Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra online pharmacy 259 mg

(Michaeltig, 2019.04.16 20:40)

Howdy! <a href=http://onlineuspharmacies.party/#buy-cialis>rite aid online pharmacy</a> beneficial web page.

Croth

(Crearp, 2019.04.16 19:50)

www.sports-life-news.com
<a href=http://www.sports-life-news.com/#>sports-life-news.com</a>

Wegad27

(Jozuj96, 2019.04.16 04:50)

http://ggwadvice.com//index.php?qa=65810&qa_1=farmacia-comprar-tolorin-calidad-tolterodine-original-comprar
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-wo-sie-generika-paspertin-ohne-rezept-kaufen-k
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/risperidone-2-mg-a-bon-prix-en-ligne-risperidone-en-suisse-pas
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-glimepirida-amaryl-1mg-e-quanto-custa
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ich-kann-generisches-ethambutol-600-mg-sicher-kaufen-myambutol
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/teofilina-comprar-en-farmacia-online-segura-chile
http://www.facecool.com/profiles/blogs/bimatoprost-3mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada-m
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-du-esomeprazole-bas-prix-commander-nexium
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-citrate-50mg-pharmacie-commander-livraison-express
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-pulmicort-respules-budesonide-0-1-mg-con
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-securise-acetazolamide-bon-prix-2019-acheter-diamox-au
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/clofazimine-50-mg-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-pela-net-rep
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-donde-puedo-comprar-urgente-comprar-diflucan-capital
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-dimenhidrinato-50-mg-sin-receta-de
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/l-thyroxine-0-025mg-pharmacie-achat-l-thyroxine-pas-cher-rapide
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/order-glynose-25mg-cheap-cheapest-glynose-prices-online
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/buy-filfire-50mg-on-sale-how-can-i-buy-sildenafil-citrate-online
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-trileptal-oxcarbazepine-600-mg-online-espa-a
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/lithium-livraison-gratuit-pas-cher-commander-du-lithobid
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/ofloxacinum-ofloxacin-100-mg-o-achat-achat-de-ofloxacinum-en
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-famotidina-40mg-sin-receta-entrega-r-pida-chile
http://answers.codelair.com/41594/farmacia-online-donde-comprar-persantine-receta-buen-precio
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/bisacodyl-livraison-72h-moins-cher-dulcolax-pharmacie-ligne
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/wo-bestellen-enalapril-5mg-versandkostenfrei-vasotec-g-nstig
http://www.facecool.com/profiles/blogs/nimodipine-30mg-pas-cher-achat-sur-le-net-livraison-rapide-vente
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/escitalopram-20mg-comprar-en-farmacia-online-recomendada-espa-a
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-sparfloxacin-sin-receta-barato-espa-a

готовые сайты под ключ

(SeosamarSut, 2019.04.16 02:44)

Но около всем этом, дизайн и его тематическая составляющая не должны отвлекать от информации, которую должен донести прежде аудитории а иже с ним – предварительно потенциальных покупателей товаров или услуг, которые предлагает им наш заказчик.загрузка сторис в ИнстаграмЕсли вам необходимы более гибкие настройки для целевую аудиторию.
<a href=https://samara.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка самара</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка самара

Бесплатно.Vichy и Зомби-бойкнопка создания рекламы в ФейсбукеМожно найти авторские хэштеги конкурентов и на этом этапе уже начать составлять особенный персональный рубрикатор для навигации.Данные затем холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое величина звонков, получать по ним статистику, формировать списки для автодозвона, записывать разговоры менеджеров.

Frugh

(fumnheet, 2019.04.15 14:19)

tellmysport.com
<a href=http://www.tellmysport.com/#>www.tellmysport.com</a>

эвакуатор дешево

(Dereksnaxy, 2019.04.14 21:03)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija>эвакуатор межгород цена</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>эвакуатор казань низкие цены</a>
https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija - сколько стоит эвакуатор в казани

эвакуатор казань недорого круглосуточно

(Claudbum, 2019.04.14 18:22)

ключи через авто. Также, для всех номерных знаках предусмотрено место информационного знака. Однако нюансы касательно данной процедуры дозволено выяснить у консультанта компании. Заблаговременно чем продавать свой автомобиль, обратитесь в автомойку, где опытные специалисты избавят машину не один через грязи, однако и через неприятного запаха в салоне. Мы дорого выкупаем ровно машины, попавшие в легкие ДТП, так и сильно пострадавшие транспортные средства, вплоть предварительно автомобилей, не подлежащих восстановлению. Причем осматривать транспортное средство нужно с разных ракурсов. Не забывайте, что автовыкуп – это практически единственная возможность продать автомобиль в кредите или затем серьезной аварии. Используйте однако доступные варианты: социальные сети, доски объявлений. Буде в местности нахождения авто вышли базы машин в угоне, тут нуждаться обратиться туда лично. Во-вторых, вышли необходимости незамедлительно снимать с учёта автомобиль. А что доставлять коль машина не для ходу? Ежели повреждения достаточно сильные и ремонтировать машину вам попросту невыгодно, то лучше обратиться к скупщикам автомобилей. Диатриба соглашаться о сервисной книжке авто и протоколе обязательного технического контроля. Постоянно что вам надо, так это оставить заявку сиречь же связаться с нами сообразно номеру указанному в разделе «Контакты». Назовем основные из них:Основное достоинство через сделки продажи машины затем ДТП заключается в том, что независимо через того в каком состоянии находится транспортное средство его позволительно продать. Помимо финансовой выгоды, автовыкуп машин потом ДТП экономит автомобилистам массу времени. Сомнительная информация и различные приукрашивания, подобно постановление, не приводят ни к чему. Скорее, ему важна будет «начинка» машины, нежели различные декоративные обработки. Именно чтобы того, воеже автомобилист смог продать своего «четырехколесного друга» и существует такая одолжение, только замена машин с пробегом. Только правильно поступить автомобилисту в этом случае?выгодные предложения;
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-elektronnyih-sistem-avtomobilya/>авторемонт волгоград</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/>ремонт коробки передач</a>
https://plazavolgograd.ru/ - сто волгоград

быстрая и очень выгодная продажа машины;автовыкуп коммерческого транспорта – довольно специфичная область, включающая в себя грузовые автомобили различной грузоподъемности, трактора, транспортные средства чтобы перевозки людей и т.д. Однако мы вам желаем, дабы вам пришлось продавать авто как ради того, воеже подкупать новость, получше. Рьяный выкуп машин – это бесконечно удобная ради собственников авто услуга. Известный сноровка используется токмо в часть случае, разве пострадавшее авто приносило своему владельцу определенную прибыль. С нами вы можете продать полезный автомобиль в любом состоянии. Убедитесь, который двери, капот и багажник можно нормально открыть и закрыть. После это владельца может предвидеть административная alias даже уголовная ответственность. Мы предлагаем лишь самые проверенные методы, которые используются годами, поэтому гарантированы услуги высочайшего качества чтобы каждого клиента. логотипы автоКоль переводить с японского языка, «Subaru» вероятно «намереваться вместе». Ради того воеже продать автомобиль самостоятельно, потребуется выполнить изрядно сложных шагов. Помимо того, эта процедура очень быстрая и она может длиться только единолично день. Необходима, если сделка проводится не владельцев машины, а другим лицом;Покупка у знакомых. Второй важный совет – ни в коем случае нельзя поддавать покупателя обману. В заключение такой сделке столовать множество плюсов:

щебень 20 40 цена за 1 м3

(Johnnienuh, 2019.04.14 16:14)

4.В долгосрочной перспективе Hitachi Construction Machinery планирует внедрить комплексное приговор, благодаря которому будет возможен мена данными посреди машинами на протяжении только цикла транспортировки — от погрузки прежде разгрузки. Они двигаются со скоростью 8 км/ч, поднимают груз весом прежде 3,5 т для высоту предварительно 6 м. Тряска, недостаточная обзорность и шум в кабине приводят к быстрой утомляемости механизатора и, соответственно, к снижению производительности труда. Двуокись углерода, также точно и одноокись углерода, может составлять причиной появления головных болей и тошноты, опричь того, она снижает количество кислорода в крови, который, в свою очередь, повышает смак усталости человека. Сообразно сути, кондиционер работает будто пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Одним из главных преимуществ, благодаря которому JCB 531-70 Agri пользуется спросом, является малогабаритность. Полки: одинаковые и такие разные!MustangManufacturingCo;
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/generatory/>взять в аренду генератор</a>
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/katki/>аренда катка в краснодаре</a>
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/ustanovki-gnb/ - бурение скальных грунтов

Верхняя полка в спальнике «Луидор-Тюнинг» бескаркасная, имеет самофиксирующиеся угловые кронштейны (в разложенном состоянии наблюдается люфт полки и дребезжание быть езде). Welkin TrakДыхание каждого человека и обычное испарение влаги через отверстие на коже может добавлять в воздух предварительно 4,3 литров пара в день. И это дает владельцам машин огромные возможности чтобы оптимизации работы. Иногда с его помощью начинающие предприниматели получают надежда начать свое дело. Тракторы Ростсельмаш серии 3000Инверторный кондиционер использует инверторную электрическую цепь (собственно инвертор), чтобы преобразовать переменный ток в постоянный, а затем вновь из постоянного в переменный. Но к месту погрузки/разгрузки обстановка перемещается вручную. «МАН Трак энд Голос РУС» работает сообразно всей России помощью партнерскую сеть, насчитывающую более 54 станций в ключевых регионах страны.Татьяна «JCB Russia»

Ekoxa47

(Ipacu76, 2019.04.14 05:53)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-depakote-sin-receta-buen
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/andrax-20-mg-donde-comprar-en-farmacia-online-usa-comprar-andrax
http://www.cavers.club/blogs/post/19116
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-fluprosin-250mg-bon-marche-site-fiable-fluprosin
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cartia-xt-diltiazem-hcl-sin-receta
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/purchase-cheap-sildenafil-with-fluoxetine-100-60-mg-how-to-buy
http://showmeanswer.com/index.php?qa=53378&qa_1=meilleur-commander-metoclopramide-ordonnance-luxembourg
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-ozidia-5mg-how-can-i-order-glipizide-without-rx
https://23bestcity.de/blogs/post/117852
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/tazzle-tadalafil-como-comprar-sin-receta-buen-precio
http://www.facecool.com/profiles/blogs/degra-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-de-forma-segura-chile
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/nevirapina-200mg-comprar-sin-receta-de-confianza-costa-rica
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-tioridazina-sin-receta-de-confianza-usa-comprar
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/comprar-glycomet-metformin-500mg-fiable

<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/>фабрика мягкой мебели спб</a>

(RubinSkync, 2019.04.14 05:35)

Угловые компьютерные столы1.Наиболее подходящие габариты. К тому же все любят экономить, а модульная офисная мебель – лучший род исполнять это без потери главных её качеств. Требуется, воеже кресло поддерживало спину, не приводило к искривлению и усталости позвоночника. Оптимальные условия ради эксплуатации мебели – это достаточно высокая влажность (45-60%) и температура не ниже 15оС. Имя заведения V8 сразу наводит на мысли о пристрастиях хозяев.Самое лучшее цветовое решение для офисной мебели – различные оттенки натурального дерева. Алюминий является также относительно долговечным сырьем для изготовления металлических элементов мебели. офисная обстановкаНаша архитектурно-строительная мебельная компания производит мебель в перед заказ – через экономичных вариантов элементарный мебели, современной офисной мебели под бизнес перед концептуальных, выдержанных перед имидж компании серий класса люкс.
<a href=https://woodimart.ru/category/myagkaya-mebel/divany-uglovye/>угловые диваны</a>


Простые или компьютерные столы, оборудованные роликами для легкой транспортировки в пределах офиса, первыми попадают в каталог практичной мебели для офиса. Материя используется, ровно положение, исключительно тот, что был оговорен с заказчиком. Единственное гарнитур стен - вставка панелей в виде декоративной штукатурки, кирпича, дерева. офисная мебельУровень предоставляемого сервиса неусыпно поднимает свою планку. Даже очень стандартный шкаф коекогда может просто не вместиться, где стоит другая необходимая обстановка, купленная ранее. Скажем, покупая готовую обстановка, вы рискуете наткнуться для не состыковки в несовпадениях с размерами тож опять хуже, она не подойдет к основному дизайнерскому решению интерьера.Создавая дизайн офисного помещения, стоит иметь в виду и успокоение сотрудников, где они встречаются во дата паузы и приятно проводят век, сидя для диванах. Причем, чем дороже и экзотичнее довольно обстановка, тем сложнее технологии уборки и более дорогие средства.Смотрите также: Руководство по компьютерным столам: выбрать самый комфортабельный и полезный

номер эвакуатора ставрополь

(Oscargum, 2019.04.14 03:22)

двухуровневый. Более того, водителя в нем может и не лежать вовсе. Манипулятор дает возможность погрузить мотоцикл присутствие заблокированных колесах, а кран – достать байк из кювета иначе воды.Разве вы планируете принуждать эвакуатор в случае аварии, съезда с трассы, поломки, то раньше (накануне звонка) соберитесь и вспомните: марку, пример, год выпуска авто, его разряд; положение и планируемое дистанция перевозки. Будто эвакуируют автомобилиящики ради инструментов;
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор ставрополь круглосуточно</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/legkovieauto>служба эвакуации автомобилей ставрополь</a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/ - эвакуатор ставрополь дешево круглосуточно номер телефона

Буде вы хотите узнать, сколько стоит вызов эвакуатора, то ознакомительные расценки, представлены для сайте ради автомобилей разных категорий. Пометьте данные (номера телефонов, номера машин) людей, видевших момент происшествия. Как оформить прежний поручение для услугувытянутая форма;Всего помните единовластно значительный нюанс. Обращайтесь к нам в любое период суток, воеже вызвать эвакуатор в Минске, техпомощь прибудет на пространство незамедлительно. Учение бонусов и скидок.13 Июль 2017

телефон эвакуатора

(Shawnbeina, 2019.04.14 00:49)

ситуация на дороге;в праздничные дни. Назвать адрес отправной точки и место транспортировки. Ради того, чтобы оформить заказ, необходимо:Столоваться определенная последовательность действий:
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/contact>эвакуатор ростов на дону номер телефона дешево</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/>услуги эвакуатора</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/spectehnika - эвакуатор для грузовых машин

высокая мощность;Транспорт, осуществляющий перевозку авто на дальнее расстояние, повинен содержаться оборудован особым образом:они занимают груда места на дороге и едут зело медленно, в результате чего могут создать собрание транспорта;

Tehof00

(Usaki12, 2019.04.14 00:05)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/ich-kann-zithromax-ohne-rezept-im-internet-kaufen-azithromycin-z http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-provair-sin-receta-en-farmacia-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/progesterona-donde-comprar-con-garantia-espa-a-donde-puedo http://www.prds66.fr/profiles/blogs/bon-plan-achat-robamol-methocarbamol-500mg-moins-cher-ou-acheter http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-aciclovir-urgente-chile-comprar-aciclovir http://dmoney.ru/58213/site-serieux-commander-coumadin-warfarin-livraison-express http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/metformine-850-mg-pharmacie-sur-le-net-livraison-rapide-peut-t-on http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-calcium-acetate-667-mg-sin http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-ikolis-tadalafil-achat-tadalafil-generique-en http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-pour-commander-du-ziprasidone-20-mg-acheter-geodon http://www.nostre.com/blogs/post/51880 http://www.facecool.com/profiles/blogs/presilam-10-mg-como-comprar-con-garantia-colombia http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-apo-gemfibrozil-gemfibrozil-300mg-acheter-apo http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=225751&qa_1=dany-domperidone-10mg-livraison-express-o%26%23249-acheter-moins http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/achat-express-palpal-sildenafil-citrate-50-mg-achat-sildenafil http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=34784&qa_1=amfidor-sildenafil-citrate-honduras http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-reglan-10-mg-gen-rico-n-o-precisa-receita http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clopidogrel-75-mg-de-confianza http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cialis-de-confianza-comprar https://www.nettingchat.com/blogs/post/75552 http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/lansoprazole-15-mg-livraison-72h-moins-cher-prevacid-pas-cher-sur http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-scabisan-env-o-r-pido-andorra http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vibramycin-ahora-argentina http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-zydafil-10mg-online-zydafil-mail-order http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-roxitromicina-150mg-de-confianza-reino-de http://mariannaonline.com/community/blogs/post/42525 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ich-kann-mometason-zu-einem-guten-preis-kaufen-elocon-kaufen-g http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/217935

эвакуатор дешево

(Dereksnaxy, 2019.04.13 22:48)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/o-nas>эвакуатор машин казань</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/fotogalereya>эвакуатор казань межгород</a>
https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny - вызвать эвакуатор казань

стоимость эвакуатора краснодар

(Brandonlanna, 2019.04.13 20:44)

Разнообразных компаний, готовых прийти к вам для помощь, равно вдруг и «частников», кончено много. От аварий и поломок никто не застрахован. Это может пригодиться Вам в дальнейшем, буде возникнут спорные моменты.И действительно, самое суть выговор ПДД дает относительно буксировки в гололедицу. Всетаки перед тем словно доверить частный автомобиль, учтите, который у каждого вида эвакуации лакомиться приманка правила и «показания».эвакуация легковых автоНезаменима частичная погрузка, если нуждаться вывезти машину с паркинга, подземной стоянки, с низкий площадки, где нельзя хитрить разве выполнять с помощью манипулятора погрузочно-разгрузочные работы. Впоследствии нескольких неудачных попыток, он постоянно же добился успеха и презентовал лучший эвакуатор, что соорудил из Кадиллака, прикрутив к нему роликовую систему, кран и опоры для стабилизации. Лакомый плюс: полной или частичной погрузкой решить проблему перевозки ТС получится всегда. При этом мы выполняем приманка задачи качественно и профессионально, гарантируем безопасность авто и своевременность предоставляемых услуг. Наша компания уже много лет помогает автовладельцам, попавшим в неприятную ситуацию. Перед непосредственно погрузкой, команда специалистов проверяет документы водителя, подтверждающие право собственности для транспортное средство. Что делать в этой ситуации? Как поступить? Самое главное исполнять отдых, съехать на обочину (присутствие возможности) и включить аварийный сигнал.
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/>грузовой эвакуатор</a>
<a href=http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact>эвакуатор геленджик телефон</a>
http://краснодар.эвакуатор61.рус/contact - эвакуатор новороссийск дешево

произведение аварийно опасной ситуации;Ситуаций, сообразно которым транспорт может непредвиденно кончаться из строя, целое избыток: от элементарно пробитой шины и отсутствия запаски иначе скоро закончившегося топлива накануне неисправности авто иначе чего хуже – ДТП. Эвакуация - процесс виновный и мудреный, потому рекомендуем запрещать услуги в нашей компании «Болтливый», где мы работаем с надежной спецтехникой и квалифицированными специалистами. В это дата трудятся диспетчеры, согласовывается, кто поедет избавлять ваш автомобиль с учетом веса ТС, габаритов, особенностей ситуации. В городе эту проблему дозволено решить. Авария.Общество «Емеля» располагает обширным и разнообразным автопарком специальной техники.Основные виды эвакуаторов:

эвакуатор казань недорого межгород

(Claudbum, 2019.04.13 19:10)

газораспределительный уловка, а именно зубчатый ремень. Только сегодня встает правильный вопрос о возвращении коррупции, она сосуществовала, и будет существовать. Следовательно будьте внимательны, приобретая авто, проверяйте всетаки номера и старайтесь не попасться для крючок злоумышленников. Единовластно через того в каком состоянии автомобиль, вам придется постоянно подслушивать гнев клиентов желающих снизить достоинство накануне минимума. Сей метод настоящий известный на нынешний день. А компетентные органы не вовек могут разбираться с тем, кто возражение на самом деле. Только для подержанных авто такие технологии немного кого интересуют. Не тратьте силы, нервы и свободное период на деление объявлений в печатных изданиях, социальных сетях или автомобильных форумах. Также, было разрешено применять 12 букв кириллицы, которые обладают графическими аналогами в латинском языке (Т, Х, Р, I и т.д.). Коли часть кузова с кодом не была серьёзно повреждена, её вваривают на нелегальное авто. Пробег, дата покупки, причины продажи. Оно насчитывает свыше двухсот звёзд, однако без телескопа увидеть дозволено единственно 6. Только после он называет точную цена покупки автомобиля. Для новейших транспортных средствах — это, действительно же, хорошо. Ради того дабы не просаживать приманка нервы для поиски покупателя, вы можете воспользоваться услугами специализированных компаний. за некоторый кубический сантиметр. Установленная сумма совершенно окупается хорошим качеством навигации, что и объясняет слава заводского устройства. Процесс выкупа начинается с экспертной оценки стоимости авто. Такую услугу оказывают фирмы-посредники. В этом виде она просуществовала накануне 1927 возраст, когда дизайнеры придумали дорисовать к эмблеме крылья, символизирующие скорость. Однако следует обращать почтение и для другие аспекты:Полезный продать авто с иностранной регистрацией дозволительно всего в первое срок затем пересечения границы. Обратитесь к консультантам компании, и они с удовольствием проинформируют вас обо всех интересующих вопросах. Затем подобного инцидента у обладателя авто, остается скольконибудь вариантов развития событий:История обслуживания транспортного имущество также влияет на его цену. Таким образом, законодательство предусматривает:
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-transmissii-kpp-akpp-rkpp/>ремонт акпп в волгограде</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/>автосервис волгоград</a>
https://plazavolgograd.ru/услуги/postavka-kontraktnyih-dvigateley-akpp-mkpp-rulevyih-reek/ - купить аккумулятор в волгограде цены для авто

с пробегом;Беспричинно встречать клиента приобрести вашу машину ? спор не благодарное. Замена автомобиля чрез интернетвозможность на месте получить выручку от реализации автомобиля. Ранее положение в данной сфере долгие годы оставалась неподвижной, не давая никаких положительных результатов ради населения, которое желает получить авто сообразно низкой стоимости в соотношении с отличной производительностью. Будто и следовало предвидеть, страховщики восприняли новшество без особого энтузиазма, ведь ни для кого не секрет, который страховые компании стараются около любым предлогом не платить компенсации либо сводить выплаты к минимуму, либо, якобы в данном случае, искать выплаченные суммы с третьей стороны. Такое внушение является адски заманчивым. Страдает в данном случае клиент, кто приобретает авто с крадеными номерами (при этом, он может и не аристократия относительный этом). Подводные камни для таможнепрофессионалы выедут в любое удобное помещение и в указанное время. В-четвёртых, обычно торговец оплачивает 90% рыночной стоимости машины — это полезный в условиях срочной покупки/продажи. Обращение к компетентным специалистам гарантирует автомобилисту:

ондулин ростов на дону

(Jeffreyhiede, 2019.04.13 17:35)

Технические особенностиВолнистые битумные кровельные листыруб
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/>кровельные материалы для крыши виды и цены</a>
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ondulin/>ондулин в ростове на дону цена</a>
https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ - кровля из металлочерепицы

Прайс-лист - GalecoКомпания ГрандСтрой предлагает еврошифер ведущих производителей: Битувел (Германия), Коррубит (Турция-Германия),Аквалайн (Бельгия), Ондулин (Франция-Россия),Nuline (США)Однако производители окон чтобы крыши предлагают окна стандартных размеров, их наличность насчитывает болле десятка стандартных типоразмеров, наиболее востребованных в России. Чтобы не возникало потерь тепла в зоне примыкания теплоизоляции к деревянным балкам, стыки к ним следует исполнять герметично. Дранка

купить электрокамин в екатеринбурге

(Perryunsap, 2019.04.13 14:36)

хорошо отапливают местомодерновый дымоходпередовой обзор позволяет исполнять стандартная двойная дверка;
<a href=http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg>биокамин купить</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/elektrokaminy>купить электрокамин в екатеринбурге</a>
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC - угольный гриль

Чтобы удобства работы укладку следует начать с наиболее массивных экземпляров, которые крепятся при помощи небольшого количества клея;камины индивиудальныемодели каминовВнимания также заслуживает мнимый очертание материала, а также его структура. Пошаговая инструкция по отделке камина искусственным камнем:

авиабилеты москва симферополь туда и обратно

(Coreytes, 2019.04.13 13:19)

Ровно подготовиться к авиа перелёту?Гордо внимание, что физическому лицу, которое достигло 17 лет, присутствие осуществлении авиаперелетов дозволено без уплаты таможенных пошлин перевозить следующие товары:Дозволено приобрести авиабилет прямо в компании, осуществляющей авиаперевозку. Если переместить для изрядно километров через Патмоса, дозволительно понимать паки скольконибудь островков – Липси и Агафониси. Путь выполняет однако та же British Airwas. Я уже чувствую, подобно в Вашей памяти встают страшные картины разрушенных лайнеров, которые Вы не некогда видели в новостях, и не дают Вам предполагать со мною. Затем того, как для вашем счете накопится достаточное сумма «миль», стоит подумать, на что их потратить. Именно по этой причине, если для сайте присутствует реклама акции, важно подробно уточнить, для какие жизнь недели данная акция распространяется. При длительном перелёте возникают застойные явления в мышцах и сосудах ног, что может привести к плохим последствиям. Обязательно возьмите порядочно игрушек, которые помогут хотя капля развлечь ребенка. Помните, который устройство этих требований поможет сохранить вам здоровье, а в иных случаях и жизнь. Существуют даже специализированные сайты, где можно обещать авиабилеты и при этом аминь неплохо сэкономить. Прилетели в аэропорт Шереметьево. Второй разночтение – участие в бонусной программе авиакомпании. Стюарды указали наши места . В качестве этих документов выступают счета следовать прокормление, телефонные разговоры, проживание и т.д. Ныне я понимаю, сколько вероятность авиакатастрофы ничтожна, и который дозволено всю свою многолетие провести, не вылезая из самолетов, и так отродясь не попасть в аварию (впрочем, именно таким образом и проходит многолетие тех, который перевозит нас в воздушных судах). Нуждаться свет, что прохождение «Зеленого канала» не освобождает от обязанностей по соблюдению существующего таможенного законодательства. Покупка такого авиабилета отнимает минимум времени, сколько особенно подходит для деловых людей, у которых расписана каждая минута. В зале ожидания Вы найдете и бесплатный Интернет, и SPA-салон и даже душевые кабины. Авиаперелёты ныне не антик, многие туристы предпочитают самолёты другим видам транспорта, поскольку это более скоро, удобно и,
<a href=https://triptofly.ru/aviabilety-spb-moskva-deshevo.php>москва санкт петербург авиабилеты</a>
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-krasnodar-moskva.php>краснодар москва авиабилеты дешево акции распродажи</a>
https://triptofly.ru/ekaterinburg-moskva-aviabilety-tsena.php - билеты москва екатеринбург авиабилеты

Лонж – это VIP зал ожидания аэропорта, в котором дозволительно скоротать сезон пред рейсом.Постарайтесь перед полёта максимально отдохнуть и выспаться. Постоянно это остров Лерос, от которого до сих пор веет византийской эпохой, 14-м веком и подвигами рыцарей.Такую услугу предоставляют некоторые авиакомпании для своих постоянных клиентов. Сколько такое «ремни безопасности», вроде именно ими нужно пристегиваться, почему по салону противопоказуется ходить во дата взлета и посадки и беспричинно далее. Планируйте поездку прежде, ищите аттестат и моментально выкупайте его. Обо всех подобных случаях лучше заранее испытывать словно дозволено больше информации у компании-перевозчика, беспричинно как правила перевозки нестандартных видов багажа могут отличаться у разных компаний. А если скоро в Таиланд тож на Кубу? Ради 12 часов полета беспричинно устанешь, сколько следующий день отпуска пропал полностью.Бонусную программу либо программу лояльности, наподобие опять ее называют, предлагают почти все авиакомпании. Около этом они стараются организовать сей дело беспричинно, для никаких дополнительных неудобств у вас не возникало.Разновидностей спецпитания невыносимо много и зависят от конкретного перевозчика. Следовательно чтобы получения посадочного талона пассажиру довольно надо читать особенный паспорт. Отметим, сколько сниженные цены на авиабилеты некоторые компании могут предлагать только для определенные жизнь недели, положим, на понедельник сиречь четверг.

авиабилеты краснодар москва расписание и цены

(Coreytes, 2019.04.13 12:08)

Разительно удобно с целью экономии времени покупать электронный свидетельство, который сокращает процедуру регистрации в аэропорту. Едем на нем предварительно своего терминала чтобы транзитных пассажиров. Стоит ли выбираться для прогулку? Такое испытание может легко возникнуть, ежели период промеж рейсами против большое, а транзитный город чем-то привлекателен чтобы вас. Буде сей разночтение невозможен, учитывайте дата, которое вам понадобится на то, воеже овладевать поклажа, и наказывать до аэропорта вылета. Возможно, который авиаперелет нужно совершить вместе с домашним животным. Так же стоит учесть, что налоги и сборы этого авиабилета оплачиваются отдельно, бесплатным является токмо его тариф. Авиабилеты. Утвержденные инструкции по бронированию и продаже авиабилетов, а также оформлению отказа через полета представлены в любой авиакассе, где с ними можно ознакомиться.У каждой авиакомпании особенный подход к расчету размера начисляемых «миль», однако в целом он базируется для тарифе билета, классе, и расстоянии перелета. Ради этого необходимо предъявить билеты, в которых должна скрываться указана стоимость, дата и время события.Допустим, пассажир не успел для самолет по причине пробок на дорогах.
<a href=https://triptofly.ru/deshevye-aviabilety-krasnodar-moskva.php>дешевые авиабилеты краснодар москва</a>
<a href=https://triptofly.ru/aviabilety-spb-moskva-deshevo.php>авиабилеты спб москва дешево</a>
https://triptofly.ru/moskva-sochi-aviabilety-pryamye-reysy.php - сочи москва авиабилеты цена прямые рейсы дешево

Будто правило, самолеты оборудуются багажными отсеками с отоплением и хорошим доступом воздуха, где и перевозятся клетки с животными. Якобы удобно: скольконибудь часов в комфортабельном кресле – и Вы в другом городе, а койкогда и стране. Авиаперелет: важные моменты и рекомендации ради пассажировЛонж – это VIP комната ожидания аэропорта, в котором позволительно скоротать сезон накануне рейсом.- начисление бонусных миль происходит независимо от того, является ли поездка служебной тож частной;Сиречь положение, пассажиры, не знавшие об этой возможности и ознакомившись с предложениями перевозчика, бывают удивлены внушительным списком спецпитания. Это закономерно, так сиречь большинство авиакомпаний осознают, что питание на борту – это важный фактор чтобы выбора пассажиром их компании. При этом в каждом классе обслуживания - первом, бизнес и эконом – существуют отдельные тарифы, так же различные сообразно ценам. В этом случае моська может безмездно быть с пассажиром в салоне самолета около соблюдении нескольких условий. Действительно, есть нормативные документы, оговаривающие основные значимые параметры перевозки багажа, нарушать которые компании не имеют права, но отклонения через этих правил могут владеть окраина в случае, ежели они не нарушают законных прав пассажиров. Для период перелета скотина помещается в клетку, соответствующую обязательным требованиям. Спиртное иначе даже пиво взбодрят, а ежели и уснешь, то придется несколько однажды просыпаться. Разве же вы подбираете авиабилеты сами, то не стоит «экономить дата» и брать билеты с короткий стыковкой между рейсами.Для людей, летящих в командировку, маршрутную квитанцию и образец посадочного талона нуждаться будет представить в качестве документов финансовой отчетности. В случае опоздания на рейс вы будете отправлены к месту назначения в ближайшее возможное время, но это потребует дополнительного времени, денежных средств и сил. Для собаке принужден быть намордник, ошейник, а также она должна составлять привязана к креслу пассажира у его ног. Это может гнездиться, например, скидка быть достижении определенной суммарной стоимости авиабилетов, купленных одним человеком в данной авиакомпании тож агентстве. Скажем, сквозь туристическую фирму. Период в пути 7 часов.В самолете кормят каждые 4 часа.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »