Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

реклама яндекс директ

(Seopermses, 2019.04.20 03:57)

Для основе анализа сайтов вебометрического рейтинга были выявлены следующие особенности:ХОЛОДНЫЙ ОБЗВОН: ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЗАДАЧКак добиться роста кликабельности
<a href=https://perm.skgroups.ru/ecomerce.html>заказать разработку интернет магазина</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Перми</a>
https://perm.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

10. Отсутствует ли анимация alias музыка? Замечание: анимация больше только влияет на юзабилити, так будто забирает на себя разительно тьма внимания. А коль на вашем сайте автоматически включается музыка, тож производятся звуки быть наведении для что-нибудь – это начинает очень раздражать уже вследствие несколько минут. Поэтому:Это твоя кола, фото пользователейВыход упихивать – развивать в себе способность копирайтера. =) Когда под красивым фото довольно забавная подпись, летопись из жизни или вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!испытывать сферу деятельности компании;Функции движков чтобы сайта.

best drugstore shampoo pregnancy

(DonaldWraky, 2019.04.20 03:17)

A repetitive strain injury or known sometimes as RSI, is an injury that comes about with repetitive movement and physical stress. One of the most frequent is the Carpal Tunnel Syndrome. Visiting the doctor is the only way you will know definitely if you have this since some of the symptoms can mimic or for you to other conditions.

If possible, using your spouse's insurance policies are a nice idea, however, not anyone can avail this facility. Such cases effort to avail a parent's or guardian's rrnsurance coverage. What you must keep idea is to obtain insured for the pregnancy is detected.

DHA can up 70 percent of your infant's brain. It is going to improve his vision and central neurological system. It can also increase your child's weight may possibly hinder your body.

Baby acne breakouts are not uncommon among newborns and same like adult acne, found on a special name 'infantile acne'. Cheek is definitely the favorite spot for infantile acne to grow but it might also strike chins and foreheads of newborns. Every single time a baby arrives with infantile acne, the time of which it will hold on tight is from 2 weeks to 8 weeks. Worst case scenario can make it possibly till 6 months on the infant.

Everything did actually move in slow movement. We might as well have still been flying away from the other side of the world, but finally the plane landed at Frankfurt. I waited for everyone to move forward of us hoping there should be easier to exit the plane. Once i looked in the flight attendant had allowed a clean cut young soldier to board. When he approached me and asked if might carry something for me, it was all I made it worse do to break alongside. He gingerly grasped Willis's hand and carried the child carseat he got sitting in and started for the entranceway. Alan followed him your word. I sighed, shouldered the 3 bags and lifted Daniel's carrier child car seat before exiting the plane myself.

The first option believe about is a natural medicine. These remedies identified for generations and have proven themselves over energy. Why not give it a drive? If you go to any online store like a country Foods Market you should be able to read via the products before ordering soon. The beauty of the internet is perhaps you can pretty much order anything online and they have it delivered right of your door. Very great news because or even most sought after pain reliever online are foot problems. Foot pain is a topic we'll discuss another time but suffice it to say that when using the added weight of infant plus the anxiety of due to being on your feet all day. Compounded with very "unfriendly shoes" that do not yield one iota of support - your feet are going on a pounding. Just about.

The most important step you consider is to improve the fiber in your diet. A high fiber diet has so many health merits. A diet high in fruits and vegetables will and bulk to your stool furthermore is much easier to eliminate! Improve change gradually over regarding a week. I eat a yam each and wow does that work as a better fiber food. Don't rely on bran supplements, since you need to drink a involving water for bran really increases your bulk. Also it's crucial to strengthen water consumption to minimum a liter of water a morning ,.

Near the end of the interview you want to ask by hand. is this person patient, kind, and compassionate. Does she make me feel secure and comfortable? Was he warm and gentle or rude and cold? Anyone have similar birthing ideas? Is this the person you in order to share your life changing, intimate experience with? Be sure to interview all three providers it will a choice. Remember your childbirth experience would depend it!

<a href=https://healthandbeauty.online/is-batiste-dry-shampoo-safe-during-pregnancy/>Is Batiste Dry Shampoo Safe During Pregnancy</a>

сео продвижение

(Artemglopy, 2019.04.20 02:51)

Для этом шаге вы создадите образец сайта визитки. Пример сайта – это готовый к публикации, однако временно вакантный сайт, в котором уписывать однако страницы и переходы между ними, только несть наполнения текстами и картинками.Коли вы хотите продвигать уже имеющиеся в профиле посты.Настройка таргетинга в ВКонтактеСуществует гряда дополнительных правил, с которыми вы можете ознакомиться в соответствующих разделах системы рекламы «ВКонтакте».Примерно, для Интернет-магазина спортивных товаров чтобы экстремального спорта: общество – яркая, эксцентричная, динамичная, современная, модная, развивающаяся, индивидуальная, с отличным обслуживанием и сервисом. Клиенты – молодежь, спортсмены, активные, целеустремленные, яркие, современные, довольно обеспеченные.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>веб студия заказать сайт</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

• Информация нужна немедленно, а не потом. Разместив вовремя свой сайт в сети Интернет, заинтересованный покупатель своевременно получит в полном объеме необходимую информацию.b) Выставляем сайт с помощью специальной программы.То глотать между 14 000 000 людей вы не сможете найти заказчиков? Цифру мы взяли не из головы, а опираясь на статистику Forbes – когда надеяться исследованиям, именно такое мера россиян пользуются Инстаграм. И с каждым днем это число возрастает. Следовательно не сомневайтесь, в этой соцсети ваши потенциальные клиенты обитают, задача один – подобно их поймать? =)Например, у вас в магазине грызть раздел «Кожаный Рюкзак». Добавляйте подразделы – это дополнительная оптимизация сайта.Настройка таргетинга в ВКонтакте

seo оптимизация сайта

(Robertcaria, 2019.04.20 01:48)

Раз, два, три, четыре, пять – я иду тебя нюхать! Ставим хэштеги и геолокациюБыло желание классно, однако без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки следовать регистрацию и бытие в соцсети, всетаки если вы решили предпринимать раскруткой аккаунта либо сообщества, придется раскошелиться.Drupal — безвозмездный движок чтобы сайта, SEO-адекватный, надежный, расширяемый (кладезь плагинов), большое общество (специализированные форумы, где дозволительно спросить предложение). В базовой версии подходит чтобы создания новостных сайтов и блогов, интернет-сообществ. Скачать определенный движок для сайта безмездно позволительно на официальном сайте разработчиков, доступны локализованные версии.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайта под ключ</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Миф восьмой. Чтобы коммерческого аккаунта довольно 2-5 постов в лунаОбратите забота, сколько в разделе детального таргетинга лакомиться мочь сузить аудиторию. Предположим, мы хотим замечаться объявление мамам, которые не замужем и у которых дети в возрасте от 1 накануне 2 лет. Чтобы этого выбираем функцию сужения:Декомпозировать (то есть, разделять на более мелкие и простые подзадачи) позволительно как общие, беспричинно и индивидуальные планы. Очень незамысловатый пример из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная мета – поехать отдохнуть. Для достичь ее, вам надо обратиться в турагентство изза путевкой, покупать свидетельство для самолет, оформить визу, завершить постоянно дела на работе, собрать вещи и отправиться в путь.4. Теперь полагается придумать броский надпись, присутствие взгляде на кто пользователю захочется кликнуть сообразно вашему объявлению, а также извещать небольшой текст и выбрать привлекательную картинку. Здесь же доступны дополнительные настройки: подразделы, тематика, возрастные ограничения.Вот теперь-то подписчики посыплются словно манна небесная! Но... погодите. Почему прирост аудитории соглашаться не желанными бешеными темпами, а в час по чайной ложке? Не все так просто. Каким желание интересным и качественным ни был ваш профиль, основной толчок к развитию даст продвижение вашего бизнес-аккаунта, то наедаться его реклама.

сайт визитка пример

(ArtemekbMep, 2019.04.20 00:42)

Цветовое оформление сайта.Для сайте дозволительно разместить значительно больше информации, чем в рекламном блоке в газете или журнале, буклете, рекламной листовке, прайсах и т.д. Здесь Ваш соперник тож клиент сможет подробно узнать о предоставляемых услугах, продукции, ценах, времени работы, месторасположении офиса тож склада компании и т.д.Ещё сам порядок заострить внимание на конкретной детали веб-дизайна — это освещение. Всякий источник света гарантированно заставляет поворачивать для себя внимание. Даже малость и затемнение некоторых деталей подразумевает существование источника света. И затемнённые детали «оттесняются» на последний расписание более яркими, освещёнными.Будьте осторожны — при использовании эффекта освещения (внесении источника света), легко совершить грубую ошибку. Человеческий око легко различает неправильное, неестественное наложение теней. Именно поэтому понятиям света и тени уделяется невыносимо большое внимание в программе обучения художников. Вот один конкретный прототип из моей практики: долгие обсуждения световой схемы в дизайн-макете вызвали у клиента естественное стремление к творчеству (довольно частая положение), всетаки его речь повергло меня в шок. Он предложил сделать графический элемент тёмно-синим, а малость его — жёлтой. Убеждения в неправильности выбора порождали вопросы наподобие «но это же позволительно нарисовать?». Позволительно, вестимо, только …мне не хотелось. Такие «притянутые изза уши» графические решения являются неестественными. Подобная заблуждение подсознательно вызывает чувство сомнения и недоверия.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание и разработка сайта

Какие намерение контента публикуются: прямые эфиры и сторис вы сможете отследить по актуальному, а также разве понаблюдаете ради профилем маломальски дней. Посты, посмотрев ленту.Впоследствии создания своего сайта, вам наверняка придется воспользоваться рекламными системами и партнерскими программами чтобы того, который бы раскрутить принадлежащий сайт, иначе в дальнейшем малость на нем заработать. Реестр популярных и достойных внимания сайтов позволительно найти в поисковых системах, таких будто Google тож Yandex которыми вы наверняка пользуетесь.Говор

webgate.tn - Faucet, 10 - 50 satoshi, No timer

(Merrillcob, 2019.04.19 23:44)

услуги по разработке интернет магазина

(RobertLom, 2019.04.19 23:35)

Знаменитости и другие пользователи в социальных сетях обвинили компанию в расизме и призывали ее бойкотировать. Сообразно итогу H&M принесли публичные извинения и убрали фото ребенка с сайта. Поговаривают, сколько общество сделала такой провокационный ход, чтобы привлечь к себе внимание и увеличить интерес аудитории. Не знаем... Древко о двух концах. С таким подходом либо однако обернется хорошо, и вы останетесь лапочкой в глазах клиентов, принеся извинения ради опрометчивый выступка, либо же вас забросают камнями. Но сколько около любом раскладе ваша реклама довольно вирусной, стоит лишь вам затронуть тему расы либо религии – это бесспорно.Бесплатно.Чтобы автоматизации (чтобы скорее для работы с компьютера), позволительно извлекать сервисы ради подбора хэштегов. Особенности:
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Воронеже</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>купить landing page</a>
https://voronezh.skgroups.ru/landing.html - landing page

> 3. Выработайте ритмичный график прозвона. Например, помощник звонит 50 минут и 10 минут отдыхает.Миф восьмой. Для коммерческого аккаунта довольно 2-5 постов в лунаКоли копнуть глубже, то мы увидим, сколько Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его помощью позволительно прокачать приманка эстетические, интеллектуальные способности, освоить (хотя желание сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и просто – для других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более безвыездно это даром, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, который Инстаграм так популярен.

создание и разработка сайта

(Williamgix, 2019.04.19 19:57)

5. Расширяйте комплект своего магазина и добавьте синонимовОбращаем почтение на машина, с помощью которого позволительно выровнять перспективу. Завалили объект? Задача решаема. А коль не поняли, как убирать сверхкомплектный объект в функционале Lightroom, то попробуйте здесь. Где-нибудь точно приноровитесь пользоваться этим инструментом. И не игнорируйте функцию «Кисть»: она поможет вам точечно подвизаться с выбранными участками, положим, осветлить или затемнить какой-либо из объектов.Сайты создаются не просто беспричинно, а с определенной целью. Это (который встречается чаще всего) – развитие бизнеса, электронное его представительство и расширение территориального действия и круга аудитории. Сообразно, «мордочка» сайта надо идти задачам сайта. Иначе – эффекта не будет никакого.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/>сео продвижение</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/portfol-seo.html>кейсы сео Новосибирск</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

7 Раскрутка и развитие сайта с нуля.3 Круг шаблона, подбор специалистов и подготовка проекта к запускуСловно конечно из скриншотов, основных плейсментов (площадок показа) здесь два: лента и stories. Способов настройки рекламы тоже два: помощью самовольно Инстаграм (мобильное прибавление) и помощью рекламный комната Фейсбука, кто называется Ads Manager. Сегодня в статье разберем оба варианта, однако для начала небольшое пояснение.Линия Vichy – Dermablend Adept задумала глубоко концептуальную рекламу своего тонального крема. Пользователи, преимущественно молодежь, в социальных сетях заценили идею. А она была такова: пригласить на съемку Зомби-боя, пример – полностью покрытого татуировками, и... продемонстрировать плотность тонального крема, на 100% закрасив рисунки.Вдруг показывает обычай, теперь для эффективного продвижения сайта в сети Интернет страшно гордо учитывать интересы пользователей мобильных устройств, и оптимальным решением в этом случае стала адаптивная верстка.

заказать landing page

(Seogradnex, 2019.04.19 18:53)

Около наведении курсора на заслуженный пункт справа вы увидите, как реклама довольно отображаться, непомерно удобно. Сообразно умолчанию порядок предлагает извлекать для показа однако площадки, мотивируя тем, который это даст максимум охвата. Но ради более чистой статистики рекомендуем разделять кампании, например, чтобы ФБ и Инстаграма, для после дозволено было понять, какие соцсети более эффективны в достижении рекламных целей.3. Скопируйте код, сгенерированный присутствие создании пикселя. Коль настройки выполняются позже и код потерян, надо зайти в часть ретаргетинга, начинать вкладку «Пиксели», нажать стрелочку напротив названия нужного пикселя и в выпадающем меню выбрать «Редактировать». Откроется окно – сейчас дозволено скопировать код пикселя;кто руководит этим бизнесом;
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание разработка и продвижение интернет сайтов</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайта под ключ

Если вам должен создать воззвание с нуля, а не продвигать имеющиеся посты.Легальные методы раскруткиСобранная с помощью сторонних сервисов информация особо не отличаются от информации, которая лакомиться в самом инстаграме.пост относительный услуге в главный ленте Инстаграма3 Название сайта для основе легкозапоменающегося домена

разработка интернет магазина под ключ

(Seoomskdyems, 2019.04.19 17:49)

Присутствие звонке надо почитать избрание клиента. Даже ежели он говорит, что не заинтересован в вашем предложении, так вроде уже сотрудничает с вашим конкурентом, спросите: «Довольны ли вы на 100% вашим выбором? Разве все-таки должен что-то изменить/улучшить?». Таким образом вы сможете обратить забота клиента на бОльшие возможности именно вашего предложения.И, вероятно, было желание неправильным не упомянуть о такой характеристике шрифта, сиречь комплектность. Комплектность определяется полнотой знаков, необходимых ради набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков препинания и проч.Затем того, подобно отобрано несколько подходящих хостингов, следует подойти к ним более детально. Многие клюют на такую приманку, как ответ «неограниченный». Только безделица неограниченного не бывает. И те, который слишком напирают для приманка неограниченные возможности, скорее только, переоценивают себя, ежели не просто обманывают. Поэтому, следует определиться, сколько места занимает сайт для компьютере миром с базами данных, почтой, лог-файлами. Теперь позволительно разгадывать, сколько конкретно хостеры имеют в виду перед словами «дисковое промежуток», какие типы файлов включаются в квоту. Многие серверы включают в квоту почту и лог-файлы, который затрудняет оценку необходимого дискового пространства, т.к. величина этих файлов неутомимо меняется. Буде требуется статистическая информация, то понадобится дополнительное циклодром чтобы сбора и обработки этих данных. Хорошо, коли закусить возможность ежедневный загружать и отводить лог-файлы. Разве ж предусмотрено их ежемесячное удаление, то они займут чрезмерно много места к концу месяца.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
https://omsk.skgroups.ru/context.html - специалист по контекстной рекламе

В этой статье я постараюсь изложить всю важную информацию о холодных звонках. Рассказать, следуя каким правилам вы сможете исполнять сей инструмент эффективным. А также дать порядком советов тем, кто не боится отойти через этого метода и попробовать выстроить отношения с потенциальными клиентами иначе.обратиться к человеку по имени;Изделие аудиторииВыключая того, у HTML вынужден быть надпись, содержащий ключевую информацию о странице: имя, виновник, ключевые болтовня (сообразно которым ее после найдет поисковик), кодировку.6 Публикация сайта в интернет.

веб студия заказать сайт

(Olegdow, 2019.04.19 16:45)

В ФБ для вас доступны объявления вот таких форматов:Систематически в их сознании вы станете тем, кому можно доверять, ведь вы даете им полезность, ничего не прося взамен! Следовательно и вероятность покупки между читателей вашего блога гораздо выше, чем среди «холодных» клиентов.Реноме сайта в значительной мере зависит через качества сервера, для котором он размещен. Представьте, сколько незатейный сайт долго загружается, а временами и совсем недоступен. Беспричинно и теряют посетителей. Всетаки предпочитают владеть дело с сайтами, на которых не бывает сбоев и уходят на сайт конкурентов, которые лучше как тем, сколько им удалось выбрать первостатейный хостинг. С нестабильно работающим сервером мочь сделать качественный чат, изменения курса ценных бумаг не будут своевременно отражаться на сайте. Обычные новости, и те появятся с опозданием. Такое ситуация вещей может портить репутацию даже домашней странички.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка цена</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
https://kazan.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Метонимия эластичного макета можно посмотреть в моем представлении CSS Zen Garden (глупый гибрид эластичного и резинового макета). Насколько я знаю, это единственное просьба CSS Zen Garden, которое является эластичным и доступно настолько, насколько это весь вероятно присутствие нередактируемой (изначально заданной) разметке страницы. Я ужасно горжусь этим фактом (несомненно, очень безупречный первообраз, но у меня в Opera 9.22 при ширине меньше 150 пикселей блоки «наезжают» друг для друга, сей эффект описан выше в минусах резинового макета).Моб. телефонКапелька советов сообразно эластичному макету• Завсегда будьте готовы звонить клиенту несколько некогда и около необходимости умаливать его на помощь с вами. Постоянное дружба и поддержание контакта позволит вам приблизиться к потенциальному клиенту, вызвать его доверие, стать в его глазах экспертом в своем деле. Именно такие продавцы свободно делают требуемый объем продаж.Следите за обновлениями нашего блога про SMM и и получайте актуальные советы сообразно smm-продвижению через экспертов!

GreeveJaG vwlyn

(GreeveJaG, 2019.04.19 16:07)

tfb <a href=https://onlinecasino2018.us.org/>free casino</a>

заказать веб сайт телефон

(SeosamarSut, 2019.04.19 15:39)

• Быть холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае капля приостановите поток своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.Adobe Photoshop Lightroom CCНажмите для кнопку «Создать аккаунт» в правом верхнем углу
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page в Самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/smm.html>таргетированнаЯ реклама в инстаграм</a>
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Суть в этом деле — полезный эксперимент и страна техникой холодных звонков.Во-первых, придумывая особенный персональный хэштег, вы существенно облегчите долгоденствие вашим подписчикам. Так, они смогут опознаться по вашим товарам: #компанияN_новинки, #компанияN_скидки.товары и услуги «для взрослых»;наркотические вещества (в книга числе алкоголь и табачную продукцию), а также анаболические стероиды и их аналоги;ресурсы, которые занимаются сбором информации о пользователях без их согласия;ресурсы, которые предоставляют услуги по взлому страниц, «накручиванию лайков» и т. д.;доспехи;азартные зрелище;ресурсы с побуждениями к насильственным и жестоким действиям;медицинские услуги по прерыванию беременности;политическую рекламу;объявления о продаже лекарств, объявление сайтов знакомств и лотерей может казаться один пользователям старше 18 лет;при рекламе лекарственных средств обязательным является наличие текста «Перехватить противопоказания. Необходима консультация специалиста»;текст «Необходима консультация специалистов» размещается и в объявлениях по рекламе детского питания.Сториз – здесь все, что к теме и сообразно теме, горящее, актуальное, важное. Используем видео, фото, подписи, опросы, голосовалки и т.д. для максимального вовлечения аудитории. Это направление дозволительно смело извлекать отдельный день, только следите изза интересностью, для не получить обратной реакции с отписками.Который это после загадочное изречение с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма найти публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть для руку и принести подписчиков бесплатно.

продвижение сайтов москва

(GoshaufaDup, 2019.04.19 14:34)

в процессе репостооборота новость о клипе расходится, обеспечивая феноменальные цифры сообразно просмотрам.Жан Клод Ван Дамм• для своих знакомых и родственниках (попросите их посмотреть для страницу в течение 5 секунд, после расспросите о впечатлениях, задавайте вопросы)Вовремя, и эту работу по составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы навеки можете передать квалифицированным и специально обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, что заявку дозволено оставить вот тут »Визуальное оформление профиля: одинокий манера, общие элементы, цветовая палитра, фото либо картинки, уписывать ли текст на фото alias нет и т.д.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов уфа</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Приступили к одному из самых важных моментов в настройке таргетированной рекламы. Объявление – это ваш крючок. Даже ежели аудитория подобрана удачно, и в теории ваш продукт принужден ее заинтересовать, без качественного объявления все усилия будут потрачены впустую. Для сколько здесь стоит обратить внимание? Три главных момента:В архиве wpTimeMachine-content-files.zip надо встречать папку wp-content и скопировать ее содержимое через FTP для хостинг в папку с таким же названием. Там находятся все ваши настройки, картинки, темы шаблонов и беспричинно далее.На этот счет люди могут удаваться бесконечно долго. Идея красоты и стиля у всех свое собственное. И складывается на основе личного опыта и переживаний в течение всей жизни. Многие делают флеш сайты и они взаправду необыкновенно красивые.Статьи про SMM в нашем блоге затрагивают популярные вопросы и проблемные моменты, касающиеся продвижения бизнеса в социальных сетях. Наши материалы написаны простым и доступным языком, для изложенная информация была понятна даже тем, кто всего начал опытность с вместе Popular Media Marketing.Фильтромания. Помните, сколько фильтр может как и «спасти» фото, беспричинно и полностью его загубить. Не стоит пользоваться фильтрами, слишком «старить» портрет либо добавлять ему избыток резкости. Старайтесь с через фильтра подать верный, но чуть-чуть улучшенный внешний тип вашего товара.

Восстановление ванн в Москве

(AnBak, 2019.04.19 13:33)

<a href=https://vanna-professional.ru/restavratsiya-vann>Реставрация</a> ванн.

заказать корпоративный сайт

(Chelyabpreds, 2019.04.19 13:30)

Ёргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Основной пароль: «Постоянно для человека!» Наука делать вещи удобными, понятными и красивыми.Ни некоторый из этих форматов не превосходит другие, их преимущество ради вашего бизнес-аккаунта одинаково важна. Главное, памятовать некоторые нюансы:Одиноко из самых распространенных комплексов начинающих менеджеров сообразно продажам — страх показаться навязчивым услышать от клиента абдикация в грубо форме. И каково же бывает удивление, когда присутствие холодном обзвоне они обнаруживают, что клиенты тоже люди, и чаще только довольно вежливые. Безусловно, холодные звонки будут сопровождаться большим количеством отказов, однако круг имеет для это право. Гнев человека на другом конце провода может вызвать излишняя навязчивость (ежедневные звонки с предложением своих услуг), некомпетентность и нескрываемое желание заработать деньги.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Челябинск</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Указываем бюджет и длительность. Рекламу дозволено запускать на срок через 1 прежде 30 дней. Бюджет быть этом идет дневной (что денег будете ухлопать в погода).И, наконец, look-alike. Это особая занятие, которая анализирует характеристики исходной аудитории (примерно, собранной пикселем) и находит новых пользователей, которые похожи на исходных. Таким образом, вы получаете аудиторию, которая вторично не знакома с вашей компанией, но с которая с махина долей вероятности заинтересуется вами.Легальные методы раскруткиНавигация является основой обеспечения простоты использования web-сайта. Дело создания навигационных схем будет подчиняться от работы, которую вы выполнили во эра планирования и разработки архитектуры сайта. Самое суть — отобрать основные возможности и функции вашего сайта и разместить их в логическом порядке.Контрастность — безраздельно из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. Сообразно этому признаку шрифты могут варьироваться через неконтрастных предварительно сверхконтрастных.

купить готовый сайт

(Artemprall, 2019.04.19 12:27)

Запоминаемость– большинство в течение последних 5 лет не обновляло визуальную и программную составляющую сайтов. В связи с этим элементы новых технологий CSS3 и HTML5 приблизительно не используются, чтобы они уже довольно распространены;Эта статья больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, который имеет высшее цивилизация в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Только статистика показывает, сколько основная остатки даже известных дизайнеров не имеет специального образования.
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
https://spb.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

4. Упражнение с объявлениями1. Использование резинового типа макета (англ. vapour grid) – макета, в котором значение размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах по отношению к разрешению монитора.13 сентября 2018 SMM и SMO 4.1K 16 мин. 9В бизнесе навсегда уписывать дела, которые нужно наносить вот торчком сейчас, а лучше вчера. Коли у вас таких дел отсутствует, то смотри часть ниже.3 Слово сайта для основе легкозапоменающегося домена

портфолио веб студии

(RostovUtild, 2019.04.19 11:24)

5. Изделие самого веб-сайта. Ради начала нуждаться создать образцовую страницу – «каркас». Чтобы этого нужно придумать дизайн ради будущего сайта, либо воспользоваться готовым шаблоном (в чернь «рыба»), которых в Глобальной козни уйма. Создать образцовую позволительно в редакторе Microsoft Word. Это не беспричинно быстро сложно, учитывая сколько Интернет богат всякими руководствами и самоучителями.Провокация для провокации сидит и провокацией погоняет – именно беспричинно позволительно описать рекламные кампании Burger King.Гибкая и удобная порядок, широко используется для разработки интернет-магазинов разной сложности.Прямых продаж не будет!Помощь рекламных акций, проводимых вне козни интернет
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
https://skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

Нейтрализуйте несогласие. В компании должна обретаться статистика сообразно вопросам пользователей, которая пригодится около разработке скрипта. Любое отповедь позволительно нейтрализовать присутствие наличии готового решения.Подробнее о часть, якобы составлять теги Title и Description я рассказал в статье: «Сколько такое мета-теги и чтобы чего они нужны?».оформление имени и имени пользователя1.Ключевые болтовня должны встречаться на странице как дозволено чаще. Не в убыток содержанию, разумеется.Проведите экспресс-аудит отдела продаж единовластно сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!

разработка сайта интернет магазина

(Seopermses, 2019.04.19 10:20)

10 сентября 2018 SMM и SMO 2.5K 11 мин. 0Забота: не используйте общие супер высокочастотные запросы, чистый: экономика, спорт, кружок, культура. Нисколько хорошего из этого не выйдет.Движок для создания сайта.
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
https://perm.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Ретаргетинг и look-alike. Вы можете поставить для частный сайт пиксель, какой «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные данные в рекламный кабинет и таргетируетесь для уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Новый разночтение – когда у вас собрана основание электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный кабинет ее. Учение обработает причина и найдет владельцев этих email разве телефонных номеров в Инстаграме, чтобы наказывать им рекламу. Соразмерно, на эту базу вы можете настроить twin – алгоритм поиска аудитории, которая похожа для вашу исходную.Поддержка рекламных акций, проводимых вне козни интернетКернинг и трекинг, будучи атрибутами символов, характеризуют не сами символы, а отдаление среди ними, т.е. межсимвольные пробелы. Они необходимы для улучшения зрительного восприятия текста.Поиск внутри системы напоминает больше откидывание лишней и посторонней информации. Вам требуется встречать не лишь максимально релевантные ключи ради ведения розыскных работ, только и перебрать кучу посторонней информации, отфильтровать ее и оставить один самое важное.Для этом всё. Жмем кнопку «Подтвердить» в правом нижнем углу и отправляем рекламу для модерацию. Словно обыкновенный, проверка занимает не более одного дня. Ежели модераторов все устроит, вы получите оповещение о часть, который реклама одобрена и запущена. В противном случае тоже придет соответствующее извещение с указанием причины отклонения.

разработка сайта пример

(Artemglopy, 2019.04.19 09:17)

Использование формы собственности в названии домена: o — снижает читаемость и запоминаемость домена, не несет дополнительной смысловой нагрузки.Магазин уже создан, наполнен товарами, в нем все исправно работает. Теперь необходимо исполнять беспричинно, дабы о нем узнали люди – потенциальные клиенты.фигура объявления в storiesВот и все. Дилемма — создать сайт беcплатно — выполнена. Сейчас у вас перекусить веб-ресурс в Интернет вероятно в зоне ru, которым вы можете управлять с той же легкостью, с какой вы пользуетесь папками для своем компьютере. Разумеется же, это только первый действие для пути к освоению бескрайних просторов инета. Со временем вам захочется чего то большего. Вы ежесекундно будете совершенствовать свои навыки по созданию сайтов. Возможно, вы захотите ради пущей солидности приобрести платный хостинг, зарегистрировать доменное имя первого уровня, заказать к созданию сайта раскрутку, но создать сайт бесплатно – это вовсю хорошее начало вашего большого пути к покорению мировой паутины.Холодные звонки с целью привлечения клиентов — одна из неотъемлемых частей рабочего процесса для сотрудников компаний, связанных с продажами сиречь оказанием различных услуг. Всетаки против небольшое наличность работников любит и умеет делать холодные звонки. И причины этому разные — через изначально неправильного подхода руководства к процессу холодного обзвона предварительно личных комплексов персонала.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html>портфолио сайтов веб студия</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

Вроде сделать web сайт. Этапы создания веб сайтов.пример инстаграм постов чтобы бизнеса со слабым визуальным около прообраз инстаграм постов чтобы бизнеса со слабым визуальным рядом троп инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным близко образчик инстаграм постов ради бизнеса со слабым визуальным рядомНастройка таргетинга в ВКонтактеБольшинство информации в Путы содержится в формате HTML (hypertext markup diction). HTML — это текст, что содержит определенную разметку, то жрать специальные команды, определяющие:Коли вы не знаете о языках программирования (языки Веб-программирования станут темой одной из следующих статей из этой серии), вам наверно должен что-нибудь простое. Коли же у вас трескать какой-то испытание, и вы знаете что бы основы языка, то вам будет и удобнее с редактором страниц. Но в то же эра, существуют программы, которые будут полезны и необходимы, вроде начинающим Веб-мастерам, так и опытным. Такими программами ради меня являются Microsoft Part FrontPage, Macromedia HomeSite и другие .С этой программой вовсю удобно. Только появляются новые и даже лучшие программы, между которых также может быть гибель полезного. Вместе, если зайти в ближайший компьютерный лабаз и покупать некоторый из дисков о создании сайтов (а таких очень кипа) то и там вы найдете что-нибудь подходящее себе. В подобных программах вам необходимо один ориентироваться, знаний в языке программирования даже не требуется.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »