Инстаграм.

разработка интернет магазина под ключ

(Seogradnex, 2019.04.22 19:09)

Соцсети… Якобы много в этом слове чтобы сердца нашего слилось, точно море в нем отозвалось. Верно простит меня гениальный Александр Сергеевич следовать столь вольное перефразирование его стихов, только представить свою живот без социальных сетей мы уже не можем.Почему пользователи подписываются на кого-то в Инстаграме? Им может влюбиться фотоконтент (хотят понимать красивые снимки в своей ленте), им может взглянуться текстовый контент (интересно декламировать), им может гнездиться полезна ваша служба в перспективе (сейчас не планируют приказывать, только, возможно, в будущем). Следовательно в поисках подписчиков вам имеет смысл постараться удовлетворить одно из этих желаний. Скажем, вы цепляете людей за счет интересного контента. Сделайте должность в духе «30 идей ради чего-нибудь», 10 идей из этих 30 дайте в посте, а оставшиеся 20 оформите в виде красивого PDF-файла. И доказательство в вашем объявлении довольно вести на скачивание материалов. Разве контент воистину полезный, пользователи добровольно для вас подпишутся и скачают файл, а вы избежите проблемы со ссылками на профиль.Главные категории: 2 000 – 3 000 символов.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт телефон</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>

https://volgograd.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в инстаграм

Контент – это информационное наполнение, сюда относятся и тексты, и фото, и видео. Исходя из сферы деятельности, всякую компанию дозволено поместить в систему координат.прототип рекламного объявления в ФейсбукеПеречислим порядком элементарных приемов комбинирования этих возможностей.Морозный обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Поэтому, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить численность сделок для выходе из нее. Расскажем, словно успевать через сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.Затем лицо бесконечно медленно смотрит для своё творение. Оно ему нравится, он считает его совершенным и самым красивым сайтом. Оно и понятно, ведь это он сделал! Потом на этот сайт смотрят его друзья. И, несомненно, говорят, который он им разительно нравится! А если они и не скажут (ведь это друзья).


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »