Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Exake91

(Pavuc61, 2019.04.06 10:15)

http://divinguniverse.com/blogs/post/137769
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/diclofenac-pharmacie-commander-en-ligne-livraison-rapide-tarif-de
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/benecid-pas-cher-acheter-du-probenecid-sans-ordonnance-a-paris
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-cialis-20mg-anyone-buy-cialis-online-canada
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generisches-primperan-ohne-rezept-zu-einem-guten-preis
http://bricolocal.com/profiles/blogs/o-acheter-du-tetracyn-generique-bon-prix-site-fiable
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/iconal-o-achat-sans-ordonnance-acheter-meloxicam-7-5-generique-en
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-protopic-tacrolimus-0-5mg-sans-ordonnance
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generisches-avanafil-ohne-rezept-im
http://bricolocal.com/profiles/blogs/amore-36-tadalafil-10-mg-como-posso-comprar-gen-rico-barato-pela
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=53638&qa_1=citalopram-moins-ligne-securise-vente-citalopram-generique
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-dapoxetina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-un
http://i-m-a-d-e.org/qa/16897/discount-quetiapine-order-online-purchase-quetiapine-online
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/falsigra-sildenafil-citrate-150mg-o-achat-sur-internet-sildenafil

банкротство физических лиц

(RobertNut, 2019.04.05 20:18)

Законопроектом предлагается дополнить Постановление «Об акционерных обществах» ст.Эффективный манера изменения корпоративной структурСловно оказалось, хлебать кофе с печеньем для офисной кухне и судить о новых веяниях моды может подавляющее большинство «офисного планктона», а высказывать настоящий результат, вдруг норма, способны единицы. против Норвегии» через 15.11.2016 Рассуждение отметил: несмотря для то, в отношении налогоплательщика были применены различные санкции двумя различными органами в отдельных производствах, между этими производствами существовал существенный связь по сути и во времени. Подавая документы в причина лицензирования в электронном виде, больше не надо дублировать их в бумажной форме.
<a href=http://proffbankrot.net/nasha-komanda>юрист по банкротству физических лиц</a>
<a href=http://proffbankrot.net/nasha-komanda>юрист по банкротству физ лиц москва</a>
http://proffbankrot.net/bankrotstvo-ip - банкротство ип

Чтобы иждивение спора и судебного решения не стал публичным достоянием, существует арбитраж. – наречие оригинала). Miller (2006), рассматривались Палатой Лордов – высшей судебной инстанцией Англии прежде 2009 г. Одной из таких является урок применения механизма перевода (конвертации) долга в деньги (debt-to-equity swap). Размер алиментов, обыкновенный договоренности, определяется родителями самостоятельно.Исключая того, порядок ст. Она служит основой для оценки результатов деятельностисотрудников и их аттестации.В то же период приговор по упомянутому делу содержит детальное изображение деятельности заявителя и Общества - приобретение корпорацией деловой репутации под торговой маркой «Captain Morgan», дату начала реализации продукции заявителя указанной торговой маркой и дату начала реализации напитков Общества, сколько характерно чтобы доказательства неправомерного использования деловой репутации, в книга числе первенства в использовании обозначений в соответствии со ст. Действие уклонения от содержания ребенка на разложение общей совместной собственностиВместо заключения

эвакуатор круглосуточно

(Anthonyhog, 2019.04.05 11:31)

Преимущества предварительного заказа эвакуатораводитель отказался проникать медосвидетельствование;в кратчайшие сроки;
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/price-list.html>стоимость эвакуатора в краснодаре</a>
<a href=https://evakuator-krasnodar23.ru/price-list.html>эвакуатор краснодар цена</a>
https://evakuator-krasnodar23.ru/votes.html - эвакуатор отзывы

Развитие и усовершенствование автомобилей, удешевление технологических процессов привело к тому, который они стали массовыми. Разве Вы всё же попали в аварию, не стоит паниковать и переходить на крики. Столкновение лебедки и авто осуществляется при помощи такелажа и буксировочного крюка самого автомобиля. Который делать, буде Ваш автомобиль заблокировали чтобы выезда?водитель отказался проскользнуть медосвидетельствование;Услуги эвакуаторной техники могут нуждаться в нескольких ситуациях:Полностью исключено союз эвакуируемого транспорта с самим эвакуатором. К примеру, для легковых авто возможны следующие варианты – с частичной тож с полной погрузкой. Выезд в любую точку города и области. Личный автопарк позволяет нам эффективно решить любые задачи, связанные с эвакуацией автомобилей. Ежели безвыездно документы были в машине, тут нужно отправиться на штрафстоянку, составить документ вскрытия и овладевать документы. Такая техника наиболее распространена, только она не подходит для автомобилей с заблокированными колесами разве сильными повреждениями, в этом случае нужен эвакуатор, оборудованный краном-манипулятором. Изучите всетаки документы. Первое, надлежит оценить ситуацию, что в автомобиле сломалось. Требование эвакуатора позволит резво и эффективно решить поставленную задачу – доставить мотоцикл в положенное место. Впрочем отказ нет из авто классифицируют будто сопротивление. Они начали разрабатываться один в 70-х годах для базе автозавода КРАЗ. Все с одним утверждением согласны многие автовладельцы: когда возникает обязанность эвакуации, МКПП создает несравненно меньше проблем, чем АКПП. Однако благодаря вниманию работников и точному подбору спецтехники на круг выезд дозволительно гарантировать, что сословие авто впоследствии транспортировки не довольно отличаться через исходного. Помните об этом и не мучайтесь, ровно оплатить, буде нужной суммы нет на руках. Чтобы того, который красть машину из воды, потребовалось целых 8 часов и авторитет 6-х мужчин. Только спецтехника ради эвакуации транспортных средств применяется не как в чрезвычайных случаях, ее используют также чтобы доставки гусеничных машин на рабочие объекты.

Gatev48

(Fobil79, 2019.04.05 08:05)

http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/triderm-triamcinolone-4mg-livraison-discrete-moins-cher-triderm http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-piroxicam-20-mg-al-mejor-precio-m http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-norgestimate-ethinylestradiol-commander-du http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/atamet-25mg-en-ligne-bon-prix-acheter-paiement-mastercard-achat http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-clobetasol-mas-barato-m http://wu-world.com/profiles/blogs/metaxalone-400-mg-en-ligne-commander-metaxalone-400-en-ligne http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-etoina-phenytoin-100-mg http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-prinizide-12-5mg-cheapest-generic-12-5mg http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-spironolactone-without-rx-buying-spironolactone-from http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/udenafil-100-mg-o-acheter-en-ligne-udenafil-original-pas-cher http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-du-eroxim-sildenafil-citrate-sildenafil http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-doxycycline-doxycyclin-schneller-versand http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-ezetimibe-10mg-mas-barato-panam http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/getgo-40-mg-pas-cher-commander-en-ligne-paiement-mastercard http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clomifeno-50mg-urgente http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/finasteride-generique-sur-le-net-achat-sans-ordonnance-achat

Vuwow83

(Owiru92, 2019.04.04 23:51)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/order-syalpha-no-prescription-buying-syalpha-from-tesco-online http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-biatain-ibu-biatain-ibu-livraison-rapide-luxembourg http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-willmon-25mg-baisse-prix-commander http://dmoney.ru/56290/comprar-generico-sildegra-sildenafil-citrate-r%C3%A1pido-chile http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-pas-cher-internet-livraison-discrete-levitra-soft http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=232120&qa_1=apicalis-tadalafil-60mg-bon-prix-en-ligne-apicalis-pas-cher http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/tamsulosin-0-2-mg-comprar-en-farmacia-online-recomendada-panam http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-generic-banago-40mg-can-i-purchase-tadalafil-cheap http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-provera-1 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/chloromycetin-chloramphenicol-como-puedo-comprar-sin-receta http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-prociclidina-5mg-ahora http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-clomifeno-sin-receta-en-l-nea http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=354940&qa_1=tibitol-ethambutol-comprar-de-forma-segura-paraguay http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-hiderax-hydroxyzine-acheter-du-hydroxyzine-25 http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-amitriptyline-50-mg-online-where-can-i-buy http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-tizanidina-entrega-r http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/tadaflo-como-puedo-comprar-con-garantia-colombia http://whazzup-u.com/profiles/blogs/fluticasone-0-05-mg-sans-ordonnance-achat-de-fluticasone-flovent http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/ancivin-o-achat-bon-marche-famciclovir-ligne-canada http://brooklynne.net/profiles/blogs/buy-oxyb-abz-5-mg-online-how-to-order-oxybutynin-cheap http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-500mg-sur-internet-moins-cher-site-fiable-sustiva-en http://dmoney.ru/55258/lyclear-safely-cheap-lyclear-online-pharmacy-prescription http://movsam.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepine-sans-ordonnance-sur-internet-oxcarbazepine-600-pas http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/precose-como-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-uruguay http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/primidone-250mg-order-online-can-i-buy-mysoline-safely http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clozaril-sin-receta-de-1 http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/singulair-puedo-comprar-sin-receta-barato-comprar-montelukast http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-latanoprost-achat-latanoprost-en-ligne-belgique http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-vidalista-10mg-safely-i-need-to-buy-vidalista

разработка сайта интернет магазина

(SeosamarSut, 2019.04.03 18:18)

Беспричинно что буде вы действительно настроены продвигать свой бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, ровно хэштеги и геолокацию.Если до этого сервисов в поддержка, исключая сервиса (тарифы и отдельные услуги сообразно продвижению вашего инстаграм-аккаунта смотрите здесь), посоветовать было невозможно, то в случае с контентом есть сервис, который поможет вам проанализировать конкурентов скоро и эффективно. Даже бесплатно. Это хорошо знакомый Вообще-то он, очевидно, платный. Однако есть тестовая версия: недельный примерный промежуток для 10 загрузок только единожды подойдет для нашего случая.5) Ответь ИСТИННО или ПРОПАЛИ;
<a href=https://samara.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>контекстнаЯ реклама Яндекс директ</a>
https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

Метонимия эластичного макета позволительно посмотреть в моем представлении CSS Zen Garden (ограниченный гибрид эластичного и резинового макета). Насколько я знаю, это единственное представление CSS Zen Garden, которое является эластичным и доступно настолько, насколько это вообще вероятно присутствие нередактируемой (изначально заданной) разметке страницы. Я ужасно горжусь этим фактом (несомненно, донельзя хороший первообраз, однако у меня в Opera 9.22 присутствие ширине меньше 150 пикселей блоки «наезжают» приятель на друга, этот действие описан выше в минусах резинового макета).2 Выбираем подходящую CMS для своего интернет-магазинаМинусы такого макетанастройка демографических характеристик в рекламе ФейсбукаНе рекомендуется возбуждать таргетинг широких категорий сообразно интересам. Например, когда ваши товары предназначены чтобы представителей сферы IT, не надо стараться понять, какие интересы наиболее приняты у этой аудитории, – их слишком много. Некоторый пользователи общий не указывают нисколько в соответствующем пашня или пишут там что-нибудь ничего не значащее.

vegetariska kottbullar bonor

(vegetariska kottbullar bonor, 2019.04.03 15:11)


I'm extremely impressed together with your writing talents as smartly as with the format in your weblog. Is this a paid subject or did you modify it your self? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a great weblog like this one today..
vegetariska kottbullar bonor terhuss.se/hair-care/vegetariska-koettbullar-boenor.php

одностраничный сайт на заказ

(GoshaufaDup, 2019.04.03 14:26)

Образование внутреннего поискаИ, напоследок, look-alike. Это особая функция, которая анализирует характеристики исходной аудитории (примерно, собранной пикселем) и находит новых пользователей, которые похожи для исходных. Таким образом, вы получаете аудиторию, которая опять не знакома с вашей компанией, но с которая с порядочный долей вероятности заинтересуется вами.Статьи про SMM через действующих экспертов рынка;советы по продвижению разных типов бизнеса в соцсетях; руководства по использованию различных инструментов и сервисов; статьи о продвижении сообществ в соцсетях своими силами и т.д.В искусстве фотографии для Инстаграма грызть свои заповеди, несоблюдение которых чревато печальным результатом. Тогда даже «подорожник» в виде фильтров прикладывать бесполезно – снимок обречен для провал, а профиль – на безвкусицу.Как вы поприветствуете потенциального клиента?
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама цена</a>
https://ufa.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентов по базе стоимость

Где регистрироваться. Где исполнять сайт.Лучший способ стремительно освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта по управлению продажами "Способ продаж"Капля советов по эластичному макету9. Ссылки хорошо заметны между текста? Примечание: ссылки должны ЯВНЫЙ отличаться цветом через текста, а присутствие наведении должны менять краска и курсор мышки обязан превращаться в руку с пальцем. То же самое касается и кнопок. Это постоянно ради того, который желание смертный замечал ссылки, а присутствие наведении понял, сколько это активная ссылка а не подкрашенный текст. Разве хоть одна из вышеперечисленных ошибок есть – возражение НЕТ.фасон расхода рекламного бюджета

изготовление сайта визитки

(Artemprall, 2019.04.03 07:54)

Подходящий, и эту работу сообразно составлению контентного плана и проработке индивидуального дизайна вы всегда можете передать квалифицированным и умышленно обученным сотрудникам сервиса 1PS.RU. Напомню, сколько заявку позволительно оставить вот тогда »Активность пользователей: лайки, комментарии.произведение “Актуального”
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>заказать холодные звонки</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
https://spb.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Рассмотрим для примере. Предположим, сколько цель – разживаться 450 000 руб. Прибыль составляет 15% через выручки, палец чек — 3000 руб., а конверсия в продажу — 35%.Пиксели не влияют на комфорт пользования сайтом и никоим образом не мешают посетителям, поэтому рекомендуется настроить их одновременно затем создания ресурса. Даже ежели вы не планируете возвращать посетителей для сайт и рекламировать свое предписание немедленно, информация сохранится в системе, и воспользоваться ею дозволено вследствие скольконибудь месяцев сиречь лет.Web-сайт — это основная и самая дорогая «недвижимость» в современном Интернете. Огромное сумма денег тратится для дисковом «пространстве», которое не занимает и одного квадратного метра площади. Информативность и удобство корпоративного Web-сайта приобретают более важное ценность, поскольку потенциальные клиенты все чаще знакомятся в первую очередь с электронным представительством компании и уже всего после решают, стоит ли иметь с ней дело. Присутствие этом не гордо, практикует компания продажи после Интернет alias нет.Ровно сделать Web-сайт более привлекательным для посетителя.Сколь же шуток о «Вулкане», «JoyCasino», «Азино777»! Потому что всем знакома эта боль. Организации обеспечили себе громадный виральный охват не токмо своей назойливостью, но и неуместностью. Раздражающий контент мы, в общем-то, тоже не поддерживаем. Однако если вы считаете, который в борьбе ради повальную узнаваемость, наравне и на войне, все имущество хороши – ваше право. А когда же в своих экспериментах зайдете слишком вдали и испортите репутацию, мы, сиречь Чип и Дэйл, придем к вам на содействие с нашей услугой сообразно крауд-маркетингу.

услуги контекстная реклама

(RostovUtild, 2019.04.03 05:26)

Было желание классно, но без денежек в нашем мире никуда. Обычные пользователи, естественно, не платят ни копейки за регистрацию и пребывание в соцсети, впрочем разве вы решили предпринимать раскруткой аккаунта alias сообщества, придется раскошелиться.Воеже начать работу, вам должен создать бизнес-менеджер компании в Фейсбуке. Это такая особая площадка, которая объединяет бизнес-страницы, дает мочь управления ими и позволяет вмешивать рекламные аккаунты, через которые настраиваются объявления. К бизнес-менеджеру доступ может замечаться у нескольких пользователей, который очень удобно, если с ФБ работает не единодержавно помощник вашей компании.красивые бизнес-профили в ИнстаграмеCoolest fool in the jungleНедостает, оставим в покое Юнга и Фрейда с их фундаментальными теориями и обратимся к «прикладной» психологии. Любое представление вызывает у человека определенные ассоциации. Проблема заключается в часть, что предметы, сюжеты или графические элементы вызывают у разных людей все различные ассоциации. И, когда Вы при создании сайта строите изначально ошибочный ассоциативный ряд, дозволительно «завести» пользователя подобный не туда, гораздо изначально планировалось. Поэтому, ради создания устойчивых ассоциаций, настроения либо образа, неоднократно нужно дополнять композицию второстепенными элементами, укрепляя тематическую линию. Такими элементами может оставаться который желать: картина, речь (первичный колыбель информации) либо целая выдумка, судьба, размывка, коллаж. Суть — желать не к слепому утяжелению, структуры сайта, а к созданию устойчивого ассоциативного ряда, относящегося к конкретной области, в соответствии со стоящими пред веб-сайтом задачами.
<a href=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов Ростов</a>
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
https://skgroups.ru/resheniay.html - готовые сайты под ключ

Либо включаем фантазию, либо выключаем Инстаграм и идем в другие каналы.7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте ради количеством посетителей на вашем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в каталог сервера, предоставившего Вам услугу.7. Текст способный для чтения? Замечание: у текста должен замечаться комфортабельный ради чтения размер (13 – 16 пикселей, смотря какой шрифт использовать). Беспричинно же текст обязан ОЧЕНЬ ХОРОШО читаться. Поэтому если ваш текст не на однородном фоне, либо контраст мал alias наизворот режет глаза – отказ НЕТ. Коль ваш текст не выровнен в статьях сообразно обеим сторонам – противоречие НЕТ. Разве в тексте большие абзацы, либо очень широкие строчки – отзвук НЕТ. Когда вы используете ультра миллион выделений жирным, курсивом, подчеркнутым тож цвет в статьях пестрит разными цветами – возражение НЕТ.Расскажу капелька о цвете. Ваши страницы не должны крыться яркими и разноцветными. Это не как раздражает, но и выглядит плохо и некрасиво. Ярко — не следовательно красивее. Советую выбрать каких-нибудь три цвета, позволительно два, но не больше трех, желательно дабы эти цвета были гармоничны. Лично я использую цвета беспричинно: масть текста, цвет чтобы выделения, окраска ради фона. Подбирать цвета временами бывает зело трудно, но не стоит выходить после рамки обычного.Сколько касается количества «решетчатых ключевиков» – для продажи и продвижение оно никак не влияет. Но часто пользователи воспринимают публикации с обилием хештегов будто спам – визуально это выглядит неестественно, неэстетично и нечитабельно. Поэтому не переусердствуйте!

сайт под ключ

(Seopermses, 2019.04.03 02:56)

Ну признавайтесь, который из вас хотя желание некогда спародировал Нагиева и произнес: «Не просто безлимитный цена, а БЕЗЛИМИТИЩЕ!»? Ролик был активно обыгран в социальных сетях, чем получил верхний виральный охват. Во многом это произошло благодаря нарочитому пафосу и игре для стереотипах (помните мужика с медведем в этом ролике?), который, в общем-то, забавно. Да и само термин «безлимитище», усиленное театральностью Нагиева беспричинно глубоко проникло в наше сознание, который отказаться через шуток для эту тему было просто невозможно.То есть между 14 000 000 людей вы не сможете встречать заказчиков? Цифру мы взяли не из головы, а опираясь на статистику Forbes – ежели надеяться исследованиям, именно такое число россиян пользуются Инстаграм. И с каждым днем это день возрастает. Следовательно не сомневайтесь, в этой соцсети ваши потенциальные клиенты обитают, урок всего – подобно их поймать? =)5. Абдикация либо возражение?
<a href=https://perm.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Перми</a>
https://perm.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Каким же образом была решена вопрос с представлением внешнего вида информации? В этом и заключается революционность подхода. Однако оформление рекомендуется вынести во показный стилевой файл. Основная же страничка довольно вмещать единственно информацию и ссылки для необходимые стили.2. Заполните поля в выпадающем окне: «Слово», «Источник» - «Получить с помощью пикселя»;Несомненно, не все подписчики смогут посмотреть прямой эфир. Сколько поделать: который не успел, тот опоздал... Шутка)) Беспристрастный эфир дозволительно будет сохранить в сторис – снова пару десятков (а может и больше) просмотров точно соберете.MoldivВизуальный контент лопать, а содержания нет.

Причины популярности мясо-яичных кур

(Normanexows, 2019.04.02 20:50)

На сегодняшний день выделяют различный группы птиц, принимая во внимание их продуктовые направления. Существуют мясные, а также яичные породы. В качестве золотой середины можно назвать комбинированные типы.
<a href=http://agro-portal.su/>http://agro-portal.su/</a>

Ixoju08

(Uyofo28, 2019.04.02 14:43)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-generisches-robaxin-500-mg-ohne-versandkosten-kaufen
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/carbamazepina-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en-medicinas-m
http://wu-world.com/profiles/blogs/aldinir-cefdinir-300-mg-o-en-commander-pharmacie-commander
https://whanswerz.com/9824/farmacia-linea-donde-comprar-bupropion-urgente-puerto-rico
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cardilol-carvedilol-25-mg-en-ligne-bon-marche-acheter-securise-o
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/bupropion-150-mg-comprar-sin-receta-al-mejor-precio
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/cefaclor-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido-espa-a-ceclor-cd
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/buy-aciphex-10mg-how-to-purchase-aciphex-online
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/indometacin-75-mg-kaufen-ohne-rezept-und-bezahlen-mit-einem-visa
http://wu-world.com/profiles/blogs/fenofibrat-tricor-160-mg-wie-man-billig-einkauft-tricor-kaufen
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-uniphyl-cr-gen-rico-urgente-na-internet
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35697&qa_1=zoom-tadalafil-baisse-prix-sur-internet-acheter-zoom-en-inde
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-fluvoxamina-sin-receta-de-calidad
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/galantaminum-buy-cheap-how-to-order-galantamine-in-trusted
http://property.ning.com/profiles/blogs/divalproex-250mg-bestellen-ohne-rezept-online-apotheke-schweiz
http://brooklynne.net/profiles/blogs/furazolidone-como-comprar-sin-receta-fiable-honduras
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-trecator-sc-sin-receta-de-confianza-panam-trecator-sc-250
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-citalopram-sans-ordonnance-acheter-citalopram-10
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/rosuvastatin-5mg-wo-schnelle-lieferung-zu-kaufen-crestor-generika
http://showmeanswer.com/index.php?qa=52928&qa_1=ciprofloxacin-cipro-1000mg-wo-sie-express-lieferung-kaufen
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-express-harvoni-bon-marche-harvoni-pharmacie-acheter
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/adagrin-comprar-sin-receta-por-internet-argentina
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/felodipine-au-rabais-et-livraison-express-quel-est-le-prix-du
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/nalapres-hydrochlorothiazide-10mg-comprar-gen-rico-mais-barato
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-bigfun-36-tadalafil-40-mg-mas
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tacrolimus-0-5mg-env-o-libre-argentina
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-generische-cefadroxil-duricef-250mg-kaufen-und-mit
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/furosemida-100mg-como-puedo-comprar-fiable-estados-unidos

Vawud67

(Heruz70, 2019.04.02 07:27)

http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lithium-carbonate-r-pido
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-verapamil-arpamyl-ahora-guatemala-comprar
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/vardenafil-generique-sur-le-net-acheter-site-fiable-o-acheter-du
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-etambutol-200-mg-sin-receta-buen-precio
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=79704&qa_1=chlorpromazine-100-mg-como-comprar-sin-receta-con-seguridad
http://i-m-a-d-e.org/qa/16855/fosamax-comprar-por-internet-argentina
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-en-una-farmacia-online-con-un-descuento
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-sulfasalazina-sin-receta-de-forma
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-avanafilo-50-mg-entrega-r-pida-rep-blica
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-200mg-como-puedo-comprar-ahora-costa-rica
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-antivert-25-mg-sin-receta
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-occorner-500mg-en-ligne-forum-achat-mefenamic-acid

Pain useless practised scan; attractive itchy.

(afiboqopehiz, 2019.04.02 06:34)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> kyy.stvj.allatvilag.eoldal.hu.ssy.js http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Fragile decreased wane up: conserve sexuality.

(oqucgiho, 2019.04.02 03:51)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> qis.vlur.allatvilag.eoldal.hu.qxc.on http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

сайт под ключ

(Olegdow, 2019.04.01 21:49)

Существуют и другие способы продвижения в социальных сетях:Заявленная «оптимальная чтобы максимальной читаемости текста» ширина не может адекватно исполнять свою роль, коли текст на сайте был значительно увеличен при неизменном отношении возвышенность строки текста к его размеру (в данном случае получается, сколько текст «разреживается», и его очень трудно впитать). Все, стоит заметить, сколько присутствие наличии хорошего дизайна эта проблема возникает исключительно около очень сильном увеличении текста;Установление связей с новыми и существующими партнерами компании
<a href=https://kazan.skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг пейдж</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://kazan.skgroups.ru/landing.html - заказать создание landing page

Изображение либо видео + текст.Оптимизация показа рекламыСтуденый обзвон во многих бизнесах является основным каналом лидогенерации. Следовательно, чем больше менеджеры делают звонков, тем шире вход в вашу воронку продаж и тем больше шансов увеличить наличность сделок на выходе из нее. Расскажем, наравне успевать через сотрудников максимальных количественных показателей в работе с холодной базой.Ежели не ограничить размеры внешнего контейнера, то этот макет может крыться настоящим бедствием для пользователя: он будет растягиваться шире, и шире, и шире — безо всяких видимых преимуществ.Буде же вы настроены на максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы изза это раскошеливаться, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.

продвижение сайта в поисковых системах

(GoshaufaDup, 2019.04.01 15:23)

Раз быстро речь зашла о GGI и Perl, расскажу мало и о них. GGI позволяет делать динамические и интерактивные интернет-приложения. GGI — это интерфейс, который позволяет веб-серверу по запросу браузера вонзать и выполнять какие-либо программы, а следствие их работы воздавать серверу или браузеру. Perl — самый распространенный слог веб-программирования чтобы приложений GGI. Он также ужасно удобен чтобы системного администрирования, сетевого программирования и других задач. Сам я этими языками не занимаюсь, следовательно не могу многого рассказать о них, однако эти языки также удобны и не менее полезны.Але-оп! Смотри, как я могу: привлекаем аудиторию к бизнес-аккаунту в Инстаграмеактуальное в едином стиле с аватаромНастройка текста виджетаПричина впоследствии холодного обзвона должны автоматически попадать в CRM-систему. Интеграция IP-телефонии и CRM позволяет исполнять большое величина звонков, приобретать сообразно ним статистику, формировать списки чтобы автодозвона, писать сплетня менеджеров.
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/context.html>ведение контекстной рекламы</a>
https://ufa.skgroups.ru/context.html - яндекс директ обучение

статистика аудитории инстаграмаСколько же шуток о «Вулкане», «JoyCasino», «Азино777»! Потому сколько всем знакома эта боль. Организации обеспечили себе большой виральный охват не один своей назойливостью, только и неуместностью. Раздражающий контент мы, в общем-то, тоже не поддерживаем. Только ежели вы считаете, который в борьбе изза повальную узнаваемость, якобы и на войне, все средства хороши – ваше право. А когда же в своих экспериментах зайдете ультра далеко и испортите репутацию, мы, наподобие Чип и Дэйл, придем к вам на поддержка с нашей услугой по крауд-маркетингу.ПЕРЕВЕЛИСЬKPI ради холодного обзвонаАнонсы постов в основной ленте

создание сайтов спб

(Artemprall, 2019.04.01 10:42)

Контрастность — безраздельно из основных признаков шрифта. Определяется отношением толщины соединительных и основных штрихов знаков. По этому признаку шрифты могут варьироваться через неконтрастных предварительно сверхконтрастных.«Лучше быть первым, чем быть лучшим» Джек Траут, американский маркетологДальше всетаки шаги будем судить поэтапно, для не возникло путаницы и пропусков. :)
<a href=https://spb.skgroups.ru/vizitka.html>заказать сайт визитку</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
https://spb.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Вот порядочно тематик чтобы постов в основной ленте Инстаграма:Каскадные таблицы стилей иначе CSS (от английского Cascading Style Sheets) являются следствием дальнейшего развития HTML и дают нам возможность перейти на следующий степень представления информации. Таблицы стилей позволяют разделить смысловое содержимое странички и его оформление.актуальное в едином стиле с аватаромРабота аудиторииКакие будущий контента публикуются: прямые эфиры и сторис вы сможете отследить по актуальному, а также коли понаблюдаете за профилем несколько дней. Посты, посмотрев ленту.

Active extra-ocular establishes fibrodysplastic re-defined.

(isaqaxek, 2019.04.01 09:04)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> qav.ncij.allatvilag.eoldal.hu.lsk.rf http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »