Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


." A TIBETI MASZTIFF TÖRTÉNETE

TIBETI MASZTIFF ÁBRÁZOLÁS

Aligha van még egy olyan kutyafajta, mely körül annyi titok lappang, melyet annyi mítosz övez, mint a do-khyi! Tibet mindig is a külvilágtól elzárt ország volt - ma is az. Európai csak ritkán tekinthetett be a Himalája hegylánca mögé, és ha igen, akkor is csak egy pillantásra. Mintegy 80 éve van valóban megalapozott ismeretünk a tibeti masztiffokról, noha már jóval régebben is írtak róluk. A tibeti masztiff egyike a legrégebbi kutyafajtáknak, hacsak nem a legrégibb a nyomon követhető utazók leírásai és a kynológiai irodalom alapján. A hazájában do-khyinak nevezett eb nyilvánvalóan a Himalája felföldjén kialakult házikutya-forma. Nem tudjuk, honnan vándoroltak be a kutya elődei a tibeti felföldre, de a do-khyi nemcsak Tibetben, hanem a határos területeken, így Nepál, Sikkim, Bhutan és Észak-India hegyi falvaiban is előfordult hasonló formákban. Nyelvtudományi kutatások alapján, feltehető, hogy az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérodotosz, Megasztenész, Strabon és mások) által gyakran megemlített erős és igencsak vad "indiai kutyák" a tibeti felföldről származnak, akik innen jutottak el egészen a perzsákig és az asszírokig. Valamennyi nehéz testű kutyafajta őstípusának tekintették, noha ehhez nincs zárt bizonyítási lánc. A népek vándorlásán kívül a háborús viszályok is lehetővé tették ezeknek a vad, harcias kutyáknak a további terjedését. A görög, majd később a római hadsereg tovább növelte a kutyák elterjedését Nyugat-Európában.Ne feledjük, hogy a fajtáról alkotott fogalmunk eléggé újkeletű, ráadásul jellegzetesen európai gondolkodásunkat tükrözi. Igazából a külső jegyekre terelődött figyelmünk, míg régebben ezekre csak annyiban fektettek súlyt, amennyiben segítették egy-egy feladatkör ellátását. Sok jel utal azonban arra, hogy Tibetben a kutyáknál is figyeltek a tartalom és forma, külcsín és belbecs egységére.

 

A legrégebbi híradások:

A legkorábbi masztiffszerű kutya ábrázolása időszámításunk előtt 2200 körül keletkezett, a babiloni dombormű póniló méretű kutyát vezető vadászt ábrázol. A kutyák méretéből arra lehet következtetni, hogy ők döntötték le a lovakat, melyeket a vadászok lándzsáikkal megsebesítettek.  Krisztus előtt 2000 körül keletkezett az a XII. egyiptomi dinasztia Antef-AA uralkodójának idejéből származó fafaragás, amelyen észrevehetjük hogy a négy kutya közül az egyik kutya a másik háromhoz viszonyítva masztiff-arányokkal rendelkezik. Nem kisebb kutyás szaktekintély, mint Edward C. Ash állítja, hogy az egy masztiff-tipusú kutya. A kutya neve "feketé"-t jelent, ami Ash szerint "kétségtelenül a színre utal". Ez az egyiptomi kutya nyakörvet visel, Tibetben pedig minden értékes és többnyire fekete színű masztiff generációkon keresztül ilyen nyakörvet hordott, hogy megvédjék a torkát a harcban.

 

 

 

 

 

 

 A

Krisztus előtt 1121-ben a Kína nyugati részében élő liu nép egy Ngao nevű ebet küldött ajándékba császárának, Wou-Wangnak. A kutya állítólag négy láb magas volt, és arra volt idomítva, hogy mindenféle bőrszínű emberre vadásszon. A Ngao név egyébként itt is a kutya színére utalt, ugyanis azt jelenti: "fekete"

Strebel szerint (1905) a tibeti masztiffok képe i.e. 1000-ben jelenik meg a Himalájában, Zanskar királyságban, egy határkövön. Ezek a sziklafaragások tibeti masztiff tipusú kutyákat ábrázolnak emberek társaságában. A szobor egy nyilvánvalóan nagy, hosszú szőrű, kunkori farkú, álló fülű ebet ábrázol. (Az is lehet, hogy a fülek kupírozottak.) A kutya félreismerhetetlen, ha nem is kifejlett dogjegyekkel rendelkezik. Nyaki sörény nem látszik a képen, noha a tibeti kutyát mindig így írják le.

A British Múzeumban őrzik az időszámításunk előtt 850-ből származó ninivei domborműveket, melyeken erős felépítésű, hatalmas csontozatú, nagy fejű harci kutyák láthatók. Asszurbanipal ninivei palotájának falain látható domborműveken a király és szolgálói vadászatra készülődnek, nagy testű kutyáikkkal vadlóra vadásznak. Szintén a király palotájából származnak olyan, valószínűleg művészek által alkotott terrakotta szobrok, melyek ugyanilyen nagy, erős kutyákat jelenítenek meg. A kutyákat a szobrokon "szőrös" nyakörvben ábrázolják, ami kétségtelenül egyik oka annak, hogy a masztiffokat időnként az oroszlánokhoz hasonlították. A tibeti masztiffok nyak körüli szőrének durvasága ma is a fajta tipusjegye, amit a tibetiek jakszőrből készült nyakörvvel igyekeztek még hangsúlyosabbá tenni.

A görög Ktesziász (Kr. e. 416-399), aki a perzsa udvarban orvoskodott, olyan mesés állatot írt le, amely félig kutya, félig madár, és a magas hegycsúcsokat őrzi. Ha megfosztjuk szárnyaitól a szörnyet, akkor bizony egészen jól illik a leírás a do-khyira, még a mellén és lábán lévő rőt­barna foltok is megegyeznek.

Megasztenész (Kr. e. 327) a görög nyelven megjelent legrégebbi indiai útleírás, az "Indica" szerzője leírja az "indiai kutyákat": nagyok, erős csontozatúak, fejük busa, pofájuk széles, fülük lelóg.

Hérodotosz (Kr. e. 485-425) szerint Babilonban is indiai kutyaként emlegették. A babiloni Satrap az Eufrátesz síkságán minden adó alól mentesített négy nagy várost, és ezért arra kötelezte őket, hogy ezeket a nagy indiai kutyafalkákat etessék és eltartsák. A történetírás atyja elmondja még, hogy Kaspatyros-tól (a mai Kasmír) északra és észak-keletre egy homoksivatagban óriási, rókánál nagyobb hangyák tanyáznak. Ezek lakóhelyül a földbe odúkat vájtak, és eközben aranytartalmú homokot találtak, amit összegyűjtöttek. Időről-időre az odavetődött, vagy szándékosan odáig hatoló utazók megpróbálják ellopni a kincsüket. De a vállalkozás veszélyes. Amint a hangyák észreveszik a csínyt, a menekülő üldözésére indulnak, és ha utolérik, kíméletlenül megölik. Hérodotosz elbeszélése valószínűleg csak eltorzítása az igazságnak, a történet magyarázatát Juhász Vilmos: Tibet című könyvében olvashatjuk. "Nyugat-Tibetben, Tok-dsalung-ban, - tehát körülbelül a Hérodotosz által megjelölt vidéken - ősidők óta mosnak aranyat. A magas fekvésű föld rendkívül hideg éghajlata és metszően éles szelei arra kényszerítik a bennszülött munkásokat, hogy fekete jakszőr bundákban dolgozzanak. Kutyáik rendszerint elkísérik őket s a terhet a hátukon cipelik. Ezek a tibeti teherhordó kutyák ugyancsak feketék, és olyan gyorsak és vadak, hogy a rablókat valóban úgy széjjeltépik mint Hérodotosz hangyái..."

Plinius római természettudós és író (Kr. u. 23-79) az időszámításunk előtti 326-ból származó feljegyzések alapján, az alábbi tudósítást hagyta ránk Nagy Sándor harci kutyájáról:

"Amikor Alexandrosz hadi népe élén India felé vonult, a Kaukázus déli lejtőin elterülő Albania (a mai Dagesztán) királya félelmetesen hatalmas testű kutyát ajándékozott a hódítónak. Alexandrosznak tetszett a tagbaszakadt eb, aztán előbb medvéket, majd vadkanokat, végül pedig antilopokat eresztett eléje a porondon. Az óriási kutya azonban nyugodtan fekve maradt, csupán figyelmes pillantásokkal nézte ezeket az állatokat. Alexandrosz elkeseredett a kutya lustasága láttán, és parancsot adott, hogy öljék meg. Amikor ez Albania királyának a tudomására jutott, újabb ebet küldött ajándékba Alexandrosznak, azzal a kérelemmel, hogy ne holmi gyönge állatokat bocsásson elébe, hanem oroszlánokkal meg elefántokkal próbálkozzék; azt üzente, neki mindössze két ilyen kutyája volt, ez tehát az utolsó. Alexandrosz nem sokat töprengett, nyomban egy oroszlánt bocsáttatott a kutya elé az arénában, és az eb szempillantás alatt leteperte a sivatag fejedelmét. Alexandrosz ezután elrendelte, hogy elefántot vezessenek a küzdőhelyre, és aztán soha nem érzett gyönyörűséggel nézte végig a soron következő látványosságot. A kutya ugyanis fölborzolta szőrét, mennydörgő hangján rémületes ugatást hallatott, fölpattant, hol balra perdült, hol jobbra fordult ellenfele ormányának csapásai elől, aztán újra meg újra nekirontott, megrohamozta az óriási vastag bőrű állat minden gyenge pontját, sikerrel kitért a roppant agyarak minden egyes döfése elől, és addig keringett körülötte, míg az elefánt el nem szédült az örökös körforgástól, és föl nem bukott, de olyan robajjal, hogy zuhantától döngve remegett a föld."

Hogy milyen borzalmas kegyetlenséggel dúlhattak az efféle állatviadalok, arról hű képet fest Diodorus Siculus görög történetíró:

"Szophitész indiai király vendégül látta Nagy Sándort és katonáit, és ez alkalommal százötven jószágból álló kutyafalkát vezettetett az uralkodó elé. Hogy ízelítőt adjon, milyen hőstettekre képesek ezek az ebek, Alexandrosz színe előtt hatalmas oroszlánt vitetett az állatviadalok céljára elkerített térségre, majd utána küldette a két legkisebbnek látszó kutyát is. Ezeket az oroszlán még eredményesen távol tartotta magától. Akkor további két ebet bocsátottak a küzdőporondra, és a négy kutya rövidesen úgy megragadta az oroszlánt, hogy sikerült maguk alá gyűrniük és legyőzniük. Akkor Szophitész elrendelte, hogy egyik szolgája, jókora nagy késsel a kezében, menjen be az elkerített területre, és vágja le az egyik kutya jobb lábát. Alexandrosz ennek láttán eliszonyodva fölkiáltott, és saját testőrét menesztette a hindu után, hogy akadályozza meg ezt az irtóztató tettet. Szophitész azonban türelemre kérte Nagy Sándort, megígérte neki, hogy három kutyával is megajándékozza amaz egy helyett; s akkor a hindu kísérteties lassúsággal levágta a kutya lábát, az állat pedig meg sem nyikkant. Félelmetes agyaraival mindaddig szilárdan belecsimpaszkodott az oroszlán testébe, míg csak el nem vérzett és ki nem múlt."

Ezeknek a nagy, többnyire fekete vagy aranyszínű, dogszerű kutyáknak a hírét első ízben Marco Polo (1254-1324) hozta Európába. A velencei kalmár 1271-ben utazott Ázsiába, átkelt Közép-Ázsián, és elért Pekingbe. Ott elnyerte Kubiláj mongol nagykán jóindulatát, aki helytartónak is kinevezte őt, és ilyen minőségében beutazhatta a Távol-Kelet hatalmas területeit, majd 1295-ben visszatért Velencébe. A tibeti kutyákról szóló jelentését gyakran idézik. Elbeszélésének pontos, és teljes fordítása az "Il Milione" című könyvből így szól: "El kell még mondanom, hogy ebben az országban pézsmát adó állat is található, olyan tömegben, hogy bűzük betölti az országot, egyik végétől a másikig. Ugyanis havonta egyszer pézsmát bocsátanak ki magukból... Az állatok neve tatár nyelven gudderi, és húsuk igen ízletes. Ezeknek a rablóknak igen sok remek és nagy kutyájuk van, melyek jó szolgálatot tesznek nekik a pézsmaállatok elejtésében, s így rengeteg pézsmához jutnak. Náluk nem használatos a Nagy Kán papírpénze, sem az ezüst, hanem sóval fizetnek. Szegényesen öltöznek, mert öltözetük csak állatbőrökből, vászonból és enyves szövetekből készül. Saját nyelvüket beszélik, és a tebet nevet viselik. Maga Tebet igen nagy tartomány...

Akkora vérebeik vannak, mint egy szamár, ezekkel vadászni szoktak, különösképpen vad ökrökre, melyek ... hatalmas, büszke állatok.

Kuidzsu tartomány kelet felé fekszik . . . A bennszülöttek segítsége nélkül senki sem mer utazni ebben a tartományban az oroszlánok óriási tömege, ereje és vadsága miatt. Ezért mindig a folyó közepén vetnek horgonyt, és mivel jó széles, biztonságban vannak. És mondhatom, a lakosság is tudja, milyen kegyetlenek ezek a fenevadak, és van is gondja magára. Ugyanis tenyésztenek ebben az országban egy nagy kutyafajtát; ez olyan csodálatosan bátor és vakmerő, hogy közülük kettő már megtámad egy oroszlánt. Ezért minden ember, aki útra megy, pár ilyen kutyát visz magával. Miközben tehát lován ülve az erdőben halad, íjjal meg nyilakkal felfegyverkezve, ha az oroszlán megjelenik, a kutyákat ráuszítja. Ezek a legnagyobb bátorsággal nekitámadnak, mire az oroszlán az állatok ellen fordul, de nem tud bennük kárt tenni, olyan ügyesen kerülik ki csapásait. Az oroszlán már továbbállna, mire utánaerednek, szüntelenül ugatva és arra lesve, hogy mi:or haraphatnak bele a combjába, vékonyába vagy bármelyik testrészébe. Az oroszlán nem bocsátkozik küzdelembe velük, csak hébe-hóba fordul vissza; és valóban, ha el tudná kapni a kutyákat, elbánna velük, ezek azonban résen vannak, hogy ilyesmi meg ne történhessen. Így, hogy a kutyák marásától megszabaduljon, az oroszlán elmenekül, és beveszi magát az erdőbe, ahol nekiveti magát egy fának, hogy védeni tudja az oldalát ellenük. Mikor pedig az úton járó meglátja az oroszlánt ebben a szorult helyzetben, fogja íját, mert azt mesterien kezeli, és addig ereszti a nyilakat a fenevadba, amíg megöli. Közben az oroszlán hiába próbálna kereket oldani: a kutyák nem engedik. Ilyenformán tudnak csak az úton járók védekezni ezen a vidéken az oroszlánokkal szemben."

Marco Polo után fél évszázadon át csend övezi Tibet mesés kutyáit. Csak 1800 körül ír Turner erről a feltűnő állatról. Turner a Kelet-indiai Társaság megbízásából utazott Bhutanon keresztül Tibetbe felfedezőútra. A Bhutan-tibeti határon látta ezeket a nagy kutyákat nomád pásztoroknál, amint yaknyájakat őriztek. Bhutanban rács mögé zárva is talált kutyákat, ezeket csak éjjelenként engedték szabadon. A kutyák nagyságát és bátorságát Turner az oroszlánokéval hasonlította össze.

A XIX. század végén újra felbukkannak e kutyák leírásai, igaz, most már nem útleírásokban, hanem kinológiai szakirodalomként. Itt van például Hamilton Smith, Bennet, Youatt és Martin, akik valamennyien nagyon pontosan írják le a tibeti masztiffot a XIX. század közepén, mi több, gyakran remek képet is mellékelnek, mint például Hamilton Smith, aki azt a kutyát örökítette meg, amely a harmincas években a londoni Tower állatseregletében élt.

A XIX. század végén meglehetősen eltérő leírásokat adnak a különböző szerzők a do-khyiről. Ennek okát könnyen megérthetjük, ha meggondoljuk, hogy Tibetben szó sem lehetett a fajta kitenyésztéséről, ezért sok helyi változat alakult ki.

Hedy Nouc 1980-ban a helyszínen, a Himalájában nézett körül egy Palachik nevű faluban a tibeti menekültek között, és 42 do-khyit szedett össze, melyek között három típust különböztetett meg: a bara-bengálit, a bharmourit és a lahaulit.

A Dog World 1983. szeptemberi számában D. A. Messerschmidt is utal arra, milyen sokfélék saját hazájukban ezek a kutyák. Az Annapurna-hegység északnyugati lejtőin élő gurungok a fekete vagy black-and-tan színű kutyákat kedvelik. Öt napot keletre utazva világos krémszínű, arany vagy rőt ebeket látni. Még messzebb északra, Thak Khola körzetben viszont hallani sem akarnak világos kutyákról, mondván, a krémszínűeket a birkákkal keverik össze, a rőt ebeket pedig könnyen sakálnak nézhetik.

1885-ben a bécsi Fitzinger kynológus a következő formában foglalja össze: "A tibeti dog kutyafajta tisztán tenyésztett földrajzi elterjedésén és az éghajlat befolyásán alapuló, bikalefogó változata, amely Közép-Ázsiához tartozik, és lakhelyéül Tibet jelölhető. Ez az erejével és nagyságával kitűnő kutyaalkat összmegjelenésével félreismerhetetlen hasonlóságot mutat a nagy bikalefogóval, ettől azonban nemcsak a sokkkal erősebb testalkatával és a messze tekintélyesebb nagyságával - melyben ezek a dogok legnagyobb egyedeit is túlszárnyalják -, hanem különböznek más részben nagyon fontos ismertetőjegyekben is. A fejük nagyobb, az agykoponya erősebben emelkedik ki, és az erősen domború homlok a szemöldök fölött mély bőrredőt képez. A pofa szélesebb és tompább. Az ajkak hosszabbak, és ezért mélyebben csüngők, a pofabőr ernyedtebb, a fülek hosszabbak, és inkább lefelé kerekítettek, és a szemek viszonylag kisebbek. A nyak rövidebb és vastagabb, a test tömörebb, és a farok, melyet legtöbbször a háta fölött felfelé görbítve hord, a sűrű szőrzet következtében lényegesen vastagabbnak, csaknem bozontosnak tűnik. A szőrzet a hasi oldalon lazább és jelentősen hosszabb, de leghosszabb a faroknál, különösen ennek alsó részén, ahol rojtokat képez. A test színe mélyfekete, az oldalakon valamivel világosabb, és csak a lábak és a szemek fölött mindkétoldalt élénk rozsdabarnára vagy világosbarnára színezett. Az angolok ezt a kutyát tibeti masztiffnak, a franciák tibeti dognak hívják."

Martin (1845) és később Youatt egy kimondottan dog típusú, lebernyeges bőrű kutyát ír le: "egész testén szokatlanul laza a bőre... ajkai még jobban lógnak (mint a masztiffnak) ... továbbá sokkal sötétebb az arckifejezése (mint a masztiffnak), mert..." bőre mély ráncokba fut a szeme felett, lelóg két pofájáról, és lógó ajkakban végződik."

Emellett a különböző szerzők állandóan utalnak az újfundlandival való hasonlatosságra, így például Gustav Kreitner osztrák térképész, Széchenyi gróf kísérője: "A tibeti kutya sokban hasonlít az újfundlandira, de jóval nagyobb a feje, és sörényszerűen növő tarkószőrzete imponáló vadságot kölcsönöz külsejének.” Ludwig Beckmann, a híres állatfestő is Bécsben látta a tibeti kutyákat egy ottani kiállításon, és - akárcsak Széchenyi gróf és kísérete, - szintén hangsúlyozza a hasonlatosságot az újfundlandival: "Mindkettő valamelyest csau típusú. A rövid, egyenes lábaik és a kicsi, kerek, de súlyos lábfejük ellenére ezek a kutyák igen gyorsak, és hihetetlenül magas és hosszú ugrásokra képesek. Kétségtelenül a tibeti kutya minden kutyaismerő számára mély benyomást kelt, amik némiképp az újfundlandi, a dog és a pásztorkutya között középen  Vero Shaw (Kutyák könyve 1879): " A tibeti masztiff egy mogorva, nagy fülű, az újfundlandira hasonlító eb. A szőre durva tapintású, a farkát fenn hordja a háta fölött, és legnagyobbrészt fekete színű és rozsdabarna."

 

 

Robert Leighton (A kutya új könyve 1907) így írt egy 1906-ban, Londonban kiállított tibeti masztiff - Bhotian - hazautazásáról: "Bhotian útja Indián át költséges volt, mert külön kocsiban kellett utaznia. A szó szoros értelmében kiürült a peron azokon az állomásokon ahol megsétáltatták. Az ennyire ritka kutyát lehetetlen pontosan jellemezni, de az alábbiak valamilyen elképzelést nyújtanak a fajtáról. A tibeti masztiff a vállánál 70-75cm magas, vad, idegenekkel szemben gyanakvó, és harcképessége figyelemre méltó. Bundája közepesen hosszú, színe fekete és rozsdabarna, vörös és fekete, vagy szürke. Feje a bernáthegyiére emlékeztet. Állkapcsa rövid, széles és mély. Fülei magasan állnak, viszonylag kicsik és redősek. Piheszőrrel borított farkát mozgás közben a háta fölött viseli" Hugh Dalziel a walesi herceg kutyáit látta, amelyek nagyságban elmaradtak az angol masztiffoktól. Ezért azután Beckmann arra gyanakszik, "hogy a legtöbb utazó hatalmas ebekről szóló beszámolója túlzáson alapul". Strebel ugyancsak kritikus, ugyanis ő a kanoknál 58 és 78 cm közötti marmagasságot mért, szukáknál pedig 56-65 cm-t. A ma érvényes 1982-es FCI-standardnak megfelelően megkövetelt vállmagasság 65 és 75 cm között van, a hozzá tartozó testsúly pedig 45 és 65 kg között lehet.

A do-khyi saját hazájában

Az adatok közötti sok ellentmondás kétségtelenül annak a körülménynek a rovására írható, hogy az, amit mi, európaiak általánosságban tibeti masztiffnak nevezünk, saját hazájában nem alkotott tulajdonképpeni fajtát, sokkal inkább helyi változatokból állott, melyek eléggé eltérő megjelenésűek lehettek. A tibeti ember sem a kutya szépségét nézte elsősorban, hanem azt, hogy elvégzi-e a rábízott feladatot, és eléggé igénytelen-e. Hedy Nouc szerint hazájukban kukoricakenyérrel és kecske- vagy juhtejjel táplálják a tibeti kutyákat. Húshoz csak akkor jutnak, ha szereznek maguknak. A nagy növésű kutyákat a nyájak, házak, kolostorok és paloták őrzésére tartják.

A tibeti "do-khyi" szó szerint annyit jelent, mint "megkötve tartott eb". A tibetiek előszeretettel viseltettek a black-and-­tan színű ebek iránt, melyek egy-egy világos pamacskát viseltek szemük fölött, amit a tibetiek "második szempárnak" neveztek, úgy vélvén, ezzel akkor is lát az eb, ha valódi szemét becsukja. A fej és a sörény adta impozáns képet úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett bozontos gallért tettek a nyakára. Az ilyen házőrzők igen elterjedtek. Általában nagyon vadnak tartják őket a leírások. Ma már tudjuk, hogy a tibetiek akartak maguknak vad házőrzőket, és a kutyák agresszivitása nagyrészt a nevelés eredménye volt.

A kutyát nemcsak házak és nyájak őrzésére használták, hanem teherhordónak is. A tibeti hágók és hegyi ösvények egy része olyannyira keskeny, hogy az ilyen helyeken még szamarat vagy öszvért sem lehet teherhordóként használni, csak birkát, kecskét - és ezek szerint kutyát.

Hooker, a botanikus, a múlt század ötvenes éveiben beutazta Tibetet, és így ír le egy ilyen karavánt (Siber, 1897 nyomán idézem): "A tibetiek karavánjai rendben masíroznak: kecskék és birkák között találom magam, komótosan ballagnak, és cipelik a maguk két zsák sóját. Mellettük egy rendkívül termetes tibeti masztiff, bikafaló nagy fejjel, de terhe ugyanaz, mint a többi állatnak, ő is sót cipel hegyen-völgyön át, hiszen ne feledjük, hogy a világ egy olyan elmaradott régiójában vagyunk, ahol a mai napig megőrizte a só értékes csereeszköz szerepét. Alapjában a végfelhasználónak természetesen nem a levesbe kell ilyen hatalmas mennyiségű só, hanem konzerváló eszközként használja, lehet, hogy éppen annak a birkának hosszabbítja meg földi létét, aki a hátán cipeli a két zsákocskát. Térjünk azonban vissza a továbbra is békésen ballagó masztiffra, akihez ugyan nem tűnik méltónak, hogy így cipekedik a karaván jószágaival együtt, de hát napközben sem a jak, sem a birka, de még a kecske sem szorul vezetésre, védelemre, hiszen teljesen szelídek. Ezért nappal türelmes teherhordóvá alázkodik az eb, és csak éjszaka veszi fel az őrszolgálatot."

Sajnos feltételezhető, hogy 1959 után, a kínai rezsim befolyása alatt, gyakorlatilag kiirtották a do-khyit. Mindenesetre azok, akik az utóbbi években utaztak Tibetbe, csak nagyon ritkán találkoztak fekete kutyával.

A do-khyi Nyugaton

A XIX. század végétől néha hoztak egy-egy ebet Európába, különösen Angliába, hiszen gyarmata, India révén ez az ország volt a legközelebb Tibethez. Itt azután vagy a felső körök megbámult státusszimbóluma lett a messziről hozott eb, vagy ugyancsak bámuló pillantások kereszttüzében sínylődött az állatkert ketrecében. Az eredeti környezetükből kiragadott ebek többnyire nem értek meg magas kort.

A múlt század harmincas éveiben a Tower állatseregletébe is bekerült néhány példány, de nem éltek sokáig. 1847-ben Lord Hardinge küldött Viktória királynőnek egy tibeti masztiffot Indiából, 1876­ban pedig a walesi herceg vitt két kutyát Londonba, melyeket kétszer bemutatott kiállításon is. Tenyésztésbe azonban valószínűleg nem fogta őket.

Az első európai tibeti dog-alom Berlinben mutatható ki 1898. február 12-én. A berlini állatkertnek volt egy szukája és egy kanja, nyilvánvaló import a déli himalájai peremállamokból. Ebből a párosításból 9 kölyök született. Semmit nem lehet azonban tudni, hogy hova kerültek a kölykök, és az alom továbbtenyésztéséről sem.

Többen hangoztatták, hogy a do-khyi rendkívül gyorsan degenerálódik, ha elkerül hazájából, mert a felföld ritka levegőjéhez alkalmazkodott, és nem viseli el a mélyebben fekvő vidék sűrű levegőjét. Ez a feltevés teljesen tévesnek bizonyult. A fajtát 1928-ban, Angliában kezdte tenyészteni egy Irma Bailey nevű hölgy, aki - hála a tibeti nemességhez fűződő jó kapcsolatának - öt pompás állatra tett szert. A tenyészet sokat ígérően indult, és 1932­ben P. B. Bates folytatta. 1945 után azonban nyoma vész a Bailey-féle ebeknek, ez az ág bizonyára kihalt mára.

A mai tenyésztőknek tehát megint teljesen elölről kellett kezdeniük. Dolgukat megnehezítette, hogy Tibetből immár nem lehetett kutyákat hozni, ezért a határterületek (India, Nepál, Bhután) tibetiek által lakott vidékeiről szereztek be tenyészállatokat.

1945 után egy ideig senki sem törődött a do-khyi tenyésztésével, de azután újraindult a tenyésztés. 1975-ben született az első alom az USA-ban, a szülőket Nepálból importálták. 1979-ben Hollandiában is világra jött egy alom (indiai import szülők), és Németországban is (USA-ból és Nepálból importált szülőktől).

Svájcban egy Muna von Thodung nevű, nepáli származású szukát jegyeztek be először do-khyiként, azonban neki nem született utóda. Őt 1979-ben egy black-and-tan színű, Althan nevű kan követte, aki nepáli apától és bhutáni anyától származott. 1980-ban jegyezték be a svájci do-khyik ősanyját, az amerikai tenyésztésű Ausables Qwan Yint.

A do-khyi jelleme

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) szerint a tibeti masztiff egyenesen a tigris és a kutya keveréke, Max Siberig (1897) bezárólag valamennyi szerző gonosz, vad és kiszámíthatatlan fajzatként jellemzi. Strabon (megh. Kr. e. 25-ben) azt mondja, hogy a tibetiek kutyái bátrak, és ha egyszer megragadták áldozatukat, addig el nem eresztik, amíg vizet nem öntenek az orrukba. Eközben dühükben úgy kiforgatják szemüket, hogy az néha ki is pottyan. Még egy bika is hiába vergődött, amikor egy ilyen eb megragadta, nem tudott szabadulni, és elpusztult.

A római Gratius Falsiscus (Kr. e. 159 táján) valószínűleg hallomásból már ismerte a tibeti kutyát, hiszen így ír: "Vannak, akik tibetit tartanak, amely maga a megtestesült féktelen düh."

Még félelmetesebben hangzik A. Hosie leírása ( 1890): "Ha nappal utasok közelednek egy faluhoz, akkor előjönnek az asszonyok, lefogják a kutyákat, és addig ülnek a fejükön - amint arról Henderson beszámol -, amíg az idegenek el nem hagyják a falut, különben lovat és lovast egyaránt széttépnének a tibeti masztiffok. Sötétben . . . még maguk a helybéliek sem merik elhagyni házaikat, mert a vad őrök nem sokat szaglásznak, hanem rávetik magukat mindenkire, akit csak megpillantanak." Mai szerzők is bizonygatják a tibeti masztiffok vadságát. Ezt három példával bizonyitom: "Mielőtt aludni tértem volna vackomra, a konyha sarkába, kimentem egy pillanatra. Háziasszonyom a lelkemre kötötte, nehogy lemenjek a létrán az udvarba, mert a házőrzők rögvest széttépnének." (Alexandra David-Néel, 1924). "Megtudtuk, hogy kísérőcsapatunk előző este későn érre el a sátortábort, és a sátrakat őrző kutyák megtámadták őket. Egyik kísérőnkkel alaposan elbánt egy kutya, arcán, kezén, lábán marta össze a szerencsétlent. Jó két órán át igyekeztem ellátni 28 csúnya sebét." (W. N. Fergus­son, 1911).

"Néha minden óvintézkedés csődöt mond, és megharapják, sőt olykor meg is ölik az embert. A nyolc év során, melyet 1930 és 1940 között Amdóban töltöttem, három olyan esetről hallottam, hogy egy lovas kutyák közé esett, és soha többé nem kelt fel. Nem csak az idegeneket fenyegeti ez a veszély. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt érhet komoly harapás még saját lakóhelyükön is. Tapasztalataim szerint a karddal ejtett seb után a kutyaharapás volt a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi segítségért folyamodtak." (Robert B. Ekvall, 1963).

Ezek a hírek annál is hihetőbbnek tűntek, mert Sven Hedinnél arról olvashatunk (Meine Hunde in Asien, 1950), hogy Lhászában és más városokban halottakat faltak fel a kutyák, sőt a jámbor szerzetesek megtiszteltetésnek vették, ha ilyen ebek emésztették el őket. Hedin is úgy írja le ezeket a kutyákat, mint "rettenetes félvad bestiákat, melyek főként halottakkal táplálkoznak".

Ezek az úti beszámolók megerősítették az antik szerzők vélekedését, akik a nagy kutyákat semmiképp sem normális házőrzőknek tekintették, hanem tomboló bestiáknak. Később meglepetést okoztak azok a tibeti kutyák, amelyek mégis úgy viselkedtek, mint más ebek.

Amikor Strebel ( 1905) azt állította, hogy az általa megvizsgált kutyák egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, akkor a közönség ezt egyszerűen eleresztette a füle mellett, mert nem illett a tibeti masztiffról alkotott képbe. Azt sem vette senki tudomásul, hogy Reul professzor. aki "a belga juhászkutya megmentőjeként" vált ismertté, 1894-ben és 1895-ben az alábbiakat írta: "Újabban az utazók azt állítják, hogy egyáltalán nem annyira bátrak és vadak (a kutyák), sőt még erejükkel sem arányos bátorságuk és vadságuk."

Ismertek voltak gróf Széchenyi Béla (Széchenyi István legidősebb fia) tibeti dogjai a századforduló előtt. Széchenyi két kutyát hozott magával Tibetből a nagycenki kastélyába, annak őrzésére. Beckmann, megismerve Széchenyi gróf kutyáit, az alábbi következtetésre jutott: "Az utazók által gyakran kihangsúlyozott dühös rámenősség kevésbé velük született tulájdonság, hanem egyszerűen a félig civilizált, gyéren lakott vidékek őrző-és uszítókutyaként való egyoldalú felhasználásuk következménye."

Ha gyakran és sok mindenben ellentmondóak voltak is az úti beszámolók, az őrkutyákkal kapcsolatban egybehangzóak: a tibeti őrkutya olyannyira utálatos és gonosz, durva és harapós, hogy legjobb kitérni az útjából. Sok utazó számára ezek a kutyák jelentették a legkellemetlenebb emléket a világ tetején lévő amúgy békés országról.

Nem akarjuk kétségbe vonni e beszámolók igazságtartalmát, de világosan le kell szögeznünk a tényt, ami minden kutyafajtára érvényes: a kutya azzá válik, amivé nevelik!

A tibetiekkel folytatott beszélgetések rendre igazolják, hogy a hegylakók kedvelték a vad, agresszív ebeket. Ha ezt meg akarjuk érteni, bele kell élnünk magunkat helyzetükbe: a négyzetkilométerenkénti háromfős népsűrűség és a ritkán lakott területeken garázdálkodó rablóbandák miatt a vidéken élő embernek először minden idegen gyanús volt. Zárható ajtó, mi több, kilincs híján egészen sajátos védekezőrendszert építettek ki maguknak, hogy ellenőrizzék a sátrukhoz közeledőket: a kutyák egy része a nomád tábor körül őrködött, más részüket pedig a sátor bejáratához kötötték. Így a sátrak éppúgy zárva voltak idegenek előtt, mintha biztonsági zárat szereltek volna rájuk. Ha idegen tűnt fel a láthatáron, felhangzott az ugatás; az ebek úgy viselkedtek, mint egy riasztóberendezés. Ha az idegen a táborba igyekezett, s nem csak el akart haladni mellette, akkor jó száz méterre meg kellett állnia és kellő hangerővel elüvöltenie jövetele célját. Ha szívesen látott vendég jött a táborba, akkor megkötötték, illetve rövidebbre fogták az ebeket, és megnyugtatták őket. Szabaddá vált a belépés. Ha viszont nem látták szívesen a látogatót, akkor egyszerűen a kutyáikra hagyták a dolgot a nomádok - az ajtó zárva maradt.

Albert Tafel kedélyes nyugalommal meséli el megérkezését egy ilyen táborba: "Még több mint száz méterre voltunk a tábortól, amikor már körülvett minket a tomboló falka. Ezért idejében leszálltunk a lovainkról, és gyalogosan vezettük őket: a lovak hátsó lábaikkal kirúgva jól távol tudják tartani a mindig hátulról rohamozó ebeket. Hamarosan néhány asszony rohant ki a sátrakból, és kőhajigálással zavarták el a kutyákat. Barátságos köszöntéssel átvették lovainkat, minket pedig az egyik sátorba vezettek."

A tibetológus Ekvall feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy a kutyák nemcsak a ragadozókat és az idegeneket tartották távol, hanem a kíváncsi szomszédokat is. Így biztosították az egyes családok intim szféráját, zárható ajtó helyett.

 

Jim Corbett (Emberevő leopárd 1969) egy negyven embert elpusztító leopárd után vadászott Ladakhban. "Az út egyik hajlatánál, száz yardra a tábortól, a leopárd megpillantotta az elkerített helyről kiszökött kecskéket, átkelt az út külső feléről a belsőre, és a hegyoldal növénytakarója alatt kúszva lopózott a legelésző állatokhoz, megölte az acélkék kecskét, és visszatért az útra anélkül, hogy akárcsak a leölt állat véréből fogyasztott volna.

A bekerített helyen rövid, de erős láncokkal fatönkhöz kötött két juhászkutya őrizte a kimúlt kecskét, és a málházó szabályos rendbe rakott csomagjait. A hegyek között málhát cipelő emberek hatalmas, roppant erejű fekete kutyái nem hasonlíthatók az Angliában vagy Európa más részén ismert juhászkutyákhoz. A menetelés alatt a málházók sarkában loholnak, tulajdonképpeni feladatuk, amit tökéletesen teljesítenek, a táborverés után kezdődik. Éjjel őrzik a tábort a vadállatok ellen - kettőt ismertem, amelyek megöltek egy leopárdot -, és nappal, míg a málhások távol vannak, legeltetik a nyájat, és védik a tábort minden betolakodó ellen. Feljegyezték, hogy egyik ilyen kutya megölt egy embert, mert az el akart vinni egy csomagot a táborból.

Követtem a leopárd csapáját onnan, ahol a kecske megölése után visszatért az útra; végig Golabrain és még egy mérfölddel tovább, ahol egy szakadék keresztezi az utat. Itt a ragadozónak nyoma veszett. A leopárd körülbelül nyolc mérföldet tett meg a mangófától a szakadékig. Ezt a hosszú és látszatra céltalan utat, amely messzire vezetett az elejtett zsákmánytól, semmilyen körülmények között sem tette volna meg egyetlen közönséges leopárd sem, de az ilyen nem is öli meg a kecskét, ha nem éhes.

Negyed mérfölddel túl a szakadékon, az útmenti sziklán gyapjút font az öreg málházó, és vigyázta a nyílt hegyoldalon legelésző nyáját. Amikor cigarettával kínáltam, fonópálcikát és a gyapjút, takaróból készült öltözékének nagy térfogatú zsebébe süllyesztette; rágyújtott és megkérdezte, idejövet láttam-e a táborát. Amikor azt feleltem, hogy láttam, s azt is tudom, mit művelt ott a gonosz szellem, s megjegyeztem, hogy tanácsos lenne eladni a kutyáit a tevehajcsároknak, ha legközelebb Hardwarba látogat, mert nyilvánvalóan inukba szállt a bátorság, az öreg bólogatott, mint aki egyetért azzal, amit hallott. Aztán megszólalt:

>Sahib, még mi, öreg csontok is elkövetünk hibákat, és meg is szenvedünk értük, ahogy én is szenvedtem az éjszaka a legjobb kecském elvesztése miatt. A kutyáim bátrak, mint a tigrisek, a legjobbak Garhwal összes kutyái közül, és sértés azt mondani rájuk: csupán arra valók, hogy eladjam őket a tevehajcsároknak. Valószínűleg észrevette, hogy táborhelyem közvetlenül az út mellett van, és attól tartottam, ha valaki éjjel arra közlekedik, a kutyáim megharaphatják. Ezért ahelyett, hogy szokásomhoz híven szabadjára engedtem volna, láncra vertem őket a tüskés kerítésen túlra. Ennek a következményét látta. Nem lehet tehát a kutyákat hibáztatni, annál inkább sem, mert a nagy erőlködésben, hogy megvédjék a kecskéimet, a nyakörvük belevágott a húsukba, és jó néhány napig eltart, míg meggyógyulnak.<"

A tibetieknek az éberségre kihegyezett szelekción kívül is megvoltak a maguk eszközei, hogy kellően vadítsák kutyáikat. A láncra verés mellett (lehetőleg már kölyökkorban) főleg azt javasolták, hogy sok vért kell itatni az ebbel, így tehető "gonosszá".

Természetesen a kutya külsejének is komoly szerepe volt a pszichológiai elriasztásban: a jó őrkutya nagy és erős. A legfélelmetesebb és éjszaka legjobban álcázott a fekete kutya, szeme felett két világos szőrpamaccsal (második szempár), mert a hiedelem úgy tartotta, négy szemmel többet lát, mint kettővel. A do-khyi által keltett imponáló benyomást úgy igyekeztek tovább erősíteni, hogy jakszőrből készült, vörösre festett rojtos gallért húztak át a fején, az úgynevezett kekhort. Néha fekete-fehér "szemek" is mintázták a rojtokat, hogy mágikus erejükkel távol tartsák az ellenségeket a kekkor viselőjétől. Ha ilyen kutya őrzi a ház bejáratát, mindenki nyugodtan álomra hajthatja a fejét. J. A. Petersen ( 1895) elmondja, mennyire fontosak voltak ezek az őrkutyák: "Hegyes vidékeken nélkülözhetetlenek, mert éberen őrzik a nyájat, és meg is védik a farkasoktól, sőt részt vesznek a farkasvadászaton is. Időnként egész falvak maradnak férfiak nélkül, kizárólag a masztiffok védelmére bízva. A kutyák kiválóan teljesítik feladatukat, és ha közelíteni merne valaki a rájuk bízott asszonyokhoz, gyermekekhez, az ebek kegyetlenül széttépnék a behatolót, legyen az négylábú vagy kétlábú rabló."

A tibeti ebek vadságáról és megközelíthetetlenségéről tudósít a magyar Széchenyi gróf is a Deutschen Jagdzeitung XIV. év­folyamában. Széchenyi 1880-ban utazta be Kelet-Ázsiát, és nyilván nagyon érdekelték a kutyák. Beszámolójából idézünk: "Cung-ca előtt pompás tibeti kutyára leltem, melyet két másikkal együtt haza szerettem volna vinni Európába. Diangának hívták, és rendkívül vad volt. Hetekre volt szükségem, hogy megérinthessem, noha saját kezűleg etettem. Egy ilyen etetési kísérletnél átharapta a kezemet, szerencsére ott, ahol nem volt csont... Folyton kártérítést kellett fizetnem a harapós állat miatt, mert kifejlett disznókat ölt meg, egyszerűen átharapva tarkójukat, és egyetlen tyúk sem menekülhetett előle. Amikor először látott bivalyt, rárohant az egyikre, hátára ugrott, és így megkergette az egész nyájat. Később Rannóban, az Irrawaddy folyónál le kellett lőnöm ezt a pompás kutyát... könnyek szöktek a szemembe, mert az utóbbi időben már megszokott engem."

Széchenyi két olyan kutya képével illusztrálja írását, melyek elkísérték útján. Az egyik a már említett Dianga, a másik egy Diama nevezetű. A Dianga és Diama nevek a szem fölötti pamacs árnyalatnyi barna színkülönbségeire utalnak.

Széchenyit lenyűgözte a kutyák mély hangja is, amely harangszóra emlékeztette. Hogyan is lehetne ilyen bestiákat, ilyen gonosz szörnyetegeket tartani a mi civilizált országainkban? Hiszen azt talán mondanom sem kell, hogy az igazi tibeti jellemű tibeti masztiffnak aligha van létjogosultsága a mi sűrűn lakott országainkban, ahol még a legkisebb kutyaharapást is zokon veszik. Kétségtelen tehát, hogy a jellembeli alkalmazkodás túlélési feltétel a kutyafajta számára.

A tibetivel ellenkező irányba folytatott szelekció már néhány generáción belül meglepő eredményeket hozott. A do-khyi sem harapott sokkal gyakrabban, mint ebtársai, hiszen végeredményben e téren is igaz, hogy a kutya az lesz, amivé nevelik. Ha megfelelően nevelik, gyakran találkozik idegenekkel otthon és máshol, akkor "vadsága" nem lesz feltűnőbb, mint más kutyáké. Egyvalamivel azonban tisztában kell lennünk: a tibeti kutya őrkutya, és maradjon is meg annak. Ugatni fog, ha gyanús dolog közeledik, márpedig neki majdnem minden gyanús. A területére behatoló idegent szinte biztosan nem fogja se be-, se kiengedni, hanem "odaszögezi", amíg oda nem ér valaki az övéi közül.

A do-khyi megőrizte a tibeti kutyafajtákra jellemző önállóságot, ami néha önfejűséget is jelent. Együtt élni lehet vele, uralkodni azonban nem lehet fölötte, nem lehet semmibe venni, és nem fog meghunyászkodni. A falka teljes értékű tagjának érzi magát: ez úgy mutatkozik meg, hogy szeretne "hozzátartozói" társaságában lenni. A családon belül kifejezetten mamakedvence-allűröket vesz fel.

Alain Delon a híres francia színész házát nagy fallal vette körül. A területet pedig rengeteg, hatalmas kutya őrzi. Az egyik újságírónak így nyilatkozott: "Három hónappal ezelőtt elveszítettem hat kutyámat. Nagyon megviselt. Őregek voltak, az egyikük rákban szenvedett. Pásztorkutyák, tibeti dogok, mind-mind hatalmas állat. Nem tudom hogyan fogom pótolni őket... Egy kutya élete olyan rövid. De ezalatt a rövid idő alatt olyan sok szeretetet képes adni. Az ember a szívébe fogadja és aztán...Régen farkas voltam, valódi vadállat. De itt, Douchyban eltemettem a kutyámat. Egyszer majd én is ott leszek mellette."

A do-khyi nem az a kutya tehát, akit magára lehet hagyni egy villa nagy kertjében, hadd őrködjön, és elegendő az etetések alatt röviden érintkezni vele. Az így tartott do-khyi előbb-utóbb problémás kutya lesz. Szereti a közelében tudni az övéit, állandóan látni, de legalábbis hallani őket. Ha van egy nyugodt sarok, ahonnan meg tud győződni arról, hogy minden rendben van, akkor látszólag lustán heverészik akár órákon át, amíg csak meg nem mozdul az "embere".

A do-khyi lassan fejlődik ki, testileg-lelkileg egyaránt. Kellemetlen "mellékkörülmény" ez, de számolni kell vele, és bizony sokáig kell következetesnek lenni a do-khyi nevelése során, míg magatartása végre megfelel elvárásainknak. Egyvalamiről azonban aligha lehet leszoktatni: játékos kedvéről. Előfordul, hogy néha még a méltóságteljes "kutyaöregúrra" is ellenállhatatlanul rátör a játékkedv. Ha ilyenkor éppen nincs megfelelő játékszer a közelében, akkor egyszerűen valami tárgyat nevez ki játékának, például párnát, papírkosarat vagy újságot - eléggé élénk a fantáziája e téren! A dolog lelki hátteréről nem sokat tudunk, de tény, hogy a fejlett intellektusú lények - köztük az emberek is - tovább maradnak gyermekek, bizonyos értelemben "sohasem nő be a fejük lágya". Ez egyben azt is jelenti, hogy sok tekintetben nyitottak maradnak a külvilággal szemben, szinte életük végéig képesek alkalmazkodni bizonyos változásokra. A kutyával is ez a helyzet, noha fejlődése során egy-egy szakaszban sok tulajdonság és magatartásmód végleg rögzül, hiába is próbálnák ezeket megváltoztatni. Erről bővebben mesélhetnek mindazok, akik a szocializációs időszakban elkényeztették a kiskutyát, amely azután olyannyira fejükre nőtt, hogy még az ágyukból is kitúrja őket. Ugyanakkor a kutyára egész életében jellemző marad a külvilág iránti állandó érdeklődés, folyamatosan felderíti környezetét, különösen akkor, ha új helyre kerül. Igyekszik minden tárgyat is megvizsgálni, nemcsak abból a szempontból, hogy azon milyen nyomot hagytak fajtársai, hanem az is érdekli - erre jó példa az újsággal játsszó do-khyi -, hogy magát a tárgyat milyen tulajdonságok alapján használhatja. Ez az állandó felderítés, melyet az etológusok explorációnak neveznek, elképesztő megfigyelésekhez segíti a kutyát. Ezt a "tudást" azután elraktározza és egészen váratlan pillanatokban veszi elő. Ezért lepődünk meg, ha például könnyedén talál menekülési útvonalat egy olyan helyzetben, amikor még az ember is zavarban van, pedig úgy véljük magunkról, hogy eléggé pontos térképet hordozunk fejünkben környezetünkről. A kutyának is van ilyen térképe, de abban szerepelnek még a szagok is, ezáltal egy új dimenzió is belép. A do-khyinak tehát vannak olyan jellemvonásai, melyeket a jövendő tulajdonosnak előre tudnia kell, és figyelembe kell vennie saját szokásai átalakítása szempontjából.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

контекстная реклама яндекс

(Chelyabpreds, 2019.06.16 07:38)

В идеале, разве позволяет бюджет, обзаведитесь видеографом. По частоте публикаций – придерживаемся того же принципа, который и с фото: 1-2 публикации в день.Структура сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это соответствие с традиционной бумажной визиткой: телефон, ФИО, имя компании и общий безвыездно, сколько должен чтобы контактов с Вами.Исключение экодизайна и в часть, что он учитывает нрав, возраст, социальный статус и даже характер жильцов. Ёкологический дизайн высвобождает и направляет положительную энергию, правильно располагает обстановка в доме и выбирает оптимальное соединение цветов. А также нейтрализует в квартире патогенные зоны, устраняет воздействие отрицательной энергии. Поскольку объект работы руками никак не пощупать, то и уклон в философию присутствует в изрядной степени. Особое почтение композиции, цвету и пространству.
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в вконтакте</a>
https://chelyabinsk.skgroups.ru/calls.html - холодный обзвон

WordPress — бесплатная лучшая CMS, изначально задумывалась словно платформа для создания блогов, только для этом движке дозволено кропать сайты любых типов благодаря отменной расширяемости (огромная основание плагинов и тем оформления). Проста в установке для сервер, свободно изменяются темы оформления, многопользовательский строй, SEO-характеристики для высоте. Скачать движок чтобы сайта бесплатно позволительно на официальном блоге разработчиков, кушать русифицированная разновидность и “народные переводы”.У бизнеса весь пропали визуального и содержательного контента. Вот тогда хочется спросить, а у вас действительно бизнес? Потому что коль наедаться бизнес, то и информация о нем лакомиться, просто не ввек она доносится перед клиентов именно после Инстаграм.— Брать обратную сцепление от клиентов, пользующихся услугами компании.А лопать третьи, который сначала активно работает головой, а потом почивает для лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась сообразно социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Коллаж + текст.

контекстная реклама сайта

(RostovUtild, 2019.06.16 05:05)

добавить метку в ИнстаграмеЗабота! Некоторые категории интересов требуют особого подхода. Предполагать, коли ваш товар предназначен ради поклонников группы «Агата Кристи», объявления будут являться не исключительно им, однако и тем, который любит детективы писательницы Агаты Кристи. Аналогичная ситуация – с музыкальными группами «Кино», «Мультфильмы» и аналогичными коллективами. Реклама ради них неоднократно демонстрируется тем, который указал в интересах слабость к просмотру кино и мультфильмов.50 звонков в B2B, сектор среднего и крупного бизнесаХайпанем немножечко: 20 примеров коммерческого контента, который стал виральнымАдреса электронной почты (E-Mail) использующие протокол PROTRUDE3
<a href=https://skgroups.ru/resheniay.html>готовые сайты под ключ</a>
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

Ради рубрик магазина, подрубрик и теговО часть, наравне выстроить мощную стратегию email-маркетинга, читайте в этой статье.Перечислим порядочно элементарных приемов комбинирования этих возможностей.В социальной сети «ВКонтакте» предусмотрены места для рекламных объявлений. Они расположены в левой части страниц, а также торчком в новостной ленте пользователей. Объявления составляются из изображения и привлекающего почтение заголовка. В некоторых вариантах также имеется текст-описание.Фоторедакторы дают мочь не только внимание достоинства снимка и скрыть его недостатки. Их поручение, когда подумать, несравненно важнее – помочь вам выработать субъективный манера бизнес-профиля. Особенно это касается очень конкурентных тематик, положим, нэйл-дизайнеров или лешмейкеров. Истинно и остальным стоит навеки держать в голове цель фигурировать «не подобно безвыездно».

заказать сайт визитку

(Seopermses, 2019.06.16 03:45)

Твоя назначение заключается в том, сколько желание начинать частный сайт и отвечать для вопросы из теста. Изза каждое ДА твой сайт зарабатывает 1 балл, следовать каждое ПРОПАЛИ – 0. Чем больше баллов, тем лучше. Будь предельно честен.На основе этих знаний оформляем профиль и формируем контентный план. Добавляем приманка тематики, которых перевелись у конкурентов, подаем почти новым соусом старые темы. Отвечаем на вопросы, которые задавали конкурентам. Стараемся исполнять больше, лучше, быстрее.Расписание
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание веб сайтов</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы google adwords</a>
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

Обзвон потенциальных клиентов может возбуждать сложности у продавцов, буде не знать, только к нему подойти, особенно в случае, если перевелись скриптов разговоров. Или сорвать руководителю постоянно ожидания сообразно прибыли, ежели не вероятно установлены ожидание для подчиненных. Воеже этого не произошло, декомпозируйте задачи, поставленные накануне менеджерами быть холодном обзвоне.• Присутствие холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае капля приостановите поток своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.Проще, понятно, дублировать посты во всех соцетях, только это не настоящий эффективный путь. Почему? Чаще только интернет-пользователи зарегистрированы зараз в нескольких социальных сетях. Коль вы будете сулить постоянный контент, то у пользователя не будет необходимости заботиться после вами повсюду, он просто выберет одну удобную для себя площадку, а на всех остальных вы его «потеряете». Помимо того, в разные соцсети пользователи приходят по разным причинам: в Instagram, в основном, за красивыми картинками, в Facebook – изза новостями и серьезными материалами. Учитывая это, нуждаться припасать разнообразный контент чтобы разных соцсетей.Развитие клиентской базы компанииобратиться к человеку сообразно имени;

сайт визитка цена

(Artemglopy, 2019.06.16 02:27)

Моментально и честно скажу, сколько разбор конкурентов – это именно та нудная, но дюже важная продукт, которую смело позволительно пахнуть на аутсорс. Причин порядочно:Воеже вставить текст, вам нужно выбрать и указать мышкой уголок чтобы текста на странице. А кроме простой напечатать необычайный текст сиречь вмешиваться, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии можно редактировать действительно так же, словно и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, размер, окраска и т.д. Около подготовке текстов чтобы сайта, присутствие написании их, внутренним взором видьте накануне собой посетителя вашего сайта, чтобы кого вы их пишите, кто их довольно читать. Это напитки подсказка, дабы вам было легче строчить тексты.Вы подготовились сами и подготовили своих менеджеров по продажам. Сейчас осталось только вдохнуть-выдохнуть и…набрать номер. Так? Тутто остановитесь вдобавок для пару минут и ознакомьтесь правилами успешных холодных звонков:Для этом шаге позволительно задать качество фона, или картинку для «обоев» сайта визиточки. Заданный фон иначе обои вы сможете отредактировать, сделать светлее тож темнее, изменить величина и кратность показа картинки. Так же, для этом шаге вы можете задать нужную ширину страниц сайта и задать фоновую музыку вашего сайта, которую гость сайта услышит при открытии страниц.Шрифт, которым оформлен текст, присутствующий для веб-сайте, также может вызывать различные ассоциации. Положим, готический шрифт вызывает ассоциации с культурой Европы, он не может привыкать в контексте других культур тож неподходящего исторического периода. Этими вопросами должны заниматься компетентные специалисты, подбор шрифтов — целая пример, и чтобы изучения её существует специальная.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон клиентов цены</a>
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-seo.html - сео портфолио

плохая исправление фотоДля 5 шаге вы сможете опубликовать ваш сайт в интернет. Это делается нажатием одной кнопки «Опубликовать». Конечно, перед этим вам нуждаться внести данные, гораздо публиковать сайт, задать адресные причина хостинга. Хостинг – это место в интернете, куда будет размещён ваш сайт визитка.Какой движок лучше. Огромное цифра людей задается этим вопросом. Эта сочинение поможет Вам в этом разобраться. Системы управления сайтами появились не беспричинно быстро и издавна, раньше не существовало движков чтобы сайта, владельцы сайтов создавали свои сайты около помощи специальных языков программирования. Для нынешний число такой проблемы не существует. Любой пользователь может с легкостью и без особых знаний создать для себя сайт.Толпа лидов и размещение каждого из них в базе отнимает у продавцов ужасно дождь времени. А они могли желание тратить его для жестокий обзвон.Наилучшие результаты сообразно нашему опыту:

pharmacy drug store 55 mg

(Calvinsorgo, 2019.06.16 01:27)

Hello! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/#overseas-pharmacies-that-deliver-to-usa>canadian pharmacy online no script</a> great internet site.

продвижение сайта в яндексе

(Robertcaria, 2019.06.16 01:13)

VSCOИспользование аббревиатур в названии — чаще плюс чем минус, снижается читаемость и запоминаемость домена.Сиречь вы уже могли запоминать, для каждую компанию у вас уйдет рядом часа, воеже исполнять полноценный разряд и занести постоянно причина в таблицу ради дальнейшей работы. Но не отчаивайтесь, к вам для содействие всегда придут профессионалы. Придут и помогут. Заявку дозволено оставить вот тут »
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта

Безвозмездно, расширенные функции за 59 рублей в месяц.Meню. Точно исполнять, дабы меню сайта было не сверху или снизу, а сбоку? Обычно ради этого применяется таблица, у которой только две колонки (меню и основное кошт) и одна строка. Токмо не забудьте указать явным образом ширину столбца меню. Благовременно, точно так же зачастую делают позиционирование картинки. Некоторые пуристы осуждают такую практику, только, поскольку текстовые браузеры, не понимавшие этих фокусов, уже в прошлом, немедленно этот метод совершенно легален.Собственноручно Инстаграм не в восторге, если публикации засоряют большим количеством меток не сообразно теме. Таких пользователей, быстро очень жаждущих показать частный место как дозволено большему числу людей, Инстаграм «наказывает» следовать жадность снижением охвата.Однако что заниматься, коли необходимой вам метки вдобавок нет? Предположим, вы хотите проставить частный адрес Ленина, 58, а поиск безделица не выдает. Берем битва в приманка руки и помогаем Инстаграму нас найти. Ради этого с телефона переходим на бизнес-страницу в Фейсбук и в разделе размещения поста ищем кнопку «Отметить посещение». Вводите свой адрес и выбираете «Добавить новость хутор». Кликаем, создаем и используем геолокацию в Инстаграм.Откровенный эфир – провели ?

abazy

(greappY, 2019.06.16 00:27)

www.familymednews.com
<a href=http://familymednews.com/#>www.familymednews.com</a>

продвижение сайта в поисковых системах

(ArtemekbMep, 2019.06.15 23:55)

Снижение числа отказов. Не секрет, что мобильные версии сайтов навсегда упрощены, и определенной информации, которая вкушать для веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо уходить к вашим конкурентам. Такое обычай поисковые системы считают «отказами», и коли их наличность высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, как проект, информация для котором не отвечает на выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, беспричинно вроде пользователи мобильных устройств полной версией сайта.примеры пиара у блогеровМера употреблений той либо иной метки позволительно испытывать автоматически при проставлении хэштега. Предположим, мы пишем #маникюр. Инстаграм сам нам показывает, сколько данная знак была использована миллионы раз! Так, вы можете экспериментировать с подписями, попутно узнавая, сколь единожды их использовали. Слишком редкие хэштеги (за исключением ваших персональных) оценивать не рекомендуется. Также не рекомендуется ставить и слишком популярные, как, например, тот же #маникюр. Ни те, ни другие метки в топ вас не выведут. Лучше опознаться для среднее количество употреблений – 3-40-100 тыс, в зависимости через вашей тематики.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
https://ekb.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Который сделала Coca-Cola? Взяла передала атмосферу любимого праздника. Ведь с чем ассоциируется Последний год? Елки, огни-гирлянды, счастливые семьи и т.д. Хотите добиться высокой виральности? Берите общечеловеческие ценности и внедряйте в свою рекламу. Однако конечно, сколько учинять это нужно в положительном ключе. А то анафеме вас предадут, глазом моргнуть не успеете.Ровно выбрать хостинг.Примерное число публикаций в ленту (ориентируемся на среднее и делаем столько же разве больше).

готовые сайты под ключ

(RobertLom, 2019.06.15 22:36)

Скрипт телефонных переговоров – алгоритм, подсказывающий коммерсанту резонный вариант развития диалога. Он приводит покупателя к цели продавца. Проверенные для практике приемы общения упрощают знание переговоров. Чтобы новых контактов скрипт разрабатывается отдельно. Составить пример диалога дозволено единовластно или с привлечением опытного коммерсанта. Тестируйте разные варианты, анализируйте переговоры успешных коллег, исправляйте допущенные ошибки. Оконченный скрипт поможет эффективнее жить переговоры.Перекусить и фото, и тексты. Это самый сенокос, словно говорится: и умная, и красивая. Когда ваш бизнес попал в эту категорию – вы в шоколаде. Главная задача, не портить, а то громада сладкого вредно... Стратегия простая: составляете контентный проект, делаете картинку, пишете текст и публикуете. Тут дозволено продумать каждый инфоряд ради телевидения в Инстаграме, свою линию чтобы сториз и для постов, конечно.В этой статье я постараюсь изложить всю важную информацию о холодных звонках. Рассказать, следуя каким правилам вы сможете исполнять этот снасть эффективным. А также дать несколько советов тем, кто не боится успокаиваться от этого способ и рисковать выстроить отношения с потенциальными клиентами иначе.
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/vizitka.html>создание корпоративного сайта цена</a>
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Поговорим прекрасном. О Chanel № 5. Одна минута рекламы с Николь Кидман стоила 11 млн $, а однако действие ролика – 44 млн $. Это же рехнуться можно! Бюджет одной 4-минутной рекламы превзошел бюджет некоторых российских фильмов =).— информация о деятельности;Гении Фотошопа: вдруг красиво обработать фото в Инстаграме

разработка landing page

(ThomasBoups, 2019.06.15 21:17)

Когда есть анимированный текст, кто прыгает, мигает и т.д. – отзыв НЕТ.Коли ваша идеал – привлечение трафика для сайт.CMS — системы управления сайтомДизайн и рекламаКак разместить web-страницу для сервере? Начнем с конца. Представим себе, сколько наша веб-страница уже готова и мы с умилением любуемся ею для экране своего компьютера. Как же сейчас исполнять беспричинно, дабы и другие посетители Интернета тоже могли ею миловаться. Для этого требуется осуществить паки маломальски шагов, при этом они могут продолжаться осуществлены посредством нескольких способов.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов москва</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
https://moskow.skgroups.ru - продвижение сайта в поисковых системах

Несмотря на его приятность и элегантность, я не знаю действительно хорошего его применения, это заставляет задуматься, зачем же он общий нужен?Мудрые цитаты. Перевелись, коль ваша продукция тесно связана с философией Ницше, то тогда вопросов не возникает. В остальных случаях, если вы, примерно, занимаетесь пошивом галстуков-бабочек, то глубокомысленные, а тем более – избитые, затертые цитаты вряд ли помогут повысить вовлеченность подписчиков.Индивидуальный совет: не бросайте фото без подписи, только и только чукча, строчить то, сколько грызть на картинке, не надо. В среднем текста для 5-7 предложений будет достаточно. И цены не зажимайте. Лучше пусть одновременно заказывают, чем ждут опровержение со стоимостью и мониторят в этот момент конкурентов.В первую очередь, ясно, цены. Покупателям, якобы положение, не отдельно нравится, когда запрещается испытывать цена товара или услуги. Важно бомонд чтобы желание пробный разброс цен, без таинственного «цена отправили в директ». Тем более сколько такой подход очень крепко раздражает большинство пользователей, мы относительный этом даже в статье писали.Если вы — веб-дизайнер, то у вас может возникнуть ещё одна проблема — спор загрузки страницы. Довольно обидно, ежели элементы, управляющие ассоциативным близко, будут загружены не в той последовательности. Только это уже не такая большая проблема. Если вам заведомо нужно наказывать всё изображение мгновенно, то вы можете извлекать «слой загрузки», закрывающий всю страницу прежде тех пор, пока она не загрузится целиком, разве убрать сей слой, на каком-то этапе загрузки страницы с через скрипта. Однако не забывайте предусмотреть порядок его «ручного» отключения — чтобы «нетерпеливых» пользователей.

работа в такси самара без личного автомобиля

(taxioceange, 2019.06.15 19:43)

Яндекс такси Самара-это возможность сделать заказ автомобиля куда и когда угодно. Сделать заказ Яндекс такси можно как на сайте, по телефону сделав звонок диспетчеру, так и при помощи мобильного сервиса . Вам нужно написать местонахождение, ваш номер телефона, время когда требуется автомобиль.

Можно заказать Яндекс такси с детским креслом для перевозки деток, вечером после посиделок безопаснее прибегнуть к Я. такси, чем, например, садиться в машину нетрезвым, в аэропорт или на вокзал спокойнее пользоваться Я. такси и не искать где разместить свой транспорт. Оплата происходит наличным или безналичным платежом. Время приезда Я. такси составляет от 5 до десяти мин в среднем.

Преимущества работы в нашем такси: Быстрая регистрация в приложение, Небольшая комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заказов, Диспетчер круглые сутки на связи.

Для работы в Yandex такси владельцу автомобиля надлежит оформиться самому и транспорт, перечисленное займёт 5 мин. Наша комиссия составит не более 15 % отдохода. Вы сможете получать зарплату в любое время. У вас постоянно обязательно будут заказы. Если будутвопросы возможно установить связь с круглосуточно действующей службой сопровождения. Yandex такси помогает людям быстро добраться до нужного места. Заказывая современное Яндекс такси вы получаете люксовый сервис в нашем городе.

яндекс такси работа водителем = <a href=https://centrsnab163.ru>работа в такси на своем авто</a>

заказать продающий сайт

(Williamgix, 2019.06.15 18:33)

Быть наведении курсора для подходящий пункт справа вы увидите, как реклама довольно отображаться, очень удобно. По умолчанию способ предлагает пользоваться ради показа безвыездно площадки, мотивируя тем, который это даст максимум охвата. Только ради более чистой статистики рекомендуем разобщать кампании, примем, чтобы ФБ и Инстаграма, воеже после дозволительно было понять, какие соцсети более эффективны в достижении рекламных целей.Пример Class чтобы оптимизации карточки товара магазина: Купите телевизор филипс 32 дюйма с настенным креплением через 15 000 рублей в магазине Телеколюб. Полная комплектация, быстрая доставка сообразно Санкт-Петербургу.Программы верстки снабжены возможностью автоматического кернинга, они имеют собственные таблицы пар. В таких программах позволительно организовать автоматическую корректировку пробелов в парах кернинга в тексте любой длины. Затем обработки текста автоматическим кернингом в заголовках и другом крупном тексте точный проводят легкий кернинг, то есть символы сближают вручную. Чем крупнее текст, тем большее вес чтобы его внешнего вида имеет кернинг. Для проведения ручного кернинга курсор повинен быть установлен промеж сближаемыми символами. Присутствие изменении значения кернинга первая литера остается на месте, вторая перемещается.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html>заказать landing page</a>
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
https://novosibirsk.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

Цена объявленийвыпадающие меню — они используются ради быстрого доступа к отдельным областям сайта;5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Примечание: у посетителя может непременно маленький монитор, и если сайт не поместится сообразно ширине, его очень неудобно читать. Если минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей ответ – НЕТ. Если у вас адаптивный дизайн – отказ ДА.Выше давний хостинг соперник запустил услугу «звонок с сайта».Коли делаете рекламу передовой раз, потыкайте разные варианты целей, чтоб ориентироваться, наравне всё работает. Ну а мы пойдем дальше. Представим, который у нас конец – привлечение трафика на сайт, поэтому выбираем конец «Трафик».

buy cialis medication 223 mg

(Clintonthorm, 2019.06.15 17:28)

Hi there! <a href=http://cilaisppl.com/>tadalafil</a> beneficial web site

разработка сайтов Волгоград

(Seogradnex, 2019.06.15 17:19)

Внедрите микроразметку: фото и видео товаров, контакты, адрес офиса, отзывы. Точно показывают исследования, эти данные в поисковых системах увеличивают заинтересованность потенциальных клиентов к предложению.Грызть также и региональные школы, такие якобы факультет индустриального дизайна Уральской государственной художественной академии в Екатеринбурге, а также Нижнетагильский архитектурный институт, Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств и Институт дизайна в Тюмени.намек кейса в “Актуальном”
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов волгоград</a>
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>

https://volgograd.skgroups.ru/context.html - заказать контекстную рекламу

Предание заказанных звонков с сайтаИстинно, часто холодные звонки становятся настоящим испытанием даже для опытных менеджеров сообразно продажам. И при этом их результативность уже давнехонько перед сомнением.Другая категория бизнесменов считает, сколько Фейсбук не ради них, так наподобие там нет целевой аудитории. В этом, вестимо, логики больше. Зараз скажем, что в данной соцсети (сообразно к России), сосредоточена аудитория 30+, с высшим образованием, со средним месячным доходом и выше среднего. Коль брать срез сообразно интересам и роду деятельности, то дозволительно выделить маркетологов, предпринимателей, журналистов, преподавателей вузов, политиков и т.п. Эдакая современная интеллигенция. Вписывается ваша ЦА в эти рамки? Следовательно, вам в ФБ тропинка открыта.Вы уже прошли этап «рождения» бизнес-идеи, и четко поняли, сколько будете сбывать в своем магазине? Уже выбрали звучащее доменное имя? Тогда переходим к этапу создания самой площадки.Холодными звонками называют звонки незнакомым людям с целью продажи продуктов, товаров, услуг и так далее.

создание сайтов Омск

(Seoomskdyems, 2019.06.15 15:57)

Только создать сайт в интернете.5. Произведение самого веб-сайта. Для начала нужно создать образцовую страницу – «каркас». Для этого нужно придумать дизайн ради будущего сайта, либо воспользоваться готовым шаблоном (в чернь «рыба»), которых в Глобальной силок уйма. Создать образцовую можно в редакторе Microsoft Word. Это не так быстро сложно, учитывая который Интернет богат всякими руководствами и самоучителями.1. Использование резинового типа макета (англ. formless grid) – макета, в котором значение размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах сообразно отношению к разрешению монитора.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/smm.html>smm продвижение</a>
<a href=https://omsk.skgroups.ru/vizitka.html>изготовление сайта визитки</a>
https://omsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс

Покрой работы с клиентами и польза компании во многом зависит через профессионализма отдела продаж. Хладнокровный обзвон – одна из граней ежедневного труда коммерсантов. Звонки потенциальным покупателям, которые почасту не знакомы с предложениями бизнеса, - единолично из распространенных путей привлечения клиентской базы. Для разговоры сотрудников приносили прибавление, деятельность нужно «настроить».— информация о деятельности;Эта учение как раз для стыке области маркетинга и рекламы и сферы графического дизайна. Дизайн в рекламе — открытки, листовки, буклеты, плакаты, растяжки. Творчество на заказ. В жестких рамках: тему и задачу диктует маркетолог, сроки — клиент. А ты — гуртом из себя такой креативный-креативный — вынужден создать способный изобразительный шеренга! Воеже выделиться, привлечь уважение и продать товар. Для самом деле, интересная специальность, востребованная и популярная.В идеале, разве позволяет бюджет, обзаведитесь видеографом. По частоте публикаций – придерживаемся того же принципа, который и с фото: 1-2 публикации в день.Знание Инстаграма – это работа. Всегда, сколько мы рассказали в этой статье, может показаться легким в теории, но для практике быть сложнее. Недочет идей ради постов, сложность с самостоятельной настройкой рекламы, истинно и банальное – простой отрицание времени!

Prainue

(Duariult, 2019.06.15 14:55)

http://mystylenews.com/
<a href=http://mystylenews.com/#>mystylenews.com</a>

разработка одностраничного сайта

(SeosamarSut, 2019.06.15 13:19)

Тут вы спросите, а что доставлять, разве мои потенциальные клиенты – физлица? Вряд ли подобные сведения о них есть в свободном доступе в интернете. Согласен. Только подумайте с другой стороны. В той базе телефонов физических лиц, которую вы покупаете, если однако могут существовать заинтересованы в вашем продукте/товаре/услуге? Конечно, нет. Зачем же проматывать время этих людей (и свое!), пытаясь встречать между них заинтересованных? Тут лучше пойти другим путем. Каким, я расскажу далее, а покуда переходим ко 2-му шагу подготовки…В этом случае вам помогут сервисы, при помощи которых вы сможете восстановить страницы сайтов в формате HTML. Несомненно, работу с движком, настройками, скриптами придется жить с нуля. Однако часто информация оказывается очень важной, и терять ее ужасно не хочется.Наилучшим решением продвижения информации является создание сайтов. Немедленно веб-сайты в 8-10 раз быстрее и больше приносят барыш, чем покупка акций и ценных бумаг. Контингент веб-сайтов в интернете на 2012 год составляло 634 миллиона. По данным исследования сообразно всему миру было зафиксировано в 2012 году порядка 2,4 миллиарда пользователей интернета. Наиболее активными являются жители крупных городов, молодежь, человек с высоким доходом.
<a href=https://samara.skgroups.ru/context.html>настройка контекстной рекламы в Самаре</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентской базы</a>
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Помните, что продуманный дизайн и строение сайта – одна из самых главных задач web-дизайнера. Через этого зависит, останется ли посетитель для сайте сиречь отправится бороздить место Интернета. Хотите вы этого иначе недостает, первое впечатление о компании складывается, подобно только прислуга попадает на сайт, а потому, он должен отражать сферу деятельности Вашей компании, и, непременно, причинять доверие. Некоторые компании пытаются овладевать клиента, внедряя для сайте сложные механизмы заказа либо публикуя достаточно много необходимой и востребованной информации, только присутствие этом наружный вид интернет-представитьельства имеет некрасивый вид. Именно это часто отпугивает посетителей, которые могли желание случаться потенциальными клиентами. Усматривается, подход к дизайну сайта обязан пребывать грамотным и обезопасить подобно общую презентабельность сайта, беспричинно и довольство сайта, выделывать приятное впечатление о сайте, и ни в коем случае не возбуждать взгляд.Как минимум 20 МБ дискового пространстваЛента в Instagram2. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите её согласие придуманному адресу. Эта кошель и будет хранилищем чтобы всех страничек и фалов нашего сайта.Наподобие давно для рынке;

заказать лендинг пейдж

(GoshaufaDup, 2019.06.15 12:01)

Запомните, вы звоните не продать продукт, а узнать заинтересован ли в нем собеседник. К примеру, ваши слова «Мы хотели бы вам предложить» будут услышаны собеседником чистый: «Мы теперь хотим вам продать».Освобождение есть – воспитывать в себе способность копирайтера. =) Буде перед красивым фото будет забавная подпись, сказание из жизни либо вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!Проведите экспресс-аудит отдела продаж сам сообразно 23 критериям и определите точки роста продаж!Разве вы хозяин группы в социальной путы ВКонтакте, обратите почтение на вариант «Продвижение сообществ». В объявлении будет указано слово сообщества, состав подписчиков и кнопка, нажав для которую пользователь вступит в группу.расписание показов рекламы
<a href=https://ufa.skgroups.ru/smm.html>сколько стоит реклама в инстаграм</a>
<a href=https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
https://ufa.skgroups.ru/ - создание и продвижение сайтов в уфе

Только ради этого надо постоянное саморазвитие, трансцендентный барыш, дабы хранить такую огромную аудиторию в напряжении и неугасающем интересе к себе. Покуда мы будем заводить с малого — построим Принадлежащий торговый мини-сайт, какой разместит на своих страницах электронную книгу вновь же собственного изготовления.Цепляющее начало. Разве текст содержит более 100 знаков без пробелов, то он будет скрыт кнопкой «еще». Следовательно происхождение надо злоумышлять человека, привлекать его забота и вызывать стремление посмотреть всё объявление.На скринах мы видим, который больше только в компании публикуется фотографии с текстом, а лучшая воздействие у пользователей на видеоконтент. Инициатор вывод – увеличить количество видео, чтобы поднять вовлеченность пользователей. Второй вывод – уже при работе в своем профиле ставить конвертируемость в продажи и взвешенно определять контент по типам.SEOKlub Бизнес в интернетВ этом случае вам помогут сервисы, присутствие помощи которых вы сможете восстановить страницы сайтов в формате HTML. Понятно, работу с движком, настройками, скриптами придется жить с нуля. Однако нередко информация оказывается крайне важной, и проигрывать ее ужасно не хочется.

разработка сайтов

(RostovUtild, 2019.06.15 08:08)

Разве у вас заболел клык, вы ведь не берете в руки дрель, а идете к стоматологу! Вот также и с фотографиями... Ладно, это мы шалим, начинать, то обедать балуемся =). Разумеется, немедленно ради создания хорошей фотографии ради Инстаграма необязательно приходить к услугам фотографа, как как и пользоваться профессиональный фотоаппарат! Ведь в Сети переставать обучающих материалов а-ля «съемка чтобы чайников», а чтобы особо ленивых к самостоятельному разбору кушать курсы сообразно фотографии. Особенное ристалище среди них занимают курсы «мобильной фотографии», ибо камеры смартфонов модифицируют, встраивая 2, а то и 3 объектива, различные стабилизаторы и «улучшайзеры», совершенствуют алгоритмы процесса съемки, от чего качество фотографий становится совершенно лучше и лучше, а великие умы человечества выпускают приложения, которые позволяют наложить «модный/пленочный/ламповый» фильтр тож практически в сам клик исправить дефекты фото, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.Безукоризненный подход к дизайну сайта.Когда бесконечно хочется малый распрекрасный домен с ключевым словом, но он некогда, на разум приходит добавить к названию что ни будь, получается не невыносимо красивое, но почасту рабочее имя:Холодные звонки с целью привлечения клиентов — одна из неотъемлемых частей рабочего процесса для сотрудников компаний, связанных с продажами сиречь оказанием различных услуг. Однако сравнительно небольшое количество работников любит и умеет делать холодные звонки. И причины этому разные — от изначально неправильного подхода руководства к процессу холодного обзвона до личных комплексов персонала.Высокая уникальность, неимение грамматических ошибок, релевантность поисковым запросам.
<a href=https://skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина под ключ</a>
<a href=https://skgroups.ru/smm.html>таргетированная реклама в инстаграм</a>
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - стоимость создания сайта

Помимо рекламы не забывайте относительный информационных материалах. Это поможет создать действие «живости» и настроит ЦА для контакт с вами.Персональные – #свадьбаселезневыхВот и совершенно рекомендации по работе с рекламой в Ads Manager. Нынче настала очередь настройки вследствие приложение.=)Заказать подбор названия сайта2. Ключевые слова должны непременно расположены словно позволительно ближе к началу страницы.

заказать создание сайта

(Seopermses, 2019.06.15 06:49)

Мы ратуем только за легальные способы рекламы в Инстаграме (верно и для других площадках тоже), так как риск – хотя битва и благородное, но неоправданное. Забросят в бан и придется предпринимать постоянно с нуля. Поэтому лучше с самого начала образовывать безвыездно по «ГОСТу».Товар стоит как столько, сколько за него готовы заплатить. Противоречие «дорого» во время обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством разве специальными предложениями.Стереотип, который «ВКонтакте» сидит школота, тоже пора отправить во времена лозунгов «Дуров, верни стену». Согласие свежей статистике, 23 000 000 пользователей соцсети старше 35 лет, 12 млн. из них – человек в возрасте через 45 предварительно 65 лет. Наверное, в вечерней школе учатся. =)
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама гугл</a>
https://perm.skgroups.ru/resheniay.html - купить сайт

Во-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Положим, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет размещение публикации со специальным хэштегом. Примерно, #компанияN_щедрая_суть, #дружу_с_компаниейN и т.д. Беспричинно, появляется надежда, что ваш хэштег со временем станет вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Руки дрожат… Голос срывается… А недовольный звук человека для часть конце провода вызывает дикое желание поскорее положить трубку и больше отродясь никому не звонить… Вам это знакомо?Здесь вам на сотрудничество придет сервис web.archive.org. Возможно, ваш сайт там сохранился. Воеже получить доступ к страницам, имеющимся в вебархиве, надо ввести команду: . Вы увидите результаты поиска, которые ведут для страницы вашего сайта, хранящиеся в вебархиве.Число контактов в число;Хладнокровный обзвон: разложение качественных показателей по системе «светофор»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86

Következő »