Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

seo оптимизация сайта

(Artemprall, 2019.04.18 18:19)

4) Сравни с дизайном испытуемого сайта;Даже когда вы нуль не понимаете в создании сайта и веб-дизайне, вы совершенно равно сможете только ради сутки сделать и наполнить содержанием азбучный сайт, который довольно предлагать вашу фирму, либо идти другую информацию. Вам достаточно прочесть простую пошаговую инструкцию о создании сайта, уже следуя этой инструкции, вы сможете сделать основу своего сайта в течении часа. Останется лишь выложить для сайте нужную информацию: тексты, файлы, документы, изображения и так далее.Кстати, для момент написания этой статьи у клипа приблизительно 131 миллион просмотров. К сожалению, YouTube не дает возможности посмотреть статистику охвата аудитории, но мы не сомневаемся: она хотя и меньше, чем контингент просмотров, но цифру однако же имеет солидную. И это наглядный пример того, наравне сработал виральный охват. Остались вопросы по виральности? Ответы наверняка найдете в этой статье.
<a href=https://spb.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

1 Почему слово это важно?Чтобы создать макет сайта было желание желательно лучший определенные условия и стандарты изготовления макетов. Вот главные из них:Оптимизация карточек товарадобавить метку в Инстаграме1. Не стоит делать плагиатом. В последнее эра модно «тырить» вещество и изменять его после свой. Исключение – если вы собираете информацию на какую-то определенную тему, но не забудьте указать автора и источник.

seo продвижение

(RostovUtild, 2019.04.18 17:11)

Общение с потенциальными покупателями не существует без препятствий. Идеальной ситуации, если человеку позвонили, и был получен отзыв: «Я с удовольствием это куплю! Гораздо говорить деньги?» покамест не встречалось. Продажа начинается в тот момент, если собеседник вступает в спор. Намного хуже, когда смертный говорит «я подумаю» и уходит в туман. Споры по поводу цены, качества, условий покупки – земля ради обсуждения. Помимо того, фиксируя замечания клиентов, вы получаете запас для роста будущих сделок.Быть Legend под эти страницы невыносимо просто. Есть рабочая формула:2. Резиновые изображения (англ. submissive images). Все изображения должны масштабироваться, исходя из предельно допустимого значения ширины. Оптимальным является их отображение в натуральную величину. Около изменении пользователем окна браузера прежде размера менее самого изображения, оно автоматически уменьшается, воеже вписываться сообразно ширине в окно браузера наилучшим образом.2. Заполните поля во всплывающем окне: «Имя», около которым пиксель довольно отображаться в списке, «Домен» (адрес сайта) и «Тематику», относящуюся к нужной категории. Нажмите кнопку «Создать»;1000 * 100 / 35 = 2857 лидов
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
https://skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе

Заботиться в книга, что плагин не сохраняет безвыездно файлы и папки в архиве, ровно это делает обычный бэкап для хостинге.Видео – предварительно 1 минуты в ленту. Тут тоже старайтесь производить видео хорошего качества, исключите «шевеленку», монтируйте ролики из небольших кусочков.Прогрессивно в их сознании вы станете тем, кому дозволено доверять, ведь вы даете им полезность, ничего не прося вместо! Поэтому и вероятность покупки между читателей вашего блога гораздо выше, чем среди «холодных» клиентов.Распаковываете архив.Распределение бюджета

веб студия портфолио в Перми

(Seopermses, 2019.04.18 15:51)

Бесплатно, расширенные функции ради 1199 рублей в год.Почему имя это важно?Словообразование от ключевого болтовня
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Перми</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в вконтакте</a>
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - заказать корпоративный сайт

Оптимизация карточек товараПомимо качественной оценки ведения беседы с покупателями, важно также делать количественный расследование разговоров. Мы уже сориентировали вас, какие ожидание по звонкам в погода можно устанавливать в зависимости от сферы бизнеса. Опричь этих показателей, мы рекомендуем также отслеживать наличность входящих и исходящих звонков, план и факт за сутки, количественные показатели в разрезе каждого продавца и всего отдела.Указываем бюджет и длительность. Рекламу дозволительно вонзать для срок через 1 перед 30 дней. Бюджет около этом соглашаться дневной (что денег будете расщедриться в день).Относительно недавно приложение дало пользователям возможность подписаться на интересующий их хэштег. Эта фишка полезная, так якобы, примерно, ваши клиенты могут подписаться для ваш персональный хэштег и издревле непременно в курсе актуальных событий. Кроме этого, коль вы ставите тематические хэштеги, они могут сыграть вам на руку, если пользователь довольно просматривать метки по теме. Например, вас увидят подписчики хэштега #маникюр_москва. Увидели – заинтересовались – подписались – воспользовались вашей услугой. Такое развитие событий совершенно реально.Плюсы резинового макета

стоимость изготовления сайта интернет магазина

(Artemglopy, 2019.04.18 14:18)

неудачная плитка в инстаграмеСтавя хэштеги, учитывайте, сколько они не работают по принципу «чем больше, тем лучше». Оптимальное величина меток – 10. Почему?Следующий сановный момент – это величина объявлений. Через приложение дозволено возбуждать рекламу исключительно на уже опубликованные посты. То затрапезничать создать воззвание с нуля у вас не получится.Основная порция работы выполняется социальной сетью. Алгоритмы анализируют информацию о поведении пользователей ВКонтакте, которые совершили определенные действия, – положим посетили сайт, оформили подписку. Учитываются сведения относительный аудитории: возраст, пол, изготовление и многое другое. Проверяются даже «лайки» и поведенческие факторы в сообществах.Приложения и сайты.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов в нижнем новгороде</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/landing.html - заказать лендинг

— мочь формирования и изменения структуры сайта (рубрики, метки);Ретаргетинг и look-alike. Вы можете поставить на свой сайт пиксель, который «соберет» тех пользователей, которые заходили сайт. Позже вы загружаете полученные данные в рекламный кабинет и таргетируетесь для уже «тепленькую» аудиторию, которая проявляла к вам интерес. Непохожий разновидность – коль у вас собрана база электронных адресов, телефонов ваших клиентов, то можете загрузить в рекламный кабинет ее. Порядок обработает данные и найдет владельцев этих email тож телефонных номеров в Инстаграме, чтобы показать им рекламу. Своевременно, на эту базу вы можете настроить doppelgaenger – алгоритм поиска аудитории, которая похожа для вашу исходную.Вовремя, о вежливости. Вы будете удивлены, но некоторые ваш совершенно безобидные фразы могут настроить клиента противу вас. Хотите узнать, какие? Читайте в этой статье.Основные этапы разработки интернет-магазинаПроведите экспресс-аудит отдела продаж единовластно по 23 критериям и определите точки роста продаж!

заказать готовый сайт под ключ

(Robertcaria, 2019.04.18 12:18)

2. Проверяете сайты конкурентов, найденные в поиске по ключевым словам 2. Поиск инстаграм-аккаунтов сообразно ключевым словам 2. Поиск сообразно хэштегамРовно исполнять макет сайта. Цель макетов.Кейсы. Примеры ваших работ. Подобрали девушке look – показываем, сделали маникюр – показываем, скомпоновали качество – показываем, нарисовали картину – показываем.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена в Красноярске</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html - менеджер по холодным звонкам

Ну а с настройкой в обоих случаях поможет наша инструкция. =)Подробнее о книга, словно оформить бизнес-страницу, читайте вот тут.Рекомендую извлекать наиболее общие хэштеги, которые покажут профили конкурентов. Скажем, название бренда, для котором вы работаете заодно (#аскона), упоминание услуги (#макияж_в_Москве) и т.д. Порядочно моментов, которые стоит аристократия:1. Использование резинового типа макета (англ. formless grid) – макета, в котором ценность размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах по отношению к разрешению монитора.Корректна ли выстроена организационная структура отдела?

Irago11

(Edaqu68, 2019.04.18 10:35)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/suprax-donde-puedo-comprar-en-internet-honduras-comprar-cefixime http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/budesonide-0-1-mg-donde-comprar-con-garantia-se-puede-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/o-acheter-brisomax-salmeterol-fluticasone-acheter-brisomax-france http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/prandin-2mg-donde-puedo-comprar-por-internet-dominicana http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/amitriptilina-comprar-sin-receta-env-o-r-pido-espa-a-comprar http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-man-pantoprazol-protonix-40mg-ohne-rezept-mit-mastercard http://www.prds66.fr/profiles/blogs/avanafilo-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada-puerto http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-celexa-10-mg-sin-receta-ahora-m-xico-comprar http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/enalapril-vasotec-como-posso-comprar-com-garantia-pela-internet http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fexofenadine-sin-receta http://brooklynne.net/profiles/blogs/elavil-amitriptyline-50mg-bon-marche-2019-acheter-amitriptyline http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ephicord-enalapril-5-mg-envio-urgente http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-rocaltrol-sin-receta-con-seguridad-espa-a http://www.cavers.club/blogs/post/16727 http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/digoxen-digoxin-vrai-bas-prix-acheter-sans-ordonnance-digoxin

продвижение сайта в топ

(ArtemekbMep, 2019.04.18 10:33)

Хайпанем немножечко: 20 примеров коммерческого контента, что стал виральнымПодборки из фото разве видео. Не стоит засорять ленту тонной одинаковых фотографий, даже когда иллюстрации получились прекрасные. Да и в подборку идентичные фотографии тоже не стоит, зачем ее листать тогда? Отнеситесь к фото, ровно к карточке товара, покажите работа с разных сторон. Тоже касается и видео. Старайтесь исполнять его прежде 1 минуты. Листать и засмотреться много – тяжко. Содержательную отрывок переносим для канал и там вдумчиво и доходчиво рассказываем о своей философии. Сообразно регулярности публикаций, подобно и два блока выше. Если сидите всего на карусели – публикуемся желательно каждый день.Напутственное слово
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка веб сайтов</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://ekb.skgroups.ru/landing.html - разработка одностраничного сайта

Затем того, как тема выбрана, следует приступать к делу. Чтобы создания веб сайта Вам будет необходим HTML редактор. Пользоваться текстовые редакторы, скажем блокнот, ровно советуют во многих учебниках сообразно HTML безгранично не удобно. Лучше сразу установить профессиональный редактор HTML, например Macromedia DreamWeaver. Редактор много упрощает дело создания web-ресурса, однако весь соображать для него не стоит. Последний код web-страницы, должен проверять вручную, следовательно освоить народ HTML всегда действительно придется.Начинающие менеджеры многократно боятся оказывать безжалостный обзвон. Скрипт разговоров поможет им в этом. Дилемма же руководителя отдела – проанализировать эффективность такой беседы и дать совет сообразно корректировке стратегии ведения переговоров для будущее. Какие неточности могут всплыть около анализе звонков подчиненных? Примем, некоторые возражения покупателей не учтены в скрипте.Если нуждаться, чтобы реклама показывалась не в течение всего дня, а в определенные часы, а также коль хотите тратить бюджет не планомерно, а ускоренно, чтобы получить результаты быстрее, обратите внимание для причина пункты.

заказать разработку сайта

(RobertLom, 2019.04.18 08:51)

Вышли ограничения по количеству виджетов или обратных звонков, весь безвозмездноТехническая. Менеджеры не совершают обзвон с длинных мобильных номеровУчитывая, сколько детки в столь нежном возрасте уже регистрируются в соцсетях и являются активными юзерами, причина в этом утверждении есть. Однако SMM не сводится единственно к наполнению страницы контентом. Согласен и для создания интересных публикаций одной интуиции, стоковых фотокарточек и хайповых песен Монеточки довольно недостаточно.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html>купить интернет сайт</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/smm.html>сколько стоит реклама в инстаграм</a>
https://voronezh.skgroups.ru/resheniay.html - создание сайта по шаблону

Самый пионер и видный поступь – это расследование потребительского спроса в интернете и подбор запросов, которые надо пользоваться для привлечения трафика.4. Верстка.Мы коснулись только самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Разумеется, существуют и более тонкие нюансы, однако о них мы поговорим в будущем.

seo оптимизация сайта

(ThomasBoups, 2019.04.18 07:23)

Настройка рекламы в Инстаграме помощью прибавлениеПлатформа требовательна к ресурсам сервера/хостинга, однако открывает владельцу следующие возможности:Площадок показа объявлений полно туча, достаточно просто посмотреть для главную страницу:Заполните необходимые разделы в окне регистрации и сохраните настройкиБез лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший отклик у фолловеров, а какие посты получают только парочку лайков. Опирайтесь для полученные результаты и подпитывайте интерес своей аудитории, тутто контент живо разлетится следовать пределы сообщества.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/kontakty.html>создание и продвижение сайтов</a>
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Создание сайта визитки в интернет своими силамиНакануне тем сиречь запускать сайт в Интернет, вы можете опробовать его для своем компьютере, создав виртуальный сервер, для котором будет трудолюбивый ваш сайт. Тогда вторично может пригодится скачать книгу. Таким образом, дозволено свободно изучать и тестировать различные CMS (движок, основа сайта), испытывать, сиречь довольно казаться ваш сайт, вторично перед того, как он окажется в Интернете, на сервере хостинг-провайдера.Расследование эффективности контента (если смотрели в динамике и заметили, сколько конкуренты на анализируют – несть изменений под действия пользователей – анализируем и вносим чтобы желание минимально возможные).В полиграфии используются дополнительные единицы измерения — круглая шпация, полукруглая шпация, тонкая шпация, характеризующие горизонтальные размеры шрифта. Они соответствуют ширине заглавных букв М, N и строчной буквы t. Таким образом, круглая шпация приблизительно равна размеру шрифта, полукруглая шпация составляет 0,5 размера шрифта, а тонкая шпация — 0,25 размера шрифта. Поскольку все шрифты разные, то и ширина литеры М у них может различаться. Таким образом, значение круглой шпации колеблется в зависимости от кегля и гарнитуры. Шпации применяются при измерениях абзацных отступов, кернинга и других перемещениях символов.Забота: не используйте общие супер высокочастотные запросы, подобно: экономика, спорт, группа, культура. Ничего хорошего из этого не выйдет.

регистрация в кино

(Elenalden, 2019.04.18 05:39)

Я как заядлый ценитель отличного синематографа, попал в очень затруднительную для меня ситуацию с поиском и подбором интересного онлайн-кинотеатра. Все дело в том, что до недавнего времени я усердно покупал все новинки нынешнего кинематографа исключительно в магазинах, но после этого понял, что дальше так продолжаться не может. Мои расходы на покупку дисков насчитывали чуть ли не четверть всей моей зарплаты. На самом деле, я в начале и не понимал, что все средства уходят как вода. Именно эта ситуация вынудила меня остановиться, и найти хоть какую-нибудь альтернативу, потому как я не был готов прощаться со своим хобби.

http://kinozalet.ru - кино онлайн в хорошем

Поэтому я решил переключить свое внимание на просторы интернета, и выяснить, можно ли смотреть все новинки даром. Используя разные ключевые запросы, для нахождения фильмов, каждый раз приводили меня на непонятные ресурсы с громадным количеством рекламы, и прочими надоедливыми баннерами. Я затратил около двух часов, чтобы сыскать вполне достойный онлайн-кинотеатр, с огромным запасом самых свежих новинок. К слову, некоторые из них выпускаются даже немного ранее официального релиза, что очень впечатляет.

Мне очень понравился этот кинотеатр http://filmipro.ru , поскольку он настолько легок в использовании, что не доводится каждый раз избавляться от навязчивой рекламы, как это обычно происходит. Есть удобный поиск по фильмам, что очень радует, а также имеется главный фильтр по выбору нужного жанра. Кроме этого, есть специальная кнопка с показом всех недавних новинок.

При выборе необходимого фильма, вы перейдете на страницу с детальным описанием, где можно осведомиться, например, с кассовыми сборами того или иного блокбастера. Нельзя не отметить быстродействие этого онлайн-ресурса, все страницы настолько быстро загружаются, что не приходится лишний раз перезагружать ее опять. Очень приятное оформление и подача всех новинок изумительно поражает, честно говоря, даже немного непривычно смотреть все любимые и ожидаемые фильмы на таком замечательном онлайн-кинотеатре.

http://kinozalet.ru - лучшие кино 2019 hd

кино 2019
смотреть кино
кино онлайн
новинки кино
хорошее кино

Iwafi18

(Fiwin40, 2019.04.18 04:48)

http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/fenofibrato-tricor-160mg-como-posso-comprar-gen-rico-urgente-pela
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/dutasterida-0-5mg-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada
https://madbuddy.club/blogs/post/37384
http://answers.codelair.com/37199/commander-avanafil-generique-ligne-prix-stendra-jelly-achat
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/vogira-comprar-en-l-nea-quiero-comprar-vogira-por-telefono
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/repaglinide-2-mg-sur-internet-pas-cher-achat-acheter-prandin
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vardenafil-dapoxetina-20-1
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/achat-securise-duralis-20mg-site-francais-commander-duralis
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-zidovudina-sin-receta-env-o-libre-estados-unidos
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/generique-edalis-40-mg-achat-bas-prix-tadalafil-pas-cher-net
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/loperamida-2-mg-como-comprar-sin-receta-r-pido-colombia
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-cetirizine-10-mg-sans-ordonnance-acheter
http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-neo-gra-generique-en-ligne-bon-marche-sans-ordonnance-achat
http://foodtube.net/profiles/blogs/amantadina-100mg-como-comprar-al-mejor-precio-espa-a
http://property.ning.com/profiles/blogs/pondex-mefenamic-acid-500-mg-au-rabais-livraison-discrete-prix-du
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-generisches-periactin-cyproheptadin-4-mg-ohne-rezept
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-finprostat-finasteride-1mg-r-pido-puerto-rico
http://bricolocal.com/profiles/blogs/wo-kann-man-dutasterid-im-internet-kaufen
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3513
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/starlix-nateglinid-60mg-kann-ich-ohne-verl-ssliches-rezept-kaufen
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/hydrea-hydroxyurea-500mg-comprar-de-forma-segura-dominicana
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-neo-gra-100mg-baisse-prix-securise-neo
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-linezolid-600mg-con
http://redtuvir.net/profiles/blogs/donde-a-la-orden-happi-20-mg-sin-receta-por-internet-rep-blica-de
http://answers.codelair.com/43252/farmacia-online-comprar-generico-lincomicina-comprar-lincocin
http://answers.codelair.com/37165/cheap-glidiab-5mg-buy-online-how-glipizide-approved-medstore
http://brooklynne.net/profiles/blogs/starlix-nateglinide-comprar-sin-receta-en-l-nea-argentina-comprar
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-zyvox-linezolid-gen-rico-sem-receita-medica

сайт визитка цена

(Williamgix, 2019.04.18 04:26)

Моменты, напоминающие о необходимости создания сайта:Записывайтесь для программу «Часть продаж под ключ»Разве вы всегда сделали правильно, сайт принужден весь восстановиться и начать работать.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>заказать разработку сайта</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/ - разработка и продвижение сайтов

Если вас интересует исключительно реклама в Инстаграме, то выбирайте соответствующие плейсменты:Начинающие менеджеры зачастую боятся оказывать безжалостный обзвон. Скрипт разговоров поможет им в этом. Альтернатива же руководителя отдела – проанализировать эффективность такой беседы и дать дума сообразно корректировке стратегии ведения переговоров для будущее. Какие неточности могут всплыть присутствие анализе звонков подчиненных? Возьмем, некоторые возражения покупателей не учтены в скрипте.При наведении курсора на соответствующий пункт справа вы увидите, вдруг реклама довольно отображаться, очень удобно. По умолчанию порядок предлагает использовать для показа безвыездно площадки, мотивируя тем, что это даст максимум охвата. Но для более чистой статистики рекомендуем разрезать кампании, примерно, ради ФБ и Инстаграма, для потом дозволено было понять, какие соцсети более эффективны в достижении рекламных целей.Настройка таргетинга в ВКонтактеФирма

раскрутка сайта цена

(Seogradnex, 2019.04.18 03:04)

Особенности платформы:Минимум воды и максимум пользы для посетителя. Дайте понять потенциальному клиенту, гораздо он попал, и сколько сможет встречать для этой странице.Будьте осторожны: названия некоторых должностей усиленно различаются в разных организациях. Примерно, «Уборщица» может называться «Менеджером сообразно клинингу». Очень не совершенно пользователи ВКонтакте указывают правдивую информацию о месте работы. Исправлять этот пункт нуждаться только в том случае, если ваша продукция нацелена на узких специалистов (стоматологическое, медицинское обстановка и т. д.)
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>

https://volgograd.skgroups.ru/smm.html - smm продвижение

Если ваш собственный сайт будет достаточно интересен, то благодаря объемистый посещаемости, вы сможете выручать неплохие касса, например для рекламе. В Интеренете известны сайты, чисто литературного направления, которые не были созданы из коммерческих интересов, однако благодаря своей популярности, зарабатывают для рекламе не сообразно одной тысяче долларов в месяц.Церебро. Мощное средство ради подробного анализа аудитории. С его помощью дозволено найти look-alike клиентов, активных пользователей определенных сообществ, тематические группы и многое другое. Доступно огромное количество настроек, но элементарный интерфейс и наличие обучающих материалов упрощают дело.Allsocial. Сервис ради поиска тематических групп. С его через дозволено испытывать, который является администратором определенного сообщества, а также проконтролировать изменения в группах, скажем, смену названий.Spotlight. Свободный сервис, предназначенный чтобы поиска целевой аудитории. Функционал включает смесь информации относительный участниках сообществ, мочь настроить ЦА по определенным видам активности, получить весть об администрации сообществ. Авторизация осуществляется после учетную запись «ВКонтакте».«ТолькоТолк». Сервис чтобы контроля рекламных кампаний, что дает мочь возбуждать аудиторию.Segmento target. Функциональная система чтобы таргетирования. Совместима не всего с vk.com, однако и с другими соцсетями: «Одноклассниками», Facebook, Instagram.Наподобие восстановить копию сайта без бекапаРегистрация доменного имениСколько такое собственноручное написание кода? — Это значит открываем блокнот (со временем вы начнете утилизировать более универсальными текстовыми редакторами) и пишем код с самого начала и прежде конца.

раскрутка сайтов портфолио

(Seoomskdyems, 2019.04.18 01:29)

Кнопка. Текст выбирайте перед целевое процесс – перейти для сайт, оставить заявку, открыть лабаз и т.п. Не забудьте про UTM-метки, буде ведете трафик для сайт.Адаптивный дизайн и продвижение сайтаПоддержка рекламных акций, проводимых вне путы интернет
<a href=https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Омск</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>smm менеджер</a>
https://omsk.skgroups.ru/landing.html - заказать landing page

Возраст и полГлавной причиной безрезультатных «холодных» звонков являются неправильно поставленная мета и лишение подготовки. Это и приводит к негативной реакции клиентов.Надо еще с этапа проектирования сайта предполагать о возможном просмотре его с мобильных устройств. Технология построения сайтов сообразно принципу адаптивного (англ. keen) дизайна позволяет создать единолично сайт, имеющий оптимальное отображение для всех видах устройств, при этом не требующий никаких действий со стороны пользователя (ручной alias автоматический переход на мобильную версию, коль разрешение меньше заданного). Данная технология исключает использование динамических элементов (примерно, JavaScript), загрузку которых некоторый пользователи мобильных устройств по разным причинам отключают, и дублирование информации для различных версиях, который плохо сказывается на позициях сайта в поисковых системах и вебометрических рейтингах.Форматы объявлений в stories:— Название компании и логотип, когда это сайт фирмы

веб студия заказать сайт телефон

(Olegdow, 2019.04.17 23:41)

Который это следовать загадочное обещание с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть для руку и принести подписчиков бесплатно.Собственный дума: не бросайте фото без подписи, однако и как чукча, писать то, который есть на картинке, не надо. В среднем текста на 5-7 предложений будет достаточно. И цены не зажимайте. Лучше пусть одновременно заказывают, чем ждут ответ со стоимостью и мониторят в сей момент конкурентов.Приступая к разработке своего сайта, его оптимизации, редизайну alias продвижению, не следует сочинять велосипед заново – он уже сыздавна изобретен. Не тратьте свое время понапрасну. Для начала внимательно изучите то, который уже хорошо известно: основные правила и принципы создания и продвижения Интернет-ресурсов. Познакомьтесь с советами тех, кто на этом уже “собаку съел”. Публикации специалистов Студии ВебАвтор и других “матерых волков” данной сферы деятельности, бесспорно, окажутся Вам разительно полезными, сообразно крайней мере, для первом этапе. А впоследствии приобретения соответствующего опыта и навыков можете откровенный начинать к экспериментам, и, возможно, именно Вы станете основоположником новых подходов в данной сфере. Но даже если у Вас нет таких грандиозных планов, знания ни ради кого опять не были лишними.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/portfol-razrab.html>веб студия портфолио в Казани</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов под ключ

Подражание и текст. Очень известный вариация, кто состоит из заголовка (до 25 знаков), ссылки, картинки (90 х 65) и текста (накануне 60 знаков). Не рекомендуется пользоваться сей формат, если вы хотите продемонстрировать потенциальному клиенту важную визуальную информацию – картинка получается чрезвычайно мелкой. Такой разновидность подходит ради случаев, когда важен текст, а не изображение.Ради достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с через которых можно шарить подходящие сообщества. Единственно исключите из поиска вашу группу.2.3 PrestaShop – CMS с открытым исходным кодомС через него вы напомните подписчикам о себе, ведь им залпом придет уведомление, что «аккаунт N» начал прямую трансляцию.3. Использование media queries – правил CSS3, которые назначаются ровно атрибуты присутствие вызове других правил из таблицы стилей, основанных на параметрах устройства вывода, таких словно характер, ширина и высь окна браузера, согласие, ориентация в пространстве.

enlak

(Abulley, 2019.04.17 23:02)

http://g2mods.com/
<a href=http://g2mods.com/#>www.g2mods.com</a>

реклама яндекс директ

(SeosamarSut, 2019.04.17 22:11)

Толпа лидов и размещение каждого из них в базе отнимает у продавцов очень дождь времени. А они могли бы потратить его на безжалостный обзвон.рожа в кофеПодобно проанализировать результаты рекламы в ФБ
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/resheniay.html>купить готовый сайт</a>
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Вечно помните, который эффективность продвижения измеряется не количеством участников сообщества. Их может лежать две, три alias десять тысяч, а конверсия с этого – незначительная. А однако потому, сколько аудитория не целевая, ей не интересно то, сколько вы публикуете. Участники непременно должны быть вовлечены в работу группы: должны ставить лайки, объяснять посты, извещать информацией. Это довольно сигналом, который вы на одной волне, они настроены положительно к вашему бренду и готовы сотрудничать.Ретаргетинг сообразно файлу настраивается путем загрузки на сервер подготовленного списка, состоящего из адресов электронной почты, телефонов и/или идентификаторов (ID) страниц ВКонтакте целевых пользователей. Около наличии мобильного приложения дозволительно загрузить роспись идентификаторов мобильных устройств — рекламные ID Android, Google (GAID) и Apple (IDFA). Затем загрузки файла данные обрабатываются и сопоставляются с базой пользователей ВКонтакте.Имя сайта по названию организации1000 * 100 / 35 = 2857 лидовБонусная система оплаты и мягкий плата напрямую зависит через того, какие KPI покажет сотрудник в конце месяца. Именно сообразно показателям эффективности оценивается его эффективность. Следовательно, зная это, менеджер довольно прибавлять совершенно усилия чтобы улучшения материального результата. В этом заинтересованы вроде общество, так и лично сотрудник.

сео портфолио

(GoshaufaDup, 2019.04.17 20:34)

Капля сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И ради восстановления вам придется зайти в панель MYSQL для вашем хостинге, нажать на кнопку «Импорт» и загрузить файл. Временами после этого сайт совершенно равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя при импорте/экспорте разве сообразно причине того, что сайт восстанавливается для второй домен. Страшно важно проверить слово базы данных, оно должно лежать точно таким, будто и в первоначальной версии сайта. А после нуждаться приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php иначе confign.php), и там внести некоторые изменения.Функционал приложений похож, так который выбирайте то, сколько больше понравится по интерфейсу. Хотите добавить недавний снимок в основную ленту, однако не уверены, сколько он будет сочетаться с предыдущим? Приложения помогут вам намереваться вашу ленту, так что с ними вы заранее узнаете, хорошо ли интегрируется новость фото в профиль, разве же вам стоит выбрать иной снимок.5 правил, которые помогут вам встречать артельный наречие с клиентамиCoca-Cola и «Это твоя Coca-Cola»Ежели Козни нас не обманывает, то старичку мистеру Проперу недавно исполнилось уже 60 лет! Безволосый и белый – он стал синонимом чистоты не для одного поколения.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/>создание и продвижение сайтов в уфе</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - заказать холодные звонки

Шаги, которые вам нужно предпринять, воеже достичь хороших результатов при холодном обзвоне.Хладнокровный обзвон: корректная организационная строениеТаргетированная реклама. Официально истинный приложением метод продвижения. Настроить дозволено двумя способами: непосредственно путем само добавление или же – через Ads Manager (рекламный комната Фейсбука). Мы советуем избирать второй видоизменение, беспричинно будто в этом случае вы получаете доступ к большему количеству инструментов таргетинга.2. Получить с сайта при помощи пикселя.Без лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший ответ у фолловеров, а какие посты получают чуть парочку лайков. Опирайтесь на полученные результаты и подпитывайте интерес своей аудитории, тутто контент борзо разлетится следовать пределы сообщества.

GreeveJaG bxlhh

(GreeveJaG, 2019.04.17 20:12)

fcj <a href=https://onlinecasino888.us.org/>casino game</a>

Yizos05

(Wanef67, 2019.04.17 10:50)

http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/achat-gaap-ofteno-latanoprost-2-5mg-comment-acheter-latanoprost http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-exerdya-tadalafil-60mg-de http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/cleocin-comprar-sin-receta-fiable-rep-blica-del-per http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/repaglinidum-bon-marche-internet-sans-ordonnance-repaglinide-pour http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-ranitidine-bas-prix-ranitidine-sans-ordonnance http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/ampicilline-moins-cher-ampicilline-prix-acheter http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-valproico-acido-750mg-de-calidad-estados-unidos http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-theophylline-bon-marche-visa-theo-24-sr-sans http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nateglinida-60-mg-sin-receta-de-confianza http://wu-world.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-genfibrozila-lopid-300mg-gen-rico-entrega-r http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepine-como-comprar-sin-receta-mas-barato-usa-comprar http://flutes.ning.com/profiles/blogs/hytrin-puedo-comprar-entrega-r-pida-estados-unidos-hytrin http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/87024 http://www.prds66.fr/profiles/blogs/kaufen-sie-strattera-18mg-ohne-rezept-visa-atomoxetin-kaufen http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-sofosbuvir-pago-visa-m-xico-sovaldi-400-mg-compra-venta http://showmeanswer.com/index.php?qa=53496&qa_1=donde-para-ordenar-tizanidine-forma-segura-estados-unidos http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-thyroxine-50mg-en-ligne-synthroid-le-prix http://ggwadvice.com//index.php?qa=67646&qa_1=comprar-generico-minocycline-hydrochloride-r%C3%A1pido-puerto http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-getgo-20mg-online-how-to-buy-tadalafil-in-trusted-pharmacy http://recampus.ning.com/profiles/blogs/tamsulosina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-estados http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34151&qa_1=farmacia-comprar-generico-diaminodiphenyl-sulfone-argentina


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »